Överlåta fastighet till barn

2015-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej.Jag vill skriva halva min sommarstuga på min dotter.hur måste vi göra.Mvh.Karin Norell
Viktor Friberg |Hej och tack för din fråga!Den som är ägare till en fastighet måste ha lagfart på fastigheten. Om du vill skriva över fastigheten på din dotter måste din dotter således ansöka om lagfart och därigenom bli lagfaren ägare till fastigheten. För att kunna ansöka krävs bland annat en överlåtelsehandling. Du måste därför upprätta ett gåvobrev som både du och din dotter skriver under. I gåvobrevet kan ni ange villkoren för överlåtelsen och till exempel ange om din dotter ska överta lån eller liknande. Ett tips är att gå in på lantmäteriets hemsida, där det finns handledning som anger vilka uppgifter gåvobrevet ska innehålla.Tveka inte att höra av dig om du har ytterligare frågor.Bästa hälsningar,

Anmäla åklagare

2015-07-31 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hur kan man anmäla en åklagare ?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga. Beroende på vad Du anser att åklagaren har gjort för fel så finns det olika sätt att anmäla åklagaren. Anser Du att åklagaren har begått ett brott vänder Du dig till Polisen och gör en brottsanmälan. Anser Du istället att åklagaren har behandlat Dig eller någon annan fel och brustit i sin tjänstutövning så kan du JO-anmäla åklagaren. JO granskar att myndigheter och dess tjänstemän arbetar i enlighet med de regler som styr deras arbete. Tänk dock på att anonyma JO-anmälningar normalt sett inte utreds. Du kan läsa mer om vad en JO-anmälan innebär genom att klicka här. Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Ångerrätt

2015-07-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Mitt företag blivit bedraget till en erbjudande av Bolagupplysningen. Det kostar 5000 kr till företaget utan nytta. Har jag ångerrätt inom kort om det var en fälla som företaget fallit in?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Det finns ingen laglig rätt att ångra köp som gjorts i exempelvis en butik för en privatperson, har du dock som en konsument köpt något på postorder, av en telefonförsäljare, från tv-shop, på internet eller utanför affärslokal, har man 14 dagars ångerrätt när man handlar inom Sverige och resten av EU. Detta gäller enligt distansavtalslagen som lagstadgar två veckors ångerrätt. För att distansavtalslagen ska vara tillämplig så förutsätts det att du ingått avtalet i egenskap av privatperson (konsument). Har du dock köpt tjänsten det i egenskap av en näringsidkare så gäller istället Köplagen bli tillämpar och den lagen ger inte dig någon ångerrätt. Det framkommer inte i din fråga på vilket sätt du köpte den här tjänsten du beskriver eller om du gjorde det i egenskap av privatperson eller näringsidkare. Om du inte har skrivit på några dokument som binder ditt företag så ska du inte anses vara bunden av avtalet och då kan du avvika från avtalet. Har du däremot redan betalat summan så är betalningen i sig en form av accept av anbudet. Det sista alternativet är att du försöker kontakta företaget och nå en överenskommelse med dem som kanske kan vara mer till din fördel. Har du dock som sagt ingått avtalet som privatperson med en näringsidkare och näringsidkaren kontaktat dig genom exempelvis telefonförsäljning så har du som konsument ångerrätt.Hoppas att du har fått svar på din fråga.Hälsning,

Betalningsföreläggande för att driva in fordran

2015-07-31 i Fordringar
FRÅGA |jag har lånat pengar åt en kompanjon för att han få inga lån på grund av anmärkningar. kompanjonen har misskött återbetalningarna ibland tagit flera månader innan han betalar. hur blir ja av med honom, vill inte ha honom som kompanjon.L
Viktor Friberg |Hej och tack för din fråga.Inledningsvis vill jag understryka att du först och främst bör kontakta din kompanjon (gäldenären) och begära att han betalar tillbaka lånet. Om detta inte fungerar kan du vända dig till kronofogdemyndigheten som då kan driva in din fordran. Detta gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande enligt 2 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen och innehålla yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som du begär. Kronofogdemyndigheten prövar inte själva tvisten, utan endast om gäldenären medger anspråket eller inte. Gör han det ålägger kronofogdemyndigheten honom ett betalningsföreläggande och driver in din fordran. Skulle ansökan däremot bestridas finns det, enligt 33 §, möjlighet att få målet överlämnat till tingsrätt.Tveka inte att höra av dig om du har ytterligare funderingar.Bästa hälsningar,

Försäljning av del i samägd bostadsrätt

2015-07-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Min man och min storebror köpte en bostadsrätt tillsammans. Det är en 2,5:a och en 1:a som är ihopslagna. Vi har nu delat på dem rent fysiskt men ej ekonomiskt på grund av att min mans och min ekonomi inte håller för det.Min storebror har nu gått och sagt att vi har ett år på oss att fixa ekonomin annars tar han lägenheten till tvångsförsäljning. Han vill dela upp det så att 1.an kan säljas. Vad innebär detta??
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.För samägandet av bostadsrätten gäller samäganderättslagen, om inget annat har avtalats mellan din man och din storebror. Det finns inget i lagen som hindrar din storebror från att sälja sin andel av lägenheten. Varje delägare har även rätt att ansöka hos tingsrätten om att hela bostadsrätten ska försäljas på offentlig auktion. Detta kan din storebror göra utan ditt och din mans samtycke, om ni inte kan visa synnerliga skäl för anstånd, enligt 6 § samäganderättslagen. Din storebror kan dock inte ansöka om att enbart en del av lägenheten ska försäljas, vilket innebär att både 1:an och 2,5:an hade fått säljas (om de fortfarande räknas som en bostadsrätt). Pengarna från en sådan försäljning hade sedan delats mellan din man och din storebror utifrån deras andelar i bostadsrätten.Vänliga hälsningar,

Klippa kommunens häck

2015-07-31 i Fastighet
FRÅGA |Vi har en häck alldeles utanför vår tomtgräns som är kommunens. Är det vår skyldighet att klippa den på "vår" sida? Får inte kommunen gå in på vår tomt och klippa?Mvh Magnus
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Om du upplever att häcken hänger över på din tomt på ett sätt som du upplever som en olägenhet för dig har du rätt att klippa den. Dock måste du bereda ägaren, dvs. kommunen i detta fall, tillfälle att själv åtgärda det om denna kan befaras medföra skada av betydelse för dem (se https://lagen.nu/1970:994#K3P2S1). Det är dock troligt att om du skulle klippa häcken på din sida är detta inte något som kan befaras medföra skada av betydelse för kommunen. Jag skulle trots detta rekommendera att du kontaktar kommunen innan så att ni kan komma överens om hur ni gör det bäst. Om de hellre klipper häcken själva kan de naturligtvis gå in på er tomt och göra det. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan barnen själva bestämma?

2015-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har två barn på 12 resp. 15 år. jag och pappan har gemensam vårdnad. De vill inte vara hos sin pappa mer än varannan helg. Han anser att barnen inte ska få bestämma detta utan att vi vuxna ska göra det. Han vill bestämma hur det ska vara. De har försökt att åka till honom men utan förbättring kring deras vilja o tankar. Nu har de lessnat och sagt ifrån. De vill bo hos mej. Min fråga är... Måste jag tvinga dom att åka trots att de inte vill? Han säger att jag inte kan hindra honom att hämta sina barn o att jag gör fel som godkänner att de får stanna kvar hos mej när det är hans vecka.
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Reglerna kring barns vårdnad, boende och umgänge stadgas i 6 kap föräldrabalken (se https://lagen.nu/1949:381#K6). Eftersom ni har gemensam vårdnad har ni båda två rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Dock ska ni i takt med barnens stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnens synpunkter och önskemål (se https://lagen.nu/1949:381#K6P11S1). Det finns alltså ingen åldersgräns för när barnen själva får bestämma i dessa situationer. Om en eller båda föräldrarna begär det kan domstolen bestämma var barnen ska bo (se https://lagen.nu/1949:381#K6P14aS1). Det blir oftast aktuellt när föräldrarna har samarbetssvårigheter och svårt att enas om var barnen ska bo eller när de helt enkelt vill ha sin överenskommelse fastställt av domstol. Avgörande för beslutet blir barnets bästa, vilket beroende på omständigheterna kan bli hos den ena eller andra föräldern, alternativt växelvis boende. Barnets behov måste alltid komma i första hand! Jag vet inte varför barnen inte vill bo hos sin pappa. Det kanske skulle hjälpa att diskutera saken med dem och förklara att det är viktigt att ha en god relation med båda sina föräldrar. Annars är som sagt domstolen ett alternativ. Det är alltid svårt att uttala sig definitivt i sådana här typer av frågor eftersom det beror väldigt mycket på omständigheterna i varje enskilt fall. Jag hoppas ändå att du har fått lite vägledning av mitt svar.Med vänlig hälsning,

Kan man åtala en tjänsteman på länsstyrelsen för tjänstefel?

2015-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan man åtala en tjänsteman på länstyrelsen för tjänstefel och vart sänder man i så fall detta.Vilka lagar kan jag använda.
Viktor Friberg |Hej och tack för din fråga!Reglerna om tjänstefel finner du i 20 kap. brottsbalken. Däri står det angivet att en person som vid myndighetsutövning, genom att agera uppsåtligen eller oaktsamt, åsidosätter vad han eller hon har till uppgift döms för tjänstefel. Av din fråga framgår inte vad tjänstemannen har gjort, och det är därför inte möjligt för mig att bedöma ifall det rör sig om tjänstefel.Om du vill göra en brottsanmälan avseende tjänstefel ska du vända dig till polisen.Skriv gärna en kommentar om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,