Vad händer om man av misstag råkar få med sig varor från en butik?

Hej, Jag har en vän som var inne i en butik och handlade hon köpte ett antal saker. När hon gått ut ur butiken stoppades hon av vakter och hon upptäckte att hon i provrummet av misstag lagt produkterna i sin väska. Produkternas värde var ca 700kr och det blev ett förhör. Hon nekade till brott då det inte var med flit utan av misstag, hon köpte även andra saker ur butiken så det borde tyda på att hon inte hade uppsåt att stjäla? Jag undrar vad följderna kan bli och hur ofta det leder till en fällande dom? Hon är X år och har aldrig vart med om liknande men hon kände att varken polisen eller vakterna litade på henne när hon nekade till brott. Hon har fått ett datum med huvudförhandling.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Regler kring stöld regleras i Brottsbalken (BrB). För att dömas för stöld ska man olovligen tagit något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det. Ingreppet ska vidare ha medfört skada (8 kap. 1 § BrB). För att dömas för stöld eller ringa stöld ska man ha haft uppsåt att ta varan och tillägna sig den, det vill säga ska man haft en avsikt att ta varan. 


I ditt fall

Då din kompis inte haft uppsåt att tillägna sig varorna utan gått ut av misstag uppfyller hon inte kraven för att begå brott. Hon är troligtvis utifrån omständigheterna i frågan misstänkt för brott. För att hon ska dömas för stöld krävs det dock att hon hade uppsåt i sin handling, vilket är en bevisfråga. Att hon betalade för några av varorna kan peka för att hon inte tagit med sig de andra varorna med uppsåt, men det behöver inte göra det heller. Det beror alltså helt beroende på hur domstolen dömer i just detta fallet. Däremot krävs det som sagt att stölden ska ha skett med uppsåt. Om det inte varit med flit finns det inget uppsåt för att ta varorna och då har inte din kompis gjort sig skyldig till brott. 


Vad kan följderna bli?

Värdet av varorna hon tagit med sig kan påverka följderna av brottet. Stöld anses som ringa om värdet på varan och andra omständigheter talar för det. Som en riktlinje för stöld i en butik anses gränsen för ringa stöld vara varor till ett totalt värde av under 1250 kr, vilket följer av praxis från Högsta domstolen (NJA 2019 s. 951). I ditt fall lutar det åt att din kompis isådanafall blir misstänkt för ringa stöld (8 kap 2 § BrB). Straffet för stöld är högst två års fängelse (8 kap. 1 § BrB). Straffet för ringa stöld är böter eller högst sex månaders fängelse (8 kap. 2 § BrB). Bara för att fängelse finns med i straffskalan betyder inte det att du kommer dömas till fängelse. Domstolen ska ta hänsyn till omständigheter som talar för ett lindrigare straff än fängelse, som t.ex att hon ska betala böter istället för fängelse (30 kap. 4 § BrB).


Jag vill ännu en gång understryka att om hon inte begått ett brott kan hon inte bli dömd för detta. Hade hon alltså inte uppsåt till handlingen och man inte kan visa på att hon haft det kan hon inte dömas för brott. 


Hoppas du fick svar på din fråga! 


Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till info@lawline.se. 


Med vänliga hälsningar,
Ellen HendarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”