Hur överklagas beslut från migrationsverket och ska bostadsbidrag beaktas vid beräkningen av försörjningskravet?

2021-01-21 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Hur går man tillväga för att överklaga det andra negativa resultatet från Migrationsverket. Då det fattas ca 3000 kr på min ekonomi för att han ska få kunna komma hit då de verkar inte räkna in bostadsbidraget i min ekonomin
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur överklagas ett beslut från Migrationsverket?Om du inte accepterar Migrationsverket beslut har du rätt att överklaga, en överklagan som prövas av domstolen men skickas till Migrationsverket. I ditt beslut står det hur lång tid du har på dig att överklaga, ofta tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. Det första steget är att Migrationsverket går igenom ditt överklagande för att se om beslutet ska ändras. Skulle Migrationsverket inte anse att det finns skäl att ändra beslutet skickas det vidare till migrationsdomstolen. Domstolen kan antingen ändra beslutet eller hålla med Migrationsverket. Det är viktigt att tänka på att från den dag som migrationsdomstolen har tagit emot ditt överklagande ska du vända dig till domstolen, inte Migrationsverket, med alla frågor som du har gällande ditt överklagande. I brevet med Migrationsverket beslut står det inte bara hur lång tid du har på dig att överklaga men också hur du går tillväga för att överklaga. Det som krävs av dig är att du skriver ett brev där du berättar om vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra på, och varför. Du ska skicka med dokument eller andra bevis som stödjer det du berättar, helst i original.Ska bostadsbidraget beaktas vid försörjningskravet? Kravet på försörjningsförmågan vid anhöriginvandring är uppfyllt om anknytningspersonens inkomster uppgår till det s.k. förbehållsbeloppet, något som du redan verkar ha koll på, då jag antar att det är just detta belopp du menar på att Migrationsverket inte räknat ut korrekt. Enligt ett rättsfall från migrationsöverdomstolen MIG 2019:22 ska dock endast vissa bidrag och stöd vid beräkningen av detta belopp beaktas, såsom barnbidrag och underhållsstöd. Däremot beaktas inte exempelvis bostadsbidrag. Anledningen till detta är eftersom dessa bidrag inte är att betrakta som arbetsrelaterad inkomst som går att jämställa med lön. I rättsfallet angav Migrationsverket att bostadsbidraget är ett behovsbaserat bidrag och därmed inte kan ligga till grund för beräkningen av om inkomsten uppgår till förbehållsbeloppet. Det är viktigt att du tar hänsyn till detta vid din överklagan, då det kan innebära att du får avslag på just samma grunder. Hoppas att allt löser sig och att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor är du välkommen tillbaka till oss! Allt gott,

Hur vet jag om mitt bostadskrav för anhöriginvandring är uppfyllt?

2020-12-27 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Jag är 22 år och är ihop med en kille som bor i albanien. Vi är ihop för 2 år och planera att han ska flytta hit till sverige. Jag är fast anställd men hyra ut huset till mina föräldrar. Och mina föräldrar är inte hemma för 1 och halv år nu. Jag hyra till huset för 2 år med 2000 kr per månader. Uppfylla jag kraven på bostad som i immigration behöver? Tack.
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över bostadskravet som är ett av kraven vid anhöriginvandring. Eftersom du endast undrar över bostadskravet kommer jag inte beröra de andra kraven som också måste vara uppfyllda, såsom försörjningkravet.Vad innebär bostad av tillräcklig storlek och standard? I Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet vid anhöriginvandring finns det förklarat vad kravet på en bostad av tillräcklig storlek och standard innebär. Kort sammanfattat innefattar bostadskravet att anknytningspersonen (alltså du) måste ha en bostad som är av tillräcklig standard och storlek för både sig själv och den sökande. Vidare har Migrationsverket specificerat att en tillräcklig bostad för två vuxna utan barn innefattar en bostad som har ett kök eller kokvrå och minst ett rum. Det måste finnas fler rum om barn ska bo i bostaden, med undantaget att två barn kan dela på ett sovrum. Din situationJag tolkar din fråga som att det är du som äger ditt hus och att du har hyrt ut detta till dina föräldrar som inte längre bor där. Att vara inneboende hos någon annan eller bo hemma hos sina föräldrar är dock enligt Migrationsverket inte att anses som att ha en godtagbar bostad. Om så inte är fallet hos dig, utan att du faktiskt äger detta hus och uppfyller kravet på standard och storlek (har ett kök eller kokvrå och minst ett rum) så bör bostadskravet vara uppfyllt. Skulle fallet vara så att du är den som hyr en del av dina föräldrars bostad, blir det lite mer osäkert gällande vad som gäller, eftersom det inte framgår av migrationsverkets riktlinjer om detta är okej eller inte. Min gissning är att det eventuellt hade kunnat godtas, om den uthyrda delen av bostaden är tillräcklig stor samt självständig. Det är då viktigt att ni har ett hyresavtal som kan styrka på att du har en hyresrätt av tillräcklig storlek. Förutom detta måste du även kunna visa att du har en bostad för minst ett år framåt i tiden. För att visa att du uppfyller bostadskravet måste olika sorters dokument och handlingar skickas in, detta eftersom att bostadssituationen måste bevisas skriftlige, exempelvis genom ett uppvisande av en kopia av ett köpekontrakt. Migrationsverket har väldigt bra information på sin hemsida som jag rekommenderar att läsa. Du kan hitta all nödvändig information här.All lycka till i framtiden!Allt gott,