Arvsrätt efter syskon

2015-07-08 i Arvsordning
FRÅGA |Arvsrätt?Det gäller 4 syskon för länge sedan. Alla syskon är döda.Jag kallar dom nr1 nr2 nr3 och nr4nr 1 (inga barn) är fortfarande ett sterbhus med ett antal konton med pengar.nr 2 (inga barn) ,dödnr 3 emigrerade till Amerika, död (1 barn, som lever i Amerika)Min mormor hade ett förhållande med nr4Min mormor ärvde honom efter testamente. (de var ej gifta)mormor nu död, min mamma (enda barn) ärvde.Min mamma död (jag enda barn)Fråga: ärver jag något från sterbhuset?Av någon anledning har det inte blivit någon bouppteckning under alla år (ca 45 år).Och vem kan i så fall hjälpa till att upplösa sterbhuset.
Elin Brännström |Hej och tack för din fråga!Det hela beror lite på i vilken ordning de olika syskonen dog. Enligt Ärvdabalkens 1 kap 1 § kan nämligen bara den som lever vid arvlåtarens död ärva.Du verkar ju vara intresserad av ditt eventuella arv från syskon nr 1. Dina anspråk på detta härleder du ur ditt arv från din mamma som i sin tur härleder det från sin mamma som i sin tur härleder sitt arv ur ett testamente som hon fått från syskon nr 4. För att du överhuvudtaget ska ha något anspråk på syskon nr 1s dödsbo gäller det alltså att syskon nr 4 var i livet när syskon nr 1 dog.Dessutom krävs för att du ska ha något anspråk på nr 1s kvarlåtenskap att dennes föräldrar inte är i livet, eller levde längre än nr 4. Om någon av föräldrarna till syskonen 1-4 var i livet när nr 1 dog så är det de som ärver först, innan syskonen. Om föräldrarnas enda arvingar var de övriga syskonen så tillfaller sedan nr 1s kvarlåtenskap de övriga syskonen när föräldrarna dör, förutsatt att syskonen lever när detta sker.Om nr 1 vid sin död inte hade några andra levande arvingar än sina syskon (dvs inga barn, inga levande föräldrar, ingen maka/make) delar de syskon som vid nr 1s dödsfall var i livet lika på kvarlåtenskapen. Om nr 2 dog senare och inte har några andra arvingar i livet än övriga syskon tillfaller dennes del av arvet efter nr 1 de övriga syskonen med lika delar. Att nr 3 emigrerade till Amerika har ingen betydelse för arvsrätten, och eftersom nr 3 har barn som kan träda in i hens ställe har detta barn ett anspråk på del i nr 3s arv efter nr1, även om nr 3 avled före nr 1 - se Ärvdaballken 2 kap 2 §.Som du märker är det rätt så krångligt att reda ut, utan att veta i vilken ordning de olika syskonen dog. Klart är i alla fall att nr 4 måste ha överlevt nr 1 för att du ska ha några anspråk, och att även om så är fallet så har även barnet till nr 3 ett anspråk på del i arvet från nr 1.Normalt sett är det den dödsbodelägare som har egendomen i sin vård som är skyldig att se till att det sker en bouppteckning - Ärvdabalken 20 kap 2 §. Eftersom det har gått så lång tid och det ändå inte skett så är frågan vem som har egendomen i sin vård nu för tiden. Annars är det Skatteverket som är den myndighet som ser till att bouppteckning sker - Ärvdabalken 20 kap 9§, så kanske kan ni kontakta dem för mer information.

Bevis på betalningsansvar

2015-07-08 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Har ett avtal gällande ett lån som jag och min före detta tog tillsammans.Då han hade betalningsanmärkningar så står jag som låntagare. Men vi upprättade som sagt ett kontrakt med vittnen, där det framgår att vid separation ska han betala hälften av lånekostnaderna. Vilket han inte gjort sedan vi separerade. Ansökte om ett betalningsföreläggande hos kronofogden och det har nu gått vidare till Nacka Tingsrätt. Har tom den 23/7 på mig att inkomma med bevis, såsom mail, sms mm... Vad ska jag göra, hur ska jag gå tillväga? Har tyvärr ingen tillgång till rättshjälp pga att jag inte haft hemförsäkringen tillräckligt länge.. (2 år). Har inga större besparingar.MvhLinda
Elin Brännström |Hej och tack för din fråga!Eftersom du ensam står som låntagare är det du som ansvarar för att lånet betalas gentemot långivarna. Långivarna kan alltså kräva dig på betalning och du kan inte frigöra dig från detta krav genom att hänvisa till din f d sambo. Däremot har du och din f d sambo sinsemellan ingått ett avtal om att han ska betala hälften av kostnaderna för lånet. Detta avtal gäller mellan er, och du bör alltså kunna kräva honom på hälften av de pengar som du betalat till långivarna.Att din ansökan hos Kronofogden gått vidare till Tingsrätten beror säkerligen på att din f d sambo inte accepterat det betalningsföreläggande som Kronofogden tillställt honom. I tingsrätten kommer du behöva bevisa att ni faktiskt kommit överens om att han ska betala hälften av kostnaderna och dessutom kommer du att behöva bevisa vilka kostnader du haft.Du säger att ni upprättade ett kontrakt som bevittnades - detta verkar ju vara ett utmärkt bevis på ert avtal, så det tycker jag definitivt att du ska ge in som bevis. Utöver detta bör du ge in bevis på vilka kostnader du haft - dvs bevis på vad du har betalat till långivarna. Sedan skulle jag även råda dig att ge in bevis på att du kontaktat din f d sambo och bett honom betala - om du nu gjort det vill säga.Om du är osäker på det rent praktiska i hur och vart du ska skicka bevisen kan du höra av dig till tingsrätten så hjälper de dig med det.

Arbetstagares skadeståndsskyldighet

2015-07-07 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag sa upp mig från mitt jobb som servitör för ungefär en månad sedan. Min arbetsgivare sa då att jag har en månads uppsägningstid. Efter 3 veckor så ledsnade jag av olika anledningar och gick hem för gott. Nu vägrar arbetsgivaren att betala ut lönen för dom 3 veckorna. Ska tilläggas att jag går på timmar helt utan varken kollektivavtal, anställningsavtal etc. Inget muntligt avtal har vi heller. Har han rätt att inte betala ut lönen?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Anställningsavtal Jag har svårt att förstå hur du har arbetat för din före detta arbetsgivare. Om ni inte har något muntligt eller skriftligt avtal så har ni alltså ingen överenskommelse om att du ska arbeta för arbetsgivaren. Det föreligger då inget avtalsförhållande och du har ingen skyldighet att arbeta och din påstådda arbetsgivare har ingen skyldighet att utbetala lön till dig. Du anger hur som helst att du har arbetat för arbetsgivaren. Jag kan inget annat än att anta att ni har ingått ett avtal genom ett sätt att bete er, så kallat konkludent handlande. Du har arbetat och din arbetsgivare har betalat lön. Även utbetalningar till ditt bankkonto utgör bevis för att ett avtalsförhållande föreligger. Skadeståndsskyldighet Det är korrekt att du har en månads uppsägningstid, 11 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Om du inte respekterar uppsägningstiden kan du bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare för de skador denne lider till följd av ditt beteende, 38 § LAS. Du undgår endast skadeståndsskyldighet om din arbetsgivare i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot dig, vilket jag inte tror är fallet mot bakgrund av din beskrivning, 4 § tredje stycket LAS.Sammanfattning Arbetsgivaren får dra in din lön istället för att begära skadestånd av dig, det vill säga en form av kvittning. Frågan som får stå sig oklar är i vilken omfattning din arbetsgivare får hålla inne din lön. Om arbetsgivaren har haft kostnader motsvarande den lön som hålls inne, är det lagenligt. Du har enligt lag inte stora möjligheter att kräva ut lönen, åtminstone inte i sin helhet. Jag vill understryka om att ditt läge försvåras väldigt mycket om du har erhållit lön i form av kontanter, eftersom du då inte har något bevis för att ett avtalsförhållande ens föreligger mellan er.Du hittar LAS här.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Utformande och upprättande av samboavtal

2015-07-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har köpt hus och vi vill nu skriva ett avtal där det framgår att inte sambolagen ska tillämpas. Kan man få hjälp av en jurist att formulera det på rätt sätt och vilka detaljer är då viktiga att få med så att det inte ska bli för krångligt och svårtolkat? I vårt fall kommer jag att sätta in 400 000:- i huset och min sambo ingenting men istället kommer han att betala lite mer av lånekostnaden. Jag hade helst velat att han hade haft ett eget lån på samma summa som jag sätter in men enligt banken så måste vi stå båda två på alla lånen. Kan man skriva i ett sådant avtal hur mycket av lånen som är hans enskilda? Vi har delad ekonomi pga att vi har så olika många barn och ekonomisk situation. Jag har långa perioder betalat allt och därför vill jag nu säkra upp att jag och mina barn inte förlorar allt för mycket vid en ev separation eller vid ett dödsfall. I stort sett allt bohag som vi kommer ha med oss till huset är mitt så jag vill att både det och det som jag kommer köpa blir min enskilda egendom. Så som sagt vilka detaljer behöver jag ta fram och hur mycket kostar det ungefär att få hjälp med ett sådant avtal?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I ett samboavtal är det liksom i andra avtal viktigt att vara så specifik som möjligt. Om ni exempelvis missar att reglera viss egendom, kommer sambolagen att gälla i motsvarande mån. Om du behöver hjälp med att utforma och upprätta ett samboavtal rekommenderar jag att du kikar på de skräddarsydda avtal som Lawline har att erbjuda här, eftersom det inte ingår i gratistjänsten. Det kostar 695 kronor och är klart på ca 15 minuter. Det ingår även kostnadsfri rådgivning med en jurist. Kontaktinformation framgår i länken. Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad.Du hittar sambolagen här.Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med hur du går vidare är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänligen,

Uppsägning och avskedande vid konkurrerande verksamhet

2015-07-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej.Har i min enskilda firman sedan två år anställd en städerska. Nu har städerskan med sin man(som varit också anställd tidigare på min firma,men jag avsluta hans avtal) registrerat ett HB och hon erbjuder sina tjänster via sitt HB till mina kunder. Detta skadar min firma då jag riskerar att förlora kunder!. Har jag någon möjlighet att avskeda henne pga av detta? Kan jag kräva skadestånd av henne eftersom hon utnyttjar mina kundkontakter för att fixa uppdrag i sitt HB?Tack att ni hjälpa mig
Elin Brännström |Hej och tack för din fråga!Anställningsavtal och hur de avslutas regleras i lagen om anställningsskydd, som förkortas LAS. Det finns enligt LAS två sätt att avbryta en tillsvidareanställning, uppsägning och avskedande. Uppsägning regleras i 7 § och innebär att anställningen upphör efter en viss uppsägningstid, under vilken lön ska betalas och arbetstagaren normalt sett fortsätter jobba. Avskedande regleras i 18 § och innebär att anställningen upphör genast, utan uppsägningstid och därmed betalas inte heller någon lön ut.För dig som arbetsgivare är det alltså mest fördelaktigt att avskeda arbetstagaren, men för detta krävs mycket starka skäl - starkare än för uppsägning.Att en arbetstagare bedriver verksamhet som direkt konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, under pågående anställning, och att dessutom marknadsföra sig till kunder som man fått kännedom om via arbetsgivaren, har i praxis från Arbetsdomstolen ansetts utgöra ett mycket allvarligt brott mot lojalitetsplikten (se bl a AD 1977 nr 118). Lojalitetsplikten innebär att en arbetstagare är skyldig att agera lojalt mot sin arbetsgivare, annars kan det innebära att man bryter mot anställningsavtalet. Man måste dock alltid göra en helhetsbedömning för att se hur allvarligt avtalsbrottet är i det enskilda fallet.I bl a fallet AD 1999 nr 144 ansågs arbetsgivaren ha haft rätt att avskeda en arbetstagare sedan han startat ett eget företag som konkurrerade med arbetsgivarens.Jag tycker att mycket tyder på att du som arbetsgivare har rätt att avskeda din anställda om hon bedriver konkurrerande verksamhet och dessutom utnyttjar dina affärskontakter för sitt eget företag.I 18 § LAS som reglerar avskedandet sägs det dock att man inte får grunda avskedande på sådant som man känt till i mer än 2 månader. Detta innebär att om du känt till att hon bedriver konkurrerande verksamhet i mer än 2 månader, så får du inte lov att avskeda henne på grund av detta. Då får du istället använda dig av uppsägning, enligt 7 § LAS.Tänk dock på att ett avskedande måste ske skriftligen, minst en vecka innan avskedandet börjar gälla och att du även måste underrätta arbetstagarens fackförening om hon är med i någon sådan. Den enda situation där en anställd kan bli skadeståndsskyldig mot sin arbetsgivare på grund av brott mot anställningsavtalet är om hen inte iakttar uppsägningstid. Din anställda kan alltså inte bli skadeståndsskyldig för att hon bedriver konkurrerande verksamhet. (se t ex AD 1998 nr 80)

Rätt att häva köp av bostadsrätt vid fel

2015-07-08 i Köplagen
FRÅGA |Vi köpte en bostadsrätt 01 maj 2015 , en månad senare upptäcktes en vattenskada i badrummet som resulterat till att hela badrummet rivits och golv i hall tagits bort. Nu står det en byggfläkt på dygnet runt. HSB har stått för sökning och konstaterande av skada samt ut rivning av badrum samt byggfläkt. Vårt försäkringsbolag hävdar att detta ligger på tidigare ägares ansvar dvs deras försäkringsbolag ska stå för uppbyggnad av det nya badrummet pga av upptäckt inom en månad. Badrummet renoverades 2003 finns ej våt rumsintyg men jag vet ej om den regeln fanns då.Min fråga är kan man häva hela köpet ? Vet att det är undersöknigsplikt vid köp av bostad , men detta hade man ej kunnat upptäcka enligt Aquademika som gjort felsöking. Vad är ert råd ? Mvh Gunila Wånglin
Elin Brännström |Hej och tack för din fråga! Eftersom det rör sig om ett köp av en bostadsrätt och inte en fastighet blir den allmänna köplagens regler styrande för köpet. I Köplagens 17 § står det att om "varan" (som i detta fall är bostadsrätten) avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är den att anse som felaktig. Det verkar inte råda några tveksamheter kring att vattenskadan är ett sådant fel. Som du säger så finns det en undersökningsplikt som innebär att man inte kan åberopa sådant som man hade kunnat upptäcka. Ni verkar ju dock ha fått det utrett att ni inte hade kunnat upptäcka skadan innan köpet.Frågan som kvarstår är när felet (vattenskadan) uppstod. Om felet uppstod under tiden som säljaren bar risken för varan (dvs bostadsrätten) är det, precis som ert försäkringsbolag säger, säljaren som ansvarar för felet. I och med att ni upptäckte skadan redan en månad efter köpet så är det troligtvis så att skadan fanns där sedan innan, men det kan jag inte med säkerhet avgöra.Mycket tyder alltså på att vattenskadan är ett fel i köprättslig mening som säljaren bör ansvara för. I första hand ska säljaren avhjälpa felet, dvs i detta fallet betala för renovering av badrummet, enligt 34 § köplagen. Din fråga är om du som köpare kan häva köpet - dvs få tillbaka dina pengar och lämna tillbaka bostadsrätten. Hävning är en påföljd som enligt köplagen bara kan komma på fråga om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig som köpare och dessutom måste säljaren ha insett att felet var så pass väsentligt. Vad som är väsentligt beror lite på, men i propositionen till köplagen sägs det att generellt är ett fel väsentligt om det berövar köparen den huvudsakliga nyttan av köpet. Bedömningen av huruvida felet anses väsentligt kan också påverkas av hur lätt eller svårt det är att avhjälpa felet. (prop. 1988/89:76 s.134)I ditt fall skulle jag tro att felet (vattenskadan i badrummet) inte är så pass allvarligt att det kan aktualisera hävning av köpet, speciellt eftersom det faktiskt går att avhjälpa. Däremot tyder det mesta på att det är säljaren (eller säljarens försäkringsbolag om de är försäkrade) som ska stå för kostnaden för renoveringen av badrummet, eftersom det verkar vara ett fel som uppstod under den tiden som säljaren bar risken för bostadsrätten. Men tänk också på att köplagen inte är tvingande, står det något i avtalet som avviker från de regler jag använt mig av ovan så är det avtalet som gäller. Detta gäller även om ni tillsammans med säljaren senare (efter köpet) kommer överens om något annat än det som följer av köplagens bestämmelser.

Semesterförmåner för vikarier

2015-07-07 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Under hösten kommer jag få ett vikariat som sträcker sig ca. 17 augusti- 1 januari. Tjänsten innefattar heltid. Jag undrar om jag har rätt till någon semester, alternativt att kunna ta ut semesterdagar i lön? Jag har en fast månadslön och är alltså inte timanställd med något semestertillägg. Tack på förhand,
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Semesterledighet med semesterlönDu har rätt till 25 semesterdagar per semesterår, 4 § semesterlagen (1977:480). Ett semesterår motsvarar ett kalenderår i omfattning, men sträcker sig mellan 1 april och 31 mars året därefter, 3 § semesterlagen. Du får räkna ut hur många dagar du har rätt till grundat på din anställning. Du får semesterlön under de dagar du får din semesterledighet beviljad, i den mån du har tjänat in sådan lön. Beräkningsunderlaget är tämligen komplicerad och framgår av 7 § semesterlagen. Beräkningen brukar göras digitalt av arbetsgivaren. SemesterersättningDu kan välja att inte ta ut någon semester. Du har i så fall rätt till semesterersättning, 28 § semesterlagen, vilken bestäms enligt grunderna för beräkning av semesterlön och kan grundas på antingen sammalöneregeln eller procentregeln, 16-16 b §§ semesterlagen. Arbetsgivaren väljer troligtvis den förstnämnda om du har fast månadslön. Det är alltså inget du behöver tänka på. Semesterersättningen ska utbetalas utan oskäligt uppehåll och senast en månad efter att din anställning har upphört. Om det föreligger något hinder mot att beräkna ersättningen, ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret har upphört, 30 § semesterlagen. Om din anställning inte upphör innan den 31 mars, kommer du att få din semesterersättning senast i slutet på april.Sammanfattning Det går inte att avtala bort varken rätt till semesterledighet, semesterlön eller semesterersätnting - det är en oinskränkt rättighet för arbetstagare, 2 § semesterlagen. Du har därmed rätt att att begära semesterledighet med semesterlön, dock i god tid så att arbetsgivaren hinner hitta en ersättare, alternativt att få semesterersättning utbetalt efter att anställningen har upphört eller i slutet på semesteråret. När du skriver att du inte är timanställd med semestertillägg, vill jag klargöra att arbetstagare i nästan samtliga fall har rätt till semesterförmån, oavsett anställningsform.Du hittar semesterlagen här.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Förutsättningar och tillvägagångssätt för avlivande av hund

2015-07-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, min familjs tax har blivit utsatt för 2 st attacker av samma hund under 1 månads period. Samma hund (som är en Grand Danois, en av de största hundraserna i världen) har även attackerat en annan hund innan som avled av sina skador efter ett litet tag. Alla tre händelserna är polisanmälda och ägaren till den attackerande hunden lovade oss redan efter första attacken att deras hund inte skulle få vara lös på gården något mer, trots det blev vi utsatta än en gång i helgen. Mina föräldrar som har haft taxen i över 10 år är alldeles utmattade av händelserna och vågar inte gå förbi den andra hundägarens hus längre, vilket är väldigt svårt då de bor i en liten by. De vågar inte heller ta med deras 1,5-årige barnbarn som just lärt sig att springa runt själv på promenader. Jag vill veta hur vi kan göra för att kräva att den farliga hunden avlivas, eftersom ägaren inte ser det som en nödvändig utgång på brottet, även fast de inte följt varken lagen om att man inte får ha lösa hundar, ej heller löftet de gav till oss om att alltid hålla hunden kopplad efter första attacken på våran hund.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Omhändertagande av hund Hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter, 1 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hund- och kattlagen). Du ska ta kontakt med polisen som kan besluta om att omhänderta hunden i syfte att hindra att skada uppkommer eller att avsevärd olägenhet uppstår, om inte andra ingripande åtgärder anses tillräckliga, 11 § hund- och kattlagen. Ägaren får då inte förfoga över hunden utan polisens tillstånd. Polisen beslutar därefter om hunden ska avlivas, men det krävs att hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det annars finns särskilda skäl, 12 § hund- och kattlagen. Yttrande ska inhämtas från veterinär innan polisen avlivar en hund. Veterinärens undersökning ska inriktas på att klargöra om det kan finnas en fysisk orsak till hundens aggressivitet. Om veterinären kommer fram till att det inte går att behandla, brukar hunden avlivas, prop. 2006/07:126 s. 35.Om hunden springer lös ett flertal gånger och ägaren inte kan kontrollera hunden med koppel, så finns skäl för att omhänderta hunden och därefter i första hand försöka omplacera, skänka eller sälja den. Om inget av alternativen är tillämpliga, som det verkar som i ditt fall, så kan beslut om avlivning tas. Detta fastslogs i kammarrättens dom (mål nr 2115-11) den 22 juli 2011.Du får ta kontakt med polisen genom att göra en anmälan via deras webbsida alternativt via telefon på 114 14 så får du information om hur du går tillväga i ditt ärende. Därefter kommer polisen att göra en bedömning om huruvida hunden ska omhändertas eller inte.Strikt ansvar Hundägare har ett strikt ansvar för sina hundar, vilket innebär att ägaren alltid bär ansvar för vad hunden orsakar för skador. Om du har funderingar kring eventuellt skadestånd du kan kräva från hundägaren, hänvisar jag dig till ett tidigare svar här.Du hittar hund- och kattlagen här.Du hittar propositionen "Tillsyn över hundar och katter" här.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,