Fortkörning och återkallelse av körkort

2014-04-20 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Jag åkte fast för fortkörning för två dagar sedan. Körde 100 km/h på 50-väg vilket var mitt livs största misstag hittills. Jag har ingen prövotid kvar och har inte åkt dit för någon trafikförseelse tidigare. I jobbet är jag beroende av körkortet. Vad kommer jag kunna vänta mig i framtiden? Kan jag bli dömd för vårdslöshet i trafik? Måste jag ta om alla behörigheter om dom klipper kortet?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om återkallelse av körkort regleras i Körkortslagen https://lagen.nu/1998:488. Körkortet kan enligt 5 kap 3 § 4p återkallas om man överskrider högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte är ringa. Gränsen för vad som är ringa eller inte brukar enligt praxis ligga vid ca 25-30 km över hastighetsgränsen. När körkortet återkallas bestämmer Transportstyrelsen en spärrtid inom vilken körkortet ska vara återkallat enligt 5 kap 6 §. Spärrtiden är minst en månad och högst tre år och för din typ av överträdelse skulle spärrtiden kunna landa på mellan tre och fyra månader, men en egen bedömning görs alltid i det enskilda fallet. T.ex. skulle olika faktorer kunna verka förmildrande i ditt fall eller så kan det finnas faktorer som skulle kunna verka försvårande.Detta skulle kunna leda till att din hastighetsöverträdelse ses som vårdslöshet i trafik vilket kan medföra en längre spärrtid. Efter spärrtidens utgång utfärdas ett nytt körkort efter ansökan utan ytterligare prövning enligt 5 kap 14 § 2 st. Det beslut som fattas av Transportstyrelsen kan överklagas till Förvaltningsrätten enligt 8 kap 1 §. Vänligen

Samägd bil vid bodelning

2014-04-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min fru ska skilja oss. För två år sedan så köpte vi en NY bil som kostade 320.000kr.Vem har rätt till bilen? Om min fru vill ha bilen hur går man tillväga då?Om vi tillsammans kommer överens om att hon skall få bilen, då kan ju hon sälja bilen om ett år och göra en riktig bra affär och får då alla pengarna själv...Hur gör man i detta fallet?..
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Vid äktenskapsskillnad ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan dem genom bodelning. Allt som inte är enskild egendom ska således fördelas jämnt mellan er. Enskild egendom kan bl.a. vara giftorättsgods som har blivit avskilt genom äktenskapsförord eller egendom som har ärvts med förbehåll om att den ska utgöra arvtagarens enskilda egendom. Bilen som ni har köpt tillsammans utgör giftorättsgods och kommer därför att ingå i bodelningen. Vid bodelningen fördelas giftorättsgodset jämnt mellan makarna. I första hand ska vardera make dock få behålla sin egen egendom. Både du och din fru äger bilen vilket gör att ni båda har ett anspråk på att få behålla bilen i bodelningen. Ponera att ditt giftorättsgods är värt 600 000 kr och din fru har giftorättsgods värt 400 000 kr. Vid en bodelning ska detta fördelas jämnt mellan er. Eftersom du i detta exempel har mer än din fru ska du överföra 100 000 kr till henne, ni har då båda 500 000 kr. Om ni kommer överens om att din fru ska få bilen i bodelningen kommer hennes giftorättsgods stiga i värde. Då ni äger halva bilen var motsvarar den 160 000 kr på båda era sidor i bodelningen. Om hon får den överförs således ett värde på 160 000 kr av ditt giftorättsgods till henne. Hennes giftorättsgods är nu värt 560 000 kr, då ni båda ska ha 500 000 kr efter bodelningen är det nu hon som måste överföra 60 000 kr till dig.Konsekvensen av att hon får bilen i bodelningen är alltså att ditt giftorättsgods minskar och hennes ökar. Eftersom giftorättsgodset ska fördelas jämnt mellan er innebär det att du antingen behöver ge mindre av ditt giftorättsgods till henne eller att hon kommer tvingas ge av sitt giftorättsgods till dig.Jag hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen,

Sekretess i skolan

2014-04-20 i Sekretess
FRÅGA |Min mamma hade kontakt med en specialpedagog på skolan och sa känsliga saker om mig. Nu efter 5 veckor har specialpedagogen sagt dom sakerna till en klasskompis mamma då hennes barn går till denna specialpedagog. Specialpedagogen hade bland annat sagt att "X (Jag) är ett dåligt inflytande och att din unge (min klasskompis) inte borde umgås med X" Har inte folk på skolan tystnadsplikt?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Sekretess gäller för uppgift om enskildas personliga förhållanden i specialpedagogisk verksamhet i skolan enligt Offentlighets-och sekretesslagen 23 kap 2 §. Uppgifterna får bara röjas om det står klart att den enskilde eller närstående till den enskilde inte lider men av att uppgiften röjs. Det innebär att det är ganska höga krav för att uppgifterna ska få röjas. Huvudregeln är därför att uppgifterna är sekretessbelagda i ditt fall men en bedömning ska göras i varje enskilt fall. Vänligen

Utmätning av bostadsrätt

2014-04-20 i Utmätning
FRÅGA |Hej, Jag fick ett brev om utmätning från kronofogden gällande min bostadsrätt. Jag har skulder hos kronofogden på runt 185 000 och fast jag vädjat om att komma fram till en avbetalningsplan via löneutmätning så fick jag detta brevet. De har stängt under påsken nu så jag måste vänta tills de svarar efter påsken.. Hela påsken är förstörd och jag känner mig så ledsen. Jag vill bara höra vad jag har för rättigheter? Kan de göra så utan ens ha gjort en löneutmätning? Tacksam för råd! Med vänlig hälsning, D
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.När Kronofogden beslutat om mätning brukar de normalt utmäta pengar, banktillgodohavande och andra likvida tillgångar som du har först. Därefter utmäter de lön, fondandelar och lös egendom (bostadsrätt). Kronofogden försöker i det längsta undvika att utmäta bostäder, men om du inte har någon annan egendom som Kronofogden kan sälja för att få betalt för skulden har de rätt att mäta ut bostadsrätten. Du skriver även att du vill få en avbetalningsplan hos Kronofogden. Du nämner ej huruvida din skuld är till privata företag och privatpersoner eller till staten. När det gäller skulder till staten kan Kronofogden i vissa fall bevilja en avbetalningsplan. Men om du har en skuld till privata företag eller privatpersoner kan Kronofogden inte besluta om avbetalningsplan. Du bör därför kontakta den du är skyldig pengar och komma överens om en avbetalningsplan. Med vänlig hälsning,

Nekad föräldraledighet

2014-04-20 i Föräldraledighet
FRÅGA |Jag har varit föräldraledig i 9 månader. Jag arbetade tidigare på ett vikariat och fick nu möjlighet att börja arbeta hos samma arbetsgivare igen från och med 23 Juni. Min man ansökte då om föräldraledighet 9 mars. för att vara ledig från 23 juni fram till 23 oktober. Han har nu blivit nekad de tre första veckorna. jag kan inte börja arbeta senare och vår son är för ung för barnomsorg. Är det tillåtet för arbetsgivaren att neka föräldraledigheten med hänvisning till att de inte kan anställa en sommararbetare eftersom att de inte är tillräckligt insatta i verksamheten?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om föräldraledighet hittar du i Föräldraledighetslagen https://lagen.nu/1995:584. Enligt 13 § ska en arbetstagare som vill vara föräldraledig anmäla detta till sin arbetsgivare minst två månader i förväg enligt 13 §. Detta innebär att din man anmält sig i tid. Det får dock göras avvikelser från bestämmelsen om anmälan i ett kollektivavtal enligt 2 § 2 st vilket innebär att ett eventuellt kollektivavtal på din mans arbetsplats kan ha avvikande anmälningstider. Arbetstagaren ska enligt 14 § samråda med arbetsgivaren om förläggningen av ledigheten. Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kan komma överens ska ledigheten förläggas enligt arbetstagarens önskemål om inte detta medför en påtaglig störning i verksamheten. Arbetsgivaren kan alltså neka ledighet, men det krävs mycket för att vara en påtaglig störning. Mindre arbetsplatser är vanligtvis känsligare och kan lättare drabbas av påtagliga störningar än större arbetsplatser. Vänligen

Arv vid samtidig död

2014-04-20 i Arvsordning
FRÅGA |Jag är änka. Min avlidne man och jag har ett gemensam dotter och det finns en halvsyster till min dotter (min avlidne mans barn från tidigare äktenskap). Vilka lagar gäller om vi (jag och min dotter avlider samtidigt), vid en olycka till exempel? Hon skulle vilja utesluta sin halvsyster från arv.
Lovisa Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!När två personer samtidigt dör kan det vara svårt att veta vem av dem som avled först. Därför finns en presumtionsregel i Ärvdabalken 1 kap 2 § https://lagen.nu/1958:637#K1P2S1. Den innebär att man presumerar att arvingen dött före arvlåtaren vid fördelning av arvet. Det innebär att när arvet efter dig fördelas så presumeras det att din dotter avled före dig och därmed inte kan ärva. På samma sätt presumeras det att du avlidit innan henne när arvet efter henne ska fördelas. Om din dotter inte har några egna bröstarvingar ska arvet i första hand gå till hennes föräldrar. Eftersom hennes far är avliden och du vid en eventuell samtidig olycka presumeras vara avliden innan henne, ska arvet gå till hennes föräldrars barn. Detta innebär att hennes halvsyster och andra eventuella syskon ärver. För att din dotters kvarlåtenskap ska placeras enligt hennes önskan kan det vara en god idé för henne att skriva ett testamente. Vänligen

Facebook och förtal

2014-04-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En tjej jag hade samlag med för 1½ år sedan, har börjat sprida rykten om att jag våldtagit henne. Vad gör man åt sådana här saker på Facebook? De e ju rätt svårt att bevisa nu att det ej va våldtäkt då jag ej har kvar några sms eller något sådant. Om de nu skulle visa sig att hon polisanmäler det.
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Om kvinnan sprider rykten om dig på nätet kan hon göra sig skyldig förtal. För att hon ska göra sig skyldig till förtal krävs det enligt 5 kap. 1 § brottsbalken att man lämnat en uppgift om en person och att uppgiften är ägnad att utsätta denna person för andras missaktning. En uppgift om att någon är en våldtäktsman är en sådan uppgift som omfattas av lagen. Du anmäler brott genom att kontakta polisen. Med vänlig hälsning, 

Bevisbörda för ursprungligt fel

2014-04-19 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde en tvättmaskin via blocket. Jag själv testade den samma dag och den fungerade utan problem. Köparen bad inte att få testa den utan bara tog den och åkte hem. Han ringde senare på kvällen och säger att den inte fungerar. Han vill nu ha pengar tillbaka. Vi hade kopplat ifrån den när de kom, men det är väl upp till dem att begära att få testa den innan, det är väl inget jag måste se till att de gör? När jag sökt på internet så står det att man inte ska lägga en tvättmaskin ner när man transporterar, han lastade den själv liggande ner i bilen och har burit den ner för en trappa hemma.. Hur vet jag att inte den har gått sönder i transporten? Har han rätt att begära pengar tillbaka??
Alfred Petersson |Hej och tack för du vänder dig till Lawline.Regler om köp mellan två privatpersoner finner du i Köplagen, KöpL (här).Det är personen som står risken för varan vid skadetillfället som får stå för kostnaden, såvida felet inte beror på säljaren (dig), se 12 § KöpL. Risken går över på köparen när varan avlämnats enligt 6 eller 7 §§ KöpL. Eftersom detta rör sig om ett hämtningsköp är 6 §  tillämplig. I 2 st i nämnda paragraf står det att varan är avlämnad när köparen tagit hand om den. Risken gick alltså över när köparen hämtade varan. När man bedömer huruvida en vara är felaktig gör man detta vid riskens övergång. Dock ansvarar säljaren även för fel som funnits vid köpet, men som visar sig senare. Ett s.k "fel i nöten", se 21 § KöpL. Här blir det en ren bevisfråga. Utifrån dina beskrivna omständigheter kan jag inte ge något definitivt svar. För att bli ersättningsskyldig krävs det att det görs sannolikt att tvättmaskinen var trasig redan vid köpet. I sådant fall kan köparen få häva köpet, se 30, 39 §§ KöpL. Det låter dock sannolikt att varan skadats vid transporten, om det är som du säger att en tvättmaskin ej kan transporteras liggande. Även att tvättmaskinen fungerade dagen innan är av väsentligt betydelse. Det kan dock vara svårt att bevisa. I sådant fall är du ej skyldig att häva köpet.Hoppas du fick någorlunda svar på din fråga! Vänligen,