Vad är giftorättsgods och vad ingår i en bodelning?

2017-04-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag hade en hyresrätt, mitt ex flyttade in i den, den ombildades till bostadsrätt och jag köpte den då ensam 2009. Vi gifte oss 2014 och jag sålde mon bostad och vi köpte gemenast en ny bostad 2015, jag la då in ca 700 000 kr i den nya bostaden som motsvarade dom 30 % av köpet så att vi skulle slippa hög ränta mm. Dom pengarna fick jag från lägenheten jag sålde.Nu har vi skilt oss och ska göra en bodelning, han vill ha hälften av dom 700 000 kr som jag betalde till nya bostaden. Jag kommer att göra allt för att inte betala honom dom pengarna, det skulle innebära att jag och barnen måste sälja och köpa ny bostad och för mig är barnen fokus i detta, dom behöver ha kvar sitt hem. Hur går jag tillväga? Jag har erbjudit honom en del pengar och att jag löser ut hans lån men han vill ha mer, han vill ha hälften av det jag anser inte tillhör honom. MVH Amal
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! I detta svar kommer jag att redogöra för vad som gäller vid en bodelning enligt lag. Den lag som gäller är äktenskapsbalken. Denna lag säger att all egendom som finns i ett äktenskap ska delas lika på vid en bodelning. Det finns dock viss egendom som undantas. Vad är giftorättsgods? Jag tänkte börja med vad som gäller vid en bodelning. För det första måste man veta vad som ska ingå vilket enligt lag är all egendom som är så kallat giftorättsgods. Med giftorättsgods menas i princip all egendom i äktenskapet. Den enda egendom som inte är giftorättsgods kallas enskild egendom. För att något ska vara enskild egendom krävs det att det står till exempel i ett äktenskapsförord, i ett gåvobrev eller i ett testamente (om man fått egendomen). Detta hittar vi i 7 kapitlet 1-2 §, https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1 och https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1. I ditt fall kommer alltså all egendom som finns i ert förhållande vara giftorättsgods om ni inte har något äktenskapsförord som säger något annat. Vad ingår i en bodelning? Att veta att egendomen är giftorättsgods är viktigt då lagen säger att all egendom som är det ska ingå i en bodelning (se 10 kapitlet 1 § https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Det enda som undantas är då eventuell enskild egendom men också till exempel kläder och andra föremål som man har enbart för personligt bruk (se 10 kap 2 § https://lagen.nu/1987:230#K10P2S1). I ditt fall kommer alltså all er egendom att ingå i bodelningen eftersom all egendom är giftorättsgods om ni, som jag tidigare sagt, inte har egendom som ni bestämt ska vara enskild i ett förord eller om ni fått egendom där det står att den ska vara enskild.Hur går en bodelning till? Själva bodelningen går sedan till på så sätt att makarna först får ta bort eventuella skulder från respektives egendom. Sedan delar man upp egendomen på hälften (se 11 kap 2 § och 3 § https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1 och https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). I ditt fall har alltså din make rätt till hälften av all egendom som ingick i bodelningen. Sammanfattningsvis så kommer det alltså vara svårt för dig att undanta egendom från din make som han har rätt till. Det följer av lag att ni ska dela på hälften av egendomen som fanns i ert äktenskap. Hur kan du få bo kvar i huset? Att tänka på här gällande huset är att det ingår i bodelningen, alltså har ni rätt till hälften var av värdet på huset. Det finns dock en bestämmelse som säger att den som har bäst behov av huset ska få det och räkna av det från den andel som den har rätt till (se 11 kap 8 § https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1). En bedömning om vem som har bäst behov görs bland annat utifrån om ena personen har ensam vårdnad av barn eller hur svårt det är för personen att skaffa ny bostad. Du skulle alltså kunna hävda att du har bäst rätt till bostaden och få ha kvar den men då måste du dra av det värde som din make skulle haft rätt till på din del i bodelningen. Det är domstolen som bedömer om du har bäst rätt till bostaden eller inte. Hoppas du fick svar på din fråga, återkom gärna om det är något mer du undrar eller om något känns oklart. Med vänlig hälsning

Bodelning vid skilsmässa

2017-04-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag står för två bankkonton och min fru står för två andra bankkonton. Vad händer vid en skilsmässa med respektive bankkonton?
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! All makars egendom är antingen sk. enskild egendom eller sk. giftorättsgods och den egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom är enskild om ni har föreskrivit att den ska vara så i ert äktenskapsförord, alternativt om egendom tillfallit er genom en gåva eller ett arv med krav om enskild egendom. Vid en skilsmässa sker en bodelning. I en bodelning ingår allt giftorättsgods, som värderas och fördelas jämnt mellan er. I detta fall är era bankkonton sannolikt giftorättsgods och kommer således att fördelas jämnt mellan er vid en eventuell skilsmässa. Med vänliga hälsningar,

Ska bilen dras in i en bodelning?

2017-04-25 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man skilde oss i november 2016. Vi köpte en bil året innan (vi hade varit gifta då från 2009). Bilen är registrerad på mig. Vi har inte gjort nån bodelning , utan gått skilda vägar och delat upp saker sinsemellan utan någon merpart.Han hävdar att han har rätt till halva bilen. Vi bor på skilda adresser, bilen står på mig och har varit skilda på papperet från nov-16. Vad gäller?
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag svarar på denna fråga kommer jag börja med att skriva allmänt för att senare skriva hur det blir i ditt fall.Allmänt om bodelning: Enligt lag ska en bodelning förrättas när ett äktenskap blir upplöst, se 9 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Emellertid behövs inte en bodelning göras om makarna endast har enskild egendom (jag förklarar det begreppet nedan) och ingen vill ta över bostaden eller bohag från varandra. Över bodelningen ska det upprättas en handling som skrivs under av makarna, se 9 kap. 5 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P5S1).Det bör noteras att ett anspråk på en bodelning som huvudregel inte preskriberas utan en make kan, flera år efter en äktenskapsskillnad begära en bodelning. Vad ska ingå i en bodelning:Som huvudregel ska giftorättsgodset dras in i en bodelning, se 10 kap 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Giftorättsgods är de bådas tillgångar som inte är enskild egendom. Enskild egendom defineras i 7 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Bland annat kan egendom bli enskild om makarna har upprättat ett äktenskapsförord som säger att viss egendom ska vara en makes enskilda. Om det inte finns någon enskild egendom ska, som huvudregel, allt ses som giftorättsgods och således blir denna egendom föremål för en bodelning. När man har räknat av de eventuella skulderna som finns på egendomen ska det normalt delas lika mellan makarna, se 11 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1).Notera att egendom som har köpts efter den dag då makarna väckte talan om äktenskapsskillnad inte ska dras med i bodelningen, se 9 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P2S1). Med det menas med att egendomen som fanns i äktenskapet innan talan om äktenskapsskillnad väcktes ska vara med i en bodelning.Hur blir det i ditt fall:Först och främst är det tvetydligt om ni gjort en korrekt bodelning. Det skulle kunna ses som ni har gjort en bodelning eftersom ni har delat upp saker, men det ska även skrivas ett bodelningsavtal mellan er. Eftersom det inte är gjort så kan då din förra make kräva att en formenligt bodelning ska komma till stånd. Enligt lagen ska ni då dela lika på er egendom såvida inte viss egendom är enskild egendom. Eftersom jag inte vet om bilen är enskild egendom blir det svårt för mig att exakt besvara hur man ska se på den. Det jag kan säga är att om den inte är enskild egendom ska den tyvärr som huvudregel dras in i bodelningen och då kommer den, tillsammans med övrig egendom att delas lika mellan er. Detta förutsatt att bilen köptes innan ni lämnade in ansökan om skilsmässa.Men bara för att bilen ska dras in i en bodelning behöver inte det per automatik innebära att din före detta make har rätt till halva bilen. Om det är så att din make ägde mer i ert äktenskap kan det innebära att du får behålla din egendom och samtidigt ha rätt att få egendom som din före detta make äger.Exempel: Kalle och Anna ska förrätta en bodelning. Det finns inga skulder, ingen enskild egendom och de bor i en hyresrätt. Anna äger en bil som är värd 100 000 kr. Kalle äger bohaget som är värt 900 000 kr. Således har de egendom tillsammans värt 1 miljon. Genom en likadelning ska de då båda erhålla 500 000 kr, vilket menas med att Kalle ska ge egendom värt 400 000 kr till Anna. Slutsats:Eftersom jag inte exakt vet de olika omständigheterna i ditt fall skulle jag tipsa dig om att kontakta vår telefonrådgivning. Där kan du beskriva i detalj hur ni har delat upp, vem som äger vad etc. De kan då hjälpa dig att ge ett mer precist svar!Kontaktuppgifter:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00Hoppas detta svar gav klarhet!Med vänlig hälsning

Kommer tidigare inköpt lägenhet tas med vid bodelning?

2017-04-24 i Bodelning
FRÅGA |Hejsan,Jag är en svenska som är gift med en belgisk medborgare. Vi ämnar skilja oss. Vi har inte skrivit ett äktenskapsförord. Nu ska vi skiljas.Jag har en lägenhet i Gbg som jag köpte före äktenskapet gick igenom, kommer den delas oss emellan om inget äktenskapsförord upprättas?
Carolina Lundh |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du skriver inte något mer specifikt angående ert giftermål, men jag utgår ifrån att det är registrerat och giltigt i Sverige eftersom ni båda är EU-medborgare. Både Belgien och Sverige är två länder som antagit gemensamma bestämmelser om vilket lands lagstiftning som ska användas vid gränsöverskridande skilsmässor. Det betyder att ni får lov att själva komma överens om vilket lands lagstiftning ni vill tillämpa vid skilsmässan om ni har medborgarskap i båda. Om ni väljer att skilja er i Sverige kommer alltså de svenska lagarna att användas, vilket för er del innebär att äktenskapsbalken blir aktuell. I denna står att ni ska göra en bodelning vid skilsmässa (9 kap. 1§ ÄktB). En bodelning ska innehålla ert giftorättsgods, vilket är all egendom som inte är enskild, med vissa undantag för bland annat kläder och annat hänförligt till personligt bruk (10 kap. 1§ och 7 kap. 1§ ÄktB). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord eller om man fått det genom till exempel arv eller gåva med villkoret att det ska göras till din enskilda egendom (7 kap. 2§ ÄktB). Det finns även en annan möjlighet till att egendomen kan vara enskild, nämligen om det är ett så kallat surrogat. Det innebär att du har köpt din lägenhet för pengar som du exempelvis har ärvt med förbehållet om att de ska vara enskilda, och att lägenheten då senare har trätt i dess ställe och även den blir enskild. Det kan dock vara en komplicerad reglering och är förmodligen inte aktuellt i ditt fall. Om den inte är enskild ska lägenheten räknas med i bodelningen. Det spelar alltså ingen roll att den är inköpt innan ni gifte er. Vid bodelningen försöker man att i första hand se till att vardera make får sin egendom på sin ”lott”, till exempel om lägenheten är värd 500 tusen och ert giftorättsgods totalt uppgår till 1 miljon, så kan ni förenklat sett välja att du får lägenheten och din make resterande 500 tusen (11 kap. 7§ ÄktB). Om det är så att din lägenhet är värd mer än vad din andel av bodelningen uppgår till, kan du istället få behålla lägenheten och kompensera din make med pengar (11 kap. 9§ ÄktB). Detta är vad som gäller enligt svenska skilsmässoregler och det är möjligt att det kan vara mer fördelaktigt för dig att tillämpa de belgiska istället. Som du märker kan det vara många omständigheter som spelar roll för hur utfallet blir vid er bodelning. Jag rekommenderar dig därför att ta vidare kontakt med våra jurister på Lawline för att göra en mer noggrann utredning om du är intresserad av att utreda hur du bäst går tillväga för att behålla din lägenhet. Du kan nå dessa på info@lawline.se. Du är givetvis även välkommen att skriva en ny fråga om du har några andra funderingar.Med vänliga hälsningar

Betalningsansvarig för makes skulder?

2017-04-26 i Bodelning
FRÅGA |Vi ligger i skilsmässa men har inte skickat in skilsmässoansökan ännu. Vi har inga gemensamma barn i hushållet, så den går igenom snabbt. Det har dock framkommit att min make tagit lån/krediter utan min vetskap och som jag inte skrivit under på eller är medsökande till (vad jag vet). Är jag betalningsansvarig även för dessa (om vi nu blir oense om hur alla dessa krediter ska fördelas)?Om han tar fler lån/krediter medan "processen" pågår, blir jag även betalningsansvarig för dessa?MVH MrsT
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det framgår av 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230)(ÄktB) att varje make svarar för sina egna skulder. Det här innebär att om du inte är medsökande eller har krediterna I ditt namn så kan du inte bli betalningsansvarig för dem. När ni gör bodelningen kommer ni endast att dela på tillgångarna, och de krediter som din make har kommer han att bli ansvarig för.Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Skyldighet att lämna uppgifter till bouppteckning

2017-04-26 i Bodelning
FRÅGA |Vad ska jag göra om jag misstänker att min ex ljuger (inte vill redovisa) sina tillgångar vid bouppteckning. samt ljuger om att han köpte en bil till mig.
Marika Moberg |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte av din fråga om du och din föredetta var gifta eller sambo.Äktenskapsbalkens regler om bodelningsförrättare i 17 kap. gäller dock i viss mån både för makar och sambor. (Se sambolagen 26 §) Om ni inte kommer överens om bodelningen kan du alltid ansöka hos domstol att bodelningsförrättare ska utses, se äktenskapsbalken 17 kap. 1 §. Då måste du och din föredetta måste solidariskt betala bodelningsförrättarens arvode. Men bodelningsförrättaren ska vid behov se till att bouppteckning görs. Om en make/sambo då underlåter att lämna uppgifter till bouppteckningen, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite. Det är alltså ett påtryckningsmedel för att maken/sambon ska lämna uppgifter.En make/sambo är också skyldig att bekräfta riktigheten av en bouppteckning med ed inför domstolen, om den andra maken begär det. För detta ändamål får domstolen också förelägga och döma ut vite. Se äktenskapsbalken 17 kap. 5 §. För att få bouppteckningen beedigad inför domstol krävs inte att bouppteckningen har upprättats av bodelningsförrättare. Så om du inte vill ansöka om en bodelningsförrättare är det här det bästa alternativet. Angående att ditt ex påstår att han köpt en bil till dig så bedömer jag att det är han som har bevisbördan för sitt påstående. Det är alltså han som får bevisa att han köpt den, t.ex. med hjälp av kvitton osv. Kan påpekas att om ni var sambor så utgör en bil inte samboegendom, varför den i så fall inte ska tas med i en bodelning. Hoppas att du har fått svar på dina frågor.Vänligen

Vem av samborna får bostaden vid separation?

2017-04-25 i Bodelning
FRÅGA |Hur går man tillväga om man vill separera? Har ett gemensamt barn (16) år, Gemensam vårdnad. Hade varsin lägenhet som byttes mot EN stor.Nu vill ena parten inte flytta eller byta lägenheten till TVÅ mindre.Tror sig vara säker på att få behålla lägenheten själv! (100m'.)Vart ska jag ta vägen då? Och vem är det som beslutar vilket??Båda har fast arbete, heltid.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av frågan så uppfattar jag det som att ni inte är gifta utan sambor och kommer därför att besvara frågan utifrån det. Jag uppfattar det också som att lägenheten är en hyresrätt.En sambo kan begära bodelningNär ett samboförhållande tar slut så kan samborna begära att det ska ske en bodelning. I bodelningen ska samboegendomen ingå. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, om det införskaffats för gemensamt bruk (3 och 8 §§).Vem har rätt att överta bostaden?Genom bodelningen så ska samboegendomen delas upp mellan samborna och eftersom att lägenheten utgör er gemensamma bostad ingår den i bodelningen som samboegendom. Den sambo som bäst behöver lägenheten har rätt att få överta den (16 §). Om ens barn huvudsakligen ska bo med den ena föräldern kan det vara skäl för att ha bäst rätt till lägenheten. Vem som bäst behöver bostaden är en prövning som får göras i varje enskilt fall. Vem beslutar om bodelning?Bodelning ska upprättas tillsammans av samborna. Den ska vara skriftlig och skrivas under av båda samborna. Är man inte överens om hur egendomen ska fördelas kan man ansöka hos tingsrätten om att de ska utse en bodelningsförättare. Bodelningsförättaren är då den som fattar beslut om hur egendomen ska fördelas mellan er.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får man hälften av sin makes skulder vid skilsmässa?

2017-04-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej min man och jag ska skiljas. Fått veta att han tecknat en massa lån och tagit flera kreditlån bakom min rygg o utan min vetskap. Då han vägrar visa min hur mycket skulder det rör sig om blir jag orolig. Han hotar med att 50% av skulderna nu vid skilsmässa kommer bli mina att betala. Är det så?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att varje person ansvarar över sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det kan man också se i regeln som säger att om ens make går i konkurs behöver man inte själv få sin egendom utmätt. Vad som ska ingå vid en bodelning: Det som ska ingå vid en bodelning är det som kallas giftorättsgods. Vad som ska räknas som giftorättsgods är i princip all gemensam egendom, allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Egendomar kan bli enskild egendom tillexempel genom testamente, gåva eller äktenskapsförord (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Detta betyder att era tillgångar kommer räknas ihop, så som era pengar och ert gemensamma bohag (möbler och liknande).Hur bodelning går till – skulderna räknas av: Först kollar man på vad ni har för egendom och om det är giftorättsgods. Säg att ni vardera har 300 000 i egendom som är giftorättsgods och ska räknas in i bodelning. Då kollar man sedan på om ni har skulder och räknar av dessa(11 kap. 2 § äktenskapsbalken). Jag gör en liten uppställning för att lättare visa hur det blir.Du:Giftorättsgods: 300 000 krSkulder: 0 krDin man: Giftorättsgods: 300 000 krSkulder: 200 000 krDå kommer erat totala giftorättsgods bli 400 000 kr. 300 000 kr från din egendom och 100 000 kr från din man. Detta delar man sedan på två och man får fram vad ni får vardera (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Är det däremot så att uppställningen ser ut såhär:Du:Giftorättsgods: 300 000 krSkulder: 0Din man:Giftorättsgods: 100 000 krSkulder: 200 000 krI detta exemplet blir det totala giftorättsgodset 300 000 kr och han har kvar en skuld på 100 000 kr. Detta är på grund av huvudregeln att en make själv ansvarar för sina skulder och den andra aldrig ska behöva betala det. Så du kommer aldrig behöva ta över din mans skulder och betala dessa, däremot kan du få ut mindre egendom i en bodelning. Hoppas du fick svar på din fråga!