Preskription för bodelning?

2014-11-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vi håller på att skiljas. Snart blir det klart. Jag och min man har en stor (115 kv.m.) lägenhet tillsammans (båda våra namn står på kontraktet). Nu har jag köpt en mindre lägenhet som jag har fått ett lån för från banken. Att dela på den stora gemensamma lägenheten känns just nu så jobbigt (min man vill inte ens diskutera det) att jag inte vågar ta upp den frågan med honom nu. Min frågan till er är följande: Finns det någon tidsgräns för bodelning? Hur länge får jag vänta innan jag förlorar rätt till min del (om jag förlorar)? Och vad blir med min del om han gifter sig med en annan? Blir det hennes del då?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Rätten till bodelning innebär i praktiken ett anspråk från den ene maken på den andre makens giftorättsgods. Detta giftorättsanspråk är enligt högsta domstolen inte föremål för preskription. I ett fall hade en make väntat ca 10 år med anspråk på bodelning vad gällde parternas tidigare gemensamma bostad. Då giftorättsanspråk inte kunde vara föremål för preskription samt att mannen hade en godtagbar förklaring som inte kunde lämnas utan avseende ansåg domstolen att han hade rätt till bodelning av fastigheten. Som skäl till dröjsmålet angav maken att barnen skulle få bo kvar i bostaden samt att den andre maken inte hade haft råd att lösa ut honom. I ett annat fall hade maken dröjt 24 år med att framställa anspråk om bodelning. Då så pass lång tid förflutit utan någon rimlig förklaring ansågs maken ha nöjt sig med den fördelning som blivit eller eftergivit sin rätt till bodelning. Rättsfallen finner du här:  https://lagen.nu/dom/nja/2009s437 https://lagen.nu/dom/nja/1993s570. Som synes finns kvarstår rätten till bodelning även lång tid efter äktenskapsskillnad. En rekommendation är dock att inte dröja alltför länge med bodelning eftersom det kan skapa andra olägenheter och svårigheter. Vänligen

Vem får huset i bodelning?

2014-11-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min man har separerat, på hans initiativ. Han lämnade mig i våras och flyttade. Vi har 2 st barn, varav den äldsta är 12 år. Jag har bott kvar i huset och haft barnen ca 70% av tiden pga boende situationen. Det har nu gått 8 månader och vi måste lösa boendet. Nu kommer problemet:Vem ska få huset? Jag har kollat med banken och fått ok att jag kan lösa ut honom för marknadsvärdet. Han kan inte lösa ut mig, men köpa sig något nytt! Jag vill bo kvar, för barnens skull! Så de slipper flytta till 2 nya boenden. Så liten förändring som möjligt för dem tycker jag vore bäst. Han tycker att det är mest "rättvist" om ingen av oss får bo kvar. Han vägrar alltså att sälja till mig. Jag vill inte bråka. Vill han inte sälja till mig, så får vi väl sälja då. Jag tänker bara på barnens bästa och vill bo kvar. Tänker jag helt fel, eller är det inte bäst för barnen att få bo kvar i huset, om någon av oss kan köpa ut den andra? Vi kommer ha barnen varannan vecka! Om jag tänker rätt, finns det något jag kan göra, eller vända mig för att få honom att förstå och tänka om!
Victoria Nilsson |Hej!Det du bör göra är att begära att du och din man genomför en bodelning. I bodelningen beslutar ni vem som får vilken egendom. Vid bodelningen har den som bäst behöver bostaden den rätt att tilldelas den, 11:8 äktenskapsbalken (ÄktB). Du kan således åberopa 11:8 ÄktB för att ha rätt att köpa ut din man ur huset. Vid bedömningen av vem som bäst behöver bostaden så väger barnens boende tungt. Att barnen bor 70 % hos dig talar därför för att du ska få överta bostaden. Det faktum att din man har flyttat ut och inte verkar ha någon avsikt att själv bosätta sig i huset, utan sälja det, talar också för att du är den som bäst behöver bostaden. Jag bedömer dina chanser till att få överta bostaden pga att du bäst behöver dem som goda.Bodelningen är ett avtal som du och din man genomför tillsammans, och därför ska ni som utgångspunkt vara överens. Det som du bör göra är därför att förklara för din man att du, enligt ovan, har rätt enligt lag att få överta huset i bodelningen mot att du löser ut honom. Om han ändå inte går med på att du övertar huset så måste du istället ansöka om bodelningsförrättare, 17:1 ÄktB. En sådan kan besluta om bodelning om makarna inte kommer överens, 17:6 ÄktB.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Vänliga hälsningar,

Gåva som enskild egendom

2014-11-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Mina föräldrar har avyttrat en fastighet och vill ge mig en summa pengar som de och jag vill skall vara enskild gåva. Jag är gift och har tänkt att använda dessa pengar för att amortera på mitt och min hustrus gemensamma huslån. Hur skall gåvobrevet utformas så att denna gåva förblir enskild och inte giftorättsgods vid eventuell framtida separation?
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att undgå att en gåva blir gitorättsgods (och därmed ska delas lika vid en framtida bodelning mellan er) går det att skriva ett villkor i gåvobrevet att gåvan ska vara enskild. Detta framgår av Äktenskapsbalken 7 kap 2 § https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1. Det finns inget krav på exakt hur det ska utformas utan det är tillräckligt att skriva in ett villkor som bestämmer att gåvan ska anses som enskild egendom. Ett gott råd är att gå till er bank för att få hjälp med att skriva gåvobrevet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen, 

Delning av egendom då samboförhållande upphör

2014-11-10 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo flyttade ihop i mars 2013. Allt har varit frid och fröjd och den 28/8-14 flyttade vi till ny lägenhet. Vi sålde då alla våra enskilda möbler för en mindre peng och köpte allt nytt. Jag stod för betalningen till ungefär 75%(resterande var pengar ifrån möbelförsäljningen). Förra lördagen gjorde han slut, han flyttade till ny lägenhet i onsdags och bo nu med en ny tjej. Detta är en jäkla soppa, men jag har några frågor jag ber er om hjälp med.Måste jag dela lika på alla möbler som jag nu har betalt? T.ex köpte jag en säng i december 2013 för att jag haft problem med nacken, och betalade totalsumman själv. Likaså har vi köpt soffa, byggt soffbord och köksbord. Jag har köpt stolar och renoverat. Måste jag nu köpa ut honom ifrån allt eller dela allt lika?I december 2013 köpte vi också en hund, jag betalade, jag står på kvittot och jag står på ägandebeviset. Har han någon rättighet till hunden? Jag sa när vi köpte den att han kunde få den i julklapp, men han ville att jag skulle stå på ägarbeviset och vi har inget skrivet. Jag har betalt hundens försäkring och mestadels utav hundmaten. Det är också jag som varit hemma med hunden och uppfostrat den.Sambon övertog vårt lån på vår gemensamma bil. Jag använde min tidigare bil i inbyte som insats på lånet. Motsvarar 20000 kr. Kan jag använda mig utav dem pengarna i förhandlingen om möbler och bohag?Vi har absolut inget skrivet, inget samboavtal eller dylikt. Inte mer än att vi är lika ekonomiskt skyldiga att betala hälften var för lägenheten under uppsägningsmånaderna. Under dessa månader, har han då rätt att ha kvar nyckeln eftersom han ska betala halva hyran trots att han flyttat?Vore evigt tacksam för hjälp.
Victor Sundh |HejDet var tråkigt att höra om den uppkomna situationen. Enligt 8 § Sambolagen ska samboegendomen delas lika mellan samborna genom bodelning om någon av samborna begär det. En sådan begäran måste framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Vad som klassas som samboegendom framgår av 3 §, som anger att endast gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning  klassas som samboegendom. Det är alltså endast detta som ska delas lika om ena sambo begär det. Från samboegendomen skall sedan viss egendom exkluderas, t.ex. sådan som endast den ena sambon har fått i arv genom testamente där det särskilt föreskrivs att egendomen skall vara den sambons enskilda egendom m.m. Se 4 § sambolagen. Inte heller sådan egendom som den ena sambon ägde innan samboförhållandet inleddes skall ingå i bodelningen då denna inte har förvärvats gemensamt och för gemensamt bruk. Enligt 6 § sambolagen klassas möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för gemensam användning i hemmet som samboegendom och skall därmed ingå i bodelningen. En bil ingår t.ex. inte i samboegendomen, men det är dock tänkvärt att den sambon som inte står som ägare på bilen ändå kan ha en dold samäganderätt till bilen på grund av att denne har varit med och betalat för inköpet av bilen samt andra löpande kostnader såsom underhåll, försäkring och skatt. I sådant fall är det tänkbart att om ena sambon tar bilen, den andra sambon får göra avdrag från t.ex. samboegendomen till den del den har en dold äganderätt till bilen (t.ex. att samboegendom till ett värde av 20 000 kr som annars skulle tillfalla den andra sambon behålls av den sambon som har den dolda äganderätten om äganderätten uppgår till 20 000 kr). Vad gäller sängen är den frågan något komplicerad. Om det går att visa att sängen endast är inköpt för ditt eget bruk skulle denna kunna undantas från samboegendomen enligt 6 §, men det krävs då att den endast används uteslutande av dig.När det gäller hundar så klassa dessa, juridiskt sett, som lösa saker. En hund skall alltså inte heller ingå i bodelningen utan tillfaller den som äger hunden, det vill säga den som har betalt köpesumman för hunden och står på ägarbeviset. Kom ihåg att ingen uppdelning av boet krävs innan någon av er har begärt bodelning och många gånger kan man komma överens tillsammans om hur man vill dela upp egendom på ett sätt som känns rättvist för både parter utifrån omständigheterna.Detta var all hjälp jag kan ge dig inom ramen för vår gratisrådgivning. Behöver du ytterligare hjälp med uppdelningen av egendom, t.ex. vilken rätt du kan anses ha till del av bilen föreslår jag att du tar kontakt med vår samarbetspartner Familjens jurist som är specialiserad inom alla privaträttens områden. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via länken här

Enskild egendom och giftorättsgods

2014-11-16 i Bodelning
FRÅGA |Vid bodelning delas lösöret upp. Vi har haft gemensam ekonomi. Lönerna har lagts ihop till en summa. Alla hushållets fakturor har betalts varje månad av denna summa. Resterande summa har delats på två och denna ½a summa har vi haft som enskild. Har för dessa pengar köpt en båt som bara är min och som jag skött om under många år för mina egna pengar enligt delning ovan. Enligt jurist skall den värderas och ½a summan tillfaller min fd hustru. 1. Är detta sant? 2. Får jag sälja den billigt bara för att bli av med den och betala mina egna skulder innan bodelningen sker? 3. Om jag får sälja den och får sålt den innan bodelningen och betalar av privat banklån. Skall den ändå tas upp som lösöre trots att den är såld?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa så ska makarnas egendom fördelas genom bodelning enligt 9:1 Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230Mellan makar figurerar två slags egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Vad som är vad får stor betydelse när makars egendom ska delas vid bodelning, se 10 kap. Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods. På vilka grunder egendom kan vara enskild anges i 7:2 ÄktB. Om det är så att båten är enskild egendom genom till exempel ett äktenskapsförord så är båten inte giftorättsgods, se 7:1 och 7:2 p. 1 ÄktB. I annat fall är båten giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Enligt 9:2 Äktenskapsbalken så ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det innebär att det uppstår en ”kritisk tidpunkt” den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten. Det spelar ingen roll om egendomsförhållandena ändras efter denna dag då bodelningen utgår från vem som ägde vad då ansökan kom in till tingsrätten.Efter denna tidpunkt så uppstår en redovisningsplikt för makarna enligt 9:3 Äktenskapsbalken. Denna redovisningsplikt innebär att du måste kunna visa på vilket sätt respektive egendom påverkats genom bland annat försäljning samt kunna visa detta genom kvitton. Redovisningsplikten gäller inte enbart giftorättsgods utan all makarnas egendom.Jag skulle rekommendera dig att kontakta en jurist för ytterligare konsultation och eventuellt hjälp med juridiken kring detta. Vi på Lawline samarbetar med erfarna jurister inom familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Enskild egendom, surrogation och bodelning

2014-11-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej! fantastiskt att ni finns! Underbart bra hjälp! Min fråga är som följer. Bodelning. Vi kan inte komma överens om hur godset ska delas upp mellan oss och främst rör det sig om ett fritidshus, som vi äger tillsammans, men som är betalt till dryga hälften (ca 52%) av enskilda medel och till resten av giftorättsgods. Har den partner, som betalt ca 76% (enskilda plus giftorättsgods medel) större rätt att köpa ut den andre partnern, som då enbart betalat ca 24%? Med vänlig hälsning Lena
Siri Dunér |Hej Lena,Vad roligt att du uppskattar Lawline!Gällande din fråga så räknas sådant som trätt istället för enskild egendom, exempelvis något som köpts för pengar som var den ena makens enskilda, i regel också som enskild egendom. Man brukar säga att det handlar om ett surrogat eller substitut för den ursprungliga enskilda egendomen. Emellertid klassas det som förvärvats med enskild egendom som giftorättsgods om det framgick av rättshandlingen, genom vilken den ursprungliga enskilda egendomen kom i den ena makens ägo, att surrogat eller substitut inte skulle behålla statusen som enskild egendom. Med andra ord har det betydelse om detta reglerades i det testamente, gåvobrev eller liknande som rör den enskilda egendom som den ena av er betalade en del av fritidshuset med. Angavs det i en sådan handling att det bara var den ursprungliga egendomen som skulle vara makens enskilda och står ni båda som ägare till huset anses ni äga 50 % var. Ställdes inget sådant särskilt villkor upp är en del av fritidshuset, som motsvarar den del av köpeskillingen som den enskilda egendomen utgjorde, att betrakta som enskild egendom. I ert fall innebär det att 52% av fritidshuset i så fall är den ene av ers enskilda egendom. Beslutar ni er exempelvis för att sälja huset i anledning av bodelningen är det bara 48% av försäljningspriset som ska ingå i bodelningen och delas lika mellan er medan de resterande 52% hålls utanför eftersom de utgör enskild egendom. Eftersom makar inte har någon rätt till varandras enskilda egendom vid en bodelning kan man, precis som du skriver, säga att den av er som äger en del av huset som enskild egendom har en större rätt att köpa ut den andra maken. Går den som äger en andel av huset enskilt med på att bli utköpt är en sådan lösning emellertid förstås möjlig men han eller hon har då rätt till ersättning både för den andel av huset som utgör enskild egendom och för hälften av den andel som utgör giftorättsgods.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till!

Samboegendom och bodelning

2014-11-10 i Bodelning
FRÅGA |hej jag och min sambo har sepererat efter 4 år tillsammans. men min fråga är om jag kan göra något åt att han vill ha helften av allt. under den tiden vi bott ihop så har jag betalat allt kring möbler helt själv då han inte har haft en inkomst pga att han studerar. samt att större delen av möblemanget köptes med pengar från min pappa som jag fick i en gåva. han vill även ta tv som jag fortfarande har ett lån på. och ingår husdjur i samolagen för jag står som ensam ägare på min hund men han hävdar att även den ingår i detta. (hunden köptes under tiden vi var tillsammans)
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt Sambolagen är samboegendom den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget om det är anskaffat för gemensamt bruk (3 §) och inte utgör personlig egendom enligt testamente, arv eller gåva (4 §).Om ni inte har avtalat om att sambolagen helt eller delvist inte ska gälla så innebär det att bostad och bohag ska delas lika i en bodelning (14 §).De möbler osv du har köpt till bostaden är om de är (vilket det verkar som) införskaffade för gemensamt bruk alltså samboegendom enligt 3 §. Det tas ingen hänsyn till om den ena betalat alla möblerna. Man tar vid bodelningen värdet för samboegendomen minus skulderna för samma egendom och delar lika på nettovärdet (13 §). Så om du t ex köpt en TV som du har lån på, så räknas först TV:ns marknadsvärde den dag ni bestämde er för att separera och sedan dras den skuld du har kvar på TV:n av. Den summa som bli kvar ska ingå i bodelningen, och när man gjort likadant med all samboegendom ska nettosumman enligt huvudregeln delas lika. I 15 § finns en undantagsregel som säger att om det med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att den ena sambon skall lämna egendom till den andra i den omfattning som följer av sambolagen, så ska bodelningen i stället göras så att den förstnämnda sambon får behålla mer av sin egendom. Jag kan utefter informationen i din fråga inte avgöra om den är aktuell i ert fall.Sedan fördelas egendomen i lotter på er (17 §), förenklat kan man säga att ni delar upp sakerna så att ni vardera får saker som motsvarar det värde var och en av er ska ha. Skulle det vara så att du köpt alla möbler så äger du dem, och kan välja om du ska ge din exsambo hälften av möblerna (dvs ge honom häften av egendomen) eller om du vill kompensera din exsambo med värdet för hälften av möblerna och behålla möblerna själv (17 §).Husdjur är inte samboegendom enligt Sambolagen så hunden ska inte ingå i bodelningen.Vänligen, 

Tolkning av testamente

2014-11-08 i Bodelning
FRÅGA |Vår fråga gäller hur kvarlåtenskapen skall fördelas och vilka regler som gäller vid scenariot som beskrivs nedan. Äkta makarna A och B har upprättat ett inbördes testamente där den som överlever den andre skall ha fri förfoganderätt över all den först avlidnes kvarlåtenskap. Efter bådas bortgång skall kvarlåtenskapen tillfalla ett förbund för att användas till forskning. Det som nu händer är att makan avlider. Efter några år erhåller maken ett arv efter en nära släkting. Maken upprätter senare ett nytt testamente över den del som han har rätt att förfoga över. I testamentet skall kvarlåtenskapen fördelas mellan tre testamentstagare enligt angivna procentsatser. Maken har nu avlidit och upprättande av bouppteckningen pågår. Vår fråga gäller alltså i första hand hur stor del av kvarlåtenskapen som skall gå till det förbund som anges i det första inbördes testamentet och om/hur korrigeringen av kvarlåtenskapen skall ske med hänsyn till det arv som maken erhållit efter makans frånfälle. Tacksam för ett svar som reder ut detta åt oss inom en inte alltför avlägsen framtid. MVH
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag utgår från att makarna saknade bröstarvingar, dvs. barn. Annars är det nämligen inte möjligt att testamentera bort mer än hälften av arvet, hälften har barnen alltid rätt till (laglotten). Testatorn förfogar alltid själv över sitt testamente. Testamentet ska följas (så länge det är inom lagens gränser) enligt den så kallade viljeprincipen som framgår av Ärvdabalken (ÄB) 11 kap 1 § https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1. Kvarlåtenskapen efter maken A (som jag utgår från avled först) ska alltså tilldelas förbundet med forskningen. Även make B:s vilja ska givetvis efterlevas. En testator kan alltid välja att ändra sitt testamente när som helst under sin livstid. Make B.s ändring av testamentet efter att make A gått bort är därför gällande. Även om make B har fått make A:s del med fri förfoganderätt innebär inte att han eller hon kan testamentera bort det. Detta framgår av ÄB 3 kap 2 § https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1.Detta innebär alltså sammanfattningsvis att kvarlåtenskapen efter make A ska gå till forskningen men kvarlåtenskapen efter make B ska tilldelas de tre testamentstagare som framgår i testamentet. Behöver ni ytterligare hjälp med tolkningen av testamentet och juridiken kring detta vänligen återkom till mig så återkommer vi med ett prisförslag för vidare arbete eller förmedling av en juristkontakt. Kontakt: Mail: heddagejrot@gmail.comTel: 0730-591825Vänligen,