Bild på hus i kommersiellt syfte

2017-10-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Vi uppmärksammar att ett företag använder ett foto på ett bostadshus som vi äger. Fotot återkommer under mängder av adresser när man scrollar ner i deras söksajt för att få info om området i fråga. Framför huset står två personer, för oss helt okända. Det är inte vi som fotograferat, fotot är minst 5 år gammalt. Får verkligen ett företag använda foto på privatpersons bostadshus på detta sätt, i en söksajt på nätet ?Mvh
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Regler om rätten till foton på hus och vem som får sprida dem finner du i upphovsrättslagen (här). Byggnader får fritt avbildas, exempelvis genom fotografering (se 24 § st. 2). Vad jag vet finns ingen annan lagregel som hindrar företaget från att använda bilden i sin marknadsföring. Hoppas att svaret var till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor! Vänligen,

Förskott på arv.

2017-10-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag fick en större summa av svärmor som gåva. Kan det räknas som förskott av arv.Min svägerska vill ha det till att jag har varit syssloman för svärmor. Något förordnande finns inteHar inte haft dispositionsrätt till till några konton..
Elin Gustavsson |Hej! Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förskott på arvFörskott på arv regleras i Ärvdabalkens 6e kapitel, läs det här. Den första paragrafen säger att det som en bröstarvinge får i gåva av arvlåtaren under dennes livstid ska sedan räknas av från det totala arvet. Det betyder att det endast är bröstarvingar, alltså barn, till arvlåtaren som kan få "förskott på arv". Eftersom att du inte är barn till din svärmor kan det inte räknas som förskott på arv. AvtalFör att undvika framtida konflikter så kan det vara bra att skriva någon typ av avtal mellan dig och din svärmor för att visa att avsikten med gåvan varit att ge den till dig och inte till den person du är gift med (hennes barn) så att det blir tydligt i eventuella framtida tvister. Hoppas allting går bra! Vänligen,

Konsumentkreditavtals giltighet

2017-10-23 i Avtal
FRÅGA |JuliMin bror M med familj blir på en marknad kontaktad av First Event(FE), som vill få se över familjen abonnemang och som tack ska familjen få surfplattor och trådlösa högtalare. Försäljarna ligger på och till slut går M med på att FE ska få se över abonnemangen.FE ber att få göra iordning papperen och komma hem till M senare på dagen.Fyra försäljare från FE dyker senare upp hemma hos M.Det är två och ibland tre aktiva säljare som pratar med M.Under diskussionen skriver M under ett papper där han ger FE uppdraget att se över familjens abonnemang.FE hämtar surfplattor och högtalare i bilen och ger dem till M.När de har åkt inser M att han fått 8 stycken surfplattor och 3 högtalare, men att FE inte har lämnat några papper efter sig.Marknadsvärde för lämnade produkter är max 20.000 kr.OktoberM:s fru öppnar ett brev från Wasa kredit (WK) och upptäcker att det är en påminnelse för ett lån på 100.000 kr. M är frågande och kontaktar WK som skickar över kopia på en kreditansökan som verkar ha M:s underskrift.Som leverantör/kreditförmedlare står Jacobssons försäljning och bemanning AB (JFB). Det är inte ett företag som M känner igen.M försöker kontakta JFB via det nummer som anges på ansökan; jag hjälper M med ett brev som skickas med post till JFB; jag kontaktar VD för JFB via Facebook Messenger.Inget av dessa kontaktförsök lyckas.FrågaVad är M:s juridiska status och vad kan vi göra? Uppenbarligen har inte försäljningen skett enligt konsumentkreditlagen
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att låneansökan har beviljats, eftersom det kom en påminnelse om lånet. Sedan kan också nämnas att det verkar som att Jacobssons försäljning och bemanning AB står bakom företaget First Event AB. Allt är beroende av vad din bror har avtalat om under mötet med försäljarna. Då jag inte vet exakt vad som stod i avtalet, kommer min redogörelse att bli relativt översiktlig. Jag tolkar det dock som att din bror inte har haft uppfattningen att hans underskrift skulle innebära ett lån på 100 000 kr. Observera att ett låneavtal inte måste vara skriftligt för att vara bindande.Att information enligt konsumentkreditlagen inte getts innebär inte ogiltighetVid lån har långivaren och den eventuella kreditförmedlaren ett ansvar att följa god kreditgivningssed, vilket innefattar att de ska ta vara på konsumentens intressen och lämna de förklaringar som just den konsumenten behöver. Konsumenten ska få information om räntan och övriga villkor för lånet. En kreditförmedlare ska även se till att lämna information om denne samarbetar med en viss kreditgivare eller inte samt eventuella avgifter konsumenten ska betala. Någon information om kredit verkar inte ha getts, med tanke på att din bror blev fundersam när påminnelsen från Wasa Kredit kom. (se 6, 7, 8, 10 samt 48 §§ konsumentkreditlagen)Om denna information inte lämnas kan långivaren och/eller kreditförmedlaren bli skyldig att betala en marknadsstörningsavgift. Dock innebär avsaknaden av information inte att avtalet upphävs. (se 11 och 48 §§ konsumentkreditlagen)Svårt att häva avtaletDen allmänna principen är att ett avtal ska hållas. Avtalet din bror skrev på under mötet omfattades dock av en 14 dagar lång ångerrätt från det att avtalet slöts. I och med att det gått flera månader sedan denna händelse, kan avtalet inte hävas genom denna ångerrätt. Skulle det vara så att din bror inte har varit tillräckligt uppmärksam på vad han skrev på, kommer det därför bli svårt att få avtalet upphävt. Då krävs det att avtalet faller under någon av de grunder som innebär att avtalet ska förklaras ogiltigt. Min bedömning är att man skulle kunna försöka hävda att det strider mot tro och heder att åberopa avtalet med tanke på omständigheterna när avtalet slöts, utan att ha alltför stora förhoppningar på att det skulle fungera. (se 33 § avtalslagen och 10 och 12 §§ distansavtalslagen, vid kreditavtal gäller 21 och 22 §§ konsumentkreditlagen)Har det skett en urkundsförfalskning?Detta inverkar förmodligen inte på ett eventuellt kreditavtal men jag anser att det är viktigt att lyfta fram. Skulle det vara så att din bror faktiskt inte har skrivit på kreditansökan, kan det röra sig om urkundsförfalskning. Det kan ha skett på flera olika sätt. JFB kan själva ha undertecknat kreditansökan med hans namn. Det kan också vara så att din bror blivit vilseledd genom att det dolts att det var en kreditansökan han skrev på. Urkundsförfalskning är ett brott som kan polisanmälas. (se 14 kap 1 § brottsbalken)Mina rekommendationerEftersom era kontaktförsök med JFB inte har lyckats är min rekommendation är att han återigen tar kontakt med Wasa Kredit och förklarar situationen. Ett starkt tips är att han också tar kontakt med konsumentvägledningen i sin kommun. Jag rekommenderar även att han bokar tid hos Lawline Juristbyrå. Detta eftersom det rör sig om en stor summa pengar och de kan ge ett mer precist svar om hur hans möjligheter ser ut genom att kolla på kreditansökan samt få mer information om vad han anser sig ha gått med på. Om din bror är intresserad av hjälp från juristbyrån är han varmt välkommen att höra av sig till mig på johanna.bergvall@lawline.se, så återkommer vi med en offert. Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför att ringa dig imorgon, dvs måndag 23/10, kl 17.30. Om tiden inte passar får du gärna maila mig på mailadressen ovan.Med vänliga hälsningar,

Arvsrätt för särkullbarn

2017-10-22 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Min pappa avled för ca en månad sedan. Pappa var gift fram till livets slut med en kvinna ( som alltså inte är min mamma) Mina föräldrar skiljdes för längesedan, när jag var barn. Jag har också en syster "helsyster". Min pappas fru har ett barn sedan tidigare äktenskap. Nu är min fråga: Hur ser det ut med arvsfördelningen? Min pappa och hans fru gjorde för några år sedan en lista på enskild egendom, vad som tillhör pappa och vad som tillhör hans fru. Den enskilda egendomen delas mellan mig och min syster, stämmer det? Den gemensamma egendomen, vilket är den större delen, hur ska den fördelas? Om allt tillfaller min pappas fru, får vi ut vår del den dagen hon är borta och hur stor del är det i så fall? Eller har vi rätt att få ut den nu?
Konrad Kabat |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Nedan kommer jag göra en redovisning för vad som händer efter att din far går bort. Då jag inte har några exakta siffror att gå efter är svaret ganska brett formulerat.BodelningI situationen av att din pappa går bort så ska det göras en bodelning, en fördelning av egendom, enligt reglerna i äktenskapsbalken, ÄktB. I en sådan fördelning så räknar man in endast makarnas giftorättsgods, vilket är all egendom som inte är enskild egendom, 7 kap 1 § ÄktB. Detta innebär att till din pappas sida kommer det tillfalla egendom som de bestämt är hans enskilda samt hälften av det delade giftorättsgodset, 9 kap 1 § ÄktB. Detta kommer leda till att det finns en sida med din pappas tillgångar och en sida med hans frus tillgångar. Din pappas tillgångar ska nu vidare fördelas genom arv. Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB). ArvUtgångspunkten är att det är ni barn (bröstarvingarna) efter den som avlider som ärver egendomen efter den avlidne, 2 kap 1 § ÄB. Det finns dock vissa omständigheter i din fråga som gör att situationen ser aningen annorlunda ut. Du och din helsyster är till din pappa vad man kallar för särkullbarn. Detta innebär att du och din syster inte kommer ur din pappas nuvarande relation med sin fru utan hans förra, med er mamma. Detta försätter er i en speciell ställning enligt arvsreglerna. Din pappas fru kommer inte ha rätt till ert arv eftersom att man kan se det som att särkullbarns rätt till arv går före den efterlevande makans rätt till arv, 3 kap 1 § ÄB. Utgångspunkten är nu därför att din pappas barn (du och din syster) delar lika på hans tillgångar, 2 kap 1 § ÄB. Vidare kan jag lägga till att barnet efter din pappas fru inte har någon automatisk arvsrätt efter din pappa.BasbeloppsregelnDet finns ytterligare en viktig men ganska invecklad regel som kan bli aktuell vad gäller arvet. I 3 kap 1 § ÄB finns regeln om att efterlevande makan (din pappas fru) alltid har rätt till fyra gånger det fastställda prisbasbeloppet efter den avlidne. Ett prisbasbelopp är ett belopp som varje år fastställs och som går att läsa mer om här. I år är prisbasbeloppet t.ex. 44 800 kronor. Detta innebär att din pappas fru ska ha rätt till sammanlagt 179 200 kronor efter att man lagt ihop enskild egendom och hennes del av giftorättsgodset. Jag vill återigen poängtera att summan 179 200 varierar från år till år. Kommer hon inte upp till det beloppet så spär man på så långt det räcker ur de pengar du och din helsyster skulle dela på enligt rubriken ovan, vilket givetvis innebär en minskning av ert arv. I en sådan situation kommer ni att ha rätt till arv också efter din pappas fru, ett så kallat efterarv. Ni kommer ha rätt till en viss andel vilken kan beräknas som: den summan ni gav upp/fruns sammanlagda summa efter din far. Exempelvis: om ni får avstå 40 000 vardera för att hon ska komma upp till 179 200. Då kommer ni båda efter din pappas fru ha rätt till andelen 40 000/179 200. Jag vill vara extra tydlig med att denna regel endast är aktuell i den mån din pappas fru inte kommer upp till just det fastställda beloppet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Betalningskrav

2017-10-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har blivit anklagad av en granne för att ha orsakat översvämning på dennes tomt. Det går en bäck genom min tomt och över till grannen. På ett ställe går den genom en trumma, under en byggnad. Grannen menar att jag leder vatten till dennes tomt och har anlitar en jurist.Juristen har skrivit att grannen anser att jag orsakat skada genom ett leda vatten och översvämmade tomten. Juristen skriver vidare att jag inom en månad skall åtgärda problemet och ersätta grannen för skadan och även stå för eventuella ytterliga skador som kan ha uppstått.Min fråga är. Kan en jurist göra detta. Utse mig till ansvarig på annan persons information? Kan juristen mena att jag skall betala, utan utredning? Utan att juristen sätter sig in i frågan?
Elin Gustavsson |Hej! Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga! Det låter som en jobbig situation du hamnat i, jag ska försöka förklara rättsläget nedan. BetalningskravetVad gäller det här betalningskravet du har fått så är det inget du behöver betala så länge du bestrider (inte håller med om) att översvämningen varit ditt fel. Om du säger att du inte har betalningsansvar i frågan så kommer kanske din granne att istället välja att stämma in dig hos en tingsrätt, och om du fortfarande bestrider ansvar så hålls huvudförhandling varpå domare avgör vem av er som har "rätt och fel". Det betalningskrav du fått är att se som ett första steg innan man går till domstol, det hade ju kunnat vara så att du höll med om att översvämningen var "ditt fel" och därför betalat. Om du inte håller med om att du ska behöva stå för de kostnader som din granne kräver dig på så kan du bestrida betalningsansvaret och så kanske en domstol får avgöra saken. Ett stort lycka till med allting! Vänligen,

Lämna ut allmän handling

2017-10-23 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Har läst att prov i kommunal skola är allmän handling och att man därmed har rätt att begära ut en kopia av ett skrivet prov. Har bett min dotters lärare om att få ut ett prov och då fått svaret att jag kan få en kopia på hennes svar men inte på provfrågorna. Kan de göra så?
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmän handlingDu har rätt i att alla handlingar som finns hos offentliga myndigheter ska lämnas ut till den som begär det. Det här är en grundlagsskyddad rättighet man har som medborgare, se 2 kap. 12 § Tryckfrihetsförordningen, läs den här. Däremot finns det vissa undantag, bland annat om uppgiften skulle vara skyddad med sekretess eller hindra arbetets behöriga gång, se 6 kap. 4 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), läs den här. Vad jag förstår det så är det själva provfrågorna som de inte vill lämna ut. Jag kan inte tänka mig att de skulle vara skyddade av sekretess eller störa arbetets behöriga gång, därför borde skolan lämna ut även frågorna. Vad du kan göraOm en myndighet inte vill lämna ut uppgift som är allmän handling så kan man överklaga beslutet till Kammarrätten, se 6 kap. 7 § OSL. Överklagan ska innehålla dina kontaktuppgifter, vilket beslut det är du vill överklaga, där kan du till exempel skriva vilken myndighet det gäller och vilken typ av uppgift det rör sig om. Vidare ska du i din överklagan förklara att det rör sig om att du vill ha ut handlingen och att skolan nekat det. Ett jättestort lycka till med allt! Vänligen,

Arvsfördelning enligt testamente

2017-10-23 i Testamente
FRÅGA |En nyss avliden släkting (moster) till mig har i sitt testamente skrivit att alla hennes tillgångar ska delas lika mellan mig och mina bröder. Hennes man är sedan tidigare avliden men har två brorsbarn i livet. Paret hade inga egna barn eller särkullbarn. Vad gäller då? Ska 50% av arvet gå till mannens brorsbarn och 50% till mig och mina bröder eller ärver vi 100% som testamentet säger?
Jakob Perä |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör arvsfördelning vilket regleras i ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K1P1S1). Din moster har upprättat ett testamente vilket anger att du och dina bröder ska erhålla hennes egendom. De enda arvingarna som kan angripa ett testamente och på så sätt erhålla egendom trots att testamentet säger något annat är bröstarvingar enligt 7 kap. 3 § ÄB. Med bröstarvinge menar man arvlåtarens arvingar i nedstigande led, dvs barn, barnbarn osv enligt 2 kap. 1 § ÄB. Då det inte finns några sådana arvingar ska all egendom som omfattas av testamentet fördelas till dig och dina bröder precis som testamentet säger. Om reglerna om efterarv är tillämpligaDen enda reservationen som finns är att om mostern har ärvt egendom av mannen med stöd av makes arvsrätt i 3 kap. 1 § ÄB, blir reglerna om efterarv aktuella. De reglerna innebär att om en make dör har den efterlevande maken rätt att ärva den avlidna makens egendom istället för makens arvingar. När den efterlevande maken dör ska den ärvda egendom gå till den först avlidna makens arvingar. Detta kallas för efterarv och är reglerat i 3 kap. ÄB. Vid en beräkning av efterarvet ska man beräkna vad den efterlevande maken fick med stöd av efterarvsreglerna och hur stor del det utgjorde av makens dåvarande egendom. Ex om den avlidna maken efterlämnade 500 000 kr och den efterlevande maken då hade egendom värd 1 000 000 kr, är 33% av hennes totala egendom ärvt med stöd av 3 kap. ÄB. Om den efterlevande maken dör och har då egendom värt 2 100 000 ska 33% (700 000) av den egendomen gå till arvingarna från den först avlidne maken enligt 3 kap. 2 § ÄB. Den andelen som den efterlevande maken ärvt med stöd av 3 kap. ÄB kommer hon inte kunna testamentera bort enligt 3 kap. 2 § ÄB.Hoppas du fick svar på din fråga!

Sextrakasserad på jobbet - vad ska jag göra?

2017-10-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Blev sextrakasserad av en pensionär på jobbet. Är undersköterska. Mannen är tydligen alkoholdement enligt mina kollegor, men jag märkte att han var helt på det klara med vad han gjorde mot mig. Han börja smeka mig på rygg och rumpa när jag hjälpte han vid dusch, och när jag sa ifrån ordentligt att det inte var acceptabelt sa han att jag visst tyckte om det där. Sen när jag skulle gå, han ställde han sig framför ytterdörren och krävde en puss från mig. Fick tränga mig ut.. Var chockad och ledsen, fick ingen uppbackning alls från arbetskamrater samt chef. Hur ska jag göra? Är det bara acceptera detta?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilket brott kan det vara fråga om? I 6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken anges att "den som […] genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet" gör sig skyldig till sexuellt ofredande. Utifrån det du beskriver låter det som att patientens beteende mot dig faller in under denna bestämmelse. Vad kan du göra? Givetvis är detta inte något du ska behöva acceptera eller utstå, utan nödvändiga åtgärder måste vidtas. Här är ett antal åtgärder du kan vidta på egen hand:- Polisanmäl händelsen. Du har blivit utsatt för ett brott, och ska därför polisanmäla. Du hittar information om hur du ska gå tillväga här.- Jag skulle också åter prata med chefen, som har ett arbetsmiljöansvar för sina anställda enligt arbetsmiljölagen. Att du blir kränkt på detta vis under ditt arbete är givetvis inte godtagbart, och det är något chefen måste ta på allvar. Se även om chefen kan göra polisanmälan åt dig, eller åtminstone hjälpa dig med att upprätta den.- Om du har någon möjlighet att göra någon typ av intern rapport om händelsen på din arbetsplats, gör det. Det brukar finnas olika typer av rapportsystem inom vården.- Jag skulle också ta kontakt med en facklig representant på din arbetsplats (om det finns någon sådan, kontakta annars facket direkt), och se vilket stöd facket kan ge dig i detta fall. Via facket kan det finnas möjlighet till juridiskt stöd, bl a Vårdförbundet ger den möjligheten för sina medlemmar.Lycka till, och stå på dig! Om du har några fler frågor, lämna gärna en kommentar här under så ser jag till att besvara den så snabbt jag kan. Vänliga hälsningar,