Skadestånd vid felaktig myndighetsutövning

2015-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Jag skriver till er för juridiskt råd å en väns vägnar.Min vän var sjukskriven för utbrändhet när hennes illvilliga släktingar skickade in en remiss till psykvården i staden där hon bodde och påstod att hon var psykiskt sjuk och behövde vård. Min vän blev överrumplad i hemmet av sjukvårdspersonal och polis som tvingade med henne till sjukhuset. Hon blev sedan mot sin vilja kvarhållen på en psykiatrisk avdelning under sex månaders tid (LPT).Under hela tiden var det ingen som lyssnade på henne, ingen utredning gjordes, och läkaren utgick endast från uppgifterna som kommit från hennes släktingar.Min vän på att få visa att hon var psykiskt friskt genom att göra kognitiva tester. Det lät man inte henne göra.Under sex månaders tid experimenterade läkaren med olika droger som de tvingade i henne mot hennes vilja, med en mängd olika verkningar och biverkningar.För att LPT ska få användas ska en risk finnas för personens liv eller hälsa. Min vän försökte upprepade gånger få veta på vilket sätt läkaren ansåg att hon riskerade sin hälsa. Eftersom de aldrig specificerade varför hon hölls frihetsberövad fick hon heller aldrig möjligheten att motbevisa detta. Min fråga är, vad kan min vän göra för att få upprättelse?Går det t. ex att stämma landstinget?Min vän har aldrig tidigare haft kontakt med psykiatrisk sjukvård, och är en högpresterande ekonom med toppbetyg från universitet och tidigare utlandsstudier bakom sig.
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga.I skadeståndslagen 3:2 stadgas att stat eller kommun (inklusive landsting) kan bli skadeståndsskyldig för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada om skadan vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Av paragrafens andra del framgår vidare att kommunen (landstinget) även kan bli ersättningsskyldig för sådan skada som uppstår vid kränkning som anges i SkL 2:3. Läser man sedan SkL 2:3 så handlar det om kränkningar vid felaktig myndighetsutövning som utgör angrepp på personens frihet, frid eller ära.Det finns således en rättslig möjlighet för din vän att erhålla skadestånd från landstinget på grund av tvångsvården. Att LPT-vård är myndighetsutövning är odiskutabelt. För att vara framgångsrik med ett skadeståndsanspråk enl. SkL 3:2 krävs vidare att ni bevisar att landstinget har begått fel eller försummelse i myndighetsutövningen samt att denna felaktiga myndighetsutövning har samband med de skador ni påstår. Slutligen måste också de yrkade skadeståndsbeloppen styrkas.Hoppas det var till någon hjälp!Vänligen

Besittningsskydd för hyresgäst vid omvandling till bostadsrätter

2015-11-24 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej jag bor sedan Juni 2015 i en hyreslägenhet i Ystad. För ca en vecka sedan fick vi brev från hyresvärden där dom skriver att dom ska sälja lägenheterna i form av att göra om dom till bostadsrätter och vill ha 2.2 miljoner för en 4:a på 98kvm.Jag har ingen möjlighet att köpa loss lägenheten pga att jag har skulder. När jag meddelar hyresvärden detta skriver han att jag får leta ny bostad. Jag pratar med hyresnämnden idag och får veta att jag har besittningsskydd och påtalar detta för hyresvärden. Han frågar då vad jag kräver av honom för att jag ska flytta. Då undrar jag vad man ska svara på detta.
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Du har rätt i att du har besittningsskydd som hyresgäst. Att bostaden skall bli bostadsrätt är inte anledning för hyresvärden att säga upp dig. Detta behöver inte hindra föreningen från att omvandla övriga bostäder till bostadsrätter. Vill du bo kvar kan du göra det och din bostad kommer omvandlas när du väljer att säga upp ditt hyreskontrakt.Vad du kan meddela din hyresvärd är att du helt enkelt inte vill flytta. Att begära något, så som din hyresvärd verkar vilja, är en omtvistad fråga. Det har förekommit att hyresvärdar "köpt ut" hyresgäster för att kunna bilda bostadsrättsföreningar, men detta har man lyckats åstadkomma mest för att det finns hål i lagstiftningen. Jag skulle avråda dig från liknande överenskommelser.Hoppas detta kan hjälpa dig!Med Vänlig Hälsning

Rekvisitet saluföra

2015-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hur bedöms begreppet "saluföra"? Vad krävs för att det ska anses att en producent saluför en produkt?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Inom juridiken kan begrepps betydelse ibland avvika från den allmängiltiga betydelsen. Det kan också vara så att samma begrepp har olika betydelse i exempelvis två olika lagar. För att besvara din fråga skulle jag således behöva veta mer om i vilken kontext begreppet "saluföra" förekommer. Har du hittat det i en lag eller en specifik paragraf?Du kan kommentera nedan så återkommer jag!

Övertagande av bostad

2015-11-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej det är så att jag och min sambo sedan februari 2015 ska separera oss nu har han någon rätt till min lägenhet då han inte står med på kontraktet och har mer eller mindre endast sin adress hos mig. Jag har haft lägenheten sedan Januari 2013 och han påstår att enligt sambolagen har han rätt att bo kvar i lägenheten så länge han vill. Stämmer det?
Farah Wali |Hej och tack för din fråga!Förhållandet mellan sambor regleras i Sambolagen. I lagen finns inte någon paragraf som villkorslöst ger honom rätt att bo kvar i din lägenhet. För att han ska få bo kvar i lägenheten som ni använt som gemensam bostad krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.En sambos rätt att i vissa fall överta parets gemensamma bostad regleras i 22 § Sambolagen. Enligt 22 § kan en sambo som inte äger parets gemensamma bostad ha rätt att ta över bostaden om sambon bedöms ha störst behov av bostaden och om det i övrigt kan anses rimligt att ett övertagande sker. Den sambon som får ensam vårdnad om barnen eller som barnen huvudsakligen kommer bo hos anses ha störst behov av bostaden. I de fall paret inte har barn krävs att det föreligger synnerliga skäl, med andra ord starka skäl för att ett övertagande ska kunna ske. Synnerliga skäl föreligger t.ex. när en sambo som inte äger bostaden har vårdnad om ett barn som inte är parets gemensamma, såvida paret inte endast varit sambor en kortare tid. Även i de fall en kvinna är gravid med parets barn kan kravet på synnerliga skäl vara uppfyllt och övertagande av bostaden ske.Den sambo som vill ta över bostaden måste framställa kravet senast inom ett år sedan förhållandet upphörde, 22 § 2 st. Sambolagen. Du hittar sambolagen här.Sammanfattningsvis krävs alltså att en rad omständigheter är uppfyllda för att din sambo ska få bo kvar i lägenheten.Med vänlig hälsning

En umgängesförälders "rätt"

2015-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag och min före detta har gemensam vårdnad om vår 15-åriga dotter. Hon har bott mest hos mitt ex och är skriven där, så har det varit ända sedan vi flyttade i sär för 7år sedan. I veckan fick jag reda på att jag tydligen då är enbart "umgängesföräldet" och har begränsade juridiska rättigheter gällande beslut om barnet. Vilka rättigheter har jag, då det gäller "bestämmandefrågor"? Får boendeförälderna fatta "alla" beslut gällande vad barnet får och inte får göra helt utan att ta hönsyn till min vilja? Får borndeföräldern till exempel låta barnet flytta hemifrån fast jag tycker det är olämpligt?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Om jag förstår det rätt har du fortfarande gemensam vårdnad om ditt barn, men barnet bor stadigvarande hos den andra vårdnadshavaren.Vid gemensam vårdnad har man något som kallas gemensam bestämmanderätt. Detta innebär att man skall sammarbeta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter så som ekonomi, utbildning och hälsa. Man skall som vårdnadshavare i princip fatta alla beslut tillsammans. Detta framgår av 6:13 i Föräldrabalken. När det är så att barnet bor endast hos den ena kan det dock bli svårt för den ena föräldern att konstant samtala med den andra i alla frågor som rör barnet. Så i beslut som rör den dagliga omsorgen så som kläder, mat eller hur barnet skall spendera sin fritid, kan man besluta själv. I större mer ingripande frågor skall man alltså besluta tillsammans. Så för att svara på din fråga har du viss "rätt" att vara med i beslut som rör ditt barns angelägenheter. Det är dock upp till er att lösa de konflikter ni har själva. De frågor du tar upp är inget som en domstol skulle kunna besluta i om ni inte skulle vilja ansöka om ensam vårdnad. Jag hoppas detta kan hjälpa dig!Med Vänlig Hälsning

Vem anses som närmast anhörig

2015-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Har en liten fråga gällande närmsta anhörig och ingifta "barn".Det är så att min moster var gift med en man, och han hade fyra barn sedan ett tidigare äktenskap, vuxna barn, så min moster var aldrig någon mor till dem, om det nu spelar någon roll.Och ja, min fråga är helt enkelt vem hennes närmsta anhöriga är, då maken är avliden sedan ett par år, hennes föräldrar är avlidna, men en kusin finns fortfarande i livet./Mvh X. X.
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lagens mening finns det ingen definition av "närmast anhörig". Det är alltså inte juridiskt reglerat vem som ska anses som någons närmaste anhörig. Jag kan alltså inte i nuläget besvara din fråga.Om du har vidare frågor som rör din moster får du gärna utveckla din fråga så ska jag besvara den så gott jag kan.Mvh

Kontantinsats som enskild egendom

2015-11-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi är gifta. Jag har lagt 80 000:- mer i kontantinsats i vår gemensamma fastighet. Dessa 80 000:- vill vi göra till enskild egendom. Räcker det med ett äktenskapsförord på att dessa 80 000:- i fastigheten är min enskilda egendom. Vi har tagit hänsyn till eventuell värdeförändring genom att göra en procentuell beräkning som beskrives i bl.a. äkteskapsförordet.
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga! Jag ser inga juridiska problem med denna lösning. Det enda kritiska momentet är att äktenskapsförordet blir rättsligt giltigt. För att så ska ske krävs att förordet är skriftligt, undertecknat av båda makarna, samt ingivet till skatteverket. Detta framgår av Äktenskapsbalken 7:2.Vänligen

Flyttstädning regleras inte i hyreslagen

2015-11-24 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Hyrde en lägenhet i andrahand under 4 månader med ett kontrakt mellan mig och hyresvärden, ej föreningen.Hyresvärden blev tvungen att säga upp lägenheten medans vi bodde där.Så när det var dags flyttstädade vi, målade osv.. Även fast i kontraktet mellan oss stod det endast "lämnas i samma skick som vi fick den" Nu kommer hon och kräver 2900 för att det inte var städat ordentligt. Är detta vår skyldighet? Även fast det ej stod något om detta i kontraktet?
Farah Wali |Hej och tack för din fråga!Flyttstädning är en fråga som inte regleras i hyreslagen. Huruvida du är skyldig att städa vid flytt och eventuellt betala ersättning p.g.a dåligt utförd städning besvaras därför utifrån avtalet mellan dig och hyresvärden. Eftersom det inte står i avtalet att ni ska betala ersättning vid dålig städning, saknas rättslig grund för att kräva er på sådan ersättning. Ni är alltså inte skyldiga att betala.