Kan undantag från häktning göras?

Hej min kille är häktad för synnerligt grovt narkotikabrott och jag är väldigt sjuk med cancer och döv på ena örat och gruvhörselnedsatt på andra örat jag klarar inte livet ensam på grund av sjukdomen själv, min fråga är om man kan ansöka om att han får vara inlåst i hemmet eller fotboje i väntan på rättegång för att kunna ta hand om mig ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst så är det inte möjligt för en häktad person att ansöka om fotboja. Enligt 1 § i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll framgår det att fotboja endast är tillämplig vid verkställighet av dom på fängelse. Personen i fråga måste alltså ha blivit dömd av rätten och påföljden måste dessutom bestämmas till fängelse (dock i högst sex månader).

Av 3 § andra stycket Narkotikastrafflagen framgår det att straffskalan för synnerligen grovt narkotikabrott är fängelse i lägst sex år och högst tio år. När minimistraffet för ett brott inte är lindrigare än två års fängelse så ska den misstänkte häktas enligt 24 kap. 1 § andra stycket Rättegångsbalken. Det går dock att göra undantag ifall det är uppenbart att skäl till häktning saknas. Då åsyftas dem tre häktningsgrunderna som räknas upp i första stycket samma paragraf, dvs flyktfara, kollusionsfara (försvårande av utredningen) eller fara för återfall i brott. Det är alltså när det är uppenbart att ingen av dessa tre häktningsgrunder föreligger som man i vissa fall kan göra ett undantag. Exakt hur uppenbarhetsrekvisitet ska tolkas kan jag inte säga säkert då jag inte hittar någon närmre förklaring, men av ordalydelsen så tolkar jag det som att det måste finnas synnerligen starka skäl som talar för att samtliga tre häktningsgrunder verkligen kan uteslutas för att domstolen ska underlåta att häkta den tilltalade. Det vore därför högst otroligt att göra ett undantag för att den misstänkte måste ta hand om en närstående.

Ifall du har svårt att klara av vardagen på egen hand så skulle jag rekommendera att du tar kontakt med socialförvaltningen. Det är nämligen så att landstingen, regionerna och kommunerna i Sverige är skyldiga att erbjuda dig hjälpmedel om du behöver det. Du behöver därför kontakta en förskrivare som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. Om du inte vet vem du ska kontakta så kan du börja med att ta kontakt med din vårdcentral så hjälper dem dig.

Jag hoppas att mina svar var till någon hjälp, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Olivia ViklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo