Är det laglig att spela in någon och använda det som bevismaterial

Om jag spelar in ett samtal där jag deltar och samtalspartner erkänner att han har begått ett brott (gjort ett inbrott i källaren, huset som jag bor i) Är det lagligt för mig att spela in? Grannarna visste redan att det va han som gjorde inbrott, men jag fick bevis i inspelningen på kvällen? Jag säger hans namn och jag visste inte att han hade gjort ett brott innan, han erkänner också i inspelningen att han har tagit narkotika. Kan jag åka fast för förtal?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Fri bevisprövning

Utgångspunkten i svensk rätt är att det råder en fribesviprövning. Detta innebär att all material får användas vid en utredning. Oavsett om materialet framkallats genom en olaglig handling.


Är det olaglig att spela in någon?

Utgångspunkten är den att det i enlighet med 4:9 a Brottsbalken (BrB) är olagligt att spela in samtal av privata slag, om det är så att de som delar i samtalet inte är medveta om att en inspelning pågår och att man själv inte är delaktig i samtalet. Detta innebär då att det är helt okej att spela in ett samtal om man själv är delaktig i det, oavsett om motparten är medveten om att en inspelning sker, eller inte.


Förtal

För att bli åtalad för förtal krävs det att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levandssätt eller på annat sätt lämnar uppgifter som är ägant att utsätta personen i fråga för andra missaktningaer ( 9 kap. 1 § BrB).

Man blir dock friad från ansvar enligt 2 st. om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgift i saken och visar det sig att uppgiften varit sanna och att det funnit skälig grund för de, ska man frias från ansvar.

I ditt fall hade du goda anledningar att spela in samtalet för att kunna få ett erkännande från personen som du misstänkte vara brottslig. I enlighet med den informationen som du givet mig har du inte begått någon olaglig handling.


Hoppas du fick svar på din fråga!


MVH

Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo