Reglera uppdelning av framtida försäljningsvinster

2015-11-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Tre personer äger tillsammans en fastighet. 50 , 25 resp 25 %.Kan av dem satsa kapital för ombyggnation och få reglerat via avtal att värdet av investeringen tillfaller vederbörande vid t ex framtida försäljning? Mvh Per
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga. Jag ser inga hinder mot att upprätta ett avtal av sådan typ. Värt att tänka på i ett sådant fall är att tydligt reglera hur vissa kapitalkostnader i samband med ombyggnader ska påverka försäljningssumman. Exempelvis, ska endast den nominella kostnaden tillfalla den som bekostade ombyggnationen eller ska också viss hänsyn tas till framtida penningvärde? Möjligtvis skulle det vara klokt att reglera så att den värdeförbättring som sker på fastigheten i procentuella mått också speglas i den procentuella uppdelningen av försäljningssumman. Eventuella skatteeffekter kan också tas i beaktande.Behöver du hjälp med att upprätta ett sådant avtal rekommenderar jag dig att boka tid hos en erfaren jurist inom fastighetsrätt. Lawline samarbetar med specialister inom fastighetsrätt, och du boka tid på ett kontor nära dig via http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.Jag önskar dig en trevlig dag.Mvh,

Bilen försvunnen när firman som hade den lagt ner, kan man få ersättning?

2015-11-26 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Mitt fordon har varit uppställt på 1 bildemontering under utredning efter brand, då vi fick avslag från försäkringsbolag ang ersättning så stod bilen kvar. Då vi skulle hämta den så saknades det delar på bilen & vi kunde inte köra därifrån(polisanmält). Då vi senare skulle hämta den på släp så hade firman upphört, bilen är borta,firman nedlagd men jag är fortfarande reg ägare. Kan jag stämma ägaren på bildemonteringen även om bilen är "försvunnen"
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!I mitt svar utgår jag ifrån att bilen efter branden hade ett visst värde kvar, då du anger att du ursprungligen avsåg att köra därifrån, och att inget som hänt påverkat din äganderätt till bilen. Jag utgår vidare ifrån att branden var polisanmäld och att bilen därför stod uppställd på bildemonteringen under polisutredningen.Bildemonteringens ansvar för bilen.När bildemonteringen mottager bilen för att inneha den under polisutredningen så har bildemonteringen mottagit bilen med så kallad redovisningsskyldighet d.v.s. de är skyldiga att lämna ut bilen till dig igen, rättsligt stöd finns i redovisningsmedelslagen.Eftersom bilen lätt går att identifiera och bildemonteringen aldrig har fått rätt att sälja eller demontera bilen utan endast förvara den under utredningen så har ni rätt att få tillbaka bilen.Bildemonteringens ägares ansvar.Om bildemonteringen var ett handelsbolag, kommanditbolag eller, mindre troligt, en enskild firma kan du i första hand försöka vända dig till ägaren av firman. Vem denna person är borde du enkelt kunna få reda på genom att fråga polisen vilket bolag de anlitat eller om du har fått ett kvitto eller dyl. kolla på detta för att få reda på verksamhetens namn och sedan kan du vända dig till bolagsverket eller skatteverket för att få reda på ägarens namn. Ägaren är, i dessa former av bolag, nämligen personligt ansvarig för alla skulder bolaget hade när det avvecklades eller gick i konkurs (oklart vad som hänt i ditt fall), BL 2:20.Genom att påpeka att hen är personligt ansvarig och att du kan komma att kräva skadestånd alt. polisanmäla att bilen är borta kan det vara så att ägaren till firman antingen "hittar bilen" eller ersätter dig motsvarande bilens värde.Polisanmäla händelsen.Om ägaren inte vill hjälpa till, inte går att få tag på eller om det rört sig om ett aktiebolag får du nog välja att polisanmäla händelsen. Vilket brott det är fråga om är polisens sak att utreda men för att din nyfikenhet ska stillas redogör jag för troliga brott. Det kan då röra sig om brotten förskingring, då bildemonteringen innehaft bilen för din räkning och ägaren möjligen har tillägnat sig bilen (gjort den till sin), eller olovligt förfogande, om bildemonteringen inte hört av sig till dig för att hämta bilen utan har flyttat på bilen till annan plats utan att ha tillägnat sig den, Brottsbalken 10:1 och 10:4.Skadeståndstalan.Eftersom ev. ägaren av bildemonteringen orsakat dig en ekonomisk skada genom det ev. förskingringsbrottet kan du stämma ägaren och kräva ersättning motsvarande skadan, Skadeståndslagen 2:2. Du bör avvakta polisens utredning innan du bestämmer dig för att stämma ägaren och i min mening bör du anlita en jurist inför domstolsprocessen. Om du, enligt nedan, kan få ut ersättning av ditt försäkringsbolag övertar de din rätt att stämma ägaren av bildemonteringsfirman och problemet är därmed löst för din del.Ersättning från försäkringsbolaget.Om polisen inte kan hitta bilen eller ägaren av firman och därför, eller av annan anledning, lägger ned ärendet är det möjligt att du kan få ersättning från ditt försäkringsbolag för att din bil har blivit ev. förskingrad. För att få reda på detta bör du kontakta ditt försäkringsbolag. Värt att poängtera är att det rör sig om en ny ersättningsgrund och försäkringsbolaget kan troligtvis inte använda sig av den anledning de hade när de gav avslag förra gången. Du behöver inte vänta med att kontakta ditt försäkringsbolag till dess att polisutredningen är klar utan detta bör göras snarast men försäkringsbolaget kan i sin tur vilja avvakta utredningen.Hoppas du finner råden hjälpsamma och om du behöver hjälp i en förhandling eller i en kommande tvist är du välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Med vänlig hälsning

Effekter av att smita från olycksplats

2015-11-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag backade på en bil. Såg inte att jag orsakat ngn skada på andra bilen. Lämnade dock platsen utan att meddela andra fordonets förare som ej fanns i närheten.Har blivit polisanmäld då en person såg händelsen. Misstanke om brott mot trafikbrottslagen paragraf 5 (smitning).Om jag orsakat ngn skada vill jag så klart göra rätt för mig.Men vad kan påföljden bli? Och kan en dom försvåra arbete inom skola/omsorg som är min nuvarande sysselsättning?Får man studera till lärare om man döms skyldig? (Även om jag inte begått ngt grovt brott i mina ögon i så fall)
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Brottet smitning följer av 5 § trafikbrottslagen. Vid fällande dom kan påföljden bli böter eller fängelse i högst sex månader. Bedömningen görs utifrån det enskilda fallet. I ditt fall verkar det röra sig om en liten skada vilket talar för att straffet inte bör bli mer än böter. När det gäller arbete inom skola måste den som erbjuds anställning lämna ett utdrag ur belastningsregistret enligt 2 kap 31 § Skollagen. Även vid arbete inom omsorg är det vanligt att arbetsgivare vill se ett utdrag ur belastningsregistret. Arbetsgivaren kommer alltså informeras om brottet, men det är upp till denne att avgöra om du fortfarande anses lämplig för jobbet. Ett smitningsbrott bör inte ha något större inflytande på dina anställningsmöjligheter eftersom det troligen inte kommer påverka din lämplighet vid arbete inom skola eller omsorg. Smitningsbrottet bör inte heller påverka dina möjligheter att utbilda dig som lärare. Dock finns ett moment i lärarutbildningen som heter verksamhetsförlagd utbildning. För att kunna utföra denna del måste du lämna ett utdrag ur belastningregistret enligt 2 kap 31 § 2 st p. 2 skollagen. Sammantaget kan alltså brottet resultera i böter eller fängelse i upp till sex månader. Det bör inte påverka dina jobbmöjligheter inom skola eller omsorg men arbetsgivaren kommer troligen begära ett utdrag ur belastningsregistret. Brottet bör inte heller utgöra hinder för dig att utbilda dig till lärare. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Barnens rätt till umgänge med en förälder

2015-11-26 i Barnrätt
FRÅGA |Hur ska man tolka domen när det står:"Barnen tillerkänns rätt till umgänge med sin mamma varannan helg"Innebär det att barn under 12 år (8 år nu) Måste vara hos sin mamma varannan helg, eller har barnen rätt att stanna hemma hos sin pappa ( med egen vårdnad) om dem inte vill åka till sin mamma?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt, undrar du alltså om det är ett krav att barnen är hos sin mamma eller om det är en valmöjlighet. 6:15 Föräldrabalken anger bl.a. följande:"Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses."Umgänget är till för barnet och det finns därmed ingen plikt för barnet att umgås med en förälder. Det finns alltså ingen rätt för en förälder att få umgås med barnet. Det bör tillika nämnas att ansvaret för att umgänget fungerar vilar på båda föräldrarna. Slutsatsen blir att barnet själv får välja om hen vill träffa sin förälder, vilket bekräftas av domen som du hänvisade till i frågan. Det bör tillika nämnas att som barn menar man minderårig som är under 18 år, dvs det är inte begränsat till dess att barnet fyller 12 år. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Vänliga hälsningar,

Effekter av ingå köpeavtal om katt och sedan sälja katten till annan

2015-11-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Min bondkatt har fått kattungar. Jag har haft annons ute på Blocket och alla ungar har blivit tingade. En köpare har inte känts helt rätt vid besöket men jag kände att det kanske inte var någon fara. Katten skulle ha hämtats i måndags men då skrev hon att hon inte hade fått in en utbetalning vilket gjorde att hon inte kunde hämta katten förrän senare i veckan. Då pratar vi om en katt för 500:-. Idag kom en annan köpare för att hämta sin katt och ville då även köpa den andra som redan var tingad. De här köparna känns 100% rätt och min dröm har hela tiden varit att katterna skulle säljas i par. Jag bestämde mig därför för att de ska få köpa båda katterna vilket har gjort den andra köparen förbannad (vilket jag iofs förstår.) Kan jag hamna i trubbel för det här nu? Vi har inte skrivit några avtal men har mailat och kommit överens.
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Katter utgör lös egendom och eftersom du inte säljer katten i egenskap av näringsidkare gäller köplagen enligt 1 §.Du och den första köparen har gjort en överenskommelse som medför ömsesidiga förpliktelser vilket medför att ni har ett avtal. Sålänge den första köparen inte fullgör sin förpliktelse, det vill säga betalar, så har du rätt att hålla inne katten. Om köparen inte betalar i tid får du som säljare häva köpet om dröjsmålet anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott enligt 54 § KöpL.Om du däremot gick med på att köparen skulle hämta och betala för katten vid ett senare tillfälle så har du gett köparen en tilläggstid enligt 54 § 2 st KöpL. Detta ugör en ny överenskommelse om när prestationerna ska utväxlas. Eftersom ni hade ett avtalsförhållande och det inte sagts att du fick sälja katten till en annan köpare vid dröjsmål med betalning så har du begått ett avtalsbrott. Inga prestationer har dock utbyts och man torde kunna betrakta det som att avtalet hävts eftersom det inte längre finns någon katt att sälja. Köparen kan eventuellt begära skadestånd på grund av avtalsbrottet enligt 67 § KöpL, dock finns det troligen ingen skada i det här fallet som skadeståndet kan grundas på.Sammantaget är det avtalsstridigt att göra som du gjort. Bättre vore om du hävt köpet när du fick reda på att köparen skulle dröja med betalning. Det köparen eventuellt kunnat göra är att begära skadestånd, men det finns troligen ingen grund för detta.Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Avtal som upphäver rättighet enligt anställningsskyddslagen

2015-11-26 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande tillsvidaretjänst.Om det är så att jag närmar mig 2 år och har rätt till fast tjänst. Om arbetsgivaren i detta tillfälle lägger fram ett papper som säger att jag avsäger mig rätten till fast anställning.utan att förklara omständigheterna.och hur gäller detta pappret om man jobbar vidare som vikarie i flera år.Är man då tvingad att skriva på detta ?Är pappret som man skrivit på juridiskt bindande om det visar sig efteråt att man arbetat över två år och är enligt arbetslagen redan tillsvidareanställd.vänligen
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Om du har varit anställd som vikarie hos din arbetsgivare i sammanlagt två år under en femårsperiod så ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Detta framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 5 § andra stycket. Eftersom avtalet mellan dig och arbetsgivaren, om att du för framtiden avsäger dig tillsvidareanställning i det fall att din sammanlagda anställningstid uppgår till två år, upphäver din rätt enligt lagen så är detta avtal ogiltigt (Lag om anställningsskydd 2 § andra stycket; jämför också domen i AD 1977 nr 56). Även om arbetsgivaren händelsevis skulle erbjuda dig ersättning i utbyte mot att du ingår avtalet och avsäger dig rätten till tillsvidareanställning så är avtalet ogiltigt.Det är dock värt att notera att det kan finnas avvikelser i kollektivavtalet från bestämmelsen om hur vikariat övergår till tillsvidareanställning (Lag om anställningsskydd 2 § tredje stycket). För att vara fullt säker på vilka förutsättningar som gäller för att din anställningsform ska ändra karaktär så rekommenderar jag att du kontaktar den fackförening som är representerad på din arbetsplats. Med vänlig hälsning

Makars ansvar för uppkomna skulder

2015-11-26 i Skuld
FRÅGA |Min fd man har enskild firma som är körd i botten med skulder,ingår den i skilsmässan? Det är ju hans firma men han menar att alla skulder ska delas lika?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt, undrar du alltså om ni ska dela lika på din mans skulder vid bodelningen i samband med skilsmässan. 1kap 3§ Äktenskapsbaken stadgar att: "Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder."Både före och efter att äktenskapet ingås mellan makarna, svarar vardera make för sin egendom och de bär också sina egna skulder. Detta medför att den ena maken aldrig från utmätas för den andra makens skulder, etc. Om en make skulle bli föremål för utmätning, kan det dock uppstå vissa problem med att visa vem som äger egendom som finns i makarnas gemensamma bostad. Det uppställs nämligen en äganderättspresumtion för gäldenären i 4kap 19§ utsökningsbalken. I din fall rör det sig inte om en utmätning, utan om en bodelning i samband med skilsmässa. Det faktum att din makes enskilda firma har kört i botten, ska inte påverka dig ekonomiskt i förhållande till hans skulder. Din makes skulder är endast kopplade till honom själv, dvs du ska inte svara för dem vid en bodelning. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.Vänliga hälsningar,

Neka tillträde till butik

2015-11-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga kring möjligheten att välja vem man vill släppa in en butik. HD klargjorde i en dom 1995 att det inte är ett brott att beträda en butik som man blivit "portad" ifrån - om dörrarna är öppna och butiken är tillgänglig för allmänheten. Min fråga rör dock möjligheten att, i dörren, välja vem man släpper in i sin butik. Finns den möjligheten? Barer och nattklubbar väljer ju relativt godtyckligt vilka de släpper in, och tar vi juvelerare som exempel väljer de ofta vilka de släpper in genom t ex ett knapptryck som öppnar dörren. Kan man då även - rent teoretisk - stå i dörren personligen (eller genom annan i mitt ställe) och välja vem som ska få tillträde istället för att använda en sluss? Kan någon tvinga sig in i en privat butik om den från första början inte blir insläppt? Om nej på min inledande fråga - varför kan jag göra det med hjälp av ett knapptryck men inte genom att själv välja vem jag rent fysiskt öppnar dörren för, och varför kan i så fall nattklubbar göra det? Frågan rör alltså inte om en person som blivit portad begår något brott när denne går in i en öppen butik - utan om man kan selektera vem man släpper in (likt nattklubb - och förutsatt att det inte rör sig om olaga diskriminering).
Farah Wali |Hej och tack för din fråga!Mycket riktigt ansåg HD att det inte utgjorde olaga intrång att beträda butiken trots att personen tidigare blivit portad p.g.a olämpligt uppförande.Frågan om butiksägare kan välja vilka som ska ges tillträde till en butik, utan att begå lagöverträdelse, har inte prövats i domstol. I och med att butiker inte utgör offentlig plats kan du (rent hypotetiskt) fritt välja vem som ska släppas in så länge det inte utgör olaga diskriminering. Om du nekar någon tillträde till butiken kan personen ej med rättsligt stöd tvinga sig in i butiken. I praktiken torde dock finnas en betydlig risk för att åka dit för olaga diskriminering. Förbudet mot diskriminering gäller för alla som tillhandahåller varor och tjänster för allmänheten.