Arbetsgivarens rätt att ändra rastlängd

2020-04-10 i Rast
FRÅGA
Hej!Vår arbetsgivare har nyligen sagt att dem kommer minska vår rast, men att vi slutar 15 minuter tidigare istället. Så vi t.ex kommer ha 15 minuter frukost rast vid 8.00 och 30 minuter lunch rast vid 12.00. Och vi börjar jobbar 6.00 på morgonen och slutar då 14.45. Får dem göra så? Har hört att man måste ha minst 1 timme rast under en vanlig arbetsdag. Detta är inget vi som arbetar där fick rösta om, utan bestämdes av dem högre upp och vi fick reda på det på vår möte vi har varje onsdag.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar utgår jag från att du har ett heltidsarbete utan någon specialstatus (exempelvis fartygsarbete eller vägtransportarbete). Som jag förstår det arbetar du 8 timmar mellan kl. 6 och kl. 14.45 efter att dra bort tid från rasterna om sammanlagt 45 minuter. Enligt min tolkning handlar din fråga om huruvida arbetsgivaren har befogenhet att ändra schemat utan förvarning.

Raster och pauser

Det finns en arbetsrättslig skillnad på raster och pauser: Raster är obetald tid under arbetsdagen för arbetstagaren där den inte måste befinna sig på arbetsplatsen eller vara nåbar. En paus är en betald, kortare tid av arbetet där arbetstagaren väljer att till exempel fika eller gå på toaletten. I mitt svar kommer jag att tala om raster.

För kort rast

Arbetstidslagen anger regler om arbetstid och raster, men preciserar inte hur långa rasterna behöver vara. Enligt domstolspraxis finns en tumregel om 30 minuter.

Rasternas längd och antal ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena (15 § arbetstidslagen). Beroende på vad du arbetar med kan 15 minuter vara för lite. Den lagbestämmelsen kan dock strykas om det står uttryckligen i ditt kollektivavtal.

Schemaändring inom två veckor

Din arbetsgivare får lov att ändra schemat inom de ramar som arbetsrätten anger, men arbetsgivaren måste meddela er arbetstagare om ändringarna två veckor i förväg (12 § arbetstidslagen). Om informationen på onsdagsmötet angav att ändringarna börjar gälla om två veckor har din arbetsgivare tidsmässigt handlat lagligt.

Slutsats

Din arbetsgivare har rätt att ändra schemat inom vissa tidsramar. Rasten på 15 minuter är förmodligen för kort, men det beror på vad du arbetar med; för ett fysiskt intensivt arbete är det lite, medan det kan godkännas för ett enklare skrivbordsarbete. Om du är obekväm med rastlängden på 15 minuter skulle jag vända mig till din närmsta chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Alternativt kan du ta upp frågan med ditt fackförbund, om du är med i ett sådant. Naturligtvis är du också välkommen att kontakta Lawline med en kommentar eller ny fråga i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Caroline Halfvarson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (82)
2020-11-12 Kan man ha för lång rast på jobbet?
2020-09-29 Har man rätt till att få betald rast?
2020-09-18 Har jag rätt till paus när jag arbetar i fyra timmar?
2020-08-19 Är det lagligt att arbeta 11 timmar utan rast?

Alla besvarade frågor (86451)