Ersättning till följd av nära anhörigs död

Hejsan, min mormor gick precis bort och mannen som gjorde detta kommer nu bli åtalad för grov vållande av annans död, grov rattfylleri samt smitning. Har jag någon rätt till skadestånd då och behöver jag något slags läkarintyg på att jag sörjer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med ditt juridiska spörsmål!

Om personskada lett till döden ska ersättningen betalas för personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära. Detta följer av 5 kap 2 § tredje punkten skadeståndslagen (SkL). Denna bestämmelse innebär således att rätten till skadestånd omfattar psykiska besvär som drabbat särskilt närstående till den person som dödats.

Bevisbördan ligger på den skadelidande, d.v.s. att det är du som måste bevisa skadan. Utgångspunkten är att ersättning bara utgår i den mån skadan är medicinskt påvisbar. Dock uttalar förarbeten att man normalt kan utgå från att den närstående lidit psykiskt när en närstående dödats, vilket torde innebära att något läkarintyg inte kan ses som ett krav.

Lagen tar sikte på personer som står särskilt nära avlidne. Vad som menas med särskilt nära är främst make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. Enligt förarbetena till bestämmelsen avses i första hand medlemmar i samma etablerade hushållsgemenskap. Om du och din mormor inte bodde tillsammans kan det enligt min mening vara svårt att få skadestånd då du enligt lagens definition kanske inte omfattas av begreppet "särskilt nära" och därmed inte är berättigad till skadestånd.


Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo