Vad gäller angående visum för resor till USA, samt om man ska gifta sig med en amerikansk medborgare?

2017-11-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hejsan jag har en fästman från Usa ,och vi vill gifta oss i Usa nästa år hur gör man vad behöver man ? och vi kommer resa till varandra från och till vad behöver man då ? om han vill stanna längre än 3 månader ,Han har nu varit hos mig i 2 månader och 15 dagar och åkte nu tillbaka hur länge måste han stanna för att få nya dagar för att komma tillbaka ,jag ska söka esta räcker det för att kunna resa många ggr under ett år eller bara som turist måste jag eller söka visa?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag rekommenderar att du kontaktar amerikanska ambassaden och frågar vad som gäller angående visum. Det framgår av din fråga att du och din fästman planerar att gifta er i USA. Jag skulle rekommendera att du kontaktar amerikanska ambassaden och frågar om man t.ex. behöver skicka in några papper för att få gifta sig i USA, och om det är något ni behöver göra för att äktenskapet ska bli giltigt även i Sverige. Jag rekommenderar starkt att du kontaktar amerikanska ambassaden, men du är givetvis välkommen att ringa Lawlines telefonrådgivning. Numret är 08-533 300 04, och man kan ringa måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Otrohet i äktenskap

2017-11-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fru blev otrogen flera gånger. Jag har samlat in några bevis och jag vet att i andra EU länder så kan jag kräva om att inte dela egendom som vi köpte t ex lägenhet under den tiden som vi varit tillsammans. Samt att jag kan kräva om ensam vårdnad över barnet och även om moralisk kompensation. Gäller samma lag i Sverige? Tack
Oskar Hedström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 1 kap. 2 § äktenskapsbalken framgår förvisso att makar ska visa varandra trohet och hänsyn. Idag fyller denna regel dock ingen egentlig funktion då ingenting händer om man bryter mot denna "regel". Att makar ska visa trohet och hänsyn mot varandra är snarare en målsättning och värderingar som ett äktenskap borde byggas på, men det finns inga sanktioner eller straff kopplade till regeln. I Sverige är det alltså varken brottsligt eller ett civilrättsligt lagbrott att vara otrogen. Att en make är otrogen är inte i sig skäl till att den andra maken inte ska behöva dela egendom, att den andra maken ska få ensam vårdnad över barnet eller att den andra maken ska få moralisk kompensation.Det enkla svaret på din fråga är således nej.Jag hoppas du har fått klarhet i din situation! Har du någon fler fundering är du välkommen att ställa ytterligare en fråga till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar

Gemensam bostad i äktenskap

2017-11-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min fästman ska gifta oss och planerar att börja vårt gemensamma liv i en hyresrätt. De flesta lägenheter vill enbart skriva med huvudsökande, men vi vill båda ha våra namn på kontraktet. Vi kommer vara gifta när vi flyttar in i lägenheten; finns det någon juridisk reglering som gör att lägenheten räknas som bådas även om enbart ena parten står på kontraktet? Dvs. att huvudsökande t.ex. inte kan kasta ut medsökande vid tvist eller skilsmässa.
Oskar Hedström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga regleras i äktenskapsbalken. I 7 kap. 4 § 1 st. 3 p. äktenskapsbalken framgår att som gifta makars gemensamma bostad ska räknas en bostad som någon av makarna eller båda av makarna innehar med hyresrätt, om denna bostad är avsedd för makarnas gemensamma hem. I ditt fall spelar det alltså ingen roll vem av er som står på kontraktet utan hyresrätten kommer att betraktas som er gemensamma bostad. I 7 kap. 5 § 1 st. 2 p. äktenskapsbalken framgår att den ena maken inte får t.ex. hyra ut den gemensamma bostaden utan den andra makens samtycke. Det kan här också nämnas att det bohag (t.ex. möbler och hushållsmaskiner) ett gift par införskaffar för gemensamt bruk generellt ska ses som makarnas gemensamma bohag, vilket även här innebär att den ena maken inte får sälja eller på olika sätt göra sig av med sådan egendom utan den andra makens samtycke, se 7 kap. 4 § 2 st. äktenskapsbalken och 7 kap. 5 § 1 st. 3 p. äktenskapsbalken. Det här innebär med andra ord att ni båda har lika stor "rätt" till lägenheten eftersom den ska anses vara er gemensamma bostad. Det skulle därför inte vara möjligt för den ena maken att "kasta ut" den andra maken med argumentet att denne har ensamrätt till lägenheten. Med vänliga hälsningar

Skriva äktenskapsförord

2017-11-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag vill skydda min egendom vid skilsmässa samt om min fru går bort men vill att hon skall ärva min egendom om jag går bort under vårt äktenskap. Både hon o jag har barn som inte är gemensamma.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag har uppfattat din fråga som att du vill skydda din egendom vid skilsmässa eller vid din makas dödsfall. Om du däremot går bort under äktenskapet så vill du att hon ska ärva dig som vanligt.Om detta är er gemensamma vilja så kan det vara en bra idé att skriva ett äktenskapsförord mellan dig och din fru. I äktenskapsförordet kan ni bestämma vilken egendom som ska skyddas vid en skilsmässa. Ni kan även skriva ett testamente om ni har önskemål om hur egendomen ska fördelas vid någons dödsfall.Om ni behöver hjälp med att skriva äktenskapsförordet eller ett testamente så kan vi på Lawline självklart hjälpa er. Ni är välkommen att kontakta oss på:Telefonnummer: 08-533 300 04 (Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00)E-mail: info@lawline.seHoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vägrar att flytta

2017-11-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min man håller på att skiljas. Vi bor nu i en bostadsrätt som står 90% på min mamma och 10% på mig. Vi har skrivit äktenskapsförord på lägenheten dvs att han inte har rätt till halva vid skilsmässa. Han vägrar att flytta ut och jag är orolig för min 8 månaders pojke. Har jag rätt att sälja lägenheten och flytta och på flyttdagen (om han vägrar att flytta ut innan) bara ställa hans kläder utanför och sen gå?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.I och med att lägenheten upp till 90% tillhör din mamma och upp till 10% tillhör dig och dessutom så har du ett äktenskapsförord som säger att din man inte har någon rätt till nån andel i lägenheten så tyder det ju på att lägenheten till 100% är din mammas och din.Ni får ju självklart sälja lägenheten om ni vill det eftersom ni äger den. Ni skulle även kunna försöka kontakta kronofogden och se ifall de skulle kunna hjälpa till med något. Om man har en inneboende som vägrar att flytta ut så kan kronofogden hjälpa till att avlägsna den personen från lägenheten.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Skriva äktenskapsförord

2017-11-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag vill upprätta en bodelning under pågående skilsmässa och vill att mitt företag och övriga tillgångar exkluderas vid skilsmässan. Det enda jag vill och som vi muntligen är överens om är att dela lika på huset med tillhörande tomt. Hur kan jag göra?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag rekommenderar er att skriva ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett avtal där ni två gemensamt har möjlighet att bestämma vilken egendom som vid en äktenskapsskillnad ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom, se äktenskapsbalken 7 kap 2 § 1 st. 1 p. samt 7 kap 3 § i samma lag. När ni har skrivit äktenskapsförordet, skrivit under det båda två samt registrerat det hos skatteverket så kommer äktenskapsförordet att bli avgörande för hur er bodelningen ska gå till.När bodelningen har upprättats enligt överenskommelserna i äktenskapsförordet så kommer äktenskapsförordet anses ha uppfyllt sin funktion och kommer därmed inte längre att ha någon funktion eftersom det är ett avtal som rör äktenskapet, vilket nu är upplöst.Äktenskapsförord kan endast ändras i den mån makarna under äktenskapet upprättar ett nytt äktenskapsförord gemensamt och får detta registrerat, se äktenskapsbalken 7 kap 3 § 1 st. sista meningen.Om ni behöver hjälp med att skriva ett äktenskapsförord så kan Lawlines familjerättsjurister hjälpa er att upprätta ett, här.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Upprätta ett äktenskapsförord

2017-11-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har fått möjlighet att köpa in mig med en liten del i det företag som jag är anställd i. I köpekontraktet står dock inskrivet att jag som köpare ansvarar för att den del av företaget som jag kommer att äga är enskild egendom. Jag är gift så jag antar att ett avtal mellan mig och min fru måste upprättas där det är klarlagt att hustrun inte kan få hälften av mina aktier vid en eventuell skilsmässa ..? Hur går jag tillväga för att ordna fram ett sådant intyg som sedan håller juridiskt?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln vid en bodelning är att all egendom delas upp mellan makarna, eftersom all egendom som inte är enskild egendom är så kallat giftorättsgods, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Egendom som en make äger kan göras till enskild egendom genom ett äktenskapsförord, 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Det innebär att den egendomen inte kommer att ingå i en eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makar på så vid bestämma att egendom som tillhör någon av dem ska vara enskild egendom. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Sedan ska även äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet är giltigt från den dag då det ges in till Skatteverket, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. Vid upprättande av ett äktenskapsförord är det vanligt att anlita en jurist. Detta är en fördel då det kan anpassas till just er situation och juristen kan även svara på eventuella frågor ni har om just ert äktenskapsförord. Därför rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå via www.lawline.se/boka eller tel. 08–53330004. De kan hjälpa dig att upprätta ett korrekt äktenskapsförord. Vill du läsa mer om äktenskapsförord och registrering rekommenderar jag dig att besöka Skatteverkets hemsida.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hur skriver man ett äktenskapsförord?

2017-11-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi vill skriva äktenskapsförord, hur gör man
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varför äktenskapsförord?Huvudregeln vid en bodelning är att all egendom delas upp mellan makarna, eftersom all egendom som inte är enskild egendom är så kallat giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Ett sätt att få viss egendom att bli enskild egendom är genom äktenskapsförord (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Eftersom man kan bestämma helt själv vilken egendom man vill ska ingå i äktenskapsförordet så är det svårt för mig att säga exakt hur man gör. Ett äktenskapsförord säger alltså vad ni vill, eller inte vill, ska ingå som giftorättsgods i en eventuell framtida skilsmässa med bodelning. Det enda egentliga kraven på ett äktenskapsförord är att det är skriftligt och registrerat hos Skatteverket. Varför juristhjälp?Eftersom bodelningar kan omfatta mycket pengar, framförallt om bostäder är inblandat så kan det vara värt att anlita en jurist för att skriva äktenskapsförordet. Då kan det anpassas till just er situation och juristen kan svara på eventuella frågor ni har om just ert äktenskapsförord. Jag tror att det finns mallar lite här och var på internet men som sagt är min rekommendation att ni kontaktar en jurist för hjälp. Att betala lite pengar nu kan hjälpa er att slippa betala väldigt mycket mer pengar senare.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,