Hur länge finns en "prick" i belastningsregistret kvar?

2015-01-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag har blivit dömd till dagsböter år 2009 för bedrägeri. Undrar när pricken försvinner från registret? Jag har möjlighet att få anställning hos en firma men man måste vara fri från register.
Siri Dunér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att en person har en "prick i registret" innebär att han eller hon finns med i belastningsregistret (brottsregistret). Reglerna kring hur länge en "prick" syns finns i Lag om belastningsregister. I korta drag styr brottstypen och det straff som dömdes ut över hur läge du finns med i belastningsregistret. Enligt 17 § 9:e punkten försvinner en notering om bötesbrott ur registret efter fem år. Med andra ord bör din "prick" försvunnit någon gång under 2014.

Särskild utredning - försäkring

2015-01-31 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag va igår på en särskild utrening. jag har krockat min bil med en annan bil. Så de misstänker att vi har planerat. Också de säger att de kan inte få ihop skadat. För att hans skada är neråt och min är uppåt. och han frågade jätte konstiga frågor och jag blev jätte nervös. Va kan hända efter det.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Resultatet av en särskild utredning kan förenklat sägas bli en av tre följande alternativ:1) Du får ersättning för dina skador. Om försäkringsbolaget kommer fram till att allt ser OK ut samt att skadorna täcks av försäkringsvillkoret får du ersättning som täcker dina skador.2) Du får ingen ersättning för dina skador. Om försäkringsbolaget kommer fram till att försäkringen inte täcker skadorna eller att något undantag är tillämpligt kan du få ett avböjande och blir då utan ersättning. Ett sådant beslut kan omprövas.3) Du får ingen ersättning samt en polisanmälan görs. Om försäkringsbolaget i sin utredning kommer fram till att det finns misstanke om brott, samt tillräcklig bevisning finns, är det möjligt att de gör en polisanmälan för försäkringsbedrägeri. I så fall tas processen över av polisen som avgör om en förundersökning ska inledas.Mer om vad en särskild utredning innebär och vad resultatet av en sådan kan bli finner du på Svensk Försäkrings hemsida: http://www.svenskforsakring.se/Huvudmeny/Branschsamarbete/Rekommendationer/Undersidor/Riktlinjer-for-forsakringsforetagens-utredningsverksamhet/. Hoppas att det blev lite mer klarhet i situationen.Vänliga hälsningar,

Förskott på arv -fastighet

2015-01-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Hejvi är 2 arvingar efter vår farfar som gick bort sent 2014En son i livet samt ett barnbarn, jag ( ärver efter avliden son2)vår farmor gick bort 2003då fanns det en fastighet i bouppteckningen som ärvdes av min farfarfastigheten har sedan överlåtits till sonen för 0 kr och fanns inte mednär farfar gick bort sent 2014, inte heller något gåvobrev..är detta att betrakta som förskott på arv?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.I princip alla gåvor som en arvlåtare ger till en bröstarvinge under sin livstid ska räknas som förskott på arv (med undantag för t.ex. gåvor av mindre värde). Om det i ett gåvobrev uttryckligen har angetts att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv gäller detta.Eftersom det i det här fallet inte finns någon sådan uttrycklig viljeförklaring ska gåvan till sonen ses som ett förskott av arv och dras av från hans arvslott, se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1. Om värdet på fastigheten överstiger arvslotten kan det till och med bli fråga om återbetalningsskyldighet så att du i vart fall får ut din laglott (hälften av arvslotten), se https://lagen.nu/1958:637#K6P4S1.Hoppas att det blev lite mer klarhet i frågan.Vänliga hälsningar,

Styvförälders underhållsskyldighet mm.

2015-01-31 i Underhåll
FRÅGA |Barnen bor hos mig (mamman)De hälsar på sin pappa sporadiskt. Sällan ett helt dygn.Han betalar f-kassans underhållsstöd för alla barnenHan tjänar mer än mig, men jag är gift med en ny man och vi har ett barn ihop.F-kassan räknar enbart biologisk förälders inkomst vid uträkning av underhållsstöd. Jag önskar ett större bidrag från min ex man än de 1273 /barn han idag betalar. Jag grundar det på att han har högre inkomst och att han inte betalar något annat för barnen. Kan man dra detta rättsligt? Tittar man på min nuvarande mans inkomst också?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om underhållsskyldighet behandlas i Föräldrabalken, som du hittar https://lagen.nu/1949:381. Föräldrar ska betala underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7:1. Om din ex-man har högre inkomst än du och därmed starkare ekonomisk förmåga är det något som det ska tas hänsyn till i bestämmandet av hur stort underhållet ska vara. Styvföräldrar kan ha visst underhållsansvar enligt FB 7:5, om man som i ert fall har barn tillsammans. Denna underhållsskyldighet gäller dock främst för styvföräldern att höja den ekonomiska levnadsstandarden om han har ekonomisk möjlighet till det. Tanken är att alla barn som växer upp i samma familj ska ha samma levnadsstandard. Det är möjligt att väcka talan om ändring i underhållets storlek och därmed få saken prövad inför rätten. Om du behöver hjälp av en jurist kan du boka tid på här på hemsidan, http://lawline.se/boka.Jag hoppas att det har fått svar på din fråga!

Arvsrätt som bröstarvinge

2015-01-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vad säger lagen om arvsrätt för bröstarvinge. Jag är född 1948. Min biologiske far som jag aldrig sett, avled för omkring 2 år sedan. Min mor säger att jag inte hade arvsrätt efter honom. Nu undrar jag varför?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Regler om arv finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), se här. Bröstarvinges, det vill säga barns, rätt till arv efter sina föräldrar regleras i ÄB kap 2 § 1, se här. En bröstarvinge till en avliden person har således alltid arvsrätt först. Om det var så att din far var gift när han avled så är du ett så kallat särkullbarn och har då enligt lag rätt att få ut din arvslott (dvs din del av arvet) direkt när din far avled, se ÄB kap 3 § 1, här. Du skriver inget om du vet om din far har skrivit ett testamente, men om så är fallet så kan din far ha begränsat din rätt till arv testamentet, men du har i så fall ändå alltid rätt till din så kallade laglott, vilket är hälften av arvslotten. För att du i ska få ut din laglott i en sådan situation så krävs det att du begär jämkning av testamentet (om ett sådant finns), se ÄB kap 7 § 3, här. Jämkningen måste du begära inom 6 månader från och med att du delgivits testamentet (enligt ÄB kap 14). Jag hoppas detta gav svar på din fråga, annars rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist som är specialiserad inom familjerätt. Du kan till exemplet enkelt boka en tid för rådgivning genom knappen "boka" här uppe till höger.Med vänliga hälsningar

Kan privatperson yrka varumärkesintrång?

2015-01-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej , Skriver gällande varumärkeslagen 1210:1877 , Vad är det som gäller , gäller lagen enbart privatpersoner som köper saker sims imellan eller gällen den även företag som säljer priatkopierade kläder / klockar / m.m..Om företag kan jag anmäla dem för dom märke dom säljer till polisen eller var skall jag vända mig i sådan anmälan för jag tycker att det är helt käpp rätt och helskotta att sälja piratkopierade klockor om någon har en klocka för 40000 på sig. Exempelvis casio... Det känns som ett hån om ni förstår hur jag menar...när klockan i butik kostar 300-500kr/st. Nått måste göras !
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Varumärkeslagen syftar främst till att skydda rättighetsinnehavarna t.ex. ett företag som har registrerat ett varumärke och på så sätt fått en ensamrätt att använda varumärket kommersiellt. Det är därför vanligtvis rättighetsinnehavaren som stämmer de som säljer piratkopierade varor eller anmäler dem. Det finns dock inget hinder för dig att lämna in en anmälan om du misstänker att ett brott har begåtts.För att en åklagare ska driva fallet krävs att det föreligger särskilda skäl ur samhällssynpunkt. I praktiken tror jag därför att det ska röra sig om en mycket omfattande brottslig verksamhet för att en förundersökning ska inledas på grund av en anmälan som kommer från en utomstående. Men som sagt, om du misstänker att ett brott har begåtts kan du alltid polisanmäla detta.Vänliga hälsningar,

Fördelning av arv efter moster/morbror

2015-01-31 i Arvsordning
FRÅGA |Jag undrar hur arvet fördelas efter min döda moster o morbror? De hade inga barn. Inga föräldrar som lever. Min döda moster har en syster som lever o två döda systrar. De döda systrarna har barn. Min döda morbror har fyra döda syskon som alla har barn. Min moster dog 2000 o min morbror 2014. I min mosters bouppteckning ägde hon 35 % av gemensamma behållningen. Min morbror 65% . I deras gemensamma testamente står att kvarlåtenskapen delas enligt lag mellan våra efterarvingar å ömse sidor.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Hur arv ska fördelas enligt lag regleras i ärvdabalken som delar upp släktingar i tre olika grupper. Om det inte finns någon levande i grupp 1 att dela ut kvarlåtenskapen till går man vidare till grupp 2 osv.Grupp 1: Arvlåtarens barn (eller deras barn/barnbarn/barnbarnsbarn etc)Grupp 2: Arvlåtarens föräldrar, syskon och halvsyskon (eller deras barn/barnbarn... etc)Grupp 3: Arvlåtarens far- och morföräldrar, faster, farbror, moster, morbror (eller deras barn...)Morbrorn: Eftersom inga barn finns (grupp 1) ska arvet fördelas mellan din morbrors syskon. Då även de har gått bort är det deras barn som får dela lika på arvet.Mostern: Här gäller i princip samma sak. De tre syskonleden tar 1/3 av arvet var. Den syster som ännu lever får alltså 1/3 och barnen till de bortgångna systrarna får dela på den tredjedel som deras mamma skulle haft.När din morbror dog ska din moster ha ärvt hela kvarlåtenskapen men morbrorns efterarvingar (nu hans syskon) har rätt att ärva den delen när din moster gått bort. De ska därför dela på 65 % av kvarlåtenskapen medan mosterns efterarvingar får dela på resterande 35 %. T.ex. ska din moster som än är i livet har 1/3 av 35 % utav kvarlåtenskapen.Hoppas att det blev lite mer klarhet i situationen. Vänliga hälsningar,

Fastställelsetalan i Arbetsdomstolen

2015-01-31 i Alla Frågor
FRÅGA |En ishockeyspelare har med sin förening träffat ett anställningsavtal som sträcker sig ett visst antal år framåt. Kontraktet som sådant är ett standardkontrakt som används av samtliga föreningar i ligan. Efter halva tiden förändras vissa omständigheter, som föreningen i sin roll som arbetsgivare anser upphäver anställningsavtalet. Spelaren å sin sida anser att avtalet fortsatt gäller, oavhängigt de nya omständigheterna. Spelaren är fackligt ansluten och kollektivavtal finns. Fackliga förhandlingar ledar ingenstans, varför en stämningsansökan inlämnas till arbetsdomstolen. Spelaren vill av personliga skäl inte åsamka föreningen någon ekonomisk skada mer än nödvändigt och vill därför inte yrka på att föreningen ska utge något skadestånd. Hans önskan är istället bara att fastställa att föreningens förfarande utgjort ett brott mot ett flertal av paragraferna i anställningsskyddslagen och att föreningen hade varit skadeståndsskyldig för den ekonomiska skada som han lidit efteråt om han yrkat på skadestånd.Kan en sådan talan där inget yrkande på skadestånd eller annan prestation förväntas prövas i arbetsdomstolen? Kan det föreligga rättegångshinder, med avseende på vad som sägs i Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister, 4 kap. 6§? Kan ett sådant rättegångshinder kringgås av att yrka på endast en liten symbolisk summa i skadestånd?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Precis som du konstaterar aktualiseras Lag om rättegång i arbetstvister (https://lagen.nu/1974:371) i det fall du beskriver. Bestämmelsen i 4:6 behandlar fall där det finns en talan som inte innebär ett yrkande om att någon ska fullgöra något, till exempel betala skadestånd, en så kallad fastställelsetalan. En fastställelsetalan kommer endast tas upp av Arbetsdomstolen om det är av avsevärd betydelse för käranden (i det här fallet hockeyspelaren) att fallet prövas. Det är alltså ett högt ställt krav för att denna typ av talan ska tas upp, och för att talan ska prövas måste käranden visa att det faktiskt är av avesvärd betydelse att fastställelsetalan prövas. Om man yrkar på visst, om än ringa, skadestånd bör detta ses som en vanlig fullgörelsetalan och inga hinder med anledning av 4:6 aktualiseras. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!