Vilka handlingar blir offentliga?

FRÅGA
Om någon varit misstänkt för brott varit på förhör men inte blivit åtalad och dömd är detta då en offentlig handling ?Tex på vissa hemsidor kan man se vad människor varit misstänkta för men inte dömda? Vart kommer den informationen?Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör vilka handlingar som är allmänna handlingar. En handling är allt som innehåller information av något slag. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten.

Huvudregeln är att de flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt att begära ut dem. Dock måste domstolen göra en sekretessprövning varje gång någon begär ut en handling, och om det finns känsliga eller personliga omständigheter som gör att handlingarna är skyddade av sekretess lämnar domstolen alltså inte ut handlingarna.

Sammanfattningsvis måste domstolen göra en sekretessprövning innan de lämnar ut handlingar till en annan part, och efter denna bedömning kan handlingen bli offentlig. Om du vill läsa mer besök: https://www.domstol.se/domar-och-beslut/detta-blir-offentligt/

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (372)
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen
2021-09-30 Mrkoll publicerar information innan dom har vunnit laga kraft
2021-09-30 När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (96481)