Underhållsskyldighet

2015-01-26 i Underhåll
FRÅGA |HejHar en fråga om underhållsskyldighet. Vad är det som gäller ?Jag har en som som bor med sin mor Han fyller 20 år i år och studerar på universitet där han nu börjar sin andra termin /kursEftersom han inte går på gymnasiet eller grundskola längre så har jag ingen underhållsskyldighet eller ?Eller måste jag betala fram till han är 21 år ?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken 7:1. Huvudregeln är att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet studerar vidare efter 18 års ålder på gymnasienivå eller motsvarande grundnivå förlängs underhållsskyldigheten tills dess att skolgången är avslutad men dock längst till dess att barnet fyller 21 år. Eftersom din son studerar på universitetet så omfattas han inte av regeln om förlängd underhållsskyldighet och du är därmed inte lägre underhållsskyldig för honom.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Vad ingår i bodelningen?

2015-01-26 i Bodelning
FRÅGA |HejJag funderar på att skilja mig från min man sedan 4år, sambo sedan 13år. Jag har fonder sedan tidigare, vi har aldrig satt in pengar där under vår tid tillsammans, det har endast mina föräldrar gjort. Räknas dessa med i äktenskapet? Undrar även om lån hos CSN skall räknas med i den gemensamma skuldbördan? Har fått olika besked om detta.Jag har även aktier inlåsta genom ett förmånligt sparprogram genom jobb. Går man rätt av på dagsvärde, eller tittar man även på framtida utdelningar?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det du tänker på är alltså vad som skall ingå i bodelningen och vad som inte skall det. I bodelningen ingår allt man har som är giftorättsgods, och giftorättsgods är allt som inte är "enskild egendom" (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230). I nästföljande paragraf beskrivs vad som kan vara enskild egendom. Detta kan vara till exempel sådant man har fått eller ärvt med det förbehållet att det skall vara enskild egendom (det måste alltså i princip ha sagts innan man fick gåvan). Fonderna räknas därmed in, trots att de inte har någon egentlig anknytning till din make, så länge inte dina föräldrar aktivt uttryckt när de betalade in pengar att de skulle vara din enskilda egendom. Om ingenting har sagts, ingår de alltså.Av detta följer förstås att även aktierna ingår. Som du säger går man i princip på dagsvärdet. Man kan räkna med marknadsvärdet vid dagen för separationen, minus den vinstskatt man skulle få betala om man sålde aktierna.Precis som nästan all egendom räknas in i bodelningen, räknas i princip alla skulder in, alltså även CSN. Skulderna räknas ju av från varje makes egendom vid bodelningen!Om du har några fler frågor kring det här är det förstås bara att återkomma!Hälsningar,

Fördelar med att upprätta ett samboavtal

2015-01-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag är sambo med två gemensamma barn. Han har större förmögenhet, men jag har en mycket högre inkomst än honom.Ett äktenskapsförord som bara tar hänsyn till hans förmögenhet känns orättvis med tanke på min högre inkomst och det faktum att jag har bolån på vårt gemensamma boende.Hur kan ett rättvist äktenskapsförord se ut? Tack på förhand
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Inledningsvis skall sägas att då ni är sambos, så är det ett samboavtal som är aktuellt för er att upprätta, och inte ett äktenskapsförord. Syftet med ett samboavtal är att bestämma vad som skall eller inte skall ingå i det gemensamma boet. Huvudregeln i ett samboförhållande är att all egendom som införskaffats för den gemensamma användningen är att betrakta som samboegendom och skall därmed ingå i en bodelning vid upphörande av ett samboförhållande och då delas lika.Avseende din fråga på hur ett rättvist samboavtal skall se ut så kan jag inte ge dig något exakt svar. Ett alternativ skulle kanske kunna vara att ni avtalar om att ni behåller era respektive förmögenheter samt att den som erlagt störst betalning på det gemensamma huset kan komma att få en större ägarandel till denna, om det skulle bli aktuellt med bodelning och en eventuell försäljning av bostaden. Det är dock helt upp till er själva att bestämma hur samboavtalet skall se ut och vad som skall ingå! Det kan vara att rekommendera att upprätta ett samboavtal av den anledningen att det leder till att eventuella framtida tvister undviks mellan er.Hoppas Du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fastighet som inte är samboegendom

2015-01-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag äger ett hus och nu väntar jag ett barn med min kille som skall flytta in i huset . Skall jag förlora halva huset i Fall vi separerar bara för att vi har gemensamt barn ? I fall jag dör och barn är inte myndig vill jag att huset gå över till Mina föräldrar . Kommer killen har rätt att kräva hälften om han ex finansierar nåt i huset ( ex han köper målarfärg och hjälper med att måla fasader )? Är det smartare Att göra upp det hos en advokat att han inte har rätt att kräva huset i fall vi separerar ?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Om ett sambopar separerar så får man antingen själva komma överens om hur man delar upp egendomen, t.ex. genom att man har slutit ett avtal, eller så begär någon av parterna att bodelning ska ske, 8 § sambolagen. En bodelning innebär att man delar all samboegendom på hälften, 8 § sambolagen. Endast egendom som har förvärvats för gemensam användning är samboegendom, 3 § sambolagen, så huset skulle inte ingå i en sådan delning eftersom att det verkar som att du inte skaffat fastigheten för att bo i den med din sambo utan du har skaffat den tidigare. Din sambo skulle vid en separation kunna få bostaden om han bäst behöver den. Till exempel ifall han har vårdnaden om barnet, 22 § sambolagen. Det sker dock endast i "vissa fall" och han skulle i så fall behöva ersätta dig för den förlorade egendomen så det är nog inte något du behöver oroa dig för. Nu till scenariot att du skulle avlida. Oavsett om ditt barn är myndigt eller inte så kommer hen att ärva all din egendom, 2 kapitlet 1 § ärvdabalken. Detta eftersom att du inte är gift, då sambor inte ärver varandra. Ditt barn skulle dock som omyndig behöva ha en förmyndare, antagligen sin pappa, som förvaltar egendomen tills att hen uppnår myndig ålder, 9 kapitlet 1 § föräldrabalken. Du kan skriva ett testamente med villkor att ditt barn ska få förvalta över den ärva egendomen själv ifall du skulle avlida, 9 kapitlet 4 § föräldrabalken, om du hellre vill att så sker. Att din sambo arbetar på huset är inte något som ändrar situationen vid eventuell bodelning, huset är fortfarande din egendom och inte samboegendom. Det kan vara bra att upplysa din sambo om det förhållandet så att han inte spenderar mycket pengar på att t.ex. renovera huset i tron att han har del i det. Jag rekommenderar att du konsulterar en jurist som kan hjälpa dig om det fortfarande känns osäkert. Det finns samboavtal på Lawline som du kan använda dig av. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga om det är något som fortfarande är oklart.

Övertagande av bostad enligt sambolagen

2015-01-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera, vi har varit sambo i 11år han köpte ett hus åt oss, för gemensamt boende, vi flyttade in samtidigt i huset 1/10-03 han står ensam på lånen, och enligt sambolagen har jag också rätt till huset. Båda vill bo kvar i huset. båda har skulder till kronofogden, Jag har jobb, Sambon är arbetslös, jag bedriver hunduppfödning, och inne har 7 hundar och 2 hästar, Vi undrar vem som har rätt att bo kvar, då vi ej är överrens om det.Vänlig hälsning Birgitta
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Jag uppfattar det som att bostaden är er gemensamma bostad och ingår i er samboegendom trots att din sambo har köpt den. I så fall är det den sambo som bäst behöver bostaden som ska få denna i avräkning på sin lott, se 16 § sambolagen. För att du ska få lov att överta bostaden som din sambo har köpt så krävs det att ett sådant övertagande även kan anses som skäligt. Den sambo som bäst behöver bostaden kan t.ex. vara att ena sambon får ensam vårdnaden om barnen, men även sambos hälsa, närhet till arbetsplatsen och möjlighet att få bostad på annat håll kan vara relevanta faktorer. Vid skälighetsbedömningen kan hänsyn tas till om bostaden har ett affektionsvärde för den sambo som är ägare till bostaden, t.ex. att det är den sambons föräldrahem. Det har i praxis ansetts som oskäligt att ena sambon får överta allt, dvs. bostad och allt bohag som ingår i bodelningen. Vid helhetsbedömningen ska alltså den ena sambons behov vägas mot omständigheter som talar emot ett övertagande. Om det är så att ni har en gård där du bedriver uppfödning kan detta vara något som talar för att du bäst behöver bostaden, men detta ska då vägas mot att den kan ha ett speciellt värde för din sambo som har köpt den. Med vänliga hälsningar

Upphörande av samboförhållande

2015-01-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag & min sambo har bott ihop 15år. Vi flyttade tillsammans när hon skilt sig. Hon köper ett radhus. Jag flyttar in men köper inte in mig i radhuset. Jag hittar en lägenhet som är mindre, som vi flyttar in i på en annan adress. Hon säljer radhuset Vi har nu bott här i 12år. Nu ska vi separera. Vad kan jag ta med mig, för utom det personliga?
Hanna Skoglund |Hej, och tack för din fråga.Enligt 8 § Sambolagen (SamboL) (här)skall när ett samboförhållande upphör, på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Detta innebär att man delar samboegendomen på hälften. Vid en separation kan även parterna komma överens om hur samboegendomen skall fördelas dem emellan. Enligt 3 § SamboL är det sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning som utgör samboegendom. Allt som inte är samboegendom behåller var och en för sig. 5 § SamboL reglerar vad som avses med sambors gemensamma bostad, vilket bl.a. kan vara en hyresrätt eller en bostadsrätt som är avsedd för sambornas gemensamma hem och som huvudsakligen innehas för detta ändamål. Med gemensamt bohag avses enligt 6 § SamboL, möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Alltså räknas exempelvis inte en bil som samboegendom, dock är det bra att vara medveten om att den sambo som ej står som ägare till bilen kan tänkas vara dold samägare till fordonet. För att dold samägande skall komma i fråga krävs 1. att ena sambon köpt egendomen i sitt namn men för gemensamt bruk, 2. att den andra sambon underlättat inköpet genom ekonomiskt tillskott, 3. att sambon som utåt sett är ägare har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet var att samäganderätt skulle föreligga och 4. att den gemensamma partsviljan var att egendomen skulle vara samägd. Eftersom det endast är bostad och bohag som införskaffas för gemensamt bruk som är att anse som samboegendom, innebär det ofta att sådan egendom som parterna förvärvat innan samlevnaden och för med sig in i boet inte är att anse som samboegendom och skall inte ingå bodelningen. Om egendomen dock förvärvades i syfte att användas gemensamt för den kommande samlevnaden kan egendomen ändå komma att omfattas av bodelningen. I 4 § SamboL stadgas även att viss egendom skall exluderas från samboegendom. Bland annat skall sådan egendom som ena sambon erhållit genom testamente, där det är särskilt föreskrivet att det skall vara den sambons enskilda egendom exluderas. 6 § SamboL tar även upp att sådant bohag som används uteslutande för personligt bruk inte utgör sådant gemensamt bohag som ingår i en bodelning. Enligt 7 § SamboL utesluts bostad och bohag som huvudsakligen används för fritidsändamål från en bodelning. Alltså, det som inte är att anses som samboegendom behåller var och en för sig. Men det kan vara värt att tänka på att sådan egendom som inte var samboegendom (exempelvis en bil), kan omfattas av dold samägande och den andra parten kan då ändå hävda rätt till en andel av den egendomen. Vänligen

Övertagande av hyresrätt vid bodelning

2015-01-25 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man har flyttat ihop i en ny lägenhet. Vi bor med min dotter som är elva år gammal. Nu vill jag ansöka om äktenskapsskillnad men jag är rädd på grund av bostaden. Jag vet inte var jag ska ta vägen med min dotter. Hon går i skolan i det här området var vi bor nu. Min fråga är vid skilsmässan vem har rätt att behålla lägenheten (hyresgäst)?Tack för att du svarar på min fråga, det är väldigt viktigt för mig.
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga! Av 7 kap. 3 § tredje punkten äktenskapsbalken framgår det att hyresrätten utgör er gemensamma bostad. Vid bodelningen i samband med er äktenskapsskillnad kommer den make som bäst behöver den gemensamma bostaden att få denna i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning (11 kap. 8 § äktenskapsbalken). En hyresrätt anses normalt inte ha något ekonomiskt värde. En förutsättning för att du ska få överta hyresrätten är vidare att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.För att bedöma vem som har bäst rätt till hyresrätten måste man alltså dels göra en behovsprövning och en skälighetsbedömning. Detta är svårt för mig att göra utifrån endast de omständigheter som framgår av din fråga. Något som talar till din fördel är dock att du har en dotter att ge tak över huvudet på och att du därmed kan ha ett större behov av hyresrätten. Dessutom ligger hyresrätten i närheten av din dotters skola. Du får därmed anses ha goda chanser att få rätt till hyresrätten i bodelningen. Med vänliga hälsning,

Är skulder gemensamma?

2015-01-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vi är ett par som står inför skilsmässa. Vi har bott i hop i 16 snart 17 år och har tre barn tillsammans. Under vår tid tillsammans har jag studerat i 3½ år och har skulder till CSN. När jag pluggade hade min make låg inkomst och för att överleva och betala räkningarna lånade jag max. Hur blir det nu, kan vi dela på det lånet från CSN vid skilsmässan?
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Jag utgår i mitt svar från att ni har varit gifta - därmed är äktenskapsbalken tillämplig beträffande en eventuell bodelning mellan er. Huvudregeln inom svensk rätt gällande gifta makar är att de har separata tillgångar och skulder (se: https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1). Även om man exempelvis skulle ha en gemensamt ordnad ekonomi utgår man alltså från att makarna äger egendomen individuellt. Detta innebär att de skulder du har till CSN kommer dras från det giftorättsgods som du kommer bidra med i bodelningen och medför alltså att du kommer behöva dela med dig av mindre egendom vid en bodelning än om du inte haft dina skulder.