Bodelning när skulderna överstiger giftorättsgodset

2015-11-26 i Bodelning
FRÅGA |Vår dotter ligger i skilsmässa och nu under betänketiden diskuteras bodelningen. Båda har studieskulder som överstiger deras respektive del av giftorätten så vad gäller då?
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bodelning med anledning av skilsmässa är utgångspunkten att man först från makarnas respektive giftorättsgods drar av deras respektive skulder. Sen läggs det som är kvar av makarnas giftorättsgods ihop för att delas lika mellan dem. Vid beräkningen ska det enligt 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken från en makes giftorättsgods avräknas så mycket att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta ska alltså båda makarna göra. Om makarna har mer skulder än tillgångar återstår ingenting till delning.Så det innebär att din dotter och hennes make inte behöver dela något, det är bara giftorättsgodset som kan delas, inte deras enskilda egendom.Hoppas att det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Rökning på balkong

2015-11-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Jag bor i en hyresrätt tillsammans med min minderårige son och min fråga rör vår grannes rökning på sin balkong och den olägenhet det medför för mig och min son. Samtliga rum i vår lägenhet vetter åt ett och samma håll. Under fönstren sitter friskluftsintag; dessa går inte att stänga/ reglera utan är ständigt öppna. Vår granne har sin balkong snett nedanför våra fönster. När grannen röker på balkongen går röken direkt in i friskluftsintagen vilket medför att hela vår lägenhet fylls med rök. Jag har tagit upp detta med grannen som hävdar att han har rätt att röka hur mycket han vill på sin balkong. Har även tagit upp detta med värden som hävdar att ingen hyresgäst kan förbjudas att röka på sin balkong. Var lämnar det här oss? Är det bara att stå ut med rök i lägenheten eller finns det någonting vi kan göra? Vore det möjligt för oss att deponera en del av hyran hos Länsstyrelsen?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Precis som din hyresvärd har sagt finns inget förbud i lag som gör det otillåtet för en hyresgäst att röka på sin balkong. Ett bra tips brukar vara att försöka prata med sin granne som röker för att lösa problemet på bästa sätt så att båda parter blir nöjda, men i detta fall har du som du nämner redan gjort det och ingen förbättring av problemet har skett vad jag förstår.Det enda jag kan nämna är en regel i jordabalken (1970:994) 12 kap. 25 § (se här), som anger att när hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas, det vill säga störningar i boendet. Var gränsen går när det gäller rökning på balkong för att kunna anse det som en störning i boendet i lagens mening är dock mycket svårt för mig att säga då det inte finns några exakta riktlinjer gällande detta, utan det får bli en bedömning från fall till fall.För ytterligare råd om problemet kvarstår som besvärande råder jag dig att ta kontakt med hyresgästföreningen alternativt hyresnämnden i din kommun om du vill gå vidare med ärendet.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Effekter av ingå köpeavtal om katt och sedan sälja katten till annan

2015-11-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Min bondkatt har fått kattungar. Jag har haft annons ute på Blocket och alla ungar har blivit tingade. En köpare har inte känts helt rätt vid besöket men jag kände att det kanske inte var någon fara. Katten skulle ha hämtats i måndags men då skrev hon att hon inte hade fått in en utbetalning vilket gjorde att hon inte kunde hämta katten förrän senare i veckan. Då pratar vi om en katt för 500:-. Idag kom en annan köpare för att hämta sin katt och ville då även köpa den andra som redan var tingad. De här köparna känns 100% rätt och min dröm har hela tiden varit att katterna skulle säljas i par. Jag bestämde mig därför för att de ska få köpa båda katterna vilket har gjort den andra köparen förbannad (vilket jag iofs förstår.) Kan jag hamna i trubbel för det här nu? Vi har inte skrivit några avtal men har mailat och kommit överens.
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Katter utgör lös egendom och eftersom du inte säljer katten i egenskap av näringsidkare gäller köplagen enligt 1 §.Du och den första köparen har gjort en överenskommelse som medför ömsesidiga förpliktelser vilket medför att ni har ett avtal. Sålänge den första köparen inte fullgör sin förpliktelse, det vill säga betalar, så har du rätt att hålla inne katten. Om köparen inte betalar i tid får du som säljare häva köpet om dröjsmålet anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott enligt 54 § KöpL.Om du däremot gick med på att köparen skulle hämta och betala för katten vid ett senare tillfälle så har du gett köparen en tilläggstid enligt 54 § 2 st KöpL. Detta ugör en ny överenskommelse om när prestationerna ska utväxlas. Eftersom ni hade ett avtalsförhållande och det inte sagts att du fick sälja katten till en annan köpare vid dröjsmål med betalning så har du begått ett avtalsbrott. Inga prestationer har dock utbyts och man torde kunna betrakta det som att avtalet hävts eftersom det inte längre finns någon katt att sälja. Köparen kan eventuellt begära skadestånd på grund av avtalsbrottet enligt 67 § KöpL, dock finns det troligen ingen skada i det här fallet som skadeståndet kan grundas på.Sammantaget är det avtalsstridigt att göra som du gjort. Bättre vore om du hävt köpet när du fick reda på att köparen skulle dröja med betalning. Det köparen eventuellt kunnat göra är att begära skadestånd, men det finns troligen ingen grund för detta.Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Avtal som upphäver rättighet enligt anställningsskyddslagen

2015-11-26 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande tillsvidaretjänst.Om det är så att jag närmar mig 2 år och har rätt till fast tjänst. Om arbetsgivaren i detta tillfälle lägger fram ett papper som säger att jag avsäger mig rätten till fast anställning.utan att förklara omständigheterna.och hur gäller detta pappret om man jobbar vidare som vikarie i flera år.Är man då tvingad att skriva på detta ?Är pappret som man skrivit på juridiskt bindande om det visar sig efteråt att man arbetat över två år och är enligt arbetslagen redan tillsvidareanställd.vänligen
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Om du har varit anställd som vikarie hos din arbetsgivare i sammanlagt två år under en femårsperiod så ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Detta framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 5 § andra stycket. Eftersom avtalet mellan dig och arbetsgivaren, om att du för framtiden avsäger dig tillsvidareanställning i det fall att din sammanlagda anställningstid uppgår till två år, upphäver din rätt enligt lagen så är detta avtal ogiltigt (Lag om anställningsskydd 2 § andra stycket; jämför också domen i AD 1977 nr 56). Även om arbetsgivaren händelsevis skulle erbjuda dig ersättning i utbyte mot att du ingår avtalet och avsäger dig rätten till tillsvidareanställning så är avtalet ogiltigt.Det är dock värt att notera att det kan finnas avvikelser i kollektivavtalet från bestämmelsen om hur vikariat övergår till tillsvidareanställning (Lag om anställningsskydd 2 § tredje stycket). För att vara fullt säker på vilka förutsättningar som gäller för att din anställningsform ska ändra karaktär så rekommenderar jag att du kontaktar den fackförening som är representerad på din arbetsplats. Med vänlig hälsning

Egendom som ingår i en bodelning vid skilsmässa

2015-11-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Ska skiljas. Min man ägde en fastighet då jag flyttade in. Nu när vi ska gå skilda vägar väd gäller. Han äger huset, och bilarna och det är belånat. Jag står inte som ägare till någonting vad gäller. Han äger tillsammans med en son och brorsson ett företag där han har 51 procent av aktierna.
Emma Persson |Hej!Tack för att du hör av dig till oss på Lawline.I detta fall blir reglerna i äktenskapsbalken (1987:239) (se här) tillämpliga på er skilsmässa, då jag antar att ni är gifta. Till att börja med kommer en bodelning att göras, och i denna bodelning ingår ert giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som inte har gjorts till enskild egendom genom testamente eller äktenskapsförord eller som givits i gåva med villkor att det ska vara enskild egendom. Innan giftorättsgodset läggs ihop, ska vardera makes skulder dras av från den makens egendom. Sedan läggs återstående av giftorättsgodset ihop och divideras på hälften, vilket då kommer att utgöra vad du respektive din make får enligt bodelningen. Således ska huset och bilarna ingå i bodelningen, under förutsättning att det inte gjorts till enskild egendom, och detsamma gäller för aktierna, oavsett om du står som ägare till dem eller inte. Jag vill dock påpeka att det är halva värdet av denna egendom (efter avdrag för skulder) som du som maka har rätt till, inte nödvändigtvis just egendomen om det finns andra möjligheter att överföra värdet som blev resultatet av bodelningen till dig efter skilsmässan.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Reglera uppdelning av framtida försäljningsvinster

2015-11-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Tre personer äger tillsammans en fastighet. 50 , 25 resp 25 %.Kan av dem satsa kapital för ombyggnation och få reglerat via avtal att värdet av investeringen tillfaller vederbörande vid t ex framtida försäljning? Mvh Per
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga. Jag ser inga hinder mot att upprätta ett avtal av sådan typ. Värt att tänka på i ett sådant fall är att tydligt reglera hur vissa kapitalkostnader i samband med ombyggnader ska påverka försäljningssumman. Exempelvis, ska endast den nominella kostnaden tillfalla den som bekostade ombyggnationen eller ska också viss hänsyn tas till framtida penningvärde? Möjligtvis skulle det vara klokt att reglera så att den värdeförbättring som sker på fastigheten i procentuella mått också speglas i den procentuella uppdelningen av försäljningssumman. Eventuella skatteeffekter kan också tas i beaktande.Behöver du hjälp med att upprätta ett sådant avtal rekommenderar jag dig att boka tid hos en erfaren jurist inom fastighetsrätt. Lawline samarbetar med specialister inom fastighetsrätt, och du boka tid på ett kontor nära dig via http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.Jag önskar dig en trevlig dag.Mvh,

Bilen försvunnen när firman som hade den lagt ner, kan man få ersättning?

2015-11-26 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Mitt fordon har varit uppställt på 1 bildemontering under utredning efter brand, då vi fick avslag från försäkringsbolag ang ersättning så stod bilen kvar. Då vi skulle hämta den så saknades det delar på bilen & vi kunde inte köra därifrån(polisanmält). Då vi senare skulle hämta den på släp så hade firman upphört, bilen är borta,firman nedlagd men jag är fortfarande reg ägare. Kan jag stämma ägaren på bildemonteringen även om bilen är "försvunnen"
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!I mitt svar utgår jag ifrån att bilen efter branden hade ett visst värde kvar, då du anger att du ursprungligen avsåg att köra därifrån, och att inget som hänt påverkat din äganderätt till bilen. Jag utgår vidare ifrån att branden var polisanmäld och att bilen därför stod uppställd på bildemonteringen under polisutredningen.Bildemonteringens ansvar för bilen.När bildemonteringen mottager bilen för att inneha den under polisutredningen så har bildemonteringen mottagit bilen med så kallad redovisningsskyldighet d.v.s. de är skyldiga att lämna ut bilen till dig igen, rättsligt stöd finns i redovisningsmedelslagen.Eftersom bilen lätt går att identifiera och bildemonteringen aldrig har fått rätt att sälja eller demontera bilen utan endast förvara den under utredningen så har ni rätt att få tillbaka bilen.Bildemonteringens ägares ansvar.Om bildemonteringen var ett handelsbolag, kommanditbolag eller, mindre troligt, en enskild firma kan du i första hand försöka vända dig till ägaren av firman. Vem denna person är borde du enkelt kunna få reda på genom att fråga polisen vilket bolag de anlitat eller om du har fått ett kvitto eller dyl. kolla på detta för att få reda på verksamhetens namn och sedan kan du vända dig till bolagsverket eller skatteverket för att få reda på ägarens namn. Ägaren är, i dessa former av bolag, nämligen personligt ansvarig för alla skulder bolaget hade när det avvecklades eller gick i konkurs (oklart vad som hänt i ditt fall), BL 2:20.Genom att påpeka att hen är personligt ansvarig och att du kan komma att kräva skadestånd alt. polisanmäla att bilen är borta kan det vara så att ägaren till firman antingen "hittar bilen" eller ersätter dig motsvarande bilens värde.Polisanmäla händelsen.Om ägaren inte vill hjälpa till, inte går att få tag på eller om det rört sig om ett aktiebolag får du nog välja att polisanmäla händelsen. Vilket brott det är fråga om är polisens sak att utreda men för att din nyfikenhet ska stillas redogör jag för troliga brott. Det kan då röra sig om brotten förskingring, då bildemonteringen innehaft bilen för din räkning och ägaren möjligen har tillägnat sig bilen (gjort den till sin), eller olovligt förfogande, om bildemonteringen inte hört av sig till dig för att hämta bilen utan har flyttat på bilen till annan plats utan att ha tillägnat sig den, Brottsbalken 10:1 och 10:4.Skadeståndstalan.Eftersom ev. ägaren av bildemonteringen orsakat dig en ekonomisk skada genom det ev. förskingringsbrottet kan du stämma ägaren och kräva ersättning motsvarande skadan, Skadeståndslagen 2:2. Du bör avvakta polisens utredning innan du bestämmer dig för att stämma ägaren och i min mening bör du anlita en jurist inför domstolsprocessen. Om du, enligt nedan, kan få ut ersättning av ditt försäkringsbolag övertar de din rätt att stämma ägaren av bildemonteringsfirman och problemet är därmed löst för din del.Ersättning från försäkringsbolaget.Om polisen inte kan hitta bilen eller ägaren av firman och därför, eller av annan anledning, lägger ned ärendet är det möjligt att du kan få ersättning från ditt försäkringsbolag för att din bil har blivit ev. förskingrad. För att få reda på detta bör du kontakta ditt försäkringsbolag. Värt att poängtera är att det rör sig om en ny ersättningsgrund och försäkringsbolaget kan troligtvis inte använda sig av den anledning de hade när de gav avslag förra gången. Du behöver inte vänta med att kontakta ditt försäkringsbolag till dess att polisutredningen är klar utan detta bör göras snarast men försäkringsbolaget kan i sin tur vilja avvakta utredningen.Hoppas du finner råden hjälpsamma och om du behöver hjälp i en förhandling eller i en kommande tvist är du välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Med vänlig hälsning

Effekter av att smita från olycksplats

2015-11-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag backade på en bil. Såg inte att jag orsakat ngn skada på andra bilen. Lämnade dock platsen utan att meddela andra fordonets förare som ej fanns i närheten.Har blivit polisanmäld då en person såg händelsen. Misstanke om brott mot trafikbrottslagen paragraf 5 (smitning).Om jag orsakat ngn skada vill jag så klart göra rätt för mig.Men vad kan påföljden bli? Och kan en dom försvåra arbete inom skola/omsorg som är min nuvarande sysselsättning?Får man studera till lärare om man döms skyldig? (Även om jag inte begått ngt grovt brott i mina ögon i så fall)
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Brottet smitning följer av 5 § trafikbrottslagen. Vid fällande dom kan påföljden bli böter eller fängelse i högst sex månader. Bedömningen görs utifrån det enskilda fallet. I ditt fall verkar det röra sig om en liten skada vilket talar för att straffet inte bör bli mer än böter. När det gäller arbete inom skola måste den som erbjuds anställning lämna ett utdrag ur belastningsregistret enligt 2 kap 31 § Skollagen. Även vid arbete inom omsorg är det vanligt att arbetsgivare vill se ett utdrag ur belastningsregistret. Arbetsgivaren kommer alltså informeras om brottet, men det är upp till denne att avgöra om du fortfarande anses lämplig för jobbet. Ett smitningsbrott bör inte ha något större inflytande på dina anställningsmöjligheter eftersom det troligen inte kommer påverka din lämplighet vid arbete inom skola eller omsorg. Smitningsbrottet bör inte heller påverka dina möjligheter att utbilda dig som lärare. Dock finns ett moment i lärarutbildningen som heter verksamhetsförlagd utbildning. För att kunna utföra denna del måste du lämna ett utdrag ur belastningregistret enligt 2 kap 31 § 2 st p. 2 skollagen. Sammantaget kan alltså brottet resultera i böter eller fängelse i upp till sex månader. Det bör inte påverka dina jobbmöjligheter inom skola eller omsorg men arbetsgivaren kommer troligen begära ett utdrag ur belastningsregistret. Brottet bör inte heller utgöra hinder för dig att utbilda dig till lärare. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!