Kan ett barn tvingas till umgänge med en förälder?

2018-03-23 i Barnrätt
FRÅGA |Mitt barnbarn som fyller 4 år har svår ångest och är jätteledsen då hon ska åka till sin pappa varannan helg. Dom ska mötas på halva vägen varannan fredag. Och samma visa på söndagen. Det är 23 mil till pappan. Dalarna/Sthlm. Ska hon tvingas åka?
Maja Stolt Rosell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer framförallt att hänvisa till föräldrabalken (FB), som du hittar här men även till socialtjänstlagen (SoL), som du hittar här.Barnets bästa är avgörande i alla beslut som rör barnets vårdnad, boende och umgängeNär det kommer till samtliga beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vad som är barnets bästa avgörs med avseende särskilt till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna samt risken för att barnet skulle fara illa, utsättas för övergrepp, föras bort eller liknande. Detta kan läsas i 6:2 a FB. Enligt 6:15 FB ska ett barn ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Umgänget kan ske på olika sätt, t.ex. genom att förälder och barn träffas eller genom att de har annan typ av kontakt. Båda föräldrarna har ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor med så långt som möjligt tillgodoses.Barnets rätt till en god kontakt med båda sina föräldrar är långtgående och ofta anser man att det är till barnets bästa att få träffa båda sina föräldrar. Det ska dock noteras att det är barnet som har rätt till sina föräldrar och inte tvärt om. Enligt 6:2 a 3 st. FB ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad när man bedömer vad som är barnets bästa. Var gränsen går för när ett barn är moget nog att fatta egna beslut om var hen ska bo osv. är svårt att säga. Tidigare var gränsen satt till ungefär 12 år men den är borttagen och man får nu göra en avvägning i varje enskilt fall.Föräldrar kan sluta avtal om hur umgänget ska se utEnligt 6:15 a 3 st. FB får föräldrar avtala om hur barnets umgänge med den förälder som barnet inte bor med ska se ut (under förutsättning att båda föräldrarna eller någon av dem är barnets vårdnadshavare). Ett sådant avtal är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden. Enligt 6:17 a FB kan föräldrar, enligt 5:3 SoL, få hjälp med att träffa ett sådant avtal. För att få denna hjälp vänder sig till socialtjänsten i sin kommun. SammanfattningsvisJag vet inte alls hur situationen ser ut för ditt barnbarn; om föräldrarna har gemensam vårdnad, om någon av föräldrarna har ensam vårdnad och den andra endast umgängesrätt, om föräldrarna har kommit överens och samarbetar osv. Utifrån de uppgifter jag har här kan jag därför inte svara på hur socialtjänsten eller en domstol skulle bedöma i den här frågan just i det här fallet.Det man kan göra, som förälder eller vårdnadshavare, om man inte kommer överens i den här typen av frågor är som sagt att vända sig till socialtjänsten för att få hjälp med beslut som rör t.ex. vårdnad, boende och umgänge.En förälder, eller båda (som är vårdnadshavare) kan även väcka talan i domstol med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge, enligt 6:17 FB. Det brukar dock vara bäst för alla inblandade parter om konflikten går att lösa utan att man väcker talan i domstol varför det kan vara en bra idé att som första steg ta kontakt med socialtjänsten om man känner att man behöver hjälp.Även om jag inte kan ge dig ett direkt svar på din fråga hoppas jag att du känner att du fått viss vägledning!Mvh

Vårdnad och boende när ena föräldern har ett missbruksproblem

2018-03-23 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag har ensam vårdnad om mitt barn sedan hon va 9månader, hon blir 6 år i år.Nu söker mamman gemensam vårdnad plus boenderätt. Problemet är så att mamman har psykiska samt missbruksproblem. 2ggr har hon visat prov på droger på det senaste halvåret.På ett halvår har jag fått två orosanmälningar när min dotter har vistats hos mamman. Min dotter brukar spendera sammanlagt 10v/år pga att vi bor långt ifrån varandra. Har jag någonting att vara orolig över?Själv är jag skötsam av mig, har fast jobb. Hon har inget jobb och dessutom så tycker hon att man inte ska h nåt jobb pga att man har barn.
Susanne Zahawi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB)Jag kommer att dela upp din fråga i två delar. Den första delen kommer att behandla vårdnaden och den andra delen kommer att behandla boendet.Vårdnad om barnet Tingsrättens handläggningOm ett barn står under vårdnaden av endast en förälder och om den andra föräldern vill att det ska vara gemensam vårdnad ska domstolen pröva om du ska fortsätta ha ensam vårdnad eller om det ska ske en ändring av vårdnaden (6 kap. 5 § första stycket FB). Vid bedömningen av vårdnaden ska domstolen ta hänsyn till ett antal omständigheter som din och mammans samarbetsförmåga, barnets bästa och barnets vilja (6 kap. 5 § andra stycket FB och 6 kap. 2 a § FB)Barnets bästaInom svensk barnrätt är barnets bästa den viktigaste principen i beslutsfattandet. Det innebär att barnets bästa alltid ska vara avgörande när det gäller frågor om barn. Vid bedömningen om vad är bäst för barnet ska domstolen ta särskild hänsyn till risken för att barnet far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och barnets vilja (6 kap. 2 a § FB)Missbruksproblem När en förälder har ett missbruksproblem eller i övrigt brister i omsorg av ett barn som kan medföra fara för barnets hälsa eller utveckling ska det ske en ändring av vårdnad. Om det råder gemensam vårdnad ska den förälder som inte har ett missbruksproblem anförtros med vårdnaden (6 kap. 7 § FB).Slutsats om vårdnadenDomstolarna brukar sträva efter att det ska råda gemensam vårdnad men om det du säger stämmer är sannolikheten låg att domstolen ska ge mamman gemensam vårdnad. Detta beror på att om det kan finnas en risk att barnet far illa när den ena föräldern har ett missbruksproblem.BoenderättBarnets boende Vid ensam vårdnad bor barnet som huvudregeln hos vårdnadshavaren (6 kap. 14 a § FB) Domstolarna brukar i bedömningen av barnets boende även ta hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). I denna bedömning brukar domstolen väga barnets behov av en nära och god relation till båda föräldrarna mot barnets behov av kontinuitet och stabilitet i sin tillvaro, vilket kallas för kontinuitetsprincipen. Kontinuitetsprincipen bygger på tanken att en överflyttning av ett barn till en ny främmande miljö kan vara till skada för barnets utveckling och att barnet därför inte i onödan ska tvingas att flytta.Slutsats om boendeMed hänsyn till att barnet har bott hos dig i sex år och att mamman har ett missbruksproblem bör det nog inte ske en ändring av boende för ert barn. Min bedömningJag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist. Du kan genom Lawline boka tid med en av våra jurister eller få mer rådgivning genom vår telefonrådgivning på telefonnumret 08-533 300 04.Lycka till! Med vänliga hälsningar

Hur mycket ska jag betala när jag löser ut sambo från bostadsrätt?

2018-03-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag ska köpa ut min ex sambo från våran bostadsrätt. Vi äger den 50 / 50 men jag står på hela lånet.Handpenning var gemensamt lagd 50/50.Vi köpte bostaden för 1460000 och nu är den värd 2200000.Stämmer de då att jag ska betala henne 2200000 - 1460000 = 740000740000 * 0.78 = 577200577200/2 = 288600Eventuellt mäklararvode ska också dras av?Mvh Robert
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter i mitt svar att ni äger bostadsrätten med hälften var och att ni även står för hälften av lånen på lägenheten. I en bodelning mellan sambos ska ni ta upp bostadsrätten till skiftesvärdet och sedan dela detta värde mellan er. Skiftesvärdet är värdet på bostadsrätten efter avdrag för latent kapitalvinstskatt. Jag ska nedan förklara hur ni beräknar skiftesvärdet.De värden som krävs för beräkningen av skiftesvärdetFör att kunna räkna ut bostadsrättens skiftesvärde behöver ni veta bostadens marknadsvärde, den summa som motsvarar det mäklararvode som skulle tillkomma vid en försäljning av bostadsrätten, summan för eventuella förbättringskostnader och anskaffningsvärdet (den summa ni köpte lägenheten för). Hur ni beräknar skiftesvärdet Skiftesvärdet räknar ni ut på följande sätt (observera att denna uträkning inte nödvändigtvis representerar ert exakta skiftesvärde eftersom ni inte nämnt eventuella förbättringskostnader):2.200.000 kr (marknadsvärdet)- 44.000 kr (2% av marknadsvärdet = mäklararvodet)- 0 kr (förbättringskostnader)- 1.460.000 kr (anskaffningsvärdet)= 696.000 kr (kapitalvinsten)x 0,22 (22/30= 22% skatt för bostadsrätter)= 153.120 kr (latent kapitalvinstskatt)För att få fram skiftesvärdet tar ni sedan marknadsvärdet minus den latenta kapitalvinstskatten och minus mäklararvodet. Det vill säga:2.200.000 kr- 153.120 kr (latent kapitalvinstskatt)- 44.000 kr (mäklararvodet)= 2.002.880 kr (skiftesvärdet)Vilka värden ska användas i bodelningen? Det värde som ska användas i bodelningen och som ni ska dela på är alltså (enligt uträkningen ovan) 2.002.880 kr. Enligt min uträkning så kommer ni att ta upp 1.001.440 kr var som samboegendom i bodelningen.För att du ska kunna lösa ut din sambo från bostadsrättenEftersom att du vill lösa ut din sambo från bostadsrätten så måste du lösa ut denne med hälften av skiftesvärdet (i min uträkning, 1.001.440 kr) vilket du gör genom att ta över din sambos lån för bostaden och kompensera för den summa som eventuellt finns kvar när lånen är betalda (skifteslikvid). I praktiken sker detta genom att du tar ett nytt lån på banken och betalar av din sambos lån. Detta förutsätter att du fått godkänt från banken att ta ett nytt lån för detta. Det kan vara bra att ta hjälp av jurist med bodelningen Mitt råd till er är att anlita en jurist som kan hjälpa er med bodelningen, eftersom det kan vara svårt att veta vilka värden som ska tas upp i bodelningen, hur ni ska göra bodelningen på korrekt sätt och hur ni kan undvika eventuella misstag eller diskussioner sinsemellan. Ni kan boka tid med en av våra jurister genom att ringa oss på 08-533 300 04 eller skicka e-post till info@lawline.se.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Kan bodelnings förrättas 10 år efter skilsmässa?

2018-03-22 i Bodelning
FRÅGA |Jag och barnens pappa skilde oss för ca 10 år sedan, skilsmässan gick igenom i maj 2009.Jag minns inte om vi gjorde någon regelrätt skriftlig bodelning då. Kan vi göra en nu så att det inte kan bli några problem längre fram? Vad innebär det att inte ha gjort bodelning? Vad kan konsekvenserna bli om någon av oss, eller hans nuvarande fru, skulle "utnyttja" detta faktum? Jag lever ensam och har absolut inga tankar om att utnyttja detta, men känner att jag vill ordna upp allt så inget negativt händer mig eller våra döttrar.
Maja Stolt Rosell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna bestämmelser om bodelning återfinns i 9 kap. äktenskapsbalken (ÄktB), som du kan läsa här.Bodelning ska förrättas när äktenskap har upplöstsEnligt första meningen i 9:4 ÄktB ska bodelning med anledning av äktenskapsskillnad (skilsmässa) förrättas när äktenskapet har upplösts. Hur lång tid efter att äktenskapet har upplösts man kan begära bodelning finns inte bestämt i lag men det finns ett antal rättsfall som kan vara vägledande i frågan (se nedan).Hur länge man kan begära bodelning är oklartEn make som inte hade påkallat bodelning på 24 år ansågs ha förlorat rätten att göra det i NJA 1993 s 570. I NJA 2009 s 437 ansågs en make som 10 år efter äktenskapsskillnaden påkallade bodelning inte ha förlorat rätten att göra det. I det fallet kunde bodelning alltså företas 10 år efter det att äktenskapet upplöst. Huruvida utfallet skulle bli detsamma ditt fall kan jag inte uttala mig om eftersom jag inte känner till några specifika omständigheter i ditt fall. Konsekvenser av att bodelningsavtal inte upprättatsDet som kan hända om en, som du säger, regelrätt skriftlig bodelning inte gjorts är just det att någon av makarna kan komma och begära att det ska göras. Hur länge man med framgång kan kräva att en bodelning ska genomföras är som sagt lite oklart med det man kan göra för att vara säker på att en bodelning inte ska kunna krävas längre fram är att upprätta ett så kallat bodelningsavtal som båda makarna undertecknar. Om man inte kommer överens kan man ansöka om en bodelningsförrättareBodelning förrättas av makarna tillsammans (enligt 9:5 ÄktB) med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten (enligt 9:2 ÄktB). Andra meningen i 9:5 ÄktB anger att makarna ska upprätta och underteckna en handling över bodelningen. Formkrav för bodelningsavtalet framkommer i ett rättsfall; NJA 1994 s 265. Om man inte kan komma överens om bodelningen kan man ansöka om att en bodelningsförrättare ska utses. Information om hur en ansökan om bodelningsförrättare går till finns på Sveriges domstolars hemsida.AvslutningsvisEftersom jag inte har alla omständigheter i ditt fall kan jag inte svara på om en bodelning fortfarande skulle kunna genomföras. Om både du och din före detta make är ense om att genomföra en bodelning kan jag dock inte se att det inte skulle gå eftersom det råder avtalsfrihet i Sverige och en bodelning utmynnar i just ett avtal. Jag är osäker, men det är min tolkning. Något som skulle kunna medföra vissa svårigheter, eftersom det har gått en tid, är att en bodelning ska göras utifrån hur egendomsförhållandena såg ut när ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in.Om det inte finns ett giltigt bodelningsavtal (man inte har genomfört någon regelrätt bodelning) kan en av makarna komma och begära det senare men hur sent man kan begära bodelning är som sagt inte fastställt i lag.Jag hoppas att du känner dig hjälpt av svaret!Mvh

Hur samboavtal kan påverka bodelning vid samboförhållandes upphörande

2018-03-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Är det här en kostnadsfri tjänst? Dvs att ställa en fråga?Jag äger ett hus till 100 %. Jag har betalat all handpenning, lagfart, pantbrev och all amortering. Min sambo bor också här. Han gjorde dock adressändringen ca 6 mån efter vi har flyttade in.Vi har avtalat bort samboavtalet när vi skrev kontrakt på huset. Samboavtalet är bevittnat av mäklare samt banktjänsteman.Vi ska båda flytta men jag har fått tillträde till mitt hus tidigare. Min sambo har en lägenhet och han tar inte den när jag flyttar ut utan först månaden efter. Vilket jag undrar mycket över?Kan huset el de pengar jag lagt ner i huset tillkomma min sambo för att han bor kvar här efter mig?Emma
Isak Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Om lawlineLawline har delvis denna gratistjänst, där vi rådgivare besvarar frågor online. Vi har även mer avancerade tjänster som kostar pengar exempelvis bokningsbar rådgivning med erfarna jurister samt köpbara kontrakt.Om samboavtalet och ditt hemOm jag förstår din situation rätt så ska du och din sambo flytta ifrån varandra, ni har avtalat bort de annars vanliga samboreglerna och det är du som äger ert nuvarande gemensamma hem.Enligt sambolagen så får sambor avtala om att att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, se 9§ Sambolagen (SamboL). Så utkomsten av din situation beror mycket på vad ni har skrivit i avtalet. Har ni avtalat om att ni inte genomgå bodelning, så behåller ni det som ni har köpt/kommer överens om. Har ni skrivit i avtalet att huset tillhör dig/inte ska vara med i bodelningen så är det ditt.Jag hoppas detta besvarar dina frågor! Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag bli av med förvaltare?

2018-03-23 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej,Jag har en förvaltare och vill järna unte ha den för jag känner mig både kränkt och låst.Jag har inga skulder.Hur gör jag?Läkaren vill inte skriva intyg
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En god man eller förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, skall entledigas (11 kap. 20 § föräldrabalken). Av din fråga framgår dock inte att detta har hänt.Enligt 11 kap. 19 § föräldrabalken ska, om en god man eller förvaltare inte längre behövs, ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra. Jag kan dessvärre inte uttala mig mer ingående om huruvida förvaltaren i detta fall behövs, eftersom jag inte har några omständigheter att utgå ifrån.En ansökan om entledigande av förvaltare, får dock göras av dem som avses i 15 § 1 st. föräldrabalken. Du avses ingå bland de som nämns i denna paragraf och du kan alltså ansöka själv om att förvaltaren ska entledigas. Jag kan dock inte säga huruvida din ansökan kommer godkännas. Jag rekommenderar att du kontaktar någon av våra jurister på info@lawline.se.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Får en förälder som har gemensam vårdnad förbjuda de gemensama barnen att hälsa på den andra föräldern?

2018-03-22 i Barnrätt
FRÅGA |Får en förälder som har gemensam vårdnad förbjuda de gemensama barnen att hälsa på den andra föräldern om föräldrarna bor i närheten av varandra alternativt om ena föräldern hälsar på någon som bor i närheten av den andra förälder?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om föräldraskap och vårdnad regleras i föräldrabalken (FB). Barn har alltid rätt att få träffa sina föräldrar (6 kap. 15 § föräldrabalken), oavsett om barnet bor med föräldern. Föräldrarna till barnet är skyldiga att bidra till att barnet får träffa föräldrarna. Om barnet är under femton år blir även brottet egenmäktighet med barn aktuellt (7 kap. 4 § brottsbalken).Fungerar inte samtal med den andre föräldern och denne fortsätter förhindra barnet att kontakta den första föräldern, kan man kontakta socialkontoret i sin kommun. De kan hjälpa en vidare. Man har även möjlighet att söka om ensam vårdnad i tingsrätten. I ett rättsfall, RH 180:81, ansåg rätten att båda föräldrarna var lämpliga vårdnadshavare, men eftersom modern inte bidragit till att ge fadern möjlighet till det umgänge med barnen han borde få, gavs vårdnaden till fadern. Skulle du vilja söka om att få ensam vårdnad, rekommenderar jag att du kontaktar en av våra jurister; info@lawline.se.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Jag är snart 16 år och vill bo mer hos min ena förälder än den andra - vad har jag för rättigheter och hur mycket får jag bestämma?

2018-03-22 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Mina föräldrar är skilda sedan jag var ungefär 9 år och nu är jag snart 16 år. Jag har hela tiden bott varannan vecka men det tycker jag är jättejobbigt. Därför skulle jag vilja bo mer hos mi ena förälder. Valet mellan mamma och pappa blir inte svårt eftersom jag trivs mycket bättre hos mamma och inte alltid kommer så bra överens med pappa. jag har försökt ta upp att jag tycker det är jobbit att flytta varje vecka, mamma förstår men pappa vill inte riktigt lyssna. Det känns som att han prioriterar sin bekvämlighet framför att jag ska ha det bra. Jag vet inte hur jag ska få honom att lyssna för jag mår verkligen jättedåligt av att bo såhär. Vad har jag för rättigheter och hur mycket får jag bestämma?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om boende hittar du i föräldrabalken (FB). Jag förstår att det känns jobbigt både att flytta mellan dina föräldrar när du inte känner dig riktigt bekväm med det och att försöka prata med din pappa om det. Du är inte ensam om att försöka komma överens med dina föräldrar om den här saken. Jag ska försöka förklara vad som gäller enligt lag när det gäller boendefrågor, men i slutänden gäller det ofta bara att försöka komma överens sinsemellan. I mitt svar utgår jag från att dina föräldrar har gemensam vårdnad om dig.Det är vårdnadshavarnas ansvar att bestämma tillsammans med hänsyn till äldre barns viljaFörutsatt att dina föräldrar har gemensam vårdnad har de ansvar och rätt att ta beslut i frågor som rör dina personliga omständigheter. En sån sak är just var och med vem du bor. Så länge du är under 18 år är det dina föräldrar som har sista ordet i de här frågorna. I alla beslut som dina föräldrar tar måste de försöka göra det som är bäst för dig. Dessutom ska de ta hänsyn till din vilja (FB 6 kap. 3 §). Hur stor hänsyn som de rent juridiskt bör ta till dina önskningar är inte helt klart, men beror på ålder och mognad. Eftersom du nästan är 16 år och verkar vara ganska klar med vad du själv vill och känner om just detta skulle jag säga att din egen vilja spelar rätt stor roll i det här fallet.Dina föräldrar kan avtala eller gå till en domstol för att bestämma om boendeDina föräldrar kan antingen skriva ett avtal där de bestämmer var du ska bo, eller så kan de gå till en domstol för att få hjälp att avgöra frågan (FB 6 kap. 14 a §). Det kan vara så att det någon gång redan har bestämts i ett avtal eller en dom att du ska bo halva tiden hos varje förälder. I så fall har dina föräldrar en juridisk skyldighet att försöka följa det som bestämts, men det hindrar inte dem från att bestämma att göra på något annat sätt. Dina föräldrar kan komma överens själva, med hjälp av Familjerätten eller gå till domstolDet enklaste vore helt enkelt om dina föräldrar pratar om det här och försöker komma överens om att du får bo hos din mamma. Kanske blir det enklare för er om du först pratar med din mamma och hon sen tar frågan med din pappa. Att hantera frågor om boende är som sagt hennes och din pappas ansvar, så det är de två och inte du som ska behöva driva på diskussionen.Om det är svårt att komma överens kan din mamma kontakta er hemkommun och höra om de kan hjälpa till via den kommunala Familjerätten. Där kan föräldrar som har svårt att komma överens om såna här frågor få gå i gratis samarbetssamtal där en utomstående person hjälper till och hjälper till att komma fram till ett avtal.Om dina föräldrar inte kan komma överens alls kan någon av dina föräldrar som sista steg gå till tingsrätten och låta dem avgöra frågan. Din mamma skulle kunna väcka talan och ange att hon vill att du ska bo hos henne hela tiden. I en sån domstolsprocess får du berätta vad du själv tycker. Eftersom du är så gammal, så kommer domstolen sannolikt ta stor hänsyn till det du säger även om de inte är bundna av det. Det betyder också att det är enklare för båda dina föräldrar att försöka komma överens sinsemellan och med dig, istället för att dra igång en process. Rättsprocessen kommer nämligen ta både energi och pengar och det är sannolikt att domen i slutänden ändå baseras på dina önskemål.Sammanfattningsvis har du tyvärr inte någon direkt rätt att bestämma om boendet själv, eftersom du är minderårig. Dina föräldrar måste dock alltid ta beslut baserat på ditt bästa. Eftersom du är nästan 16 år väger din egen vilja ganska tungt och dina föräldrar ska ta hänsyn till vad du själv tycker. Skulle frågan tas upp i domstol är det sannolikt att de kommer gå efter dina önskemål. Alltså är det lättare om dina föräldrar försöker komma överens utan att gå till en domstol. Du kan behöva prata med dina föräldrar för att förklara vad du själv vill, men det är de som är ansvariga för att faktiskt diskutera och bestämma i frågan. Det är därför inte ditt ansvar att övertala din pappa för att få honom att göra det som är bäst för dig, utan det är hans eget och din mammas ansvar. Skulle din mamma till slut ta frågan till en domstol för att avgöra saken rekommenderar jag henne att ta kontakt med en jurist som hjälper till med processen. Då kan hon boka tid med våra jurister här. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och att du och dina föräldrar hittar ett sätt att komma överens som känns bra för dig och dem. Tycker du att det känns jobbigt med relationen till din pappa går det att hitta olika diskussionsforum och organisationer på internet där barn och tonåringar kan prata just om såna här erfarenheter. Skulle du ha fler juridiska frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänliga hälsningar,