FrågaSKATTERÄTTÖvrigt25/06/2018

Vad innebär svarta pengar och penningtvätt?

När blir pengar "svarta" och hur tvättas dessa? Pengar som kommer från svartjobb eller bedrägerier, räknas dessa som illegala pengar? Kan en person som jobbar svart i så fall göra sig skyldig för penningtvätt när hen erhåller lönen?

Räknas pengar som antas hjälpa till för att utföra ett brott som svarta pengar?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, undrar du var som menas med "svarta pengar" i lagens mening, och hur dessa blir "vita" genom så kallad penningtvätt.

Svarta pengar är ett uttryck för pengar som förvärvas genom att man inte har betalat skatt för dessa. Att "jobba svart" innebär i praktiken att man har en anställning utan något anställningsbevis.

Fördelarna för arbetsgivaren med att anställa svart personal är att denne då inte behöver betala arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter för att ha en person anställd hos sig, och arbetstagaren slipper betala skatt på lönen som denne får.

Nackdelarna för arbetsgivaren med att anställa personer "svart" är att det är väldigt lätt att "åka fast" på detta, då både Skatteverket och andra myndigheter har till uppgift att kontrollera att svarta anställningar inte förekommer. Arbetsgivaren gör sig då skyldig till skattefusk, vilket är kriminaliserat i Sverige och i större delen av världen.

Nackdelarna för arbetstagaren är att denne inte har något skydd i sina arbetsförhållanden, som exempelvis rätt till sjukersättning. Arbetstagaren får inte heller sociala förmåner som man får som skattebetalare, exempelvis pension. Det är också olagligt för arbetstagaren att arbeta svart, då vi har skattskyldighet i Sverige. Är man svensk medborgare och bosatt i Sverige, är man obegränsat skattskyldig som privatperson (3 kap. 3§ inkomstskattelagen), vilket innebär att man ska betala skatt på alla sina inkomster. Arbetstagaren gör sig då skyldig till skattefusk.

Viktigt att veta är att man inte gör sig skyldig till något brott förrän man deklarera sin inkomst på ett felaktiskt sätt. Att ta emot en lön som det inte har dragits skatt på är inte brottsligt, det brottsliga är att lämna oriktiga uppgifter till skatteverket i ens deklaration som man får ut varje år. Man kan i princip ta emot svart betalning under ett helt år, och gör sig inte skyldig till brott förrän man brister i redovisningen av sina uppgifter när det är dags att deklarera.


Med "penningtvätt" avses pengar eller annan egendom som kommer från brott eller brottslig verksamhet som (1 kap. 6§ penningtvättlagen);

1. kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet, 2. kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, 3. kan främja möjligheterna för någon att undandra sig rättsliga påföljder, eller 4. innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendomen.Man menar oftast på att man tvättar pengar i den meningen att man får svarta pengar att bli lagliga genom att exempelvis sätta in sin svarta lön på sitt konto och hävda att man fått det i gåva under sin födelsedag, exempelvis, eftersom gåvor är skattefria.


Lycka till!

Med vänliga hälsningar,
Lena FamulakRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”