Får man flytta sitt barn vid gemensam vårdnad?

2017-09-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Min sambo vill flytta till Island med våran dotter, som vi har gemensam vårdnad till. Får hon flytta med barnet till Island? Vi är båda Isländska medborgare och våran dotter med och född där.
Amanda Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Vid gemensam vårdnad så får inte en ensam förälder flytta hur hen vill med barnen. Har barnet har två vårdnadshavare ska de gemensamt utöva bestämmanderätten.Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, såsom barnets skolgång och boende, får under gemensam vårdnad inte fattas av en enskild vårdnadshavare såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Var ett barn skall bo är ett sådant beslut av särskilt ingripande betydelse för barnet där båda föräldrarnas samtycke krävs vid gemensam vårdnad. (13 § 6 kap. Föräldrabalken)Nås inte enighet mellan föräldrarna ska de rådande förhållandena måste bestå, det vill säga att en förälder inte får flytta med barnet. Skulle boföräldern ändå flytta kan det ses som egenmäktighet med barn och vilket är straffbart. (4 § 7 kap Brottsbalken)Ett genomgående tema i Föräldrabalken är att man alltid ska ha barnets bästa i åtanken.Hoppas detta besvarar din fråga och att situationen löser sig!

Ändra växelvist boende till heltid hos ena föräldern?

2017-09-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är 17 år och bor varannan vecka hos mina föräldrar då de är skilda. De har varit skilda i snart två år och för över ett år sedan blev mamma ihop med en ny kille. Han flyttade in hos oss vid jul förra året och sen dess har mamma förändrats. Hon lyssnar inte på vad jag säger och vi bråkar hela tiden. Min pappa jobbar kväll varannan veckan men är aldrig hemma senare än vid elva. Mamma säger att jag inte får bo hos honom på heltid på grund av det. Men jag känner att det är bättre att bo hos en förälder som finns där för en även fast han inte alltid är hemma. Än att bo hos någon varannan vecka som aldrig är där. Hoppas ni förstod problemet.
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga vill du veta vad du kan göra för att få flytta ditt boende från din mamma till din pappa. Eftersom att du bor varannan vecka hos dina föräldrar utgår jag i mitt svar ifrån att de har delad vårdnad om dig. Vad gäller för boendefrågan vid gemensam vårdnad?När föräldrarna har gemensam vårdnad är boendefrågan för barnet ett beslut de ska ta tillsammans. Om man ska ändra barnets folkbokföring (alltså adressen där barnet är skrivet) så behövs i regel båda föräldrarnas underskrift. Det går då alltså inte för din pappa att ensamt ta beslutet att du ska bo på heltid hos honom. Om din pappa håller med om att det i nuläget vore bättre om du fick bo hos honom kan det vara en bra början att be honom ta upp diskussionen med din mamma för att se om han kan övertala henne att det vore bättre för dig att bo hos honom. Om dina föräldrar inte kan komma överens kan man kontakta den kommun där ni bor och få ett samarbetsavtal. I samarbetssamtal deltar föräldrarna och en eller två samtalsledare. På samtalet diskuteras de frågor som föräldrarna inte är överens om och samtalsledaren kan hjälpa dem att komma fram till en lösning. Om dina föräldrar fortfarande inte kan komma överens om ditt boende finns det en möjlighet att få saken prövad i domstol. Då görs först en vårdnadsutredning av socialtjänsten där de utreder hur situationen ser ut och har samtal med dig där du får framföra din vilja i frågan. När vårdnadsutredningen är gjord ska domstolen utifrån det fatta ett beslut om vart du ska bo. När domstolen fattar det beslutet ska de utgå ifrån vad som vore bäst för dig. Domstolen ska också i viss mån ta hänsyn till vart du vill bo. Vad som är bra att veta är att en domstolsprocess kan ta lång tid och med tanke på att du snart är 18 år och därmed får bestämma själv vart du vill bo kanske det tyvärr inte är värt att dra igång en domstolsprocess. Den utredning som socialtjänsten ska genomföra kan ta upp till fyra månader att göra. Fram tills att du fyllt 18 år är beslutet om vart du ska bo är ett beslut för dina föräldrar att fatta. Om dina föräldrar är överens om att de vill att du fortsätter att bo varannan vecka hos dem kan det vara svårt att ändra på detta. Det du kan göra om du inte trivs hos din mamma är att ta kontakt med socialtjänsten där du bor och berätta om ditt problem så kan de ge dig tips och råd för hur du ska hantera ditt problem. Känns det jobbigt att ringa till socialtjänsten kan t.ex. skolkurator eller ungdomsmottagningen vara ett bra första steg, för att kunna få lite tips och stöd med ditt problem. I första hand skulle jag råda dig att pratar med din mamma och är öppen med hur du känner och varför du inte trivs med att bo hos henne och på så sätt försöka komma överens om en bättre boendelösning för dig. Jag tycker även du ska berätta för din pappa hur du upplever boendet hos din mamma så kanske han kan ta diskussionen med din mamma. Om inte detta leder till någon förbättring tycker jag du ska ta kontakt med socialtjänsten och berätta om ditt problem. Du kan googla på Socialtjänsten kontakt för att hitta numret till socialtjänsten i din kommun. Hoppas att detta var svar på din fråga och hoppas att det löser sig för dig. Vänliga hälsningar,

Att avstå sitt arv

2017-09-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej !Min pappa är bortgången och i testamentet stod det att min bror jag och mitt barn som arvtagare. Men för att vi ska ärva måste mamma vara borta oxå. Så nu ska mamma skriva ett nytt testamente eftersom det är hon som ärvde min pappa, Men hur gör jag för att avsäga mig allt vill inte ärva någonting efter min mamma. Hur skriver jag för att avsäga mig allt.
Therese Yngwe |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man kan avstå sin rätt till arv på olika sätt. Då din pappa gått bort kan du välja mellan att antingen göra ett arvsavstående eller en arvsöverlåtelse av arvet från honom. ArvsavståendeNär man gör ett arvsavstående går arvet vidare till den avlidnes legala arvingar i rakt nedåtstigande led. Man kan således genom detta institut inte välja vem arvet ska gå till istället, utan ett arvsavstående måste alltid vara riktat till någon av den avlidnes legala arvingar. Ett arvsavstående måste vara skriftligt och inges tillsammans med registreringen av bouppteckningen till skatteverket. Skulle du välja att göra ett arvsavstående, blir detta då i förmån till din son som istället kommer att ärva efter sin farfar.ArvsöverlåtelseEn överlåtelse av arv innebär att en arvsberättigad person själv bestämmer vem som istället ska få ta del av arvet. Mottagaren träder då in istället för dig som dödsbodelägare. Även denna handling ska lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.Vad du än väljer för alternativ, är det viktigt att det i handlingen framgår hur du vill avstå ditt arv. Du får nu ta ställning till om du vill att din son ska ärva eller om du vill välja att avstå ditt arv till en annan person.Gällande den delen av arvet som kommer från din mamma kan du göra en arvsavsägelse, vilket regleras i 17 kap 2§ ärvdabalken. Du frånsäger då din del av arvet genom att lämna in en skriftlig handling till arvlåtaren, dvs. din mamma. Resultatet av denna handling blir att din rätt till arv upphör och att arvet istället fördelas mellan andra arvtagare enligt det testamente som din mamma nu kommer att upprätta. Finns inget testamente efter din mammas bortgång, fördelas arvet istället efter den legala arvsordningen.Jag hoppas att jag kunde hjälpa dig!

Byte av efternamn för barnet

2017-09-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en dotter med ensam vårdnad och pappan är inte speciellt närvarande. När hon var 3 år träffade jag min nuvarande sambo Och vi har en son. Nästa sommar ska vi gifta oss och ta hans efternamn, min dotter har mitt efternamn och inte sin pappas. Kan hon också få ta min sambos efternamn ? Vill inte att hon ska vara den ända som inte har det i familjen . Tacksam för svar :) Med vänlig hälsning,
Jennie Nilsson |Hej och tack för din fråga.Det ska inte vara några problem för din dotter att anta det nya efternamnet. Idag är reglerna väldigt givmilda vid namnbyte och har din man ett vanligt efternamn kan hon byta ändå.Ett barn får anta en förälders efternamn och det blir ju snart ditt. Du är ju dessutom ensam vårdnadshavare och behöver därför inte heller den andre förälderns underskrift.Lyckönskningar till er från oss på Lawline

Aktuellt för icke biologisk far att bli vårdnadshavare?

2017-09-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |HejMin man har gått bort2010. Han hade cancer. Tillsammans har vi en son som är 15 år gammal nu. Jag är gift med en annan nu och undrar om min nuvarande man kan bli vårdnadshavare till min son?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När din man gick bort så fick du ensam vårdnad om er son, (6 kap. 9 § Föräldrabalken (FB)). Det är endast föräldern till din son som kan ansöka om gemensam vårdnad och därmed bli vårdnadshavare. Då din nuvarande man inte är förälder till din son kan han inte ansöka om att bli vårdnadshavare. Detta framgår av bland annat 6 kap. 4-6 §§ FB.Det som kan vara aktuellt är att din nuvarande man, med ditt samtycke, adopterar din son, (4 kap. 3 § FB). Eftersom pappan till din son har gått bort så krävs det inget samtycke från honom för adoptionen, (4 kap. 5a § FB). Däremot krävs det ett samtycke från din son då han är över 12 år, (4 kap. 5 § FB).När din nuvarande man i sådana fall adopterar din son så blir han även vårdnadshavare till honom.Frågan om adoptionen ska prövas av domstol, (4 kap. 6 § FB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Make tar kontinuerligt nya lån - konsekvenser?

2017-09-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Min man tar lån/skaffar krediter om och om igen. Jag, hans föräldrar och mina föräldrar har gång på gång räddat honom och hjälpt honom att lösa dessa krediter..Nu misstänker jag att han börjat låna igen? Min fråga är om JAG kan bli tvungen att betala dessa? Jag har inte skrivit på några lån eller handlingar. Sen misstänker jag att han kan ha belånat vårt hus också? Vi äger det till hälfen var och är gifta. Blir jag betalningsskyldig vid en eventuell skiljsmässa?? Nu har det gått så långt att jag funderar på att lämna honom...
Victoria Nygren |Hej och vad trevligt att du vänder dig hit till Lawline med din fråga! Det är ett långt svar och därför delar jag in varje fråga under en enskild rubrik så att du på lättast sätt ska kunna tillgodogöra dig informationen. Längst ned i svaret finner du en sammanfattning. Kan du bli tvungen att betala lånen du misstänker han börjat ta? En ganska vanlig uppfattning om hur lån kan fördelas som gifta är att du som maka kan bli tvungen att betala din makes lån/krediter han själv har åtagit sig, och vice versa. Detta är dock inte korrekt, eftersom det i 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken stadgas att ”varje make svarar för sina skulder”. Svaret på din fråga är således nej, du kan inte tvingas dela eller betala en skuld ni inte har åtagit er gemensamt, varken under äktenskapet eller vid skilsmässa, såvida du inte t.ex. gått i borgen för hans lån. Hans skulder kan dock påverka bodelningen vid eventuell skilsmässaOm du och din make skulle skiljas, ska bodelning ske. Era tillgångar som finns kvar efter att skulder dragits av läggs ihop och ska sedan hälftendelas mellan er, 11 kap. 3 § ÄktB, såvida det är giftorättsgods och inte enskild egendom. Hur kan nu hans lån och skulder påverka bodelningen? Vi tar ett exempel! Låt oss anta att din man har 100 kronor i tillgångar, och 50 kronor i skulder p.g.a lån. Du har 100 kronor i tillgångar och 20 kronor i skulder. Efter skulderna betalats går 50 kronor från hans sida till bodelning och hälftendelning, och 80 kronor från din sida. 50+80/2 blir 65 kronor var efter bodelning. Observera att om han skulle ha skulder som överstiger sina tillgångar, exempelvis 120 kronor i skulder istället, går 0 kronor från hans sida till bodelning, inte -20. Du kan således aldrig bli tvungen att betala hans skulder som nämnts ovan. Skulle hans skulder överstiga sina tillgångar kommer ni helt enkelt att dela på endast dina eventuella tillgångar som blir över, det vill säga 80/2 blir 40 kronor vardera efter att bodelningen är klar. Vad kan vi utläsa från detta? Att ju större skulder en make har, desto mindre kommer att gå från dennes sida till bodelningen som ska hälftendelas, allra minst 0. Vad kan du göra åt detta? Fortsätter ni vara gifta kan ni upprätta ett äktenskapsförord där ni föreskriver att era tillgångar ska vara enskild egendom. På så sätt kommer dessa inte gå till hälftendelning i bodelning vid eventuell skilsmässa. Du skriver att du funderar på skilsmässa. Det som händer är att vid ansökan om skilsmässa låses egendomsförhållandena direkt. Skulle din make efter er ansökan om skilsmässa fortsätta att ta nya lån kommer dessa inte att påverka bodelningen längre. Era tillgångar och skulder har ”frysts” då ansökan lämnats in till tingsrätten och bodelning ska ske efter hur de såg ut exakt vid tidpunkten för när ansökan om skilsmässa lämnats in, 9 kap. 2 § ÄktB. Ett redovisningsansvar uppkommer efter fryspunkten, som är till för att undvika att en make på olika sätt för ut egendom som ju ska ingå i bodelningen efter ansökan om skilsmässa, 9 kap. 3 § ÄktB. Angående dina misstankar om att han kan ha belånat ert hus För både nya inteckningar samt pantsättning krävs samtycke från den andre ägaren av fastigheten. Det krävs nämligen enligt 7 kap. 5 § ÄktB skriftligt samtycke från dig för att din make ska få inteckna fast egendom som utgör er gemensamma bostad. Det kommer annars inte beviljas. Vad gäller pantsättning gäller samma princip, här gäller dock 6 kap. 2 § Jordabalken, ”om en fastighet har flera ägare, måste samtliga delta i pantsättningen för att denna skall vara giltig.” I regel kan banken se vilka som står som ägare till fastigheten. Banken kommer således inte bevilja ett lån utan ditt samtycke. Sammanfattning Du blir inte betalningsskyldig för din makes lån han själv tagit. Hans lån och skulder kan dock påverka en ev. bodelning mellan er, där upprättande av äktenskapsförord om enskild egendom gör att du behåller dina tillgångar själv vid bodelning. En ansökan om skilsmässa ”fryser” era tillgångar och skulder och bodelning sker utefter denna fryspunkt; fortsatta skulder efter ansökan påverkar således inte bodelningen längre. Din make kan inte utan ditt samtycke inteckna eller pantsätta er gemensamma bostad. Jag hoppas du fått svar på dina frågor. Det är mycket information och skulle du ha några frågetecken är du varmt välkommen att kommentera i kommentarsfältet nedanför svaret. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen vid fler frågor. Med vänliga hälsningar,

Arv efter syster

2017-09-13 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vem ärver när min syster som har avlidit? Vi är tre syskon. Min syster har ett barnbarn.Föräldrarna är dödaVänligen Kerstin
Therese Yngwe |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara denna typ av fråga tittar vi i Ärvdabalken. I 2 kap 1 § framkommer att arvlåtarens bröstarvinge (barn) är den närmsta arvingen och därför har rätt till arvet. I det fall bröstarvingen inte lever, får istället dennes barn (arvlåtarens barnbarn) ärva.För att besvara din fråga torde din systers barnbarn har rätt till hela arvet. Finns det däremot ett giltigt testamente, kan er syster ha testamenterat sitt arv annorlunda.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Ensam vårdnad - vill byta barnens efternamn

2017-09-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har ensam vårdnad om mina barn sen 6 år, nu är pojken 11 och flickan 12 år. De har inte velat ha något umgänge med pappan, eftersom han begått övergrepp emot dom, något som han inte dömdes för men som flera myndigheter polisanmält honom för och som var anledningen till att jag fick ensam vårdnad. De bär ännu hans efternamn, något som jag skriftligen fick lova honom att inte ändra på. Det ingick i ett avtal i samband med förlikningen om att jag skulle få ensam vårdnad. Barnen vädjar ständigt om att de ska slippa påminnas om honom via det namnet och nu sex år efter kontaktade jag Folkbokföringen som sa att pappan, trots att jag har ensam vårdnad måste godkänna namnändringen. Han kommer aldrig att ge det. Hur kan detta vara möjligt? Utåt sätt är detta en vanlig man, men under ytan väldigt aggressiv och kontrollerande. Han bor i Norge, ska sägas. Barnen vill hellre att vi går till domstol än bär hans namn vidare men jag är mest rädd att dra upp konflikten igen med honom och att det utvecklas till en vårdnadstvist igen -trots att barnen verkligen har det bra nu. De bor i ett fint hem och lugnt samhälle i Sverige, går i skola där och har många vänner, utöver familjen. Vad råder ni mig? Kontakta familjerätten eller Tingsrätten direkt? Har inte råd med advokat för en sådan sak.
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom dina barn bär pappans efternamn krävs, för att barnen ska få byta efternamn, antingen pappans skriftliga samtycke eller att en domstol har förklarat att namnbytet är förenligt med barnens bästa. I första hand bör du vända dig till pappan för att inhämta ett samtycke, men jag förstår på det du skriver att detta är något du helst vill undvika. Du kan istället, i egenskap av ensam vårdnadshavare, ansöka hos tingsrätten om byte av efternamn. Domstolen kommer i sin bedömning av om namnbytet är förenligt med barnens bästa bland annat att ta hänsyn till barnens åsikter. Domstolen ska också, om så kan ske, höra pappan. Detta innebär att oavsett om du själv ber om pappans samtycke eller om du ansöker om namnbyte hos domstolen kommer pappan att bli inblandad. Jag föreslår att du i första hand kontaktar familjerätten. Hos familjerätten kan du få kostnadsfri juridisk rådgivning, men även familjerådgivning, om hur du och dina barn bäst kan gå till väga i er situation!Lycka till med allt!Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.