Vad gäller beträffande skatt på förlikningsavtal?

2018-07-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej,Vi har i ett förlikningsavtal nu till slut kommit överens om summan. Tvisten gällde om min avlidne fader var delägare i ett företag eller inte. Vad gäller beträffande skatt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du har fått en förlikningsersättning i samband med en tvist.

Ersättningar för skada på tillgångar är skattefria enligt 8 kap 22 § Inkomstskattelagen. Bestämmelsen tar enligt ordalydelsen främst sikte på sakskador, men av praxis framgår det att även andra ersättningar omfattas. Exempelvis så har Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterat beträffande ett förlikningsavtal mellan en bankman och en privatperson att detta inte skulle skattas i inkomstslaget kapital, så som skatteverket hävdade, utan istället ses som en skattefri ersättning.

Därmed anses förlikningsersättningar vara skattefria ersättningar och du borde inte skattas för förlikningssumman.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (531)
2020-07-31 Försäljning av lägenhet i utlandet
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas

Alla besvarade frågor (82559)