Är kontrollnumret i personnumret offentligt?

FRÅGA
Är kontrollnumret i personnumret offentligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I dag anses personnummer utgöra allmänna handlingar till följd av den offentlighetsprincip som råder i Sverige, denna princip framgår av 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen. En handling är framställningar i skrift och bild samt upptagningar som kan läsas. En handling är allmän om den upprättats hos en myndighet eller kommit in till en myndighet enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Att en handling upprättats eller kommit in har en väldigt bred betydelse och avser bl.a. personnummer vilket framgår av 2 kap. 6 och 7 § tryckfrihetsförordningen. Personnummer förekommer bland annat i folkbokföringen som hanteras av Skatteverket. Ett personnummer ska anses vara upprättad av Skatteverket som i sin tur är en myndighet. Därför är uppgifter så som personnummer i folkbokföringen en allmän handling, inbegripet den sista kontrollsiffran i personnumret.

Värt att tilläggas är att det finns ett lagförslag uppe i Riksdagen just nu om att utesluta personnummer från att klasificeras som allmäna handlingar på grund av det nya digitala samhället och den ökade risken för ID-kapning som följer med det.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (372)
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen
2021-09-30 Mrkoll publicerar information innan dom har vunnit laga kraft
2021-09-30 När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (96481)