Är rasistiska uttalanden brottsliga?

Hej, jag och en vän var på stan förra veckan och en man på ett kafé uttryckte sig rasistiskt mot min vän eftersom hon bar slöja. Är det olagligt att uttrycka sig rasistiskt på det sättet?? Kan det vara hets mot folkgrupp?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I situationen du beskriver har en person uttryckt sig på ett rasistiskt sätt. Det finns i brottsbalken (1962:700) (BrB) inte någon specifik bestämmelse som reglerar sådana situationer. Brottet hets mot folkgrupp som regleras i 16 kap. 8 § BrB tar sikte på situationer där någon sprider rasistiska uttalanden till allmänheten. Bestämmelsen syftar till att skydda en folkgrupp snarare än en enskild individ.

Det brott som skulle kunna aktualiseras i denna situation är förolämpning enligt 5 kap. 3 § BrB. Brottet förolämpning aktualiseras när någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Personen på kaféet har uttryckt sig på ett nedsättande sätt i syfte att kränka din vän, vilket innebär att han kan ha gjort sig skyldig till förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa HannahRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo