Värde på bostadsrätt i bodelning

2014-12-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag ska lösa ut min ex man från våran gemensamt köpta bostadsrätt, då vi skilt oss. Vi är överens om att värdet är 2 550 000:- , vi har löst gemensamma lån på den på totalt 1 959 980:- och vi gick in med gemensamma kontanter vid köpet på totalt 629 700:-. Hur räknar vi och vad mer ska vi ta med i beräkningen?
Victoria Nilsson |Hej!Det värde som brukar användas när en make ska lösa ut den andra ur bostadsrätt vid bodelning är bostadsrättens nettovärde. Det beräknas enligt följande:Bostadsrättens marknadsvärde: 2 550 000 :- (enligt er uppskattning)- Lån: 1 959 980 :-, samt eventuella kvarstående lån som du övertar.- Skatt på eventuellt uppskovsbelopp (22 % av beloppet)- Latent vinstskatt (hur mycket skatt det skulle bli om bostadsrätten såldes idag, se nedan)- Fiktiv mäklaravgift (vad mäklare skulle ta betalt om bostadsrätten såldes idag)Den latenta vinstskatten behöver i sig en uträkning. Den ser ut så här (se 44:13-14 inkomstskattelagen):Bostadsrättens marknadsvärde: 2 550 000 :-- Bostadsrättens inköpspris- Fiktiv mäklaravgift- Förbättringsutgifter (vissa renoveringar)Summan utgör underlaget för vinstskatt, vilken beskattas med 22 %, således utgör 22 % av summan den latenta vinstskatten.Varken latent vinstskatt eller skatt på uppskovsbelopp kommer behöva betalas vid bodelningen, men tas upp då det ses som en belastning på bostadsrätten. Vad ni gick in med kontant vid inköpet blir inte relevant, däremot det totala inköpsvärdet som tas med vid beräkningen av den latenta vinstskatten (enligt ovan).Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229Vänliga hälsningar,

Tvist om vad som är enskild egendom

2014-12-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej, skild sedan några veckor, hade ett landställe som min ex fru ärvde när vi var gifta som såldes när vi var gifta. Ex frun har pengarna på banken som kan härleda till försäljningen. Hon anser att det är enskild egendom, det finns inget testamente eller äktenskapsförord. Vad gäller MVH Lasse
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Vad som är att betrakta som enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230. Om hon inte fick egendomen såsom gåva alternativt testamente med föreskriften om att den skall betraktas som enskild egendom, så är alltså lantstället giftorättsgods. Då ni inte har ett äktenskapsförord som reglerar någonting annat skall alltså lantstället ingå i en bodelning. Hoppas Du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning, 

Störst behov av lägenheten

2014-12-08 i Bodelning
FRÅGA |hej! Jag och min fru ska skilja oss, nu har hon stämt mig till tingsrätten för äktenskapsskillnad! hon har även skrivit att hon vill ha kvarsittningsrätt på bostaden, vilket är en hyreslägenhet och jag står på kontraktet, vi har inga gemensama barn men hon har en dotter sedan tidigare, hon har även en hel del skulder och har ett arbets och uppehålstillstånd som går ut 2015-04-24 hon har inget arbete och har ej varit i lägenheten sedan 2014-09-08, kan hon ta den ifrån mig? och hur ska jag göra? vi har varit gifta i 4 år i feb 2015, hon bara utnyttjade mig för att få papper till sverige, när hon gick från lägenheten 2014-09-08 så lämnade hon nycklarna och har sedan varit på kvinnojouren hon är ursprungligen från makedonien
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga till Lawline,Vid äktenskapsskillnad ska all egendom delas lika mellan parterna om det ej finns äktenskapsförord. Vad gäller rätten att bo kvar tar man hänsyn till parternas sociala förhållanden, vem som är i störst behov av lägenheten osv. I detta fall, har din fru vårdnaden över ett barn och det talar för att hon är i större behov av lägenheten än du. Detta trots att du står på kontraktet. 

Fritidsbostad vid bodelning

2014-12-05 i Bodelning
FRÅGA |Jag ärvde i form av enskild egendom finansiella tillgångar för fem år sedan av min mor. Efter det fick jag och min äkta maka en tomt i gåva av min far så att vi kunde bygga en fritidsbostad som sedan dess aldrig fungerat som permanent boende för vår familj. För att genomföra bygget betalade vi 75% av byggnadskostnaden med pengar från mitt arv ( enskild egendom ) och resten med ett gemensamt lån. Fastigheten är registrerad som samägd, men min maka har inte bidragit något eget kapital till kostnaden av fastigheten. Vi ska nu skiljas. Kan jag i bodelningen hävda att hela fastigheten är min enskilda egendom då jag klart kan härleda substitution och dominans. Kan jag åberopa övervikts-principen ?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på LAWLINE!Jag kommer nedan att dela upp mitt svar i flera underrubriker. Detta gör jag i ett pedagogiskt syfte och för att Du således enklare skall kunna tillgodogöra dig uppgifterna. Arv i form av finansiella tillgångar Enligt 7 kap. 2 § p. 4 äktenskapsbalken gäller att arv som den en make fått skall betraktas som enskild egendom. Vid arv bör villkoret att egendomen skall vara din enskilda egendom uppställas i testamentet. Villkoret anses inte kunna föreskrivas i efterhand. I ditt fall torde det inte vara några konstigheter utan de finansiella tillgångarna är att betrakta som enskild egendom.ByggnadenNi fick marken i gåva av din far med syftet att ni skulle bygga en fritidsbostad på denna mark för ert gemensamma syfte. Marken är således inte att betrakta som någon av makarnas enskilda egendom utan är att se som giftorättsgods.Ser vi till den praxis som finns så har HD tidigare gjort bedömningen att ett förvärv av en tomträtt, delvis bekostat med enskild egendom och i övrigt med ett ensamt upptaget lån, i sin helhet utgjorde denne makens enskilda egendom. Intressant i det fallet var att endast 20 000 kr av den totala kostnaden på 139 500 kr utgjorde kontant betalning som var enskild egendom. Resterande summa finansierades med lån.Frågan i ditt fall är om ditt bidrag på 75 % skall anses ha trätt i stället för sådan annan egendom som varit din enskilda egendom. Det är egentligen inte mycket att diskutera avseende detta. Du åtog dig att betala 3/4 av kostnaderna för bygget. Vidare har ni åtagit er att solidariskt ansvara för resterande 25 % genom ett lån. Det förhållandet att Du upprättade byggnaden gemensamt med din maka eller någon annan omständighet föranleder inte att situationen skall bedömas på annat sätt än som att din andel i fastigheten skall anses vara din enskilda egendom. Din maka har även en andel av byggnaden genom att ni solidariskt svarar för lånet. Således ses inte hela byggnaden som din enskilda egendom utan enbart de 75 % som Du ärvde från din mor och denna procentsats av byggnaden skall som huvudregel ej ingå i bodelningen.SlutsatsSvaret på din fråga blir alltså: Nej, Du kan inte hävda att hela byggnaden är enskild egendom.Om Du har några fler funderingar eller om någonting i mitt svar är oklart är Du välkommen att höra av dig till mig. Jag nås bäst via email: Sabic92@me.com.Med vänlig hälsning, 

Klandra bodelning, extraordinärt rättsmedel

2014-12-09 i Bodelning
FRÅGA |På grund av stora problem med hälsan (livshotande) har inte klandrat dom (bodelning). Nu vill Jag ansöka om resning. Min fråga: ska jag söka en jurist för att hjälpa mig med ansökan? Personligen uppfattar jag att det är "ett måste"
Mattias Vilhelmsson |Hej, vad kul att du vänder dig till oss på lawline!En make kan klandra ett bodelningsbeslut genom att väcka talan i domstol inom fyra veckor i enlighet med 17 kap 8 § ÄktB. Om klagotiden har förflutit, som i detta fall, kan maken endast få till stånd en ändring eller ett undanröjande av beslutet ifall förutsättningarna för ett extraordinärt rättsmedel föreligger, dvs. resning, klagan över domvilla eller återställande av försutten tid.Reglerna om extraordinära rättsmedlen är ganska svårsmälta för en som inte har någon erfarenhet. För att öka dina chanser att få till stånd en omprövning av bodelningsbeslutet skulle jag därför råda dig att anlita en jurist. 

Gäller föravtalet?

2014-12-08 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min syster Annika ska skilja sig. Hon och sin make har skrivit ett äktenskapsförord tidigare där all egendom ska vara giftorättsgods. Innan ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in skrev dom ett föravtal där dom bestämde att Han skulle få deras bostad. Min fråga är då, vad är det som gäller? går föravtal före äktenskapsförord? Min syster vann även på lotto innan dom hann lämna in pappren om skilsmässa, vad kommer hända med dom pengarna? får hon ha kvar dom själv eller kommer de också bli giftorättsgods? Tackar för svar!
Victor Sundh |HejFör att ett föravtal skall gälla krävs att det bekräftas av makarna som den slutgiltiga bodelningen om det gäller ett föravtal som fördelar hela makarnas egendom. Ett sådant föravtal kliver således in i bodelningens ställe genom att makarna delar upp all egendom. Ett föravtal kan emellertid även reglerna att endast viss egendom skall tillfalla ena maken. I den del makarna endast har avtalat om att viss egendom skall tillfalla den ena makens lott gäller äktenskapsförordet alltjämt på övrig egendomen. I det här fallet verkar det endast som att makarna genom föravtalet har bestämt att bostaden ska falla mannens lott. Värdet på fastigheten måste sedan avräknas mot annan egendom så att båda får ut lika mycket av bodelningen, eftersom syftet inte verkar ha varit att mannen ska få bostaden och utöver detta delar makarna lika på egendomen. Den kritiska tidpunkten, eller brytdagen som det också kallas, är vid skilsmässa dagen för ansökan om äktenskapsskillnad, se 9:2 Äktenskapsbalken. Eftersom din syster erhöll vinstpengarna innan brytdagen ska vinsten tas upp i bodelningen. Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Tjänstepension i bodelning

2014-12-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag undrade om PPM och AMF tjänstepension (som arbetsgivaren har betalat in varje år) ingår i bodelningen? Tacksam för ett svar.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En tjänstepension är inte att anses som enskild egendom enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 1 § och 7 kap. 2 §, men undantas som huvudregel istället från bodelningen i enlighet med ÄktB 10 kap. 3 § 1 st. Enligt denna bestämmelse undantas nämligen vissa icke överlåtbara rättigheter från bodelningen. Om din tjänstepension omfattas av denna bestämmelse beror på pensionsavtalets villkor. Tjänstepensioner är som regel utformade på det sätt att de faller in under denna bestämmelse och således undantas från bodelningen ("den anställde anses inte som försäkringstagare när det gäller rätten att förfoga över försäkringen genom överlåtelse", eller liknande formuleringar).Om ditt pensionsavtal däremot utformats på så sätt att arbetsgivaren givit dig rätt att förfoga över pensionsrättigheten så omfattas pensionen inte av bestämmelsen i ÄktB 10 kap. 3 § 1 st. och pensionen kommer då istället att ingå i bodelningen i enlighet med huvudregeln i ÄktB 10 kap. 1 §.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Tid för bodelning enligt sambolagen

2014-11-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej Har en till fråga om bodelning när man varit sambos. Vad gäller: kan jag när som helst, hur fort so helst begära bodelning av gemensamt bohag. Bakgrund: Vi har bott i mitt hus som jag ägde innan vi träffades dit han flyttade in. och där kommer jag att bo kvar. Carina
Victor Sundh |HejDet finns ingenting i lagen som begränsar hur tidigt en begäran om bodelning av samboegendomen får ske. Enligt 8 § Sambolagen måste en sådan begäran företas senast inom 1 år från den dag samboförhållandet upphörde. Vill du veta mer om vilka regler som gäller för sambor så kan du följa länken här här till sambolagen.