Går det att se strafförelägganden även efter gallringstiden?

FRÅGA
HejJag vet om att en dom i domstol arkiveras och det är möjligt att se gamla domar trots att gallringstiden har passerat. Jag undrar om det är samma för strafföreläggande? Om man då får strafföreläggande med gallringstid på 5år, kan man fortfarande se domen efter 5år som man hade kunnat om det var en dom från domstol? Tack.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om strafförelägganden

Ett strafföreläggande innebär att åklagaren kan istället för åtala en person som begått brott, direkt förelägga ett bötesstraff (eller villkorlig dom) om personen godkänner detta (48 kap. 2 § Rättegångsbalken (RB)). Det får ske om åtalsförutsättningarna är uppfyllda, och brottet som avses högst kan ge böter eller villkorlig dom (48 kap. 4-5 §§ RB).

Uppgift om strafföreläggande som inneburit böter gallras efter 5 år från belastningsregistret enligt 17 § p.9 i lagen om belastningsregister.

Domar och ärenden registreras hos domstol

Utöver belastningsregistret förs hos domstolarna register med uppgifter om domar och vilka åtgärder som vidtagits med målet (6 kap. 1 § RB). Domstolens skyldighet att föra register över inkomna domar och mål beskrivs också i 1-2 §§ förordningen om mål och ärenden i allmän domstol. Enligt 32 § i förordningen ska domarna varje år samlas i inbunda böcker, på obestämd tid. Det finns alltså inga regler gällande hur lång tid domar ska hållas registrerade eller några gallringsregler.

I 6 kap. 7 § RB sägs att de nämnda reglerna om register ska innefatta även andra mål som handläggs enligt rättegångsbalken, vilket innebär även strafförelägganden.

För att svara på din fråga,

ja uppgifter om ett strafföreläggande finns registrerade hos domstolarna även efter gallringstiden om 5 år har löpt ut. Dessa kommer gå att begära ut under förutsättning att det inte bedöms vara sekrettsbelagda uppgifter. Däremot kan det nämnas att efter gallringstiden är det betydligt svårare att få ut sådana domar. Den efterfrågande personen måste ofta veta specifika uppgifter om domen för att det ska kunna gå att hitta exempelvis.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (367)
2021-09-22 Har XX körkort?
2021-08-28 Kan man ta bort uppgifter om belastningsregister från Mrkoll?
2021-08-27 Vill veta om en person har körkort?
2021-08-27 Meddelas part i mål när dom begärts ut?

Alla besvarade frågor (95869)