Vad utgör egentligen skattefria inkomster?

2018-07-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hur skall jag tolka inkomstskattelagen 8 kap 2§? Min tolkning är att allt man får vid gåva, testamente, bodelning etc är skattefritt oavsett hur pengarna utbetalas! Jag har en bodelning där jag fick en summa pengar kontant och en del utbetalat i 3 år och skrevs då som underhåll men avsikten var att detta var en del av det belopp jag skulle erhålla för att flytta och skulle vara skattefria.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Inkomstskattelagen 8 kap. 2 § radar upp de typer av inkomster som är skattefria. Vid en bodelning delar båda makarna gemensamt på summan av deras giftorättsgods. Detta innebär i regel att en av makarna efter bodelningen har egendom till ett högre värde än vad denne hade innan och tvärt om.


Vad man får från själva bodelningen är i sig alltid skattefritt, men det kan ske beskattning i senare led. Exempelvis beskattas man på utdelningen på aktier som man fått genom en bodelning eller som gåva.


Huvudregeln är alltså: om du erhåller någonting genom bodelning eller genom gåva, så är det skattefritt. Det låter inte på din situation som att det skulle vara tal om något annat,Jag hoppas att du känner att du fått nytta av svaret.

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (531)
2020-07-31 Försäljning av lägenhet i utlandet
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas

Alla besvarade frågor (82558)