Frihetsberövad utomlands

2018-02-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Konsulärt ekonomiskt Bistånd:Hej, jag har en nära anhörig som är frihetsberövad utomlands. Han är svenskmedborgare och har stark anknytning till Sverige, då jag bedömer det eftersom han bott i Sverige över 23 år, har tre bröder, en syster och tre barn i Sverige, samt storlokal kännedom.Min fråga är vilken hjälp personen få och vad som krävs för att få honom överförd från landet Libanon till Sverige.
Oxana I |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om en svensk grips av polis utomlands har personen i fråga oftast rätt enligt Wienkonventionen (vilken de flesta länder i världen har undertecknat) att få sin ambassad underrättad om vad som har hänt. Därefter ansöker ambassaden om att få kontakt med den frihetsberövade personen och försöker att ta reda på vad personen misstänks för. Ambassaden kan också hjälpa till med att få en offentlig försvarare, mediciner och kontakt med anhöriga. Det finns ingen rättighet att bli överförd till Sverige och avtjäna sitt straff här. Det är emellertid något som den frihetsberövade kan ansöka om, men frågan tas oftast upp efter att domen i det land han sitter frihetsberövad vunnit laga kraft. För överföring krävs även att både Sverige och domslandet ska samtycka till överföring.I ditt fall skulle jag således rekommendera att personen du skriver om kräver att få kontakt med den svenska ambassaden/konsulatet i landet, för att kunna gå vidare därifrån. Du kan läsa mer om information kring frihetsberövande utomlands på regeringens hemsida här. Hoppas du fick svar på din fråga!Återkom gärna om du har några fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Vad händer när en anhörig häktas?

2018-02-21 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hejsan! Jag är desperat nu. Vi ringde och anmälde min pojkvän som försvunnen i måndags då vi ej hört nått från honom sen i lördagsnatt. Hans mobil var av osv. Fick snabb uppkoppling på att han satt häktad, men fick ej någon info alls. Vad sitter han för? Hur länge ska han hållas där? När får jag prata med honom? När kommer han hem? Ingen verkar kunna ge mig svar och jag är superorolig.
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Vem kan bli häktad?Den som på sannolika skäl är misstänkt (hög misstankegrad) för ett brott som kan ge ett års fängelse eller mer kan häktas om:* Det finns en risk att personen flyr.* Det finns en risk att personen förstör bevisning, eller* Om det finns en risk att personen fortsätter med den brottsliga verksamheten.En person som på sannolika skäl är misstänkt för brott och inte vill uppge korrekta personuppgifter kan också häktas oberoende av hur långt fängelsestraff som kan dömas ut för brottet.Även den som är skäligen misstänkt (låg misstankegrad) kan häktas om:*Någon av ovan nämnda anledningar är uppfyllda och det är av synnerlig vikt att personen tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning.Dessa punkter kan du finna i rättegångsbalkens 24 kapitel 1-3 §§. Vad sitter han häktad för?Som redovisat ovan är det omöjligt att säga vad han sitter häktad för, eftersom en egentligen kan bli häktad för allt. Här kommer du dessvärre behöva vänta till du får prata med honom själv för att få veta.Hur länge kan han hållas i häktet?Även detta är omöjligt att säga, det beror på hur lång tid utredningen tar, om åklagaren väcker åtal och i sådant fall när rättegången kan hållas. Tyvärr är Sverige mycket kritiserat för sina långa och ohumana häktestider och det finns ingen max-tid att sitta häktad.När får du prata med honom?Han kommer att få göra en ansökan i häktet om att få ha telefonkontakt med dig. För att denna ska godkännas behöver kriminalvården genomföra en utredning innan de kan lämna ett beslut. Du måste även godkänna att personen ska få kontakta dig. Det här kan säkerligen ta några veckor.Det du kan göra till en början är att skicka brev till det häkte han sitter på. Skriv då hans namn tillsammans med häktets adress på kuvertet. Om du inte vet vilken anstalt han sitter på kan du skicka brevet märkt med namn och personnummer till:KriminalvårdenJournalarkivet601 80 NorrköpingDet finns även en möjlighet för dig att besöka honom. Men för att du ska få göra detta krävs ett besökstillstånd och den ansökningsprocessen går till som när han ska ansöka om telefontillstånd.Läs mer på kriminalvårdens hemsida. När kommer han hem?Han kommer hem om domstolen inte anser att det finns tillräckliga skäl att hålla honom fortsatt häktad. Han kan också komma hem om åklagaren inte vill väcka åtal. Om han däremot döms för brottet han sitter häktad för kommer han komma hem efter sitt avtjänade fängelsestraff.Jag hoppas att du är nöjd med svaret! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Hur länge kan en person bli kvar i häktet?

2018-02-11 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga min vän har varit med om misshandel och han gömde sig ifrån polisen ca 2 veckor han blev fångad genom att han vände ifrån poliskontroll eftersom han inte har haft körkort , han körde på fel sida av vägen körde in i massa bilar och hade narkotika i blodet och på sig . Han har varit häktat i snart 2 månader och hans åklagare förlänger den hela tiden.Hur länge kan han sitta för allt det.(För att tillägga han har redan suttit inne för rån och han kom ut för 6 månader sen)
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur länge din kompis kan bli tvungen att stanna kvar i häktet. Tyvärr så måste din kompis stanna kvar i häktet så länge som din vän är på sannolika skäl misstänkt för ett brott som kan leda till ett fängelsestraff på ett år eller mer. Den som gör sig skyldig till misshandel av normalgraden kan straffas med ett fängelsestraff på 2 år, även om ett så långt fängelsestraff är ovanligt. Risk för flykt eller fortsatt brottslighet är skäl att hålla en person häktad fram till rättegångsdagen eller dagen då brottsutredningen läggs nerEftersom din kompis hållit sig undan från polisen och genom sitt beteende har visat att han regelbundet återfaller i brott, finns skäl för åklagaren att begära att kompisen ska hållas inspärrad i häkte. Släpps din kompis på fri fot, anser åklagaren, att det finns risk för att han gör sig skyldig till nya brott eller smiter och i sådana fall kommer han inte kunna närvara vid en senare rättegång där domstolen ska besluta om han ska dömas för misshandel eller inte, se 24 kap. 1 § rättegångsbalken. Din kompis kan alltså bli kvar i häktet fram till dagen för rättegången eller dagen då brottsutredningen hos polisen läggs ner. I Sverige har vi tyvärr långa häktningstider och det är svårt att säga exakt hur lång tid brottsutredningen hos polisen får fortsätta med din kompis inspärrad. I huvudsak beror det på hur stark bevisning som finns och som kan antas finnas för att din kompis begått brottet och hur grov misshandeln var. Hoppas du fick lite svar på din fråga i alla fall!Med vänlig hälsning,

Visitation i butik

2018-01-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Vilka personer får söka igeonom personlig egondom,och under vilka tillfällen?te.x väska, bil, jacka. får affärer eller något sånt kolla igenom din väska emot din vilja eller måste vänta på polis. kapitel och paragrafskriv gärna med kaptel och pargraf och förklara så grundligt så möjligt
Alvaro Castro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En grundläggande fri- och rättighet i Sverige är att vara skyddad mot kroppsliga ingrepp såsom kroppsvisitation detta framkommer av 2 kap. 6 § regeringsformen. Det vill säga att du som enskild inte utan lagstöd får bli visiterad förutom om personen samtycke. För att affärspersonal eller till exempel väktare ska ha en laglig rätt att utföra en visitation krävs det enligt polislagen 29 § st. 2 att de innan det har gjort ett envarsgripande. Enligt rättegångsbalken 24 kap. 7 § får envar på bar gärning gripa den som begår brott på vilket fängelse kan följa. Den som envarsgripit en annan får då utföra en så kallad skyddsvisitation enligt polislagen 19 § st. 1 p. 1 för att söka efter vapen eller andra farliga föremål.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

När kan polisen gripa någon?

2018-02-24 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej. Jag blev lite nyfiken angående juridiken kring polisens befogenhet att gripa folk.I dagarna går det att läsa att en person har blivit gripen av polisen för att han hade 6 miljoner kronor i kontanter på sig. Han blev sedan häktad, misstänkt för grov penningtvätt. Att bära på 6 miljoner kronor i kontanter är i sig inte ett brott. Visst kan det vara märkligt och skumt att ha så mycket kontanter på sig, men att vara märklig och skum är inte ett brott. Har polisen verkligen den befogenheten att gripa personer som inte har begått något brott? Har vi så slapp lagstiftning att polis kan gripa vem dom vill så länge polisen TROR att personen kan vara brottslig för att man sticker ut från normen av samhället?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att en polis griper någon innebär att denne gör ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för brott. Gripande regleras i 24 kap. 7 § rättegångsbalken (RB), som stadgar följande: "Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa honom även utan anhållningsbeslut." Anhållningsbeslut?Av detta kan utläsas att om ett anhållningsbeslut föreligger, så är ett gripande av polis godtagbart. Ett anhållningsbeslut meddelas av åklagare (se 24 kap. 6 § 3 stycket RB). I detta fall är det alltså möjligt att ett anhållningsbeslut har legat till grund för polisens gripande av personen i fråga. Inget anhållningsbeslut? Av lagtexten går också att utläsa att det är möjligt för en polis att gripa någon, trots att det inte finns något anhållningsbeslut i grunden. Om det är ett brådskande fall, och det finns skäl att anhålla någon, får en polis gripa. Vad innebär då detta? Ändamålet med denna regel är att kunna gripa någon för att säkerställa att den misstänkte inte avlägsnar sig innan åklagaren har hunnit pröva anhållningsfrågan. Syftet ska således vara att gripandet sedermera ska leda till en senare anhållning; polisen får inte gripa någon av en annan anledning än denna. Det är alltså en provisorisk åtgärd i avvaktan på åklagare beslut om anhållande. Detta innebär att för att få gripa någon, krävs förutsättningar för att kunna anhålla någon, vilket regleras i 24 kap. 6 § RB. Där anges vidare att anhållning får ske om det finns skäl att häkta någon, vilket i sin tur regleras i 24 kap. 1-3 §§ RB. Det är alltså som en slags spiral att följa för att ett gripande ska bli godtagbart; reglerna om häktning sätter ramarna även för ett gripande. Det är dock allmänt vedertaget att kraven är lägre ställda vid gripande, eftersom att det underlag som polisen har är i regel betydligt tunnare än vad än åklagare har när beslut om anhållande och häktning ska tas. Du kan läsa om vilka krav som ställs för att en häktning ska vara godtagbar i 24 kap. 1-3 §§ RB. I detta fall greps personen misstänkt för grov penningtvätt, ett brott för vilket är föreskrivet ett års fängelse eller däröver (se 24 kap. § 1 första stycket RB och 5 § Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott). Kanske fanns utöver det en flyktrisk, eller en risk för att personen i fråga skulle undanröja bevis eller liknande (24 kap. 1 § punkt 1-2 RB).I detta fall har en person burit runt på sex miljoner i kontanter. Det stämmer att en polis inte kan gripa någon enkom av den anledning att personen i fråga ser "skum" ut; men, har personen burit på så pass mycket kontanter så räcker det för att en misstanke om brott ska kunna uppstå. Det innebär inte att han redan är dömd, utan har alla möjligheter att ge legitima skäl till varför han bar runt på denna mängd kontanter. Som svar på din fråga kan alltså sägas att ja, polisen får gripa en person utan att den nödvändigtvis har begått något brott. En misstanke om brott är tillräckligt. Denna misstanke om brott måste dock givetvis vara sakligt och objektivt grundad, och uppfylla kraven på anhållande och häktning som jag nämnde ovan. Lämna gärna en kommentar nedan om du har några fler frågor!Vänligen,

När får man anhålla någon?

2018-02-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |I fredags så blev jag "lobbad". Anledningen var att en taxichaufför hade pekat ut "mitt gäng" som jag stod med och han påstod att vi hade gjort skadegörelse mot hans bil. Jag började faktiskt springa från polisen, men sedan kom jag på "jag har ju inte gjort nånting" så jag stannade till och promenerade tillbaka, därefter kom polisen fram och tog tag i mig och frågade vad som hade hänt och om jag var berusad. Jag sa att jag ej visste vad som hänt men också att jag var lite lätt berusad. Därefter tar polisen in mig på lobning och tar ut mig på förhör 08:00 på morgonen, sedan blir jag förhörd och jag kräver självklart advokat för jag har ju inte gjort någonting olagligt. Därefter beslutar åklagaren att jag ska sitta anhållen misstänkt för skadegörelse. Där får jag sitta från 08-20:00 på kvällen tills att min advokat kommer. Får man göra på detta vis? Alltså att anhålla mig för ett brott jag inte begått? Dom ska väl åtminstone ha starka bevis på att jag har gjort någonting? Att jag fått sitta i cell 18 timmar gjorde det otroligt påfrestande psykiskt för mig, kan jag kräva skadestånd? Kan jag polisanmäla åklagare/polis för hur detta gått till? Har dom gjort rätt?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När får man anhålla en person? En person får anhållas i avvaktan på att domstolen ska pröva frågan om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. För att anhålla någon krävs alltså att det finns skäl för häktning, eller att den misstänkte är skäligen misstänkt för brottet och att det är av synnerlig bikt att personen tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning. Att vara skäligen misstänkt innabär att det finns konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som föreligger som med viss styrka talar för att en viss person har begått den gärning som misstanken avser. Det krävs även att misstanken avser ett brott med minst ett års fängelse i straffskalan (vilket skadegörelse har, se 12 kap 1 § brottsbalken).Ett beslut om att anhålla någon fattas av åklagare. Senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande måste åklagaren göra en häktningsframställan till domstol (se 24 kap. 6, 11, 12 samt 13 § rättegångsbalken). För att svara på din fråga får åklagaren besluta att anhålla dig om denna har en skälig misstanke om att det är du som har begått brottet. Anmäla åklagare/polis? En åklagare/polis kan man anmäla på två olika sätt - antingen till polismyndigheten om du anser att åklagaren/polisen har begått ett brott eller till Justitieombudsmannen (JO) om du anser att åklagaren/polisen har brustit i sin tjänsteutövning. Ersättning för frihetsberövande: Den som har varit frihetsberövad (anhållen eller häktad) utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Den som begär ersättning måste själv ge in den utredning som behövs för att exempelvis bedöma skadans storlek. Allmänna förutsättningar för rätt till ersättning är att du måste ha varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad för att kunna ansöka om ersättning hos Justitiekanslern (JK) när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg (se 2 § frihetsberövandelagen).De skador som kan ersättas är för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (se 7 § frihetsberövandelagen). En grundläggande förutsättning för ersättning är att skadan är en direkt följd av själva frihetsberövandet. Du kan alltså inte få ersättning för skador som har uppstått på grund av brottsmisstanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet. Du kan inte heller få ersättning för personskada. I ditt fall kommer du förmodligen inte kunna få någon ersättning då du inte var anhållen i mer än 24 timmar. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533 300 04.Vänligen,

Rätt till kontakt med en häktad person

2018-02-02 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Om nån anhörig blir häktad utan att någon vet om det utan bara "försvinner" kontaktar häktet e advokaten till den häktade anhöriga? Hur går det till
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel kontaktar inte Kriminalvården dig med information om att en anhörig till dig har blivit häktad. Inte heller har advokaten någon sådan skyldighet. En häktad person har dock alltid rätt att ha kontakt med sin advokat och kan därför naturligtvis be advokaten att kontakta den häktades anhöriga om att han/hon är häktad. För vidare kontakt med sina anhöriga kan den häktade personen söka telefon- och besökstillstånd för att få prata med eller träffa sina anhöriga. Kriminalvården prövar då ifall det kan göras utan att säkerheten åsidosätts. Sammanfattningsvis kan man säga att ifall din anhöriga vill att du ska veta att han/hon är häktad lär personen be sin advokat att kontakta dig.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Envarsgripande, regler och förklaringar

2018-01-19 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Jag undrar runt envarsgripande, tycker det är väldigt viktigt att använda i vårt samhälle idag. Jag vill gärna ha så utvecklade och förklarande svar som möjligt. Skriv gärna ner paragrafer och kapitel på varje fråga.Vad är envarsgripande? Vilka får utföra envarsgripande? Vuxna? Minderåriga? Eller vem som helst? Vilka tillfällen får det användas vid? Får det användas mot te.x verbala hot? Vad ska man göra på plats vid envarsgripande? Vad ska man säga/göra för att hålla kvar personerna. Vad för slags (våld) får man använda? I olika situationer? Vad ska man göra för att hålla kvar personen? Vad får man lov att göra om personen helt enkelt bara går vidare? Vad får man göra om personen yttrar våld emot dig eller andra? Hur ska man te.x förklara situationen för hen/dem? Vad är bästa sätt att förklara för 112 (polisen) när man ringer och när dem kommer dit? Vad ska/måste polisen göra när dem kommer till plats? Te.x vid ett enklare brott som verbala hot, Vad måste man göra? Får man bara släppa personen?
O H |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om ett så kallat envarsgripande återfinns i 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken (härefter förkortat RB). 24 kap. 7 § RB har följande lydelse. "Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa honom även utan anhållningsbeslut.Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman."Det är alltså i det andra stycket av lagrummet som rätten till envarsgripande stadgas. Jag tänker nedan redogöra för svaren på de olika frågorna du har ställt i en förhoppningsvis logisk ordning. 1. Vad är ett envarsgripande?Inledningsvis kan sägas några ord om några grundläggande rättigheter som enskilda individer har i förhållande till statens maktutövning. I det här sammanhanget kan särskilt framhållas att enskilda genom grundlagen regeringsformen och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) är tillförsäkrade bland annat en rätt till frihet. Enskilda får alltså inte av staten frihetsberövas hur som helst. Det finns dock undantag från dessa grundläggande rättigheter. För att beivra brottslighet måste staten kunna frihetsberöva personer och staten har därför getts vissa möjligheter att frihetsberöva dess medborgare, se nedan. Det är enligt rättegångsbalkens regler staten som har ansvar för brottsbekämpningen, beslutande och utförande av tvångsåtgärder samt för brottsbekämpningen i landet. I statens monopol på tvångsåtgärder införstås rätten att frihetsberöva en människa. Att staten har ett sådant monopol på frihetsberövande åtgärder framgår av en jämförelse mellan rättegångsbalkens regler i främst 24 kap och av brottsbalkens regler i 4 kap. 1 § och 4 kap 2 §. Brottsbalken är tillämplig på individer och i 4 kap. 1 § och i 4 kap. 2 § brottsbalken framgår att det är olagligt för en enskild att frihetsberöva någon annan enskild. Ett frihetsberövande enligt brottsbalken behöver inte innebära att man med våld för med sig någon annan människa (jfr 4 kap. 1 § om människorov) utan ett frihetsberövande kan också vara att man hindrar någon från att rent fysisk röra sig - t.ex. att man stänger in någon i ett rum eller vägrar någon att lämna en plats (jfr 4 kap. 1 § om olaga frihetsberövande). Det ovan skrivna kan sammanfattas med att enskilda människor har en rättighet att inte frihetsberövas av varken staten eller en annan enskild. Däremot finns det undantag från de grundläggande mänskliga rättigheterna då staten vissa möjligheter att frihetsberöva dess medborgare. Det finns dock även ett undantag från detta statliga monopol och det framgår av 24 kap. 7 § andra stycket RB (se ovan) som stadgar att även enskilda medborgare kan ha rätt att tillfälligt frihetsberöva personer som begår brott. Att ett gripande endast är ett tillfälligt frihetsberövande av en person framgår av 24 kap. 7 § första stycket. Där framgår att ett gripande endast får ske om det finns skäl att anhålla den misstänkte personen. Ett gripande måste alltså övergå i ett anhållande för att personen ska kunna vara fortsatt frihetsberövade. På grund därav är ett gripande alltid ett tillfälligt frihetsberövande som antingen övergår i ett anhållande genom ett beslut om anhållande eller ett frisläppande, se 24 kap. 6 § RB och 24 kap. 8 § andra stycket RB. Här ska även framhållas att ett frihetsberövande inte behöver vara ett inspärrande, utan i fallet med envarsgripande handlar frihetsberövandet om att personen hindras att röra sig fritt - man håller helt enkelt kvar en person på en plats. Ett envarsgripande är alltså ett tillfälligt frihetsberövande av en person. Till skillnad från ett polisgripande, där den misstänkte ofta förflyttas till polisstationen så innebär ett envarsgripande att en person berövas friheten genom att denne berövas rätten att röra sig fritt. 2. Vilka får utföra ett envarsgripande?Av lagtexten framgår att "envar" får utföra en sådan här tvångsåtgärd. I begreppet envar förstås varje individ i samhället, ung som gammal. Det uppställs inget krav att man ska vara äldre än 15 eller 18 år. Med envar avses dock inte en polis eller någon annan som har rätt att gripa enligt 24 kap. 7 § första stycket. 3. När får ett envarsgripande utföras?Lagtexten i 24 kap. 7 § andra stycket RB uppställer några krav för att envar ska ha rätt att utföra ett så kallat envarsgripande. Det första kravet är att personen ha begått ett brott enligt svensk lagstiftning och betraktas som en gärningsman. Det är således inte tillåtet att gripa någon för sådant som inte är kriminaliserat enligt svensk lag. Ett enkelt exempel är att man inte kan gripa någon man är i en hetsig debatt med, med stöd av reglerna i 24 kap. 7 § andra stycket. Ett annat mer intressant exempel är att det inte är möjligt att gripa en person som slår sönder en ruta i ett brinnande hus för att rädda en avsvimmad person som befinner sig i huset. Själva handlandet uppfyller bestämmelsen om skadegörelse i 12 kap. 1 § brottsbalken och bestämmelsen om hemfridsbrott i 4 kap. 6 § första stycket brottsbalken, men handlandet är inte brottsligt då handlandet rättfärdigas genom bestämmelserna om nöd i 24 kap. 4 § brottsbalken och då personen inte kan sägas begå en brottslig handling äger reglerna om envarsgripande inte tillämpning. Vad gäller just uttrycket brott i 24 kap. 7 § RB så har Högsta domstolen i sitt avgörande i NJA 1978 s. 67 framhållit att regeln om envarsgripande i 24 kap. 7 § RB inte kan anses omfatta en gärning begången av en person som är under 15 år. Den som är under 15 år och begår en annars brottslig handling får därför inte gripas med stöd av den aktuella regeln. Det finns däremot en möjlighet till envarsgripande enligt en annan lagregel, nämligen 35 § lagen om unga lagöverträdare som har följande lydelse:Har någon före femton års ålder begått ett brott på vilket fängelse skulle ha kunnat följa och anträffas den unge på bar gärning eller på flykt från brottsplatsen, får han eller hon gripas av envar. Om en enskild person har gripit den unge, skall denne skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. /.../Vidare vad gäller envarsgripande enligt 24 kap. 7 § RB uppställs ett andra krav, nämligen ett krav på att det brott som begås måste ha fängelse i sin straffskala. Viktigt att notera att det endast krävs att fängelse kan följa på brottet - vad påföljden i slutändan kan tänkas bli är inte intressant. Ett exempel är att det är möjligt att använda reglerna om envarsgripande om någon begår en ringa stöld (tidigare snatteri) enligt 8 kap. 2 § brottsbalken. Brottet ringa stöld leder i praktiken nästan uteslutande till ett bötesstraff, men det högsta straffet för brottet är fängelse i sex månader, vilket innebär att denna fängelsemöjlighet kan rättfärdiga ett envarsgripande. Vad gäller din fråga om verbala hot så kan följande sägas. Är det fråga om ett olaga hot enligt 4 kap. 5 § brottsbalken så kan absolut ett envarsgripande bli aktuellt då det finns fängelse i straffskalan för det brottet. Är det däremot fråga om mer kränkande uttalanden som uppfyller rekvisiten för brottet förtal i 5 kap. 1 § brottsbalken så kan ett envarsgripande aldrig komma i fråga då endast böter kan ådömas den som gör sig skyldig till ett förtal.Envarsgripande kan även ske vid brott som inte har fullbordats, alltså vid försök till brott. Här krävs dock att den så kallade försökspunkten har passerats. När försökspunkten passeras skiljer sig mellan olika typer av brottstyper. T.ex. förläggs försökspunkten vid stöld relativt tidigt i ett skeende, vilket har att göra med tillägnelseuppsåtets utformning. Även vid mordbrand har försökspunkten placerats relativt tidigt, se t.ex. Högsta domstolens dom den 21 juni 2017 i mål B 256-17. Men vid t.ex. ett planerat mord med pistol, då torde försökspunkten förläggas senare om man jämför med t.ex mordbrand. Vid ett sådant mord torde det krävas att gärningsmannen i vart fall har avlossat pistolen mot personen i fråga. Försökspunkten skulle t.ex. inte anses passerad vid det tillfälle gärningsmannen tar fram pistolen. För mer om bedömningar av försöksgärningar och försökspunkten, se bl.a. Asp, Ulväng och Jareborg i Kriminalrättens grunder, 2 upplagan, 2013, s. 402 ff. Av det som framfört ovan kan sägas att det ställs vissa krav på kunskap hos den som genomför ett envarsgripande. Den som genomför ett envarsgripande måste till exempel ha viss kunskap om brott och deras straffskalor. Har man ingen sådan kunskap kan man riskera att genomföra ett felaktigt envarsgripande, dvs gripa någon för en gärning som antingen inte är kriminaliserad eller gripa någon för ett brott som inte har fängelse i straffskalan. I ett sådant fall kan då den som genomför gripandet göra sig skyldig till brottet olaga frihetsberövande i 4 kap. 2 § brottsbalken. Det tredje kravet för att reglerna om envarsgripande ska äga tillämpning innebär att gärningsmannen måste påträffas på bar gärning eller på flyende fot.Gunnel Lindberg beskriver på s. 216 i Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?, Thomson fakta, Skien, 2005, att innebörden av bar gärning brukar vara att gärningsmannen ertappas då denne begår brott, alternativt att gärningsmannen ertappas precis efter brottets fullbordanspunkt. Några exempel kan vara en person som passerar kassaspärrarna eller butikens utgång utan att betala för medhavda varor, en person som påträffas inuti en bostad vid ett bostadsinbrott eller en person som utdelar slag i någon annans ansikte. I sådana fall är det tämligen uppenbart att brott har begåtts och då dessa brott (stöld alternativt ringa stöld, grov stöld alternativt stöld och hemfridsbrott samt misshandel) har fängelse i straffskalan får en enskild med stöd av 24 kap. 7 § gripa en sådan person då även kravet på bar gärning är uppfyllt. Det är något klurigare att gripa någon när brottet redan har fullbordats, dvs då man ska gripa någon en tidsperiod efter den faktiska gärningen. I rättsfallet NJA 1978 s. 67 hade någon kastat sten mot en personbils framruta från en bro där ett antal unga personer stod. Personen som framförde bilen vände och körde tillbaka till bron där han påträffade flera personer. Föraren kom sedermera att med stöd av reglerna om envarsgripande gripa en av ynglingarna som han körde till polisstationen. Högsta domstolen kom till slutsatsen att ingripandet varken hade gjorts på bar gärning eller på flyende fot, trots att det rörde sig om en relativt kort tidsperiod. Föraren hade inte heller sett vem ur gruppen som hade kastat stenen, varför det förelåg oklarheter kring vem gärningsmannen faktiskt var. Föraren hade alltså inte rätt att genomföra ett envarsgripande. Enskilda har även rätt att gripa personer som av myndigheter är efterlysta för brott se 24 kap. 8 § fjärde stycket samt efterlysningskungörelsen (1969:293). Eftersom behöriga myndigheter redan har bedömt att den aktuella personen har begått brott så behöver den enskilde som genomför ett envarsgripande fundera över huruvida det föreligger en brottslig gärning eller inte, utan här är det avgörande om det har utfärdats en efterlysning eller inte. Denna form av envarsgripande tillämpas i praktiken väldigt sällan, vilket har att göra med att polisen sällan vidarebefordrar en efterlysning personer misstänkta för brott till allmänheten, det vanligast torde vara att efterlysningen går ut till polisens anställda i första hand. Viktigt att framhålla är att efterlysningen måste vara tillkännagiven av polis eller åklagare, t.ex. vid en officiell presskonferens. Uppgifter som publiceras i olika medier och som inte har bekräftats av behöriga myndigheter kan inte ge rätt till ett envarsgripande, se Lindberg s. 218 (fullständig hänvisning ovan). 4. Vad får man göra vid ett envarsgripande och vilka rättigheter har man när man utför ett envarsgripande?Om de ovan beskrivna förutsättningarna är uppfyllda så får en enskild vidta ett envarsgripande med stöd av 24 kap. 7 § RB. Ett envarsgripande kan ta sig olika former och behöver inte innefatta någon våldsanvändning, även om en viss grad av våldsanvändning också är tillåtet. Justitieombudsmannen har i JO:s ämbetsberättelse JO 2000/01 s. 157 och 159 framhållit att även verbala uppmaningar till någon att kvarstanna på en plats tills polis anländer är att betrakta som ett envarsgripande. Se vidare: http://www.jo.se/Global/%C3%84mbetsber%C3%A4ttelser/2000-01.pdf.Vidtar man ett envarsgripande har man ingen skyldighet som framgår av lag att säga något särskilt till den gripne. Ett bra tips kan dock vara att man berättar för personen att den måste stanna kvar på platsen till dess polisen anländer då man misstänker att personen har begått brott. Man kan också förmedla att man har rätt enligt lag att hålla kvar personen till dess polis anländer. Rätten att använda våld vid ett envarsgripande kan sägas framgå av regleringen om vilket våld en polisman får använda för att vidta ett frihetsberövande enligt 10 § första stycket andra punkten polislagen. I 29 § första stycket tredje meningen polislagen framgår nämligen att även någon annan än en polis som med laga stöd verkställer ett frihetsberövande har rätt att använda våld enligt 10 § första stycket andra punkten polislagen. Här torde 8 § polislagen och dess proportionalitets-, behovs- och försvarlighetsbedömning spela in i vilken typ av våld som får användas, trots att det i 8 § inte nämns något om envarsgripande. I 8 § polislagen framgår att våldet måste vara försvarligt, det innebär att man inte kan använda grovt våld mot t.ex. någon som gjort sig skyldig till en ringa stöld. Gäller det å andra sidan ett grovt våldsbrott så torde användandet av mer våld vara försvarligt då det hade varit proportionerligt i förhållande till brottet. Så ett svar på frågorna "vad ska man göra för att hålla kvar en person" och "vad får man göra om personen går" så kan man verbalt tvinga personen att stanna kvar på platsen, men man skulle också kunna använda våld genom att fysiskt hålla kvar personen på platsen (t.ex. genom att hålla i personen i en arm) - men det tål att framhävas att allt form av våldsanvändning alltid ska vara försvarligt. Här ska dock sägas att rätten till nödvärn (och där innefattat nödvärnshjälp i förhållande till tredje person) i 24 kap. 1 § brottsbalken är mer generös i tillåtandet av våld. Medan polislagen endast tillåter en försvarlig grad av våld så tillåter nödvärnsrätten våld så länge våldet inte är uppenbart oförsvarligt. Begås ett brott så kan man alltså även med nödvärnsrätten använda våld för att avstyra ett brottsligt angrepp, men även här spelar brottets allvarlighet roll då brottsrubriceringen kan sägas sätta gränser för vilket våld man kan använda med ansvarsbefriande verkan. Så om den misstänkte brukar våld mot dig eller annan så är det i första hand rätten till nödvärn som träder in. Angriper någon dig med våld så har du rätt att använda våld mot angriparen för att skydda ditt liv och hälsa - så länge våldet inte är uppenbart oförsvarligt. Högsta domstolen har i ett antal rättsfall bedömt huruvida olika former av våld ska anses uppenbart oförsvarligt eller inte, se t.ex. NJA 1995 s. 661, NJA 1994 s. 48, NJA 1990 s. 210 och NJA 2009 s. 776.När man väl har genomfört ett envarsgripande kräver lagbestämmelsen i 24 kap. 7 § RB att den misstänkte skyndsamt ska överlämnas till närmaste polis. Detta innebär att man direkt ska kontakta polis efter man har genomfört ett envarsgripande och berätta om vad som hänt och att man har en person som man misstänker har begått brott på platsen. Syftet med att den gripne skyndsamt ska överlämnas till polis är att polisen så snabbt som möjligt ska kunna pröva huruvida gripandet ska övertas av polisen eller om den gripne ska friges. Polisen måste alltså när de kommer till plats ta ställning till om det föreligger förutsättningar för att överta gripandet. Kan polisen redan på i telefonsamtal fastställa att någon grund för envarsgripande inte föreligger så måste man omedelbart släppa den gripne på fri fot. Justitieombudsmannen har uttalat att en polisman har rätt att häva ett gripande om denne finner att envarsgripandet inte varit lagligen grundat, se JO 2006/07 s. 74. Se vidare https://www.jo.se/Global/%C3%84mbetsber%C3%A4ttelser/JOs%20%C3%A4mbetsber%C3%A4ttelse%202006-07.pdf.AvslutningsvisDet är omöjligt att ge ett allomfattande svar då möjligheterna till ett envarsgripande är helt och hållet avhängigt den aktuella situationen. Det går t.ex. inte att ge något svar på hur mycket våld som får användas då detta helt beror på vilken typ av våld det är fråga om, även en eventuell rätt till nödvärn kan spela in. Förhoppningsvis har du dock fått svar på några av dina frågor. Förhoppningsvis kan du även tillämpa det som har framkommit här på mer specifika situationer, utifrån de regler och förklaringar som har presenterats här ovan.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!Med vänliga hälsningar