Ringa stöld när jag glömde varan i min ficka?

2021-05-09 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag blev tagen för ring stöld för två veckor sen. Sanning är att jag glömde vara i min ficka men vakterna tog mig utanför butiken och pris pappret va inte på varan. Då var jag tvungen att erkänna och säga att jag tjuvade varan som kostade 169kr, eftersom en av vakterna sa till mig att jag kommer få straff böter för 12 000kr men om jag erkänner kommer det blir mindre. Faktiskt jag förstod inte polisen eller väktarna de pratar för snabbt( har svårigheter med svenska språket). Nu har jag fått böter 2 200kr som jag ska betala men jag är oskyldig. Kan jag ta tillbaka att jag erkände för att jag förstod inte? Jag undrar nu om det är i mitt bästa intresse att dra tillbaka mitt erkännande (om möjligt?) och börja en rättsprocess. Kommer jag bli ändå lika straffat för att jag glömde varan i min ficka?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om du begått en brottslig handling genom att du glömt varan i din ficka och sedan lämnat butiken.Det faktum att du lämnade butiken utan att betala och därmed passerade sista betalningsmöjligheten innebär att du olovligen tog varor som tillhörde butiken, detta är oberoende av att du glömt att du stoppat varan i din ficka. Du har därför orsakat skada för butiken.Eftersom värdet på varan understiger 1 250 kr är det fråga om ringa stöld och inte stöld, 8 kap. 2 § brottsbalken, NJA 2019 s. 951.För att dömas till ansvar krävs dock att du hade uppsåt att tillägna dig varan. Det innebär att du haft för avsikt att ta varan och behålla den. Enligt din beskrivning förstår jag det som att du istället glömde varan i din ficka och därmed har du inte agerat med uppsåt och kan inte dömas för ringa stöld.Detta är dock en bevisfråga och avgörande blir ifall domstolen tror på dig. Det är åklagaren som har att bevisa att du agerat med uppsåt.Min bedömning är att det faktum att du stoppade varan i din ficka och sedan lämnade butiken kan göra det svårt att motbevisa att uppsåt inte förelegat.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kommer jag att utvisas om jag döms för snatteri?

2021-05-02 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej , jag är en 25 årig tjej från mellan östern och är asylsökande med ett avslag beslut på min asyl ,, jag jobbar på städfirma full tid har 19000kr i månaden i lön, förra månaden jag var på en varuhus med en väninna ..jag pratade i telefon och vi var på väg ut mot gatan .. när vi hann mindre än 1 meter utanför dörren kom vakterna mot oss, jag såg till höger att min väninna har kommit ut med en burk ansiktes kräm (värd 999kr) .. fattade direkt att det var oss , hon har precis flyttat till Sverige med 1 års upphålstillstånd ,, jag ville inte att hon ska förlora det så jag tog burken och jag sa att jag tog den av misstag och lätt henne gå ,,jag hittade inte kassan och jag visste inte att denna utgång var mot gatan,,tänkte jag kommer aldrig att få upphålstillståand ändå men jag jobbar så jag kan fortsätta jobba i alla fall även om jag inte får uppålstillstånd,, jag tänkte vad kan hända i värsta fall kommer de be mig betala för den eller få böter.. jag erbjud att betala och sa till polisen som kom ditt at jag jobbar och inte behöver snatta och sa att jag viste inte att den dörren jag använde var utgången .. nu har jag anklagats för ringa stöld och är kallad till domstol och de har kallat på den anställd som anmälde brottet på plats. min fråga är kommer jag att få fängelse eller direkt utvisning påground av detta, behöver jag avdukat? j,trodde jag gjorde det rätta ,, vet ej om det finns kameror på åhlens ,, men allt finns där,, jag tog inte burken..ska jag säga sanningen?är rädd!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av din fråga är du misstänkt för ringa stöld. Det beror på att du och din väninna var i ett varuhus och handlade. När ni gick ut upptäckte du, i samband med att butikens vakter kom ikapp er, att din väninna hade tagit med sig en burk ansiktskräm värd 999 kronor. Du sa till vakterna att det var du som hade tagit burken, för att skydda din väninna. Du erbjöd dig att betala för ansiktskrämen men är nu kallad till domstol. Därför undrar du om du kommer att få fängelse eller direkt utvisning samt om du behöver advokat. Du undrar även om du ska säga sanningen.Brottet ringa stöldRinga stöld är vad som i allmänt tal kallas för snatteri. Gränsen för ringa stöld/snatteri går vid ett värde om 1250 kronor. Ansiktskrämen kostade 999 kronor varför det är rimligt att brottet bedöms som ringa. Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § brottsbalken). Att det finns fängelse i straffskalan innebär däremot inte att du kommer att dömas till fängelse om du bedöms som skyldig. Normalstraffet för ringa stöld vid ett värde om 999 kronor är 110 dagsböter. Dagsboten beräknas utifrån din inkomst och är som lägst 50 kronor, högst 1000 kronor. Jag kan i ditt fall, inte ge någon exakt beräkning av hur mycket dagsboten blir. Den är bland annat beroende av om du har hemmaboende barn, om du har någon förmögenhet och om du är gift/sambo och vederbörande har låg inkomst. Väldigt förenklat sker beräkningen däremot genom att man beräknar årsinkomsten före skatt / 1000. Den summa man får fram reduceras med 50 kr för att ta hänsyn till vissa skatter. I ditt fall skulle det innebära en årsinkomst om (19 000 x 12) = 228 000 kr. 228 000 / 1000 = 228. 228-50 = 178 kr som dagsbotsbelopp. Totalt bötesbelopp skulle i sådana fall bli 178 kr x 110 dagsböter = 19 580 kronor.Jag vill än en gång poängtera att min beräkning endast är ungefärlig och för att ge en fingervisning om hur beräkningen sker och vad straffet ungefärligt kan bli. Du kommer däremot inte att dömas till fängelse om du döms. Straffet för ringa stöld (upp till 1250 kronor) är i normalfallet dagsböter och vad du kan räkna med.Kommer du att utvisas?Bestämmelser om utvisning av den som döms för brott framkommer av 8a kap. 1 § utlänningslagen. En utlänning får utvisas från Sverige om hen döms för ett brott som kan leda till fängelse. Utvisning får dock endast ske om utlänningen döms till svårare påföljd än böter och om gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att han eller hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet, eller brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han eller hon inte bör få stanna kvar.För utvisning krävs således att du döms till ett hårdare straff än böter (du kan räkna med endast böter, se ovan), att det finns risk för fortsatt brottslighet och det handlar om allvarlig brottslighet. Även om du skulle dömas för ringa stöld kommer du inte att utvisas.Ska du berätta sanningen?Huruvida du ska berätta att det var din väninna som stal och inte du är i slutändan helt upp till dig. Om du berättar sanningen kan det vara att du inte döms för brottet. I ditt fall är det åklagaren som har bevisbördan för att du har gjort det som påstås i åtalet (i den s.k. gärningsbeskrivningen). Det ska vara ställt utom rimligt tvivel att du gjort det som påstås. Om du under rättegången berättar vad som hänt kan det innebära att det väcker tvivel och att det inte anses bevisat att du är skyldig. Tyvärr är det svårt att göra någon närmre bedömning i ditt fall vad utgången kan bli då det är beroende av vad eventuella vittnen säger, vad eventuella kameror visar m.m. Behöver du en advokat?Den som är misstänkt och åtalas för brott har alltid rätt att anlita en privat försvarare. För en offentlig försvarare krävs att vissa krav är uppfyllda. Offentlig försvarare ska utses när den misstänkte är anhållen eller häktad och begär en offentlig försvarare alternativt att det för brottet inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i 6 månader och den misstänkte begär offentlig försvarare (21 kap. 3 a § första stycket rättegångsbalken). Det finns utöver det ytterligare tre situationer då offentlig försvarare ska utses; om det med hänsyn till utredningen av brottet är behövligt, eller är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör (21 kap. 3 a § andra stycket rättegångsbalken).Min bedömning i ditt fall är att du inte är misstänkt för ett tillräckligt allvarligt brott för att tilldelas en offentlig försvarare. Att anlita en privat försvarare kan bli dyrt. I ditt fall är det sannolikt inte behövligt att du företräds av en advokat.Jag hoppas att ovanstående har gett dig viss ledning i vad som gäller. Om du döms är normalstraffet böter, du kommer inte att utvisas och du har sannolikt inget behov av att företrädas av en advokat.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan det utgöra stöld om jag tar något med samtycke?

2021-04-29 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Min dotter som bor fem minuter gångväg från mig gav mig lov att hämta ca fyra dunkar vatten på 25 l vardera, från hennes lägenhet. Nu anklagar hennes hyresvärd mig för stöld. Är detta riktigt av henne?Mvh
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tar du något med samtycke föreligger inget brottEn förutsättning för att det ska vara fråga om stöld är att man olovligt tar något som tillhör en annan person (8 kap. 1 § brottsbalken). Eftersom du med din dotters samtycke tagit hennes vattendunkar från lägenheten föreligger således inget brott.Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att provsmaka lösgodis i en matbutik?

2021-04-19 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag undrar om det är okej att provsmaka godis i en matbutik? Det är någonting man har gjort sedan man var liten liksom, kan det verkligen vara brottsligt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 8 kap 1 § Brottsbalken (1962:700) (BrB) regleras brottet stöld. Där anges att den som olovligen tar någonting som någon annan äger, med uppsåt att tillägna sig det, ska dömas för stöld om tillgreppet innebär skada. Om brottet är ringa, dvs. mindre allvarligt, ska denne dömas för ringa stöld (8 kap 2 § BrB). Ringa stöld är en ny beteckning för brottet snatteri. Enligt praxis brukar en stöld anses vara snatteri om det rör sig om en butiksstöld där värdet av tillgreppet understiger 1000 kr.Att "provsmaka" godis i en matbutik utgör ringa stöld. Detta förutsatt att gärningspersonen har haft uppsåt att tillägna sig godiset utan att betala för det. Det är alltså olagligt att "provsmaka" godis i en matbutik.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur mycket skulle dagsböter för ringa stöld hamna på?

2021-05-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vill börja med att säga att jag gärna är anonym.Jag blev tagen när jag snodde en vara för ett värde av 26kr. Jag är 17 år och går i gymnasiet, har studie bidrag och lön från ett deltids jobb som inkomst. Det är första gången jag begår något olagligt och jag erkände direkt. Jag hotade ingen eller liknande. Jag har läst på lite om vad straffet förväntas bli och har kommit fram till att det troligen blir dagsböter. Min fråga är hur mycket skulle den boten ligga på om du måste gissa? Tack så mycket!
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information gällande den böter som kan vara påföljd för ringa stöld samt vilket belopp som bötern skulle hamna på i ditt fall. Frågan är inte helt enkel att besvara nedan kommer en förklaring på varför. När det rör sig om en ringa stöld, för under 1000 kr, är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. Detta finner vi i 8 kap 2§ Brottsbalken. Det vanligaste straffet är böter då fängelsestraff enbart döms ut i särskilda fall. Domstolen ger oftast personer under 21 år en så kallad straffrabatt. Domstolen kan då döma personen till ett straff som är lägre än brottets minimistraff, detta i enlighet med 29 kap. 7 § Brottsbalken.Med hänsyn till din ålder, brottets allvarlighetsgrad och att du inte tidigare har begått något brott kan åklagaren besluta om att ge en straffvarning enligt 17 § Lag om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare. Detta skulle innebära att straff inte döms ut den här gången men att man skulle kunna straffas i det fall brott begås igen. Har du erkänt brottet och åklagaren inte tycker att en varning är ett tillräckligt straff kan hen besluta om att vidta ett strafföreläggande tillsammans med böter istället för att ta fallet vidare till domstolen. Det är svårt att säga hur höga sådana böter skulle kunna vara då man vid en bedömning tar hänsyn till personens ekonomiska tillstånd och även personens ålder. Jag kan därför inte besvara frågan på hur mycket bötern skulle hamna på. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,

Missade att scanna varor, kan det utgöra ett brott?

2021-05-01 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag och min tvååring var och handlade med självscanning och när jag skulle betala blev det en delavstämning. I samma sekund som skärmen lös rött kom jag på att jag glömt scanna för min dricka vilket jag säger till om. Det blir då en helavstämning och jag fick följa med till en kassa. Innan jag ställer mig i kön ringer jag min sambo för att dubbelkolla om det var något mer jag skulle handla då jag ändå måste packa upp hela kundvagnen. Jag hade bla. missat smör och frågar om jag kan springa in och hämta det innan helavstämningen vilket inte går. Jag genomför avstämningen och då visar det sig att 9 varor inte har skannats vilket gör mig chockad. Kassörskan säger att det är många varor som inte är scannade varpå jag förklarar att det verkligen varit min avsikt och frågar om det är scannern som inte blippat när jag tryckt mot streckkoden? Kassörskan säger att det är viktigt att vara noga med att dubbelkolla så alla varor kommit i. Jag betalar såklart alla mina varor och går därifrån. Jag går ut till bilen, lämnar mina varor och går in igen för att handla smör som jag glömmt och känner hur uttittad jag blir av personalen vid kassan, vilket var så pinsamt. Har aldrig varit med om något liknande och är nu livrädd att dom tror jag hade som avsikt att stjäla varorna vilket jag verkligen inte hade. Jag kommer aldrig mer använda scanning igen utan kommer efter detta bara använda kassan. Kan en polisanmälan ha gjorts och vad kan jag vänta mig av detta? Kan inte tänka på något annat.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är osannolikt, men inte omöjligt att en polisanmälan har gjorts. Att någon missar varor i självscanningen i mataffärer är relativt vanligt, och leder oftast inte till en polisanmälan från butiken. Det är emellertid självklart möjligt att butiken ändå polisanmäler. Även om en anmälan har gjorts har du emellertid antagligen ingenting att oroa dig för. En förundersökning kanske inte ens inleds Om en anmälan görs, ska en förundersökning inledas om det finns skäl att anta att ett brott begåtts (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Det är ett relativt lågt ställt krav, men det krävs alltså ändå en viss grad av sannolikhet att det faktiskt skett ett brott. Eftersom butiken ingrep innan du fick med dig sakerna kan de inte hävda att fullbordad stöld begåtts, utan brottet i fråga i ditt fall skulle istället vara försök till stöld (8 kap. 1 och 12 §, samt 23 kap. 1 § brottsbalken). Beroende på värdet av de oscannade varorna kan det vara så att gärningen, om den fullbordats, inte anses tillräckligt allvarlig för att räknas som stöld, utan skulle istället utgöra ringa stöld (8 kap. 2 §). Försök till ringa stöld är inte kriminaliserat, till skillnad från försök till stöld, och utgör därför inget brott (8 kap. 12 §). Högsta domstolen har dragit gränsen mellan stöld och ringa stöld vid 1250 kr (NJA 2019 s. 951). Om det totala värdet av de oscannade varorna var 1250 kr eller mindre skulle det alltså utgöra försök till ringa stöld, vilket inte är ett brott. Om värdet av varorna i så fall står klart för den som har att besluta om inledande av förundersökning (vanligen Polismyndigheten eller åklagaren, 23 kap. 3 § rättegångsbalken), finns således inte anledning att anta att något brott har begåtts, och förundersökning ska inte inledas. Även om en förundersökning inleds, lär du inte riskera att bli dömdDet är omöjligt för oss att säga med total säkerhet, men det skulle vara svårt att bevisa att du begått brottet försök till stöld. Det krävs nämligen att man haft uppsåt att begå brottet, för att det ska utgöra brott (1 kap. 2 § första stycket, och 8 kap. 2 och 12 § brottsbalken). Eftersom du inte hade för avsikt att inte scanna varorna, utan endast missade att scanna dem av misstag, har du objektivt sett inte begått något brott i och med händelsen. Under förundersökningen så ska det utredas om det finns tillräckligt med bevisning mot en gärningsperson för att åklagaren ska kunna väcka åtal (23 kap. 2 § rättegångsbalken). Förundersökningen ska läggas ner om det inte längre finns anledning till en förundersökning, såsom om gärningen visat sig inte vara brottslig (som ovan) eller om tillräcklig bevisning inte kan frambringas för att styrka brott (23 kap. 4 § andra stycket). Det är alltså mycket möjligt att förundersökningen läggs ner, om den ens inleds. Om åklagaren trots allt skulle väcka åtal så behöver åklagaren bevisa att du haft uppsåt att stjäla. För att du ska kunna bli fälld för brottet behöver det vara bevisat så pass att det anses ställt utom rimligt tvivel att du hade uppsåt. Det lär inte gå att komma ifrån att du mycket möjligt var distraherad eller stressad av att handla ensam med ditt småbarn, och att du därför av oaktsamhet missade att scanna varorna. Jag tror därför att du inte behöver oroa dig. Bra att veta är att de behöver informera dig i samband med förhör om du skulle bli faktiskt misstänkt för brottet (23 kap. 18 §). Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Bör jag erkänna brott eller invänta huvudförhandling?

2021-04-29 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag blev ''tagen'' av ordningsvakter när jag var utanför butiken. Jag hade stulit saker för ca 3700kr vilket dom hittade i min väska. Blev förhörd av polis och nekade till brott, men när polis frågade om jag betalt för varor innan jag gick ut svarade jag nej, och anledningen jag gav var att jag var stressad. Jag har fått datum jag ska till tingsrätten och det är ungefär om en månad. Polisen meddelade mig att om jag erkänner brottet får jag böter och jag behöver inte gå till tingsrätten. Vill även tillägga att jag är tidigare ostraffad, har inte alls haft med polisen att göra, inte ens fortkörningsböter eller p bot. Min fråga är om det är bättre att erkänna till brottet och ta böter som de ger eller om man ska vänta tills tingsrätten. Polisen meddelade att det ibland kan komma att läggas ner, men hur stor är den chansen? Jag har 3 dagar på mig att lägga till ytterligare information.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det har du gripits misstänkt för stöld till ett värde av 3 700 kronor. Sakerna hittades av polisen i din väska och du förhördes på plats. Dock nekade du till brott. Du har nu fått datum för huvudförhandling i tingsrätten. Du har blivit informerad av polisen om att om du erkänner brottet kommer du att få böter och behöver inte inställa dig i domstol. Du undrar därför om det är bättre att erkänna brottet och godta böterna eller om du ska vänta till tingsrätten. Du har även fått informationen att förundersökningen ibland kan läggas ner och undrar hur stor den chansen är.Kort om strafföreläggandeVid mindre allvarliga brott kan åklagaren besluta om strafföreläggande i stället för att väcka åtal. Det innebär att det inte blir någon rättegång. En förutsättning för ett strafföreläggande är att du som misstänkt erkänt det. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är stöld, snatteri och trafikförseelser.I ditt fall kan det därmed vara aktuellt med ett strafföreläggande, det krävs däremot att du erkänner brottet. Erkänner du brottet, det utfärdas ett strafföreläggande och du godtar det så blir det ingen huvudförhandling i domstol.Möjligheterna till att målet läggs nerNär ett brott anmäls inleds en förundersökning. Under förundersökningen utreds vem som kan misstänkas för brottet; det kan exempelvis hållas förhör, göras tekniska undersökningar m.m. Om åklagaren vid en objektiv bedömning anser att det finns tillräckliga bevis för en fällande dom har vederbörande en skyldighet att väcka åtal.I ditt fall vet jag inte omständigheterna och om det finns något som talar till din fördel. Till din nackdel talar dock att du gripits på plats med varorna i din väska. Det talar för att åklagaren antagligen finner att det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal. Med tanke på att det redan väckts åtal (du har fått tid för huvudförhandling) kommer målet inte heller att läggas ner. En nedläggning sker i sådana fall innan det väcks åtal.Bör du godta ett strafföreläggande eller ej?Det går inte att ge ett entydigt svar på om du ska erkänna brottet och hoppas på ett strafföreläggande eller om du ska vänta tills huvudförhandlingen. Om du erkänner brottet finns det sannolikt en stor chans att det utfärdas ett strafföreläggande med böter. Ett erkännande är ett krav för att det ska vara möjligt att utfärda ett sådant.Om du däremot anser att du är oskyldig och det finns tveksamheter i åklagarens bevisning kan du givetvis neka och invänta huvudförhandling. Är det däremot så att du faktiskt har stulit varorna, du togs på bar gärning och det förefaller som att det finns tillräckliga bevis kan det vara ett alternativ att erkänna brottet. Fördelen är framför allt att du slipper att inställa dig i domstol, vilket många kan se som obehagligt.Min rekommendation om du vill slippa huvudförhandling är att du i det material du ska komplettera med erkänner brottet. Åklagaren har inte en skyldighet att utfärda ett strafföreläggande, det är enkom en möjlighet. Det innebär att trots att du erkänner så kan det bli huvudförhandling. Dina möjligheter till strafföreläggande med böter ökar däremot avsevärt om du erkänner brottet då det är ett krav för att ett sådant ska utfärdas.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ringa stöld i stressad situation?

2021-04-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej Jag har blivit åtalad för ringa stöld i en butik.Varornas sammanlagda värde är knappt 400 kr vilket jag har kvitto på då jag senare betalat dem.I stämningen jag fått står det att varorna värde är ungefär 80kr mer vilket är fel.Jag vet inte varför det blivit så eller om det har någon betydelse.Jag har förnekat brott då jag menar att jag inte haft avsikt att själa utan i en stressad situation glömt att betala.Jag har inte tidigare varit straffad.Åklagarens krav är knappt 15000 kr totalt. (Dagsböter).Fråga 1. Är det möjligt att rätten godtar stress som en rimlig förklaring till de ej betalade varorna och friar?2. Bör jag kontakta åklagaren omgående och påpeka att beloppet för varorna inte stämmer eller finns det ingen anledning till det.Kanske skall jag ta upp detta senare vid rättegången?3. Är det rimligt straff att böta 15000 kr för ej betalade varor för 400kr?4. Kanske borde jag betala för att slippa rättegången?Tacksam för svar
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ringa stöldRinga stöld döms den till som olovligen tagit något som tillhör någon annan med uppsåt och detta inneburit skada för motparten. Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader, 8 kap. 2 § brottsbalken. 1. Stress som godtagbar ursäkt som leder till friande?Att du tagit varorna utan lov och sedan passerat kassan utan att betala har orsakat butiken skada, därmed har du gjort dig skyldig till ringa stöld. Ringa stöld är dock endast brottsligt om man har uppsåt att olovligen ta varorna, alltså att man gör detta avsiktligen. För att det ska anses vara uppsåtligt räcker det faktum att du passerat ut ur butiken och förbi sista betalningsmöjligheten, oberoende av stress. Om det däremot är en olyckshändelse ska du inte dömas till ansvar. 2. Värdet av de stulna varorna stämmer inteVärdet på de stulna varorna ska enligt nu gällande praxis vara under 1 250 kr för att klassas som ringa stöld. Att reglera beloppet kommer således inte göra någon skillnad för vilket brott som är aktuellt. Däremot kan det vara av vikt att det faktiskt blir rätt, eftersom en bedömning görs i varje individuellt fall och värdet av de stulna varorna utgör en del i bedömningen kan det vara av vikt att uppmärksamma åklagaren på detta. Detta är i så fall något som du omgående bör uppmärksamma åklagaren på och inte vänta till en eventuell rättegång. Du har dessutom kvittona som underlag för ditt påstående. Huruvida detta faktiskt kommer göra en skillnad i det slutgiltiga dagsbötesbeloppet kan jag inte svara på. 3. Är dagsbötesbeloppet rimligt?Om man begår brottet ringa stöld blir påföljden nästan uteslutande dagsböter. Dagsböter bestäms utifrån två aspekter, värdet på gärningen (antalet dagsböter) och dina ekonomiska förhållanden (storleken på dagsbötesbeloppet). Dessa två aspekter multipliceras sedan samman till det totala dagsbötesbeloppet. Antalet dagsböter kan hamna mellan 30-150 stycken och beloppet per dag mellan 50-1 000 kr, 25 kap. 2 § brottsbalken. Den vanligaste påföljden vid ringa stöld är 40 dagsböter när värdet på stölden ligger mellan 300-500 kr. Detta är dock endast en uppskattning, det görs en individuell prövning.Din situationDet är svårt för mig att avgöra om bötesbeloppet är rimligt eller inte eftersom jag inte vet något om din ekonomiska situation. Jag kan därför inte råda dig i om du bör bestrida strafföreläggandet eller inte utan endast säga ungefär vilket antal dagsböter som brukar utdömas för ringa stöld av ett visst belopp.4. Betala dagsboten för att slippa rättegång?Du har rätt till en rättegång, om du känner att bötesbeloppet är orimligt bör du bestrida strafföreläggandet. Om du väljer att bestrida strafföreläggandet skickas ärendet från åklagaren till tingsrätten. Väl i tingsrätten, rättegången, kan du berätta din sida av händelsen. Du kan göra gällande att du inte tog varorna medvetet eller berätta för tingsrätten om dina ekonomiska förhållanden om du anser dig ha fått ett för högt bötesbelopp. I tingsrätten kan du begära en offentlig försvarare som hjälper dig i processen. Men om du sedan blir dömd för brottet kan du behöva betala delar eller hela kostnaden för den offentliga försvararen. Om du frias får staten stå för kostnaden.Slutligen är detta en bedömning som du själv får göra. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,