Går det att se strafförelägganden även efter gallringstiden?

Hej

Jag vet om att en dom i domstol arkiveras och det är möjligt att se gamla domar trots att gallringstiden har passerat. Jag undrar om det är samma för strafföreläggande? Om man då får strafföreläggande med gallringstid på 5år, kan man fortfarande se domen efter 5år som man hade kunnat om det var en dom från domstol? Tack.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om strafförelägganden

Ett strafföreläggande innebär att åklagaren kan istället för åtala en person som begått brott, direkt förelägga ett bötesstraff (eller villkorlig dom) om personen godkänner detta (48 kap. 2 § Rättegångsbalken (RB)). Det får ske om åtalsförutsättningarna är uppfyllda, och brottet som avses högst kan ge böter eller villkorlig dom (48 kap. 4-5 §§ RB).

Uppgift om strafföreläggande som inneburit böter gallras efter 5 år från belastningsregistret enligt 17 § p.9 i lagen om belastningsregister.

Domar och ärenden registreras hos domstol

Utöver belastningsregistret förs hos domstolarna register med uppgifter om domar och vilka åtgärder som vidtagits med målet (6 kap. 1 § RB). Domstolens skyldighet att föra register över inkomna domar och mål beskrivs också i 1-2 §§ förordningen om mål och ärenden i allmän domstol. Enligt 32 § i förordningen ska domarna varje år samlas i inbunda böcker, på obestämd tid. Det finns alltså inga regler gällande hur lång tid domar ska hållas registrerade eller några gallringsregler.

I 6 kap. 7 § RB sägs att de nämnda reglerna om register ska innefatta även andra mål som handläggs enligt rättegångsbalken, vilket innebär även strafförelägganden.

För att svara på din fråga,

ja uppgifter om ett strafföreläggande finns registrerade hos domstolarna även efter gallringstiden om 5 år har löpt ut. Dessa kommer gå att begära ut under förutsättning att det inte bedöms vara sekrettsbelagda uppgifter. Däremot kan det nämnas att efter gallringstiden är det betydligt svårare att få ut sådana domar. Den efterfrågande personen måste ofta veta specifika uppgifter om domen för att det ska kunna gå att hitta exempelvis.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo