Straff vid misshandel, ensam vårdnad och SoL 14

2014-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hejsan!jag undrar en sak. Pappan (vi bor ej ihop)till mitt barn har blivit anmäld för misshandel på 15åring, då han ska ha slagit han ihuvudet och skriket hotfulla ord. Och det skall finnas vittnen till det.Vad får han för straff och kommer jag få ensam vård om vårat gemensama barn?(3år).Blir det automatiskt anmält till socialen?Han har varit en före detta grov kriminell för ca:7år sedan.
Sarah Saajakari |Hej!Jag kan tyvärr inte bedöma vad han kommer att få för straff då det är många olika faktorer som spelar in. Det jag kan säga är att straffskalan vid misshandel av normalgraden är fängelse i högst två år. Det betyder att straffet kan variera från böter till fängelse i två år, se 3 kap. 5 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K3P5S1).Rätten tar hänsyn till om slaget är gjort med till exempel knuten näve, öppen hand eller med ett tillhygge. Rätten bedömer även straffvärdet. Vid ett straffvärde på under 12 månader föreligger en presumtion att inte döma till fängelse samtidigt som att det talar för fängelse om en person tidigare är dömd. Det är alltså många omständigheter som beaktas när rätten beslutar vilket straff personen ska bli dömd till.Du får inte automatiskt ensam vårdnad om barnet om pappan blir dömd. Vid beslut om vem som ska ha vårdnad om barnet är utgångspunkten alltid barnets bästa, således är det ert gemensamma barns bästa rätten beaktar i frågan om du ska ha ensam vårdnad. I det fall barnets pappa brister i omsorg om barnet som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling ska rätten besluta om ensam vårdnad, 6 kap. 7 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P7S1). I det fall ovanstående inte föreligger kan du själv ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten, 6 kap 5 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P5S1), om du känner att du vill ha det. Jag råder dig i så fall att kontakta en jurist som kan ge dig rådgivning och driva målet i domstol.Gällande anmälan till socialnämnden görs det enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453#K14P1S1) om man misstänker att ett barn far illa. Jag antar att du undrar om det kommer att göras en anmälan till socialnämnden gällande ert gemensamma barn. Om det finns misstankar om att ert gemensamma barn far illa görs det en anmälan, annars inte.Med vänliga hälsningar,

Vinst på lotto- är det att se som giftorättsgods?

2014-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är gift sedan 7 år tillbaka. Inget äktenskapsförord finns. Fråga: Om jag vinner en stor summa pengar på spel t. ex Lotto är då vinsten min och jag kan göra med den som jag vill? Är den giftorättsgods och ska ingå i bodelningen vid ev. skilsmässa?
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Vid en skilsmässa läggs båda makarnas giftorättsgods ihop och efter att skulder dragits ifrån delas värdet sedan lika mellan makarna. Giftorättsgods ska hållas isär från den enskilda egendomen som vanligtvis inte ingår i bodelningen. Vinner du på lotto så räknas vinsten som giftorättsgods och skall delas lika med din partner vid en eventuell skilsmässa. Hade du istället vunnit pengarna innan giftermålet, så skulle inte pengarna per automatik behandlas som giftorättsgods.Med vänlig hälsning, 

Polisanmälan gällande smitning leder till åtal

2014-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Min dotter cyklade på en parkerad bil och kunde inte lämna någon lapp på bilen eftersom hon inte hade penna eller papper. Hon avvek efter en stund från platsen sedan hon fotograferat bilen med sin mobil. Hon åkte till skolan och fick hjälp att plåstra om sig. På grund av att det var svårt att komma fram till transportstyrelsen kunde hon inte få fram bilägarens telefon och kontakta denne. Han polisanmälde henne för "smitning" och nu vill åklagaren ge henne dagsböter 30 x 50 kr. Bör hon gå med på det för att slippa rättegång? Kommer hon att få körkortet indraget?
Anes Sabic |Hej,Primärt skall sägas att om förundersökningen leder till att åklagaren finner att det finns tillräckligt med bevis för en fällande dom, så väcker åklagaren åtal. En huvudförhandling ska då hållas där rätten har att ta ställning till vad som yrkas och om åklagaren kan styrka att brott har skett och att den tilltalade är den som begått brottet. Som jag förstår uppgifterna du angivit så har åklagaren redan åtalat din dotter för brott. Således skall en huvudförhandling hållas.Avseende körkortet menar jag att hennes tillstånd att köra bil inte har någonting att göra med att det som har skett. Således bör inte körkortet dras in.Med vänlig hälsning, 

När vårdnadshavarna inte kommer överens

2014-07-31 i Barnrätt
FRÅGA |Mamman och pappan har delad vårdnad och är inte överens om var och i vilken kommun barnet som är 6 år skall börja förskoleklassen. Vad händer med barnets chanser att börja i förskoleklassen om rätten beslutar fortsatt delad vårdnad och föräldrarna fortfarande inte är överens?
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga!En ledstjärna inom svensk familjerätt är barnets bästa enligt FB 6:2a, https://lagen.nu/1949:381Vid gemensam vårdnad om barnet så ska besluten gällande barnet ske med samtycke, FB 6:11 och FB 6:13. Gemensam vårdnad förutsätter även att föräldrarna kan samarbeta enligt FB 6.5 st. 2. Samtycke från den andra föräldern krävs om barnet ska bli skriven på en ny adress i enlighet med 7a§ Folkbokföringslagen. Där anges att barnet ska vara skrivet på den adress som föräldrarna kommer fram tillsammans, om barnet kommer bo hos båda föräldrarna lika mycket. Barnets bästa handlar om att man handlar och tar beslut utifrån vad som är bäst för barnet. Barnet i fråga är 6 år gammal och enligt FB 6:11 och 6:13 ska vårdnadshavarna i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål.Om föräldrarna inte kommer överens så kommer en domstol att avgöra frågan utifrån barnets bästa, FB 6:2a. Domstolen kommer vilja att föräldrarna når en lösning i samförstånd.

Ansökan om skadestånd.

2014-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Då jag var 13 år var jag med om en olycka i en knapplift i Norge och bröt lårbenshalsen. Skidanläggningen hade ett par månader tidigare fått "föreläggande" om att sätta upp ett skyddsnät med detta var inte gjort. Skylten om avstigning var bortböjd, liftvakten på kafferast och nödstoppen ur funktion. Jag följde med knappliften högt upp i luften och efter en längre färd for jag in i en stolpe och ramlade av och ner på ett betongfundament. Att jag överlevde tycker många så här efteråt är ett "under"... (Min kamrat vars familj jag var där med gjorde samma sak och bröt samma ben!) Gällande ev ersättning minns jag inget - mer än att det talades om att Norge inte hade någon erstättning för "sveda och värk"... Så 0 kr betalades ut- inget skadestånd från anläggningen alls. Idag (nu 51 år gammal) har jag mitt 30 cm långa ärr på utsidan av vänster lår kvar, en avskuren muskel som står ut, dåligt med känsel kring ärret pga avskurna nervtrådar samt en molande värk inne i benet som kommer och går. I 14 års åldern fick jag även problem med vänster fot - vilket bara blivit värre. Idag kan jag inte gå mer än 100 i skor utan mitt specialgjutna hålfotsinlägg (eget bekostade)- om det har med benbrottet att göra är dock aldrig undersökt. Så frågan är: Kan jag idag söka ersättning/skadestånd och i så fall till vem? Anläggningen - försäkringsbolag...? Är orolig för hur denna skada kommer påverka mig när jag blir äldre... Tacksam för tips och råd - om det finns några :) Mvh Britt-Marie Tegelberg
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga!Enligt mina beräkningar så inträffade din olycka för 38 år sedan. Vad jag har funnit i mina efterforskningar så finns det dock inga begränsningar i tid för hur långt efter man kan ansöka om skadestånd. Med detta sagt så spelar givetvis tiden sedan olyckan in. Det ligger nära till hands att i en eventuell process anta att motparten kommer ifrågasätta ifall de åkommor du nu har kan hänföras till den aktuella händelsen. I den mån du bestämmer dig för att ansöka om skadestånd gör du detta genom att väcka en skadeståndstalan, vilken uppkommer då du lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Rättegångsbalkens 13 kap. 4§. Enligt 2 kap. 1§ skadeståndslagen så stadgas det att den som genom vårdslöshet vållar personskada skall ersätta den. Det måste således bevisas att anläggningen genom underlåtenhet att sätta upp skyddsnät mm. har vållat dig din skada.Jag vågar här inte göra någon bedömning avseende vad utgången av en eventuell process skulle bli, men hoppas att jag har gett dig vidare insikt i den juridiska aspekten av ditt fall. Mitt slutgiltiga råd till dig är att du, i den mån du avser väcka talan, tar kontakt med en yrkesverksam jurist. Vänligen,

Visum/Inresetillstånd

2014-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Ska resa till Kalifornien/västkusten i USA i höst i 7 veckor. Blev dömd för grov rattfylla år 2012. 2014 nu i maj fick jag tillbaka mitt körkort och straffet avtjänat. Har sök visum och blev godkänd. Frågan: finns det chans att jag inte tar mig in i USA pga av detta?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga. Eftersom visum är ett inresetillstånd och du genom detta således har blivit godkänd för inresa så ser jag ingen anledning till att din tidigare brottslighet skulle stoppa dig. Vänligen,

Uttag av semester vid semesterledighet

2014-07-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, Om en anställd tar tjänstledigt för studier, har den personen rätt och kräva utbetalning av all inarbetad semester i samband med att den går på studieledighet? Eller ska det hanteras som vanligt och betalas ut vid semesterårsskifte.
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Det finns tyvärr inget i lagen som uttryckligen anger vad som gäller vid ett sådant här tillfälle. Den primära regleringen avseende uttag av semester regleras i semesterlagens 18-21§§, se https://lagen.nu/1977:480. Jag rekommenderar att du kontaktar din arbetsgivare och ber om att få ut din semester i pengar, vilket ofta inte torde leda till några problem. Med vänlig hälsning, 

Delavyttring, fastighet

2014-07-31 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Vår 91 åriga far är sedan 40 år ägare till en sommarstuga. Han har beslutat att som gåva ge denna till min bror och mig. Jag vill nu köpa ut min bror. Vi har gemensamt värderat stugan till 500 tkr. Det innebär att min bror säljer sin del för 250 tkr. Anskaffningsvärdet för 40 år sedan understiger 250 tkr. Kan denna försäljning få negativa skattekonsekvenser för min bror?
Denise Peters |Hej och tack för din fråga! Reglerna om detta hittar du i Inkomstskattelagen, (IL), här.Det vi har att göra med här är en så kallad delavyttring. Det hela kommer beskattas som en kapitalvinst. För att få fram kapitalvinsten räknar man som huvudregel ut skillnaden mellan den ersättning man fått för fastigheten och omkostnadsbeloppet/anskaffningsvärdet, se 44:13-14 IL. När man gör en delavyttring kommer man dock bara använda de belopp som belöper på just den del som avyttras. Detta betyder att man kommer räkna ut kapitalvinsten som skillnaden mellan ersättningen för delen som avyttrats och det omkostnadsbelopp som belöper på denna, se 45:19 IL. Kan man inte utreda hur mycket delen som ska säljas är värd i förhållande till den andra finns det en även en proportioneringsregel att tillgå, se 45:20.Me de siffror som ges i din fråga kan jag inte göra en korrekt bedömning då jag inte vet hur mycket förbättringsarbeten som lagts ner på varje del osv. men teoretisk sätt kommer en uträkning enligt huvudregeln se ut ungefär såhär:Din bror säljer halva stugan till dig. Värdet för denna del är 250 000 kr vilket är 50 % av det totala värdet. Anskaffningsvärdet för samma del är då 250 000/2 dvs. 125 000 kr. Kapitalvinsten för din bror är således 250 000 minus 125 000 dvs. 125 000 kr. Denna vinst kommer sedan beskattas med 30% i inkomstslaget kapital, se 65:7 IL. Så i den mån din bror säljer sin del av huset till dig kommer han alltså beskattas.Med vänliga hälsningar