Möjligheter till svenskt medborgarskap för en amerikan

Hej. Jag är född i Sverige 1975 med en amerikanskfödd mamma som flyttat till Sverige när hon var 16 (1968) min morföräldrar är amerikanska medborgare, hur sannolikt kan jag få ett ett medborgarskap? När jag frågade konsulatet för 20 år sedan (innan terroristproblem) var det väldigt sannolikt att få beviljat, var det rätt? Är det lättare/svårare nu? 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag tolkar din fråga är du född i Sverige av en mor som är amerikansk medborgare. Jag förstår dig som att din mamma inte är svensk medborgare, men att dina morföräldrar är det. Din mamma har däremot bott i Sverige. Du undrar nu hur enkelt det är för dig att få svenskt medborgarskap. För att ta reda på det vänder vi oss till utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap.


Vad krävs för att bli medborgare?

Då du är över 18 år gäller 11 § lagen om svenskt medborgarskap. För att bli medborgare i Sverige krävs att du har permanent uppehållstillstånd i Sverige samt att du har haft en sammanhängande hemvist i Sverige i 5 år, det vill säga du ska ha bott här i minst 5 år.

Den frågan som egentligen är den viktigaste är frågan om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd är en handling som i enkelhet innebär att du får bo i landet.


Vad krävs för att få uppehållstillstånd i din situation?

Eftersom du är amerikansk medborgare antar jag att det också är där du bor. Det finns ett antal grunder som kan ge uppehållstillstånd, och jag ska gå igenom dem som är mest relevanta för din situation.


Uppehållstillstånd på grund av anknytning till familj

5 kap. 3 a § utlänningslagen anger att de som har en make, barn eller sambor som redan bor i Sverige kan få uppehållstillstånd. Bestämmelsen gäller inte för vuxna vars föräldrar bor i Sverige, så du kan inte få det på grund av din mors uppehållstillstånd eller dina morföräldrars medborgarskap.

Däremot anger bestämmelsen i p. 5 att den som har svenskt ursprung eller tidigare under lång tid har vistats i Sverige med uppehållstillstånd ska ha möjlighet att ansöka om det igen. Du skrev att du föddes i Sverige och därmed är detta en potentiell grund, beroende bland annat på hur länge efter födseln du levde i landet.


Uppehållstillstånd på grund av arbetsskäl.

För att få detta krävs ett arbetstillstånd enligt 2 kap. 7 § utlänningslagen. För att få ett sådant måste du kunna bevis att du exempelvis har fått ett arbetserbjudande i Sverige. Ett arbetstillstånd kan sedan bli ett permanent uppehållstillstånd om du har haft ett uppehållstillstånd för arbete i sammanlagt 4 år inom en 7 års period, 5 kap. 5 § utlänningslagen.


Det finns även andra skäl till uppehållstillstånd.

Ett exempel skulle kunna vara uppehållstillstånd på grund av studier på universitetsnivå. Personen måste då ha blivit antagen till heltidsstudier på högskola eller universitet och måste kunna försörja sig under perioden (5 kap. 10 § utlänningslagen).

Det finns även flera andra grunder. Tyvärr är dem så många att det inte är möjligt att gå igenom alla i ett svar.


Sammanfattning och slutliga råd.

Det finns chanser för dig att få uppehållstillstånd på grund av din anknytning till Sverige. Jag kan dock inte avgöra säkert om det är möjligt. En sådan utredning kräver mer information.

Jag rekommenderar dig att kontakta Migrationsverket angående dina möjligheter. Dem kan förklara mer ingående vad som gäller för just din situation. Du kan kontakta dem här.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000