Häva köp pga. felaktig bil?

2015-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har för drygt tre veckor sedan köpt en bil hos en bilhandlare. Bilen var 5 år gamma, har gått 15000 mil och kostade 230 000 kr. I annonsen på Blocket har säljaren uppgett att bilen är välvårdad, med full servicehistorik osv. I telefonkontakt med en av firmans försäljare har han vid flera tillfällen påstått att det är inget fel med bilen att den går jättefint osv.Vid köptillfället har jag sett en varningstriangel som lyste och det var text: "Check Active Stabisiser Suspension System". Säljaren och försäljningschef på firman har påstått att detta berodde på att de har dagen innan köpet bytt däcken på bilen. De tog av vinterdäck och satte på sommardäck som var slitna och enligt de kommer varningen att försvinna med nya däck. På en auktoriserad verkstad har man konstaterat att felet beror på trasiga databoxrar och att säljare måste ha vetat om detta (felet hade inget att göra med däcken!) De har helt enkelt ljugit för mig. Senare har jag också upptäckt flera dolda fel (dåligt batteri, slitna bromsar, bilen drog åt vänster sida under körning, gasen höjdes av sig själv, osv).Jag känner mig lurad i den här affären. Vilka möjligheter har jag nu? Helst skulle jag vilja annullera köpet och få pengarna tillbaka. MVHA.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du har alltså köpt en bil, som enligt dig är så bristfällig att du vill häva köpet. Eftersom ni är två privatperson som ingått ett köpavtal är det köplagens regler som gäller. Detta gäller såvida inget annat avtalats (3 § köplagen). Som köpare har du en undersökningsplikt och du kan inte åberopa fel som du borde känt till vid köpet (20 §). Generellt när du som köpare misstänker att något är oriktigt, utvidgas din undersökningsplikt. Om du anade att bilen var bristfällig skulle du, för säkerhets skull, låta en utomstående sakkunnig undersöka bilen innan du genomförde köpet. Hur långt din undersökningsplikt sträcker sig går inte klart att svara på, dock bör du genomföra en ordentlig kontroll. Det går inte att säga vilka delar som du måste undersöka, eftersom det inte finns någon bestämmelse om detta. Din undersökningsplikt står i avvägning med säljarens upplysningsplikt. Skulle fallet vara så att du frågat om något specifikt om bilen och att säljaren gett ett slags lugnande besked om det eventuella felet, skulle säljaren normalt ansvara för om bilen är mer felaktig än vad han angett. I ditt fall har säljaren hävdat att triangeln lyste eftersom de nyss bytt däck och att det sålunda inte var några allvarliga brister med bilen. Detta kan ses som ett lugnande besked och detta borde leda till att din undersökningsplikt anses fullgjord för denna del. Vid ett bilköp bör det krävas av köparen att denne provkör bilen. Det framkommer inte om du provkört bilen, men har du inte gjort det, kan det betyda att du inte kan åberopa vissa fel som exempelvis inte är kopplade till varningslampan. Om fallet skulle vara så att säljaren uppmanat dig att undersöka anledningen till att varningslampan lyste, och du nonchalerat hans uppmaning, skulle du få ansvara för felet om felet skulle upptäckts vid en undersökning.En köpare har rätt att häva köpet på grund av fel om avtalsbrottet var av väsentligt betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde insett detta (39 §). I lagförarbetena uttalas att kravet på väsentlig betydelse för köparen betyder att felet berövar köparen den huvudsakliga nyttan av vad köparen hade anledning att förvänta sig av avtalet. Det kan handla om ett en grundläggande egenskap saknas i varan. I ditt fall fanns det en mängd brister med bilen. För att hävning ska aktualiseras bör säljaren ges tillfälle att avhjälpa felet, det vill säga reparera bilen (34 §). För att sammanfatta så är det en bedömningsfråga om du har rätt att åberopa felet. Vad gäller begagnade bilar måste köparen räkna med att bilen har några brister. Det är klart att säljaren agerat oärligt och att enligt min bedömning bör du kunna åberopa fel som är kopplade till varningslampan. Du bör i första hand ge säljaren möjlighet att reparera bilen. I andra hand kan du kräva prisavdrag och i tredje hand får du häva köpet. Tänk dock på att ha tillräckligt med underlag innan du bestämmer dig för att häva köpet, eftersom det är du som måste påvisa att felet är av väsentlig betydelse.Vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för kattägare

2015-06-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Jag har ett nu mycket stort och kanske onödigt besvär.Flyttade in december 2014, i nyköpt bostadsrätt med tre barn och en katt efter en långdragen separation. Området verkade mysigt och efter flytt från hus, så var det perfekt m en grön altan för barn som kan springa ut lätt och katt som varit utekatt i 4 år.Det finns mycket katter på gården med olika ägare, vissa vet jag om , andra inte. Nu vet jag vilka ägarna är, något som jag kommer tillbaka till. Det är kattslagsmål på gården med katter med riv och bitmärken, som det brukar vara. Även min katt har kommit hem med detta, som läker ut efter ett par veckor.Våren 2014 ringer en kvinna( A) till mig kl 7 på morgonen, inform att Minkatt(B) har attackerat henne och hennes katt(S) i sängen , dragit ut S i kattluckan och misshandl
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det är oklart vad din huvudsakliga fråga är, men jag kommer att gå igenom grunderna för skadeståndsskyldigheten för en kattägare. Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Ägarna bör hålla koll på sina husdjur så att dessa inte skadar andra.För hundar finns ett strikt ansvar för ägaren, som innebär att hundägaren ansvarar för skador som orsakats av hunden, oavsett om ägaren varit vårdslös eller inte. Samma ansvar finns dock inte för kattägare. Här gäller istället ett vanligt skadeståndsrättsligt ansvar. För att ett skadestånd ska komma ifråga krävs att du varit vårdslös eller uppsåtlig i ditt agerande (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Jag uppfattar inte det som att någon avsikt att skada finns, varför fokus för bedömningen ligger på den eventuella vårdslösheten. Det finns flera olika sätt att göra en vårdslöshetsbedömning, men det som företrädesvis beaktas är risken för skadan, sannolikheten för skadans storlek, möjligheten att förebygga skadan samt skadevållarens möjligheter att inse skaderisken. Baserat på dina uppgifter är det svårt att säga om någon vårdslöhet förelegat från din sida. Om du inte alls haft uppsikt över din katt, kan detta peka på att du varit för oförsiktig och bör ansvara för skadorna som vållats av katten. Det är dock grannen som måste bevisa att du varit vårdslös eller uppsåtlig. Vänliga hälsningar,

Sekretess vårdnadstvist

2015-06-30 i Sekretess
FRÅGA |Hej.Jag vart anmäld av skolsköterskan att jag misshandlar min son (aldrig hänt )Vart förundersökning som dock lades ner pga vittnet som min son uppgav sa samma som jag att pojken hoppa på min rygg för busa då jag tappa balansen.Tror det är pappan som ligger bakom allt detta för få enskild vårdnad.När jag försöker få ut elevhälsojournalet hänvisar skolan på sekretess o lika med polisen då jag ville ha kopia på utredningen. Polisen ringde idag sa att hon skulle rekommendera att jag EJ får dem pga kan vara underlag i vårdnadstvist.Har jag verkligen ej rätt få ut dessa??Först oskyldigt anklagad för sen skyller alla på sekretsess.. Hur är oddsen få dem om jag överklagar?Mvh Pernilla Forssell
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För elevhälsan som bedrivs på dagens skolor råder en presumtion om sekretess vilket framgår av 23:2 offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det betyder att sekretessen kring din sons journal endast för röjas om din son eller någon närstående inte lider men av att uppgiften röjs. Den medicinska grenen av skolväsendets elevhälsa omfattas dock inte av bestämmelsen ovan utan av 25:1 OSL men samma presumtion råder, nämligen sekretess om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Du kan alltså inte få ut din sons journal hursomhelst eftersom han eller någon närstående till honom kan lida men av utlämnandet. Vad som är betydande men och hur mycket som krävs är olika från fall till fall och en individuell prövning görs för varje enskild situation.Du misstänker att sonens pappa försöker få ensam vårdnad om er son och om så skulle vara fallet blir det tal om en vårdnadstvist som ska lösas. Ett ärende har då tagit sin början som du är part i. Enligt 10:3 OSL har du rätt till partsinsyn vilket betyder att du har rätt att få ta del av de handlingar som har inkommit i ärendet och därmed ha rätt till insyn i handläggningen. Om det har gått så långt i ditt fall vet jag inte men om så skulle vara fallet har du rätt till insyn och sekretessen upphävs gentemot dig.Hoppas ovan angivna svar gav dig vägledning i frågan!Med Vänliga Hälsningar,

Ingår pensionfonder, skatteåterbäring och förskott på arv i bodelningen?

2015-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Räknar man in pensionsfonder i bodelning? Och förskott på arv som har används till att betala en skuld, räknas de in? Skatteåterbäringen som inte hade kommit in på kontot före begärt om skilsmässa, ska den delas ändå?
Viktor Friberg |Hej och tack för din fråga!PensionsfondOöverlåtbara eller personliga rättigheter ska inte ingå i bodelningen om detta strider mot vad som gäller för rättigheten (10 kap. 3 § äktenskapslagen). Varken tjänstepension eller allmän pension ska, som huvudregel, tas med i bodelningen eftersom de är oöverlåtbara. Rätten till tjänstepension kan dock tas med i bodelningen om rättighetshavaren kan förfoga över rättigheten (jfr NJA 1960 s. 411). Privata pensionsförsäkringar ska däremot som utgångspunkt ingå i bodelningen, såvida det inte finns omständigheter som medför att det skulle vara oskäligt att de ingår (10 kap. 3 § äktenskapsbalken). Svaret på din fråga är alltså beroende av pensionsförsäkringens utformning.Förskott på arvAv 7 kap. 2 §äktenskapsbalken följer att ärvd egendom och gåvor undantas från bodelningen, dock endast under förutsättning att gåvogivaren/testatorn har uppställt som villkor att gåvan eller arvet ska utgöra enskild egendom. I annat fall ingår egendomen, eller det som trätt i egendomens ställe, i bodelningen. Svaret på din fråga beror alltså på om gåvan/arvet har lämnats med villkor om enskild egendom eller inte.SkatteåterbäringEnligt 9 kap. 2 § äktenskapsbalken ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta är den s.k. kritiska tidpunkten och den infaller den dag då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten. Sådana tillgångar och skulder som uppkommer efter denna tidpunkt ska i princip lämnas utanför bodelningen. Den aktuella skatteåterbäringen ska således inte ingå i bodelningen.Med vänliga hälsningar,

Skadestånd vid skada orsakad av hund

2015-06-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej Min dotter var i stallet med sin lille hund och lekte med en annan liten hund, runt dotterns fötter. Plötsligt kommer en större hund in som känner vår dotters hund sen tidigare och plötsligt bara biter honom över huvudet så ena ögat åker ut. Gick så illa att ögat fick plockas bort. Ägarinnan till den bitande hunden var inte i närheten. Min dotter lämnat kvitto för veterinär och resekostnader till och från vetrinär till den bitande hundens ägare Ägarinnan till den bitande hundens försäkringsbolag vill bara betala ut hälften vad det kostade min dotter och menar att vår dotter får stå för halva kostnaden själv detta pga av att ingen av hundarna var kopplade kan detta stämma el gäller inte strikt hundägaransvar här pga dotterns hund ej var kopplad, men vår dotter hade full koll på sin hund men ägarinnan till den bitande hunden var på andra sidan stallet. Ägarinnan till den bitande hunden låter fortfarande hunden gå lös i stallet.
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hundägare har ett så kallat strikt ansvar över de skador hunden orsakar (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Det här innebär att hundägaren är skyldig att ersätta skadan oberoende av om den varit vårdslös eller inte. Däremot kan skadeståndet jämkas – sätts ned – om den skadelidande genom vårdslöshet har medverkat till att skadan har uppkommit (6 kap 1 § skadeståndslagen). I din dotters situation står det klart att ägaren till den attackerande hunden är strikt ansvarig för den skada som har uppkommit på din dotters hund – en s.k. sakskada. Som utgångspunkt ansvarar då ägaren för alla veterinärskostnader, andra kostnader till följd av skadan (ex. resekostnader) samt inkomstförlust (jfr 5 kap 7 § skadeståndslagen). Problemet i ditt fall är däremot hundägaren endast villig att betala hälften av kostnaderna pga. att hon påstår att din dotter varit medvållande till skadan. Enligt 6:1 skadeståndslagen ska jämkning ske av skadeståndet om den skadelidande är medvållande. I min mening var din dotter inte vårdslöst medverkande till skadan genom att hunden var okopplad i ett stall. Inget klart svar kan däremot ges i jämkningsfrågan, och den kompliceras av att även den skadelidande har ett strikt ansvar över sin hund (osäkerhet råder i den juridiska litteraturen om hur det påverkar, se ex. SvJT 1984 s. 148 ff).Vänligen,

Betalningsskyldig för annans skuld?

2015-06-30 i Skuld
FRÅGA |HejUndrar vad som gäller om mitt ex åker på skadestånd Blir jag inblandad Bilarna vi har står på mig Kommer kronofogden o kan d ta huset Mvh
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om inget annat överenskommits så kommer du inte ansvara för de skadestånd och skulder som någon annan (ditt ex) har. Bara för att en person har skulder, betyder det inte automatiskt att Kronofogden exempelvis kommer att genomföra en utmätning. En utmätning innebär att en viss tillgång tas om hand och säljs, för att driva in pengar i syfte att täcka en skuld. Det är endast ett begränsat antal saker som kan utmätas. Utmätning utförs till exempel om det finns en dom på att utmätning ska ske. Dina bilar kan alltså inte utmätas för någons annans skuld. Vänliga hälsningar,

Begära handräckning

2015-06-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Min sambo och jag separerade nyligen och jag får inte tillbaka mina tillhörigheter som jag haft innan. Vad kan jag göra för att få tillbaka dom?
Jessica Knecht |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är fallet som sådant att ni inte kan komma överens och att din föredetta sambo vägrar att överlämna din egendom så finns alltid möjligheten att begära handräckning hos Kronofogdemyndigheten, se https://www.kronofogden.se/Handrackning.htmlHoppas detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att skicka in en ny fråga till oss här på Lawline. Vänligen,

Parkeringsböter

2015-06-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Fått en kontrollavgift då jag parkerade på en plats med skylten "P-skiva 4 timmar 07 - 22 övrig tid avgift".Kom dit 21.00 och skulle stå över natten, betalde därför avgift för 24 timmar direkt och la aldrig upp någon P-skiva, jag hade ju ändå betalt.Överklagade och fick svaret "det är ett villkor att man vid uppställning på denna plats har P-skiva då parkeringsbristen är begränsad 07 - 22. Kontrollavgift utfärdad 21.00 då gäller inte löst avgift"Några tips eller bara betala och se glad ut?Enligt deras tänk blir det ju hursom omöjligt att parkera 24 timmar, hade jag satt P-skiva på 21.00 hade ju tiden ändå varit utgången när jag hämtade bilen dagen efter.Tack på förhand
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Tyvärr finns det nog inte så mycket att göra. Ur din fråga förstår jag det som att anledningen till att parkeringen inte är avgiftsbelagd 24-timmar är att just den parkeringen är välanvänd och de vill att fler ska ha möjlighet att bruka den, därav en begränsning på 4 timmar med p-skiva. Av denna anledning är det inte möjligt att betala för parkeringen kl. 7-22, utan enbart använda p-skiva. De vill som du säger undvika att man står där i 24 h. Det är dock olyckligt att det går att betala för parkeringen trots att en sådan avlagd avgift inte är giltig. Detta skulle du kunna påpeka hos parkeringsbolaget, dock tror jag inte att du kommer ha någon större framgång med invändningen, men det kan vara värt ett försök.Du har möjlighet att ta ärendet till tingsrätten men i längden blir det troligtvis billigast och minst tidskrävande är att helt enkelt betala p-boten och gå vidare.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,