Varför måste min dotter ha en god man och vad betyder det i praktiken att ha en god man?

2018-03-18 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Min dotter är 28 år och har Down Syndrom. Jag har skött henne hela livet. Jag går med henne på läkarbesök, vi har aktiviteter, jag sköter räkningar osv. Nu funderade vi på ev. daglig verksamhet så hon kan träffa andra med samma behov. Kommen kräver att vi ska ha en godman? Varför ska jag helt plötsligt ha detta? Hon har inga tillgångar förutom sin förtidspension som inte är så mycket plus bostadstillägg för att betala en del av hyran till mig. Måste vi blanda in någon annan i vårt privatliv. Borde det inte räcka med en fullmakt att jag företräder henne? Jag har agerat som ombud för henne tidigare och då har det inte varit problem. Vill gärna veta vad lagen säger. Alla fall tycker jag att det är konstigt att jag som förälder inte ska få ha ansvaret själv? Tacksam för svar.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det måste kännas konstigt att plötsligt få ett krav om att någon annan ska hantera din dotters angelägenheter. Jag ska förklara hur reglerna om god man ser ut. De finns i föräldrabalken (FB). Jag ska först försöka förklara lite om varför man har god man, vad syftet med det är och varför du som förälder inte per automatik får rätt att företräda din dotter. Svaret blir ganska långt, så du kan också hitta en kortare sammanfattning längst ner.Möjligheten att ingå avtal och göra andra rättshandlingar kräver rättshandlingsförmågaInledningsvis ska jag säga något om rättshandlingsförmåga som du eventuellt redan hört talas om. I allmänhet kan man säga att för att man ska kunna genomföra rättshandlingar krävs det rättshandlingsförmåga. En rättshandling kan vara allt från att ta ett lån till att gå till en affär och köpa mat eller skriva på en fullmakt. Rättshandlingsförmåga betyder att man har fysisk förmåga att exempelvis skriva på ett avtal, men även att man har förmåga att förstå själva rättshandlingen och göra en konsekvensbedömning och ett medvetet beslut om det är något man vill göra eller inte. Om någon genomför en rättshandling utan att ha rättshandlingsförmåga blir rättshandlingen ogiltig. En persons rättshandlingsförmåga kan vara begränsad på olika sätt. En person kan till exempel gå och handla mat själv utan problem, men inte skriva på ett avtal om ett stort lån eller köpa en väldigt dyr fastighet. Din dotter kan behöva en god man för att kunna ingå rättsliga handlingarDet är med anledning av det här som det kan krävas en god man. Jag är inte så insatt i Down syndrom och är säker på att det är mycket individuellt hur man fungerar och vad man kan göra självständigt. Från din beskrivning låter det som om du hjälper din dotter med ganska mycket olika saker och däribland hennes privatekonomi. Problemet med detta är att om din dotter skulle bedömas att inte ha tillräckligt stor rättshandlingsförmåga att göra en viss sak själv, så kan hon inte heller ge dig en fullmakt att göra den saken åt henne. Fullmakten är ett sätt att "låna ut" sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att vissa saker du gör för henne som räknas som rättshandlingar kanske egentligen är juridiskt ogiltiga.Det kan kännas underligt att man som förälder inte har möjlighet att hjälpa sitt barn med sånt här. Anledningen är dock att din dotter är myndig och att lagen syftar till att värna om hennes intressen utan att hon ska vara beroende av att det finns en förälder som sköter saker och ting. När ens barn har blivit vuxen har man inte längre någon direkt rätt att ha någon insyn eller kontroll över barnets liv. En god mans utförande av uppdraget kontrolleras dessutom av kommunen. Det kan självklart kännas som ett intrång i ert privatliv, men syftet med det är att alla som har en god man ska skyddas från en situation där det bara är en annan person som har insyn och kontroll över deras ekonomi och eventuellt missbrukar sin position. I praktiken behöver det inte bli problem, men det finns hela tiden en riskSom du beskriver det verkar det ha gått ganska bra för dig att sköta din dotters angelägenheter än så länge. Eftersom din dotter säkert har rättshandlingsförmåga men som är begränsad på olika sätt kanske du har haft rätt att med en fullmakt från henne sköta vissa saker åt henne. Det finns dock en risk att en juridisk bedömning skulle leda till att vissa saker du har gjort eller kommer göra i framtiden inte är giltiga i juridisk mening, för att din dotter inte kan ge en fullmakt för vissa saker. I praktiken uppkommer ofta problemen först i efterhand på olika sätt, men det kan få ganska stora konsekvenser för er. Dessutom kan ni stöta på situationer i framtiden när det måste finans en god man för att din dotter ska få göra olika saker.God man utses av tingsrätten och är ofta någon anhörigDet är domstolen som beslutar om det behövs en god man och vem den i så fall ska vara. Ingenting får beslutas utan att den som ska få god man, din dotter, tillfrågas och får berätta vad hon tänker om saken (FB 11 kap. 4 §). I samband med att domstolen beslutar om god man bestämmer de också hur stort uppdraget ska vara. Det kan vara så att en god man till exempel ska sköta alla räkningar och bankärende, eller så ska den gode mannen bara sköta viss egendom. Det kan vara begränsat till exempelvis en fastighet eller pengarna på ett visst konto (FB 11 kap. 5 §).Domstolen ska utse en person som är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. De ska helt enkelt göra en lämplighetsbedömning som går ut på att se till att den gode mannen är kompetent nog att sköta någon annans angelägenheter. Om din dotter föreslår en person själv ska den personen bli god man om personen anses lämplig (FB 11 kap. 12 §). Det finns inte något som hindrar att en familjemedlem blir god man, snarare är det ganska vanligt. Du skulle alltså kunna bli god man åt din dotter, särskilt om hon själv säger att det är det hon vill.Sammanfattning och rådDin dotter behöver sannolikt en god man för att hon har en delvis begränsad rättshandlingsförmåga. Om hon gör något som är rättsligt bindande (en betalning eller något avtal m.m.) kan det bli ogiltigförklarat om hon bedöms sakna tillräckligt stor förmåga. I en sån situation kan du inte heller genomföra en rättsligt bindande handling med fullmakt. I praktiken behöver det inte bli några problem, men det finns alltid en risk att det uppstår problem i efterhand eller att din dotter inte kan göra vissa saker framöver. Med en god man kommer såna handlingar alltid vara rättsligt giltiga och det är på så sätt en möjlighet att undvika olika problem. Jag rekommenderar därför er att ansöka om god man åt din dotter. Det är vanligt att det är släktingar som utses till god man och din dotter ska få vara med i beslutsprocessen och ge uttryck för sin vilja. Det är därför inte omöjligt att du kan bli din dotters gode man om hon säger att hon vill det. Du kan hjälpa din dotter att ansöka om god man. Det finns sannolikt en färdig blankett på er hemkommuns hemsida där du kan fylla i din dotters uppgifter. I den blanketten kan du också fylla i dig själv som förslag på god man, så kommer kommunens överförmyndare göra en lämplighetsbedömning. Utifrån vad du beskriver om din och din dotters relation ser jag inget som tyder på att du inte skulle anses vara lämplig.Jag hoppas att jag har kunnat besvara din fråga och i kanske göra anledningen till varför man ber er att ordna en god man lite klarare. Om du har några fler frågor är du välkommen att ställa dem här.Med vänliga hälsningar,

Hur byter man god man?

2018-03-10 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej.Min bror har en god man som han inte känner sig bekväm med. Har hjälpt honom med skrivelser till Överförmyndarnämnden om bristerna i de olika hörnstenarna, och ärendet skall tas upp i förvaltningen i slutet av mars. Enl. kontaktpers. på nämnden kan han inte byta god man om nämnden finner att skälen ej är tillräckliga. Den godemannen vill inte avsäga sig uppdraget. Vad är det som gäller. Tacksam för svar.
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om god man finns reglerat i 11 och 12 kap i Föräldrabalken (FB).God manTill god man ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person, FB 11:12. Innan någon förordnas till god man ska dock personens lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs, FB 11:12 st. 2. Här kontrolleras i de flesta fall såväl kronofogdemyndighetens register som belastningsregistret.I de fall den gode mannen är olämplig för uppdraget kommer nedan att redogöras för vad som gäller och vad man kan göra.Vem kan besluta om att godmanskapet ska upphöra?Ett beslut om att upphöra ett godmanskap tas i de flesta fall av rätten, FB 11:19 b. I en del fall tas dock beslutet av överförmyndarnämnden.En god man som inte sköter sitt uppdragOm en god man gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att ha kvar uppdraget, ska avsättas. Detta beslut tas av överförmyndarnämnden, FB 11:20.Ansökan om att avsätta en god manAnsökan om att avsätta din brors gode man och begära ett byte kan göras av den som ansökan avser, det vill säga din bror. Ansökan kan också göras av dig då du tillhör hans närmaste släktingar, FB 11:21 och FB 11:15. Ansökan ska skickas till överförmyndaren i den kommun som din bror bor i.Det är endast i de fall som överförmyndaren finner att den gode mannen är olämplig och missköter sitt uppdrag som personen kan bytas ut mot sin vilja. I ansökan ska det stå varför ni anser att den gode mannen är olämplig eller varför ett byte av god man är aktuellt. En god idé kan även vara att ge förslag på en annan lämplig god man som kan ta över uppdraget.ÄrendetOm det kan ske ska rätten eller överförmyndarnämnden ge din bror möjlighet att yttra sig, FB 11:21 st. 3.Skäl De skäl som kan framföras att den gode mannen inte är lämplig kan vara: - Den gode mannen har inte skött broderns ekonomi på ett bra sätt - Den gode mannen har inte skött din brors myndighetskontakter på ett bra sätt - Den gode mannen har betett sig olämpligt mot din bror. - Den gode mannen har fått skulder. - Den gode mannen har begått brott. - Annat skäl som gör att överförmyndarnämnden tappar förtroendet för den gode mannan.Övrigt Behöver du komma i kontakt med en jurist för vidare rådgivning går det bra att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå, klicka här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Kan en god man eller förvaltare hindra mig från att ingå rättsligt bindande avtal?

2018-02-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Jag har gång på gång sätt mig i ekonomisk kris. Fått hjälp av nära & kära att ordna upp min ekonomi. Men inser nu att jag kan inte handskas med pengar. Sms lån mm. Har en tung skuldbörda som förhoppningsvis går att lösa Tillsammans med Nordea. Jag vill inte hamna i denna situation igen. Jag är Bipolär typ I. Kan en god man säkerställa att jag inte kan handla/söka kredit på mitt personnummer något mer, eller måste jag ha en förvaltare?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer jag att redogöra för vad en god mans respektive en förvaltares uppdrag går ut på, skillnaderna däremellan, samt hur du kan ansöka om ett förordnande av en god man eller en förvaltare. Reglerna kring god man och förvaltare finns i Föräldrabalkens 11 kapitel. Vad får en god man göra?Om du tillförordnas en god man kommer den personen med ditt samtycke att ha möjlighet att rättsligt binda dig till avtal, men du kommer fortfarande ha kvar din så kallade rättshandlingsförmåga. Det innebär att den gode mannen inte behöver ge sitt godkännande för att du ska få ingå rättsligt bindande avtal, vilket kan vara allt från att köpa saker och söka kredit till att ingå anställningsavtal. Detta innebär dock i sin tur att avtalen inte kan ogiltigförklaras med hänvisning till att du saknade samtycke från din gode man.Vad får en förvaltare göra?Sätts du under förvaltarskap däremot, är situationen annorlunda. Förvaltaren ges nämligen ensam rådighet över din egendom och företräder dig i alla ärenden (Föräldrabalken, FB, 11:9). Det innebär att du förlorar en del av din rättshandlingsförmåga, eftersom förvaltaren måste ge sitt samtycke för att du ska kunna ingå rättsligt bindande avtal. Skulle du utan samtycke köpa någonting eller beviljas kredit kan avtalen ogiltigförklaras med hänsyn till att du saknade behörighet att ingå dem. Hur ansöker man om att få en god man eller en förvaltare?Du kan själv ansöka om att bli tillförordnad en god man eller en förvaltare (FB 11:15). Går du in på din hemkommuns hemsida finns det en blankett du kan fylla i och skicka in till den tingsrätt som står angiven. Det är nämligen domstolen som prövar om du ska tilldelas en god man eller förvaltare. Det är dock olika kriterier som ska uppfyllas för de respektive förordnandena, och ett förvaltarskap anses vara mer ingripande än att få en god man, vilket innebär att domstolen inte beviljar det lika ofta. För att en god man ska förordnas krävs att personen behöver hjälp att vårda sig själv eller sin egendom, till exempel på grund av sjukdom (FB 11:4).För att någon ska ges en förvaltare krävs istället att personen är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom, och att det inte är tillräckligt att en god man tillförordnas (FB 11:7). Det är dock möjligt för domstolen att begränsa förvaltarens uppdrag så att det till exempel bara täcker egendom, vilket kanske skulle bli fallet för dig om du kan anses oförmögen att vårda din egendom, det vill säga dina pengar. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Hur blir man god man eller förvaltare för en närstående?

2018-02-25 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Vad är det som gäller som gäller om man vill bli god man/förvaltare till sina föräldrar som båda blivit diagnostiserad med demens den ena med svår grad, intyg? ansökan m.m.
Sara Jönsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Både god man och förvaltarskap regleras i 11 kap. Föräldrabalken.Som du kanske vet har en person med god man fortfarande kvar hela sin rättsförmåga. Med rättshandlingsförmåga menas exempelvis att man kan ingå avtal. Om personen i fråga inte anses kapabel att vårda sig själv eller sin egendom överhuvudtaget får istället förvaltare utses (11 kap. 7 § FB). Detta är alltså om personen har större behov av hjälp än vad som kan tillgodoses med hjälp av en god man. Förvaltarskapet skräddarsys efter personens behov (11 kap. 7 § 2 stycket) och det är just inom ramen för förvaltarskapet som personen förlorar sin rättshandlingsförmåga (11 kap. 9 § FB).Om en god man eller förvaltare behövs i just dina föräldrars fall har jag tyvärr inte tillräckligt med information för att avgöra. Jag kommer därför gå igenom reglerna och hur du ska gå tillväga för båda alternativen. God manOm en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att exempelvis förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska domstolen, om det behövs, besluta om godmanskap (11 kap. 4 §). Demens omfattas naturligtvis av regeln och Tingsrätten kan därför besluta om godmanskap. Huvudregeln är att dina föräldrar måste samtycka till att få en god man (11 kap. 4 § FB). Om detta inte går, i ditt fall på grund av långt framskriden demens, ska rätten hämta in läkarutlåtanden eller liknande för att kunna göra en bedömning om dina föräldrars hälsotillstånd (11 kap. 17 § FB). Du kan själv göra ansökan om godmanskap för dina föräldrar, eftersom du är en nära släkting (11 kap. 15 § FB). Dina föräldrar kan föreslå dig som god man och då ska rätten respektera deras vilja, förutsatt att de tycker att du är lämplig (11 kap. 12 § FB). Domstolen gör en individuell bedömning. Eftersom jag inte har så mycket information om just era förhållanden kan jag inte säga vad de kommer komma fram till. Däremot kan jag säga att en god relation och nära kontakt till dina föräldrar generellt talar till din fördel. Normalt sker också en kontroll av belastningsregister och Kronofogdens register. Det finns ofta färdiga ansökningsblanketter på din kommuns hemsida, här är ett exempel från Stockholms stad. Du skickar sedan in blanketten till den tingsrätt som ska bedöma frågan. Ett tips är att skriva in dina föräldrars postnummer på Domstolsverkets hemsida så får du adressen till rätt tingsrätt. FörvaltareOm en person är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom får förvaltare utses (11 kap. 7 § FB). Detta ska dock inte göras om det är tillräckligt för personen med en god man eller om andra mindre ingripande åtgärder kan användas. Även när det gäller förvaltare får du ansöka åt dina föräldrar eftersom du är nära släkting (11 kap. 15 § FB). Dina föräldrar kan också här föreslå dig. Domstolen ska följa deras önskan om de tycker att du är lämplig (11 kap. 12 § FB). När det gäller förvaltarskap ska rätten alltid inhämta läkarutlåtanden om den enskildes hälsotillstånd (11 kap. 17 § FB)Samma sak som för god man gäller för själva ansökningsförfarandet om förvaltarskap.Övriga tipsBåde förvaltare och gode män står under överförmyndarens tillsyn (12 kap. 9 § FB). Om du har fler frågor kring förfarandet eller vill ha andra råd kan du för det mesta höra av dig till överförmyndarnämnden i din kommun. Jag kan också nämna att Socialstyrelsen har blanketter för läkarintyg som ska skickas in till tingsrätten tillsammans med ansökan. Här är den för godmanskap och den för förvaltarskap. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Vad gör en förvaltare?

2018-03-13 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Jag har I dag fått frågan om jag vill bli förvaltare till 2 barn där mamman är singel och vill ha mig som förvaltare om hon dör innan barnen är myndiga.Vad innebär mitt ev. uppdrag?
Azra Delkic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 11 Kap Föräldrabalkenhittar man regler om förvaltare. Som förvaltare har du, kort och gott, ansvar för barnens tillgångar och deras ekonomi. För att bli förvaltare finns det lagstadgade krav. Personen som utses ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Föreslår mamman dig som förvaltare blir du utsedd med förutsättningen att du är lämplig 11 Kap 12 § Föräldrabalken. Innan du blir förvaltare kontrolleras du i den mån det behövs 11 Kap 12 § 2 st Föräldrabalken. Ditt uppdrag som förvaltare innebär att du ska bevaka rätten för barnen, förvalta deras tillgångar (arv) och ombesörja dem 12 Kap 2 § Föräldrabalken. Din uppgift är dock begränsad av vad rätten har förordnat dig till 12 KKap 2 § 2 st Föräldrabalken. Förvaltare handlar i utsträckning av deras förordnande och dessa skiljer sig åt från fall till fall. Tillgångar som har ställts under särskild förvaltning faller inte in under ansvaret som förvaltare 12 Kap 2 § 2 st Föräldrabalken. Det förväntas av dig att du omsorgsfullt fullgör dina förpliktelser och alltid handla utifrån vad som är bäst för barnen 12 Kap 3 § Föräldrabalken. Någon annan än barnets förmyndare kan förvalta barnets tillgångar som barnet ärver i testamente om det i testamentet står att egendomen ska förvaltas av någon annan än föräldern 12 Kap 1 § 2 st Föräldrabalken. Det finns en möjlighet att utse en särskild förvaltare, att förvalta ett omyndigt barns egendom när föräldrarna avlider. Att särskild förvaltning ska ordnas förutsätter att barnet har fått egendom genom gåva, arv, testamente eller förmånstagarförordnande. Den särskilda förvaltningen står inte under överförmyndaren. Följande företeelser kräver alltid överförmyndarnämndens samtycke; Om barnet skall köpa eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrättOm barnet skall ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrättOm barnet skall låna pengar eller låna ut pengarOm barnet skall bedriva rörelseSammanfattningsvis är ditt ansvar som förvaltare att ansvara för barnens tillgångar och ekonomi tills dess att de har blivit myndiga. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor kan du återkomma eller vända dig till våra jurister här på Lawline.Med vänliga hälsningar

Överklaga beslut om upphörande av godmanskap

2018-03-09 i God man & förvaltare
FRÅGA |jag är god man för min pappa sedan 8 år tillbaka. Har nu fått besked om att mitt godmanskap ska upphöra,Bakgrunden är att det tycker att jag olovligen har gett bort pengar, min bror hotades med att bli vräkt på grund av obetalda hyror . Fick nej från överförmyndaren men då vi är 5 syskon och alla skickade in papper på att de godkände det, så fick min bror pengarna. Det var 2013. Jag borde fått någon varning eller tillsägelse i sådana fall, de säger att de har gjort fel men att nu är det annan personal som är mera noga. Min pappa har god ekonomi och har på intet sätt blivit lidande, jag sköter mitt godmanskap mer än väl och är väldig ledsen och kränkt av det här. Har jag rätt att överklaga?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är överförmyndaren som har att besluta om entledigande av gode män och förvaltare på grund av misskötsamhet och liknande. Beslut om entledigande av god man som fattats av överförmyndare kan överklagas. Detta måste dock ske inom tre veckor från att du fick del av beslutet. Det brukar medfölja vägledning i beslutet för hur man ska överklaga.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Anhörigas behörighet att sköta vissa ekonomiska angelägenheter

2018-02-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |En vän vill skriva en fullmakt som gör att hans fru ska kunna sköta hela hans ekonomi eftersom han har fått parkinson och just nu ligger i respirator. Sjukdomen gör att han inte kan varken prata eller signera något. Inte heller en fullmakt. Vad kan vi göra? Vilka alternativ finns?
Johanna Lindström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar genom vilka alternativ din väns fru kan sköta hans ekonomi. Ett första alternativ är en fullmakt, men precis som du beskriver innebär det att din vän inte kan varken prata eller signera något att han inte kan utfärda en fullmakt.Anhörigbehörighet eller förvaltareEtt andra alternativ, som troligen är fullt möjligt för din vän och hans fru, är att din väns fru ges behörighet att rättshandla som din väns anhörig enligt regler i 17 kap. föräldrabalken. En anhörig får utan fullmakt vidta ordinära rättshandlingar för den som på grund av sjukdom inte har möjlighet att själv ta hand om sina ekonomiska angelägenheter (17 kap. 1 §). Med ordinära rättshandlingar menas att din väns fru för hans räkning kan betala löpande räkningar, göra uttag, teckna försäkringar och liknande rättshandlingar som kan sägas höra till den dagliga livsföringen. Däremot kan din väns fru exempelvis inte handla med fastigheter, ta upp lån eller pantsätta egendom utan fullmakt eftersom detta inte anses höra till de ordinära rättshandlingar som bestämmelsen avser.Om din vän äger mycket fastigheter eller på annat sätt har en ekonomi som inte kan skötas av hans fru med stöd av anhörigbehörigheten i föräldrabalken kan en domstol förordna om att en förvaltare ska sköta den delen av din väns ekonomi (11 kap. 7 § föräldrabalken).SammanfattningDin väns fru har alltså, utan fullmakt, behörighet att vidta ordinära rättshandlingar som hör till din väns dagliga livsföring. Om din väns ekonomi mestadels kan skötas genom sådana rättshandlingar räcker det med anhörigbehörigheten, men om din vän exempelvis ägde mycket fastigheter kan en domstol förordna om en förvaltare som då ges behörighet att rättshandla i din väns ställe i vad gäller den egendomen.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Vem förvaltar egendom som ärvts av en underårig?

2018-02-25 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej,Min sambo och jag har tre gemensamma barn, samtliga under tio år. Vi har gemensamt köpt en bostadsrätt och ett fritidshus. Marknadsvärdet på dessa är 5MSEK per styck. I situationen att min sambo skulle avlida, vad sker med de tre minderåriga bröstarvingarnas arv, 2,5MSEK för bostadsrätt samt 2,5MSEK för fritidshuset? Är jag tvungen att lösa ut detta och medlen skall in på konto som förvaltas av en förmyndare.
Alba Ehn Randberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning i samboförhållandeSambos ärver inte av varandra. När en sambo avlider så ska en bodelning ske på begäran av den levande sambon. En bodelning sker av sambo egendom, sambo egendom utgörs av er gemensamma bostad och gemensamt bohag, se 3 § och 5 § sambolagen. Er permanenta bostad omfattas av begreppet sambo egendom dock inte fritidshuset, fritidshuset skulle därmed inte ingå i en bodelning, se 7 § sambolagen. Arv Den legala arvsordningen regleras i ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar ärver i första hand, se 2 kap 1 § ÄB. Sambo och övriga släktingar ärver endast om din sambo har testamenterat arvet.Underåriga arvtagareVid själva bouppteckningen så kan en ställföreträdare förordnas för att tillvarata barnens rätt, detta undviker eventuella intressekonflikter. När era gemensamma omyndiga barn ärver din sambos del av bostadsrätten och fritidshuset så kommer en förmyndare att förvalta arvet. Barnens vårdnadshavare brukar vanligtvis vara förmyndare vilket innebär att du som pappa kommer förvalta arvet åt dem, se 10 kap 2 § föräldrabalken. Förmyndare står under kontroll av överförmyndarnämnden, som utöver tillsyn och kontroll över förmyndarskap. Syftet är att förhindra att barn eller vuxna, som inte kan ta tillvara på sin rätt, missgynnas ekonomisk eller rättslig.SlutsatsDu kommer i egenskap av förvaltare att förvalta egendomen som era barn ärver ifrån sin sambo. Såväl ditt intresse och dina barns intresse är att bo kvar i bostadsrätten därmed borde det inte finnas några intressekonflikter, likaså med fritidshuset. Hoppas du har fick svar på din fråga, om du vill ha mer rådgivning kan du boka tid med en jurist genom att ringa oss på 08-533 300 04.Vänliga hälsningar,