Kan jag ta reda på om en person sitter häktad och i så fall vart den sitter häktad?

FRÅGA
Jag misstänker att en i min omgivning sitter häktad men har inte fått det bekräftat av någon. Hur kan jag ta reda på om personen i fråga är häktad eller inte? Ringer man nån? Isåfall vem? Eller finns det mailadress till nån man kan fråga?Vet bara personens namn, adress och födelsedatum (inte de fyra sista). Ifall det är relevant till min fråga.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga gäller om och hur du kan få reda på om en person är häktad eller inte. För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av offentlighets- och sekretesslagen (nedan förkortad OSL) samt rättegångsbalken (nedan förkortad RB).

Allmänt om häktade personers omfattning av sekretess
Det som inledningsvis kan sägas är att häktade personer omfattas av sekretess (18 kap. 1 § stycke 1 OSL). Det betyder att Kriminalvården inte får tala om för någon annan att den aktuella personen är häktad och vart denne befinner sig. Kriminalvårdens personal får heller inte ge ut information om klienten som denne kan ta skada eller få obehag av, utan att en sekretessprövning görs. Klienten själv kan däremot ge tillåtelse att information lämnas ut till en viss person.

Det som även bör tilläggas är att en eventuell försvarare till den häktade inte heller har någon egentlig skyldighet att ta kontakt med personens anhöriga när den blivit häktad. Det som däremot kan begäras av den häktade är att försvararen ska ta kontakt med dennes närstående. Den häktade kan på den vägen be advokaten att underrätta personens anhöriga om att den sitter häktad (21 kap. 9 § stycke 1 RB).

Tips på hur du kan gå tillväga
Om du inte vet om personen är häktad och sedermera vart den i så fall är häktad kan du skriva ett brev till Kriminalvården. Då behöver du göra följande:

- Skriv ett brev till personen och lägg det i ett kuvert. På kuvertet skriver du den häktade personens namn och personnummer. Personnumret ska skrivas med eftersom det kan finnas fler häktade personer med samma namn. Lägg sedan kuvertet i ett annat kuvert.
- Posta det yttre kuvertet till följande adress:

Kriminalvården
Klientenheten
601 80 Norrköping

Det som händer därefter är att Kriminalvården skickar vidare ditt brev till rätt person. Därefter kan din anhörige, fru/man eller vän skriva alternativt ringa till dig. Det är däremot upp till den häktade att avgöra huruvida den vill besvara ditt brev eller ej. Personen ifråga omfattas som sagt av sekretess när den sitter häktad.

Du kan hitta mer information kring häktning här.

Jag hoppas det gav svar på din fråga. Om du har några vidare funderingar är du välkommen att kontakta oss på nytt.

Ha en fin dag!

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud Landevik
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (263)
2021-11-30 Hur länge får man vara häktad?
2021-11-29 Vad händer om man visar upp sin kompis legitimation på en nattklubb? Kan legget beslagtas?
2021-11-05 HÄKTNING MED RESTRIKTIONER FÖR GROVT NARKOTIKABROTT
2021-11-03 Får polisen söka igenom en bil som jag lånat?

Alla besvarade frågor (97626)