Är arbetstagare tvungen att ta rast på avsatt tid?

2019-12-08 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag vet att man har rätt till rast efter 5 timmar, men det jag undrar är om jag vill ta rast efter 6 timmar finns det någon chans att jag får göra det eller är jag tvingad och ta rast efter 5 timmar ?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I lagen föreskrivs att rast enbart ska förläggas så att arbetstagaren inte är skyldig att uppehålla sig på arbetsplatsen mer än 5 timmar i sträck (15 § tredje stycket arbetstidslag). Det innebär att din arbetsgivare enbart avsätter tid som denne räknar med att du inte arbetar. Kollektivavtal kan föreskriva att rasterna ska förläggas annorlunda. Din arbetsgivare har alltså disponerat arbetet under dagen på så sätt som är inom ramen för hans eventuella kollektivavtal och lag. Det är inom arbetsgivarens ledningsrätt att upprätta ett schema för arbetstagarna. Således får det sägas att du är på sätt och vis tvingad att ta rast.Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Rast vid 7 timmars arbetsdag

2019-10-10 i Rast
FRÅGA |Hur lång rast skall man ha vid arbetsdag på 7 timmar?
Ebba Alkehag |Hej! Tack för du väljer Lawline för att få svar på din fråga.I Arbetstidslagen finns de regler som reglerar raster och alla andra tidsrelaterade frågor som hör till arbete. I 15 § tredje stycke man kan utläsa att man inte får arbeta mer än 5 timmar utan en rast. Detta innebär att om du arbetar 7 timmar har du en lagreglerad rätt till en rast. Beroende på vilken form av arbete det är du pratar om kan denna rast du har rätt till bytas ut till så kallad matuppehåll, vilket du kan läsa i 16 § samma lag. Detta kan göras om det anses vara nödvändigt för arbetsförhållanden. Skillnaden mellan rast och matuppehåll är att raster inte räknas in i din arbetande tid, eftersom du under din rast inte får "användas som arbetsstyrka". Matuppehåll räknas in i arbetstiden men innebär också att du alltid kan behöva avbryta uppehållet när som helst om det skulle behövas för arbetet. Gällande din fråga hur lång rast man ska ha finns detta inte bestämt i någon lag. Dock finns det riktlinjer som utfärdats av Arbetsmiljöverket där det står att rastens längst ska vara minst 30 minuter. Även om detta inte är ett måste eller ett faktum så är det vanligt att arbetsplatser förhåller sig till detta. Målet är att du i vart fall ska kunna ta en ordentlig paus, få i dig mat och kunna "stressa ner" för att få nya krafter för resterande timmar på arbetsdagen.Hoppas att du fått svar på din fråga. Ha det så bra!Mvh

Arbetstider - vad är okej?

2019-06-22 i Rast
FRÅGA |På min arbetsplats arbetar personer ensamma i lokal (café med servering) i upp till 12 h och 45 minuter per dag UTAN några schemalagda raster. Dvs att personen stänger och öppnar och får ej lämna lokalen under dessa 12 h och 45 min. Arbetsplatsen är inte anslutna till något kollektivavtal och arbetaren som befinner sig i lokalen i fråga är endast anställd och har alltså ingen ledande roll i företaget, utan har en timlön på ca 100 kr.Är detta ett lagbrott? Om detta anmäls- kommer arbetsmiljöverket att reglera detta? Och vidare- vad är de eventuella följderna för arbetsgivaren om arbetsmiljöverket väljer att gå vidare med fallet?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!ArbetstidArbetstid regleras i arbetstidslagen. Det framgår av 5 § arbetstidslagen att ordinarie arbetstid får uppgå till högst 40 timmar i veckan, vilket är huvudregeln men det finns undantag. Veckan räknas från måndag till fredag, om inte annan beräkning tillämpas på din arbetsplats. Övertid är all sån arbetstid som överstiger det som framgår av 5 § arbetstidslagen, vilket framgår i 7 § arbetstidslagen. Alla arbetstagare har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under en period om 24 timmar (dygnsvila) och den brytpunkt som reglerar perioden kan vara vilken timme som helst på dygnet. Detta framgår av 13 § arbetstidslagen. Det betyder att du kan arbeta väldigt mycket, exempelvis om du startar dagen med vila och sen arbetar och nästa dag avslutar med din dygnsvila, det betyder då att du kan jobba i ett helt dygn i streck. Det framkommer vidare i denna paragraf att dygnsvilan ska innehålla tiden mellan midnatt och klockan 5. Avvikelser kan göras. I 14 § arbetstidslagen ha 36 timmar sammanhängande ledighet under en sjudagars period. Det betyder helt enkelt att man kan jobba väldigt mycket. RasterMed raster menas sådana avbrott i den dagliga arbetstiden där arbetstagaren inte behöver vara kvar på jobbet, exempelvis lunch. Detta framkommer i 15 § arbetstidslagen. Det framkommer vidare i denna paragraf att arbetsgivaren ska ange rasternas längd och hur de ska ligga till. Denna rast ingår inte i arbetstiden och många använder den för just lunch. I sista stycket i den paragrafen står det att man inte ska behöva arbeta mer än fem timmar utan rast. Det betyder helt enkelt att efter fem timmar ska du ha möjlighet att ta din en rast. Arbetsgivaren ska dessutom ordna pauser i arbetstiden. Det står inget om hur långa dessa ska vara eller hur många, men du har rätt till små pauser under dagen. Många företag har att de har en paus på förmiddag och en på eftermiddag. ArbetsmiljöEnligt 3 kap 2 § arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa. Det betyder därmed att arbetsgivaren är skyldig till att fixa det så att ni inte mår dåligt av att arbeta. Det följer vidare av 3 kap 2 a § arbetsmiljölagen att arbetsgivaren är skyldig att planera, leda och kontrollera verksamheten så att det uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Tillsyn – för arbetstidslagen och arbetsmiljölagenDen myndighet som utövar tillsyn för arbetstidslagen, 20 § och arbetsmiljölagen, 7 kap 1 §. Enligt 22 § arbetstidslagen och 7 kap 7 § arbetsmiljölagen får arbetsmiljöverket meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagstiftningen ska följas. Jag tycker absolut att du ska kontakta arbetsmiljöverket och höra vad de har att säga om ditt fall ifall du kan få hjälp. StraffbestämmelserEn arbetstagare som strider mot ett förläggande eller förbud, uppsåtligen eller av oaktsamhet kan riskera böter eller fängelse, 23 § arbetstidslagen. Detsamma gäller för arbetsmiljölagen och det framkommer i 8 kap 1 § arbetsmiljölagen. SammanfattningJag förstår att ni är frustrerade över att ni arbetar så mycket och tycker absolut att ni ska kontakta arbetsmiljöverket och se om de kan hjälpa er. Här hade facket varit bra att dra in, för de är till för att hjälpa er i sådana situationer. Om ni vill ha mer hjälp av oss här på Lawline har vi duktiga jurister som kan hjälpa er. Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist. Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2. Vänligen,

Ingår rast i arbetstiden?

2019-05-22 i Rast
FRÅGA |Hej! På vårt arbete så är det många som jobbar deltid eller dylikt och är sjukskrivna övrig tid. Min fråga är då, om man jobbar 75%, alltså 6 timmar, ska inte en 30 min rast INGÅ i dessa timmar då? Vår arbetsledare lägger på tid, som gör att man befinner sig på arbetet i 6,5 timmar. Vissa tvingar hon jobba 45 min extra för att dom MÅSTE ta 15 min rast på morgonen också.Är det verkligen korrekt?
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Raster och dess förläggning Enligt 15 § tredje stycket arbetstidslagen (ATL) ska raster förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Detta innebär en skyldighet för arbetsgivaren att schemalägga raster under arbetsdagen så att detta åtföljs. Av samma lagrum följer att rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Hur en arbetsgivare schemalägger rasterna görs därmed utefter arbetsgivarens arbetsledningsrätt med beaktande av det arbetsmiljöansvar som ankommer på honom eller henne.Raster (till skillnad från pauser) räknas inte in i arbetstiden utan förlänger på så sätt arbetsdagen. Under en rast är du inte tvungen till att vara kvar på arbetsplatsen utan kan utföra helt andra ärenden om du så skulle vilja, likaså kan du vara kvar på arbetsplatsen och exempelvis äta din lunch där. Om du befinner dig på arbetet 6,5 timmar är på så sätt inte avgörande, utan det är den totala tid du faktiskt arbetar. I och med att raster inte ingår i arbetstid så är det alltjämt sex timmars arbete det rör sig om i det här fallet. Det finns inget som säger exakt hur många raster man ska ha eller hur långa de ska vara. Arbetsmiljöverket har utfärdat riktlinjer som menar att en rast bör vara minst 30 minuter och undersökningar visar på att 30 minuters lunch och två raster om 15 minuter är en god norm att utgå från vid heltidsarbete på arbetsplatsen. Uppehåll som inte medför förlängd arbetsdag De former av uppehåll som räknas in i arbetstiden och som därmed inte kan leda till en förlängd arbetsdag är, som jag redan antytt ovan, pauser. Dessa är kortare uppehåll för exempelvis toalettbesök och ska enligt 17 § ATL kunna brukas utöver rasterna så som de behövs. Om arbetsförhållande kräver det kan pauser även schemaläggas. Raster kan även bytas ut mot måltidsuppehåll, 16 § ATL. Ett måltidsuppehåll fungerar som en paus och innebär att den räknas in i arbetstiden med kriteriet att arbetstagaren måste vara kvar på arbetsplatsen och vara till arbetsgivarens förfogande. Måltidsuppehåll ersätter som regel raster där arbetsförhållandena kräver att någon rycker in med kort varsel eller i exempelvis butik där man är ensamt butiksbiträde.Avslutningsvis Raster räknas inte in i arbetstiden och förlänger på så vis arbetsdagen. Därmed får det tolkas som så att det går korrekt till på din arbetsplats utefter den information du lagt fram. Om du inte är nöjd med förläggningen av raster finns alltjämt möjligheten att påverka situationen genom att ta kontakt med facket alternativt skyddsombudet på arbetsplatsen, om ett sådant skulle finnas.Vänligen

Pauser i arbete - Regler

2019-12-03 i Rast
FRÅGA |Hej!Jag har lite bekymmer på min nya arbetsplats och hoppades kunna få svar av proffsen här på Lawline!Jag har jobbat i dryga 3-månader på en livsmedelsbutik och är anställd som vanlig medarbetare, alltså inte kassapersonal. Trotts detta tvingas jag sitta i kassan 90% av alla mina arbetspass. Igår satt jag till exempel i kassan 7,5 timme med en halvtimmes paus och idag satt jag hela mitt arbetspass(4 timmar utan paus). Ringde min chef och berättade att jag börjar få ryggvärk och frågade om dessa kassapassen var tillåtna, han svarade enkelt "ja det är dem". Vidare nämnde jag 2-timmars regeln varpå han svarade att det är varierat arbete om jag hinner flytta kundkorgarna.Är det verkligen såhär det funkar att jobba på livsmedelsbutik? Vad räknas som varierat arbete och hur funkar lagen här?Med vänliga hälsningar, P------
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss med din fråga.Dina arbetsförhållanden regleras i Lagen om anställningsskydd, Semesterlagen, Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, samt andra mindre centrala lagar.De flesta av dessa regler finns också i kollektivavtalen.Reglerna om rast finns i Arbetstidslagen, som stadgar att det ska finnas raster så att anställda inte jobbar mer än 5 timmar i sträck (15 § Arbetstidslagen). Pausernas längd ska vara minst 30 minuter enl. föreskrifter från Arbetsmiljöverket.2-timmarsregeln som du nämner är en rekommendation från Arbetsmiljöverket riktad till dig och har således inte tvingande verkan mot din arbetsgivare. Det kan dock vara så att den frågan regleras närmare i ditt kollektivavtal. Eftersom du arbetar i butik är rätt avtal troligen det som slutits med Handelsfacket."Varierat arbete" är i regel att man inte sitter i samma ställning under hela sitt pass. Din titel som "medarbetare" reflekterar att du även kan komma att tilldelas andra uppgifter. Ledning och fördelning av arbete är arbetsgivarens rätt, och det är ytterst sällan det finns möjlighet att inskränka denna. Inskränkningar beror nästan uteslutande på regler i kollektivavtal eller lag.Jag hoppas att du har fått den information du söker,Med vänlig hälsning,

Är arbetstidslagen dispositiv?

2019-07-29 i Rast
FRÅGA |Hej,Jag arbetar på en Bensinstation med kollektivavtal under transport. Jag och en kollega har suttit och klurat om det verkligen är rätt med att vi får arbeta 6 h utan någon rast. Eftersom det i arbetstidslagen framkommer att efter 5 h har man rätt till en rast. I kollektivavtalet framkommer det att det är 6 h som gäller innan man har rätt att ta ut sin rast. Är Arbetstidslagen dispositiv? Har också fått för mig att ett kollektivavtal inte kan ge sämre villkor än vad lagen ger utan antingen detsamma vad lagen säger eller "bättre". Men jag kanske är helt ute och cyklar.Tack på förhand
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att det står i arbetstidslagen att arbetstagare har rätt till rast efter 5 timmars arbete (15 § tredje stycket arbetstidslagen). Denna paragraf är dock semidispositiv, vilket framgår av lagens 3 §. Detta innebär att det är tillåtet att i kollektivavtal göra undantag från lagen. Det är alltså helt okej att man enligt kollektivavtalet inte har rätt till rast förrän efter 6 timmar. Undantag från lagen får endast göras i den mån det inte inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88EG (3 § fjärde stycket arbetstidslagen). I detta direktiv föreskrivs i artikel 4 angående raster följande:"Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att se till att varje arbetstagare – då arbetsdagen är längre än sex timmar – får en rast. Den närmare utformningen, däribland rastens längd och på vilka villkor den ges, skall fastställas genom kollektivavtal eller avtal mellan arbetsmarknadens parter eller, då detta inte lyckas, genom nationell lagstiftning."Att behöva jobba 6 timmar innan man får ta rast bör alltså inte heller vara något problem enligt direktivet.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Förläggning av raster på arbetsplatsen

2019-06-18 i Rast
FRÅGA |Hej. Jag är arbetsledare för dagskiftet där jag jobbar. Vi har en arbetstid som börjar 13:00 och slutar 21:30. Arbetsgivaren och de anställda är alla överens om att man tar bara en halvtimmes lunch när man jobbar denna tid. Min fråga är om jag kan säga att man får ta sin rast när man vill och även dela upp sin rast i 2 kvartar om man vill. Men man får inte ta någon rast mellan 15:00 och 19:00, då vi har som mest att göra?Mvh Martin
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetstidens förläggning är en fråga som hör till arbetsledningsrättens domäner. En allmän utgångspunkt är att arbetsgivaren (samt genom delegering), såsom ett resultat av rätten att leda och fördela arbetet, anses ha rätt att bestämma om arbetstidens förläggning. Vissa begränsningar såväl materiellt som formellt finns däremot i kollektivavtal och arbetstidslagen (ATL). Med anledning av hur frågan är ställd utgår jag från att det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen.ArbetstidslagenI 15 § tredje stycket ATL stadgas att raster ska förläggas så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd, samt att rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Om arbetstagaren börjar kl.13 kan med andra ord inte första (eller enda) rasten tas kl.19. Det ankommer på arbetsgivaren att organisera arbetet så att arbetstagaren har en rast efter fem timmars arbete, då det inte bara är en rätt utan en skyldighet som arbetsgivaren har att se efter. Om det kommer till Arbetsmiljöverkets (tillsynsmyndighet) kännedom att arbetstagare jobbar längre än fem timmar utan rast kan myndigheten utställa ett föreläggande förenat med vite enligt 22 § ATL. Arbetsgivaransvaret avgörs med hänsynstagande till situationen och med beaktande var det reella inflytandet över beslut och åtgärder ligger.Lagen anger inte hur lång rasten ska vara men allmänt kan sägas att om det bara finns en rast under arbetsdagen bör denna inte understiga 30 minuter. Har man två raster varav den ena är 15 minuter bör den andra vara 30 minuter. Problemet jag ser med att förlägga arbetstiden så att ingen rast får tas mellan kl.15-19 är att arbetstagaren inte ges någon vidare valmöjlighet så som formulerats i frågan. Arbetstagaren är i princip nödgad att ha en schemalagd rast mellan kl.14-15 för att inte arbetstiden ska överstiga fem timmar till kl.19. Sedan blir arbetstagaren skyldig att ta en rast mellan kl.19-20 för att återigen inte överstiga fem timmar. Arbetstagaren måste helt enkelt ta två raster om 15 minuter för att inte överskrida fem timmar under arbetsdagen och om någon av rasterna ska utgöra måltidsuppehåll för arbetstagarna är 15 minuter en något kort tid. Det är allmänt vedertaget att en lunchrast bör vara minst 30 minuter. Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön och med det kommer en skyldighet att se till att arbetet kan utföras utan risk för bland annat ohälsa. Det ska erinras om att raster är obetald arbetstid under vilken arbetstagaren inte är skyldig att kvarvara på arbetsplatsen.För att frångå reglerna om rasters förläggning i ATL måste man ha ett kollektivavtal, men även där måste man uppmärksamma EU:s arbetstidsdirektiv där det framgår att en arbetsgivare ska se till att en arbetstagare som jobbar i mer än sex timmar får en rast. Direktivet refereras till som EU-spärren och medför en lägsta nivå som får avtalas i kollektivavtal.En sista möjlighet att frångå bestämmelserna i ATL finns genom dispens från Arbetsmiljöverket, 19 § ATL. Detta förutsätter dock att kollektivavtal inte annars kan träffas, t.ex. att det inte finns någon avtalsslutande facklig organisation, och det är en allmän förutsättning att det ska finnas särskilda skäl att söka dispens.Hoppas informationen varit till hjälpVänligen

Jobba 8h nattetid utan rast

2019-04-28 i Rast
FRÅGA |Jag jobbar på en bensinstation, oftast natt. På mitt nattpass kör vi 11timmar, med 30minuters rast. Jag börjar mitt pass 19:00 och slutar 06:00, det betyder att jag måste ta min rast mellan 19:00 och 21:00 för då går kvällspersonalen hem. Jag måste alltså ta min rast innan det. Är det lagligt att ca 8h ensam utan rast?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör arbete och raster därmed blir arbetstidslagen (ATL) aktuell. Av lagen framgår det att rasterna ska förläggas så, att arbetstagaren inte utför arbete mer än 5 timmar i följd. Dessutom ska rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena, 15 § 3 st ATL. Dock går det att göra undantag från vissa bestämmelser i lagen, 3 § ATL. Dock går det endast att göras om det "inte innebär att mindre förmånliga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG". I direktivet (artikel 4) står att varje arbetstagare ska få en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar, det är alltså ett minikrav, vilket är uppfyllt för din del. Anledningen till att du får jobba ensam under så lång tid under nätterna är antagligen att det blir olämpligt att ha två arbetstagare på arbetsplatsen när det troligtvis inte är högt tryck. Så arbetsförhållandena kan klassas som "sådana" som kan utgöra de situationer då arbetsgivaren kan förutsätta att man jobbar 8 timmar utan rast. Dock om du känner att det blir för jobbigt och skulle behöva en paus under de 8 timmarna, utöver rasten som du tar, bör du samtala med din chef. Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna, 17 § ATL. Jag hoppas att du fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har några fler funderingar!Med vänlig hälsning,