Näthat i facebookgrupp

2021-03-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har kattuppfödning i liten skala och är med i en Facebookgrupp där runt 3000 personer medverkar och kan följa alla typer av diskussioner emellan medlemmarna. Jag har fått upprepade förolämpningar av några medlemmar, speciellt en. Denne skriver bland annat att andra ska akta sig för mig pga av att jag inte kan något om ämnet i fråga. Samt en hel del andra liknande förolämpningar. Detta känns ganska obehagligt, och personen har flera anhängare som hela tiden håller med "likes" eller går in och skriver liknande saker. Det är alltså flera stycken i samma grupp, och jag kan inte försvara mig emot dem alla. Trist att runt 3000 personer också kan följa detta. Jag håller mig alltid till fakta då jag skriver något.Gruppen är relativt viktigt då det är den enda grupp för den rasen jag föder upp. Men människor kan ju börja påverkas av det de skriver.Vad räknas detta som egentligen?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Så tråkigt att höra att du blir dåligt behandlad i facebookgruppen! Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om förfarandet är brottsligt och även vilka brott det i sådant fall rör sig om. Jag kommer nedan att behandla de två brott för vilka ansvar skulle kunna aktualiseras, men med förbehåll för att det blir mycket antaganden och gissning eftersom jag inte har fullständig information. Huruvida ansvar kan anses föreligga kan jag inte med säkerhet uttala mig om.Förtal (5:1 BrB) "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."Förtalsparagrafen är lite klurigt formulerad. Det första stycket innehåller rekvisit för ansvar, medan det andra stycket behandlar förutsättningar för ansvarsfrihet. Fokuset kommer här att ligga på det första stycket. I ditt fall rör det sig sannolikt om att någon har lämnat uppgift om dig som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Det som talar för en sådan tolkning är att uttalandena sker i en facebookgrupp där andra kan se och att uttalandena handlar om din kunskap och kompetens. Du skriver i frågan att du ägnar dig åt kattuppfödning och att facebookgruppen är inriktad på just den ras som du föder upp. Även dessa faktorer kan anses tala för att uttalandena varit ägnade att utsätta dig för de andra medlemmarnas missaktning. Förolämpning (5:3 BrB)"Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2 § riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter." I det fall att rekvisiten för förtal inte är uppfyllda kan ansvar för förolämpning prövas. I ditt fall skulle det kunna röra sig om beskyllningar eller nedsättande uttalanden som varit ägnade att kränka din självkänsla eller värdighet. Avslutning De brott som kan komma i fråga är antingen förtal eller förolämpning. Det kan vara bra att ta bild på kommentarerna så att du har bevis i det fall att du väljer att göra en polisanmälan. Kolla gärna på polisens hemsida - där finns massvis av bra information och tips på hur man kan gå tillväga när man utsatts för näthat. Jag tycker även att det kan vara relevant att skriva till administratören för facebookgruppen och berätta vad som hänt så att denne kan vidta lämpliga åtgärder. Hoppas att det löser sig och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Styrelsen skyldig för förtal

2021-03-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejEn styrelse i en ekonomisk förening tog beslut på ett möte att man kan arrendera mark och bygga ut på sin baksida. Den enda som byggde ut var ordförande. Efter 6 år ifrågasattes det - den då nya styrelsen kontaktade Boverket för att få klarhet i vad som gällde. Bla annat sa det att det var jäv från ordf. sida. Styrelsen tog upp detta på sitt nästa möte och det protokollfördes. Föreningen skickar alltid ut protokollen - så även nu. Nu vill dåvarande ordf. Stämma styrelsen för förtal - är detta verkligen förtal när styrelsen bara återger vad de fått sagt till sig?
Oscar |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om tillgängliggörandet av information från styrelsen, som inhämtats från Boverket, kan utgöra förtal. Vi vänder oss till 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) som reglerar förtal. Vad säger lagen5 kap 1 § anger att följande utgör förtal:1:Den som utpekar någon såsom brottslig 2: eller klandervärd i sitt levnadssätt 3: eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Om man var skyldig att lämna uppgifterna eller omständigheterna anger det rimligt att uttala sig i frågan, är uttalandet försvarligt och utgör inte förtal. Vad innebär detta för dig/er - Att lämna uppgift till behöriga medlemmar av en ekonomisk förening där man uttalat sig att en tidigare ordförande bedömts vara jävig, är inte en brottslig handling. Det är därför inte ett utpekande av brottslighet i detta fall den juridiska definitionen av brott endast återfinns i brottsbalken eller annan brottslig lagstiftning. Det är inte tillåtet för en styrelseledamot att vara jävig i en ekonomisk förening enligt 6 kap 23 § Lag om ekonomiska föreningar. Det kan potentiellt anses vara ett uttalande för att väcka missaktning eller påpeka ett klandervärt leverne. Det uppfyller potentiellt rekvisiten för att utgöra förtal. Dock så är det i min mening försvarlig och i föreningens intresse att veta detta. Detta talar för att omständigheterna medför att denna information är tillåtet att dela med sig. Att det även utgör offentlig handling troligtvis då Boverket har uttala sig om just detta talar för att spridandet av information inte utgör förtal, då återupprepandet av offentlig handling sällan utgör förtal då det endast är ett referat i fråga. Hoppas att detta var svar på din fråga!

Visa mejl utgör förtal?

2021-03-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om det är förtal om jag låter en annan person ta del av ett mail som jag fått av min f.d. Han skriver att jag är ett snålt elände. I själva verket var det han som använde gemensamt konto för sina affärer och jag har inte bråkat med honom om det. Tänker visa det för hans före detta arbetskamrat
Oscar |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar om du visar ett mejl för en annan person, där avsändaren av mejlet uttalar sig negativt kring dig, utgör förtal. Vi vänder oss till 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) som reglerar förtal. Vad säger lagen5 kap 1 § anger att följande utgör förtal:1:Den som utpekar någon såsom brottslig 2: eller klandervärd i sitt levnadssätt 3: eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Förtalsbrottet omfattas som regel inte av allmänt åtal, något som framgår av 5 kap. 5 § BrB. Detta innebär att du som målsägande, eller brottsoffer, i princip garanterat kommer behöva väcka åtal själv utan stöd av åklagare.Vad innebär detta för dig - För det första måste du rikta ditt uttalande kring din f.d. till en större grupp än endast en person. Det måste även vara som sådant att ditt visande av mejlet uppfyller någon av lagens tre punkter. Ditt visande av mejlet innebär inte att du säger att din f.d. är brottslig, eller klandervärd. Det kan vara uppgift för att väcka andras missaktning men detta är ju endast ett bevis på att denna person kanske inte tycker om dig. Att uttrycka ogillande av andra människor är inte förtal. Jag kan sammanfattat inte se att visandet utgör förtal.Hoppas att detta var svar på din fråga!

vad utgör förtal

2021-03-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om någon lägger upp en bild på någon annans hus (på Facebook i detta fallet) med texten: "Dem har en hund som springer ut på vägen och anfaller andra hundar, har ni upplevt det så polisanmäl det!" Är det förtal? Det har hänt EN gång att en hund sprungit ut därifrån och bitit en annan hund.Mvh
Oscar |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar om utpekandet i en facebookgrupp vad gällande påstående om aggressiv hund kan utgöra förtal. Vi vänder oss till 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) som reglerar förtal. Vad säger lagen5 kap 1 § anger att följande utgör förtal:1:Den som utpekar någon såsom brottslig 2: eller klandervärd i sitt levnadssätt 3: eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Förtalsbrottet omfattas som regel inte av allmänt åtal, något som framgår av 5 kap. 5 § BrB. Detta innebär att du som målsägande, eller brottsoffer, i princip garanterat kommer behöva väcka åtal själv utan stöd av åklagare.Vad innebär detta för dig - Att uttala att ni har en aggressiv hund är varken ett uttalande om att ni är brottsliga eller klandervärda i ert levnadssätt. Det kan dock anses som ett uttalande för att väcka andras missaktning, då uttalandet troligen vill få andra människor att tycka illa om er och anse att ni är oansvariga hundägare. Det kan därför anses som förtal i och med att folk mycket troligen får en negativ uppfattning om er. Man kan driva process om detta i domstol, med vetskap om att ni själva kommer få driva processen och bekosta denna. Förlorar ni detta mål kan ni komma att bli skyldiga att betala svarandens rättegångskostnader och eventuellt rättskydd eller försäkring via hemförsäkring kanske inte gäller. Det får man höra med sitt försäkringsföretag om. Hoppas att detta var svar på er fråga!

Fråga om ett inlägg på forum kan anses som förtal

2021-03-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Detta är en sälj fråga, det är så att jag skulle sälja ett PlayStation för ett tag sen.. Och vi skulle mötas upp o allt verkmalt, (skulle träffas efter en vecka) och jag frågade om han kan tänka sig att betala något i förväg om jag skulle vänta så länge på honom, men han sa de gick inte, varpå jag svarade.. Okej men om någon annan vill ha konsolen så kommer jag sälja den till denna personen.. Jag sålde det till en nnan och slutade svara på personen i fråga.. Sen efter ett tag får jag en bild av en kompis att han lagt ut min profil i en grupp som heter VARNING VARNING 0.2.. Har han rätt att lägga ut min profil och fråga om mig öppet i gruppen? Tacksam för svar..
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den person som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal till böter. Det ska vara fråga om ett påstående med en sådan grad av bestämdhet att det går att pröva dess sanningshalt. Rena värdeomdömen kan inte utgöra förtal. Vidare gäller att uppgiften ska ha spridits till annan än den som uppgiften avser. Det krävs inte någon större spridning utan brottet är fullbordat så snart uppgiften kommit till åtminstone en tredje mans kännedom. En annan sak är att omfattningen av spridningen kan få betydelse när det gäller brottets svårhetsgrad. En uppgift kan utgöra förtal om den är ägnad att utsätta dig som uppgiften avser för andras missaktning. Bedömningen av vad som är en nedsättande uppgift ska göras från den utpekades utgångspunkt och inte utifrån allmänt rådande värderingar. Som särskilda exempel på uppgiftslämnande som uttrycker missaktning har i straffbestämmelsen angetts att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Uppgifter av detta slag är således typiskt sett ägnade att utsätta någon för annans missaktning, i vart fall om de tar sikte på brottslighet eller klandervärt levnadssätt av allvarligare slag. De är med andra ord i sig sådana att kravet på missaktning är uppfyllt (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken). Av (5 kap. 2 § första stycket brottsbalken) följer att om brott som avses i 1 § är att anse som grovt döms för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år. En helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet ska göras. Förutom uppgiftens innehåll och omfattningen av spridningen ska även sättet för spridningen särskilt tillmätas betydelse. Relevanta omständigheter kan vara om spridningen skett på ett sätt som syftat till att ett stort antal personer skulle ta del av uppgiften, om spridningen varit riktad till närstående eller bekanta till den utpekade personen eller om spridningen skett på ett sådant sätt att den utpekade med lätthet kan identifieras och återfinnas. Om ett meddelande lämnats i en kränkande form, fått stor spridning genom till exempel publicering på internet samt varit ägnat att medföra allvarlig skada, kan det tyda på att det är fråga om grovt förtal. Enligt (5 kap. 5 § första stycket brottsbalken) gäller att brott som avses i (5 kap. 1-3 §§ brottsbalken) inte får åtalas av någon annan än målsäganden. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser-Förtal och grovt förtal-Förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning, eller-Förolämpning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.Att en person lagt ut din profil på ett forum där han eller hon skrivit kränkande saker om dig skulle kunna anses som förtal. Det beror helt på hur stor spridning det fått och hur pass nedsättande uppgifterna om dig varit. Hoppas du fick svar på din fråga!

Det är inte brottsligt att lämna ett negativt omdöme

2021-03-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej ! Jag undrar om jag kan dömas för förtal om jag skriver om min negativa upplevelse av ett lokalt företag VVS som har gjort ett arbete hos mig ? Företaget heter **** Rör AB och ägaren heter också **** i efternamn. Jag tänker inte nämna några namn eller företagsposition. Bara företagets namn och vilken ort det ligger på. Kan jag dömas för förtal om jag skriver sakligt och använder mig av min rätt att sprida min åsikt av ett företag som konsument ? Tack !
Karolina Sandgren |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna kring förtal återfinns i 5 kap 1 § brottsbalken.Som huvudregel kan förtal inte rikta sig mot juridiska personer eller företag. Att lämna ett negativt omdöme om ett företag är alltså inte brottsligt. Om det däremot kan uppfattas som om att en enskild person pekas ut i yttrandet, t.ex. genom att företaget namn, som i ditt fall, är detsamma som ägarens, kan ett förtalsbrott i vissa fall anses föreligga (se t.ex. NJA 1950 s. 250 angående en person som genom en cirkulärskrivelse uttalat sig nedsättande om en motorcykelfirma, vars namn var detsamma som ägarens, dömdes för ärekränkning).För att ett förtalsbrott ska föreligga krävs dock att vissa rekvisit, villkor, är uppfyllda, bl.a ska det:1. Vara fråga om en "uppgift", dvs. ett påstående som är så bestämt att det går att kontrollera dess sanningshalt2. sagda uppgift ska vara nedsättande och3. ha varit ägnad att skada samt att4. Uppgiften ska ha fått spridningI ditt fall tänker jag att ett omdöme inte är en "uppgift" i den bemärkelse som krävs för att rekvisiten för ett förtalsbrott ska vara uppfyllda. Ett negativt omdöme är mer av en personlig värdering än en "uppgift", det går liksom inte att kontrollera om det är sant att "du tycker firman utförde ett dåligt arbete".Så, så länge du håller dig till att i ditt omdöme ge en bild av din upplevelse och inte konkretiserar en viss händelse som kan anses nedsättande i syfte att skada företaget (t.ex: "en representant för företaget stal pengar när hen utförde arbete hos mig" - vilket hade kunnat anses vara förtal) så är det inget brottsligt i att lämna ett negativt omdöme, även om ägarens namn finns med i företagsnamnet.Hoppas mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Utgör kritk mot forskning förtal?

2021-03-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag skriver ett blogginlägg om en i Sverige känd forskare där jag nämner forskarens namn, mer än en gång. Vidare kritiserar jag resultaten som personen gjort i sin forskning och argumenterar för att det kan ha att göra med den här personens agenda. Ovanpå detta visar jag på varför jag är säker på att agendan styr forskningen i det här fallet med olika källor.Är det förtal?
Oscar |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om kritik av forskares resultat i dennes forskning kan anses vara förtal. Vi vänder oss till 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) som reglerar förtal. Vad säger lagen5 kap 1 § anger att följande utgör förtal:1:Den som utpekar någon såsom brottslig 2: eller klandervärd i sitt levnadssätt 3: eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Vad innebär detta för dig - Att du kritiserar en forskare för dennes "vinklade" forskning eller vad man vill kalla det, är inte uttalande om att denna är brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Du lämnar dessa uppgifter för att påpeka att personen i fråga kan vara styrd i sin forskning och därmed inte får fram objektiva resultat. Detta kan vara uppgift som väcker andras missaktning, men jag har väldigt svårt att se att sådant är fallet. Kritik mot att forskning är vinklad bör framföras, om bevis för sådant finns, och kritiken är främst riktad gentemot forskningen i sig och inte forskaren som person (generellt sagt, nu vet inte jag exakt vad du har skrivit vilket kan förändra läget något). Därmed bör detta inte utgöra förtal.Hoppas att detta var svar på din fråga!

Förtal eller ej

2021-03-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har ett ex som är mor till vår gemensamma dotter på 7 år.Vi är separerade sedan 5,5 år tillbaks i tiden.Och jag har träffat en tjej nu som jag och min dotter har det gott och fridfullt ihop med.Men mitt ex skickar mycket sms till mig att min flickvän håller på och stoppar typ piller i glas för min dotter att hon röker cannabis(muntligt sagt ej skriftligt) Jag läser upp för min flickvän ang.dessa saker och jag ser det och tolkar det som Förtal och förolämpningar mot henne samt falska anklagelser. Så vad göra??
Oscar |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om ditt ex:s uttalade kring din flickvän utgör förtal. Jag kommer nedan att redovisa de juridiska möjligheterna vad gällande att åtala någon för förtal Vi vänder oss till 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) som reglerar förtal. Vad säger lagen5 kap 1 § anger att följande utgör förtal:1:Den som utpekar någon såsom brottslig 2: eller klandervärd i sitt levnadssätt 3: eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Det ska tilläggas att förtalsbrott omfattas som regel inte av allmänt åtal, något som framgår av 5 kap. 5 § BrB. Detta innebär att du som målsägande, eller brottsoffer, i princip garanterat kommer behöva väcka åtal själv utan stöd av åklagare.Vad innebär detta för dig? - Att uppge att någon brukar droger eller ger droger till barn är att anse som klandervärd och brottslig till sitt levnadssätt. Generellt är därför kraven kring förtal uppfyllda formellt och du kan åtala ditt ex för förtal. Sedan ska nämnas att om man vill gå till domstol kommer man själv att få föra talan kring detta, vilket medför att mer civilrättsliga regler kommer tillämpas. Detta kan innebära att man får stå får svarandens (ditt ex:s) rättegångskostnader om du förlorar. Du kommer även få bekosta din advokat eller annan person som för din talan och rätten till rättsskydd m.m. kan vara begränsad. vad gällande bevisningen så har du bevis via sms för förtal om eget användande om droger men hennes uttalande kring droger till dottern har skett muntligt och kommer därför vara svår att bevisa.Hoppas att detta var svar på din fråga!