när kan man få veta var en person finns som blivit frihetsberövad på grund av brott?

FRÅGA
Hej.Min bror har blivit o händertagen av polis. Han va på väg hem från sitt jobb långt upp i landet. Det var en slump att vi fick veta att polis tagit sig in i hans hus nere i skåne. Mamman till hans dotter har försökt ta reda på var han befinner sig och varför, ringde polisen men fick bara veta att han va hos dom.. Finns det någon möjlighet att få reda på detta? Vi är ju klart oroliga. Förstår det är sekretess, men något livstecken önskar vi såklart.Vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din bror har blivit omhändertagen av polisen med anledning för att han har blivit misstänkt för brott, och nu undrar du hur du kan få kontakt med honom eller få reda på vart han finns.

Omhändertagen - gripen - anhållen – häktad

En person kan omhändertas och medföras av polisen till förhör (23 kap. 7§ rättegångsbalken). Han kan därefter ha blivit gripen och kan hållas kvar för förhör i längst 12 timmar (23 kap. 9§ rättegångsbalken). Därefter måste han anhållas om de ska hålla kvar honom. Han får vara frihetsberövad under högst 96 timmar totalt, sedan måste tingsrätten hålla en häktningsförhandling där han kan begäras häktad för att han ska fortsätta vara frihetsberövad (24 kap. 6§ samt 13§ 2st. rättegångsbalken). Häktning sker på obestämd tid, men får omprövas var 14e dag.

Detta innebär att ni sannolikt vi detta lag fått reda på om personen har begärts häktad, för den uppgiften är en offentlig uppgift och täcks inte av sekretessen.

Den som har frihetsberövats genom gripande, anhållande eller häktning har rätt att så snart som möjlig underrätta sina anhöriga om detta. Men polisen får besluta att skjuta upp detta om det är nödvändigt för sakens utredning, exempelvis ska den misstänkte inte kunna undanröja bevisning eller påverka utredningen (24 kap. 21a§ rättegångsbalken). Den misstänkte får dock också begära att underrättelse till anhöriga inte ska ske, och då får polisen inte göra detta såvida det inte finns synnerliga skäl för det.

När kan ni får mer information

Sannolikt kommer ni inte kunna få mer information om var din bror finns, förrän han begärts häktad, vilket bör vara väldigt snart om inte redan den tiden har gått ut. Då lär han nog ha blivit frisläppt redan. Det är polisen som avgör om man kan häva sekretessen på vissa uppgifter, då det inte får vara till men för utredningen eller personen som är misstänkt. Jag kan tyvärr inte ge er ett mer specifikt svar, då det är en bedömning som polisen gör i varje enskilt fall. Men om han begärs häktad kommer uppgifterna om vart han förs att bli offentliga.

Hoppas ni ha fått någon vägledning i era frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?