Skyldighet att betala tillbaka lön

2016-09-30 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Det är så att jag hade skrivit på 3 månaders provanställning på mitt arbete men klarade inte av det på grund av psykisk ohälsa. Under dessa tre månader har jag fått lön fast jag inte har arbetat. Är jag skyldigt att betala tillbaka lönen eller finns det andra vägar att gå till? Är 21 år gammal och har inget fast jobb vilken gör situationen mycket besvärlig. Tacksam för svar !!
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du har fått lön utan att arbeta och det inte är så att du har rätt till någon form av sjuklön via din provanställning är du tyvärr skyldig att betala tillbaka det belopp du fått. Troligen har du fått lön av misstag och företaget du är anställd hos kommer nog att kontakta dig och vilja att du betalar tillbaka de pengar som du inte haft rätt till. Av detta skäl råder jag dig att inte använda de pengar du har fått, utan se till att du har möjlighet att betala tillbaka pengarna för det fall att företaget kräver det. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har några andra funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Ofredande av grannar?

2016-09-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |hej mina grannar kom och ifrågasätt mig om jag va den är är flera gånger. så många gånger att jag valde att visa mitt körkort för dom. dom stod 5 stycken emot mig och jag känner mig otroligt kränkt då jag bott på samma ställe nu i snart 3 år. kan man anmäla detta?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag har lite svårt att se det som ett brott just att ifrågasätta vem du är. Det kan däremot ses som ett olämpligt beteende av dina grannar, varför jag tänker att det skulle kunna röra sig om ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P7S1).Varför dina grannar frågade dig och undrade om din identitet stämmer samt hur de betedde sig spelar roll i bedömningen. Ofredande är när någon till exempel beter sig hänsynslöst mot en annan person för att göra personen upprörd. När dina grannar samlades i grupp och frågade dig kan vara ett sådant hänsynslöst beteende, men som sagt spelar deras beteende i övrigt också roll och varför de gjorde det här. Om det finns någon bakomliggande händelse som gör att de rimligtvis borde fråga dig har de inte gjort det för att göra dig upprörd. Om grannarna däremot har gjort det för att de ville att du skulle reagera negativt eller till exempel känna dig utanför kan det röra sig om ofredande.Slutligen är mitt tips till dig att om du vill anmäla, att vända dig till polisen och förklara hela händelsen samt bakgrunden till den. Då kan polisen lättare avgöra om det är ofredande, ett annat brott eller inte ett brott alls. Det går alltid att polisanmäla eftersom du inte kan nekas att göra en anmälan, däremot är det ingen garanti att utredningen inte läggs ner om det till exempel inte går att klarlägga brott.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Fel i tjänst vid köksinstallation

2016-09-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vad gäller om man råkat ut för fuskbygge när det gäller kök?
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Eftersom omständigheterna i situationen är något knapphändiga kan jag inte ge ett specifikt svar för din situation, jag kommer istället redogöra för vad som generellt gäller vid fel i tjänst. Skulle några av mina antaganden inte stämma överens med ditt fall, är du varmt välkommen att kontakta oss igen så kan vi hjälpa dig med din situation. Jag förstår det som att du som konsument har anlitat en näringsidkare vars uppdrag varit att installera ett kök för din räkning. Om så är fallet, regleras situationen i konsumenttjänstlagen (KtjL), se här.Av KtjL 3 § följer att lagen är tvingande till konsumentens - din - fördel. Detta innebär att om något avtalsvillkor avviker från lagen och i jämförelse med lagens bestämmelser är till din nackdel, gäller inte det villkoret. Skulle ni istället ha avtalat om ett villkor som är till din fördel i jämförelse med lagen, är det villkoret gällande. KtjL 4 § anger det grundläggande kravet på näringsidkaren som utför tjänsten, och således även vilka krav du som konsument har rätt att ställa på tjänstens utförande. Kravet som anges där är att tjänsten ska utföras fackmannamässigt. Med detta menas i ditt fall, som riktmärke, att du har rätt att kräva att arbetet utförs på ett sådant sätt som en normalt skicklig, erfaren och kunnig fackman inom köksinstallationer hade utfört det.Av samma paragraf, i andra stycket, framgår det att missförstånd (och skyldigheten att avhjälpa sådana) ligger näringsidkaren till last. Av KtjL 9 § framgår att om tjänsten avviker från vad du enligt 4 § har rätt att kräva i fråga om t.ex. fackmannamässigt utfört arbete, föreligger fel i tjänsten. Eftersom du anger att du varit utsatt för ett fuskbygge, utgår jag från att så är fallet: kravet på fackmannamässigt utfört arbete är inte uppfyllt. Som konsument har du enligt 16 § (se här) rätt att vid fel hålla inne betalningen enligt 19 §, förutsatt att felet inte beror på något förhållande på din sida, att felet avhjälps enligt 20 §, kräva prisavdrag eller häva avtalet enligt 21 §. Vilken eller vilka påföljd/er som blir aktuella i ditt fall är svårt att säga mot bakgrund av informationen, men generellt kan sägas att det för hävning av avtalet krävs att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren borde insett detta, se 21 § 2 st. här. Vidare har näringsidkaren rätt att i första hand erbjuda avhjälpande av felet, om du som konsument inte har särskilda skäl att motsäga dig ett sådant erbjudande. Avhjälpande ska då ske inom skälig tid och utan kostnad för dig som konsument, se 20 § 2-4 st. här. Först om felet inte avhjälps inom dessa ramar, får konsumenten kräva prisavdrag eller häva avtalet.Hoppas du med detta fick ledning i din situation!Vänligen,

Låta gemensamt barn ärva egendom före särkullbarn

2016-09-30 i Testamente
FRÅGA |Min sambo och jag äger ett torp tillsammans och vi har ett gemensamt barn. Jag har även ett barn sedan tidigare. Hur går jag tillväga om jag vill att vårt gemensamma barn ska ärva torpet till fullo?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att låta ert gemensamma barn ärva torpet kan du skriva ett testamente. Du äger halva torpet och lär endast kunna testamentera din halva, du kan inte testamentera bort din sambos egendom. I testamentet bör du då tillskriva din andel av torpet till ert gemensamma barn. Om din sambo inte har några tidigare barn går hans kvarlåtenskap till ert gemensamma barn automatiskt. När sedan både du och din sambo har gått bort kommer ert gemensamma barn ha ärvt hela torpet av er. En enklare lösning kan vara att du och din sambo skriver ett inbördes testamente, alltså ett testamente där ni förordnar om er gemensamma egendom. Där kan ni tillsammans komma överens om att torpet ska gå till ert gemensamma barn. Du kan dessutom ge din del av torpet till din make så att han får hela äganderätten, då behöver inget testamente skrivas eftersom ert gemensamma barn då får hela torpet genom den legala arvsordningen efter din sambo. Detta alternativ är dock inget jag rekommenderar eftersom risken alltid finns att ni separerar och då har du förlorat din rätt till torpet. Testamente bör vara det säkraste alternativet. Notera dock att ditt barn sedan tidigare alltid har rätt till sin så kallade laglott. En laglott utgörs av en halv arvslott. Dina två barns arvslott kommer vara 50 % var av din kvarlåtenskap (din sambo ingår inte i arvsordningen efter dig), laglotten blir alltså 25 % av din totala kvarlåtenskap. Den andelen kan du aldrig neka ditt andra barn. Alltså måste du försäkra dig om att den egendom du har utöver torpet utgör åtminstone 25 % av det totala värdet på din egendom vid din bortgång, annars kan inte din del av torpet gå endast till ert gemensamma barn.Jag hoppas att mitt svar har hjälpt dig i dina funderingar.Med vänlig hälsning,

Påföljdskrav vid felaktig vara

2016-09-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejBeställde en diskmaskin från Elgiganten. När den levererades av assist i såg transportörerna en relativ stor buckla i frontluckan. De tog då bilder på denna och skickade en skadeanmälan till Elgiganten. De inst maskinen så långt att det går bra att diska i den, alltså inte helt, eftersom de menade att jag får en ers. maskin. Sen hände ingenting på 7dgr. På åttonde dagen ringer Elgiganten upp o jag tror att allt nu ska rättas till. Men hon som ringer menar att assist bilder är för dåliga för att kunna göra en bedömning om, märk väl, EV ERSÄTTNING!!! och har mage att mena att jag ska ta tydligare bilder o skicka till dom! Jag vägrar men hon propsar på o jag skickar 3-4 bilder på bucklan. 18 tim senare har jag fått en faktura på hela beloppet o har nu en halvt installerad maskin med en stor buckla mitt på frontluckan o en faktura på fullt pris.Vad göra? Tack på förhand!
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag antar att du beställde diskmaskinen för ditt privata bruk och därmed var i ställning av en konsument. Då blir konsumentköplagen tillämplig på ditt problem. FelVi kan helt klart konstatera att diskmaskinen är felaktig (16 § konsumentköplagen). En diskmaskin ska inte ha en buckla som ny. Felet fanns redan vid avlämnandet och risken för varan hade då inte gått över på dig.ReklamationReklamation, som krävs för att kunna göra gällande påföljder, kan anses vara gjord i och med de inskickade fotografierna. PåföljderPåföljderna du kan göra gällande är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för avhjälpande eller hävning. Dessutom kan du begära skadestånd för problemen som felet orsakat dig (22 § konsumentköplagen). Det är viktigt att du inte betalar fakturan du har fått. Du har rätt att hålla inne betalningen (25 § konsumentköplagen) och om du betalar fakturan innebär det att du går med på Elgigantens krav, det blir därefter svårt att hävda någon påföljd till din fördel.Du kan alltså i första hand kräva avhjälpande (lagning) eller omleverans (ny diskmaskin). Om detta inte görs inom skälig tid har du istället rätt till prisavdrag på ditt köp (28 §) eller att häva köpet (29 §). Vad som bedöms vara "skälig tid" kan vara svårt att uppskatta men här kan det inte handla om mer än 1-2 veckor. Prisavdrag lär inte vara särskilt aktuellt för dig eftersom du naturligtvis inte vill ha en bucklad diskmaskin, trots att priset blir lägre. En hävning av köpet lär vara mer fördelaktigt än att kräva ett prisavdrag, men då måste du hitta en ny diskmaskin att köpa.Det mest fördelaktiga för dig lär vara ett avhjälpande eller en omleverans. Du bör kontakta Elgiganten och kräva detta eftersom diskmaskinen du fått är felaktig. Förhoppningsvis kan de vara dig behjälpliga med det. Om det tar lång tid för dem att lösa dina problem kan du dessutom kräva skadestånd för de olägenheter som felet orsakat dig (30 § konsumentköplagen).Jag önskar dig lycka till i dina påföljdskrav.Med vänlig hälsning,

Gåvoskatt när pengar givits som gåva?

2016-09-30 i Gåva
FRÅGA |Hej! Vår mamma har skänkt pengar i form av gåva till alla syskonen och pengarna överförs från hennes kontot till barnens. Får inte barnen betala skatt ialla fall som kapitalvinstskatt?Med vänlig hälsning Olof
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvoskatten reglerades tidigare i Lag om arvsskatt och gåvoskatt. Denna lag är sedan den 1 januari 2005 upphävd. Det finns således ingen skyldighet att betala skatt på överlåtelser som utgör gåva. Ni kommer därför inte att behöva betala någon skatt på de pengar ni fått som gåva av er mamma.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

SGI vid ny lön

2016-09-30 i Sjuk
FRÅGA |Hej. Jag har varit sjukskriven 25% i ca 6 månader. Har bytt arbete nyligen då jag hade ett vikariat som inte blev förlängt pga sjukskrivningen. Jag är nu fast anställd och med en höjning från 24700 till 30000 i månaden baserat på heltid. Är fortsatt sjukskriven. Kan jag på något sätt få rätt att basera min SGI på den nya lönen? Eller måste den vara kvar på gamla lönen?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga verkar ha det enkla svaret att du har rätt att basera din SGI på den nya lönen du får så fort du byter arbete. Så länge det finns anledning att anta att du kommer stanna kvar på den nya anställningen i minst 6 månader kommer din SGI baseras på den nya lönen, från det att du anmäler det till Försäkringskassan. På Försäkringskassans sida om sjukpenning finns det en blankett där du enkelt kan registrera en ny inkomst (se här).Med vänlig hälsning,

Tjänstledighet för politiska uppdrag

2016-09-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är kollektivanställd på ett privat företag och jag har sökt en dags tjänstledigt för fullgörandet av en dags uppdrag som förtroendevald kommunal revisor.Detta har inte beviljats. Finns det undantag i kommunallagen där en arbetsgivare kan neka tjänstledigt?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 4 kap. 11 § kommunallagen kan du läsa att du som förtroendevald har rätt till ledighet från din anställning för att fullgöra dina uppdrag i kommunen. I kommunallagen finns det inte några undantag från denna bestämmelse.Din ledighet bör alltså beviljas och ifall nekandet från din arbetsgivare inte hade någon annan grund är det felaktigt. Med vänlig hälsning,