Påföljd vid snatteri, minderårig

2015-11-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,blev idag gripen av en civil väktare för snatteri, jag erkände direkt.Väktarna tillkallade polis och dom anmälde. Dom sa att soc blir inblandat och att jag får en prick i registret. Det verkade inte som om jag kommer få böter då dom inte nämnde det och jag fick inget riktigt svar när jag frågade.Dom sa att jag hade betett mig ångerfullt, jag har precis fyllt femton år och har aldrig tidigare råkat ut för någonting sånt här.Mina frågor är:Vad händer nu? Kommer jag får nått brev från polisen eller något?Hur länge är "pricken" i registret kvar?Kommer jag få något straff och i så fall vad?Vad händer oftast i sånna här fall? Kan tillägga att detta hände i Stockholm.Tack på förhand!
Olivia Åman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt statistik från brottsförebyggande rådet (BRÅ) så är den vanligaste påföljden vid snatteri att den misstänkte döms till böter genom strafföreläggande. Ett strafföreläggande innebär att det skickas hem ett papper till dig där du får möjlighet att skriva på och på så sätt erkänna brottet. Att du erkänner genom strafföreläggande innebär att åklagaren inte kommer väcka talan vid domstol utan du får ditt straff direkt. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret på samma sätt, dvs. du får en ”prick”.På pappret du får hem kommer det finnas en summa att betala och det är din böter. Eftersom du är mellan 15 och 18 år gammal kommer du ha 15 dagar på dig att betala. Vill du läsa mer om strafföreläggande kan jag rekommendera Åklagarmyndighetens hemsida. Din prick kommer finnas kvar i straffregistret i 5 år, enligt 17 § 9 p. Lag om belastningsregister (https://lagen.nu/1998:620#P17S1). Jag hoppas du fått svar på din fråga och att allting löser sig. Med vänliga häsningar

Överklaga beslut om uppskov av fängelsestraff

2015-11-27 i Påföljder
FRÅGA |Kan man överklaga ett beslut ang. Uppskov av fängelsestraff?
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enkla svaret är att ja, det kan man. Ett beslut om uppskov av fängelsestraff tas av Kriminalvården. Kriminalvårdens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt Lag om beräkning av strafftid m.m. Om det är till kammarrätten du överklagar krävs det dock först prövningstillstånd.Hoppas att det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Omräkning av skuldsanering vid giftermål

2015-11-27 i Skuldsanering
FRÅGA |Vad händer med min skuldsanering om jag gifter mig?? Räknas den om så dom slår ihop våra inkomster??
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det som kan hända med din skuldsanering om du gifter dig är att de månadskostnader som finns i hushållet så som hyra, mat och räkningar kan delas på två personer, vilket kan innebära att mer av din inkomst kan tas i anspråk i skuldsaneringen. Kostnaderna delas på detta sätt även om man skaffar en sambo, det är alltså vilka som ingår i hushållet som har betydelse och inte just giftemålet i sig. Om ni då bor tillsammans innan påverkar inte giftemålet skuldsaneringen alls. Skulderna är personliga och kommer fortfarande vara det i fall du gifter dig, varför inkomsterna inte kommer att slås ihop för att ni tillsammans skulle kunna betala en större del av dina skulder. Med vänliga hälsningar

Hur ska jag göra om jag inte kan betala min skuld vid hot om rättslig åtgärd?

2015-11-27 i Inkasso
FRÅGA |Hej Lawline!Jag har alltid haft lite pengar när jag växte upp och har en tendens att så att säga begrava huvudet i sanden när finansiella problem uppstår då jag vet att jag inte kan göra något åt det. När jag var yngre så försökte jag med högskola. Detta gick värre än jag hoppats och efter det har jag haft stora återbetalnings krav från CSN hängande över mitt huvud. PGA arbetslöshet och depression så har jag inte haft pengar att betala tillbaka pengarna. Nu har redan flera år gott och jag har ett jobb i Estland. CSN har fört vidare ärendet till Svea Inkasso som nu säger att dem kommer att föra vidare ärendet till lokala myndigheter om jag inte betalar de ca 50 000 kronorna inom 9 dagar. Vad kan man göra vid det här läget? Jag har försökt att prata med dem och resonera med dem. Jag tjänar inte mycket och har inte råd med deras betalningsplaner. Detta har jag sagt, men byråkratin fortsätter och deras svar låter som att dem inte läst mina brev. Vad kan jag göra?MVHEn uppgiven och fortsatt deprimerad struts.
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Eftersom du inte har möjlighet att betala och inkassobolaget sagt att de ska föra vidare ärendet till myndigheterna är det högst sannolikt de står fast vid sitt ord och ärendet hamnar hos Kronofogden. Detta innebär att ärendet blir föremål för utmätning, antingen genom löneutmätning, eller att Kronofogden kommer hem till för att leta efter utmätningsbara tillgångar som kan betala din skuld. Detta får dock endast ske om det belopp som kan flyta in ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig enligt 4 kap. 3 § utsökningsbalken (UB). Viss egendom är undantagen från utmätning, vad som omfattas följer av 5 kap. UB och avser främst personliga tillhörigheter.En annan möjlighet är som sagt att Kronofogden utmäter din lön enligt 7 kap. § UB. Det som får tas i anspråk får endast vara till den del det överskrider vad du behöver för ditt och din eventuella familjs underhåll. Du kommer därmed att få leva på existensminimum till skulden är betalad. Om du vill undvika utmätning är det säkrast att försöka förhandla fram en bra lösning med inkassobolaget. Det kanske går att förhandla bort uppläggningsavgiften för avbetalningsplan, eller så kanske ni kan förhandla fram ett bra ackord om du skulle få möjlighet att låna pengar?Utöver detta finns det dock inga större möjligheter för dig att undvika Kronofogden och undvika betalning. Om du inte har ett arbete och saknar utmätningsbara tillgångar kommer du inte behöva betala, men om du skulle få ett jobb kommer din lön antagligen att utmätas. Kronofogden har alltså möjlighet att ta de pengar du tjänar och viss egendom du köper i anspråk fram tills dina skulder är slutbetalade. Av detta skäl råder jag dig först och främst att försöka förhandla fram en så billig betallösning som möjligt med inkassobolaget innan skulden går till Kronofogden, eftersom du förr eller senare kommer bli tvungen att betala skulden när du väl börjar tjäna pengar, och räntan ökar i takt med att skulden ligger kvar hos inkassobolaget. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Var skall man vara folkbokförd?

2015-11-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Min mor äger ett hus och hyr även en lght i samma kommun.måste hon ändra och vara skriven å få sin post till lghten hon hyr? Vad har hon för rättighet samt skyldighet?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna gällande folkbokföring finner du i folkbokföringslag (FOL). Den hittar du https://lagen.nu/1991:481. Folkbokföring Din mor skall folkbokföra sig på den adress där hon är bosatt 6§ FOL. Man skall här se till i vilken bostad som hon har sin dygnsvila 7§ FOL. Om hon regelmässigt har sin dygnsvila på båda adresserna så skall man beakta kringliggande omständigheter för att fatta ett beslut. Då det inte finns tillräckligt med information för mig att tillgå kan jag inte säga exakt var hon skall vara skriven, dock är det ett lagstadgat krav att hon skall vara folkbokförd där hon har sin dygnsvila. Tidigare kunde det var brottsligt att inte ändra sin folkbokföringsadress, dock är det inte det längre. Skatteverket har dock möjligheten att genom att hota med vite – en slags avgift - undersöka den egentliga bokföringsadressen 31, 32 & 37 §§ FOL. Rättigheter Just i förhållande till folkbokföringen har din mor tyvärr inte rättigheter på det sättet som jag antar att du frågar efter. Dock är folkbokföringen kopplad till flera aspekter av vårt sociala skyddsnät, men dessa rättigheter begärs på grundval av annan lagstiftning som uppställer andra krav än endast en specifik folkbokföringsadress. Den är oftast endast ett hjälpmedel för att fastställa den exakta bosättningen. Posten När det kommer till posten så har du alltid möjligheten att be de som skickar post till din mor – om du på förhand vet vilka det är – att skicka den till den adressen som hon inte är folkbokförd på – om det är det hon vill.Bästa hälsningar

Vad händer om jag drar tillbaka min polisanmälan vid ringa misshandel

2015-11-27 i Förundersökning
FRÅGA |Jag gjorde igår en anmälan på en kille som försökte stoppa mig på en spårvagn från att gå av, och som sedan använde våld för att hålla mig kvar.. Jag vill veta hur jag kan dra tillbaka denna anmälan? Då den här "killen" inte gjorde mig något ont på det sättet utan att jag blev rädd.. Vilket gjorde att jag gjorde en anmälan.För vill verkligen inte fortsätta med detta då allt är släppt och är löst.
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Det brott som du polisanmält torde vara misshandel alternativt ringa misshandel enligt 3 kap 5 § brottsbalken. Ringa misshandel / misshandel är aktuellt eftersom personen använde sig av fysiskt våld för att hålla dig kvar på en viss plats. Jag kommer i resterande del av svaret utgå från att det rör sig om ringa misshandel. Detta brott faller under allmänt åtal vilket innebär att åklagaren har möjlighet att självständigt väcka och driva åtalet oberoende av din anmälan. Om du drar tillbaka anmälan kommer denna enbart leda till ett försämrat bevisläge vilket gör det svårare för åklagaren att uppnå beviskravet ''ställt utom rimligt tvivel'' och utverka en fällande dom. Om du drar tillbaka anmälan innan åtal har väckts finns det även risk för att åklagaren inte anser att det finns tillräcklig misstanke för att åtala personen, och förundersökningen kommer att läggas ned enligt 23 kap 4 a § rättegångsbalken (RB). Det går även att underlåta att väcka åtal med stöd av 20 kap 7 § RB. Det är alltså upp till åklagaren att avgöra huruvida det finns tillräckliga skäl att anta att den misstänkte är skyldig till brottet, din tillbakadragna anmälan kommer endast göra att misstankarna sänks och bevisläget försämras. Om åtalet eller förundersökningen läggs ned kommer inte målet att tas upp i rätten.Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Kapitalförsäkring vid självmord

2015-11-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Påverkas kapitalförsäkringars utfall av det sätt man väljer att dö på?Är terminalt sjuk i cancer och överväger assisterat suicid i Schweiz och har två kapitalförsäkringar med maken som förmånstagare. Testamente finns där särkullsbarn erhåller sin laglott.
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Först och främst vill jag beklaga den mycket tråkiga situation ni befinner er i. Jag förutsätter att det handlar om en livförsäkring enligt vilken kapital faller ut till förmånstagaren vid dödsfall. För att veta vad som gäller angående en kapitalförsäkringens utfall då dödsfallet skett genom någon form av självmord behöver man kontrollera vad som står i försäkringsavtalet. Olika försäkringsbolag har olika villkor, men efter att ha granskat några olika försäkringsbolags standardavtal kan jag sluta mig till att en vanlig klausul är att utfallet beror på huruvida det kan antas att kapitalförsäkringen tecknats utan tanke på självmordet om detta skett inom ett år efter det att försäkringen tecknats. Utfallet påverkas inte av att dödsfallet skett genom självmord om försäkringen tecknats mer än ett år innan dödsfallet. Som sagt så är detta inget säkert svar då olika försäkringsbolag använder sig av olika standardavtal. Mitt tips till er är således att kontrollera vad som står i avtalet ni tecknat. Återkom gärna till mig om ni skulle behöva vidare konsultation eller om jag missuppfattat någonting!Med vänlig hälsning,Viktor Wihlstrand

Påföljd för bedrägeribrott

2015-11-27 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hejsan!Jag har blivit utsatt för bedrägeri att en har tagit 94 tusen av mig och att en har förfalskat min namnteckning och jag har anmält det och jag ska upp i rätten med det! vad kan man få för straff för det? /anonym
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Straffet för bedrägeribrottet framgår av 9 kap 1 § brottsbalken. Brottet kan leda till fängelse i högst två år. Vid bestämmande av straffet beaktas straffvärdet enligt 29 kap 1 § brottsbalken. Detta innebär att en bedömning görs av hur allvarligt det aktuella brottet är i relation till andra brott. Vid bedömningen beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, och vad den tilltalade hade för avsikter och motiv med bedrägeriet. Vidare beaktas om det föreligger några försvårande eller förmildrande omständigheter enligt 29 kap 2-3 §§ brottsbalken. Även övriga omständigheter som belastar gärningsmannen negativt ska beaktas enligt 29 kap 5 §. Om gärningsmannen tidigare begått brott är även 29 kap 4 § brottsbalken av intresse då det föreskriver att hänsyn ska tas till om brott begåtts tidigare vilket kan påverka bedömningen. Det är alltså många faktorer som vägs in vid avgörande av hur straffet kommer se ut. Som mest kan det röra sig om två år i fängelse, men det kan bli betydligt lägre beroende på straffvärdet där ovanstående faktorer beaktas. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!