Avveckla AB - få tillbaka aktiekapitalet

2015-01-26 i Bolag
FRÅGA |Om man vill avveckla ett AB (inga skulder i bolaget) vad händer med det insatta aktiekapitalet på 50 000 SEK som man satt in i början? Får man tillbaka hela aktiekapitalet då man inte har skulder i bolaget?
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för din fråga!Din situation och det du vill göra aktualiserar frivillig likvidation. Jag kommer nedan övergripande berätta hu en sådan likvidation går till, närmare information som du behöver ges av Bolagsverket på följande länk: http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/likvidation/frivilliglikvidation-1.8189.Det är enligt ABL 25 kap. 1 § bolagsstämman som kan besluta om likvidation. Beslutet fattas med enkel majoritet om inget annat är föreskrivet i bolagsordningen. En likvidator utses som ska se till att likvidationen genomförs. Beslutet om likvidation ska anmälas för registrering hos Bolagsverket.Är skulderna betalade så ska enligt ABL 25 kap. 38 § bolagets återstående tillgångar skiftas - däribland aktiekapitalet i detta fall.Vänliga hälsningar

Hitta gamla testamenten

2015-01-26 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag skulle vilja veta hur man gör för att läsa Arthur Rubinsteins testamente?MVH Björn Hessle
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Du har skickat in flera frågor om hur man kan hitta gamla testamenten, detta kan dock vara problematiskt. Det är nämligen så att vissa juridiska dokument behöver registreras för att vara gällande, t ex äktenskapsförord. Testamenten behöver dock inte registreras för att vara gällande och det finns därför inget officiellt ställe som tar emot alla testamenten som skrivs. Ett testamente kan alltså lika gärna ligga i en enskild persons bankfack som hos dennes jurist. Det har förts diskussioner ifall man skulle införa ett nationellt register för testamenten men detta har alltså inte skett så nu får man försöka höra med släkt och vänner för att reda ut ifall personen ifråga skrev ett testamente. Ifall testamentet har lämnats till en jurist (t ex Familjens Jurist) så kommer testamentet lämnas ut till dödsboet inom 30 dagar efter dödsfallet.Tyvärr kan jag därför inte hjälpa dig hitta ett specifikt testamente.Vänliga hälsningar,

Bevarade testamenten

2015-01-26 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag vill veta hur man gör för att läsa gamla testamenten.Det gäller min morfar Nils Berg som dog omring 2001 ochbodde i Fredhäll. Tack på förhand.MVH BJörn Hessle
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Du har skickat in flera frågor om hur man kan hitta gamla testamenten, detta kan dock vara problematiskt. Det är nämligen så att vissa juridiska dokument behöver registreras för att vara gällande, t ex äktenskapsförord. Testamenten behöver dock inte registreras för att vara gällande och det finns därför inget officiellt ställe som tar emot alla testamenten som skrivs. Ett testamente kan alltså lika gärna ligga i en enskild persons bankfack som hos dennes jurist. Det har förts diskussioner ifall man skulle införa ett nationellt register för testamenten men detta har alltså inte skett så nu får man försöka höra med släkt och vänner för att reda ut ifall personen ifråga skrev ett testamente. Ifall testamentet har lämnats till en jurist (t ex Familjens Jurist) så kommer testamentet lämnas ut till dödsboet inom 30 dagar efter dödsfallet.Tyvärr kan jag därför inte hjälpa dig hitta ett specifikt testamente.Vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet

2015-01-26 i Underhåll
FRÅGA |HejHar en fråga om underhållsskyldighet. Vad är det som gäller ?Jag har en som som bor med sin mor Han fyller 20 år i år och studerar på universitet där han nu börjar sin andra termin /kursEftersom han inte går på gymnasiet eller grundskola längre så har jag ingen underhållsskyldighet eller ?Eller måste jag betala fram till han är 21 år ?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken 7:1. Huvudregeln är att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet studerar vidare efter 18 års ålder på gymnasienivå eller motsvarande grundnivå förlängs underhållsskyldigheten tills dess att skolgången är avslutad men dock längst till dess att barnet fyller 21 år. Eftersom din son studerar på universitetet så omfattas han inte av regeln om förlängd underhållsskyldighet och du är därmed inte lägre underhållsskyldig för honom.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Påföljder vid fel i vara

2015-01-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Vi köpte en stol, som privatpersoner, hos en butik. Efter 5 månader gick stolen sönder, vi har inte brukat något våld eller varit oförsiktiga utan jag såg helt plötsligt att ryggstödet var av på hälften. Vi gick direkt tillbaka till butiken. Eftersom det är inom 5 månader ligger bevisbördan på säljaren, eller hur? De säger att de måste kontakta sin leverantör som måste godkänna att skadan inte åstadkoms av våld av oss. Ligger detta verkligen mellan mig och leverantören och inte mellan mig och butiken? Jag är ju kund hos butiken och inte hos deras leverantör. De har inte en likadan eller liknande vara inne och därför vill jag ha pengarna tillbaka. Hur gör jag? Måste jag vänta på leverantörens bedömning? Och vad har jag att säga i detta då bevisbördan ligger på dem? Det är för mig helt uppenbart att vi inte har skadat stolen. MvhElin
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Tillämplig lag i detta fall är konsumentköplagen. Detta mot bakgrund av att du är en konsument som köpt en vara av en näringsidkare. Detta i enlighet med 1 § KköpL. Frågan om stolen är felaktig ska enligt 20 § konsumentköplagen bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när stolen avlämnades. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Enligt 20 a § konsumentköplagen ska ett fel som visar sig inom sex månader ha funnits vid avlämnandet. I detta fall visade sig felet inom sex månader och ska således anses ha funnits vid avlämnandet. Precis som du skriver är det säljaren som har bevisbördan för att felet inte fanns vid avlämnandet. Mot bakgrund av detta måste därför säljaren beredas tillfälle att undersöka varan för att i förekommande fall ha möjlighet att bevisa att kunden har orsakat felet. Säljaren har således rätt att låta leverantören undersöka varan. Enligt 23 § konsumentköplagen får inte köparen påstå att varan är felaktig om han/hon inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att felet upptäcktes. Meddelanden som lämnas inom två månader från det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Av din fråga framgår att du meddelade butiken direkt när du upptäckte felet. Reklamationen har således skett i rätt tid. Föreligger fel i vara?Exempel på vad som avses med fel i vara är att den inte uppfyller det som avtalats om eller att den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Se 16 § konsumentköplagen. Enligt min mening råder det ingen tvekan om att en stol vars ryggstöd går av på hälften är en felaktig stol. Rättsföljden vid fel i vara. Enligt 22 § konsumentköplagen får köparen i första hand kräva att säljaren avhjälper felet eller vidtar omleverans. I andra hand får köparen kräva prisavdrag eller att köpet hävs. Av din fråga framgår att säljaren inte har en likvärdig stol inne. Det ska dock tilläggas att säljaren har en viss tid på sig att företa omleveransen. Detta framgår av 26 § 3 st KköpL. Om säljaren kan beställa hem en likvärdig stol inom rimlig tid torde detta således vara godtagbart. Av din fråga framgår inte om säljaren erbjudit sig att reparera stolen. Om reparation är möjlig ska den likt omleveransen ske inom skälig tid. (se 26 § 3 st KköpL). Av din fråga framgår att du vill att köpet hävs. För att hävning ska bli aktuellt krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig. Detta i enlighet med 29 § KköpL. En stol vars ryggstöd är av på hälften går inte längre att använda. Enligt min mening torde detta uppfylla kravet på väsentlig betydelse. Det ska dock tilläggas att säljaren enligt 27 § KköpL på eget initiativ istället kan välja att företa avhjälpande eller omleverans trots din begäran om hävning om det kan ske utan väsentlig olägenhet för dig och inom skälig tid. Med vänlig hälsning,

Hitta gamla testamenten

2015-01-26 i Testamente
FRÅGA |Hej,Är även intresserad av att känna till Marcus Wallenbergs testamente. Tack på förhand.Mvh Björn Hessle
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Du har skickat in flera frågor om hur man kan hitta gamla testamenten, detta kan dock vara problematiskt. Det är nämligen så att vissa juridiska dokument behöver registreras för att vara gällande, t ex äktenskapsförord. Testamenten behöver dock inte registreras för att vara gällande och det finns därför inget officiellt ställe som tar emot alla testamenten som skrivs. Ett testamente kan alltså lika gärna ligga i en enskild persons bankfack som hos dennes jurist. Det har förts diskussioner ifall man skulle införa ett nationellt register för testamenten men detta har alltså inte skett så nu får man försöka höra med släkt och vänner för att reda ut ifall personen ifråga skrev ett testamente. Ifall testamentet har lämnats till en jurist (t ex Familjens Jurist) så kommer testamentet lämnas ut till dödsboet inom 30 dagar efter dödsfallet.Tyvärr kan jag därför inte hjälpa dig hitta ett specifikt testamente.Vänliga hälsningar,

Rätt att få veta grunden till ett omhändertagande

2015-01-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag blev igår omhändertagen av polisen efter att jag står och pratar med en vakt på en nattklubb. Polisen brottar ner mig och handfängslar mig och sätter mig sedan i deras buss. Jag är lugn och sansad och ber att få prata med någon om VARFÖR jag är här och att jag skulle vilja tala med en chef eller en jurist/advokat. De ignorerar mig och sen skojar de om att Leif sylberski väntar på mig på stationen. Väl framme går jag ut och blir ombedd att sätta mig på en bänk. Jag sätter mig men polisen puttar ner mig i sista sekund. Jag blir sedan nerbrottad och polisen påstår att jag gör motstånd. Detta slutar med att totalt förnedrande bärs jag in av 4 poliser i en cell. Jag säger flera gånger att jag gärna går själv. In i cellen läggs jag på en madrass (skitig) och brottas ned medan man trycker mitt huvud i madrassen och låser mina armar och ben, jag uppfattade de till 4-6 personer. Jag säger flera gånger snälla låt mig ställa mig upp så kan ni ta av allting lugnt. När sedan handfängseln ska av sitter de så hårt så de knappt går av, den ene polisen menar att de kanske måste klippa upp de. Till min viktiga fråga: vad var jag med om? är jag i något register? Jag fick aldrig en förklaring till varför jag var här? För jag var salongsberusad och vid mitt fulla medvetande hela tiden, försökte jämnt och ständigt prata men ingen gav svar? Jag blir även utsläppt efter ca 2h utan misstanke om brott?med vänlig hälsningSebastian Nemeth
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Att polisen för med dig till arresten kan antingen bero på ett gripande, ifall det finns misstanke om brott, eller att det är fråga om ett omhändertagande enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. För det senare krävs visserligen att du ska ha varit så pass berusad att du inte kunnat ta hand om dig själv eller utgjort en fara för dig själv eller någon annan, men jag ser det ändå som det mest troliga av vad som framgår av din berättelse. Enligt 7 § LOB så ska den om blivit omhändertagen så snart som möjligt upplysas om anledningen till omhändertagandet. Om den omhändertagande bedöms vara i behov av hjälp eller stöd från samhällets sida ska polismyndigheten ge information och råd om detta till den omhändertagne. Är det så att du har blivit omhändertagen så har du definitivt rätt att få veta varför. Det är dock inte säkert att polisen gör den bedömningen att du behöver stöd från samhällets sida. Av vad som framgår av din berättelse kan man ställa sig frågande till den bedömning som de har gjort vid omhändertagandet om du anser att du inte har varit berusad. Dessutom kan man ställa sig mycket tveksam till den förnedrande behandling som polisen utsatte dig för – det står knappast i överensstämmelse med polismyndighetens riktlinjer. Är det så att du istället har blivit gripen så ska detta bero på att det finns misstanke om att du har begått ett brott. Vid ett gripande ska den frihetsberövade få besked om det brott som denne är misstänkt för samt grunden för själva frihetsberövandet, se 24:9 rättegångsbalken. Polisen får själv häva beslutet om gripande om det är uppenbart att det inte finns skäl för ett fortsatt frihetsberövande. Om det inte är så att den misstänkte är anhållen eller häktad så kan den misstänkte ändå välja att ha en försvarare, men detta är först vid talans förberedande och utförande enligt 21:3 RB. Här har du relativt snabbt blivit släppt, och då har polisen antagligen gjort den bedömningen att det inte finns behov av någon försvarare eftersom det inte finns skäl för ett fortsatt frihetsberövande. Jag vill dock återupprepa att jag ser det som mer troligt att du har varit med om ett omhändertagande och inte om ett gripande. Vad det gäller register så blir en person inskriven i belastningsregistret först när personen har fått en fällande dom emot sig, och i misstankeregistret registreras endast de som är skäligen misstänkt för brott. Jag tycker att det mest uppseendeväckande i din historia är att du inte har fått veta varför de har fört dig till arresten (detta är en grundläggande rättighet) och därefter det förnedrande beteendet som polisen har utsatt dig för. Vad du kan göra om du vill gå vidare är att du kan skriva en JO-anmälan till justitieombudsmannen om händelsen. Med vänliga hälsningar

Eventuellt varumärkesintrång avseende kosmetika

2015-01-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har ett varumärke i kosmetikabranschen som heter .......... som är varumärkesskyddat. Nu har jag sätt att det är andra i kosmetikabranschen som använder mitt ord! Vad ska jag göra. Vad kan jag göra?Med vänlig hälsning,Peter
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Att använda ett varumärke som omfattas av ensamrätt strider mot 1 kap 10 § varumärkeslagen. Det framgår inte av din fråga på vilket sätt varumärket används men under förutsättning att det används på ett sätt som strider mot 1 kap 10 § 2 st bör det röra sig om ett varumärkesintrång enligt 8 kap 1 § varumärkeslagen. För att ansvar skall kunna ådömas krävs det att varumärkesintrånget har skett med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.Straffet kan kombineras med vissa övriga sanktioner som syftar till att avhålla den som gjort intrång från att fortsätta med det. Dessa är följande: Förverkande enligt 8 kap 2 § varumärkeslagen: Förverkande innebär att ägaren förlorar sin rätt till den egendom som utgör ett varumärkesintrång. Vitesförbud enligt 8 kap 3 § varumärkeslagen: Är en vanligt förekommande sanktion vid varumärkesintrång. På yrkande av den som har ett varumärke med ensamrätt får domstol vid vite förbjuda den som gör ett intrång att fortsätta med det. Ett vite innebär att parten kommer bli betalningsskyldig för visst belopp som tillfaller staten om parten inte rättar sig efter förbudet. Skadestånd enligt 8 kap 4 §: Den som gjort varumärkesintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av varumärket och eventellt för ytterligare skada beroende på partens uppsåt. Storleken på ersättningen bestäms med särskild hänsyn till p.1-5 i paragrafen. Att märka är även att rätten till skadestånd har en preskriptionstid på 5 år efter att skadan uppkommit enligt 8 kap 5 §. Åtgärd med egendom och hjälpmedel 8 kap 7 §: På yrkande av dig som blivit utsatt för varumärkesintrång får domstolen besluta att egendom på vilken ditt varukännetecken olovligen förekommer skall återkallas från marknaden, ändras eller förstöras. Observera att vissa av de ovannämnda sanktionerna kanske inte är tillämpliga på just din situation. Det beror på omfattningen av det eventuella varumärkesintrånget. Vilka sanktioner som är mest effektiva skiljer sig mellan olika intrångssituationer. De som jag nämnt ovan utgör därav endast exempel på vad som skulle kunna aktualiseras vid lagföring av detta brott. Sammanfattningsvis kan du alltså vända dig till den tingsrätt där din motpart bor och skicka in en stämningsansökan. Vad som skall ingå i en sådan framgår av 42 kap rättegångsbalken men det finns även en guide till hur man stämmer någon på http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/. Innan du går vidare med detta bör du dock ha i åtanke att en rättegångsprocess kan medföra stora kostnader och du bör därför inte initiera en sådan utan att ha goda grunder för det. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!