FrågaSKATTERÄTTÖvrigt24/07/2018

Vad gäller beträffande skatt på förlikningsavtal?

Hej,

Vi har i ett förlikningsavtal nu till slut kommit överens om summan. Tvisten gällde om min avlidne fader var delägare i ett företag eller inte. Vad gäller beträffande skatt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du har fått en förlikningsersättning i samband med en tvist.

Ersättningar för skada på tillgångar är skattefria enligt 8 kap 22 § Inkomstskattelagen. Bestämmelsen tar enligt ordalydelsen främst sikte på sakskador, men av praxis framgår det att även andra ersättningar omfattas. Exempelvis så har Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterat beträffande ett förlikningsavtal mellan en bankman och en privatperson att detta inte skulle skattas i inkomstslaget kapital, så som skatteverket hävdade, utan istället ses som en skattefri ersättning.

Därmed anses förlikningsersättningar vara skattefria ersättningar och du borde inte skattas för förlikningssumman.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo