Enskild egendom, äktenskapsförord

2014-04-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min blivande man har varit sambo i nästan 30 år och har ett gemensamt barn som är 22 år. Vi planerar nu att gifta oss för att säkerställa att den andre parten ärver allt om en av oss skulle dö (hus, kapital mm). Min mor lever än, men jag vill att det arv jag så småningom kommer att få efter henne blir min enskilda egendom. Tänkte skriva ett enkelt äktenskapsförord efter mall på nätet om detta. Räcker detta eller måste jag anlita en jurist?
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga!Genom ett äktenskapsförord kan ni som makar bestämma hur er egendom ska klassificeras, som enskild egendom eller giftorättsgods, vilket påverkar en framtida bodelning. I bodelningen ingår giftorättsgods men inte enskild egendom, se Äktenskapsbalken 10:1 (ÄktB) (länk https://lagen.nu/1987:230). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det uppfylla formkraven i ÄktB 7:3- Skriftligt- Undertecknat av båda makar- Registrerat hos SkatteverketEn annan möjlighet är att din mor i ett testamente anger att det du erhåller i arv från henne ska utgöra din enskilda egendom, den egendomen kommer då inte ingå i en bodelning. Om du önskar hjälp med att skriva ett äktenskapsförord kan du använda dig av vår avtalstjänst, se http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord I och med att du använder tjänsten anpassas förordet efter dina önskemål, vilket är säkrare än att använda en mall på nätet Vänligen

Makes upplysningsskyldighet under bodelning

2014-04-08 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag och fin fru ska skilja oss. Pappren är ej påskrivna än. Vi har haft gemensam ekonomi under hela vårt äktenskap. Nu har min fru ett konto som hon själv hanterar som hon vägrar låta mig få insyn i. Vad har jag för rättigheter till dessa pengar? Kan hon vägra att jag får insyn i kontot?Tack på förhand
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Från det att talan om äktenskapsskillnad väckts (den s.k. kritiska tidpunkten) till att bodelningen har förrättats så har respektive make en redovisningsplikt gentemot den andre maken. Av denna plikt följer även en upplysningsplikt. Upplysningsplikten innebär att respektive make ska lämna upplysningar om sin egendom och förvaltningen av denna fram till bodelningen. Upplysningsskyldigheten omfattar inte bara egendom som är giftorättsgods, utan även egendom som är enskild egendom.Om ni inte har något äktenskapsförord som säger att pengarna på detta konto ska vara din hustrus enskilda så ska de ingå i bodelningen. En bodelning ska som bekant göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som rådde vid den kritiska tidpunkten. Din hustru är i så fall skyldig att redovisa för hur mycket kontot innehåller, samt hur mycket som kontot innehöll vid den kritiska tidpunkten.Detta framgår av äktenskapsbalken 9 kap. 2-3 §§ som du hittar https://lagen.nu/1987:230Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Fördelning av makens aktier vid bodelning

2014-04-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag är supleant i min sambos företag och nu ska vi skilja oss.Vilka rättigheter har jag? Vi har två gemensamma barn.Jag har jobbat i företaget tre år. Min sambo äger aktierna jag har inga jag är supleant.Han gör med mig som han vill för han är medveten att jag inte kan något om sådant.Jag behöver hjälp kan någon hjälpa mig?
Essie Malkoc |Hej,Tack för att du har valt att höra av dig till Lawline!Om du och din make inte kan komma överens om vad som ska ingå i den kommande bodelningen, så är min rekommendation att du vänder dig till behörig tingsrätt för att ansöka om att bli tilldelad en bodelningsman. Bodelningsmannen väljs av tingsrätten och ska agera på ett opartiskt sätt för att nå enighet mellan er, 17 kap. 1-3 §§ äktenskapsbalken (ÄktB).När det gäller din makes aktier i bolaget X så utgör de hans giftorättsgods i den mån de inte utgör enskild egendom, 7 kap. ÄktB. Som enskild egendom räknas bland annat det som har gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Har ni skrivit ett äktenskapsförord som berör just din makes aktier? Om inte, så har du rätt till 50% av aktierna som din make äger, alternativet är att han ersätter dig med ett belopp som motsvarar aktiernas faktiska värde.Klicka https://lagen.nu/1987:230 för att komma till ÄktB.Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor/funderingar, du är självklart välkommen att kontakta mig om du önskar närmare rådgivning hos någon av våra samarbetspartners.Genom vår samarbetspartner Familjens jurist kan vi erbjuda vidare rådgivning av specialiserad jurist inom bodelning och äktenskapsskillnad.  Familjens jurist har kontor på 35 ställen i Sverige och kunden kan boka tid direkt på vår hemsida Med vänlig hälsning,essie.malkoc@lawline.se070 382 99 88

Vad ingår i bodelning?

2014-04-05 i Bodelning
FRÅGA |HejJag och min man har bestämt oss för att gå skilda vägar. Vi har varit gifta sedan 2008-08. Under tiden vi varit gifta så skrev hans far över ägandet av en stuga i Finland på min man och hans syster. kommer denna stuga att vara med vid bodelningen eller anses den vara endast min mans egendom. Går det att skriva över ägandet så att jag hålls utanför? Är det finsk lag som gäller för denna fastighet? Har även lite studielån, kommer även dessa att delas på, eller beror det på när jag skaffade studielånen. Vill gärna veta hur mycket som delas upp då jag försöker räkna på om jag har möjlighet att ha kvar vårt hus på egen hand. Tack på förhand. 
Victoria Nilsson |Hej!Makars egendom är som huvudregel giftorättsgods, 7:1 äktenskapsbalken (ÄktB), och ingår därför i bodelning, 10:1 ÄktB. Det är dock möjligt att vid gåva föreskriva i gåvobrevet att egendomen ska utgöra enskild egendom, 7:2 ÄktB. Om din mans far gjorde det så ingår stugan inte i bodelningen, men om sådant förbehåll inte finns så utgör stugan giftorättsgods och ingår i bodelningen. Om det är så att ni inte vill att stugan ska ingå i bodelningen kan ni dock, om ni är överens, välja att stugan inte ska ingå i bodelningen så att du inte får del i värdet. Det råder nämligen avtalsfrihet vid bodelningen, varför ni inte måste följa lagens regler om ni är överens om att ni vill ha det på annat sätt (med reservation för om någon av er är väldigt skuldsatta, då ni i så fall kan vara tvungna att följa lagens regler för att inte borgenärerna ska kunna motsätta sig bodelningen). Även om ni låter stugan ingå i bodelningen kan dock din make efter bodelningen kvarstå som ägare. Det som delas i en bodelning är nämligen ett nettovärde på båda makarnas giftorättsgods, och i första hand ska vardera make få behålla sin egen egendom, 11:7 ÄktB. När ni delar lika på er egendom kan ni därför bestämma att din make ska få stugan på sin lott (vilket går om värdet motsvarar mer än hälften av ert totala giftorättsgods). Skillnaden blir då att ett större värde ingår i bodelningen. varför du får del av stugans värde men inte i stugan i sig.Trots att stugan ligger i Finland är det svensk lag som tillämpas på hela bodelningen, förutsatt att ni båda bor här, 4 § lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF).Studielån ingår i bodelningen, varför du avräknar dig din skuld från ditt totala giftorättsgods.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230.LIMF hittar du http://lagen.nu/1990:272.Vänliga hälsningar,

Gåva innan äktenskapsskillnad

2014-04-11 i Bodelning
FRÅGA |Min dotter är gift utan ha äktenskapsförord. Det knakar i relationen och hennes man säger att han vill skiljas. Kan min dotter ge mig pengar som gåva i detta skede? Kan en domstol undersöka banktransaktioner genomförda före ansökan är inlämnad till tingsrätten?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Situationen du undrar över regleras i Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K11P4S1.Du säger att din dotter och hennes man inte har upprättat ett äktenskapsförord. Detta innebär att allting som de äger är giftorättsgods om inte någon av dem exempelvis fått någonting i gåva eller arv med det villkoret att det ska vara enskild egendom. I sådant fall ingår den egendomen inte vid en eventuell bodelning. I 11 kap 4 § ÄktB stadgas att om den ena maken utan samtycke från den andra maken inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes inte i obetydlig del minskat sitt giftorättsgods genom gåva ska denna del räknas med vid bodelning.Detta innebär att om din dotter ger dig pengar i gåva som utgör giftorättsgods och de sedan skiljer sig inom tre år från detta kommer detta belopp som hon gett i gåva till dig att räknas med i beräkningen vid bodelningen.För att förtydliga med ett exempel. Säg att din dotter och hennes mans giftorättsgods uppgår till 1 000 000 kr. Din dotter ger dig 300 000 kronor i gåva inom tre år innan de skiljer sig. Det finns 700 000 kronor kvar vid bodelningen och det kommer då att räknas som att de 300 000 kronorna som du fått i gåva fanns kvar vilket leder till att din dotter kommer att få ut 200 000 kr och din dotters man kommer att få 500 000 kr.Det föreligger alltså en rätt att undersöka huruvida någon minskat sin del av giftorättsgodset genom att bland annat undersöka banktransaktioner.Jag hoppas att detta hjälpte!Hälsningar,

Privata pensionsförsäkringar och bodelning

2014-04-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag och min fru ska skiljas. Vi har båda privata pensionsförsäkringar. Min fru har utan min vetskap betalat dubbelt så mycket varje månad till sin försäkring och hennes värde är högre än min. Vad jag förstår så ingår privat pension i en bodelning? Hur bör detta delas, Själva värdet på försäkringen, ink avkastning, eller bara premieinbetalning?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Privata pensionsförsäkringar skall enligt huvudregeln ingå i bodelningen om det inte finns omständigheter som gör det oskäligt att hela, eller delar av den, ingår med hänsyn till era ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt. Som utgångspunkt för skälighetsbedömningen är om en likadelning skulle dela till ett oskäligt resultat, och måste göras från fall till fall. Ska pensionsförsäkringen delas så ska den tas upp till det så kallade tekniska återköpsvärdet reducerad med latent skatteskuld eftersom det belopp som utbetalas från en pensionsförsäkring beskattas som inkomst av tjänst. Din fru som äger pensionsförsäkringen tillskiftas som regel försäkringen till sitt nettovärde och du tillskiftas annan egendom ur boet.Med vänlig hälsning,

Behandling av testamentering av fastighet till ene maken vid bodelning

2014-04-06 i Bodelning
FRÅGA |Har nyligen separerat och funderar över en sak. Min svärfar dog 2006 och testamenterade en fastighet till min fru som enskilt arv, har jag någon form av giftorätt till fastigheten eftersom vi gifte oss 2008. Vidare så finns det ett skogskonto med en del pengar efter skog som vi sålde. Hur gör vi med lösöre och liknande ??? Skulle gärna vilja ha lite ersättning för allt slit jag lagt ner på egendomen.
Lars Bålman |Hej!En makes egendom är som huvudregel giftorättsgods och ska som sådan ingå i bodelningen. Den kan dock i stället vara enskild egendom, exempelvis om det handlar om egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda. Det är oklart för mig vad som menas med "enskilt arv", men om det innebär att din svärfar hade det villkoret i testamentet att fastigheten skulle vara din frus enskilda (och således inte utgöra giftorättsgods), så ska fastigheten undantas från bodelningen. I sådant fall kommer du varken få del i fastigheten eller dess värde. Se 7 kap. 1-2 §§ och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB. All egendom är, som nämnts ovan, som huvudregel är giftorättsgods, och detta gäller även tillgångarna på skogskontot. Varje make får från bodelningen i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk, liksom personliga presenter, 10 kap. 2 § ÄktB. Med ledning av de andelar som har beräknats för makarna skall giftorättsgodset fördelas på lotter. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Med ledning av de andelar som har beräknats för makarna skall giftorättsgodset fördelas på lotter. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar., 11 kap. 7 § ÄktB. Slutligen ska nämnas att en make, vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar. Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen, kan maken få skäligt anstånd med denna, 11 kap. 9 § ÄktB.

Makars skulder vid äktenskapsskillnad

2014-04-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min son ska skiljas och det är så att han ensam står som ägare och låntagare på huset. Om huset säljs för mindre summa än vad lånet är så blir det ju en skuld kvar. Min fråga är om skulden då delas vid bodelningen eller är min son den som måste ta hela skulden?
Victoria Nilsson |Hej!Innan giftorättsgodset delas lika mellan makarna ska vardera makes skulder dras av från deras respektive egendom, 11:3 äktenskapsbalken. Det innebär för din son att den delen av skulden som inte täcks av husets värde kan dras av mot annan egendom som tillhör honom. Således kommer en mindre del av hans giftorättsgods ingå i bodelningen. Om hans skulder övergår värdet av hans totala egendom sker dock ingen delning av skulden. Nettogiftorättsgodset kan aldrig tas upp till ett negativt värde, varför värdet sätts till noll om skulderna överstiger tillgångarna. I sådant fall får därför din son stå för skulden själv. Då kommer endast det giftorättsgods hans maka/make äger ingå i bodelningen.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Vänliga hälsningar,