Offentlighetsprincipen

Hej

Har jag rätt till att ta ut information som t.ex myndigheter har om mig. Eller t.ex om någon har frågat om mig, så kan jag se denna information?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara på din fråga kommer jag att använda mig av offentlighetsprincipen och dataskyddsförordningen.

Offentlighetsprincipen

I den svenska rättsordningen är offentlighetsprincipen central. Principen innebär att allmänheten, det vill säga enskilda individer och företrädare till media har rätt till insyn och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättats av myndigheten. Vidare måste handlingen också vara förvarad hos myndigheten. Däremot kan rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom exempelvis sekretess. Att en handling begränsas genom sekretess innebär att det är förbjudet att muntligen eller på något annat sätt röja uppgiften.

Handlingar som är offentliga ska lämnas skyndsamt vilket innebär i praktiken att det ska lämnas ut omedelbart. Du behöver inte heller tala om vem du är när du begär att ta del av en allmän handling, vidare behöver du inte berätta varför du vill ha handlingen.

Om du nekas att ta del av en handling, så har du rätt att få ett skriftligt besked om detta. Om du anser att en myndighet har gjort fel, så har du möjlighet att överklaga beslutet.

GDPR eller dataskyddsförordningen

I Sverige gäller även GDPR eller dataskyddsförordningen. Förordningen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med att deras personuppgifter behandlas. All information som gäller dig, som identifierad eller identifierbar privatperson omfattas av dataskyddsförordningen. Det gäller exempelvis en persons namn namn, hemadress eller ID-kortnummer. Förordningen hjälper dig som privatperson att kontrollera dina personuppgifter. Vidare stärker förordningen dina rättigheter och hjälper dig undersöka hur dina personuppgifter får användas.

Enligt dataskyddsförordningen har du som privatperson rätt att få tydlig information av den som behandlar dina personuppgifter, om hur de används. Detta innebär bland annat att du har rätt till att veta i vilket syfte dina personuppgifter kommer att användas, hur länge dina personuppgifter kommer att lagras, om dina personuppgifter kommer delas med någon, och så vidare.

Slutsats

Sammanfattningsvis har du rätt att få ta del av handlingar som är allmänna hos myndigheter, då det enligt offentlighetsprincipen ska vara tillgängliga för allmänheten. Däremot är offentlighetsprincipen enbart en huvudregel och det finns undantag från denna princip. Vidare har du med stöd av dataskyddsförordningen rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas och används.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja NajimRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo