Vem får behålla bostaden vid skilsmässa?

2017-01-18 i Bodelning
FRÅGA |Jag ska skilja mig. Jag har tre barn från ett tidigare äktenskap. Radhuset vi bor i köpte jag innan jag träffade min nuvarande man. Vi skrev ett äktenskapsförord, som aldrig registrerades och som tyvärr har kommit på avvägar. Min fråga är, har jag någon fördel till huset eftersom jag har barn, eller gäller ändå att man delar hälften? barnen är 17,15,13. Med vänlig hälsning Maria
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken. Vid en skilsmässa delar man alltid hälften på giftorättsgodset, vilket är i princip allt utom det som är enskild egendom är giftorättsgods (se 11 kap. 3 § och 7 kap. 1 §). Det finns en regel som ger den make som bäst behöver bostaden rätt att få den på sin lott i bodelningen (se 11 kap. 8 §), att du har barn som bor hos dig är till din fördel vid bedömningen om vem som bäst behöver bostaden. Om ert radhus är värt mer än vad du ska få i bodelningen blir du tvungen att betala mellanskillnaden till ditt ex så att bodelningen blir korrekt (se 11 kap. 10 §).Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Äktenskapsförord och enskild egendom vid bodelning

2017-01-16 i Bodelning
FRÅGA |Efter en otrohetsaffär från min sida fick min man mig att skriva under ett äktenskapsförord som innebar att vårt tidigare gemensamma hus nu är hans enskilda egendom varvid jag således inte har giftorätt.Därtill står det att all makarnas respektive egendom egendom skall utgöra den enskilda makens egendom.Min fråga är om även mitt sparkonto ses som min mans enskilda egendom eller delas pengarna som giftorättsgods så han har rätt till hälften? Det står inget nämnt om våra konton i äktenskapsförordet. Frågorna gäller vid en ev framtida skilsmässa.Mvh Therese
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det var skriftligt upprättat, underskrivet av båda makarna och registrerat hos skatteverket. Om äktenskapsförordet är giltigt har ni föreskrivit att all egendom ska vara enskild. Det innebär att ditt sparkonto är din enskilda egendom och ingenting din man kan ta del av.

Påtvingad bodelning

2017-01-10 i Bodelning
FRÅGA |Min fd man går inte med på bodelning vägrar med att av tingsrätten utsedd bodelningsman betala denna. Hur kan man tvinga fram en bodelning?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Jag utgår utifrån det du skrev i din fråga, att du redan har ansökt om en bodelningsman hos tingsrätten och att denne även har utsetts. Nedan följer min fråga, som är grundad på min tolkning av din fråga. Din fd. man är solidariskt ansvarig att betala kostaden för bodelningsmannen. Om din man vägrar att betala blir du skyldig att stå för kostnaden. Därefter har du en fordran mot din man, där du kan kräva hans del av summan. Om han inte betalar frivilligt kan du vända dig till tingsrätten med ett civilmål. Notera dock att det även finns en ansökningsavgift för civilmål, så jag råder dig till att väga om det är värt att dra den tvisten till domstol med tanke på möjlig utdelning.Bodelningen kommer vidare att ske med hjälp av bestämmelserna i 9kap 1§ äktenskapsbalken. Med bodelningsmannens hjälp kommer det ske en bodelning, vare sig din fd. man vill det eller ej. Det som kvarstår är ju om du själv ska stå för kostnaden av bodelningsmannen eller om din man kan tänka sig att dela på kostande utan vidare tvist. Jag hoppas att det löser sig för dig och att jag besvarat din fråga. Vänliga hälsingar,

Ingår egendom som införskaffats innan äktenskap i bodelning?

2017-01-08 i Bodelning
FRÅGA |Min man har ett sommarhus som han skaffat innan vi ingick äktenskap. Vad gör vi med det vid eventuell skilsmässa?Mvh
Oskar Paladini Söderberg |Hej och välkommen till Lawline. Vad kul att du vänder dig till oss.Som jag förstår det är du och din man gifta i enlighet med reglerna i äktenskapsbalken. Jag förstår på din fråga som att du undrar vad som händer med din mans sommarhus vid en bodelning samt lottläggning ifall ni skulle välja att skilja er.Jag utgår ifrån att ni har ingått äktenskap i enlighet med äktenskapsbalkens (ÄktB) regler. Utgångspunkten i ett äktenskap är att varje make äger sin egendom och svarar för sin skulder individuellt (ÄktB 1kap 3§). Detta innebär att innan en eventuell äktenskapsskillnad äger din man sitt sommarhus individuellt och således äger även du din egendom individuellt. Eftersom sommarhuset är inköpt innan ni gifte er så kan vi utesluta möjligheten till ett eventuellt anspråk på samägande.Du som maka har dock ändå ett latent äganderättsanspråk på hälften av ert gemensamma giftorättsgods efter en bodelning. Vad detta betyder är att du som maka har rätt att vid en skilsmässa kräva hälften av ert gemensamma giftorättsgods genom bodelning (ÄktB 9kap 1§ och 11kap 3§) . Vad är giftorättsgods? Svaret på den frågan finner vi i ÄktB 7kap 1§. Giftorättsgods är all din och din mans egendom som inte är enskild egendom. För att veta ifall sommarhuset utgör enskild egendom tittar vi då i ÄktB 7kap 2§ där de fall l då sommarhuset klassas som enskild egendom listas. 1. ifall ni har ett äktenskapsförord som stadgar att sommarhuset är din mans enskilda egendom, 2. ifall din man har fått sommarhuset i gåva med villkoret att egendomen skall vara din mans enskilda,3. i ifall din man har fått sommarhuset genom ett testamente med villkoret att egendomen skall vara din mans enskilda,4. ifall din man har fått sommarhuset i arv och som enligt testamente av arlåtaren skulle vara din mans enskilda, 5. ifall din man köpt sommarhuset med egendom som var enskild egendom enligt punkterna ovan.Om din man inte ”skaffat” sommarhuset på något av ovan angivna sätt torde sommarhuset utgöra giftorättsgods och skall således ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa ÄktB 10kap 1§. Med andra ord spelar det ingen roll att sommarhuset införskaffats innan ni gifte er, är det inte enskild egendom är det som huvudregel giftorättsgods. ÄktB 11kap reglerar sedan varje steg vid eventuell bodelning. Först värderas och beräknas giftorättsgodset (1§). Huvudregeln är sedan att varje makes skulder, som inte är förenade med särskild förmånsrätt i enskild egendom, räknas av mot giftorättsgodset (2§) för att sedan läggas ihop och delas lika mellan makarna (3§).Detta innebär alltså att all er egendom som inte är enskild egendom kommer att (värdemässigt) delas lika mellan dig och din man. Ifall detta inkluderar sommarhuset får du ta reda på via 1-5 ovan. Ifall sommarhuset inkluderas skall det då fastställas vem som skall då få det på sin lott. Att få något på sin lott innebär att det värde du har rätt till enligt bodelningen skall tillfalla dig antingen genom pengar eller egendom. Huvudregeln är att varje make har rätt att på sin lott, i första hand, få sin egendom eller den del av den egendomen som maken önskar (ÄktB 11kap 7§). Detta innebär att eftersom din make ägde sommarhuset individuellt innan skilsmässan har han som huvudregel en rätt att begära att få den på sin lott. Detta innebär vidare att ifall ni har annan egendom och din andel boet kan tillfredsställas genom att få annan egendom till ett värde av din hälft så kommer din man att få behålla huset. Detta brukar i vanligt tal kallas för att ”köpa ut” dig från den egendomen. Undantaget i ÄktB 11kap 8§ omfattar inte sommarhus och kan således inte användas till din fördel.(Svaret beaktar inte eventuella jämkningsregler såsom t.ex. vid korta äktenskap samt oskäliga egendomsförhållanden.)Sammanfattning och svar på din fråga.Det spelar alltså ingen roll att sommarhuset införskaffats innan ni gifte er. Är huset inte enskild egendom är det som huvudregel giftorättsgods och skall således ingå i en eventuell bodelning. Ifall huset ingår i bodelningen innebär det således inte att du har en automatisk rätt att överta hälften av sommarhuset. Eftersom din man äger huset har han rätt att ”köpa ut” dig enligt ovan resonemang och således kommer sommarhuset mest troligen att falla på din mans lott vid en eventuell lottläggning.Hoppas verkligen att det svarar på din fråga och du är så välkommen att kontakta oss på info@lawline.se ifall du har några ytterligare frågor. Mvh,

Makarnas tillgångar och skulder

2017-01-17 i Bodelning
FRÅGA |https://lagen.nu/1987:230Vi ska sälja vårt hus pga skillsmässa. Hon hade ett skatteuppskov från tidigare försäljning och även jag när vi köpte huset. Är det skulder som är gemensamma eller enskilda nu när vi ska sälja . Ska de delas lika eller är det fortfarande våra egna skulder som vi måste betala var för sig. Tänkte mest på att jag har lite lägre skatteuppskov än vad hon har.
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om makars ekonomiska förhållanden finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Den viktiga utgångspunkten är att makar har sina egna tillgångar och skulder. Således ansvarar var och en för sina skulder med sina tillgångar. Makar har däremot giftorätt i varandras egendom (giftorättsgods) i den mån egendomen inte är enskild (enskild egendom), 7 kap. 1 § ÄktB. Det innebär att bara giftorättsgods ingår i en bodelning och var och en make har rätt till hälften av boets tillgångar efter avdrag för skulder, 10 kap. 1 § ÄktB.Således är svaret på din fråga - ni behåller era egna skulder som skall betalas var för sig. I praktiken sker en bodelning så här. Först görs det en skuldtäckning för dina skulder ur din enskild egendom. I den mån skulderna inte kan täckas då enskild egendom inte räcker till, eller för att du inte har enskild egendom alls, skall skuldtäckning görs ur dina giftorättsgods. Detsamma gäller för din frus tillgångar och skulder. Sedan läggs netton tillsammans och delas på hälften. Med vänlig hälsning,

Vad händer med mitt hus vid skilsmässa?

2017-01-14 i Bodelning
FRÅGA |Om jag och min man ska skilja oss, vad händer med mitt hus då? Jag står som ensam ägare och har gjort sedan jag köpte det 2009 och flyttade in med mina två barn. Träffade min man 2012 och vi har varit gifta sedan juli 2014, inga gemensamma barn och maken har en son som på sin höjd är hos oss varannan helg. Ska jag behöva köpa ut min man eller betala en massa pengar för att få ha rätten till vad som varit mitt från början?Inget äktenskapsförord eller dylikt finns.
Johanna Bergvall |Hej, och tack för din fråga!Eftersom du står som ensam ägare och köpte huset innan du träffade din man är huset bara ditt. Vid bodelningen kommer huset att listas under ditt giftorättsgods. När er egendom sedan ska fördelas ska respektive make fåden egendom man själv äger (11 kap 7 § äktenskapsbalken). Du kommer alltså att få huset på din lott. Om det skulle vara så att du har mer giftorättgods än din make ska du ge honom egendom för att ni ska få lika mycket (vid bodelningen delar ni ju lika på giftorättsgodset). Du får då välja vilken egendom han ska få, antingen pengar (antingenpengar du har eller genom lån) eller saker (11 kap 9 § äktenskapsbalken). Du kommer inte behöva köpa ut din man men har du mer giftorättsgods än honom kommer du få ge bort en del utav din egendom, men du behöver inte ge bort huset. Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ingår sparade pengar i bodelningen?

2017-01-10 i Bodelning
FRÅGA |Hej! jag är gift och har 1 barn gemensamt med min man. Sen har han 3 barn och jag 1 .Om min man skulle avlida, vad händer då med mina sparade pengar jag har på mitt privata konto?Kommer hans barn få del av dem då?Tacksam för svar
Jennifer Parmlind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Vid dödsfall sker bodelning enligt 9 kap. 1 § ÄktB, vilket innebär att makarnas giftorättsgods läggs ihop och sedan delas på hälften, se 11 kap. 3 § ÄktB. Det som inte är giftorättsgods är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB, och ingår inte i bodelningen. Den enskilda egendomen kan således din mans barn inte ta del av. 7 kap. 2 § ÄktB uppställer ett antal punkter som visar när egendom är enskild. Detta är fallet om ni exempelvis skrivit i äktenskapsförord att egendomen ska vara enskild eller om du fått pengarna i gåva eller genom arv med villkoret att det ska vara enskild egendom.Svaret på din fråga blir att dina pengar kommer att ingå i bodelningen om inte någon av kriterierna i 7 kap. 2 § ÄktB är uppfyllda. Det finns fortfarande möjlighet för er att skriva äktenskapsförord om du vill göra dina sparade pengar till enskild egendom. Ett äktenskapsförord kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Bodelning vid skilsmässa

2017-01-08 i Bodelning
FRÅGA |Min fru har varit otrogen flertalet gånger innan ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in, hur mycket har hon rätt till av våra inkomster?
Sofia Nygren |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline! Jag beklagar vad du har fått vara med om. Dessvärre har inte din före detta makas otrohet någonting med bodelningen att göra rent legalt. När egendom delas upp mellan före detta makar vid äktenskapsskillnad måste hänsyn tas till exempelvis äktenskapsförord, om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom osv. Det är alltså sådana legala faktorer som spelar in vid en bodelning. Här kan du läsa mer om bodelning.Lycka till!