FrågaARBETSRÄTTRast 28/06/2020

Vad gäller angående rast om man jobbar på restaurang?

Dottern jobbar på restaurang och de säger att hon bara har rätt till 15 min lunch vid jobb 6-7 Tim. Ska hon ha 30 min måste hon jobba fler timmar. Vad gäller Ang rast?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är lag på att en arbetstagare inte ska behöva arbeta i mer än 5 timmar utan rast (arbetstidslagen 15 § tredje stycket). Det är inte lagstadgat hur lång rasten måste vara men enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska en rast vara minst 30 minuter. Dessa lagregler kan åsidosättas om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen (arbetstidslagen 3 §). Eftersom din dotter arbetar på restaurang är det Hotell & Restaurang-fackets kollektivavtal som gäller.

Lag och kollektivavtal anger inte hur kort en rast eller måltidsuppehåll får vara, däremot anger kollektivavtalet att en rast får vara högst en timme för den som har en brutto­arbetstid på över 4,5 timmar. Är arbetstiden kortare än 4,5 timmar får ­rasten vara högst 30 minuter. Arbetstids­lagen § 15 säger att rasternas längd och förläggning ska vara "tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena".

För minderåriga, anställda under 18 år, gäller dock att de ska ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter senast efter 4,5 timmars arbete, vilket också är tvingande till den minderåriges fördel. Detta gäller oavsett om det finns kol­lektiv­avtal om annat eller ej.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Moa KryhRådgivare