Definiton av "sambo"

2015-10-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga angående hur sambo definieras enligt lag.Jag och min pojkvän har bott tillsammans i 8 år och har 2 gemensamma barn.Vi bor i en hyreslägenhet och när jag beställer saker på nätet eller sånt måste jag skriver C/O adressen, dvs min pojkvän, för att paketen ska levereras korrekt.Kan jag kalla honom officiellt min sambo? Är jag inte mer än hans "inneboende" enligt lag?Jag kommer från ett annat land och det har varit svårare att förstå detta pga språket.Jag har hjälpt betala hyran så länge men han verkar bli litet knussig med sin egen rättigheter och han vill inte tala om vem skulle stå på kontraktet.Vilken status med honom har jag?
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Begreppet ”sambo” definieras i Sambolagen 1§. Du hittar den här. Definitionen innehåller vissa kriterier som man skall uppfylla för att man skall anses som samboende i lagens mening.Dessa kriterier skall man uppfylla för att definieras som samboende:För det första skall man ha bott tillsammans under en längre tid. Eftersom det framgår att du och din pojkvän har bott tillsammans i 8 år så uppfyller ni detta kriterium helt klart. Det andra kriteriet är att man skall leva i en par-relation. Det innebär att man i regel bör ha eller har haft ett sexuellt samliv. Eftersom du och din pojkvän har två barn tillsammans uppfyller ni även detta kriterium. Det tredje kriteriet är att man skall ha ett gemensamt hushåll. Det innebär att man skall samarbeta med vardagliga sysslor och att man samarbetar med ekonomin. Eftersom det framgår att du exempelvis har hjälpt till att betala hyran är detta ett tecken på att ni uppfyller även detta kriterium. Min bedömning är att du och din pojkvän är samboende i lagens mening och du kan officiellt kalla din pojkvän för din sambo. Det har alltså ingen betydelse att du skriver C/O-adress när du beställer saker och det har inte heller någon betydelse vem utav er, eller om båda, står på hyreskontraktet - åtminstone inte för definitionen av sambo. Om du är orolig för att din pojkvän är ”knusslig” med sina rättigheter, så kan det vara läge att skriva ett samboavtal med din pojkvän där ni avtalar om hur er bostad och egendom skall fördelas mellan er om ni går skilda vägar. Ni kan antingen skriva det på egen hand, i så fall kan ni med fördel köpa en färdig avtalsmall för samboavtal – den är bara att fylla i. Du hittar avtalsmallen här. Om du är osäker kan du kontakta en jurist som kan hjälpa er upprätta ett samboavtal. Ni kan boka tid med en jurist här. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Utbetalning av underhållsbidrag

2015-10-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har en dotter som är 18 år. Och i juni ska hon flytta hem ifrån. Det går inte att ha henne hemma längra. Nu kräver hon att vi ska ge henne hela underhållsbidraget, hon får hela studiebidraget just. Har hon rätt att kräva att vi ska ge henna hela underhållsbigraget? Hon bor heltid hos mig och har nye längre något kontakt med sin pappa.
Olivia Åman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I föräldrabalken finns ingen reglering kring till vem underhållsbidraget skall betalas ut till utan det är upp till de berörda parterna att själva ta beslut kring detta. Det är därför upp till dig, din dotter samt dotterns far att tillsammans komma fram till hur underhållsbidraget skall fördelas, med tanke på din myndiga dotters framtida boende och försörjning. Jag hoppas det svarar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Vinstskatt vid privat försäljning av fastighet

2015-10-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |hej . jag och min fru vill ge till våra söner vårt hus. men de vill inte behålla det utan sälja det. hur mycket blir det i skatt för de? huset kostade att bygga 2 000 000:- och ska säljas för 2 500 000:- om det har något betydelse .Eller är det bättre att vi säljer och sen ger de pengarna. (vi tjänar bägge över 400 000:- var) Med vänlig hälsning och tack
Olivia Åman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du skriver att huset kostade 2 000 000 kr att bygga och att ni räknar med att det skulle säljas för 2 500 000kr. Detta innebär att ni skulle få en vinst på 500 000kr för vilken ni skulle behöva skatta, 44:13-14 Inkomstskattelagen. När det kommer till beskattning av vinst till följd av en privat fastighetsförsäljning är det 22/30 av vinsten som beskattas och skattesatsen är 30 %. I praktiken innebär det att skattesatsen blir 22 % (eftersom det bara är 22/30 som beskattas). Detta återfinner ni i 65:7 och 45:33 Inkomstskattelagen. Det spelar ingen roll ifall ni ger huset till sönerna och låter dem sälja det eller ifall ni beslutar er för att sälja det först och sedan ge dem pengarna. Skulle ni ha några förbättringskostnader eller kostnader för mäklare kan ni även dra av det på den beskattningspliktiga vinsten. Med vänliga hälsningar

Utbetalning av underhållsbidrag efter barnets 18-årsdag

2015-10-13 i Underhåll
FRÅGA |Är skild o har en dotter som har fyllt 18 år och som går sista året på gymnasiet. Hon är boende hos mig. Vad gäller för underhållsbidraget efter det hon fyllt 18 år? Upphör det? Eller ska det betalas som innan till mig tills dottern tar studenten? Eller betalas till min dotter som betalar till mig för boende etc.? Eller eller?
Olivia Åman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Underhållsbidrag skall betalas ut antingen till och med din dotters 18-årsdag alternativt så länge hon fortsätter studera, dock längst tom. det år hon fyller 20 år. Föräldrabalken regleras inte till vem underhållsbidraget skall betalas, varför det är upp till föräldrarna att komma överrens om ifall de ska ske till det myndiga barnet eller till föräldern där barnet bor. Det som avgör frågan är alltså hur ni tillsammans planerar det myndiga barnets boende och försörjning under studietiden. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Enskild egendom genom testamente

2015-10-13 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är änkling och har 2 söner som är gifta, har barn och även särkullbarn. Sönerna har fått ut sitt morsarv i kontanter som de fått insatt på konto. Om jag dör och inte har testamente så görs väl en bouppteckning och efter att sönerna sålt villan, bilen, båten mm så delas väl summan som blir delad på 2. Men om någon av sönerna skulle skilja sig, kommer då den del han fått efter mig att ingå i hans bouppteckning och delas mellan hans fru och barn och särkullbarn? Om jag vill att det som lämnas efter mig ska vara sönernas enskilda egendom som ingen annan än de själva kan göra anspråk på räcker det då att jag i ett testamente skriver att allt som jag lämnar skall vara enskild egendom? Måste då sönerna skaffa ett konto i bank där arvet sätts in så att man vid en evt skilsmässa kan se att detta är enskild egendom och ska inte räknas in i delningen?LH
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga! I den eventuella bodelning som skulle göras om dina söner skiljer sig kommer pengar och egendom bara att fördelas mellan din son och hans maka. Vid en skilsmässa får barn till makar inga pengar eller egendom, det gäller bara vid dödsfall. I en bodelning efter en skilsmässa delas makarnas egendom upp, men endast giftorättsgods får ingå i bodelningen, se Äktenskapsbalkens 10 kap. 1§, som lyder: "i bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå".Enskild egendom ingår inte i en bodelning vid en skilsmässa, och som enskild egendom definieras bl.a enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 2§, punkten 4: "egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda". För att skydda dina söners arv från att komma att delas upp vid en eventuell skilsmässa är det alltså tillräckligt att du i ett giltigt testamente skriver klart och tydligt din önskan om att arvet efter din död ska vara dina söners enskilda egendom. För att ett testamente ska vara giltigt till formen krävs att det uppfyller föreskrifterna i Ärvdabalkens 10 kap.Det kan underlätta om pengarna dina söner ärver hålls isär från övriga ekonomiska tillgångar på ett separat bankkonto som du föreslår.Om du vill ha hjälp med att upprätta ett giltigt testamente kan du kontakta Familjens jurist. (www.familjensjurist.se)Med vänliga hälsningar,

Fastighetstillbehör vid fastighetsköp

2015-10-13 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande tillbehör av ett fastighetsköp mina föräldrar nyss gjort. På fastigheten fanns vid visningen en fin lekstuga. Vid tillträdet var lekstugan borta. Vi tänkte först att det nog ordnar sig eftersom det aldrig var något tal om att lekstugan inte skulle ingå i köpet. Säljaren är dock av annan uppfattning. ”Den hade jag redan sålt, det var väl inte den ni köpte " Vad gäller? Är såld egendom vid ett fastighetssköp att betrakta som fastighetstillbehör eller inte? Mvh Christoffer
Olivia Åman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Fastighetstillbehör är tillbehör som, av fastighetsägaren, tillförts fastigheten för stadigvarande bruk. Exempel på olika fastighetstillbehör är tillexempel träd, grindar eller olika former av byggnader så som växthus eller lekstuga, 2 kap 1 § Jordabalk. Enligt 7 § 1 p. ska, för att försäljningen av lekstugan ska vara giltig, den ha flyttats från dina föräldrars fastighet innan köpet av fastigheten genomfördes. Att den var borta vid tillträdet räcker inte för att köpet av lekstugan skall vara giltigt. Sammanfattningsvis är lekstugan att betrakta som fastighetstillbehör men huruvida den ska anses ingå i köpet eller inte beror på om det fysiska sambandet mellan lekstugan och fastigheten brutits när försäljningen gick igenom. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Att vittna i brottmål

2015-10-13 i Vittna
FRÅGA |Tjena!Jag blev kallad till tingsrätten för att vittna. En vän till mig är misstänkt för grov misshandel och jag hade telefonkontakt med honom under dagen både före och direkt efter brottet begicks. Men det jag undrar är, jag har som sagt bara pratat med honom i telefon. Jag har aldrig ens varit i närheten av platsen brottet begicks så vad kan jag egentligen tillföra en rättegång? Vilka typer av frågor kommer ställas till mig? Hur går det till i överlag? Kommer våra samtal vi hade spelas upp i rätten?Tacksam för svar!MVH
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om att vittna finns i 36 kap. Rättegångsbalken. Du hittar reglerna här.I Sverige är det vittnesplikt. Det betyder att den som är kallad att vittna måste medverka. Om du inte medverkar som vittne riskerar du att få betala vite vilket är en sorts straffavgift. Regeln finns i rättegångsbalken 36:7, du hittar den här.När du vittnar kommer du att inleda med att avlägga vittnesed. Det måste alla som är över 15 år göra. Domstolens ordförande kommer att guida dig och berätta hur vittneseden lyder och du kommer därefter få upprepa vittneseden högt inför domstolen. Att avlägga vittnesed innebär att du under vittnesförhöret måste tala sanning. Om du lämnar en falsk uppgift under vittnesförhöret begår du brottet mened.Beroende på vem som har kallat dig som vittne – åklagarsidan eller försvarssidan, så kommer den som har kallat dig att inleda vittnesförhöret med att ställa frågor till dig. Även om du inte har varit på brottsplatsen så kan du ändå ha uppgifter som kan vara viktiga för domstolen att höra exempelvis vad du och din vän talade om direkt efter brottet etc. Därefter kommer den andra sidan (åklagare eller försvaret) att få tillfälle att ställa frågor till dig. Även domstolen kan ställa frågor till dig. Vittnesförhöret kommer att spelas in på video så att domstolen har möjlighet att lyssna på ditt vittnesförhör flera gånger.Om polisen inte har avlyssnat din eller din väns telefon så finns ingen möjlighet att spela upp ert samtal inför domstolen.När vittnesförhöret är klart så kan du lämna tingsrätten igen. När du har medverkat som vittne har du rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst och resekostnader, detta regleras i regeln 36:24 i rättegångsbalken. När du är på tingsrätten skall du därför se till att få en blankett och fylla i dina kostnadsuppgifter så att du kan få ersättning. Sammanfattningsvis så är du skyldig att medverka som vittne. Du kommer att avlägga vittnesed om du är över 15 år och du är under vittnesförhöret skyldig att tala sanning. Både åklagaren och försvaret kommer att ställa frågor till dig. Du har rätt till ersättning för kostnader när du vittnar. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Straffavgift i förening

2015-10-13 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej,Jag har läst att det inte är tillåtet att ta ut straffavgifter om man uteblir vid städdag. Det här gäller ett område med fritidshus i Nynäshamns kommun. Mer än hälften är permanentboende. Min stuga är endast sommarboende. Städdagarna är två gånger om året, vår och höst. Om man uteblir är straffavgiften 200kr/gång. Har styrelsen ändå rätt att ta ut straffavgift om det är inskrivet i deras stadgar? Som jag ser det sätter, i så fall, styrelsen sina egna regler. Är inte det att gå emot den gällande lagen, den som står i lagboken? Är fundersam över detta och bifogar nedanstående. Där har ni gett följande svar till undrande vid ett tidigare tillfälleSer tacksamt fram mot svar.Vänligen Katarina "Vad det gäller de straffavgifter som föreningen tar ut för att man inte deltar i städningen kan också ha reglerats i stadgarna. Du får helt enkelt titta där vad som står om detta, om du fortfarande känner dig förfördelad kan du väcka talan vid tingsrätt och klandra det beslutet."
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att "styrelsen" i din fråga avser styrelsen i en bostadsrättsförening. Nej, det är inte tillåtet för föreningen att ta ut straffavgifter för de som inte medverkar vid städdagar.Av bostadsrättslagen framgår att bostadsrättsföreningar får ta ut följande avgifter: insats, årsavgift, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. I övrigt får en bostadsrättsförening inte ta ut några särskilda avgifter för sådant som föreningen enligt lag ansvarar för. För sådant som föreningen inte enligt lag måste tillhandahålla eller ordna med finns dock inget hinder att ta ut avgifter, det är exempelvis okej att ta ut bastuavgifter. Bostadsrättsföreningen får inte ta ut en avgift av de som inte deltar på städdagar eftersom underhållet av föreningens hus och mark enligt lag ankommer på bostadsrättsföreningenOm det inte rör sig om en bostadsrättsförening är inte de regler jag hänvisade till tillämpliga. Då måste man istället inom ramen för vanlig avtalsrätt se på avtalet du ingått när du köpte boendet. Om du accepterat villkoren i det avtalet kan det inkludera en bestämmelse om straffavgift som då kan vara fullt tillåten eftersom det rör sig om ett civilrättsligt avtal mellan dig och föreningen. Om du har vidare funderingar kan du vända dig till exempelvis Villaägarnas riksförbund. (www.villaagarna.se)Med vänlig hälsning,