Är det lagligt att tvinga arbetstagare att arbeta på obetald rast?

2020-07-30 i Rast
FRÅGA
Jag jobbar i en matbutik där vi har handelns kollektivavtal. Vår rast är obetald men vi måste ändå jobba på den ifall kunder vill hämta ut paket (vilket händer ungefär var tionde minut). Man kan alltså aldrig få sitta ner i lugn och ro och äta sin mat och man kan inte heller dra ifrån jobbet och uträtta ett ärende. Är detta lagligt? Kan man avtala fram en obetald rast där man ändå måste jobba? Det har tydligen "alltid varit så".
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om raster finns i arbetstidslagen men enligt 3 § får undantag göras i kollektivavtal. Jag har tyvärr inte tillgång till ditt kollektivavtal men med största sannolikhet avviker inte kollektivavtalet från arbetstidslagen.

Vad är en rast?

Enligt 15 § arbetstidslagen är en rast ett avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Med rast menas alltså ett längre avbrott, exempelvis en lunchrast. Under rasten får arbetstagaren fritt förfoga över sin tid och kan lämna arbetsstället. Rasten räknas inte som arbetstid.

Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll:

Enligt 16 § arbetstidslagen får raster får bytas ut mot så kallade måltidsuppehåll om det är nödvändigt. Måltidsuppehåll görs på betald arbetstid vilket innebär att om arbetet så kräver måste arbetstagare utföra arbete under ett måltidsuppehåll.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis strider din arbetsgivare mot arbetstidslagen då du tvingas arbeta på din obetalda rast. Situationen du beskriver är ett måltidsuppehåll, inte en rast, och du ska då få betalt för den tiden. Har du obetald rast har du ingen skyldighet att arbeta eller ens stanna kvar på arbetet.

Jag rekommenderar att du först och främst kikar på ditt kollektivavtal och ser om det avviker från arbetstidslagen. I andra hand rekommenderar jag att du pratar med din arbetsgivare och förklarar att det är emot lagen att tvinga dig att arbeta obetalt under rasten. Om din arbetsgivare inte lyssnar kan du ta kontakt med handelsanställdas förbund som kan hjälpa dig driva ärendet mot din arbetsgivare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (85)
2021-01-30 Skyldig att arbeta under obetald rast?
2021-01-23 Rast och pauser på arbetsplatsen
2021-01-15 Har man rätt till rast under ett 7,5 timmars arbetspass?
2020-11-12 Kan man ha för lång rast på jobbet?

Alla besvarade frågor (89754)