Otillåten fällning av grannes träd

2014-11-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Vår granne har fällt ner en björk som står på vår tomt när han tog ner fler träd på sin tomt. Han har inte talat eller infromerat oss något alls innan. Hur gör man här? Polisanmälan? Skadestånd till oss? 
Kim Shaw |Hej, tack för din fråga.Att fälla ett träd som tillhör annan kan utgöra skadegörelse enligt 12 kap brottsbalken. Om ni vill kan ni polisanmäla händelsen så får polis och åklagare utreda om gärningen kan leda till åtal. Vad gäller skadestånd. Om det är så att grannen har fällt ert träd, kan det vara så att förutsättningarna för skadeståndsskyldighet är uppfyllda.Om åklagaren väljer att väcka åtal mot er granne, finns möjligheten att åklagaren kan komma att föra talan om skadestånd som ett enskilt anspråk i samband med brottmålsprocessen. I annat fall kan ni föra en civilrättslig talan mot er granne. I ett sådant fall är det ni som måste stämma er granne genom att väcka talan vid behörig tingsrätt. Hoppas detta var svar på dina frågor.Vänligen,

Syskons arvsrätt vid testamente

2014-11-28 i Testamente
FRÅGA |Hej Min syster är änka och barnlös och hennes bortgångne man har inga släktingar i livet. Men hon har förutom mig fem syskon i livet. Hon har nyligen skrivit ett testamente till förmån för flera barn till en avliden bror exklusivt. Min fråga: Gäller arvsordingen som ger alla syskonen rätt till en proportionell andel av kvarlåtenskapen, eller gäller testamentet? Tack för svar
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När den avlidne inte har bröstarvingar har syskon arvsrätt då föräldrarna är avlidna, 2 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1). Syskons arvsrätt är däremot inte absolut utan kan testamenteras bort. Det är endast bröstarvingar som har absolut arvsrätt, då i form av laglott efter jämkning av testamente, 7 kap 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1) samt 7 kap. 3 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Syskon kan alltså göras arvslösa.Sammanfattningsvis gäller din systers testamente till fördel för syskonbarnen. Syskonen har således ingen rätt till kvarlåtenskapen. Vänligen,

Arbetstagares arbetsskyldighet

2014-11-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Kan min chef omplacera mig att jobba som undersöterska efter att jag har jobbat som sjuksköterska på samma avdelning? Tacksam för svar. Mvh, Marina Rajic Collins
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!Huvudregeln är att arbetsgivaren har en fri omplaceringsrätt inom arbetsskyldigheten. Man måste därför reda ut hur pass långtgående arbetsskyldigheten är. Denne reglers främst inom det personliga avtalet och kollektivavtalet. Annars får man gå vidare till en princip som utarbetats av arbetsdomstolen i AD 1929:29, den s.k "29-29-principen". Principen säger att arbetsskyldigheten omfattar alla uppgifter som:- Utförs för arbetsgivarens räkning (du behöver bara utföra arbetsuppgifter för den du blivit anställd av)- Har ett naturligt samband med verksamheten (Alltså inom kollektivavtalets tillämpningsområde). - Uppgifterna måste rymmas inom dina allmänna yrkeskvalifikationer. Dvs du skall inte behöva omskola dig för att klara av uppgifterna. - Akademiker, tjänstemän och offentligt anställda har dock en snävare arbetsskyldighet! Istället för kravet på att arbetsuppgiften ska falla inom yrkeskvalifikation tittar man på om man fått en helt annat ställning, att man fått en helt annan anställning än tidigare. Frågan blir alltså om dina nya uppgifter är att se om en helt annan anställning. Uppgifterna man utför som sjuksköterska kan ofta ha nära samband med de uppgifter som utförs av undersköterskor, vilket talar emot att det skulle ses som en ny anställning. Jag har dock väldigt begränsade kunskaper inom området, och för lite fakta i frågan för att kunna ge dig ett konkret svar på frågan. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med ditt fack för vidare vägledning!Hoppas fallet blev lite klarare i alla fall!Vänligen,

Ungdomspåföljd för sexuellt ofredande

2014-11-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |En 16 år gammal kille fick via sina föräldrar kännedom om att han har gripit sig på två 6 åriga pojkar som var på besök hos hans föräldrar vid två tillfälle. En av barn berättade för sin mor att 16 åring satte honom på sina knä, han erbjöd massage, hans byxor drogs ner och killen rörde på hans penis. Detta var den första version från barnens mor. Två dagar senare kom ytterligare berättelse med en betydlig förändring: nämligen vid första version var det att det andra barnet hörde bara vad hans bror berättade för sin mamma. Nya version är att även den andra pojke ombads av killen att ta av byxor dock han avvisade bestämd och sa att detta är en privatsak.Den pojke som presterade berättelse om vad han blivit utsatt för ställde direkt fråga till sim mor:"ska du ringa polisen, mamma?"16 åring är helt chockat över barnens berättelse likaså hans föräldrar som är goda vänner med den andra familjen. Under de två besök befann sig alla tre barn om kan säga så då den ena är 16 i samma rum och dörren var alltid öppen, både mamma till 16 åringen och pappa till tvillingarna gick in regelbundet i barnets rum, dvs. det framstår som mindre trovärdigt att killen skulle vara så dum att be barnen att ta av byxor i en lägenhet full av vuxna när någon av föräldrarna kunde komma in i rummet när som helst.frågan är följande: vad riskerar 16 åringen? majla om ni behöver mer info madeleine@kaarik.se
Zozan Akay |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Jag kommer i framställningen bortse från huruvida bevisen är tillräckliga för att 16-åringen ska kunna fällas till ansvar. Det som huvudsakligen kommer beröras är därmed vilket brott 16-åringen skulle kunna misstänkas för och vad han kan förvänta sig för straff om han blir fälld.Gällande gärningen kan följande anföras. En sexuell handling behöver inte innefatta en fysisk och varaktig kroppslig beröring, avgörande är istället om beröringen har haft en påtaglig sexuell prägel och varit ägnat att kränka offrets sexuella integritet. (prop. 2004/05:45) Att 16-åringen har rört pojkens könsdelar, bör innefattas av begreppet sexuellt handlande.Det aktuella brottet bör vara sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB. För sexuellt ofredande döms den som sexuellt berör ett barn under femton år, eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst två år.Vid påföljdsbestämningen börjar man alltid i straffskalans nedre del, vilket i förevarande fall är böter. Sedan brukar domstolen beakta omständigheterna vid brottet för att avgöra om straffvärdet bör ges ett högre straffvärde (än böter i detta fall). Detta görs bl.a. genom att jämföra brottets allvarlighet, kränkning och gärningsmannens skuld. Vid sidan av detta finns i 29 kap 2-3 §§ BrB en uppräkning av typiska omständigheter som bör påverka straffvärdet i lindrande eller skärpande riktning. Pga. avsaknad av fakta är det svårt att säga ifall det finns några försvårande eller förmildrande omständigheter. Det som möjligtvis kan vara en förmildrande omständighet är 29 kap 3 § p. 3, förutsatt att den misstänkte har en bristande utveckling jämfört med andra personer i hans ålder.Enligt 29 kap 7 § BrB är domstolen skyldig att beakta den tilltalades ålder vis straffmätningen. Straffet sätts lägre för en ung person som begår brott i jämförelse med vuxna. En 16 åring får således ca 1/4 av det straff som skulle dömas ut för en vuxen. Straffmätningen i detta fall kommer troligtvis stanna på böter. Dock anses böter vara olämpligt att döma ut för ungdomar. Det kan leda till att 16-åringen i detta fall döms till ungdomstjänst i förening med ungdomsvård om det finns vårdbehov. Bedömningen av vårdbehov görs av Socialtjänsten.Det kan även bli aktuellt med kränkningsersättning gentemot barnen om de yrkar på det. Nivån på kränkningsersättningen vid sexuellt ofredande ligger på ca 10 000 SEK. Hoppas svaret var till hjälp! Hör av dig till mig på Zozan.Akay@lawline.se om du har några frågor. Hälsningar,

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

2014-11-28 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag är född i sverigr och är svensk medborgare, jag studerar och jobbar samtidigt. Jag och min pojkvän har varit tillsammans i 4 år, vi har planer på att gifta oss efter att jag avslutat mina studier. Vi ses 3 månader varje sommar och några veckor under julen, då jag reser till libanon där han bor. Vi vill nu flytta ihop och bli sambo, vi har varit sambo under tiden jag har varit hos honom, jag bor hos mina föräldrar fortfarande men vi funderar på att flytta ihop efter att han kommit till sverige! Finns det chans att han får uppehålstillstånd som sambo eller behöver vi gifta oss? När behöver vi söka bostad?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!Frågor rörande uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen (UtlL).

Överklaga omhändertagande enligt 13§ Polislag

2014-11-28 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag undrar om och hur man överklagar ett beslut om tillfälligt omhändertagande för allmän ordningsstörning enligt PolisL 13 paragrafen 2 stycket? Går det överhuvudtaget? Finns ju inga bestämmelser i PolisL, är det förvaltningslagen som gäller då? Hur går man tillväga annars? Vänliga hälsningar
Kim Shaw |Hej, tack för din fråga.13§ polislagen ger polisen stöd till att om vissa förutsättningar är uppfyllda, vidta visa i lagen stadgade åtgärder. Polisen har enligt 13§ polislagen rätt att avvisa eller avlägsna en person. Om det ej är tillräckligt, får polisen tillfälligt omhänderta personen.Ett omhändertagande enligt polislagen kan inte överklagas. Ett omhändertagande kan, om man vill, anmälas till justitieombudsmannen (JO). JO kan i ett sådant fall komma att uttala sig om händelsen. Ett felaktigt ingripande enligt 13§ polislagen kan utgöra tjänstefel och straffansvar enligt 20:1 Brottsbalken kan göras gällande.Således kan men ej överklaga ett omhändertagande enligt 13§ Polislagen. Hoppas detta var svar på din fråga.Vänligen

Skadestånd för hundattack - olika processer

2014-11-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Mina hundar blev häromdagen attackerade av en annan hund. Den attackerande hunden var lös i en inhägnad lekplats där hundar inte får rastas. Jag gick med mina tre hundar (de två äldre kopplade och en valp lös) när den andra hunden får syn på oss och tar sats, han är vid detta tillfälle ca 200m ifrån oss. Han kommer i sån fart att han springer rätt in i grinden till lekplatsen så grinden flyger upp, sen vidare rätt ut och på mina hundar. Den lösa valpen springer iväg helt skräckslagen, det ansvaret tar jag på mig då jag hade honom lös, han hittades tack och lov oskadd ca 1 timme senare. De två kopplade hundarna däremot blev bitna flertalet gånger av den attackerande hunden. Jag försökte få isär dem helt själv då ägarna till den andra hunden inte hunnit springa fram till oss än. Jag fick isär alla tre hundarna lagom till att ägarna nått fram till oss. Det visade sig efter veterinärbesök att mina hundar fått muskelömhet och kräver smärtstillande (metacam) i 1 respektive 2 veckor. Nu vägrar ägarna till den attackerande hunden betala för veterinärkostnaderna och medicinen. En polisanmälan gjordes på en gång efter händelsen. Enligt polisens upplysning så väljer polisen antingen att driva fallet till rättegång annars får jag kontakta kronofogden för ersättningkrav. Min fråga är då hur de olika processerna går till? Rättegångskostnader om det blir så, vem betalar dem? Om det blir så att jag måste vända mig till kronofogden hur ser den processen ut?
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag beklagar det inträffade. I det följande går jag först igenom den rättsliga grunden för att du ska få betalt från ägarna av den attackerande hunden, sedan redogörs för hur en process ser ut i domstol och hos kronofogdemyndigheten (KFM).Rättslig bakgrundEn hundägare har enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 19 § ett strikt skadeståndsansvar för skador som hunden orsakar. Det innebär att hundägaren inte behöver ha varit vållande eller oaktsam till skadorna som har uppstått för att skadeståndsansvar ska inträda.Skada på hund utgör enligt skadeståndslagen sakskada. Det som ska ersättas vid sakskada framgår av skadeståndslagen 5 kap. 7 §. Veterinärskostnader för en hund omfattas av paragrafen och är enligt praxis ersättningsgilla i den utsträckning dessa inte har varit medicinskt ogrundade eller omotiverade, NJA 2001 s. 65.Betalningsföreläggande hos KFMNär en person är skyldig dig pengar kan du få skulden fastställd av KFM genom ett betalningsföreläggande enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) 2 §. Det finns inget hinder i och för sig att ansöka om betalningsföreläggande för skadestånd. När personen som är betalningsskyldig har invändningar mot att betala anses att ärendet i regel bör tas direkt till domstol. Möjligheten finns att dock att den andra hundägaren ändrar uppfattning när det kommer ett krav från KFM, om han inser att det är en skada som han är ansvarig för. Bestrids trots allt betalningsföreläggandet blir du tillfrågad om vill att saken ska föras vidare till domstol, BfL 33 §. Ansökan om betalningsföreläggande hittar du här: http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html. Där ges ytterligare information.Blir det så att saken avgörs i domstol till din fördel kan KFM med stöd av domen då den vunnit laga kraft (en dom som inte längre kan överklagas) hjälpa dig att få betalt. Detta görs genom en ansökan hos KFM som kostar 600 kronor men som ska betalas av den skadeståndsskyldige. Om det trots allt inte kommer in en betalning så får du stå för denna kostnad. Det som KFM gör är att skicka ett betalningskrav till den som är skyldig att betala. Sker inte betalning undersöks möjligheten till utmätning, vilket kan resultera i att du får hela eller en del av ditt betalningskrav ersatt.Process i domstolEtt skadeståndsanspråk som det i detta fall är fråga om hänför sig till tvistemål och processen regleras i rättegångsbalk (RB) (1942:740). Talan väcks genom att en stämningsansökan lämnas in till tingsätten, RB 42 kap. 1 §. Stämningsansökan ska innehålla yrkande, grunder, bevis och vad som gör rätten behörig. Det sista ska anges eftersom rätt tingsrätt (forum) ska döma i rättegången. I tvistemål är rätt forum som utgångspunkt tingsrätt där svarande har sin hemvist, RB 10 kap. 1 §. Antagligen bor du och den andra hundägaren i samma stad och då är forumfrågan inget problem.Observera att du som kärandepart i tvistemål har bevisbördan, vilket innebär att för att vinna framgång med talan krävs att bevisningen av omständigheterna anses styrkta av domstolen.När det gäller rättegångskostnader i tvistemål är huvudregeln att förlorande part ska ersätta motpartens kostnader, RB 18 kap. 1 §. Det har dock betydelse hur stort det yrkade skadeståndet är eftersom det finns en särskild bestämmelse om vilka rättegångskostnader som är ersättningsgilla i mål om mindre värden. Tvistemål som rör mindre värden än ett halvt prisbasbelopp - idag 22 200 kronor - kallas för förenklade tvistemål. I ett sådant mål är ersättningsgilla rättegångskostnader för vinnande part enligt RB 18 kap. 8 a § inskränkta till en timmes rättslig rådgivning, ansökningsavgift, resekostnader och vittnesbevisning. Det betyder att eventuellt ombudsarvode, tidsspillan och eget arbete inte ersätts vinnande part i dessa mål.Hoppas du fick svar på dina frågor!Vänliga hälsningar 

Avbryta provanställning

2014-11-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag har jobbar 2 månader på mitt deltidsjobb som "telefon försäljare" jag är provanställd och jag vill säga upp mig. Det står på anställningsavtalet att Anställningen EJ omfattar kollektivavtal mellan Almega tjänstföretagen och Unionen. MIn lön betalas ut en månad i efterskott, dvs jobbar jag november så får jag lönen i december för November.. Fråga 1. Hur ska jag göra för att säga upp mig? kan jag sluta då direkt 2. När jag säger upp mig, kommer jag fortfarande få betalt för dom dagarna jag jobbat?
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Regler om provanställning finner du i Lagen om anställningsavtal, LAS, som du hittar här. I 6 § 1 stycket LAS stadgas att avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning, för tid om högst 6 månader. 6 § 3 stycket säger att provanställning får avbrytas före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats. Denna rätt gäller för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Av din fråga verkar det inte som att annat har avtalats mellan dig och din arbetsgivare.Man har möjlighet att i kollektivavtal avtala bort LAS bestämmelser om provanställning, se LAS 2 § 3 stycket som hänvisar till 6 §. Eftersom ditt anställningsavtal uttryckligen inte omfattas av kollektivavtal gäller givetvis inte detta i ditt fall, utan LAS regler om provanställning tillämpas. Du kan då alltså med stöd av 6 § 3 stycket säga upp din provanställning med omedelbar verkan. Det enda du behöver göra är att meddela din arbetsgivare.Vad gäller lön kan det givetvis uppkomma tvist med din arbetsgivare, då det ofta kommer oväntat att en arbetstagare – och inte som i de flesta fall arbetsgivaren – avbryter prövotiden i förtid. Du har givetvis rätt till lön för de dagar du arbetat fram tills du avbryter provanställningen. Här är det viktigt att du dokumenterar väl så att du kan visa arbetsgivaren att du jobbat dessa dagar, det utgör även ett viktigt bevismedel vid en eventuell tvist. Förhoppningsvis behöver det inte gå så långt utan du kan få ut den lön du är berättigad till och hitta ett jobb som passar dig bättre.Med Vänliga Hälsningar