Kan jag dra av kostnader för juridisk hjälp i min deklaration?

2021-02-25 i Avdrag
FRÅGA |Kan jag dra av juristkostnader( 170000skr) i deklarationen??
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I vissa situationer kan det finnas möjligheter att dra av kostnader för juridisk hjälp men det som då krävs är att det var en nödvändig kostnad för att förvärva eller bibehålla en inkomst (enl. 12 kap 1 § inkomstskattelagen). Om dina juridiska kostnader är privata gäller dock ej det som jag anfört ovan, utan istället kommer dessa juridiska kostnaderna att falla in under levnadskostnader i 9 kap 2 § inkomstskattelagen, och kan då som en konsekvens inte dras av i din deklaration.Har du ytterligare frågor är du välkommen tillbaka till oss!Allt gott,