Rätten till rast enligt arbetstidslagen

2020-06-30 i Rast
FRÅGA
Hej !Jag jobbar säsong på camping mellan 9-15, har dock inga raster eller pauser under dagen är det okej med det eller gör arbetet fel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I mitt svar kommer jag att utgå från det som anges i arbetstidslagen (1982:673), ATL. Finns det ett kollektivavtal på din arbetsplats som reglerar raster och hur ofta du ska få ha rast eller paus är det istället kollektivavtalet som gäller. Det första steget som är alltså att se om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats.

Rätt till rast

Av 15 § ATL framgår det att en arbetstagare inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan att ha en rast. Dessutom ska rasternas antal, längd och förläggning vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Enligt de uttalanden som finns från Arbetsmiljöverket bör rasten vara 30–45 min men får inte vara mindre än 10 min.

Rätt till paus

Utöver raster ska arbetstagare kunna ta paus i den utsträckning det behövs, enligt 17 § ATL. En paus i lagens mening är en kortare vila som räknas in i arbetstiden. Någon exakt längd på pauserna finns dock inte reglerat i lagen.

Slutsats

Under ditt 6 timmars arbetspass har du rätt till en rast på ca 30 minuter. Enligt de uttalanden som finns från Arbetsmiljöverket bör rasten vara 30–45 min men får inte vara mindre än 10 min. Du kan därför tala om för din arbetsgivare att du har rätt till en rast när du jobbar 6 timmar. Skulle ni vara flera anställda som har samma problem kan det underlätta om ni gemensamt pratar med arbetsgivaren. Vidare kan du vända dig till fackförbundet om du är medlem.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (83)
2021-01-15 Har man rätt till rast under ett 7,5 timmars arbetspass?
2020-11-12 Kan man ha för lång rast på jobbet?
2020-09-29 Har man rätt till att få betald rast?
2020-09-18 Har jag rätt till paus när jag arbetar i fyra timmar?

Alla besvarade frågor (88253)