Kan man begära ut anteckningarna från rättegången?

2020-12-06 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hur får man ut en ordagrann utskrift på vad som sagts under förhandling i Tingsrätten? Menar alltså inte ett domslut eller summeringen av den. Utan ALLT som sades under själva förhandlingen. Jag behöver detta i ett annat ärende då svaranden satt och ljög om saker och händelser rörande detta andra ärende. Han ljuger och säger säger ständigt emot sig själv men jag kan inte bevisa det utan att få ut denna utskrift som jag efterfrågar.Försökte men fick nej. Kändes inte som om domaren förstod vad jag menade. Så om jag får rätt ord och rätt process kanske det går bättre?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du vill begära ut anteckningarna från en rättegång i tingsrätten. Handlingar hos tingsrätten är generellt allmänna och kan därför begäras ut av allmänheten (6 kap. 4§ offentlighets- och sekretesslagen). För att en handling ska vara allmän förutsätts att den har upprättats vid en offentlig myndighet (2 kap. 4§ tryckfrihetsförordningen). Minnesanteckningar och arbetsdokument är som utgångspunkt inte upprättade och därför kan dessa inte begäras ut. Detta innebär att de anteckningar som protokollföraren för under rättegången endast är arbetsmaterial för domstolen och är inget som upprättas eller sparas på myndigheten. Dessa handlingar kan alltså inte begäras ut. Detta är endast minnesanteckningar som ska ligga till grund för domen och rättegångsprotokollet. Vad du kan begära ut är alltså domen, protokollet från rättegången, som är en i högsta grad komprimerad version av anteckningarna från förhandlingen, och ljudfiler som spelats in vid förhandlingen under förhören med olika personer. Det kan dock finnas anledning för domstolen att sekretessbelägga vissa handlingar, exempelvis ljudfilerna, och de hölls bakom stängda dörrar. Ljudfilerna sparas dessutom inte så länge på en domstol, oftast bara några veckor efter rättegången ägt rum, sen gallras de automatiskt från systemet. Sammanfattningsvis kan du alltså med största sannolikhet inte begära ut anteckningarna från rättegången som protokollföraren skrivit under förhandlingens gång, då dessa endast utgör minnesanteckningar och arbetsmaterial för domstolen. Dessa handlingar blir alltså som utgångspunkt inte upprättade och utgör inte allmänna handlingar. Om det inte gått alltför lång tid sedan rättegången skulle du dock kunna begära ut ljudinspelningarna från förhören istället. Annars kan jag tyvärr inte ge dig ett bättre svar än vad domstolen har gett dig. Du kan läsa mer om vilka handlingar du kan begära ut på Sveriges Domstolars hemsida. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Hur kan man ta reda på om en person dömts för brott om denne inte finns kvar i belastningsregistret?

2020-11-29 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej. Jag blev dömd till dagsböter för länge sen. Var med ett tag i belastningsregistret men det är nu borta, gåttöver 5 år. Jag har sen dess gjort registerkontroller för några jobb, är med i hemvärnet etc utan prpblem. Nu har jag ett nytt jobb på gång och dom har då gjort en bakgrundskontroll och i den står det att jag finns med i ett ärende hoss åklagarkammaren i en viss stad. Känns inge bra, vad kan dom delge? Varför kommer det upp när brottet inte syns i belastningsregistret?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur det kan komma sig att du inte längre finns i belastningsregistret men att din din potentiellt nya arbetsgivare fått information om att du finns med i ett ärende från åklagarkammaren i en viss stad. Även om uppgiften om att du dömts för brott gallrats ur ditt belastningsregister, kan vem som helst t.ex. begära ut din dom från tingsrätten som dömde dig till dagsböter. Alla domar är alltså som utgångspunkt offentliga handlingar. Som du kanske känner till finns det hemsidor som har som affärsidé att tillhandahålla offentliga handlingar för att göra det lättare att ta reda på om någon förekommer i en dom (även om uppgiften inte finns kvar i belastningsregistret), se t.ex. Lexbase eller MrKoll. När den potentiellt nya arbetsgivaren säger att denne gjort en "bakgrundskontroll" förutsätter jag alltså att denne gjort en sökning på ditt namn på någon av dessa hemsidor och på så vis sett att ditt namn förekommer i ett ärende.Vänligen,

Omfattas betyg av offentlighetsprincipen?

2020-11-20 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Jag skicka en förfrågan om att begära ut betyg från annan elev på en kommunal skola , men blev nonchalerad. Bryter de mot offentlighetsprincipen då och är det brottsligt att göra sådan avvikelse?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlighetsprincipen är en princip som regleras i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och gäller för alla svenska myndigheter. Principen innebär att allmänheten har rätt att ta del av offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Detta innefattar även kommunala skolor, men dock inte privata skolor. Betyg inom kommunala skolor omfattas av begreppet "offentlig handling", vilket innebär att skolan bryter mot offentlighetsprincipen genom att inte lämna ut de efterfrågade betygen. Det du kan göra om skolan inte vill lämna ut betygen till dig, är att begära att få det nekande beslutet i skriftlig form. I det skriftliga beslutet ska det anges hur du ska gå tillväga för att överklaga det. Du kan även anmäla skolan till Justitieombudsmannen som är en tillsynsmyndighet, vars uppgift är att granska att myndigheterna utför sina uppgifter i enlighet med lagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur får man tag i personnummer på en avliden person?

2020-11-05 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Jag försöker få fullständigt personnummer på avliden moster. Jag vet hennes namn och födelsedatum. Hur går jag tillväga?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom frågan publiceras har jag valt att omformulera frågan så att inte namn på någon person framgår av frågan. För att få reda på din avlidna mosters fullständiga personnummer rekommenderar jag att du kontaktar Skatteverket. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Brottmålsdomar är offentliga handlingar

2020-11-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Om jag blir tagen för ringa stöld, 835 och får böter på plats kommer det att hamna på mrkoll.se? Är det bara domstolsärenden som hamnar på mrkoll.se?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Strafföreläganden, ordningsbotar och brottmålsavgöranden är som huvudregel offentliga handlingar i svensk rätt, varför juridiska personer såsom mrkoll.se äger rätt att publicera dem på sin hemsida. I vilken mån de faktiskt gör det är i grund och botten upp till dem själva. Jag rekommenderar därför att du riktar din fråga till hemsidan.

Kan man ta bort uppgifter om sig själv på Mr Koll?

2020-11-23 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej jag vill ta bort alla information som gäller mig på Mrkoll.
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det går begära att Mr Koll tar bort uppgifter om dig. Svaret på denna fråga är tyvärr ett nej. Webbsidan Mr Koll har ett utgivningsbevis och detta regleras i yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) 1 kap. 5 §. De har alltså en grundlagsskyddad rätt att publicera dessa uppgifter på sin webbsida. Det hindrar dock inte dig från att kontakta dem och be dem att ta bort uppgifterna, men de är tyvärr som sagt inte skyldiga att göra det. Det finns dock ett annat möjligt sätt att skydda dina uppgifter. Informationen som Mr Koll publicerar är tillgänglig för allmänheten via offentlighetsprincipen. Med principen menas att allmänheten har rätt att ta del av dessa uppgifter från stat och kommun. Dessa uppgifter är alltså i vanliga fall offentliga. Du kan ansöka om att dina personuppgifter ska vara skyddade, vilket skulle leda till att Mr Koll inte lika lätt får tillgång till uppgifter om dig. Detta kan du göra hos skatteverket. Mer information om detta hittar du här: https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter.4.18e1b10334ebe8bc80001711.html Sammanfattning: I detta fall så skulle jag rekommendera att du kontaktar Mr Koll i första hand och ber dem att ta bort uppgifterna om dig. Om detta inte lyckas och du upplever att det verkligen skadar dig så skulle jag rekommendera att du hör av dig till skatteverket för att ansöka om att skydda dina personuppgifter. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Omfattas betyg av offentlighetsprincipen?

2020-11-19 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, min dotters skola lämnade ut hennes betyg till en annan elev som frågade efter dem. Min dotter blev väldigt upprörd över detta och skolan sa att de inte har gjort något fel. Hur kan det vara rätt av dem att lämna ut min dotters betyg?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlighetsprincipen är en princip som regleras i 2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och gäller för alla svenska myndigheter. Principen innebär att allmänheten har rätt att ta del av offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Detta innefattar även kommunala skolor, men dock inte privata skolor. Av frågan framgår inte om din dotter går i en kommunal eller privat skola. Om det är så att din dotter går i en kommunal skola, har de på grund av offentlighetsprincipen, en skyldighet att lämna ut hennes betyg till den som begär det. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är folkbokföringsuppgifter offentliga?

2020-10-26 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |En privatperson har tagit ut mina uppgifter via skatteverkets navet. Hur kom denne över mina uppgifter? Samt mina barns fullständiga personnummer!!!Är detta lagligt? Eller bör jag anmäla detta?Kan vem som helst få utskrivet personuppgifter, bara sådär?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skatteverket har en folkbokföringsdatabas som innehåller uppgifter om bland annat namn, personnummer och folkbokföringsadress. De flesta uppgifterna i databasen är offentliga. Det betyder att vem som helst kan begära ut uppgifterna från Skatteverket och ta del av dem. Detta följer av offentlighetsprincipen som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen).Huvudregeln är alltså att alla uppgifter i databasen är offentliga. Utgångspunkten är att de ska lämnas ut om någon begär det. Vissa känsliga uppgifter i databasen kan däremot omfattas av sekretess (22 kap. 1 § offentlighets – och sekretesslagen, OSL). Om man har skyddad folkbokföring så gäller sekretess (22 kap. 2 § OSL).Svar: En privatperson kan alltså få ut dina folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,