Folkbokföring

2017-08-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag och min fru är pensionärer och mer eller mindre flyttat ut på landet kan vi skriva oss här och ha kvar våran lägenhet i stan som övernattninslägenhet eller blir det problem på något sätt
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det går alldeles utmärkt att vara ägare till två fastigheter och vara bosatt på två ställen. Det enda ni ska tänka på är vart ni vill vara folkbokförda. Det är viktigt att vara folkbokförd på den adress man är bosatt på, oavsett om man bor på flera adresser. Dubbel bosättning innebär att du har flera bostäder och bor i var och en av dem minst en sjundedel av din tid. Vid dubbel bosättning avgör Skatteverket var du ska vara folkbokförd, beroende på din livssituation. Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av att du är folkbokförd och var du är folkbokförd, till exempel olika bidrag, var du ska betala din skatt och rösta.Vänd dig till Skatteverket och kolla vad dem tycker! Annars ska det inte vara några problem. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsnignar

Efterlevande make äger allt om det inte finns särkullbarn eller testamente

2017-08-18 i Make
FRÅGA |Jag är gift. Maken har inga barn, hans föräldrar är döda. Han har syskon i livet. Vi har inte äktenskapsförord och inte testamente. Vem ärver honom om han dör före mig?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är du som kommer ärva efter din make enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Hade din make haft barn från ett tidigare förhållande så hade de ärvt före dig. Hade det varit så att ni hade haft ett äktenskapsförord som hade föreskrivit att viss egendom skulle varit enskild så hade det inte spelat någon roll. Att egendom är enskild påverkar inte rätten att ärva sin avlidne make utan det är en del av den totala kvarlåtenskapen. Att något är enskild egendom har bara betydelse vid en bodelning. Eftersom det inte finns något testamente så påverkar detta heller inte din rätt. Du kommer att ärva med något som heter fri förfoganderätt. Det innebär att du får full dispositionsrätt över din makes kvarlåtenskap. Du får använda, förbruka, sälja och göra princip vad du vill med kvarlåtenskapen. Det enda du inte får göra är att testamentera bort det du ärver av honom. Detta eftersom att hans del ska tillfalla systern när du dör. Hon har efterarvsrätt till hans kvarlåtenskap vilket framgår av 3 kap 2 § ÄB. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Om avtalsfrihet mellan två privatpersoner

2017-08-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag skulle köpa biljetter till en Håkan Hellström konsert, kommit överens med den pålitliga säljaren som är en god vän till familjen. Påvägen till Göteborg drabbas jag av njurstensattack och får åka ambulans hem igen. Meddelar då 8 timmar innan insläppet börjar att jag inte kommer och att jag betalar biljetterna. Säljaren säger då att det är okej, att jag inte behöver grunna på pengarna och att de ska försöka sälja biljetterna vidare. Nu två veckor senare skriver säljaren och ber mig betala biljetterna för de fick de inte sålda. Är detta rätt? Att jag ska behöva betala för att dem hade fått förhinder och inte "lyckads" sälja biljetterna? De fanns flera annonser med biljetter som efterlystes på Facebook och blocket. Tack
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Angående avtal mellan två privatpersoner som detta gäller avtalsfrihet, alltså gäller ert avtal framför avtalslagen. För att ett avtal ska anses vara ingånget krävs ett anbud (vill du köpa biljett?) plus en accept som motsvarar anbudet (ja, jag vill köpa biljett). Detta kallas för löftesprincipen.Ett avtal ingicks alltså mellan er när du bestämde dig för att köpa biljetterna. Men eftersom avtalsfrihet gäller hade ni två rätt att bryta ert avtal när som helst.Det relevanta i din fråga blir därför då du meddelade att du inte skulle gå på konserten men erbjöd dig att betala för biljetterna. Det erbjudandet kan ses som ett nytt anbud, nu från din sida.Som jag läser din fråga gav din motpart här ingen accept till anbudet utan avböjde anbudet genom att säga att du inte behövde betala (det kan ses som att han nekade din förfrågan om att behålla ert ursprungliga avtal utan istället "gick med på" att säga upp ert avtal genom att du skulle få slippa betalning). Ifall det han sa om att de skulle försöka sälja biljetterna följdes av något slags villkor, t.ex. att du skulle betala biljetterna ifall de inte lyckades sälja biljetterna hade du behövt acceptera det för att ett avtal skulle vara ingånget. Från din fråga kan jag inte utläsa att din motpart kom med något sådant villkor som du accepterade. Detta innebär att ni inte ingick något avtal om att du skulle betala biljetterna, alltså detsamma som att ni kom överens om att ert ursprungliga avtal inte längre skulle gälla.Din motpart hade sin chans att kräva betalt vid tidpunkten då du meddelade honom om att du inte ville ha biljetterna, det kravet kan inte ställas nu då han redan nekat ditt anbud om att betala biljetterna. Det finns förvisso en regel om återkallelse av anbud/accept i 7 § avtalslagen men den är inte tillämplig då återkallelsen kommer såhär sent efteråt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Hur kan man ta reda på vem som är ägare till en moped?

2017-08-18 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej ! Om man Misstänker att en Person har skaffat sig En Moped som verkar Orimligt Till Dess Värde , Alltså stulen , Vet Ni Om det finns något Register Hos Polisen som Kan Visa Vilken Den verkliga Ägaren Är ?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar om det finns något register över vem som är rättmätig ägare till ett fordon. I Sverige är det transportstyrelsen som för detta register. På transportstyrelsens hemsida kan du skriva in ett registreringsnummer för att se vem som är ägare till ett visst fordon. Transportstyrelsen har även en sms-tjänst med samma funktion som du hittar här.Du kan alltid vända dig till polisens tipstelefon på 114 114 om du misstänker att ett brott har begåtts. Hoppas att det var svar på din fråga och tveka inte på att höra av dig till Lawlinge igen.Vänligen

Efterlevande make ärver allt om det inte finns några särkullbarn eller något testamente

2017-08-18 i Make
FRÅGA |Jag är gift. Maken har inga barn, hans föräldrar är döda. Han har syskon i livet. Vi har inte äktenskapsförord och inte testamente. Vem ärver maken om han dör före mig?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är du som kommer ärva efter din make enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Hade din make haft barn från ett tidigare förhållande så hade de ärvt före dig. Hade det varit så att ni hade haft ett äktenskapsförord som hade föreskrivit att viss egendom skulle varit enskild så hade det inte spelat någon roll. Att egendom är enskild påverkar inte rätten att ärva sin avlidne make utan det är en del av den totala kvarlåtenskapen. Att något är enskild egendom har bara betydelse vid en bodelning. Eftersom det inte finns något testamente så påverkar detta heller inte din rätt. Du kommer att ärva med något som heter fri förfoganderätt. Det innebär att du får full dispositionsrätt över din makes kvarlåtenskap. Du får använda, förbruka, sälja och göra princip vad du vill med kvarlåtenskapen. Det enda du inte får göra är att testamentera bort det du ärver av honom. Detta eftersom att hans del ska tillfalla systern när du dör. Hon har efterarvsrätt till hans kvarlåtenskap vilket framgår av 3 kap 2 § ÄB.Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Oskäliga medlemsvillkor i bostadsrättsföreningar

2017-08-18 i Föreningar
FRÅGA |Hej,Kan en Bostadsrättsförening skriva in i sina stadgar att grannkommuners innevånare ej är berättigade att köpa bostadsrätt och vägras att bli medlemmar??
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du hittar de regler som gäller för bostadsrättsföreningar främst i bostadsrättslagen. Enligt 2 kap. 1 § bostadsrättslagen så ska de villkor för att bli medlem i föreningen finnas i stadgarna och dessa avgör då om man har rätt att bli medlem eller inte. Bostadsrättsföreningen kan dock inte sätta upp vilka villkor som helst utan det finns begränsningar i 2 kap. 2§ bostadsrättslagen. Exempel på detta är att en lägsta inkomst inte får ställas som krav för inträde i föreningen. Det finns inget uttryckt förbud i lagen mot att ställa krav på vilken kommun den sökande medlemmen ska komma ifrån. Dock finns ett krav på att villkoret inte får vara oskäligt mot den som vill vinna inträde i föreningen enligt 2 kap 2 § bostadsrättslagen. Villkor som är sakligt motiverade utifrån föreningens ändamål är dock tillåtna. Detta kan vara att endast anställda på ett visst företag får bli medlemmar i en bostadsrättsförening för att säkerställa att det finns bostäder för de som rekryteras till ett visst företag. Ett villkor om att personer från grannkommunerna inte har rätt att bli medlemmar i en bostadsrättsförening lär dock inte ha någon rättslig verkan då det inte lär vara sakligt motiverade utifrån föreningens ändamål. Jag har dock inte alla omständigheter i detta fall för att kunna svara helt säkert. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Missbruk av urkund är inte urkundsförfalskning

2017-08-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag dömdes för Missbruk av urkund i juli 2014, och hade under samma år fyllt 18. Situationen var som sådan att jag hade lånat ut mitt körkort så min yngre kompis (17), och han ertappades senare väl inne på krogen. Jag är nu 21 år gammal och ska börja mitt tredje år på civilekonomprogrammet med inriktning på nationalekonomi, och det är nu skon börja klämma och därför jag söker rådgivning. Jag har mycket kontakter inom bankväsendet och vill verkligen jobba extra inom just bank, men bankerna har en policy mot att ej anställa folk som är dömda för urkundsförfalskning, går det att göra något åt detta? Jag har inte gjort något nytt sen min dom utan började studera direkt efter gymnasiet och extrajobbat. Känns på tok för lång tid att vänta 2 år till, så att min "prick" är borta...//MVH Vilsen och förtvivlad student
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss för rådgivning!Jag beklagar över situationen. Eftersom jag inte känner till hur bankernas policy ser ut kan jag inte svara på om bankerna är villiga att anställa dig eller inte, utan enklast vore att ställa en fråga till dem.Avseende din dom måste jag förtydliga om att missbruk av urkund (15 kap. 12 § brottsbalken) inte är samma sak som urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken). Dessa har helt olika rekvisit. Missbruk av urkund är således inte på något sätt en "underkategori" av urkundsförfalskning, utan den sistnämnda är ett mycket allvarligare brott än det förstnämnda (straffmaximum för brott av "normalgraden" är 6 månaders fängelse jämfört med 2 års fängelse). Dessa två brott hamnar dessutom i olika kapitel i brottsbalken, vilket innebär att de är två helt olika typer av brott. Av denna anledning tror jag inte att du kommer att stöta på något problem med bankerna, särskilt med hänsyn till hur ringa din gärning faktiskt var.Jag hoppas detta tar bort din oro.

Undersökningsplikt vid köp av förmodat stöldgods?

2017-08-18 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej ! Om man köper en moped har man inte undersökningsskyldighet om priset verkar lågt eller orimligt till dess värde?
Malin Gustavsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den som köper något till uppenbart underpris bör vara misstänksam, då det finns en risk att det rör sig om stöldgods. Att köpa något som tidigare fråntagits annan genom brott (exempelvis stöldgods) är en handling som försvårar det för ägaren att få tillbaka sin egendom. Handlingen är brottslig och benämns i brottsbalken som häleri (9 kap. 6 § första punkten BrB). Bedöms brottet vara av mindre allvarlig karaktär (exempelvis om stöldgodset har lågt värde) eller om personen inte visste att egendomen var stulen men ändå hade anledning att anta detta (på grund av lågt pris eller andra omständigheter vid köpet), kan handlingen istället bedömas vara häleriförseelse (9 kap. 7 § BrB).Straffet för häleri är fängelse i max två år. Grovt häleri bestraffas med fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Häleriförseelse ger böter eller fängelse i högst sex månader. (9 kap. 6-7 § BrB) Påföljden för häleri och häleriförseelse bestäms efter en bedömning av flera faktorer, varför jag inte kan precisera påföljd i det specifika fallet. Värt att notera är dock att maxstraffen sällan döms ut av domstolen.Vidare får den som köper stöldgods inte fullständig äganderätt till egendomen. Om omständigheterna vid köpet är sådana att köparen borde misstänka att egendomen är stöldgods (vilket köparen borde göra om priset är onormalt lågt) kan inget godtrosförvärv hävdas. Därmed blir köparen inte ägare till egendomen. Dessutom har den ursprunglige ägaren rätt att kräva tillbaka egendomen från köparen utan att betala. (1-4 § lagen om godtrosförvärv av lösöre)Sammanfattningsvis bör den som köper egendom av annan undersöka om det kan röra sig om stöldgods. Detta av flera anledningar, för egen del framförallt eftersom det är olagligt att köpa stulen egendom. I det fall du beskriver skulle jag rekommendera att inte köpa mopeden utan att få bevis på att allt gått rätt till vid en tidigare affär. Misstänker du att mopeden är stulen kan det också vara läge att kontakta polisen. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,