Avtal via mail

2014-12-23 i Avtal
FRÅGA |Hej! Vi har bokat en stuga genom mail, dem har fått mina kontaktuppgifter. Är det bindande då? Vill avboka då det kommit något emellan och kan inte, står på sista mailet att: Anmärkning mot ovanstående bokning ska göras inom 7 dagar. Därefter är bokningen bindande.Tacksam för svar! Med vänlig hälsning, Malin.
Josefin Grönkvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Avtal är till dess innehåll alltid bindande oavsett till vilken form (skriftligt eller muntligt), det finns alltså inga formkrav på avtal om det inte är särskilt föreskrivet. Att ni ingått ett avtal via mail är därför inte något som skulle innebära att ni inte förbundit er till avtalet. Ni är därför bundna till avtalet. Om motparten har gjort förbehåll om att bundenhet uppkommer inom 7 dagar är detta således en förutsättning som ni accepterat genom att acceptera erbjudandet och således inträda i avtalet. Även om ni inte svarat på det sista mailet där detta angavs, och därmed inte uttryckligen har godtagit förbehållet, lär ni blivit bundna av det genom s.k. passivitet. Dvs att om ni inte direkt motsatte er 7 dagars-förbehållet har ni blivit bundna av det eftersom det anses vara en del av avtalet. Tyvärr kommer det därför nog bli svårt för er att slippa undan situationen. Om det är en privat bokad stuga skulle jag dock rekommendera att ni tar kontakt med personen för att se om ni eventuellt kan få prisavdrag eftersom ni inte kommer att använda stugan (dvs inte orsaka några kostnader för uthyraren) eller om ni kan vidareuthyra stugan till annan person som åker i ert ställe. Möjligheten till att få till undantag/ändringar i avtalet kan eventuellt vara större om det är en privat bokning än om ni har hyrt av ett företag eftersom dessa använder sig av standardavtal (som man därför mycket sällan medger undantag till). Hoppas du har fått hjälp med din fråga. God jul!Med vänlig hälsning, 

Kan pengar vara enskild egendom?

2014-12-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag har ett konto med pengar som är orört sen många år tillbaka. Pengarna är mina. När jag gifte mig frågade jag om man kunde skriva äktenskapsförord på detta men fick till svar att det var krångligt när det var just pengar. (svårt att följa tror jag de sa). Men som sagt, jag rör dem inte. Bara jag har uppgifterna till kontot. Jag känner nu ett behov av att fråga er, är det verkligen krångligt och svårt? Om jag vill göra det trots allt, hur gör jag då?Vill säkerhetsställa att de verkligen tillfaller mig vid en eventuell skiljsmässa.
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Det går absolut att skiva avtal om att göra egendom enskild genom äktenskapsförord även beträffande pengar. Pengar, till skillnad från "vanlig egendom" som exempelvis möbler eller fordon, anses dock vara av en mer komplicerad kategori egendom. Detta eftersom en summa pengar är utbytbar mot en motsvarande summa pengar och det kan vara svårt att bedöma identiteten hos en viss summa pengar.Poängen med detta är att pengarna måste hållas avskilda på ett sätt som medför att pengarna kan sägas "behålla sin identitet". I och med att du redan håller dessa pengar avskilda på ett separat konto så är min bedömning att ett avtal om detta inte vore särskilt svårt att anordna. Hör av dig till din bank om du behöver ytterligare uppgifter om hur dina pengar hålls avskilda så detta kan preciseras i förordet.Äktenskapsförord är ett slags skriftligt avtal som måste undertecknas av er båda och lämnas in till Skatteverket för registrering. Förordet blir gällande först efter ni registrerat det hos Skatteverket.Reglerna om äktenskapsförord finner du https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1

Testamente och enskild egendom

2014-12-23 i Testamente
FRÅGA |Hej,Om en far säljer en fastighet till exempelvis sonen. Kan den då som säljer skriva ett testamente om att fastigheten säljs som enskild egendom?Med vänlig hälsning,
Josefin Grönkvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Testamenten är i sig en väldigt speciell avtalsform eftersom det inte får verkan för ens testatorn har avlidit. Generellt kan sägas att det står fritt fram att testamentera till vem man vill och gällande all sin egendom, även om testamentet kan komma att inskränkas av exempelvis bröstarvingar (testatorns barn) som alltid har rätt att få viss kvot av arvet. Det finns dock ett par begränsningar när det gäller vad man kan testamentera bort. Det kan tyckas självklart, men man kan bara testamentera bort sådan egendom som vid dödstillfället är testatorns egna egendom, alltså det som personen har äganderätt till. Om fadern i detta fall skulle sälja egendomen till sin son innan denne avlidit skulle alltså denne inte kunna testamentera bort egendomen. Fadern skulle därför inte heller kunna göra förbehåll om att den ska innehas på visst sätt (enskild egendom) eftersom denne inte har kvar rådigheten att bestämma över egendomen. Om det skulle skrivas in ett sådant förbehåll i testamentet skulle detta bli utan veckan. Är det så att din far önskar att sälja egendom till dig som du ska inneha som enskild egendom skulle jag rekommendera dig att upprätta ett äktenskapsförord med din partner där ni förordnar om att egendomen ska vara din enskilda. Det går även att göra förbehåll om att egendom ska mottas som enskild egendom om din far skulle ge egendomen till dig som gåva. Förbehållet skrivs då in i det gåvobrev som upprättas mellan er. Det är dock viktigt att tänka på att om egendomen skulle överlåtas som gåva kommer detta högst sannolikt att när din far avlider, räknas som förskott på arv för dig. Detta innebär förenklat uttryckt att det värde för egendomen du redan fått som gåva av din far kommer att räknas av på den del du har rätt till som arv vid arvskiftet. Gäller det ex en fastighet som ju har ett högt värde, kan det vara väldigt viktigt att reflektera över vilken överlåtelseform som är att föredra i just ert fall. Behöver ni mer konsultation skulle jag rekommendera er att vända er till en erfaren jurist som kan hjälpa er mer på djupet. Önskar ni att göra det finns en direktlänk här direkt till höger. Hoppas du har fått tillräckliga svar på din fråga!

Upphörande av ett samboförhållande

2014-12-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Tänkte höra om ni ville hjälps mig med en fråga. Jag och min man köpte ett hus 2005, för drygt 3 år sedan skiljde vi oss och han köpte då ut mig ur huset. Efter ett halvår som skilda beslöt vi oss för att försöka på nytt igen och blev sambor. Jag betalat då en hyra på 5000 Kr/mån. Har alltså ingen äganderätt i huset. Nu vill han att jag flyttar efter 3 år som sambo. Min fråga är vad jag har för rättigheter? Kan han kasta ut mig på gatan? Kan tilläggas att vi har två barn på 9 och 12 år. Tack på förhand. Med vänlig hälsning, Pernilla Torberntson
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Vid ett upphörande av ett samboförhållande samboegendomen fördelas mellan er genom en bodelning. En begäran skall göras inom en ettårs period räknat från dagen då samboförhållandet upphörde, se 8 § sambolagen här. Det som skall ingå i en bodelning är samboegendom i form av bostad och bohag som har införskaffats för det gemensamma boendet. Bostaden införskaffades ursprungligen för det gemensamma syftet, men den kom att bli hans i samband med att han köpte ut dig vid skilsmässan. Således gällera att bostaden ej är att betrakta som samboegendom och skall av den anledningen inte ingå i en eventuell bodelning. I 22 § sambolagen finns en bestämmelse som innebär att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att ta över den oberoende av om bostaden är att betrakta som samboegendom eller inte. En sambos övertagande förutsätter att denne har störst behov av bostaden och att ett övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Hänsyn tas exempelvis till om Du exempelvis får ensam vårdnad om de gemensamma barnen eller att barnen huvudsakligen skall bo hos dig. Jag vet inte tillräckligt mycket för att kunna ge dig ett exakt svar, men Du bör känna till att Du eventuellt kan få ta över bostaden! Om det blir aktuellt kommer Du att få köpa ut honom från bostaden.Din sambo har rätt att be dig att flytta ut ur lägenheten(detta gäller under förutsättning att det jag ovan nämnt inte kan aktualiseras). Dock bör Du vara att betrakta som inneboende och därför har Du i regel en rätt till tre månaders uppsägningstid, se 12 kap. 4 § st. 1 p. 1 jordabalken https://lagen.nu/1970:994. Han kan således inte kasta ut dig på gatan!Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en familjejurist för vidare juridisk rådgivning. Lawline samarbetar med Familjens Jurist som är väldigt framgångsrika inom detta rättsområde. Du kan boka tid direkt via vår hemsida, se http://lawline.se/boka.Hoppas att Du är nöjd med mina svar! Önskar dig all lycka i framtiden och jag hoppas att allting löser sig till det bästa.Med vänlig hälsning, 

Betalningssvårigheter

2014-12-23 i Alla Frågor
FRÅGA |HejJag har stora problem med att betala mina fakturor. Jag driver Balkan AB och har fem anställda. Jag äger företaget själv. Balkan AB erbjuder jugoslaviska varor. Vad kan jag göra för att driva företaget vidare? Går det att driva företaget vidare i den nuvarande situationen, vad har jag för olika alternativ ? Mvh Johan
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Din fråga är egentligen av företagsledande karaktär och kanske inte främst passar sig bäst för juridisk rådgivning. Det är också väldigt svårt att ge något konkret svar på grund av de begränsade uppgifter som du lämnat i frågan. Det finns dock ett antal möjligheter du kan överväga för att öka kapitalet i ditt bolag. Nedan följer ett antal exempel:1) Är dina betalningsproblem tillfälliga kan du ansöka om att uppta ett lån hos en bank eller liknande kreditinstitut för att lösa de kortsiktiga fordringarna. Detta löser inte problemen på längre sikt, men kan ge tillfälligt andrum.2) Ta kontakt med dina fordringsägare (de som du köpt sakerna av) och begär att få anstånd med betalningarna.3) Eftersom du driver ett aktiebolag finns ett flertal alternativ. Antingen kan du genom en nyemission ta in nytt kapital i företaget eller sälja andelar av ditt eget aktieinnehav till någon intressent som kan bidra med nytt kapital. Försäljningssumman kan sedan tillskjutas företaget.

Förverkande av villkorligt medgiven frihet

2014-12-23 i Påföljder
FRÅGA |Jag undrar vad begreppet "förverka 3 månader av den villkorligt medgivna friheten" betyder? Min sambo var villkorligt frigiven och dömdes för nytt brott till fängelse i 3 mån. Betyder det att han sitter 3+3 mån?
Josefin Grönkvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du nämner kan en dömd person friges villkorligt, detta kan ske efter att 2/3 av straffet har avtjänats i enlighet med 26 kap. 6 BrB. En villkorlig medgiven frigivning från fängelse kan helt eller delvis förverkas, för precis som det låter så blir man frigiven under förutsättning att man följer de villkor som uppställts. Om återfall i brott har inträffat under prövotiden kan den således förverkas, se 34 kap. 4 § st. 1 BrB. Prövotiden löper alltid på den återstående tiden av fängelsestraffet, dock minst ett år) oavsett hur långt fängelsestraffet har varit), se 26 kap. 10 § BrB. Man kan säga att huvudregeln är att om brott begås inom prövotiden så ska den återstående tiden av straffet förverkas, alltså den del som man skulle suttit kvar i fängelset om man aldrig hade frigivits. I din mans fall alltså tre månader! Anledningen till att detta kan ses som en huvudregel är för att man i 34 kap. 4 § kan läsa att det krävs särskilda skäl för att rätten inte ska förverka straffet. Exempel på det är om det nya brottet är väldigt lindrigt i jämförelse med det första, om det har förflutit väldigt lång tid mellan brotten eller om det skulle anses vara oskäligt (till hög ålder, hälsa, utsatt familjesituation för personens barn, eller dylikt). Enligt 34 kap. 4 § st. 3 BrB kan dock istället för förverkande av villkorlig medgiven frigivning, prövotiden förlängas. Av fjärde stycket framgår att en förlängning av prövotiden istället för förverkande endast får verkställas före prövotidens utgång och att ett förverkande av en villkorlig frigivning senast får verkställas inom ett år efter prövotidens utgång. I din mans fall skulle jag därför säga att det bör innebära ett förverkande av de 3 månaderna som är hänförliga till det första brottet, samt att han även ska avtjäna fängelsestraffet för det nya brottet vilket du uppgav var 3 månader även det. Eftersom han i det senare brottet kan bli frisläppt enligt 2/3 av det avtjänade straffet kan han därför eventuellt komma att behöva sitta 5 månader i fängelset. Jag kan tyvärr inte ge mer utförligt och precist svar kopplat till ditt enskilda fall eftersom jag inte har någon information om din mans brottsregister och dessa två specifika brott. Jag hoppas ändå att du fått hjälp med din fråga!God jul!

Hyresavtal, fråga om anbud och accept.

2014-12-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag skulle hyra en lokal via en annons på blocket.se. I annonsen står det att hyrestiden är på minst ett år. När min mamma (som ska stå på kontraktet) hade kommit överens med ComLokal om att dom ska skicka över hyreskontraktet så fick jag idag veta att dom ändrat det till minst 3 år från tidigare 1 år. Har dom rätt att göra så? Det står ju ett 1 år i kontraktet och det var det vi hade en muntlig överenskommelse på om jag skulle bli den som får hyra lokalen. Annonsens text kopierad: Lager/verksamhets lokal i Tynnered F FÖRETAGSANNONS Uthyres av ComLokal Mäklare. 3 december 07:29. I källarplan kan vi erbjuda lägenhetsförråd med tillgång till wc för hobbyverksamhet alternativt lager. Månadshyran är 900:- totalhyra och minsta hyrestid är 1 år. 386:- m²/år Årsavgift: 386 kr/m² Area: 28 m² Typ: Lokaler & Fastigheter, Lager & förråd, Uthyres
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Är annonsen på blocket bindande för ComLokal?Av 1 § avtalslagen följer att anbud om slutande av avtal är bindande för den som angivit anbudet. Detsamma gäller för den som accepterar ett anbud. För att ett anbud ska vara bindande krävs det dock att det riktar sig till en person eller i varje fall en avgränsad krets av personer. Ett erbjudande som riktar sig till allmänheten, d.v.s. till en obestämd krets, är inte att betrakta som ett anbud utan som ett utbud. Ett utbud är inte bindande för den som avger det. Exempel på utbud är annonsering i en tidning eller skyltning i ett skyltfönster. Annonsen på blocket är att betrakta som ett utbud är och därför inte bindande för ComLokal. Formkrav för hyresavtalMot bakgrund av att avtalet gäller hyra för en lokal är 12 kap. jordabalken tillämplig. Enligt 12 kap. 2 § JB ska hyresavtal upprättas skriftligen om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Det finns således inget krav på att hyresavtalet ska ha skriftlig form. Såväl muntliga avtal som muntliga tillägg till skriftliga avtal är  giltiga. Frågan i detta fall är därför vad som sades i telefonsamtalet mellan din mamma och ComLokal. I det fall de endast kom överens om att hyresavtalet skulle skickas till din mamma för påskrift torde ComLokal inte vara bundna av att hyrestiden ska vara minst ett år. Avtalet som ComLokal skickade är dock att betrakta som ett bindande anbud och din mamma kan välja att antingen acceptera anbudet eller att avslå det. I det fall din mamma i telefonsamtalet däremot kom överens med ComLokal om att minsta hyrestid ska vara ett år är det bindande för ComLokal. Detta kan dock vara svårt att bevisa i en eventuell rättegång.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Polisens kontroll av fordon

2014-12-22 i Polis
FRÅGA |Har jag som yrkeschaufför rätt att neka en polisman att komma in i min lastbil för att kontrollera min färdskrivare om jag ej är misstänkt för något brott? MVH Alf
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Svaret på din fråga är att Du har en rätt att neka polisen tillträde till din lastbil! Avseende begäran om uppvisande av ID skall sägas att det i Sverige inte föreligger någon allmän skyldighet att legitimera sig då man vistas på en allmän plats. I 14 § polislagen finns dock en möjlighet att kunna begära att få se ID, men det krävs att Du exempelvis varit misstänkt för något brott och att polismannen haft särskild anledning att anta Du skall berövas friheten. I 22 § polislagen står följande att utläsa: "En polisman får stoppa ett fordon eller annat transportmedel1. om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott,2. om det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd ingripa mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom friheten, på annat sätt inskränka hans rörelsefrihet eller underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning,3. om det behövs för att med laga stöd genomföra husrannsakan i fordonet eller4. om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet".I 20a § polislagen regleras förutsättningarna för en husrannsakan i ett fordon. Kort sammanfattat kan sägas att bestämmelsen i första hand används då polisen misstänker att fordonet kan komma att användas vid brott eller om man misstänker att det finns vapen i fordonet. Bestämmelsen skall tillämpas restriktivt och det innebär alltså att man varken kan stoppa eller genomföra en husrannsakan utan grund för det. I ditt fall torde det knappast ha funnits förutsättningar för kontrollera din färdskrivare!Hoppas Du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,