Kan man få ordningsbot vid snatteri såsom vid olovlig körning?

Hej, blev tagen av en ordningsvakt för jag snatta en dricka för 20kr. Dem tillkalla polis och det vanliga. Men det jag tycker var konstigt var att dem fråga inte om jag godkände mitt straff eller böter? Blev tagen för olovlig körning tidigare i år och då fråga polisen direkt på plats om jag godkände mitt straff och böter. Betyder det att jag bara fick en "varning" och det inte blir nått mer av de?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du varför polisen inte frågade om du erkände brott och gav dig böter när du åkte fast för det som enligt lagen kallas för ringa stöld, så som de gjorde när du åkte fast för olovlig körning.

I Sverige finns är det möjligt för poliser att i vissa enklare brott direkt utfärda en ordningsbot istället för att ärendet måste gå upp och prövas i domstol. Detta framgår av 48 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). I 48 kap. 13 § RB stadgas det att det enbart är möjligt att utfärda ordningsböter i brott där straffskalan enbart innefattar böter. För grövre brott går det alltså inte att enbart godkänna sitt brott för polisen och få sitt straff genom att betala en ordningsbot, utan då måste saken upp till domstol för att prövas.

Om vi återgår till de två omständigheterna i ditt fall så framgår det av 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott att den som gör sig skyldig till olovlig körning i normala fall enbart kan få böter. Ser vi istället till ringa stöld, som regleras i 8 kap. 2 § brottsbalken (BrB), är det möjligt att dömas till antingen böter eller fängelse i högst sex månader. Det är därför inte möjligt för polisen att utdela en ordningsbot vid ringa stöld, utan stölden måste upp till domstol för att avgöras i det fall åklagaren anser att det finns skäl att gå vidare med ärendet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Selma SkoghällRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo