Bröstarvinges arv - testamente

2014-10-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Min pappa har avlidit.Han var omgift och hon har 3 egna barn. Jag är ensamt barn pa min pappas sida. Det finns inga gemensamma barn. Det finns ett testamente som säger att makarna ärver varandra och först när båda dött ärver alla 4 barnen lika delar, med ett udantag av en enskild egendom. pa makas sida. Nu efter pappas död har makan skivit ett nytt testamente där hennes tre barn ärver henne. Samtidigt vill man åberopa ÄktB 12.2 i bodelningen efter min pappa. Vad innebär detta för min del? Vilket testamente är giltigt? Kan man anse testamentet fran bada makarna ogiltigt? Och har jag någon chans till min arvslott?
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt ärvdabalken (ÄB) 2 kap. 1 § är du din pappas bröstarvinge. Utgångspunkten är att en efterlevade make ärver den avlidnes hela kvarlåtenskap enligt ÄB 3 kap. 1 § och att gemensamma barn först vid den efterlevande makens död får ut sitt arv. Det är dock skillnad i ditt fall eftersom du inte är bröstarvinge till den efterlevande makan, vilket gör att du kan kräva ut ditt arv från din pappa direkt.När det gäller arvet har du som bröstarvinge rätt till din laglott (utgörs av halva arvslotten enligt ÄB 7 kap. 1 §) oavsett eventuellt testamente. Detta följer av att du som bröstarvinge enligt ÄB 7 kap. 3 § kan begära jämkning av ett testamente som inskränker laglotten.Den del av din fars kvarlåtenskap som inte utgör din laglott har han alltså rätt att testamentera bort. Det första testamentet som skrevs med den nya frun skulle du alltså kunna begära jämkat, så att du får ut din laglott direkt. Det finns med andra ord inte någon möjlighet för den nya makan att göra dig arvlös genom att själv skriva ett nytt testamente. När det gäller tolkning av testamente ska enligt ÄB 11 kap. 1 § testamentet tolkas så att det kan antas överensstämma med testators vilja. Nu fanns inte ens möjligheten för din far att ge all sin egendom till makans tre barn, men det var inte heller hans vilja så som den kom till uttryck i det första testamentet.Vidare skriver du att makan åberopar äktenskapsbalken (ÄktB) 12 kap. 2 §. Paragrafen ger den efterlevande maken i ett äktenskap möjlighet att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. Denna jämkningsmöjlighet brukar huvudsakligen användas i två syften. Det första är att den efterlevande maken vill skydda in egendom mot den avlidnes särkullebarn eller testamentstagare. Det andra syftet är att ge den avlidnes rättsinnehavare (arvingar) möjlighet att överta all den avlidnes egendom.Av det som beskrivits ovan blir det svårt att förstå hur den efterlevande makan tänker med det nya testamentet och åberopandet av ÄktB 12 kap. 2 §. Du har som sagt i egenskap av bröstarvinge rätt till din laglott. På grund av omständigheterna i detta fall råder jag dig att kontakta en familjerättsjurist som kan hjälpa dig när det gäller bodelningen och fördelningen av din pappas kvarlåtenskap. Jag kan rekommendera Familjens jurist som vi på Lawline har ett samarbete med.Vänliga hälsningar

Upphovsrätt 20-lappen

2014-10-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag önskar använda en del av 20-lappens baksida som del av ett bokomslag och undrar om detta strider mot upphovsrätt tex. eller annan lagstiftning. Bilden kommer inte användas på något kränkande sätt mot verket bilden på sedeln föreställer, författaren till densamma eller mot konstnären av själva bilden. Tack på förhand!
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.När det gäller konstnärliga och litterära verk, såsom bilden i fråga, skyddas de automatiskt av upphovsrätt så fort verket har uppnått en viss originalitet, verkshöjd. När det gäller motivet på baksidan av 20-lappen, utdrag ut Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, är det enligt min åsikt tydligt att bilden kan vara skyddad av upphovsrätt, se Upphovsrättslagen 1 §,Att ha upphovsrätt till ett verk innebär att man får en ensamrätt att 1) kopiera verket och 2) göra verket tillgängligt för allmänheten. Om du skulle använda bilden på Nils och gåsen som omslag på din bok skulle du göra intrång på upphovsmannens ensamrätt både enligt punkten 1 (när du trycker kopior av boken) och 2 (när du säljer boken/lägger ut den på nätet).Upphovsrätten till ett verk varar i 70 år efter upphovsmannens död. Mitt förslag är därför att du frågar runt och försöker ta reda på när just den här bilden skapades och utav vem. Om det inte gått mer än 70 år sen upphovsmannens död är min rekommendation att du ber de nuvarande rättighetsinnehavarna om lov innan du använder bilden på omslaget till din bok. Kanske är det inte alls något problem att få tillåtelse med tanke på hur stor spridning verket ändå har genom att finnas på sedlarna.Det faktum att du inte tänker använda bilden på något kränkande sätt gör att du håller dig inom ramarna för de moraliska rättigheterna enligt 3 § upphovsrättslagen. De ekonomiska rättigheterna som jag nämnt ovan utgör dock fortfarande ett hinder.Lycka till med din bok och hoppas du får till en bra lösning!Vänliga hälsningar,

Vem för göra ansökan om verkställighet av KFM?

2014-10-31 i Skuld
FRÅGA |Jag har en skuld som är gammal mer en 5år. O deta är en domen från tingsrätt i Malmö. Men jag fått brev från kronofogden att en annan namn vill ha de pengar. De hans mamma och han har skulder mer en 3mil kronor. Kan hans mamma ansöka om domen på hennes son?
Jennifer Rönnerhed |Hej!Tack för din fråga.Jag hoppas att jag har förstått den rätt. Du har fått en dom genom tingsrätten i Malmö på en skuld som är mer än 5 år gammal. Nu när Kronofogden vill kräva in dessa pengarna så görs det i ett annat namn (mamman) när det är sonen som tingsrätten bedömde att skulden skulle betalas till. Sonen har lånat ut pengar till dig som du nu ska betala tillbaka. Du har lånat pengar av honom och är då gäldenär. Han är borgenär. Tingsrätten har genom domen fastställt att det finns en skuld. Eftersom att det har kommit en dom från Malmö tingsrätt kan motparten ansöka om verkställighet. Verkställighet betyder att KFM (Kronofogdemyndigheten) kan hjälpa borgenären att få betalt. Om ni har skrivit ett enkelt skuldebrev kan detta överlåtas till hans mamma som då blir borgenär 29 § Skuldebrevslagen https://lagen.nu/1936:81. Det är alltså möjligt att överlåta ett enkelt skuldebrev förutsatts att du som gäldenär informeras om att du ska betala till någon annan. Att sonen och mamman har skulder på mer än 3 miljoner spelar ingen roll i fallet utifrån det du har angett. Om jag har missförstått din fråga så kommentera frågan så svarar jag. 

Halvsyskon och efterlevande make

2014-10-31 i Laglott
FRÅGA |Syskon och halvsyskon är överens om fördelning av arv och arvsavståenden. (Hänsyn tagen till laglotter). Måste papper skrivas för att fördelningen ska bli giltig och måste det i så fall skrivas före förälders död? Kan halvsyskon ta ut laglott för att sedan ge den som en revers till efterlevande förälder (ej biologisk mor) för att hon ska kunna sitta i orubbat bo?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Huruvida testamente måste skrivas eller inte beror på hur ni vill att fördelningen ska se ut. Finns det inget testamente gäller ärvdabalkens regler vilket först och främst innebär att barn ärver, s k bröstarvingar (se 2 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Gällande halvsyskon kommer således dessa endast att ärva efter sina respektive föräldrar. Är det så att ni föredrar andra regler är ett upprättande av testamente att rekommendera, vilket måste skrivas innan arvlåtarens död eftersom han eller hon måste skriva under testamentet själv i närvaro av två vittnen (se 10 kap. 2 § ÄB). När det gäller halvsyskon och laglott behöver dock inte ett sådant förordnande till förmån för efterlevande make att göras innan arvlåtaren avlider. Det beror på att det finns en särskild regel i 3 kap. 9 § ÄB som stadgar att barn till den först avlidne maken kan välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Detta för att underlätta för den efterlevande genom att han eller hon ska kunna sitta kvar i "orubbat bo". Det halvsyskon som väljer att avstå sitt arv på detta sätt kommer istället att få ut sitt arv då bägge makarna har avlidit (en s k rätt till efterarv).Hoppas du fått svar på dina funderingar, annars är du mer än välkommen att återkomma med en ny fråga!Vänliga hälsningar, 

Varumärkesintrång i efternamn

2014-10-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Någon gång på 60 talet tog jag efternamnet Ingenius och fick patent på det. Nu lanserar Bosch en dammsugare med namnet Ingenius. Har man rätt att göra så??
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det finns två möjliga vägar att hävda skydd här. Det första är om ni har registrerat varumärket i den varuklassen det handlar om, dammsugare, och har betalat avgifter samt använt namnet löpande sen 60-talet. Jag antar att så inte är fallet och kommer därför att rikta in mitt svar på den andra möjligheten att få skydd för sitt efternamn.Jag vill gärna hänvisa till ett mycket utförligt svar på en liknande fråga som du hittar här http://lawline.se/answers/15698. En kort sammanfattning av svaret där är att man enligt 20 § Namnlagen kan få skydd för egenartade efternamn. Det är fem krav som ska vara uppfyllda:1) Egenartat efternamn. Min åsikt är att det är uppfyllt i ert fall.2) Obehörigen. Såvida ni inte lämnat samtycke till användning är även detta uppfyllt.3) Förväxlingsbart. Eftersom Bosch använder precis samma namn råder förväxlingsbarhet!4) Näringsverksamhet. Bosch tillämpar namnet på sina dammsugare vilka säljs inom ramen för näringsverksamhet. 5) Nackdel för namninnehavaren. Det här är det svåraste att visa, att ni som namninnehavare lider skada på grund av Bosch's användning av Ingenius. Det måste inte vara en ekonomisk skada utan även ideella skador kan omfattas. Det räcker inte att vilja vara ensam om namnet.Om ni kan formulera en nackdel eller skada som ni lidit finns det möjligheter att rent juridiskt få ersättning och/eller kräva att de slutar använda namnet. Eftersom det är en stor aktör som använder namnet rekommenderar jag dig att vända dig till en jurist eller advokat för vidare vägledning om du vill ta fallet vidare.Hoppas att du fick lite mer klarhet i frågan. Relevant lag hittar du https://lagen.nu/1982:670.Vänliga hälsningar,

Obehörigt förfogande av motorcykel

2014-10-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Detta fall börjar i början av 2000 talet då en motorcykel köptes av min far från en annan person. När affären ägde rum köpte/bytte han till sig en motorcykel komplett med besiktningsprotokoll, alla nycklar samt manual till motorcykeln. Inget kvitto skrevs samt ägandebeviset skrevs EJ över. Därefter runt år 2006 så gavs motorcykeln i gåva till mig. Nu år 2014 försökte jag förnya garageförsäkringen på motorcykeln då den varit avställd sedan år 2000 och fick reda på att jag ej är ägare av motorcykeln. Av transportstyrelsen fick jag kontaktuppgfiter till den som enligt ägandebeviset äger motorcykeln och jag tog kontakt med "ägaren". Han sa att motorcykeln varit "försvunnen" sedan år 2000 samt att han hade en del affärer med den personen som sålde motorcykeln till min far, men han påstår att han aldrig fick pengar av denne personen. Min far är död, och personen som faktiskt utförde affären ligger senil på ett ålderdomshem och nu begär personen som innehar ägandebeviset på motorcykeln att jag antingen betalar för motorcykeln, ger tillbaka motorcykeln eller att han stämmer mig i tingsrätten. Han har aldrig rapporterat motorcykeln stulen. Har jag några rättigheter till motorcykeln? Har jag någon chans i tingsrätten? samt kan "ägaren" verkligen yrka att han vill ha motorcykeln efter 14 år, dvs är fallet ej preskriberat? Förslag på lagrum som kan appliceras på fallet? Mvh Oscar Pettersson, Linköpings affärsjuridiska program.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Den är intressant ur juridisk synpunkt och förhoppningsvis kan jag hjälpa dig att få lite klarhet i frågan.Det verkar här röra sig om ett s.k. obehörigt förfogande och då är huvudregeln att den som blivit av med egendomen, i det här fallet motorcykeln, ska få tillbaka den. När det gäller lös egendom kan en person dock göra ett godtrosförvärv och på så sätt få "bättre rätt" till egendomen.Enligt 2 § lag om godtrosförvärv av lösöre, se https://lagen.nu/1986:796, krävs det för ett giltigt godtrosförvärv att (1) Man har fått besittning av egendomen utav (2) en person som hade besittning av egendomen samt att (3) besittningsövergången (försäljningen, gåvomottagandet etc) skedde i s.k.god tro. I det här fallet verkar det tydligt att din far har fått motorcykeln från en person som innehade den. Frågan är om han kan anses ha varit i god tro (har misstänkt eller bort misstänka) angående att säljaren inte var behörig att sälja motorcykeln. När det gäller trafikförsäkringspliktiga fordon såsom bilar eller motorcyklar ställs i regel krav på att man som köpare kollar i fordonsregistret för att man ska vara i god tro. Genom att göra det kan man snabbt och enkelt upptäcka att den som utger sig för säljare inte står som ägare och kan ställa kompletterande frågor kring orsaken till det. Även hävd, rätt efter att ha innehaft egendom i tio års tid, kräver att man varit i god tro, 4 § lag om godtrosförvärv av lösöre.Sammantaget skulle jag säga att det är svårt att hävda att ett godtrosförvärv har skett och det är därför den ursprungliga ägaren som har bäst rätt till motorcykeln. Om ni har lidit skada får ni kräva den som utgav sig för att vara säljare även om jag förstår att det i det här fallet kan vara svårt.Vad gäller preskription kan nämnas att sakrätter, alltså anspråk på äganderätt av en sak, inte preskriberas så att det har gått 14 år spelar i det här fallet ingen roll.Hoppas att du fick lite mer klarhet i frågan. Relevanta lagrum att titta på är som sagt främst lag om godtrosförvärv av lösöre.Vänliga hälsningar,

Vad innebär kvotvärdet på en aktie?

2014-10-31 i Bolag
FRÅGA |Vad innebär det att en aktie är en kvotdel i ett bolag?
Jennifer Rönnerhed |Hej!Normalt kallas det för kvotvärde. Om aktiekapitalet är fördelat på flera aktier, representerar varje aktie en lika stor andel av aktiekapitalet. Aktiens andel i aktiekapitalet utgör aktiens kvotvärde 6 § https://lagen.nu/2005:551 Aktiebolagslagen. Det är alltså aktiebolagets aktiekapital delat med antalet aktier. Aktiekapital är det som ägaren bidrar med och är normalt 50 000 för privata aktiebolag och 500 000 för publika aktiebolag 5 § Aktiebolagslagen. Kvotvärdet säger vad en aktie är värd d.v.s. vad du ska betala.  

Hemfridsbrott

2014-10-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Nora har föräldrafri fest hemma. Framåt 01:30 på natten urartar festen då ett tjugotal objudna gäster dyker upp. Nora, som förstår att detta inte kan sluta väl, ber alla gäster att gå hem. Ett par överförfriskade ungdomar vägrar dock att lyda Nora trots upprepade tillsägelser och slår sig ned i hennes föräldrars skinnsoffa med varsin öl i handen. Vilket brott kan ha begåtts ?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!I en situation som den du beskriver kan ungdomarna ha gjort sig skyldiga till hemfridsbrott, brottsbalken (1962:700) 4 kap. 6 § 1 st., om de efter tillsägelse om att lämna bostaden fortfarande uppehåller sig där. Bestämmelsen om hemfridsbrott stadgar att "den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter."MVH