Rast direkt inpå påbörjat arbetspass

2019-02-01 i Rast
FRÅGA |Får arbetsgivaren planlägga 30 minuters rast direkt inpå påbörjat arbetspass? Förklaring: arbetsstart 07.00. rast från 07.00 till 07.30. MVH
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av arbetstidslagen – ATL.Raster ska förläggas så att arbetstagaren inte arbetar mer än fem timmar i sträck. Förutom detta ska raster i förhållande till arbetsförhållandena förläggas på ett tillfredsställande sätt, och utöver också vara tillfredsställande till antal och längd (15 § 3 st ATL). Undantag från detta får göras genom kollektivavtal (3 § ATL).I övrigt får raster i det enskilda fallet bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen (till skillnad från raster, då man inte måste vara på arbetsplatsen), om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena, sjukdomsfall eller någon annan händelse som inte arbetsgivaren kan förutse (16 § ATL).Även om arbetsgivaren kallar det för en rast, är jag inte övertygad om att det är en rast. En rast får antas betyda ett uppehåll i arbetet; har arbetet inte ens inletts, kan det i sådant fall inte göras uppehåll i. Skulle det vara så att det trots allt kan anses utgöra en rast, låter det för mig mycket osannolikt att det kan anses tillfredsställande i förhållande till arbetsförhållandena att schemalägga raster genast på arbetsdagen.Svaret på din fråga är således att nej, jag har svårt att se att arbetsgivaren får schemalägga raster direkt på arbetspasset.Vänligen,

Får jag arbeta utan rast?

2018-12-08 i Rast
FRÅGA |Hej. Får jag jobba 8 timmar isträck utan rast om jag själv vill det. Tänker att sista timmen, den 9onde går jag hem. Kort sagt. 7-15 i stället för 7-16. Handels jobbar jag inom. Vid anställnings start kom vi muntligen överens om 7-15. Dvs sista timmen gick vi hem på rast.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om rast och arbetstid finns stadgade i arbetstidslagen (ATL). Arbetsgivaren ska förlägga rasterna så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. I övrigt ska rasternas antal, längd och förläggning vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena (15 § ATL). Dessa reglerna är delvis semidispositiva och kan avtalas bort endast genom kollektivavtal (3 § ATL). Rasterna får dock inte tas bort helt, utan enligt ett direktiv från EU måste man ta rast efter sex timmar. Din arbetsgivare måste ge dig rast, även om du själv inte vill ha det. Anledningen till detta är för att det i allmänhet ses som bra för arbetstagare att ta paus. På en rast måste arbetstagaren inte stanna kvar på arbetsplatsen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Om företaget inte har kollektivavtal kan de då tvinga sina anställda att ta 30 minuter rast om de jobbar mer än 5 h?

2018-11-01 i Rast
FRÅGA |Om företaget inte har kollektivavtal kan de då tvinga sina anställda att ta 30 minuter rast (obetalt) om de jobbar mer än 5 h? Jag känner inte att jag behöver ta rast utan vill hellre jobba och få betalt de 30 minuterna, men kan de tvinga mig till rast?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det här med raster regleras i arbetstidslagen (ATL). I själva verket är det så att du har rätt att få rast men din arbetsgivare har en skyldighet att ge dig rast så att du inte jobbar i mer än fem timmar (ATL 15 §). Arbetsgivaren får bara planera rasterna på ett annat sätt om det regleras i villkor i ett kollektivavtal (ATL 3 §). Även om det skulle finnas ett kollektivavtal så får man inte helt ta bort rasterna på jobbet, eftersom det finns ett krav inom EU att alla arbetstagare måste ta rast under en arbetsdag som sträcker sig över sex timmar. Arbetsgivaren har en skyldighet att ge dig rast efter fem timmar Det är alltså så att din arbetsgivare inte har något val i det här, utan ska se till att du tar rast var femte timme. I praktiken måste du alltså ta rast så som din arbetsgivare bestämmer, så länge det följer lagens minimikrav.Varför ser lagen ut som den gör?Jag förstår att det kan kännas lite frustrerande om du har ett arbete där du inte själv känner något behov av att ta en rast. Anledningen till att lagen ser ut som den gör är att det i allmänhet anses bra för arbetstagare att ta en kort paus för att äta eller fokusera på något annat än jobbet. Dessutom kan det finnas ett intresse för arbetsgivaren att dess anställda tar raster, eftersom det kan göra så att de anställda har en jämnare energinivå och är fokuserade under hela arbetsdagen. Anledningen till att rasten är obetalt är helt enkelt att du inte har någon skyldighet att vara kvar på arbetsplatsen under rasten, eller måste stå till arbetsgivarens förfogande under just den tiden. Lagen är tvingande, eftersom man vill se till att alla arbetsgivare organiserar arbetet på ett sätt som ska bidra till en bra arbetsmiljö.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Har jag rätt till rast även om min arbetsplats inte är bunden av kollektivavtal?

2018-10-25 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag jobbar i butik där vi ofta står själva hela dagarna. Det innebär dagar från 9:30-19:30 där man inte har möjlighet att lämna arbetsplatsen i ens 5 minuter, förutom om man måste på toaletten och får låsa butiken och skynda sig tillbaka. Jag har ingen schemalagd rast, men har möjlighet att sätta mig ner och äta. Men när jag äter är butiken obevakad och så fort någon kommer in måste jag avbryta lunchen för att gå ut till kunden. Det leder till att jag oftast inte får sitta ner och äta i mer än 5 minuter och stressar i mig maten. Jag undrar om det är okej av min arbetsgivare att göra så? Vi är ej bundna av kollektivavtal...
Karin Ekström |Hejsan, tack för din fråga till Lawline!Jag förstår att din situation är jobbig och ska försöka hjälpa dig med vad du har för grund att stå på juridiskt. Din fråga är uppdelad i två delar juridiskt, den första är arbetsmiljön som regleras i arbetsmiljölagen (AML) och den andra är arbetstiden som är reglerad i arbetstidslagen (ATL). Arbetsmiljön är inte godkänd Så som du beskriver det i din fråga låter det som att din arbetsmiljö är stressig och att du inte har möjlighet att slappna av under exempelvis raster. Arbetsmiljölagen säger att arbetsmiljön ska vara "tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och att arbetsinnehållet ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa" (AML 2 kap 1 § 1+4 st). Jag tycker att hur du beskriver din arbetsmiljö strider mot arbetsmiljölagen eftersom du jobbar långa pass och inte har möjlighet att helt koppla bort från arbetet under raster. Det låter även på din beskrivning av arbetsplatsen som att du inte mår bra under den stressens om är. Arbetstiden: du har rätt till rast eller måltidsuppehåll. Rast:Med rast menas ett avbrott från arbetet som du inte är skyldig att vara kvar på din arbetsplats under (ATL 15 § 1 st). I arbetstidslagen står det att en arbetstagare inte får arbeta mer än fem timmar i följd utan en rast (ATL 15 § 3 st). Du har rätt till minst en rast enligt arbetstidslagen då du har arbetspass som är 10 timmar långa. Antalet raster, dess längd och när dom schemaläggs ska vara "tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena" (ATL 15 § 3 st). Det är alltså inte bestämt i lag antalet raster och hur långa de ska vara. MåltidsuppehållRaster har möjlighet att bytas mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt eller det har skett något oförutsägbart som arbetsgivaren inte kände till (ATL 16 §). Att en rast byts mot måltidsuppehåll innebär att du ska ha tid att äta men att du fortfarande är skyldig att vara på arbetet. Till skillnad från rast har du rätt till lön under måltidsuppehåll. Det finns ingen vägledning i hur man ska tolka att det är okej med "måltidsuppehåll om det är nödvändigt". Så som jag har förstått det är "nödvändigheten" framförallt skriven med tanke på de som jobbar inom vården och kan behöva springa på larm eller liknande. Därför tror jag inte att din situation ses som "nödvändig" i den mån att du inte ska få rast. Viktigt att veta är att även om man har måltidsuppehåll ska det finnas en avsatt tid för dig att hinna äta men du ska vara tillgänglig att arbeta under den tiden. Sammanfattning- Din arbetsmiljö låter inte godkänd då jag förstår det som att den medför framförallt psykiska påfrestningar som kan påverka din hälsa.- Du har rätt till minst en rast enligt arbetstidslagen då du har arbetspass som är 10 timmar långa. Dock kan det vara okej med måltidsuppehåll istället för rast men då ska du få lön. RådDin situation låter ohållbar och mentalt jobbig för dig. För det första tycker jag att du ska kolla ditt anställningsavtal och se om det står något om raster eller måltidsuppehåll där. Bra att veta är att lagen är det minsta skyddet du som arbetstagande kan få och går därför inte att förhandla bort utanför kollektivavtal genom anställningsavtal (lagen om anställningsskydd 2 § 2 st). Därefter skulle jag råda dig att prata med din arbetsgivare och berätta att din situation inte är hållbar och att du inte mår bra på jobbet. Du har lagen på din sida och bra att veta är att din arbetsgivare inte har rätt att säga upp dig bara för att du tar upp detta (se lagen som anställningsskydd 18 §). Eftersom din arbetsplats inte är bunden av kollektivavtal kan det vara svårt få hjälp av ett fackförbund. Det finns en del fackförbund som hjälper arbetstagare även om din arbetsplats inte är bunden av kollektivavtal men du måste vara medlem i dessa fackförbund. Jag länkar några som du kan kolla med om de erbjuder hjälp. (UNIONEN, HANDELS)Det finns såklart möjlighet att anmäla din arbetsgivare till arbetsmiljöverket. Jag rekommenderar dock att försöka lösa situationen på annat sätt om det är möjligt då en anmälan skulle kunna leda till en civilrättslig tvist och det kan mynna ut i stora kostnader för dig om det går till domstol. Sist men absolut inte minst: var rädd om dig själv! Din hälsa, både psykiska och fysiska, är viktig och det är ofta beroende av jobbsituationen. Hoppas du känner att du fått lite hjälp kring hur de juridiska reglerna ser ut, annars får du gärna skriva en ny fråga. Lycka till!

Kan man läman arbetsplatsen under en paus?

2019-01-29 i Rast
FRÅGA |Har jag rätt att ta en paus på 10 minuter på betald arbetstid och lämna arbetsplatsen?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetsgivaren ska se till att du utöver rasterna har möjlighet att ta pauser som behövs. Pauserna räknas in i arbetstiden (de är betalda), 17 § arbetstidslagen. Dock har du ingen rätt att lämna arbetsplatsen, vilket du har under en rast. Pauserna ska tas på arbetet, 15 och 17 § arbetstidslagen.Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar över något.Med vänlig hälsning

Hur mycket rast har en lokförare rätt till?

2018-11-20 i Rast
FRÅGA |Vad gäller för en lokförare när det kommer till raster?Lag 1982:673 § 15 säger 5 timmar sedan rast och lag 2008:475 § 14 säger 6 timmar och sedan rast.Fackligt avtal säger inget gällande detta ( IF Metall- Gruvindustri)
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag först redogöra för vad som krävs för att respektive lag ska vara tillämplig. Längst ner kommer jag skriva ett kortfattat svar på din fråga. Är lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik tillämplig?Lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik är tillämplig på arbetstagare som ingår i tågpersonal i gränsöverskridande tågtrafik, se 1 §. Lagen gäller dock inte lokal och regional passagerartrafik över gränsen mellan Sverige och ett annat land, se 3 §. Lagen gäller inte heller godstransporter som överstiger gränsen mellan Sverige och ett annat land med max 15 km, se 3 §. Ifall lagen är tillämplig har man, precis som du säger, rätt till rast senast var 6:e timme så långt som omständigheterna medger det, se 14 §. Är arbetstidslagen (1982:673) tillämplig?Arbetstidslagen är tillämplig på en arbetstagare som utför arbete för en arbetsgivare, se arbetstidslagen 1 §. Alltså är lagen tillämplig på lokförare. Dock gäller inte arbetstidslagens 15 § 3 st (regeln om rätt till rast var 5:e timme) ifall lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik är tillämplig, se arbetstidslagen 2 § 5 st. Ifall arbetstidslagen är tillämplig har man rätt till rast var 5:e timme, se arbetstidslagen 15 § 3 st. Svar: Ifall lokföraren arbetar på gränsöverskridande tågtrafik är lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik tillämplig och i sådana fall är huvudregeln att lokföraren har rätt till rast var 6:e timme. Ifall lokföraren inte arbetar på gränsöverskridande tågtrafik gäller arbetstidslagen och hen har i sådana fall rätt till rast var 5:e timme. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Kan arbetsgivaren flytta på rasten?

2018-10-31 i Rast
FRÅGA |Hej,Jag jobbar på en arbetsplats som när min anställning ingicks beslutade att min lunchrast skulle ske mellan 12:00-13:00. Nu vill min arbetsgivare flytta på den tiden.Får hen göra det utan mitt medgivande?
Signe Lundgren |Hej och tack för att just du valt att vända dig till oss på Lawline med din fundering!Arbetstidslagen När det kommer till arbetstid, luncher och liknande så regleras det i arbetstidslagen. I 15 § arbetstidslagen framgår det att en arbetstagare inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan en rast. En rast innebär att du får lämna arbetsplatsen och inte stå till arbetsgivarens förfogande, och du får heller inte betalt under rasten. En rast ska vara minst 30-45 minuter lång. Utöver rasten har arbetstagaren också rätt till de pauser som kan behövas under arbetspassets gång. En paus är ett kortare uppehåll, där du som arbetstagare ska stå till arbetsgivarens förfogande samt där du får betalt under tiden , enligt 17 § arbetstidslagen.Att flytta på rasterna Lagen anger också att arbetsgivaren ska i förtid så noga det går att ange rasternas längd och förläggning enligt 15 § 2 st arbetstidslagen. Är det nu så att din arbetsgivare vill flytta på det så ser jag det som att denne har möjlighet att göra detta, så tillvida att du inte arbetar mer än fem timmar i sträck utan rast och att din arbetsgivare meddela dig detta i tid. Jag skulle däremot råda dig att prata med din arbetsgivare och se om ni kan lösa problemet på något vis. Vänligen,

Får en arbetsgivare förhandla bort alla raster och pauser?

2018-09-30 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag jobbar nu i en telefonväxel där vi nu har fått veta att vi på helgen kommer ha 8h arbetsdag utan rast eller paus. När detta ifrågasatts har man fått till svar att "det ska vara så". Går det för en arbetsgivare att förhandla bort alla raster och pauser?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetstider, raster och pauser regleras i Arbetstidslag (1982:673). Många av reglerna kan avtalas bort/ändras genom kollektivavtal. Det finns dock vissa bestämmelser i lagen som inte får avtalas bort eller ändras till det sämre för arbetstagaren. Arbetstagarens rätt till rast är en sådan bestämmelse som inte får avtalas bort. Enligt 15 § i nämnda lag ska rasterna förläggas så att arbetstagaren inte jobbar mer än fem timmar i sträck utan rast. När du har jobbat i fem timmar har du alltså rätt till en rast. Med rast avses att du inte behöver stå till arbetsgivarens förfogande och har rätt att lämna arbetsplatsen under denna tid. Det finns inte angivet hur lång en rast bör vara men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rasten vara minst 30 minuter. Utöver rast ska de anställda även kunna ta kortare pauser, t.ex. för att gå på toa. Till skillnad från rasten så räknas pausen in i arbetstiden. Bestämmelser om pauser finns i 17 § nämnda lag. SammanfattningEnligt arbetstidslagen har du alltså rätt till en rast om du jobbar mer än fem timmar. Denna rast bör vara minst 30 minuter, enligt direktiv från arbetsmiljöverket. Dessutom ska de anställda kunna ta kortare pauser under arbetsdagen för att t.ex. gå på toa. Hoppas att du fick dina funderingar besvarade, tveka inte att höra av dig igen om du undrar över något!Vänligen,