Ansökan om skadestånd på grund av brott när åtal om brottet har lagts ner

2016-06-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejJag hamnade i ett slagsmål hemma hos en som jag kände skulle hämta lite grejer och lämna en faktura till denna person Det blev ett slagsmål istället och han högg mig med en machete i min hand så att mitt ben till lillfingret gick av och senorna i handen höggs av med slutade med att jag fick ligga två dagar på lasarettet och opereras dom fick sätta en titanplatta i benet och fick sy ihop senorna jag anmälde han för misshandel och fick beskedet att åtal läggs ner på grund av att brott kan ej styrkas har förlorat arbetsinkomst och blev sjukskriven i tre månader får åka 12 mil varje vecka till lasarettet för arbetsträna handen Läkaren tror inte att jag kommer bli helt återställd i fingretJag undrar om man kan ansöka om skadestånd på något annat sätt fast åtalet har lagts ner tycker det är hemskt att det blir så jag kunde ha råkat riktigt illa ut om den hade träffat någon annanstansMvh royne
Hanna Gustafsson |Hej tack för att du vänt dig Lawline med din fråga!Du kan väcka talan om skadestånd även om de lagt ner själva processen gällande brottet. Det blir då ett civilrättsligt mål istället för ett straffrättsligt mål. Rättegångsbalken säger då att du stämmer parten genom att lämna in en skriftlig stämning till rätten, se https://lagen.nu/1942:740#K42P1S1. I rättegångsbalken står det även vad en stämningsansökan ska innehålla vilket är bland annat vad det är du vill stämma parten för, vilka grunder du har, vad du har för bevisning med mera, se https://lagen.nu/1942:740#K42P2S1. Enligt skadeståndslagen så kan du få ersättning för personskada som annan har vållat. Du kan då få ersättning för kostnader så som sjukhuskostnader samt skada för fysiskt och psykiskt lidande. Om du fått en bestående skada kan du få ersättning för stadigvarande men, se https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1. Således får du alltså lämna in en stämningsansökan till rätten som innehåller en skadeståndstalan gällande ersättning för personskada. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjäp med att till exempel upprätta en stämningsansökan kan du boka tid hos en erfaren jurist. Du kan boka direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning

Skadestånd vid misshandel

2016-04-12 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Skadestånd i samband med misshandel, synlig skada i ansiktet på min dotter (17). anmält och dokumentation på sjukhus finns och polisen frågar vad vi yrkar på. Så vad ska vi yrka ???
|Hej och tack för din fråga!Din dotter har rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen.Eftersom hon fått sin skada genom brott (misshandeln) har din dotter rätt till kränkningsersättning enligt 2 kap 3 §. Kränkningsersättning döms ut vid bland annat misshandel och är tänkt att ersätta kränkningen av brottsoffrets personliga integritet. Summan brukar vara ca 5 000 - 10 000 kr vid misshandel.Din dotter har även rätt till ersättning för sina personskador enligt 5 kap 1 §. Hon kan då få ersättning för:1. Sjukhuskostnader och andra nödvändiga kostnader: till exempel sjukhusräkningar, resor och medicin.2. Inkomstförlust: om din dotter har ett jobb och inte har kunnat arbeta på grund av sin skada kan hon få ersättning för den inkomst (lönen) hon skulle fått om hon inte blivit skadad.3. Sveda och värk: ersättning för psykisk och fysisk smärta din dotter lidit av på grund av skadan,4. Lyte och men: om din dotter fått ett ärr eller någon bestående skada av misshandeln kan hon få ersättning för lyte och men. Om den bestående skadan lett till att hon inte kan utöva någon sport eller hobby kan hon även få ersättning för det, det kallas särskilda olägenheter.Titta igenom punkterna ovan och begär ersättning för de punkterna som stämmer in på din dotters skada. Kränkningsersättning ska ni yrka på oavsett om hon känt sig kränkt eller inte. Om du känner dig osäker på vilka skador du ska yrka ersättning för rekommenderar jag dig att du ber polisen koppla dig till den ansvarige åklagaren. Åklagaren ska nämligen hjälpa dig med skadeståndsyrkanden.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Skadeståndskrav vid misshandel

2016-03-05 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Jag är 16 och har blivit misshandlad av en kille som använde sig av en batong. Den här mannen är vuxen och 20 år. Har uppsökt sjukhus akutintag för att kolla av armen där jag blev slagen. Det är en stor svullnad och ska röntga den snart. Jag undrar vad jag ska kräva i skadestånd, har hört många olika saker. Att det är lite grövre misshandel för att han använde dig av ett tillhygge (batong). Andra säger att det är normalgraden misshandel. Kan ni hjälpa mig vad jag ska kräva i skadestånd? Undrar också hur lång tid det kan ta tills jag får mitt skadestånd. Incidenten inträffade för några dagar sedan.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst förstår jag att du önskar få svar på om den beskrivna händelsen är att bedöma som misshandel av normalgraden eller grov misshandel. "Misshandel av normalgraden" regleras i Brottsbalken 3 kap. 5 §. Under bestämmelsen faller gärningar som innebär att någon tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Att slå någon med batong är en typisk gärning som faller under denna bestämmelse. Om personen som misshandlar har använt sig av ett farligt tillhygge eller använt sig av särskilt grovt våld kan domstolen bedöma gärningen som "grov misshandel". Detta brott regleras i Brottsbalken 3 kap. 6 §. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Utifrån den information som du givit rörande händelsen är det med största sannolikhet inte att bedöma som grov misshandel utan misshandel av normalgraden.Vad gäller skadeståndet utgår domstolen från Skadeståndslagen, samt domstolarnas tidigare domar i liknande misshandelsmål. Vid misshandel av normalgraden där gärningsmannen har använt sig av ett farligt tillhygge eller mer allvarligt våld föreslår brottsoffermyndigheten att ett krav på 10 000 - 15 000 kr är rimligt. Det är emellertid viktigt att påminna om att domstolen enligt Rättegångsbalken 17 kap. 3 § inte kan döma ett högre belopp än det du yrkat.Blir personen som misshandlat dig dömd för gärningen och domstolen dömer ut skadestånd dröjer det tre veckor innan domen vinner "laga kraft". Då domen vunnit laga kraft betalas emellertid inte skadeståndet ut automatiskt till dig. Personen som är skyldig att betala skadeståndet kan dock frivilligt betala pengarna till dig direkt. Om denne inte gör detta frivilligt kan Kronofogden hjälpa dig med att driva in skadeståndet. Svaret på när du får pengarna är således mycket beroende på om personen som blir dömd för gärningen är villig att betala direkt eller om pengarna måste drivas in på annat sätt.

Brottsskadeersättning

2016-01-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag är målsägande i ett B-mål som har vunnit laga kraft, där jag fått beviljat 5000kr i skadestånd, men Kronofogden har bedömt att den skyldige inte är utmätningsbar, kan jag själv via typ Ratsit begära ut en egen upplysning för att själv kolla upp detta på denna personen, eller är detta ej legitimt behov?
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns få bevis på att en gäldenär inte har medel som är bevistekniskt lika starka som Kronofogdemyndighetens utlåtande. Att begära en egen kreditupplysning eller dylikt blir inte verkansfullt i det här läget. Däremot finns det andra vägar att välja för att få ut sitt skadestånd.Brottsskadeersättning ur brottsofferfondenI de fall någon på grund av brott blivit tilldömd skadestånd och gärningspersonen inte är i stånd att betala kan den skadeståndsberättigade ansöka om ersättning ur brottsofferfonden. Ett utlåtande från Kronofogdemyndigheten, om att gärningspersonen saknar utmätningsbara tillgångar, har i förarbetena nämnts särskilt som ett exempel på tillräckligt bevis. Se vidare 10 & 11 §§ Brottsskadelagen.Det bör noteras i sammanhanget att det finns en beloppsgräns för ersättning ur brottsofferfonden. Enligt 14 § Brottsskadelagen ersätts som högst 20 gånger prisbasbeloppet för personskada. Det är ytterst sällsynt att allmänna skadestånd når sådana nivåer i Sverige. I övrigt kan det erinras om preskriptionen i 15 § Brottsskadelagen. En ansökan om ersättning ur allmänna medel måste ske inom tre år från dess allmänt åtal väckts eller i övriga fall då brottet begicks. Ansökan om brottsskadeersättning kan göras på Brottsoffermyndighetens hemsida (här)SlutordDet finns en alternativ väg att gå, nämligen att söka gärningspersonen i konkurs. Med hänsyn till att utmätningsbara tillgångar saknades får det dock antas som en onödigt omständlig väg och rekommenderas inte i första hand.Behöver du ytterligare stöd och hjälp i detta så är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seFör hjälp med utformandet av ansökan kan du även kontakta en kvalificerad jurist inom området (här)

Enskilt anspråk vid grovt olaga hot

2016-05-02 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Har blivit hotad(grovt olaga hot) och lider av detta psykiskt .Kom hem såg en kille sparka in en ruta och banka på en dörr.När han börja gå där i från,så börja jag gå hemåt:Då hör jag hur någon kommer springande.Vänder mej om vart på han springer in i mig,då drar han upp en pistol och sätter mot huvudetoch tryckerav sen springer han vidare.Har svårt att sova, och går själv ute när det är mörk.Måste hela tiden kolla så ingen kommer bakom mig.Vad är en rimlig ersättning att begära vid rättegången.Mvh Owe
John Eriksson Nätterlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tycker att du ska börja med att rådgöra med åklagaren. Åklagaren är som huvudregel skyldig att på din begäran förbereda och utföra din talan om enskilt anspråk (skadeståndet) i samband med åtalet, se Rättegångsbalken 22 kap 2§. Enligt Brottsoffermyndigheten bör ett hot med livsfarligt vapen grunda ersättning mellan 10-15 000. I myndighetens referatsamling beskrivs ett liknande fall som det du beskriver, se här s. 63. Där hade en man fått en pistol tryckt mot huvudet och förövaren hade tryckt av två gånger. Tingsrätten dömde gärningsmannen att betala 15 000 kr för kränkningen. Jag ser ingen anledning till att ersättning ska bedömas lägre i det fall du beskriver. Så en rimlig utgångspunkt bör vara att du begär minst 15 000 kr för bara kränkningen i sig. Avslutningsvis beklagar jag det inträffade och jag önskar dig lycka till! Med vänlig hälsning,

Preskription av skadeståndsanspråk vid brott

2016-03-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Om mina barn, nu 16 och 18, vart utsatta för våldtäkt, sexuella övergrepp och hot när dom var 6 respektive 8 kan dom då söka skadestånd nu? Ska kanske tillägga att förövaren var 12 år vid tillfällena.Tacksam för svar.Mvh Thina Gyllenson
Alexander Ahlfont |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De brott som dina barn utsattes för benämns som våldtäkt alternativt grov våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och olaga hot.Våldtäkt mot barn beskrivs i 6 kap. 4 § Brottsbalken och gärningsmannen döms till fängelse i lägst två och högst sex år. Om brottet är grovt döms gärningsmannen till lägst fyra och högst tio års fängelse.För att någon påföljd ska kunna utgå måste åtal väckas inom tio år från dagen brottet begicks vid våldtäkt och inom femton år vid grov våldtäkt. Dessa preskriptionstider framgår av 35 kap. 1 § Brottsbalken och beror på det högsta möjliga straffet för brottet.Sexuellt övergrepp mot barn bestraffas enligt 6 kap. 6 § Brottsbalken med högst två års fängelse och preskriptionstiden landar därför endast på fem år. Var övergreppet att anses som grovt är dock maximala straffet sex år och därmed blir preskriptionstiden tio år.När det gäller olaga hot som beskrivs i 4 kap. 5 § Brottsbalken är maximala straffet ett års fängelse vilket innebär en preskriptionstid på två år. Brottet i dess grova grad bestraffas med högst fyra års fängelse och preskriptionstiden är därmed tio år.Förutsatt att tio år inte har gått sedan brotten begicks kan med hänsyn till preskriptionstiderna åtal väckas för våldtäkt/grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt olaga hot. Har tio år redan gått kommer endast grov våldtäkt mot barn att komma i fråga.I samband med de två första brotten kan skadestånd utgå för personskada enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. Även skadestånd för kränkning kan komma att utgå i samband med alla tre brotten enligt 2 kap. 3 § Skadeståndslagen.En skadeståndsfordran preskriberas enligt huvudregeln i 2 § Preskriptionslagen efter 10 år. Om det för ett brott dock gäller längre preskriptionstid än tio år, motsvarar skadeståndstalans preskriptionstid brottets (se 3 § Preskriptionslagen). Det innebär att även om den straffrättsliga åtalspreskriptionen är mindre än tio år kan talan om skadestånd fortfarande väckas inom tio år för alla nämnda brott. För grov våldtäkt gäller till och med en längre preskriptionstid på femton år.Eftersom gärningsmannen var tolv år kan inga straffrättsliga påföljder ådömas honom (se 1 kap. 6 § Brottsbalken). Han kan dock fortfarande åläggas att betala skadestånd. Enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen ska barns föräldrar ersätta personskador och skadestånd på grund av kränkning upp till ett visst belopp som i år uppgår till ungefär 8900 kronor.

Preskriptionstid för ansökan om brottsskadeersättning samt skadeståndsfordran

2016-02-12 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Jag är målsägande i ett B-mål som vunnit laga kraft för exakt 3 år och 6 månader sedan. I samband med detta blev jag beviljad ett skadestånd på 5000 kr. Dock så missade jag att ansöka om detta till Brottsoffermyndigheten. Kronofogden har bedömt att den skyldige inte är utmätningsbar. Nu undrar jag om det finns något sätt för mig att få ut dessa pengar. Jag vill även påpeka att min försäkring (Folksam) ej täcker detta pga. att jag blev ofredad och inte lidit någon fysisk skada.Med vänlig hälsning,Nina
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med tanke på att Kronofogden har bedömt att den skyldige gärningspersonen inte har någon betalningsförmåga samt att ditt försäkringsbolag inte täcker skadan så är brottsskadeersättning aktuellt. Följaktligen är Brottsskadelag (2014:322) (https://lagen.nu/2014:322#P1S1) (BSL) tillämplig. Enligt 15 § 1 st. BSL (https://lagen.nu/2014:322#P15S1) ska en ansökan om brottsskadeersättning göras inom tre år från det att dom eller slutligt beslut vann laga kraft. I ditt fall verkar det dessvärre ha gått längre tid än tre år efter att domen vann laga kraft, vilket medför att du inte längre kan ansöka om brottsskadeersättning. En fordran om skadestånd preskriberas, dvs. avskrivs, tio år efter tillkomsten av fordran. Om preskriptionen dock avbryts genom påminnelse börjar en ny preskriptionstid om tio år att löpa. Detta följer av 2 § 1 st. Preskriptionslag (1981:130) (https://lagen.nu/1981:130#P2S1). I ditt fall har det dock endast gått tre år och sex månader sedan skadeståndsfordrans tillkomst. Du har alltså en gällande fordran på den skyldige gärningspersonen, vilken du kan få betalt för, om Kronofogden vid något tillfälle bedömer att personen i fråga har betalningsförmåga.Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Preskriptionstid för skadeståndskrav uppkomna med anledning av brott

2015-11-15 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej2005 blev jag dömd till fängelse för mordbrand och för ca 8 månader sen har en advokat sänt mig ett krav på skador till byggnaden. Advokaten är från försäkringsbolag. Innan dess var det aldrig tall om någon betalning inte ens från tingsrätten Jag har heller inte besvarat eller skrivit under någotBeloppet på skadan är 220000000:- före ränta- Allt som allt är ca 50 miljoner kronor.Jag har inte hört nåt att jag måste betala skadeståndet innan i över 9 år Min första brev kom 2015-04 och brottet ägde rum 2005-09-21.Kan de kräva mig på detta, är inte fallet preskriberad?Tack på förhand
Jesper Lublin |Hej och tack för din fråga.Jag har valt att redigera din fråga en aning men ska svara på när skadeståndsanspråk preskriperas.Det skadeståndskrav som riktas mot dig är grundat på ett brott. Huvudregeln är att fordringar på skadestånd i anledning av brott preskriperas tio år efter uppkomsten enl. 2§ preskriptionslagen. Dagen för den skadegörande handlingen räknas normalt som tidpunkten för fordrans uppkomst. Alltså i ditt fall så börjar de 10 åren att räknas från 2005-09-21. Genom att du har mottagit kravet i april 2015 så har kravet inte framställts försent.Med vänlig hälsning