Föräldrars samtycke vid adoption av myndig person

2017-04-29 i Adoption
FRÅGA |jag är 43, vill avsäga mig dotterskåpet från min biologiska far och önskar att bli adopterad av min styvpappa? Min biologiska far har jag kontakt med men misstänker att han inte skulle gå med på att låta min styvfar adoptera mig, måste han godkänna det?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga! Din pappa behöver inte godkänna adoptionen eftersom att du är myndig och du vill bli adopterad. Ansökan om att adoptera dig ska din styvpappa lämna in till tingsrätten på den ort som han bor. Därefter har tingsrätten en skyldighet att kontrollera med dina biologiska föräldrar åsikter i frågan. Detta innebär att om din biologiska pappa inte skulle samtycke, kommer detta troligen inte påverka utfallet. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad ska jag göra för att inte riskera att huset blir del av samboegendomen?

2017-04-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Ärvde min farmors hus ( löste ut min faster) men jag o sambo behövde byta tak, så han står nu på 1/2 huset ( dumt?)för att vi skulle ha råd med det. Är det lika lätt att få bort sambo ur registret som att få dit?? Oroar mig för arv o delning! Min sambo har en syster och jag två barn. Vi vill båda att huset är mitt o mina barn ska ärva, vill inte lösa hans syster om min sambo avlider. Hur gör jag?Tack
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att på bäst sätt försäkra dig om att huset inte blir del i en framtida bodelning bör ni skriva ett samboavtal där ni förklarar att huset inte ska vara del av samboegendomen. Det gör ni antingen genom att skriva ett sådant avtal på egen hand eller ta hjälp av vår avtalstjänst som ni finner på hemsidan. Samboavtalet kommer innebära att huset faller på din lott i bodelningen och att dina barn i sin tur kommer att ärva det efter dig. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en jurist. Du kan boka tid direkt via hemsidan eller ringa oss på 08-533 300 04.

Bodelning vid händelse av skilsmässa eller dösfall

2017-04-29 i Bodelning
FRÅGA |Vi har äktenskapsförord där min Enskilda Egendom (EE)inkl avkastning av denna är min enskilda, alltså inte giftorättsgods (GG). Då vi gifte oss ägde jag 100% och min man 0%. Min man och jag äger idag företag ihop, där vi äger 50% av aktierna var. Företagen (fastigheter i AB och privat näringsverksamhet) är från början köpta med hjälp av lån med min EE som säkerhet, samt 16Mkr som användes som eget kapital. Min andel, 8 Mkr, är EE. Det står även i mitt testamente.Är då min andel av företagen att betrakta som EE och min mans som GG? Enkelt räkneexempel för att förtydliga: Företaget värt 100mkr Min andel: 50 mkr Min mans andel: 50 mkr Min EE: 50 mkr Vårt GG: 50 mkr Vid en bodelning: Min andel: 50(EE) + 25(hälften av GG) Min mans andel: 25(hälften av GG)För att förtydliga, äger jag även två privatvillor som är värda 90 Mkr tillsammans. Det är bl a dessa som belånats till eget kapital till våra gemensamma företag. Har jag vid en bodelning rätt till dessa fastighter obelånade? Lånen är ca 30 Mkr totalt. Vi står båda för lånen.Min man och jag har fyra barn tillsammans. Min man har dessutom två särkullbarn. Vi önskar en utredning vad som händer vid hans respektive vårt frånfälle. Tack, med vänlig hälsning
Soroosh Parsa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det stämmer att din andel i företagen genom äktenskapsförord är din enskilda egendom och din mans andel i företaget giftorättsgods. Avseende privatvillkorna så beror det på om dessa är enskild egendom eller giftorättsgods. Om även dessa enligt äktenskapsförord är enskild egendom, så delas dessa inte mellan dig och din man. Du har dock inte rätt att behålla villkorna obelånade eftersom det är ett gemensamt lån. Ni ansvarar för hälften av lånet var, om ni inte kommit överens om annan fördelning. Nedan förklarar jag vad som händer vid händelse av skilsmässa respektive dödsfall med utgångspunkt i uppgifterna i din fråga.Vid eventuell bodelning på grund av skilsmässa gäller följande. Du har enbart EE och skulder. Du bidrar därför inget i delningen. Från din makes giftorättsgods dras först hans skulder av. Dessa är bland annat ert gemensamma lån på 30 mkr (hans skuld verkar vara 15 mkr). Från hans giftorättsgods dras alltså 15 mkr av. Därefter delas värdet mellan er två.Vid eventuell bodelning på grund av dödsfall gäller följande. Om din make dör, ärver du halva hans giftorättsgods efter avdrag för hans skulder. Den andra delen av hans tillgångar som återstår i hans dödsbo tillfaller alla sex barn med lika andel, om inte annat anges i hans testamente. Om du dör, ärver din make ingenting eftersom du bara har EE. Era fyra gemensamma barn ärver allt efter dig, om inte annat anges i ditt testamente. Särkullbarnen ärver inget efter dig. Hör av dig via mail om något är oklart i mitt svar.Med vänlig hälsning,

Bodelningsförrättares befogenheter

2017-04-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Har bodelningsförrättaren rätt att gå in i makarnas bankkonton för att försäkra sig om tillgångar o skulder?
Emma Fagerberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om bodelningsförrättare regleras i 17 kap. äktenskapsbalken (ÄktB). Av 17 kap. 5 § ÄktB framgår att varje make vid en bodelning med en bodelningsförrättare ska uppge sina tillgångar och skulder. Om en make underlåter att lämna sådana uppgifter, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga make att lämna dessa uppgifter vid vite (ett penningbelopp som en domstol kan ålägga en part att betala för att ha underlåtit att följa ett beslut). Detta innebär att en bodelningsförrättare aldrig har rätt att gå in i makarnas bankkonton för att försäkra sig om tillgångar och skulder, utan det är makarna själva som ska lämna dessa uppgifter till bodelningsförrättaren. Bodelningsförrättaren har alltså endast begränsade befogenheter att kräva uppgifter från parterna, det denne kan göra om makarna inte själva lämnar dessa är att gå till domstol och ansöka om att domstolen kräver ut uppgifterna. Bodelningsförrättaren har ingen befogenhet att själv kolla upp makarnas tillgångar och skulder. Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Internationell adoption - Vilken lagstiftning

2017-04-29 i Adoption
FRÅGA |Internationell adoption - vi är båda svenskar men min sambo bor i sthlm och jag bor i oslo och vill adoptera ett barn utan att engagera adoptionsorganisation. vilken lagstiftning gäller vid en eventuell adoption? svensk eller norsk?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Vi har under senaste tid haft otroligt högt tryck på ställda gratisfrågor och därav har det tagit tid för oss att hantera din fråga. Jag hoppas att du trots det ska få användning av mitt svar. Det som blir aktuellt i denna fråga är s.k. internationella privaträttsliga regler.Enligt 11 § i Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmyndarskap gäller att ansökan av adoption ska göras i den stat där adoptanten (ni) har er hemvist. Enligt 12 § gäller lagen i det land där ansökan om adoption görs. Det innebär att om ni väljer att lämna in ansökan i Sverige, då gäller svensk rätt. Väljer ni däremot att lämna in ansökan i Norge, då gäller norsk rätt. Sammanfattningsvis kan ni emellertid välja vilken lagstiftning som ska bli aktuell genom att välja i vilket land ni ansöker om adoptionen. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma.Med vänliga hälsningar

Upphävande av faderskap efter 15 år

2017-04-29 i Faderskap
FRÅGA |Hej,Jag har haft anledning till att tvivla på att jag är (min sons) biologiska pappa. Jag och mitt x gjorde slut och jag gjorde henne gravid 6 månader efter det trodde jag ivarjfall. Vi träffade andra men hon var säker.När barnet föddes skrev jag bara på som fader.Nu 15 år senare har tanken gnagt hårt i mig och jag bestämde mig för att kontakta familjerätten för att få till ett DNA-test för att få reda på om jag är biologisk pappa. Men efter att familjerätten hört oss båda bestämde dom att tro på mamman som fortfarande hävdar att det inte finns någon anledning till att tro att jag inte är pappan.Missnöjd så valde jag att beställa ett eget test, och mitt ex och son gick med på att göra testet.när jag för ca 1 månad sedan fick tillbaka testet så visar detta att jag till 100% inte är pappan.Jag vill häva faderskapet eftersom jag inte är han biologiska far.Vet att testet inte håller som ett godkänt test eftersom inte skett med bevakning av en oberoende myndighet.Men jag vet att testet väger till fördel för att få ett sådant test gjort.Hur går jag nu vidare rättsligt i rätt ordning.Rättshjälp etc. Kan det hjälpa om min föredetta ställer upp på ett godkänt test innan?Vänligen N
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!I ditt fall, att det senare har visat sig att du inte är fader till barnet trots att du undertecknat en faderskapsförsäkran, så ska rätten förklara att en bekräftelse av faderskap upphävs, 1 kap 4 § 3 st Föräldrabalk (1949:381)(FB), se här: https://lagen.nu/1949:381För att upphäva faderskap ska du väcka talan om upphävande av faderskap, 3 kap 1 § FB. Talan för upphävandet av faderskapet ska väckas i den ort där barnet har sin hemvist (är barnet bor), och om det inte finns någon behörig domstol (tingsrätt där ditt barn har hemvist) så ska du väcka talan vid Stockholms tingsrätt, 3 kap 3 § FB. Angående rättshjälp så har du rätt till det om du tjänar mindre än 260 000 kr/ år och inte har en försäkring som täcker rättegångskostnaderna samt att juridisk rådgivning i minst en timme ska ha ägt rum. Vanligtvis betalas inte rättshjälp ut för mål som är värda mindre än ett halvt basbelopp, d.v.s. belopp under 22 400kr. För att faderskapet ska kunna hävas måste du göra det sannolikt att du inte är pappa till barnet samt att det måste vara utrett att mamman har haft samlag med en annan man. Vid en utredning om hävande av faderskap kan rätten på begäran av någon av parterna i mål om att häva faderskap förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper för att säkerställa och få ett giltigt prov som varit övervakat, 1 § Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap, se här: https://lagen.nu/1958:642Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vid vilken tidpunkt huset skall värderas vid bodelning

2017-04-29 i Bodelning
FRÅGA |HejJag och min fru ska skiljas och och vi är inte riktigt överens om värderingen om huset.Vi gjorde en värdering av huset i somras och då diffade det mellan 3,8-5 milj.Pga av olika skäl så ska vi göra bodelningen troligtvis i maj.Nu har vi gjort nya värderingar och värderingarna har gått upp ca 8-10% Min fråga är ,när ska värderingen på huset räknas ?
Kristina Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bodelning skall upprättas av båda makarna tillsammans och skall vid äktenskapsskillnad ske efter det att äktenskapet har upplösts, Äktenskapsbalken 9 kap. 4 §. Bodelningen skall vara skriftlig och underskriven av er båda, Äktenskapsbalken 9 kap. 5 §. Bodelningshandlingen kan ni sedan registrera på skatteverket. Eftersom bodelningen utgör ett avtal så är ni fria att utforma denna som ni önskar. När det gäller värderingen av tillgångarna som skall ingå i bodelningen så skall tillgångar vars värde förändras över tid, som exempelvis en fastighet, värderas så nära bodelningen som möjligt. Från värdet på fastigheter skall dras av beräknad skatt samt kostnad för mäklararvode m.m. som kan följa vid en framtida försäljning. Men vad jag förstår är du och din fru inte överens om hur huset skall värderas. Den möjlighet som då finns om du och din fru inte kan komma överens om hur tillgångarna skall värderas eller fördelas mellan er så kan ni hos tingsrätten ansöka om en bodelningsförrättare, Äktenskapsbalken 17 kap. 1 §. En bodelningsförrättare är för det mesta en advokat som fattar beslut om vilka tillgångar som skall ingå i bodelningen, hur dessa tillgångar skall värderas samt hur tillgångarna skall fördelas mellan er. Även om ena maken skulle motsätta sig att en bodelningsförrättare utses av tingsrätten så kommer ändå tingsrätten att fatta beslut om förordnande av bodelningsförrättare. En ansökan om bodelningsförrättare skall ges in till tingsrätten och ansökningsavgiften uppgår till 900 kronor, vilken betalas vid samtidigt som ansökan görs. Skulle ni vara missnöjda med det beslut som bodelningsförrättaren fattar så finns det möjlighet för er att väcka talan hos tingsrätten. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar

Är man underhållsskyldig mot sitt barnbarn?

2017-04-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min son är 19 år och hans flickvän 18 år och ska få barn mitten i november.Min son kommer att gå ut gymnasiet nästa år 2018 och flickan tänker ta sabbats år för att ta hand om barnet. Min son bor hemma än.Min fråga är är jag som föräldrar betalnings skyldig till alla dem 3? Fram till min son har gått ut gymnasiet? Jag själv kommer att bli arbetslös snart. Mvh Helene
Beatrice Rälg |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Föräldrars försörjningsplikt (underhållsskyldighet) regleras i kapitel 7 i Föräldrabalken (FB).Enligt 7:1 2st FB är du som förälder underhållsskyldig tills ditt barn fyllt 18 år. Om barnet fortfarande går i grund- eller gymnasieskola efter att det fyllt 18 år så är du underhållsskyldig till dess att barnet slutar skolan, dock längst tills barnet fyller 21 år.Du är inte underhållsskyldig mot din sons flickvän. Det finns inte heller någon underhållsskyldighet gentemot sina barnbarn. Underhållsskyldigheten ligger hos föräldrarna som kan få försörjningsstöd från socialjstänsten. Socialtjänsten gör en individuell bedömning från fall till fall över den ekonomiska förmågan och beslutet går att överklaga hos förvaltningsrätt.Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma! Vänligen,