Preskriptionstid bodelning

2016-07-22 i Bodelning
FRÅGA |vad gäller om man inte har bott ihop på 9 år men äktensskapskillnad genomförd för 1,5 år sedan har ej något bo delnings avtal. det enda som vi står ägare gemensamt på är en sommarstuga. vad gäller då jag vill sälja min del nu ? kan jag tvinga fram en försäljning på min andel??
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bodelning ska göras när ett äktenskap har upplösts, 9 kap. 4 § ÄktB. Ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller den ena makens död, 1 kap. 5 § ÄktB. Ert äktenskap upplöstes genom äktenskapsskillnad för 1,5 år sedan. Lagen stipulerar inte någon exakt tidpunkt för själva bodelningen ska göras. I NJA 2009 s. 437 slogs det fast att det inte finns någon preskriptionstid för hur lång tid i efterhand det är möjligt att påkalla en bodelning. Rätten kan dock gå förlorad i vissa särskilda fall då någon under en väldigt lång tid underlåtit att påkalla bodelning. I det ovan nämnda rättsfallet bifölls dock bodelningen trots att äktenskapet upplösts tio år tidigare. Du verkar dock endast vara intresserad över att få möjlighet att sälja er gemensamma sommarstuga. Då ni är samägare till sommarstugan blir lagen om samäganderätt tillämplig. Enligt 6 § lagen om samäganderätt får en delägare till en fastighet ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, detta trots eventuella invändningar från den andra delägaren. Hela fastigheten och inte enbart din andel kommer då att säljas. Hoppas att du har fått svar på din fråga och att du får en härlig sommar!

Gåva vid bodelning och arvsskifte

2016-07-19 i Bodelning
FRÅGA |Jag har fått en fastighet i gåva av mina föräldrar som enskild egendom, står skrivet i gåvobrevet. Om jag skulle gå bort före min maka, ärver hon då fastigheten eller ärver våra gemensamma barn den. Om så är fallet, vad ska jag då skriva för att min maka ska få behålla fastigheten?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser av intresse finns dels i ärvdabalken (ÄB), dels i äktenskapsbalken (ÄktB). Av 10:1, 7:1 och 7:2 ÄktB följer att det en make fått i gåva av någon annan än den andre maken inte ska ingå i en bodelning om gåvan mottagits med det villkoret att den ska vara enskild egendom. Eftersom fastigheten mottagits med sådant villkor kommer den inte ingå i en bodelning om du skulle gå bort. Istället kommer hela fastigheten ingå i din kvarlåtenskap vilket är den egendom som ska delas upp mellan de som är arvsberättigade efter dig. Av ÄB 3:1 följer - eftersom du och din make endast har gemensamma barn - att din make kommer erhålla all din kvarlåtenskap och därmed hela fastigheten. De gemensamma barnen kommer ha rätt till efterarv när din make sedan avlider. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Bodelning vid skilsmässa

2016-07-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min mamma har köpt en lägenhet för många år sedan och därefter gifte hon sig med en man. De ska skilja sig nu och då måste de dela på lägenheten enligt äktenskapslagen. Men jag undrar, jag är dottern (19 år) från mammas tidigare äktenskap och funderar på om jag har också någon rättighet att få några pengar då de ska sälja lägenheten? Mamma har även en son med den mannen. Hur funderar det?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hur egendom ska fördelas vid skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 1 kap. 5 § ÄktB så upphör ett äktenskap när den ena maken dör eller vid äktenskapsskillnad, dvs vid en skilsmässa. När detta sker så ska det förrättas bodelning och genom denna ska makarnas egendom fördelas mellan dem enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Enligt 10 kap. 1§ ÄktB så ska det som kallas giftorättsgods ingå i bodelningen och enligt 7 kap. 1 § ÄktB är allt som inte är enskild egendom giftorättsgods. Eftersom du berättar att lägenheten ska delas enligt äktenskapsbalken så antar jag att den utgör giftorättsgods och därför ska tas in i bodelningen. Din mamma och den man hon nu skiljer sig från ska dela på alla sina tillgångar som utgör giftorättsgods och kommer efter bodelningen ha varsin andel. Det spelar ingen roll att din mamma köpte den innan de gift sig så länge den utgör giftorättsgods. Varken du eller deras gemensamma son har några rättigheter i bodelningen utan den är mellan henne och mannen. Du har inga möjligheter att få några pengar när de säljer lägenheten. Enda möjligheten att lägenheten inte ska tas in o bodelningen är om den inte utgör giftorättsgods utan istället enskild egendom men då du säger att de måste dela på den verkar inte så vara fallet. Och även om de inte skulle dela på lägenheten genom bodelningen skulle du inte haft rätt till några pengar nu utan den dagen din mamma går bort har du rätt till arv från henne. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Bodelning i samboförhållande

2016-07-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag och min sambo har bott ihop i 16 år har två barn som är 15 och 11 år gamla.Han äger huset som införskaffades för gemensam bruk.För ett och halv år sedan upphörde vårt samboförhållande och vi skrev på bodelning där vi skrev att han ska fortsätta vara ägare till huset och jag krävde ingenting från huset.När bodelningen skrevs så bodde jag i huset med honom fortvarande.Sedan efter bråk slängde han ut mig och barnen.Efter att vi har varit separerade i tre månader flyttade vi ihop igen i huset som vi har bott alltid.Vi har nu bott i ett och lalv år i ett samboförhållande men är på väg att separera igen.Min fråga är har vi varit sambos i lagens mening efter att vi har flyttat ihop på nytt?Och har jag rätt till bodelning igen eftersom jag inte krävde min del av huset vid första bodelningen(på grund av olika skäll)?
Anton Walfridsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din frågeställning besvaras med utgångspunkt i Sambolagen enligt SamboL 1 §. När ni flyttade isär så upphörde ert samboförhållande enl. SamboL 2 §. När ni flyttade ihop på nytt blev ni återigen sambos, under förutsättning att ni stadigvarande sammanbott i ett parförhållande och haft gemensamt hushåll, under denna tid. Generellt räknas ett och ett halvt års sammanboende som stadigvarande och jag anser det framgå av din text att ni levt i ett parförhållande med gemensamt hushåll då ni även har barn tillsammans. Alltså är ni sambos.Du har rätt till en ny bodelning, den gamla bodelningen kan inte göras om, både för att ni faktiskt har gjort den tidigare och för att tidsfristen endast löper i ett år från och med det att samboförhållandet upphörde. Tidsfristen framgår av SamboL 8 §. Du kan alltså begära en ny bodelning i vilken er samboegendom ska tas upp. Samboegendom är bostad och bohag som införskaffats för gemensamt användning. Din sambo ägde ju bostaden då ni ingick i ert nya samboförhållande och därför bör bostaden ej anses som samboegendom i rättslig mening, vilket tyvärr innebär att den inte kommer att vara med i en potentiell bodelning. Den möjlighet jag ser för dig är att försöka få bodelningsavtalet ogiltigförklarat. Avtalslagens (AvtL) 3 kap. är tillämpligt på denna fråga samt förutsättningsläran. För att kunna hjälpa dig med denna bit behövs mer utförlig information och jag råder dig att ta kontakt med våra duktiga jurister, kontaktuppgifter hittar du nedan! Hoppas att du fick svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Bodelning vid äktenskapskillnad och dödsfall

2016-07-22 i Bodelning
FRÅGA |Tänker överlåta 50% av fastighet till min hustru som redan äger resterande, Inga lån finnes. vad händer om hon önskar ta ut skilsmässa? kommer fastigheten värd 4 milioner att ingå i bodelningen? Vi har båda säkkullebarn , kommer fastighetsvärdet isåfall ingå i dödsboet om jag faller från först? Vad sker om hon avlider först/får jag min giftorättsandel? Mycket tacksam för svar snarast
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allt som du och din fru äger på dagen för ansökan om äktenskapsskillnad ingår i den bodelning som ska göras med anledning av äktenskapsskillnad. Fastigheten kommer alltså att ingå i bodelningen förutsatt att den inte är enskild egendom genom något av de sätt som anges i 7 kap. 2§ Äktenskapsbalken. Värt att poängtera är att varje make har rätt att så långt det är möjligt få behålla sin egendom efter bodelningen. Om det är så att ni bor i fastigheten behandlas den dock lite annorlunda. Den make som bäst behöver bostaden har rätt att få den på sin lott. Eftersom din fru äger fastigheten krävs det också för att du ska få fastigheten att det i övrigt är att bedömas som skäligt. Finns det mycket andra tillgångar i äktenskapet kan det således vara svårt för dig att få del av fastigheten vid en äktenskapsskillnad. När äktenskapet upplöses genom att någon av er går bort ska precis som vid äktenskapsskillnad en bodelning göras där fastigheten ska ingå om den inte är enskild. Makar ärver varandra enligt 3 kap. 1§ Ärvdabalken men om de finns särkullbarn har de rätt att få ut arvet direkt vid sin förälders död och efterlevande make förlorar då sin arvsrätt. Men de kan också välja att avstå från arvet och sedan ha rätt till efterarv när den överlevande maken går bort. Säg att ni har egendom till ett värde av 5 miljoner som delas på hälften vid en bodelning. Dödsboet får 2,5 miljoner och den efterlevande maken 2,5 miljoner. Den efterlevande maken får då 2,5 miljoner genom bodelning och 2,5 miljoner genom arv. Den först avlidnes barn har då vid den efterlevande makens död rätt till 1/2 kvarlåtenskapen.Hoppas det blev klarare!

Hälftendelning vid bodelning efter över fem år som sambos och gifta

2016-07-17 i Bodelning
FRÅGA |hej fråga.sambo 5 år ,gift 19 månader totalt 6 år 6 månader hur ska delning vara 50 50 ? inga skulder inga lån inga barn hyreslägenhet. ägde en mc innan förhållandet Med vänlig hälsning Alex
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Eftersom tiden som ni har varit sambo och gifta totalt överstiger fem år blir det mycket riktigt en hälftendelning vid en eventuell skilsmässa (äktenskapsbalken 12 kap. 1 §). Det verkar inte som att ni har skrivit något äktenskapsförord. Din fru har då rätt till hälften av värdet på din motorcykel, oavsett om du köpte den innan ni blev tillsammans. Hyresrättens värde kommer att ses som 0 kr eftersom det är olagligt att sälja ett hyreskontrakt. Vem som får överta hyresrätten beror på vem som har bäst behov av lägenheten (11 kap. 8 §).Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Makes rätt till egendom vid skilsmässa

2016-07-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Min man och jag har gjort slut och kommer att så småningom skilja os.. När vi flyttade in i vår nuvarande lägenhet var det min man som köpte den och det är han som står på lägenheten. Det är även han som har betalat på låne,, vi har bara delat på avgiften till lägenheten. Nu undrar jag vilka rättigheter jag har vid en skilsmäss?? Är halva lägenheten min trots att min man köpte den? E.. Vinst på lägenheten? Vänligen, Hele..
Anton Walfridsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När två gifta går skilda vägar aktualiseras frågor om vem som har rätt till vad, dessa situationer regleras av Äktenskapsbalken (ÄktB). Vid skilsmässa ska bodelning göras enligt ÄktB 9 kap. 1 §. I bodelningen ingår all giftorättsgods. Giftorättsgods är all egendom som ägs av någon av makarna och som inte är enskild egendom, det framgår av ÄktB 10 kap. 1 § och 7 kap. 1 §. Alltså för att förenkla: om lägenheten är din mans enskilda egendom så ska den inte ingå i bodelningen, är den inte enskild egendom så ska den ingå i bodelningen. Enskild egendom är egendom som ni skrivit äktenskapsförord om, fått i gåva med villkor om att den ska vara din mans enskilda, egendom som din man ärvt med villkor att den ska vara hans enskilda eller egendom som han erhållit genom testamente med villkor om att den ska vara hans enskilda. Samt om enskild egendom sålts och köpeskillingen använts för att köpa bostaden.Om inget av det uppräknade är tillämpligt på er lägenhet är den giftorättsgods och då gäller att om den fanns vid ansökan om skilsmässa ska den räknas in i bodelningen med det marknadsvärde den har vid bodelningen, här kan ni använda er av en fastighetsmäklare som värderar bostaden.Din egendom som är giftorättsgods räknas ihop och sedan dras dina skulder bort och samma sak gäller för din mans giftorättsgods. Därefter läggs nettosummorna ihop och delas mellan er. Alltså du rätt till värdet av halva bostaden. Sedan ska er egendom fördelas på lotter, det betyder att egendomen fördelas med utgångspunkt i att ni ska ha egendom till samma värde. Då är huvudregeln att man har rätt att få sin egendom på sin lott. Det finns dock möjlighet för dig att få bostaden trots att din man står som ägare på den, detta framgår av ÄktB 11 kap. 8 §. För detta ska du visa att du behöver den mer, det kan exempelvis vara fallet om ni har barn och du ska ha vårdnaden om dem eller liknande. Din man behöver då ersättas eller få annan giftorättsegendom till motsvarande värde, så att han får ersättning för sin andel av värdet. Ring gärna för vidare information och vägledning!Hoppas att du fick svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med frågor om bodelning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Kort tid som gifta och dess konsekvenser

2016-07-10 i Bodelning
FRÅGA |Vad gäller vid skillsmässa efter 2 år som gifta? Har läst att bodelningen kan påverkas av kort tids äktenskap men vad innenär "kort tid"?
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!Du är rätt ute att en bodelning kan påverkas av hur lång tid ett äktenskap har varat. Detta regleras i 12 kap. 1 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1). I nämnda paragraf stadgas det att en bodelning kan jämkas med bland annat hänsyn till längden på äktenskapet. Om det har varit ett kort äktenskap kan det anses skäligt att den make som har mest giftorättsgods får behålla mer av sin egendom.Enligt juridisk doktrin ska denna jämkning av bodelningen räknas på en femårsperiod. Om makar har varit gifta i 5 år ska i regel allt giftorättsgods delas lika, medan vid exempel 2 år ska endast 2/5 av det totala giftorättsgodset delas lika. Notera att även samboende omedelbart före äktenskapet (sambos) bör inräknas i denna period.Exempel: Två sambos har bott med varandra 1 år innan de gifter sig. Efter 2 år som gifta skiljer de sig. Om jämkningsmöjligheten i 12 kap. 1 § ÄktB används så ska 3/5 av det totala giftorättsgodset delas.Svaret på din fråga blir då sammanfattat att denna korta tid räknas stegvis på en femårsperiod. Vid en skillsmässa efter 2 år som gifta ska då enligt huvudregeln endast 2/5 av den totala giftorättsgodset delas lika.Om du vill få en fördjupning om bodelning, vad som utgör giftorättsgods etc. hänvisar jag dig till en tidigare fråga besvarad av mig där jag grundligt går igenom detta! Denna finner du här!Hoppas detta svar gav dig klarhet!Med vänlig hälsning