Samägande, förfogande över sin andel

2014-12-22 i Alla Frågor
FRÅGA |En fastighet ägs av flera delägare med lika andelar och som följd av en gåva från föräldrarna. i gåvobrevet anges inga förbehåll med gåvan.- Kan en av delägarna ge bort eller sälja sin andel till vem som helst, utan att övriga delägare behöver informeras om att detta i förväg?-Har Lantmäteriet någon skyldighet att informera övriga delägare i fastigheten om att en andel kommer att få (eller har fått) ny ägare?Tacksam för svar.
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga Det du beskriver regleras av lag om samäganderätt (samägandelagen). Enligt 2§ krävs samtycke mellan delägarna innan någon av dem vidtar en åtgärd för godset som helhet. Däremot äger var och en av delägarna sin andel som sin egen och kan därför förfoga fritt över denna (motsatsvis av 2§). I ert fall betyder det att det står var och en av delägarna att sälja eller ge bort sin andel om denne så önskar. Undantag för detta är om det finns något förbehåll i ett samägandeavtal eller vid mottagandet av gåvan, vilket det inte finns i ert fall. Jag kan tyvärr inte uttala mig om Lantmäteriets informationsansvar gentemot er andra delägare. Länk till samägandelagen har du https://lagen.nu/1904:48_s.1 Vänligen

Korttidskontrakt vid andrahandshyra

2014-12-22 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag bor i korttidskontrakt och har avskrivit mig besittningsrätt. Hörde dock att jag efter fyra år måste erbjudas förstahandskontrakt, stämmer det? Tack på förhand!
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga! Som längst kan ett korttidskontrakt som du säger gälla i fyra år om inte hyresnämnden godkänner en längre tid (Se Jordabalken 12 kap. 45 a §, https://lagen.nu/1970:994). I princip handlar det om en fristående överenskommelse vid sidan av hyresavtalet. Resultatet är i princip att man inom dessa fyra år inte har rätt till förlängning av hyresavtalet, men får man förlängning utöver den tiden slutar slutar denna "vid sidan av"-överensommelse att gälla, och man har rätt till förlängning. Detta handlar dock inte i sig om frågan mellan andrahands- och förstahandskontrakt.Om jag förstår dig rätt hyr du lägenheten i andra hand. Det är möjligt att den person du hyr lägenheten av har ett hyreskontrakt (eller kontrakt med bostadsrättsföreningen, om det är en bostadsrätt) där det står att du har rätt att "ta över" förstahandskontraktet efter fyra år.Hoppas att svaret var till någon hjälp! Om du undrar något mer är det bara att återkomma.Hälsningar,

Namn och arvsrätt vid makes adoption av barn

2014-12-22 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag har en son på 24 år, vars pappa är död sen 13 år tillbaka. Jag har varit sambo med min nuvarande man sedan 2002 och gift sen 2004. Min man vill adoptera min son och då undrar jag. Har min son rätt att behålla sitt efternamn och upphör han att ha rätten till arv efter mig, hans mamma, eller ska vi adoptera honom tillsammans för att han inte ska mista arvsrätten efter mig?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Adoption regleras främst i Föräldrabalken, (https://lagen.nu/1949:381#K4P6). Kort skall det sägas att din son inte slutar att vara din son bara för att din make adopterar honom, utan istället blir ni båda hans juridiska föräldrar. Bland annat innebär detta att din son behåller sin arvsrätt efter dig.När det gäller namnfrågan, regleras denna i Namnlagen. Dess 2 § innebär att om makarna har gemensamt efternamn, får även adoptivbarnet det namnet. Om adoptivföräldrarna har olika namn, anmäler man i ansökan vilket namn man vill att barnet skall ha.Är det så att din son exempelvis har sin pappas eller annans efternamn, och vill behålla detta, kan han sedan ansöka om att byta efternamn (det vill säga "byta tillbaka") hos Patent- och registreringsverket enligt Namnlagens 11 §.Om du undrar något mer är det bara att återkomma!Hälsningar,

Tillåtelse av olovlig körning och ansvar lånad bil

2014-12-22 i Trafikbrott
FRÅGA |HEJ! Om jag lånar ut min bil till en minderårig person utan körkort, gör jag då mig skyldig till ett brott. Om bilen skadas vem anses ansvara för att skadan åtgärdas?
Sarah Saajakari |Hej!I det fall du lånar ut din bil till någon som inte innehar körkort gör du dig skyldig till tillåtelse av olovlig körning, 3 § 3 st Lag om straff för vissa trafikbrott (https://lagen.nu/1951:649#P3S3). Straffet är böter.Vem som ansvarar för att skadan åtgärdas - jag antar att du menar vem som ska betala reparationen av bilen - varierar beroende på hur skadan uppkom och vilken försäkring bilen har (trafikförsäkring, halv- eller helförsäkring). Om skadan uppkom i samband med en kollision mellan två bilar i trafik och det andra fordonets förare ansetts vara vållande utgår ersättning ur trafikförsäkringen, 10 § trafikskadelagen (https://lagen.nu/1975:1410#P10S1).Vidare har en person som lånar en bil ansvar för skador som åsamkats under tiden personen lånade bilen. Det här innebär att personen som lånade bilen ska ersätta ägaren för reparationskostnader som inte har ersatts av eventuell försäkring. Vad försäkringsbolaget ersätter eller inte ersätter framgår i sin tur i försäkringsbrevetJag hoppas att svaret var till hjälp.Vänligen,

Sambos testamente

2014-12-22 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vi, två sambor, ska skriva var sitt testamente. En del av kvarlåtenskapen vill vi ska gå till den efterlevande av oss. Måste vi göra tillägget "med full äganderätt" eller blir det underförstått? Vi vill slippa trassel med efterarv och att den efterlevande inte ska kunna testamentera till vem hen vill i sin tur när det blir så dags. Vi har inte för avsikt att gifta oss och har aldrig varit gifta, men om efterlevande ärver med fri förfoganderätt gäller ju ändå inskränkningar i rätten att testamentera bort det som ursprungligen kom från partnern. Ge oss ett råd, snälla!
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Genom att upprätta ett inbördes testamente kan ni som sambos reglera hur er kvarlåtenskap ska fördelas vid någons frånfälle. Som du själv skriver innebär fri förfoganderätt vissa begränsningar av mottagarens möjligheter att använda det testamenterade som denne vill. Full äganderätt innebär däremot att mottagaren fritt kan göra vad denne vill med godset (ex. ge eller testamentera bort det). En begränsning av testatorns (den som testamenterar något) möjligheter är dock laglotten vilket utgör halva arvslotten. Denna del har alltid bröstarvingar rätt till, men om denna del har testamenterats bort måste bröstarvingen klandra testamentet för att få detta. Om detta kan du läsa i ärvdabalken 7 kap 1-3§§Mitt råd till er är därför att klart och tydligt tala om i testamentet vad ni vi ska hända med arvet efter er, vill ni att er sambo ska ärva med full äganderätt bör ni också skriva detta. Ytterligare ett tips jag vill ge är att använda er av vår avtalstjänst när ni ska skriva testamentet. Det är enkelt, bättre än att använda mallar och till fast pris om 1495 kr. Se mer här http://lawline.se/avtal/testamenteLänk till ärvdabalken finns https://lagen.nu/1958:637#K7 Vänligen

Vad händer med makes hus vid dödsfall?

2014-12-22 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej Jag ska gifta om med min man, vi har 4 barn , 2 st är snart 18 år, han äger huset där vi bor, han har lånat på huset så mycket det går, jag undar om han dör vad hände med huset, med skulden, vem stå som ägare mvh Jessica
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Om jag förstår dig rätt, skall du gifta dig med mannen du har barn med. När det gäller skulder, är de individuella; skulder din man har påverkar alltså inte automatiskt dig. De kan dock innebära att om ni senare skiljer er, anses han ha mindre egendom (man drar vid bodelningen skulder från tillgångar), eller kanske till och med egendom för 0 kr. Detta skulle kunna innebära ett sämre resultat för dig i en bodelning. Du kan dock inte på något sätt bli skyldig att betala hans skulder.Om din man skulle dö, kan varken du eller era barn heller bli ansvariga för skulderna automatiskt. Dock är det så att om han har skulder på huset, har förmodligen en bank panträtt i huset och kan sälja detta om skulden inte betalas. Om din man dog utan att det fanns pengar nog i hans egendom att betala skulderna med, skulle alltså huset kunna säljas.Om det skulle vara så att lånet faktiskt kan betalas av utan att huset säljs, kommer i första hand du att ärva det eftersom ni är gifta.Sammanfattningsvis kommer varken du eller era barn att få betala din mans skulder, men om din man dör utan att ha tillräckligt med pengar för att skulderna skall betalas kan huset säljas. Den risk som finns är alltså att ni förlorar bostaden.Jag hoppas att svaret var till hjälp! Om du undrar något mer är det bara att återkomma.Hälsningar,

Olovligt tillgrepp i butik

2014-12-22 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag var på 2 olika mataffärer innan jag gick in på ica butiken. Under kundvagnen hade jag en matkasse som innehöll lite mat och ungefär 30 st tuggummipaket som jag hade köpt från två tidigare butiker. Jag gick in på ica och handla massa mat, sedan gick ut och betalade. Det var proppfullt med folk inne på butiken och vid kassarna. Jag betalade kontant på varorna och gick ut. då kom jag på att jag skulle ha köpt en resväska så jag gick in igen och ta en stor resväska och lade i kundvagnen. Då märkte jag att jag inte få plats med den i kund vagnen så kom jag på att om jag hällde i maten från matkasserna i resväskan så skulle jag få plats med resväskan med i kundvagnen. Jag trodde att jag hade kastat kvitto som jag brukar göra så för att få skippa att bli pinsamt frågad vid kassan igen när jag skulle gå ut andra gången så lade jag matvarorna i resväskan istället, tyckte jag att det kunde vara en lösning. När jag gick ut andra gången så blev jag gripen av en väktare och han sade att jag inte betalade för matvarorna i resväskan och han såg mig stoppa ner grejerna i den stora resväskan inne på ica butiken. Polisen förhörde mig och jag berättade precis hur det var och hur jag tänkte dumt och gjorde dumt. Men problemet är att massa mat som grönsaker och 30 st tuggummipaket som jag hade köpt från två tidigare matbutiker togs av ica och de konstaterade att dem grejerna också var deras som blev stölda, eftersom streckkoden på tuggummipaketen stämmde. Ica tog allting förutom 2 st ribspåsar som var märkta från Coop. De räknade varorna till 2300kr. Väktaren som grep mig var väldigt arrogant. Han tryckte ner mig på stolen, slet från mig mobilen, väskan, plånbok för att söka igenom. Jag förnekade till brottet, alltså stölden efter förhöret med polisen men enligt väktaren hade jag erkännts vilket jag inte hade gjort. När jag kom hem hittade jag kvitto längst ner i påsen som de lämnade kvar, sönderblöta på grund av jag hade lagt hummer på kvitton. Ica tog de humrarna men märkte inte kvitton längst ner i påsen. Kvitton är trasiga, blöta och inte syns så mycket på totaltbeloppet, vilken kassa, tid och datum längre. Jag hade mått väldigt dåligt och varit orolig. Jag vet inte hur det ska bli nu. Det finns inte bildbevis att jag tog varan och stoppade ner i väskan om de kollar på övervakningskameran men det finns bilderna på mig då jag tog matvarorna och lade i kundvagnen, gick omkring med kundvagenen i ica butiken. Vid kassarna var det helt proppfullt med folk. Vad händer om jag inte syns på kameran vid kassautgången eftersom jag är väldigt kort. Jag har bra ekonomi och förmögenhet. Kan dessa användas som något för att stryka att jag inte skulle göra något sånt brott? Hur stor risk är det att det blir rättegång och jag blir fälld till stöld? Vad kan jag använda som bevis emot? Jag blev dömd till snatteri med orsaken av grupptryck för 2 år sedan...:(
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!De brott som eventuellt skulle kunna aktualiseras är stöld enligt 8 kap. 1 § brottsbalken(BrB) samt snatteri 8 kap. 2 § BrB, se https://lagen.nu/1962:700. I ditt fall skulle jag säga att stöld är det mest aktuella Du kan komma att dömas för om det visar sig att Du är skyldig till brott. I praxis har man använt sig av ett schablonbelopp vid olovliga tillgrepp i butik för att på sätt kunna avgöra vilket av de två ovan nämnda brotten som den tilltalade skall dömas för. Detta belopp ligger på 1000 kr! För att kunna dömas för stöld krävs att man med tillägnelseuppsåt olovligen tillägnar sig något som tillhör annan. Vid olovliga tillgrepp i butik fullbordas brottet i normalfallet då man passerar kassan utan att betala. Jag tolkar det som att så har skett i ditt fall! Den problematiska situationen Du befinner dig i handlar dock om rekvisitet "tillhör annan" är uppfyllt eller inte. Du har som Du själv säger betalat för varorna och det är då inga tvivel om att dessa varor då tillhör dig. Problemet synes istället ligga i att Du ej kan styrka att Du erlagt betalning för varorna. Det centrala i ditt fall är att videon från kassan dyker upp. Denna video skulle ju då helt fria dig från misstankar om brott! Jag rekommenderar dig starkt att göra allt Du kan för att få tag på videon. Detta kan Du göra genom att tala om för polisen att det finns en video från butiken som bevisar att det Du säger är sant och att de således får ta fram den. Om Du har ett offentligt ombud, så kan Du även be denne att försöka få fram videon! Du kan självfallet även själv gå till butiken och be om att få den aktuella videon.Om åklagaren efter en förundersökning finner att det finns tillräckligt med bevis för en fällande dom kommer ärendet att prövas vid en huvudförhandling. Ett alternativ till detta skulle kunna vara att åklagaren beslutar om ett strafföreläggande. Om det senare alternativet aktualiseras kommer Du att få hem ett brev med ett bötesbelopp som Du har att betala. Genom att betala erkänner Du att Du begått brottet i fråga! Hur höga böterna blir är allra främst beroende utav din årsinkomst vid tidpunkten då dagsboten bestäms. Ju högre årsinkomst Du har desto högre blir boten!Hoppas att det löser sig för dig! Om Du har några fler funderingar är Du välkommen att kontakta mig. Jag nås bäst via email: Anes.sabic@lawline.se.Med vänlig hälsning, 

Arvsordning och efterarv

2014-12-22 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Min farbror dog 1979. Hans hustru dog nyligen. Hon har syskon. Det fanns inga barn. Vem ärver.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt gällande lag ärver make när dess respektive avlider, 3 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Det här innebär att din farbrors hustru ärvde honom vid hans bortgång. Hustrun ärvde med fri förfoganderätt vilket innebär att hon får förfoga över kvarlåtenskapen hur hon vill förutom att testamentera bort den. Farbrorns arvingar ärver sedan med efterarv vid hustruns bortgång, 3 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Eftersom farbrorn inte hade några barn (bröstarvingar) ärver först farbrorns föräldrar och om de var avlidna ärver syskon och syskonbarn, 2 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1). Det samma gäller hustruns arvingar.Sammanfattningsvis har din farbrors arvingar rätt till efterarv från farbrorns kvarlåtenskap. Det här beräknas i andelar. Hustruns arvingar ärver henne, här ärver alltså syskonen om inte hennes föräldrar är i livet.Med vänliga hälsningar,