Påföljd vid olovlig körning

2014-04-17 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag ska till rätten denna månad för olovlig körning jag körde en moped utan körkort, har tidigare blivit dömd för snatteri och innehav av farligt föremål detta var. Inåt 4 år sen vad kan påföljden bli för olovlig körning med moped? Tacksam för svar
Lars Bålman |Hej! Aktuell bestämmelse är huvudsakligen 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, TBL. Påföljden är normalt böter. Det handlar normalt om dagsböter, och beloppet bestäms utifrån dina ekonomiska förhållanden samt hur allvarligt brottet är, se 25 kap. 1-2 §§ och 29 kap. 1 § brottsbalken (1962:700). Enligt 3 § TBL kan man dock dömas till upp till sex månaders fängelse, men då krävs att brottet ska anses som grovt. Exempel på omständigheter som kan föranleda att brottet anses som grovt är att personen tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller att brottet har skett vanemässigt. Är detta en engångsföreteelse och du inte visat särskild respektlöshet eller hänsynslöshet så är det osannolikt att det beslutas om fängelse.

Dubbelbestraffning.

2014-04-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Dubbelbestraffning ja det har vi. Jag körde onykter år 2004 och blev stoppad. Mitt straff blev indraget körkort i 1 år, 5000 kr i böter och 1 månadsfängelse. Jag fick tillbaka körkortet 2005 och gick och tog lever prover. Så jag hade fotboja å var hos kyrkan i Perstorp. Sedan börjar allt tar mina prover å betalar pengar efter pengar. Min första läkare skriver klart å tydlig finns inga tecken på abstinens. Men varje gång jag skulle skicka in mina svar till länsstyrelsen så var min läkare på semester eller så var läkarstationen stäng. Fick hela tiden ringa å be om anstånd. Läkaren slutade å sedan nya hela tiden. 2010 ta transportstyrelsen över å då slår blixten ner från en klarblå himmel. Jag pratar med dom å förklarar problemen med läkarstationen. Dom kallar inte för provtagning glömmer lämna över till annan läkarstation när dom stänger 1 månad för semester. Jag blir anklagad av läkare att vägrat ta prover har varit på varje provtagning. Damen som tar betalt sa att det kostar 300kr för intyget. Jag åker dit med 300kr då säger hon nej inte 300 utan 600kr. Då jag har min kompis i telefonen som vanlig när jag ska dit. Hon kan sätta in pengar på konto till dom, nej går inte vi har inget konto. Låt mig gå in till läkaren så kommer hon med pengarna NEJ det går inte.NU har läkaren en ny patient. Jag har sjukpension å varje gång det var att betala så var det 2 dagar kvar till pension så fick alltid låna av min kompis. Blir då anklagad av en läkare som inte känner mig, att kan man inte betala 600kr så förstår man hur det ligger till. Pratar med transportstyrelsen förklarar varför jag inte kommit in med prover dom har inte kallat mig. dom säger till mig att gå upp å ta ett prov. Å det gör jag men dom sa till mig du kan inte bara komma hit å tro att du får ta ett prov. Jag kontaktar transportstyrelsen å förklarar hur det är. Då blev svaret jag funderar på att dra in ditt körkort. Får en delgivning skriver på å skickar in. En vän till mig vill att jag ska köra för honom, jag säger vet inte om jag har körkort. Han ringer år 2011 dom säger att jag har körkort. Så jag kör naturligtvis å var säker på att transportstyrelsen insåg att mitt straff borde vara avklarat. Men säg den glädjen som varar år 2013 blir jag stoppad av polisen. Jag visar mitt körkort dom säger det är indraget. Så nu blev det grov olovlig körning. Var på rättegång i Helsingborg blev dömd till grovolovlig körning å 5500kr i böter. Då stannade mitt liv helt så suttit sen januari 2013 å inte orkat ta tag i problemet. Nu har jag kontaktat transportstyrelsen dom har inte gjort något fel (drar in körkortet igen efter 5 år har inte gjort något olaglig under dessa år). Betala in 1670 kr så ska vi titta på ditt ärende. Med min ekonomi så börjar detta ta all kraft från mig. Jag har allt som allt blivit straffad 7 ggr å mitt straff har nu varat i 10 ÅR. Hur många ggr och år ska mitt straff var? Kan jag på något sätt få någon upprättelse? Känner att mitt straff är alldeles för långt och hårt. Kan jag kräva skadestånd för allt lidande? Ursäkta ett rörigt brev hoppas ni kan ge mig något råd.
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Utifrån de omständigheter du beskriver så föreligger det inte dubbelbestraffning. Det är viktigt, om än svårt, att skilja på vad man själv kan uppleva såsom dubbelbestraffning och vad som i lagens mening avses med förbudet mot dubbelbestraffning. Utifrån de omständigheter du beskriver verkar det som att ett antal tillfälliga och oturliga händelser har lett till att du har fått genomlida ytterligare straff. Detta medför inte att det rör sig om dubbelbestraffning. Jag hänvisar dig vidare till ett utförligt svar rörande dubbelbestraffning så att du kan skapa dig en bättre bild av vad som i juridisk mening menas med begreppet. http://lawline.se/answers/raknas-boter-och-indraget-korkort-som-dubbelbestraffningVänligen,

Särkullsbarn och arv

2014-04-16 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej. Min mamma är gift med en man som sedan tidigare har 4 barn. Min mamma har 2 barn. De har inga gemensamma barn. Om mammas man avlider före henne eller att mamma avlider först så tror jag att de har skrivit ett testamente där deras önskan är att den andra ska sitta i s k orubbat bo. Men jag tror också att det står att OM de hill ha ut direkt efter faderns död, så kan de inte kräva något den dagen min mamma avlider. Men om han avlider före henne och hans barn vill ha ut sitt arv redan då, hur mycket av tillgångarna delas då ut? Är det hälften till min mamma och sen får hans barn 25 % av andra halvan eller? Och i så fall vad händer med resterande 25%? Varför jag skriver är för att min mamma inte har någon pension som man kan "leva" på och då vore det bra att veta hur situationen blir OM hennes man går bort före henne.
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Precis som du skriver har särkullbarn, vilket ni alla är, rätt att få ut sin arvslott när dennes förälder avlider, 3 kap 1 § ärvdabalken. Ett särkullbarn kan också välja att skjuta upp sitt arv tills styvförälderna avlidit enligt samma paragraf. Om din mammas man avlider före henne kommer därför hans barn ha rätt att få ut sin arvslott, alltså sin del av sin pappas arv. Det som din mamma och hennes man verkar ha gjort är att testamentera en del av tillgångarna till varandra. Detta kan man göra så länge det inte inkräktar på bröstarvingens laglott, vilket är hälften av tillgångarna delat på antalet barn. Så troligen har de testamenterat hälften av sina tillgångar till varandra och den andra halva ska delas mellan barnen. Alltså skulle din mamma få 50% av hans tillgångar vid en bortgång och hans barn få dela på de andra 50%. Men självfallet kan även testamentet se ut på annat sätt, dock kan man inte testamentera så att det kränkta bröstarvingarnas rätt att dela på 50%. Om testamentet däremot bara uttrycker en önskan om orubbat bo finns det ingen garanti för att denna önskan följs utan om barnen då begär ut blir din mamma utan arv. Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Äktenskapsskillnad och arv

2014-04-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag har ställt frågan tidigare utan att ha fått något svar. Bakgrund: Min mor dog en månad före min frus och min skilsmässohandling var inlämnad till tingsrätten. Jag har två frågor. 1, tas det hänsyn vid bodelning 2 genom äktenskapsskillnad att mitt arv är så nära förestående, att det ej är skiftat etc.?2. I arvet ingick en lägenhet där jag redan ägde 25 % som enskild egendom genom gåva. Mina två syskon ägde vardera 25% således var vårt gemensamma arv 25% av lägenhetsvärdet. "Smittar" det att den redan var enskild egendom? Eller utgör arvet giftorättsgods?
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.När ett äktenskap upplöses sker det en bodelning och huvudregeln är då att giftorättsgodset delas lika mellan makarna. All egendom som inte genom äktenskapsförord eller villkor, t.ex. i testamente, är enskild egendom är giftorättsgods. Vad som ska ingå i bodelningen avgörs utifrån vad för egendom som ägdes den dagen då äktenskapsskillnaden väcktes, 9:2 äktenskapsbalken. Ett arv anses tillfalla arvingen vid dagen för dödsfallet, och därmed var du ägare till arvet vid dagen för ansökan om äktenskapsskillnad och arvet ska ingå i bodelningen. Enskild egendom är den egendom som genom äktenskapsförord eller villkor är utpekad. Att en del av en egendom är skriven som enskild smittar inte resten.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Äktenskapsförordets betydelse vid dödsfall

2014-04-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo, har gemensamt barn, ska gifta oss och vi ska skriva äktenskapsförord där all egendom vi äger nu och i en framtid enskilt förvärvat ska förbli enskild. Har detta någon påverkan på arvslott vid den enes bortgång?
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga,Ett äktenskapsförord blir aktuellt då äktenskapet upplöses. Ett äktenskap kan upplösas genom att man skiljer sig eller att någon av makarna avlider varför äktenskapsförordet beaktas vid bodelningen vid anledning av en makes bortfall. Med hänsyn till ert äktenskapsförord kommer således ingen bodelning att göras eftersom all egendom ska vara enskild. Den efterlevande maken (den som inte avlidit) kommer vid dödsfallet få sin egna egendom och eftersom ni har ett gemensamt barn även få den avlidnes enskilda egendom (med s.k. fri förfoganderätt) - således totalt alla tillgångar ni tillsammans ägde. När den efterlevande maken avlider kommer - förutsatt att det inte finns något testamente eller barn från tidigare förhållanden - ert gemensamma barn ärva all egendom den senast avlidna maken hade vid dödsfallet. På så sätt kommer arvet inte påverkas av ett äktenskapsförord under dessa förutsättningar. Det slutliga resultatet hade blivit detsamma fastän inget äktenskapsförord funnits och en bodelning således gjorts eftersom det i slutändan är ert gemensamma barn som får all kvarlåtenskap.  Har ni barn från tidigare äktenskap blir situationen en annan. Ett särkullbarn ärver nämligen sin del av den avlidne föräldern direkt och arvets storlek påverkas då av huruvida en bodelning sker eller inte. Jag hoppas att det var svaret på din fråga.Vänliga hälsningar,

Förskott på arv

2014-04-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Först, Tack för en väldigt bra service! Min frus och hennes systers far gick bort för ca 7 år sedan, han har 3 syskon som är i livet. Deras farmor gick bort i vintras och min fru och hennes syster är arvingar i deras fars frånvaro, rätta mig om jag har fel. Nu är det som så att min frus farmors hus såldes för ca 3 år sedan (hon har varit ensam de senaste ca 10åren), dessa pengarna trode min fru och hennes syster skulle dyka upp nu till boupptäckningen, men nädå...Då har de 3 barn som fanns i livet kommit överens om att dessa 3 ska dela på huspengarna när det såldes, anledningen till att huset såldes var att min frus farmor var dement och behövde flytta till "hemmet". Är det ok att bara ta pengarna och dela ut utan att min fru och hennes syster får vara med och dela, tydligen har inget gåvobrev upprättats heller.Tack på förhand!
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Gåvor som har ett ekonomiskt värde som en arvlåtare ger till bröstarvingar under livstiden räknas som förskott på arv som huvudregel. Har gåvan inget värde påverkar den inte arvet. Av vad jag förstår av din fråga rör det här något av ekonomiskt värde. Det finns undantag från att se gåvor som förskott på arv, nämligen om arvlåtaren föreskrivit annat eller det framgår av omständigheterna. Av vad jag förstår av din fråga finns det inget som tyder på att arvlåtare skulle uttryckt en vilja att detta inte var att se som förskott på arv. Därmed får man nog se det som om bröstarvingarna har fått ett förskott, vilket innebär att detta ska räknas av vid fördelning av arvet.  Vad gäller preskription för arv gäller i allmänhet att arvingen ska göra sitt anspråk gällande inom 10 år från dödsfallet, vilket innebär att din fru och hennes syster fortfarande kan framföra sitt anspråk.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,.

Överlåtelseförbud i gåvobrev, gåva av fastighet

2014-04-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Jag har i gåva 7 maj 2013 fått en fastighet av min tidigare pojkvän. Jag vill sälja men vet inte om jag kan utan hans tillstånd.Hans far har byggt detta sommarhus 1965 och min pojkvän fick det i arv 2010. Sedan 2010 har han varit skriven på adressen och är så fortfarande. Dock har han alltså givit mig fastigheten. I gåvobrev finns ett par klausuler såsom: "Fastigheten tillträdes i samband med detta gåvobrevs undertecknande.""Gåvotagaren äger ej utan givarens skriftliga samtycke överlåta fastigheten.""Det givna liksom ersättning för och avkastning av detta skall utgöra gåvotagarens enskilda egendom. De regler om rådighetsinskränkningar och övertaganderätt, som följer av vid vår tid gällande äktenskaps- och sambolagstiftning och lagstiftning om registrerat partnerskap, skall ej äga tillämpning på det givna, dess avkastning eller substitut.""Gåvoegendomen eller vad som trätt i dess ställe skall vid gåvotagarens frånfälle - till den del av egendomen då finnes i behåll - tillfala gåvotagarens bröstarvingar med den fördelning som följer av den legala arvsordningen."Då han har stora skulder till mig (ett par skuldebrev finns skrivna dock ej allt) och vägrar att betala dessa vill jag sälja fastigheten.Jag har varit skrivit på adressen en kort period 2012/2013, men är så inte längre. Kan jag sälja utan hans samtycke? Om inte kan jag då vräka honom från huset och istället hyra ut det på att på så vis få tillbaka skulden? MVH Camilla
Märta Ahlén |Hej Camilla och tack för din fråga!Det verkar som att formkraven för gåvobrevet är uppfyllda och jag lämnar därför formalian därhän. Generellt sett är det vid gåva av fastighet (vilket regleras i 4 kap. Jordabalken, se: https://lagen.nu/1970:994) vanligt med sådana förbud mot vidareöverlåtelse som det är fråga om här. En givare vill inte sällan begränsa gåvotagarens befogenheter när det kommer till att förfoga över fastigheten och detta är alltså möjligt. Angående din vilja och möjlighet att sälja fastigheten talar följaktligen villkoret "gåvotagaren äger ej utan givarens skriftliga samtycke överlåta fastigheten" sitt tydliga språk: för att överlåta fastigheten krävs skriftlig bekräftelse på att din före detta pojkvän samtycker till att fastigheten försäljs. Rent praktiskt kan du inte sälja den utan hans tillstånd; det framgår normalt av fastighetsregistrets inskrivningsdel vilken typ av förfogandeinskränkningar som en fastighet är belastad med och en eventuell förvärvare hade helt enkelt inte kunnat få lagfart på fastigheten om den sålts. Se Beckman m.fl., Jordabalken - En kommentar till JB och anslutande författningar (1 okt. 2011, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 29 §. Det framgår inte av omständigheterna vilken slags uppgörelse som du och din tidigare pojkvän har träffat för hans boende på sommarhuset på fastigheten. Är hans boende i sommarhuset rotat i ren välvilja från din sida kan du absolut prata med honom och säga att du nu har för avsikt att hyra ut sommarhuset istället. Har ni ett hyresavtal måste uppsägningstiden i avtalet iakttas. Rörande skulden och skuldebreven har dessa egentligen, såvitt jag förstår, inget med fastigheten att göra – fastigheten är din och är din att hyra ut (så länge som inte begränsningar i gåvotagarens möjligheter att även upplåta fastigheten finns inskrivna i gåvobrevet). Skulden är din tidigare pojkväns och ska följaktligen betalas till dig i egenskap av den person som har rätt att kräva och uppbära betalning i skuldebrevslagens (se: https://lagen.nu/1936:81) mening. När själva skulden inte är tvistig, utan det förhållandet att den betalningsskyldige inte betalar har sin grund i att vederbörande inte vill eller kan, är det företrädesvis Kronofogdemyndigheten (KFM) som du ska vända dig till. Hos KFM prövas inte skulden i sak, utan KFM kommer att utfärda ett betalningsföreläggande mot din före detta pojkvän med skuldebrevet som grund. KFM tillhandahåller ett färdigt formulär för betalningsföreläggande, vilket du når här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html. Vad som händer efter att ansökan om betalningsföreläggande inkommit till KFM kan du läsa om via länken ovan. KFM kan i slutändan hjälpa dig med att driva in skulden (verkställa).Sammanfattningsvis kan du alltså inte utan din pojkväns samtycke överlåta fastigheten. Möjligheten att ”vräka” för att sedan hyra ut sommarhuset beror helt på den uppgörelse med stöd av vilken din tidigare pojkvän numera bor i huset. Rörande skuldebreven är det mest effektivt att vända sig till KFM med en ansökan om betalningsföreläggande, och förhoppningsvis kunna driva in skulden den vägen. Jag hoppas du fått svar på dina frågor och att allt ordnar sig för er.Vänligen,  

Förskott på arv

2014-04-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Vi är 5 syskon. Under tiden vår pappa levde lovade han att bjuda oss alla på en resa. 3 syskon hann göra detta innan pappa gick bort. Nu undrar jag om resan som mina syskon gjort med pappa räknas som förskott på arv och om vi 2 syskon som inte hann göra resan med pappa innan han gick bort har rätt att få ut samma summa som de andra syskonens resa är värda. Tack på förhand
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Enligt huvudregeln ska alla gåvor som ges till bröstarvingar räknas som förskott på arv, ärvdabalken 6:1.  Denna huvudregel bryts om givaren genom ett gåvobrev eller om det vid givandet framgår att gåvan inte ska ses som förskott. Därför ska det i ditt fall räknas som förskott på arv om det inte har framgått att din pappa ville annat.Hoppas det gav svar på din fråga.Vänliga hälsningar,