Sambo - bodelning - fastighet

2015-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Sambon ska köpa ut mig från huset och är inte helt säker på att jag räknat rättInköpspris hus1680000krTomt152000krRep på huset142130krSumma: 1974130Mäklare 65000krLån 1683500krHar räknat att hon ska betala mig efter mäklare 65000kr å 22%skatt364000krStämmer detta?
Nicole Cai |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår från att frågan handlar om bodelning då inget nämnts om varför sambon ska köpa ut dig från huset. Enligt 8 § sambolag(2003:376) ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Det råder dock avtalsfrihet mellan er när ni avtalar om bodelningen. Detta innebär att du och din sambo kan själva komma överens om ett värde som ni tycker är lämpligt för det aktuella bodelningsobjektet. Denna frihet är dock behäftad med begränsningar om någon av er har skulder som överstiger tillgångar, se 21 § sambolagen. Storleken på den latenta skatten kan variera beroende på vem som ska överta fastigheten. Lånet ska sedan dras av när fastighetens värde har räknats ut, se 13 § sambolagen. Sammanfattningsvis blir det svårt att ge ett korrekt svar kring din fråga då det finns faktorer (t.ex den latenta skatten) som kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. För att det ska bli korrekt för dig rekommenderar jag att kontaktar vår samarbetspartner Familjens jurist för vidare rådgivning i frågan.

Gåva av bostadsrätt

2015-06-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min släkting vill överlåta sin br till mig o jag antar att ett gåvobrev ska skrivas. Lgh är betald o har ett värde omkr 2 miljoner. Hur funkar det ekonomiskt sett? Blir värdet på lgh mitt då? Och blir det massa utgifter för mig om jag plötsligt äger en br? Jag tänker i skatte o deklarations syfte. Hur gör vi detta rent praktiskt? Jag tror han tänker lite som arv...
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattning vid överlåtelse av bostadsrätt finns i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 . Hur en gåva av bostadsrätt skall vara utformad för att vara gill är reglerad i bostadsrättslag (BrL). Den hittar du https://lagen.nu/1991:614 . Regleringen kring arv går att hitta i ärvdabalken (ÄB). Den hittar du https://lagen.nu/1958:637 . Skattemässiga konsekvenser Under förutsättning att du inte betalar något (eller tar över lån eller liknande) för att din släkting ger dig bostadsrätten är detta inte en skattepliktig inkomst IL 8:2. Vad som händer sedan är att du hamnar i din släktings skattemässiga situation IL 44:21. Detta innebär att du kommer att få göra de avdrag som din släkting skulle få gjort om hen hade sålt bostadsrätten. Formkrav vid överlåtelse av bostadsrätt När man ger bort en bostadsrätt finns det vissa formkrav som iakttas för att överlåtelsen skall vara giltig BrL 6:4 & 5. Gåva måste vara skriftlig och skrivas under av både dig och din släkting, det skall framgå vilken lägenhet det är som ges bort samt vilket pris som ni satt. Ni bör också informera bostadsrättsföreningen om överlåtelsen, bland annat därför att du måste bli medlem för att gåvan skall vara giltig BrL 6:5. Förskott på arv Det framgår inte helt tydligt hur ni är släkt med varandra, men om tanken är att transaktionen skall vara ett förskott på arv kan ni med fördel skriva detta ÄB 6:1. Summering Om bostadsrätten ges bort utan att du betalar din släkting är transaktionen skattefri och när ni skriver gåvobrevet bör ni tänka på att det finns vissa formkrav. Under förutsättning att transaktionen anses vara giltig så övergår – lite förenklat – bostadsrätten till dig. Detta innebär bland annat att bostadsrättens värde blir ditt. Du kommer behöva betala den avgift som bostadsrätten kostar per månad (hyran). Vidare tar bostadsrättsföreningar ibland ut en överlåtelseavgift. Lawline har ett samarbete med kunniga jurister på familjerättens område. Skulle ni behöva ha hjälp att upprätta gåvobrevet kan ni kontakta dem här.Bästa hälsningar

Strikt ansvar för hundbett

2015-06-29 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Har en beagle hund och mina föräldrar har en jämte. Min är "ledaren" och bestämmer över jämten och ganska bestämd i övriga fall med sin vilja.Enligt mig och flera är han inte elak och har aldrig bitit mig även om han kan "mummla och gurgla" när han misstycker, när man säger åt han..I alla fall så var han med där det förekom en fest. Hundarena var inne och festen/middagen var ute på altan. En av de onyktra gästerna gick in på toa och beaglen föjde tydligen med upp och kollade efter mat i nån påse, onyktra gästen sa ifrån och blev biten av min hund då. Vad gäller? Jag tar självklart mitt ansvar och vill veta i det här fallet? Hunden vaktade det som var "hans" och det i kombination med alkohol är ingen bra sådan, vilket jag försökt förhindra att hundarna ska var med om. Man vet inte hur hundar reagerar med onyktra personer och man ej är i närheten just då.Tack för svar.Per
Anton Peterzén |Tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga. Din fråga berör skadeståndsansvar för skador som en hund orsakar. För denna typ av skador föreligger ett strikt ansvar för ägaren. Detta innebär att en ägare i regel alltid blir ersättningsskyldig för alla de skador en hund orsakar, oavsett om ägarens egna agerande på något sätt påverkade situationen. Det här framgår av 19§ 1 st lagen om tillsyn över hundar och katter. Du kommer således att behöva ersätta den berusade gästen för exempelvis lyte, men och andra liknande skador som din hund orsakade, även om det i realiteten kan uppfattas som så att det var gästen bar en del av, eller hela skulden. Det finns dock vissa möjligheter till att skadeståndsbeloppet storlek i slutändan kan jämkas, dvs. sätts ned, om den skadelidande personen varit grov vårdslös vid skadans uppkomst, se 6:1 Skadeståndslagen. Detta är dock något som endast en domstol slutgiltigt kan ta ställning till.Hoppas att mitt svar gav klarhet kring dina funderingar.

Tid för betalning av hyran

2015-06-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min man bor i ett hus som en privatperson hyr ut. Vi har inget avtal/kontrakt och vi har bott där i över 1 år. Nu när vi har sagt upp huset så säger hyresvärden att han drar hyran i efterskott och att det har han alltid gjort. Vi blev chockade och förstod ingenting. Men hyresvärden drar alltså hyran i efterskott. Är det verkligen okej? Med vänlig hälsning, Anna
Felicia Idbrant |Hej!Till att börja med kan nämnas att hyresförhållanden regleras i Jordabalken 12 kap, vanligen kallad Hyreslagen. Där finns ett antal bestämmelser som reglerar hyrans betalning. Vidare gäller muntliga hyresavtal fullt ut däremot har ni alltid rätt att begär ett skriftligt hyresavtal av er hyresvärd om ni vill ha det.Som jag förstår det så drar er hyresvärd hyran en månad i efterskott. Vad gäller betalning av hyran så råder det i princip avtalsfrihet om hyrans betalning. Om ni har kommit överens om en tidpunkt för hyrans betalning i ert hyresavtal så gäller den överenskomna tidpunkten. Eftersom ni inte har något skriftligt hyresavtal så gäller det ni muntligen överenskommit om. Om ni däremot inte har kommit överens om någon tidpunkt så regleras detta i jordabalken 12 kap 20 §. Där framgår det att om en tidpunkt för betalning inte har avtalats mellan hyresvärden och hyresgästen så ska hyran betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Detta innebär att det är okej för er hyresvärd att dra hyran i efterskott så länge ni har överenskommit om det och att betalning skett på så vis.Med vänliga hälsningar

Bodelning, gåva och uppskovsbelopp

2015-06-29 i Reavinstskatt
FRÅGA |HejJag undrar om jag köper ut min ex-make från vår gemensamma bostad om det räknas då som ett benefikt fång? Jag kommer inte överta fastigheten utan kommer att köpa ut honom.Är det riktigt att trots att jag betalar honom enligt marknadsvärdet hälften att jag får stå för hela det uppskov på beskattningen på vinsten som vi tillsammans hade med oss vid tidigare försäljning av en bostad?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattning vid köp av fastighet finns i inkomstskattelagen (IL) och i lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet (StL). IL hittar du https://lagen.nu/1999:1229 och StL hittar du https://lagen.nu/1984:404 .Du talar om en ex-make; det är därför oklart om det handlar om en bodelning eller om händelser efter att bodelning skett. Vidare kan jag inte utläsa om det gäller en fastighet eller en bostadsrätt. Jag kommer att försöka ge en så heltäckande bild som möjligt. Skulle köpet vara en del av en bodelning är den skattefri IL 8:2.Benefikt fångÄven gåvor är skattefria IL 8:2.För att en transaktion skall räknas som gåva måste den till att börja med vara frivillig och givare måste vilja berika mottagaren. Skulle detta vara fallet så är nästa steg lite olika för bostadsrätter och för fastigheter. BostadsrättOm bostaden är en bostadsrätt blir det frågan om ett blandat fång om det du betalar understiger marknadsvärdet. Då skall en del beskattas och en annan del ses som gåva. Fastighet För att det skall räknas som ett benefikt fång måste den ersättning som din ex-make får understiga marknadsvärdet av den delen av fastigheten som du köper. Om det är frågan om en bodelning så utgår ingen stämpelskatt.Skulle det inte vara fråga om en bodelning så är läget annorlunda. Stämpelskatt utgår om den ersättning som du betalar överstiger 85% av det taxeringsvärde för fastigheten året före det år då lagfart beviljas 1, 4, 5, 9 & 10 §§ StL.UppskovsbeloppetSker transaktionerna på grund av bodelning så skall dessa inte tas upp till beskattning IL 47:11 st 3. Då får du istället ta över uppskovsbeloppet IL 44:21. Om detta inte är fallet så tar du inte över uppskovsbeloppet. Är det något som jag missförstått eller är det något som du skulle vilja ha klargjort är det bara att höra av dig igen.Bästa hälsningar

Underhållsbidragets storlek

2015-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Ang underhållsbidrag. Min dotter är nu 6 år hennes pappa tjärna tre gg så mycket mer än mig. Har försökt och räkna ut hur mycket han behöver betala men lyckades inte så bra. Han räknar ut den lägsta som fk har och min dotter är hos honom 8-10d. I månaden. Vilket han räknar bort så underhåll som jag får ut från honom är knappt 1000kr. Han bor i ett hus med sin nya och kläder har vi varsitt håll medicin kostnader är det jag jackor mm som jag står för. Hur mycket har jag rätt till för underhåll egentligen?Är tacksam för allt hjälp och svar.
Alfred Brandt |Hej! Underhållsbidrag beräknas med utgångspunkt från barnens behov. Det är alltså detta som avgör hur mycket som ska betalas till den underhållsberättigade parten. Underhållets storlek bestäms alltså inte bara av den underhållsskyldige förälderns inkomst - utan främst av hur barnets behov ser ut. Om det är så att ni inte kan komma överens om hur stort underhållsbidraget ska vara får ni vända er till domstol så att dessa får avgöra hur stort bidraget ska vara. Tack för att DU vänder dig till Lawline! Vänligen,

Krävs fastighetsägarens tillstånd för anordnande av fest?

2015-06-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Behöver jag söka fastighetsägarens tillstånd att anordna en fest i min lägenhet och använda fastighetens trädgård som festplats där jag har tänkt att anordna väderskydd?Kan jag riskera att bli uppsagd?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jordabalkens 12 kapitel, som vanligen går under namnet Hyreslagen, innehåller vissa regler vad gäller hyresgästernas beteende och skötsel. 12:25 (se https://lagen.nu/1970:994#K12P25S1) anger särskilt att hyresgästen ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som inte skäligen bör tålas. Vid bedömningen av vilka störningar som faktiskt bör tålas så ser man till den allmänna uppfattningen som råder kring vilka störningar som de som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Med andra ord så tar man inte hänsyn till om någon person skulle vara betydligt känsligare än normalt, utan det är istället en typ av normal störningsgrad som man använder i bedömningen. Att anordna en fest är otvivelaktigt ett sådant moment som kan riskera att störa de som bor i omgivningen, och som därför till sin art omfattas av 12:25. Dock, så måste det fortfarande vara fråga om störningar i sådan grad att de skäligen inte bör tålas. Den rådande rättsuppfattningen på området anger att enstaka fester är ett naturligt inslag i boendemiljön, och att just enstaka fester därför är ett sådant moment som de boende i omgivningen får tolerera. Detta förutsätter självklart att festerna hålls någorlunda städade och inte drabbar de närboende på ett sätt som inte kan accepteras.Vad gäller reglerna om att bli uppsagd från sin hyresrätt, så finns dessa främst i 12:42 JB (se https://lagen.nu/1970:994#K12P42S1). Sådant som medför att hyresrätten blir förverkad och gör hyresvärden berättigad att säga upp hyresavtalet är t.ex. obetald hyra och vanvård av lägenheten. I 6p hänvisas även till just 12:25, och där anges att ett åsidosättande av dess bestämmelser kan medföra att hyresrätten förverkas, om inte rättelse vidtas från hyresgästens sida. Paragrafen ska dock återigen läsas i ljuset av vad som har sagts om ovan, dvs. att en enstaka fest utan allvarliga missöden inte ger hyresvärden rätten att säga upp hyresavtalet. För att återkoppla detta till din fråga, så kan följande sägas. Du har ingen skyldighet enligt lag att informera din fastighetsägare om att du kommer att arrangera en fest, och så länge festen inte blir uppenbart oacceptabel för de närboende på något sätt så finns det inte heller någon risk för att du blir uppsagd från ditt hyreskontrakt. Trots att du alltså inte har någon skyldighet enligt lag att kontakta hyresvärden, så kan det förstås ändå vara bra med en kontakt som en ”förebyggande åtgärd”, samt att det vanligen är uppskattat att förvarna grannarna med lappar i trappuppgångar och liknande. Vad avser möjligheten till att arrangera en festplats i fastighetens trädgård, så är det inte tydligt att 12:25 JB gäller, eftersom att den främst tar sikte på hyresgästens användning av lägenheten. Om du är osäker så råder jag dig därför att just gällande användningen av trädgården att ta kontakt med hyresvärden, eftersom att det är att anse som en mer allmän yta än din lägenhet, och som därmed är mer trolig att påverka de närboende. Hoppas att detta var ett tillräckligt svar, och att festen blir lyckad! Med vänliga hälsningar,

Makes rätt till orubbat bo och särkullbarn

2015-06-29 i Make
FRÅGA |Hej!Min styvfar har gått bort och min mamma vill att jag och min man gör bodelningen. Dom bor i ett hus som endast står skrivet på min styvfar men hur förs det över till min mamma? Min styvfar har två barn sedan tidigare och min mamma har två barn. Det finns ett testamente om att den som blir kvar ska få sitta i orubbat bo och det är inte något av oss barn som kommer bestrida det. Det är bara husfrågan som jag inte vet hur vi ska lösa.Tacksam för svar.HälsningarSigbritt Gradin
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Svaret kommer att bero på om din mamma och styvfar var gifta eller sambos vid din styvfars bortgång. Regler om arv finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), se här. Om de var gifta så ärver din mamma kvarlåtenskapen efter sin make, men särkullbarnen, dvs din styvfars två barn, har rätt att alltid få ut sin laglott vilket är hälften av arvet direkt. Din styvfars barn kan dock även välja att avstå sitt arv till förmån till den efterlevande maken, det vill säga din mamma och de får då i stället ut sitt arv när även din mamma, den sk efterlevande maken, avlider. Reglerna om detta finns i ÄB kap 3 § 9. Den efterlevande maken har som huvudregel rätt att sitta kvar i sk orubbat bo, dvs han eller hon har fri förfoganderätt över all den avlidne makens egendom. Undantag från detta är just särkullbarnens rätt att få ut sin laglott, och särkullbarnen kan även begära jämkning av ett testamente om det kränker dennes laglott (exempelvis om din styvfars testamente skulle kränka hans barns laglott om de begär ut den). Nu verkar det emellertid som att ni alla är överens om att din mamma ska sitta kvar sk orubbat bo, vilket är i enlighet med testamentet. Hur ni rent praktiskt ska göra för att få huset korrekt skrivet på din mamma (med tex lagfart som ges av lantmäteriet), råder jag er att prata med en jurist specialiserad på familjerätt. Särskilt även då det skulle krävas mer detaljer från just ert fall för att kunna ge ett mer konkret svar.Hoppas detta gav någon hjälp på vägen!Med vänliga hälsningar