Borde jag göra en anmälan om jag blir utsatt för bedrägeri?

2021-08-01 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Min flickvän har blivit utsatt för bedrägeri. Hon ha köpt en valp från Norge för 12.000 kr, företaget trans pet global agency skulle leverera valpen men extra kostnader uppstod hela tiden och dom säger att det krävs mer pengar pga en massa saker som dom hittar på. Dom hotar med att avliva hunden, att den inte går att skicka tillbaka osv. Jag har kollat upp människan som anses va säljaren och jag tycker allt verkar väldigt konstigt både med säljaren och företaget. Företaget har inga bra rewiews satt säga och säljaren har jag sökt upp och inget stämmer. Företaget säger också att hela summan betalas tillbaka vid leverans av hunden, hur tjänar dom då pengar tänker jag? Flickvännen kollade upp kontot som hon skickade pengarna till och det är varken företaget eller säljarens namn. Är detta tillräckligt för att göra en anmälan utan att polisen skiter i allt?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningUtifrån informationen i din fråga finns det tyvärr en risk att din flickvän har blivit utsatt för brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Om flickvännen tror att hon har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att hon gör en polisanmälan. Då kan gärningsmannen förhoppningsvis hållas ansvarig. Dessutom är en fällande dom en förutsättning för att hon ska få skadestånd från gärningsmannen. Det är dessutom viktigt att göra en polisanmälan för att hon ska ha rätt till ersättning av sin hemförsäkring. Det kan vara bra att kontakta banken och spärra eventuella bankkonton som gärningsmännen fortfarande kan komma åt. Tänk också på att spara eventuella konversationer, exempelvis via mail, som senare kan användas som bevis. Det är tyvärr svårt för mig att direkt svara på om det finns tillräckligt med bevis för att någon ska kunna hållas ansvarig för brottet, utan detta är en bedömning som polisen, åklagare och domstolen får avgöra. Även om ni inte tror att anmälan kommer att leda någonstans skulle jag rekommendera att flickvännen gör en polisanmälan ändå eftersom ny bevisning kan komma fram senare och dessutom ökar det chanserna för att få ut ersättning av försäkring och möjligheten till att få eventuellt skadestånd. Hur gör man en polisanmälan?Din flickvän kan ringa polisen på 114 14 eller gå till en polisstationen och be om hjälp för att upprätta en anmälan. När hon gör detta kan hon uppge att hon vill begära skadestånd, och hon behöver inte ge ett exakt belopp där och då. .Vad händer efter anmälan?Efter att man har gjort en anmälan kommer en förundersökning att inledas, förutsatt att brottet går att utreda d.v.s. att det är möjligt att ta reda på vad som har hänt och hitta en skyldig gärningsman. En förundersökning kommer antingen leda till att åtal väcks av allmän åklagare eller att förundersökningen läggs ner och inget åtal väcks. Detta beror på om det finns bevisning som är tillräckligt för att målet ska kunna tas upp i en rättegång. Om förundersökningen läggs ned innebär det inte att man inte har utsatts för ett brott, utan det handlar om att förundersökningsledaren ansett att det i detta fall saknas tillräcklig bevisning.Möjligheten till ersättningOm åtal väcks kommer det att inledas en rättegång. Då finns det tre olika sätt att bli ersatt det pengar din flickvän har förlorat på grund av bedrägeriet.För det första kan hon få ersättning genom skadestånd, detta förutsätter att hon har begärt skadestånd och att åtalet bifalls av domstolen, d.v.s. att gärningsmannen i fråga döms till att betala ut skadestånd. Åklagaren kan hjälpa henne att driva skadeståndsfrågan. Då kan hon få ersättning för de pengar hon har förlorat och även andra skador som uppkommit på grund av brottet. Kronofogden kan dessutom hjälpa henne att driva in skadeståndet i sådana fall.För det andra kan man i vissa fall få ersättning ur sin hemförsäkring. Din flickvän kan så snart som möjligt kontakta sitt försäkringsbolag, anmäla skadan och fråga om hon har rätt till ersättning i det aktuella fallet. Tyvärr kan det blir svårt att få ut försäkringsersättning i fall som rör bedrägeri.För det tredje kan man få brottsskadeersättning om pengarna från skadeståndet och försäkringen inte räcker till för att täcka skadan som uppstått (6 § - 7 § brottsskadelagen). Denna ersättning betalas ut av staten. Ansökan görs hos brottsoffermyndigheten (21 § brottsskadelagen). Du kan läsa mer om hur du gör en sådan ansökan här: https://www.brottsoffermyndigheten.se/sok-ersattning/brottsskadeersattning/hur-ansoker-jag/Om förundersökningen läggs ned eller om åtalet ogillas i rättegången har din flickvän fortfarande möjlighet att få ersättning, dock kan det tyvärr vara svårt att få ersättning vid förmögenhetsbrott såsom bedrägeri. Om hon har en hemförsäkring kan hon kontakta sitt försäkringsbolag och fråga om hon har rätt till ersättning i det aktuella fallet. Man kan också i sällsynta fall få rätt till brottsskadeersättning om man har blivit utsatt för bedrägeri och försäkringen inte täcker skadan (se stycket ovan).Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gör jag om jag har blivit utsatt för bedrägeri?

2021-07-03 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag har blivit scammad av ett företag som ligger i England.Dem har lurat av mig alla mina besparingar.Finna det möjlighet att få tillbaka pengarna?Mår väldigt dåligt pga detta.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningOm någon har lurat dig på pengar kan du har blivit utsatt för brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Om du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du gör en polisanmälan. Då kan gärningsmannen förhoppningsvis hållas ansvarig. Dessutom är en fällande dom en förutsättning för att du ska få skadestånd från gärningsmannen. Det är dessutom viktigt att göra en polisanmälan för att du ska ha rätt till ersättning av din hemförsäkring. Det kan vara bra att kontakta din bank och spärra eventuella bankkonton som gärningsmännen fortfarande kan komma åt. Tänk på att spara eventuella konversationer exempelvis via mail som senare kan användas som bevis. Om du mår dåligt eller vill prata med någon finns det också stöd att få från olika brottsofferorganisationer. När du upprättar din polisanmälan kan polisen hjälpa dig med att få kontakt med en sådan organisation. Du kan också hitta kontaktuppgifter på brottsofferguidens hemsida, klicka här https://www.brottsofferguiden.se/stod-och-hjalp/. Socialtjänsten i din kommun kan du också kontakta för hjälp om du har blivit utsatt för ett brott. Hur gör man en polisanmälan?Du kan ringa polisen på 114 14 eller gå till en polisstationen och be om hjälp för att upprätta en anmälan. När du gör detta kan du uppge att du vill begära skadestånd, du behöver inte ge ett exakt belopp där och då. Polisen har dessutom en e-tjänst för kontokortbedrägeri klicka här: https://etjanster.polisen.se/eanmalan/kontokortsbedrageri. Vad händer efter man har gjort en polisanmälan?Efter du har gjort en anmälan kommer en förundersökning att inledas, förutsatt att brottet går att utreda d.v.s. att det är möjligt att ta reda på vad som har hänt och hitta en skyldig gärningsman. En förundersökning kommer antingen leda till att åtal väcks av allmän åklagare eller att förundersökningen läggs ner och inget åtal väcks. Detta beror på om det finns bevisning som är tillräckligt för att målet ska kunna tas upp i en rättegång. Om förundersökningen läggs ned innebär det inte att du inte har utsatts för ett brott, utan det handlar om att förundersökningsledaren ansett att det saknas tillräcklig bevisning. Kan jag få tillbaka pengarna?Om åtal väcks kommer det att inledas en rättegång. Då finns det tre olika sätt att bli ersatt det pengar du har förlorat på grund av bedrägeriet. För det första kan du få ersättning genom skadestånd, detta förutsätter att du har begärts skadestånd och att åtalet bifalls av domstolen, d.v.s. att gärningsmannen i fråga döms till att betala ut skadestånd. Åklagaren kan hjälpa dig att driva skadeståndsfrågan. Då kan du få ersättning för de pengar du har förlorat och även andra skador som uppkommit på grund av brottet. Kronofogden kan hjälpa dig att driva in skadeståndet i sådana fall.För det andra kan du i vissa fall få ersättning ur din hemförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag, anmäl skadan och fråga om du har rätt till ersättning i det aktuella fallet. Tyvärr kan det blir svårt att få ut försäkringsersättning i fall som rör bedrägeri.För det tredje kan du få brottsskadeersättning om pengarna från skadeståndet och försäkringen inte räcker till för att täcka skadan som uppstått (6 § - 7 § brottsskadelagen). Denna ersättning betalas ut av staten. Ansökan gör du hos brottsoffermyndigheten (21 § brottsskadelagen). Du kan läsa mer om hur du gör en sådan ansökan här: https://www.brottsoffermyndigheten.se/sok-ersattning/brottsskadeersattning/hur-ansoker-jag/Om förundersökningen läggs ned eller om åtalet ogillas i rättegången har du fortfarande möjlighet att få ersättning, dock kan det tyvärr vara svårt att få ersättning vid förmögenhetsbrott såsom bedrägeri. Om du har en hemförsäkring kan du kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om du har rätt till ersättning i det aktuella fallet. Du kan också i sällsynta fall få rätt till brottsskadeersättning om du har blivit utsatt för bedrägeri och försäkringen inte täcker skadan (se stycket ovan). Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Ersättning vid bedrägeri

2021-07-08 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! jag har blivit utsatt för ett bedrägeri, hyrt en stuga på öland som inte finns.... jag satte in 2500kr från mitt privatkonto till ett annat privatkonto. Det är anmält till polisen, ärendet blev nerlagt, för personen hade så många andra åtalspunkter som han blir åtalad för.Banken betalar inte tillbaka några pengar inte heller mitt försäkringsbolag.Finns det någon chans att få några pengar tillbaka?Mvh T
Elin Andrén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns tre huvudsakliga sätt att få ersättning om man har blivit utsatt för ett brott. Dessa tre är ersättning via försäkring, skadestånd och möjligheten att få brottsskadeersättning. Eftersom förundersökningen har lagts ned av polisen kan du tyvärr inte få skadestånd (om inte målet av någon anledning tas upp igen exempelvis på grund av nya bevis). Det framgår av frågan att du inte heller kan få pengar via din försäkring. Då är alltså brottsskadeersättning det alternativet som finns kvar (6 § - 7 § brottsskadelagen). Denna ersättning betalas ut av staten. dock kan det tyvärr vara svårt att få ersättning vid förmögenhetsbrott såsom bedrägeri. Ansökan gör du hos brottsoffermyndigheten (21 § brottsskadelagen). Du kan läsa mer om hur du gör en sådan ansökan här: https://www.brottsoffermyndigheten.se/sok-ersattning/brottsskadeersattning/hur-ansoker-jag/Om du anser att beslutet att lägga ned ärendet var felaktigt kan du överklaga, mer information om hur man överklagan kan du hitta här; https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/fran-brott-till-atal/atalsbeslutet/om-utredningen-laggs-ner/Om du mår dåligt eller vill prata med någon finns det också stöd att få från olika brottsofferorganisationer. Du kan hitta kontaktuppgifter på brottsofferguidens hemsida, klicka härhttps://www.brottsofferguiden.se/stod-och-hjalp/. Socialtjänsten i din kommun kan du också kontakta för hjälp om du har blivit utsatt för ett brott.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,