Äktenskapsbodelning eller äktenskapsförord

2015-09-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag och min fru håller har bestämt oss för att flytta ifrån varandra. Vi har tidigare bott tillsammans i en hyresrätt, min fru kommer att bo kvar där men jag håller på att leta efter en ny bostad. Vi tycker fortfarande om varandra och vill vänta med att skilja oss tills vi vet hur allt känns med att bo ifrån varandra. Just den biten gör det lite oklart för oss vad som gäller om jag skulle köpa en bostadsrätt. Min fru är student och har således ingen inkomst som banken kan räkna med för ett bolån. Det vi skulle vilja uppnå är att banken kan räkna bort henne vid ett eventuellt bostadslån och att jag äger den eventuella lägenheten själv. Detta för att jag annars inte kommer kunna låna tillräckligt mycket för att kunna köpa en lägenhet. Jag har försökt att läsa på lite om bodelning under äktenskap och äktenskapsförord men jag har lite svårt att förstå vad som gäller och vad vi behöver göra. I övrigt har vi inga större ägodelar förutom möbler, bil och lite andra småsaker. Och lägenheten i fråga är inget som vi äger idag utan planen är att jag ska köpa en.
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I Äktenskapsbalken kan man i 1:3 utläsa att varje make svarar för sina egna skulder och råder över sin egen egendom. I 7:1 framgår att makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Vad som menas med det är att man vid bodelning utgår från att all egendom är giftorättsgods med undantag från det som enligt lagen ska räknas som enskild egendom. Vad som är enskild egendom räknas upp i den följande paragrafen. Allt som tas med i ett äktenskapsförord räknas som enskild egendom och ingår alltså inte i bodelningen vid skilsmässa. Allt som inte är enskild egendom ska räknas med i bodelningen enligt 10:1. Eftersom ni inte kommer att bo tillsammans i bostadsrätten och det inte heller är syftet, så kommer den dock inte att räknas som er gemensamma bostad enligt 7:4.. Bodelning under äktenskapet, eller Äktenskapsbodelning, kräver att ni båda två är överens både om att den ska göras och hur den ska göras. Om ni vill göra bodelning under äktenskapet, alltså inte en bodelning för att ni skiljer er, måste ni registrera den hos Skatteverket. På deras hemsida (här) står precis hur man går tillväga och var den ska skickas. Efter en äktenskapsbodelning fortsätter egendom som var giftorättsgods innan äktenskapsbodelningen att vara giftorättsgods . Det är alltså bara själva äganderätten till föremålen som fördelas vid denna typ av bodelning - den blir inte enskild egendom. Om ni upprättar ett äktenskapsförord så kan ni genom det bestämma vad som ska vara er enskilda egendom. Där kan du till exempel skriva att bostadsrätten ska vara din enskilda och då kommer den inte att räknas med i bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Så länge du uppfyller bankens krav för att ta lån så ska det inte vara några problem att ta lånet utan din fru. Du kan köpa bostadsrätten ensam och stå på lånet ensam. Jag råder er dock att skriva äktenskapsförord där du förklarar bostadsrätten som din enskilda egendom. Ni skickar in äktenskapsförordet till Skatteverket och ni kan ändra det i efterhand genom att skicka in ett nytt äktenskapsförord om ni skulle ångra er. Här kan du läsa hur ni gör, steg för steg, om ni vill lämna in äktenskapsförord och vad det kostar. Hör gärna av dig igen om du har vidare frågor!Vänligen,

Man är inte betalningsskyldig för makens skulder

2015-09-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag vill gifta mig men har en skuld hos kronofogden som jag betalar av månadsvis, kan jag genom ett skräddarsytt äktenskapsförord skydda min blivande man ifrån att vara betalningsskyldig för min skuld när vi ingår äktenskap?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!UtmätningEnligt svensk rätt har man ingen skyldighet att betala sin makes skulder, utan både egendom och skulder fortsätter att vara individuella. Din man behöver alltså inte betala dina skulder, och kan inte bli krävd på pengar. Så länge du fortsätter betala av på skulderna kan det inte bli några problem över huvud taget. Det enda egentliga undantaget är väl att Kronofogden i vissa fall kan ha rätt att utmäta egendom om du inte betalar skulden. Egentligen får Kronofogden bara utmäta egendom som tillhör dig (se här). Det är dock så att egendom som makarna har i sin gemensamma besittning (t.ex. egendom man har i hemmet) kan utmätas om det inte kan bevisas att egendomen tillhör den andra maken (se här).Ett äktenskapsförord har egentligen ingen betydelse när det gäller det här, men om ni skriver ett äktenskapsförord där ni tar upp vad som tillhör vem kan det ändå få betydelse på så sätt att det bevisar vem egendomen tillhör. Det kan ju blir svårare att avgöra hur det är med egendom ni köper medan ni är gifta, men ni kan till exempel spara kvitton på vem som har köpt vad.Med det sagt är det absolut inga problem så länge du även i fortsättningen kan betala av på skulden, för då kommer ju inte Kronofogden att behöva utmäta någon egendom!BodelningDet finns en situation till där dina skulder kan påverka din make. Om ni någon gång i framtiden skulle skilja er skall ni göra en bodelning (Se 9 kap. Äktenskapsbalken). Om du då har skulder kvar kommer det att påverka bodelningen. I korthet går bodelningen till så att man tar varje makes egendom minus skulderna och lägger ihop detta. Sedan skall makarna dela på värdet. Om du har skulder kan det alltså leda till att maken efter bodelningen får mindre egendom. Exempel: A och B gifter sig. När de efter några år skall skilja sig, har A egendom till värdet 200 000 kr och B till värdet 150 000 kr. B har dessutom skulder på 50 000 kr. Vid bodelningen lägger man ihop A:s egendom med B:s egendom minus skulderna. Resultatet blir 300 000 kr, och varje make skall få egendom till värdet 150 000 kr. A måste därför ge B egendom för 50 000 kr. Om inte B hade haft några skulder, skulle A och B ha haft 350 000 kr att dela på, och A skulle bara ha behövt ge B egendom för 25 000 kr. A förlorar alltså på B:s skulder. Även detta kan dock förhindras, och här kan äktenskapsförord vara till hjälp. I bodelningen ingår nämligen inte "enskild egendom", och man kan t.ex. bestämma i äktenskapsförordet att all egendom skall vara enskild (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken).SammanfattningSå länge du även i fortsättningen kan betala av på skulderna blir det absolut inga problem för maken under äktenskapet. Det är bara om ni skiljer er som han kan förlora på dina skulder, men även detta kan hindras om ni bestämmer i äktenskapsförord att all egendom skall vara enskild. Hoppas att svaret blir till hjälp! Du får gärna höra av dig igen om det är något mer du undrar!Hälsningar,

Underhållsskyldighet

2015-08-31 i Underhåll
FRÅGA |Jag separerade för tio år sedan och har haft barnen varannan vecka i ca 7 år tills för 5 månader sedan då barnen valde att bo hela tiden hos mamman. Som salt i såret vill hon nu ha underhåll,kan hon kräva det? Barnen är 12 & 15. Har man inget som pappa att säga till om? Vill ju fortfarande att dom ska vara här varannan vecka.MvH Leif
Alfred Brandt |Hej! Om jag har förstått dig rätt undrar du om barnens mamma kan kräva underhåll av dig? Reglerna om underhållsbidrag finns i föräldrabalkens 7kap, https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1. I 7kap. 2§ framgår att en förälder med underhållsskyldighet ska betala underhållsbidrag för att uppfylla sin underhållskyldighet. Sådan skyldighet kan uppkomma om du inte har vårdnaden om barnet eller om barnet inte varaktigt bor hos dig. Vad som innebär ett varaktigt boende är en skönsmässig bedömning från fall till fall. För att fastställa ett sådant underhållsbidrag som omnämns i föräldrabalken ska ett avtal mellan dig och barnens mamma uppkomma. Om ni inte kan komma överens om hur underhållsbidraget ska se ut kan ni istället låta en domstol avgöra tvisten. Ett barn ska självklart få uttrycka var denna vill bo och det är såklart viktigt att lyssna på barnet. Men det är alltid upp till barnets vårdnadshavare att faktiskt avgöra var barnet ska bo. Hoppas du känner att din fråga är besvarad och tack för att du vänder dig till Lawline! Vänligen,

Fråga angående sambolagen.

2015-08-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |SambolagenJag och mina barns pappa är på väg flytta ihop igen i en villa som han köpt för gemensamt bruk (och det finns verifierat då folk kan intyga det) Nu när jag införskaffat andrahands hyresgäst till min bostadsrätt med uppsägningstid 3mån(flyttar in om ca 4v) så börjar han krångla å självklart är jag både arg å ledsen samt förtvivlad då detta ställer till stora bekymmer för mig.Har jag rätt begära något?Mycket tacksam för snabbt svar
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Av 1 § 1 st. sambolagen framgår att "Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll." Min tolkning av din fråga är att du och dina barns pappa i dagsläget inte bor tillsammans. Med anledning av detta är ni inte sambos i lagens mening och sambolagen är mot bakgrund av detta inte tillämplig. Min bedömning är därför att du tyvärr inte har någon rätt till att begära något med stöd av sambolagen. Med vänlig hälsning,

Hur reglera det gemensamma ägandet av fritidshus med exmaken?

2015-09-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag och min fd make äger ett fritidshus tillsammans. När han nu ska flytta ihop med sin partner vill jag veta om vi på något sätt behöver reglera ägandet för fritidshuset. Jag vill inte riskera att hans partner ska kunna komma att göra anspråk på fastigheten.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!I korthet kan jag säga att det inte kommer att bli några problem med fritidshuset så länge de bara är sambor. Det kommer ju inte på något sätt att vara en gemensam bostad för dem - framförallt för att det är ett fritidshus - och kan heller inte ingå i en sambobodelning ifall de skulle göra slut senare.Problem kan däremot uppstå om de skulle gifta sig. Vid en bodelning mellan gifta ingår ju allting som är giftorättsgods (9 kap. 1 § Ärvdabalken), vilket är allting som inte är enskild egendom. Detta skulle naturligtvis innefatta din före detta makes andel av fritidshuset. I en bodelning är det dock värdet som är det viktiga och inte de enskilda sakerna, så det skulle inte vara tvunget att hon fick del av just fritidshuset. Det kan dock naturligtvis inte uteslutas. Om din före detta make gifte sig men var med på att vilja "skydda" fritidshuset, kunde det göras till enskild egendom genom äktenskapsförord med den nya frun. Då skulle det inte ingå i bodelningen!I övrigt kan jag varken se några risker eller lösningar, men jag hoppas att det här svaret blir till hjälp!Hälsningar,

Fastställande av faderskap

2015-09-01 i Faderskap
FRÅGA |Hej,Min bror avled i lördagskväll.Han har en son som är vuxen,men där fadersskapet ej fastställt.Antar att faderskapet måste fastställas för att ett arvsskifte ska kunna ske.Idag finns en annan man som "tagit på sig faderskapet".Hur gör vi?
Mattias Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Föräldrabalken 3 kap 5 § anges att talan om fastställande av faderskap väcks av barnet. Sonen måste därför, för att kunna vara arvsberättigad, väcka talan om fastställande av faderskap. Det är också endast sonen som kan väcka en sådan talan. Med vänlig hälsning,

Samboavtals giltighet efter ingående av äktenskap

2015-08-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om ägande när man gifter sig.Historien är så att jag träffar en man. Han skaffar en liten gård som vi flyttar in på. Han står på lånet och skriven som ägare. Vi skriver ett samboavtal och två år senare gifter vi oss. Vi har inte skrivit äktenskapsförord. Gäller samboavtalet? Eller äger jag hälften av gården nu? Hur blir det om vi skulle gå skilda vägar, står han kvar med skulderna?
Theresa Ermstål |Hej,Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Ett samboavtal övergår inte automatiskt till att bli äktenskapsförord vid äktenskap. Anledningen till detta är att ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (här), något som inte är ett krav för giltighet av samboavtal. Vid äktenskap är istället huvudregeln att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods. På vilka grunder egendom kan vara enskild anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Om ni önskar att gården ska utgöra enskild egendom är mitt råd att ni skriver ett äktenskapsförord, ni kan få hjälp med att upprätta ett sådant via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Ett annat tips är att boka tid hos en familjerättsjurist för rådgivning och hjälp med formuleringar. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger.Vänliga hälsningar,

Sambolagens reglering av samboegendom

2015-08-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har köpt en villa för gemensamt boende. Jag lade in 60000 kr kontant och han lade 0 kr. Får jag (eller mina barn) tillbaka dessa pengar om en av oss dör eller om vi separerar? Hur ska det "bevisas" i så fall?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om sambors gemensamma boende behandlar i sambolagen, som du hittar https://lagen.nu/2003:376.Regleringen i sambolagen går i stort ut på att endast vissa typer av egendom ska ingå i en bodelning mellan sambor, vid anledning av separation eller dödsfall (att jämföra med regleringen i äktenskapsbalken, där all egendom som inte uttryckligen anges vara enskild ingår i en bodelning). I sambolagen 8§ sägs att i en bodelning mellan sambor ska så kallad samboegendom ingå. Samboegendom är gemensam bostad och bohag, som har förvärvats för gemensam användning, sambolagen 3§. Villan ni har köpt för gemensamt boende är alltså samboegendom. För det fall ni separerar kommer värdet av villan att delas lika mellan er, 14§ sambolagen. Detta gäller även om du har stått för hela kontantinsatsen. Vid ett dödsfall kommer i stort sett samma sak ske, en bodelning kan göras och värdet av samboegendomen kommer vid en bodelning att delas lika. Eftersom sambor inte ärver varandra går den avlidnes del av samboegendomen till dennes arvingar (dvs i första hand dennes barn). Om ni är missnöjda med den ordningen som föreskrivs i sambolagen finns det möjlighet att skriva ett så kallat samboavtal och där reglera till exempel att villan ska vara din enskilda egendom och undantas vid en bodelning. Om ni vill ha hjälp att skriva ett samboavtal kan ni boka tid med en jurist via Lawlines hemsida, http://lawline.se/boka.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!