Offentlighetsprincipen

FRÅGA
HejHar jag rätt till att ta ut information som t.ex myndigheter har om mig. Eller t.ex om någon har frågat om mig, så kan jag se denna information?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara på din fråga kommer jag att använda mig av offentlighetsprincipen och dataskyddsförordningen.

Offentlighetsprincipen

I den svenska rättsordningen är offentlighetsprincipen central. Principen innebär att allmänheten, det vill säga enskilda individer och företrädare till media har rätt till insyn och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättats av myndigheten. Vidare måste handlingen också vara förvarad hos myndigheten. Däremot kan rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom exempelvis sekretess. Att en handling begränsas genom sekretess innebär att det är förbjudet att muntligen eller på något annat sätt röja uppgiften.

Handlingar som är offentliga ska lämnas skyndsamt vilket innebär i praktiken att det ska lämnas ut omedelbart. Du behöver inte heller tala om vem du är när du begär att ta del av en allmän handling, vidare behöver du inte berätta varför du vill ha handlingen.

Om du nekas att ta del av en handling, så har du rätt att få ett skriftligt besked om detta. Om du anser att en myndighet har gjort fel, så har du möjlighet att överklaga beslutet.

GDPR eller dataskyddsförordningen

I Sverige gäller även GDPR eller dataskyddsförordningen. Förordningen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med att deras personuppgifter behandlas. All information som gäller dig, som identifierad eller identifierbar privatperson omfattas av dataskyddsförordningen. Det gäller exempelvis en persons namn namn, hemadress eller ID-kortnummer. Förordningen hjälper dig som privatperson att kontrollera dina personuppgifter. Vidare stärker förordningen dina rättigheter och hjälper dig undersöka hur dina personuppgifter får användas.

Enligt dataskyddsförordningen har du som privatperson rätt att få tydlig information av den som behandlar dina personuppgifter, om hur de används. Detta innebär bland annat att du har rätt till att veta i vilket syfte dina personuppgifter kommer att användas, hur länge dina personuppgifter kommer att lagras, om dina personuppgifter kommer delas med någon, och så vidare.

Slutsats

Sammanfattningsvis har du rätt att få ta del av handlingar som är allmänna hos myndigheter, då det enligt offentlighetsprincipen ska vara tillgängliga för allmänheten. Däremot är offentlighetsprincipen enbart en huvudregel och det finns undantag från denna princip. Vidare har du med stöd av dataskyddsförordningen rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas och används.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja Najim
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (366)
2021-08-28 Kan man ta bort uppgifter om belastningsregister från Mrkoll?
2021-08-27 Vill veta om en person har körkort?
2021-08-27 Meddelas part i mål när dom begärts ut?
2021-08-26 Är en inkomstdeklaration en allmän handling?

Alla besvarade frågor (95732)