Hur kan man kontakta någon som är häktad?

Det är såhär att min pojkvän är häktad och jag skriver brev men får dem återsända när jag vet att min pojkvän finns inom kriminalvården så jag undrar hur jag lättast hittar hans advokat

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.


Varför blir man häktad?

Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott får häktas om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han

  1. avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff,
  2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller
  3. fortsätter sin brottsliga verksamhet.

(24 kap. 1 § RB). Om det föreligger risk för att något av ovanstående situationer uppstår finns det grund för att häkta personen. Det ska också nämnas att häktningen omprövas varje två veckor under en häktningsförhandling (24 kap. 18 § st. 3 RB).


Hur kan man få kontakt med någon som sitter häktad?

Din pojkvän har alltid rätt att kontakta sin advokat, och kan även be sin advokat kontakta dig. Det finns också en möjlighet för den häktade att få kontakt med sina anhöriga genom att söka telefon- och besökstillstånd. Kriminalvården prövar då om det kan göras utan att säkerheten åsidosätts.


Det skulle kunna vara så att din pojkvän sitter häktad med s.k restriktioner, vilket skulle försvåra kontakten med honom. Rätten kan på begäran av åklagaren pröva om den häktades kontakter med omvärlden ska få inskränkas (24 kap. 5 a § RB). Sådana får utfärdas det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning. En restriktion kan t.ex innebära att brev till och från den häktade granskas av åklagaren, att åklagaren måste ge medgivande för besök och att telefonsamtal måste godkännas av åklagaren.


Jag hoppas mitt svar har klargjort situationen lite, annars är du självklart välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo