Är det förtal att skriva negativa saker om sina grannar på Facebook?

FRÅGA
Hej.Är det förtal att skriva ut sin frustration på sin egen facebook-sida om hur ens grannar har betett sig illa vid uppsättandet av ett staket (som de har juriskt rätt till men de har betett sig illa/omoraliskt genom att exempelvis inte få den outmätta tomtgränsen utmätt så vi blev tvungna att bekosta det åt dem, sätta upp vassa o rostiga armeringsjärn som "staket" precis där vi parkerar trots att vi har små barn, klaga på att vi går över tomtgränsen när de själva klampar in på vår tomt för att sätta upp sitt staket utan att fråga oss om det är ok o dessutom vara otrevliga o till o med elaka i hur de bemöter oss o vägrar kommunicera med tredje part när vi bett om det) om man inte skriver ut namn (då kommer bara ett fåtal av de närmaste kunna gissa sig till vem de är där de flesta redan känner dem o vet hur de är)?? Skulle det bli förtal/bli ännu mer förtal om man oxå la till i sin frustration att de utgör sig för att vara så "andliga" (de håller grupper i spirituell personlig utveckling/parterapi tex numerologi o mannen säger sig kanalisera en upplyst mästare) men uppvisar sån skenhelighet?MvhXX
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det förtal att skriva negativa saker om sina grannar på Facebook?
Brottet förtal, precis som alla andra brott, har ett antal föreskrivna rekvisit. "Rekvisiten" kan beskrivas som de omständigheter som måste föreligga för du ska kunna hållas ansvarig för brottet. För förtalsbrottet gäller följande rekvisit:

1. Någon person ska ha utpekats som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt
eller
1.2. gärningspersonen ska ha lämnat uppgift som är ägnad att utsätta den förtalade för andras missaktning(omskrivet av pedagogiska skäl), 5 kap. 1 § brottsbalken.
Att jag skriver 1. och 1.2 är för att det räcker med att en av dessa ska vara uppfyllda.
Rekvisitet "ägnad" syftar på en reell risk för att andra personer ska känna missaktning för beteendet. Exempel: Ett utpekande av någon som begått ett mildare trafikbrott (exempelvis en hastighetsöverträdelse) är i regel inte ägnat att väcka andras missaktning.

Har grannarna utpekats…?
Att du inte nämner dina grannar vid namn i facebookinlägget begränsar såklart vilka personer som kan veta vilka personer du pratar om. Enligt min bedömning spelar det i det här fallet ingen roll; grannarna har utpekats indirekt genom att du klargör vilka personer det rör sig om. För brottet ställs inga krav på att uppgiften ska ha nått många personer, det räcker i princip att en person vet vilka du pratar om. Grannarna har utpekats.

… som brottsliga, klandervärda i sitt levnadssätt eller på ett sätt som är ägnat att utsätta dem för andras missaktning?
Du har inte utpekat dina grannar som brottsliga. Rekvisitet "klandervärd i sitt levnadssätt" syftar till beteenden som människor i allmänhet anser klandervärt. Typexemplet som återkommer i flera domstolsavgöranden är någon visats i olika sexuella sammanhang på ett sätt som kan påverka andras tankar eller åsikter om personen.
Du beskriver att dina grannar beter sig mycket otrevligt, går in på din tomt utan tillåtelse och dessutom sätter upp armeringsjärn mot din tomt. Detta tycker jag låter som något som de flesta människor skulle tycka vara ett klandervärt beteende och bör alltså innebära att rekvisitet har uppfyllts. Det rör sig dock enligt min mening om ett gränsfall.

Påverkas bedömningen till det bättre eller sämre av att jag ventilerar min frustration över att grannarna påstår sig vara andliga, utövar numerologi etc.?
Att du i anslutning till andra negativa kommentarer om dina grannar också ventilerar dig kring deras personligheter och hur de väljer att leva sina liv skulle enligt min bedömning påverka din situation till det sämre. Påpekandet av grannarnas andlighet eller okonventionella aktiviteter i sig är inte ett problem, men det blir problematiskt i och med att syftet med utpekandet verkar vara just att väcka andras missaktning.

Har gärningarna begåtts med uppsåt?
För att brottet förtal ska ha begåtts måste också de aktiva handlingarna i brottet täckas av gärningspersonens uppsåt. Uppsåtet kan beskrivas som att gärningspersonen haft för avsikt att begå just de handlingar som brottet avser. Det inlägg du beskriver verkar, åtminstone enligt min mening, vara formulerat på ett sätt som tyder på att syftet med inlägget varit just att väcka andras missaktning. Alltså har gärningen begåtts med uppsåt.

Sammanfattning
Enligt min bedömning verkar det inte osannolikt att det inlägg du beskrivit utgöra ett förtalsbrott, särskilt om grannarnas andlighet används som verktyg för att väcka andras missaktning. Det rör sig dock enligt min bedömning om ett gränsfall.
Det kan vara bra att veta att förtal är ett så kallat målsägandebrott, vilket innebär att det bara är den som utsatts för brottet (alltså dina grannar) som kan väcka åtal, 5 kap. 5 § brottsbalken.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga, om inte är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Du kan också vända dig till någon av våra verksamma jurister för privat rådgivning. Klicka här för att boka tid med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning,

Zacharias Glavå
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96488)