Skulder vid bodelning

2016-06-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min man ska skilja oss! Han har privata skulder och lån som endast står i hans namn. Han säger att jag kommer få hälften av hans skulder vid skilsmässan men de kan väl inte stämma? Mvh Mikaela
John Eriksson Nätterlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!1. Din man får göra avdrag från sina tillgångar för att hans skulder ska bli täckta, se Äktenskapsbalken 11kap 3§. Det som återstår efter skuldavräkningen är den andel som går till delning.Ex:Tillgångar: 100 000Skulder: 60 000Till bodelning: 40 0002. Men om din man har skulder som överstiger hans tillgångar, kommer dessa skulder inte att belasta dig på så sätt att du blir skuldsatt. Din man kommer istället att gå in med 0 kr i bodelningen. Du kommer alltså inte få hälften av hans skulder. Däremot kommer du få mindre vid bodelningen eftersom din man går in med mindre tillgångar.Ex:Tillgångar: 100 000Skulder: 120 000Till bodelning: 0Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Bodelning måste klandras inom fyra veckor

2016-06-19 i Bodelning
FRÅGA |Går det att överklaga en bodelning som är ett år gammal?
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!En bodelning måste klandras (överklagas) inom fyra veckor från att bodelningshandlingen har delgivits makarna enligt äktenskapsbalken 17 kap. 8 § 2 st. Eftersom du inte klandrade bodelningen inom fyra veckor har du tyvärr förlorat din rätt att klandra bodelningen.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Egendom som ingår i bodelning

2016-06-14 i Bodelning
FRÅGA |Hello Lawline!Min fråga är: Efter skilsmässan fick jag huset med bodelning.Huset är bara på mitt namn (lagfart) som ett ägande. Men jag har en solidaritets lån med min son - det var banken betingelsenn att ha två låntagare för garantin. Jag och min son gjorde ett skriftligt avtal som min son avstår från rätten till mitt hus och kommer aldrig att kräva att dela huset. Jag betalar endast 100% av lånet samt el, värme, etc. Min son bor inte med mig och har en gemensam hemvist med sin fru.Kan hans hustru kräver hälften av huset om de blir frånskilda ?Tack för svaret!
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du beskriver att du fått ett hus genom en bodelning. Detta innebär att du vid bodelningen blev ägare till huset. Att din son står som låntagare eller dylikt medför inte en annan bedömning. Jag gör alltså bedömningen att endast Du äger huset. Vid en eventuell bodelning mellan din son och hans fru ska makarnas egendom som är giftorättsgods ingå. Detta följer av 10:1 och 7:1 äktenskapsbalken. Eftersom huset inte utgör din sons egendom kommer den inte ingå i en bodelning mellan honom och hans fru. Han fru kan således inte kräva hälften av huset.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med fråga!

Vad som ingår i bodelningen och brytpunkten

2016-06-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Ligger i skilsmässa och undrar om skulder i min enskilda firma ska räknas med i mina totala skulder? Bilar som inte är leasade utan står på mig privat? Osv. När Brytdatumet för skilsmässan var låg firman - på kontot, ska det tas upp som skuld på mig?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är all egendom som inte är enskild egendom giftorättsgods. Vidare äger varje make sina tillgångar och svarar för sina skulder. Din enskilda firma hör därför till din privata ekonomi och har ni inte avtalat om att firman ska vara din enskilda egendom utgör den giftorättsgods och ska ingå i bodelningen till dess marknadsvärde. Detta gäller även för bilar och annan egendom som inte är enskild egendom. Även skulder ingår således och ska därför tas med i de totala skulderna. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB och är till exempel om ni avtalat om att en viss egendom ska vara enskild egendom genom äktenskapsförord.Värt att nämna är att en bodelningen är något som sker på papper och vad jag menar med det är att det räknas ut ett värde som ska delas hälften på (hälften av boets värde exkl. enskild egendom efter avdrag av skulder) och ni makar får själva bestämma vilken fysisk egendom den ena maken får. Således delas inte samtliga tillgångar på hälften fysiskt sett, utan båda makarna går ifrån bodelningen med egendom motsvarande hälften av boets värde. Den egendomen som står i ditt namn hamnar på din sida/på din lott och du har rätt till den egendomen så länge den andra maken totalt sett får ett värde av hälften av det totala värdet av all er giftroättsgods. Som du är inne på är det brytpunkten som är avgörande för vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Fanns således den enskilda firman och bilen vid brytpunkten ska dessa ingå i bodelningen. Bestämmelsen om brytpunkten framkommer av 9 kap. 2 § ÄktB.Med Vänliga Hälsningar,

Bodelning vid äktenskapsskillnad

2016-06-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej!För över 1,5 år sedan stack brorsans tjej ifrån honom. Hon hade gömt räkningar till fogden,skatteskulder,sms-lån mm mm huset lånade han till eftersom hon aldrig jobbat. Skulderna har hon fixat i hans namn. Nu vill hon ha en bodelning. Huset är inte ens värt vad lånet var på från början, det har blivit så nedgånget att det nog är omöjligt att sälja. Har hon rätt till en bodelning och isåfall delas skulderna lika?
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!SkulderUtgångspunkten är att var och en av makarna ansvarar för sina egna skulder, se här.Endast om makarna exempelvis tillsammans tagit ett lån som alltså blir ett gemensamt lån, uppdelas ansvaret, annars ansvarar var och en av makarna för sig. Bodelning När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske såvida inte makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken, se här.Vardera maken får vid en bodelning avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods. Om en makes skuld är hänförlig till makens enskilda egendom ska skulden i första hand avräknas mot denna, se här.Överskottet efter att skulder avräknats utgör nettobehållningen. Detta ska läggas samman och delas lika mellan makarna, se här. Räcker inte ena makens giftorättsgods för att täcka skulderna bestämmer man nettobehållningen för denne till noll. Detta kan resulterar i att egendom som tillhör den make med mer tillgångar än skulder ska delas lika mellan makarna eftersom att den skuldsatte makens tillgångar har använts för att täcka skulderna. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad ska ingå i en bodelning?

2016-06-15 i Bodelning
FRÅGA |Mina föräldrar är skilda sedan 30 år tillbaka.Nu ska en fastighet säljas, som far fått i arv efter sina anhöriga.Min mor påstår att fastigheten inte är skriven som enskild egendom.Kan min mor göra anspråk på denna fastighet 30 år efter att skilsmässan gått igenom?
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Eftersom Er fråga rör vad som ska ingå i en bodelning finner vi gällande lagstöd i äktenskapsbalken (förkortas ÄktB).UtredningI ÄktB 9 kap. 2 § anges att bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta innebär i klarspråk att endast de tillgångar och skulder Er mor och far hade den dagen de ansökte om äktenskapsskillnad skulle ingå.Om fastigheten skulle ha ingått i bodelningen eller ej beror således på när Er far fick arvet. Om han fick arvet efter äktenskapsskillnaden så har Er mor inget rättmätigt anspråk på egendomen, utifrån denna rättsliga grund.Om Er far ärvde fastigheten innan ansökan om äktenskapsskillnad och Era föräldrar inte genomfört bodelningen så kan Er mor ha rätt till halva värdet av fastighetens värde. Om det är fråga om en sådan här situation bör Ni kontakta vår samarbetspartner Familjens jurist eller använda vår Expresstjänst inom vars ram vi kan erbjuda Er mer omfattande utredningar och personlig kontakt.Hoppas Ni har fått svar på Er fråga!Med vänliga hälsningar

Bodelning och samäganderätt

2016-06-13 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min maka har skrivit ett äktenskapsförord att alla våra tillgångar ska vara våras respektive enskilda egendom, eftersom vi gifte oss sent i livet och båda har särkullbarn. Nu ska vi köpa ett fritidshus tillsammans, jag ska betala/äga 3/4, och hon ska betala/äga 1/4 av huset. Hur ska vi göra, så att vid bodelning på grund av skilsmässa eller bortgång, inte hennes särkullbarn ärver hälften av huset, utan bara ärver hennes fjärdedel?
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Som jag förstår det har ni ett giltigt äktenskapsförord som gör all egendom som någon av er äger eller kommer att äga till enskild egendom. Med att det är ett giltigt äktenskapsförord menar jag att det är skriftligt, har undertecknats av er båda, och har registrerats hos Skatteverket – i enlighet med 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230) (förkortad ÄktB).Som huvudregel sker då ingen bodelning över huvud taget när ert äktenskap av någon anledning upplöses, enligt 9 kap. 1 § första stycket ÄktB. Undantagsvis kan dock en make begära att få ta över egendom från den andra maken, trots att denna egendom är enskild. Den rätten följer av 11 kap. 8 § ÄktB. Den rättigheten är dock inte aktuell i ert fall eftersom ett fritidshus inte kan vara er gemensamma bostad, se 7 kap. 4 § första och tredje styckena ÄktB. Pga att fritidshuset inte kan vara någon gemensam bostad är det ingen sådan egendom som en make kan begära att ta över.Din makas särkullbarn kan alltså inte tvinga till sig en större andel i fritidshuset än den din maka äger.Det kan dock vara bra om ni är tydliga med hur ägarförhållandena ser ut, för om det inte framgår hur era ägandeförhållanden ser ut äger ni hälften var, enligt 1 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt (hädanefter förkortad SamägL). En risk med samägandeförhållanden som det kan vara bra för er att uppmärksamma är att varje delägare kan begära att fritidshuset säljs på offentlig auktion, enligt 6 § SamägL. Den går dock som huvudregel att avtala bort.Jag hoppas att det var svar på er fråga!Behöver ni vidare hjälp med samägande är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Bodelning mellan sambos

2016-06-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej Lawline,Jag och min nu forna sambo köpte en lägenhet i augusti 2015. Eftersom jag studerar så fick han stå på lånen men jag har sedan första månaden betalat halva avgiften samt halva låne-kostnaden som finns dokumenterad med kontoutdrag. Jag har betalat 60 000 i kontantinsats medan han stått för de resterade 200 000 (något som vi skulle lösa vid en ev försäljning). Under dessa månaderna har min pappa hjälpt oss i lägenheten med diverse renoveringar och sedan fakturerat min dåvarande sambo för materialet medan han indirekt "fakturerat" mig för arbetskostnaden, dvs. han har inte tagit ut någon kostnad för denne då jag är hans dotter.Nu när vi valt att gå ifrån varandra och sälja lägenheten har min dåvarande sambo krävt att få tillbaka materialkostnaderna vid en försäljning trots att vi gång på gång försökt få honom att inse vad den totala kostnaden egentligen varit, och att min pappa har bjudit mig på detta för att jag är hans dotter. Detta har eskalerat så pass långt att när jag godkänner att han ska få tillbaka sina materialkostnader så kommer nya krav och jag är orolig att jag inte kommer få något alls av försäljningen då jag inte är folkbokförd på adressen och inte har betalt in lika mycket i kontantinsats. Vi har inte skrivit något samboavtal (dumt nog) men undrar hur sambolagen fungerar i en så här situation.Tacksam för svar
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Sambolagen reglerar vem som har rätt till vad i en separation. Enligt 8 § i sambolagen ska en bodelning göras vid en separation. I det gemensamma bohaget ingår den gemensamma bostaden, alltså lägenhetne som ni bott tillsammans i, och egendom som förvärvats för gemensam användning, det framgår av 3 §. I 4 § kan utläsas vad som inte ingår i samboegendomen.Bodelning ska begäras av någon av samborna senast ett år efter att förhållandet upphört, 8 §. Det första som görs är att andelarna i samboegendomen beräknas, skulderna ska avräknas. Det som återstår ska summeras och delas lika mellan samborna. Det framgår av 12, 13 och 14 §§.I 15, 16 och 17 §§ stadgas vad som gäller om den ena sambon borde få lite mer på sin lott på grund av ekonomiska skäl och hur avräkning kan ske för den som får rätt till bostaden.Om samborna inte kan enas i bodelningen ska en ansökan göras till tingsrätten som utser en bodelningsförättare. Det framgår av 17 kap. 1 § äktenskapsbalken som även ska gälla för sambor enligt 26 § sambolagen. Om någon av er blir missnöjd med bodelningsförrättarens beslut kan denne klandra det inom fyra veckor, se 17 kap. 8 § 2 st. äktenskapsbalken. Om talan inte väcks inom den tiden, är talan förlorad för den sambon.Jag rekommenderar dig att höra av dig till tingsrätten för att få hjälp av en bodelningsförättare. Vad angår era renoveringskostnader skulle det såklart underlätta om ni hade någon form av avtal för arbetet. Men eftersom din pappa inte tog betalt av dig för arbetet kan det vara rimligt att ni delar på materialkostnaderna. Hoppas att svaret var till hjälp och lycka till!Vänliga hälsningar,