Vilket värde på fritidshus som ska gälla vid bodelning

2017-10-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Värdering av fritidshus vid bodelning 4 år efter skilsmässan.Hur beräknas värdet på fritidshuset vid en bodelning?Fritidshuset köptes av mig 2003 för 200000 kr.Vi har kostat på huset under den tiden ca 10000 kr i ommålning, tapet och enklare renovering.Efter skilsmässan 2013 flyttade jag dit och har sedan dess renoverat och byggt ut för ca 500000 till ett permanentboende.Det finns en värdering gjord av min bank 2014 till 400000 kr, då är huset påkostat ca 185000 kr (inkl arbetskostnad. Vad är värdet som skall tas upp i bodelningen???
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller vid skilsmässa regleras i äktenskapsbalken (ÄktB nedan). För att bestämma värdet på egendom som ska ingå i bodelningen har man i ÄktB 9 kapitlet 2 § första stycket ställt upp en regel. Där stadgas att det värde som egendomen hade dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes ska ligga till grund för dess värde i bodelningen. Ändringar och tillköp som har gjorts efter denna dag ska inte ingå i bodelningen. Det relevanta värdet är således hur mycket huset var värt när någon av er väckte talan om skilsmässa. Detta innebär att husets värde för över fyra år sedan kommer ligga till grund för dess värde i bodelningen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Ska fastighet som förvärvats med medel från arv ingå i bodelning?

2017-10-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag är mitt uppe i en bodelning från min ex-make, som jag varit gift med i 20 år. I "boet" finns en affärsfastighet som drivs och ägs som enskild firma i makens namn. Har jag rätt till halva fastigheten, eller inte? Min ex-make hävdar att han har använt pengar från ett arv när den inköptes och därför har jag inte rätt till den. Stämmer det? Vi har inget äktenskapsförord skrivet.
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler för vad som ska ingå i en bodelning återfinns i äktenskapsbalken. Enligt 7 kapitlet 1 § ska all egendom som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods och därmed enligt 10 kapitlet 1 § ingå i bodelningen. Utgångspunkten är således att din ex-makes fastighet ska ingå i er bodelning. Din ex-make har invänt att han förvärvat fastigheten med pengar han fått genom ett arv. Det finns ingen generell regel som säger att arvegods inte ska ingå i en bodelning. Däremot gäller enligt 7 kapitlet 2 § punkt 4 att egendom som en make ärvt genom arv under förbehåll att denna ska vara makens enskilda inte ska ingå i bodelningen. Står det således i testamentet att arvet ska vara din ex-makes enskilda egendom ska arvet inte ingå i bodelningen. Ett "vanligt" arv utan ett sådant förbehåll är däremot giftorättsgods. Enligt 7 kapitlet 2 § punkt 6 ska egendom som trätt istället för ett arv som utgör enskild egendom också utgöra enskild egendom. Det betyder att om din ex-make kan visa att arvet utgör enskild egendom enligt ovanstående stycke och dessutom visa att det är dessa pengar som använts vid förvärvet av fastigheten ska fastigheten inte ingå i bodelningen. I alla andra fall utgör fastigheten giftorättsgods och ska således ingå i bodelningen.

Bodelningsförrättarens tvångsåtgärder

2017-10-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej hur kan en bodelningsförättare få den andre att redovisa alla sina konton? De kan inte tvinga honom, han kommer aldrig att medge att dessa konton finns!Han har en sparkonto med mycket pengar i och även våran tre barns pengar i tre andra konton som även de står på hans namn!Där finns deras barnbidrag samt gåvopengar!Vet att jag måste ta hjälp en en bodelningsförrättareHan har inte redovisat alla konton där han har pengar.Vi har ingen äktenskapsförord!Själv har jag fått lite arvpengar då min pappa gick bort innan vi gifte oss!Har gav bort sin ägandedel i sin mammas hus efter att jag ansökte om skilsmässa, på grund av min och barnens levnadssituation!Nu försöker han även med ett skuldebrev på 2,7 milj. som är falskt.Den skrevs då vi var fortfarande gifta, har själv ingen kännedom till den!Han påstår att han har lånat pengar från sin bror!Han nämner inget om sina fordon, har en bil och en motorcykel.Kort sagt har jag lagt ut allt vad jag har men det har han inte! Han försöker komma undan en regelrätt bodelning med falska uppgifter och andra fula knep!
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Hot om vite eller edgångOm han inte lämnar de uppgifter som bodelningsförrättaren kräver kan domstolen förelägga honom att lämna de uppgifterna vid hot om vite eller edgång (17 kap. 5 § första stycket äktenskapsbalken). På detta sätt kan domstolen tvinga honom att upplysa bodelningsförrättaren om alla hans tillgångar och skulder.ViteOm han inte gör det så kan han tvingas betala ett vitesbelopp. Vitesbeloppet kan uppgå till flera hundra tusen kronor men beror helt på vad bodelningsförrättaren anser är rimligt för att tvinga fram uppgifterna i just ert fall. Eftersom det rör sig om en icke obetydlig summa pengar som du misstänker att han undanhåller bodelningen kommer vitesföreläggandet förmodligen att bli ganska högt.EdgångDomstolen kan också tvinga honom att avge en bouppteckningsed vid hot om vite. Det innebär att han måste uppge sina tillgångar och skulder under ed inför domstol. Om han avsiktligen uppger felaktiga uppgifter så gör han sig skyldig för mened vilket är ett fängelsebrott enligt 15 kap. 1 § brottsbalken. Han kan då dömas till fängelse i högst fyra år. Om brottet är att anse som litet så kan han dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.BodelningsförrättareDen advokat som tar hand om er bodelning har rätt att kräva ut samtliga uppgifter från alla hans bankkonton och undersöker riktigheten av varje avtal som han ingått den senaste tiden. Banktransaktioner kan bevisa mycket. Giltigheten av det ingånga avtalet kan också motbevisas med hjälp av inkomstuppgifter som gör det sannolikt att den som lånat ut inte haft råd. Samtliga fordon kommer också att redogöras för. Bodelningsförrättare är utvalda och specialiserade advokater som gör det bästa för att upplysningsplikten ska få sin fulla verkan - de är särskilt duktiga på dessa typer av fall. Domstolen brukar även tilldela bodelningsförrättaren ett stort handlingsutrymme.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Att bli utköpt ur en fastighet

2017-10-16 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min exsambo äger en fastighet tillsamens 50/50. Vi har haft en överenskommelse om att sälja fastigheten under 2018 och flytta till varsitt nytt boende. Men nu vill min exsambo köpa ut mig ur fastigheten och bo kvar. Jag har själv inte ekonomiska förutsättningar för att göra detta (köpa ut hen). Detta väcker frågor. Kan jag motsätta mig att bli utköpt? Jag är beroende av att få ut absolut bästa pris för att kunna förvärva ett nytt boende, kan jag kräva en viss prisnivå om hen får köpa ut mig? Eller kan jag kräva att fastigheten säljs på öppen marknad?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som sker om du blir utköpt är egentligen att du säljer din del av fastigheten till din exsambo. Det innebär att det är upp till dig att välja vilket pris du kan tänka dig att bli utköpt för, och att detta sker på dina villkor. Det mest rättvisa sättet att lösa detta på är att boka tid för värdering med 3-4 olika mäklare, och välja medianvärdet. Sedan delar ni detta på två, och så får din exsambo erlägga det belopp som motsvarar din del i fastigheten. Du kan även kräva att fastigheten säljs på öppen marknad, men då tillkommer mäklarkostnader. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Sambos redovisningsskyldighet och gemensamt konto

2017-10-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej, under våran tid har merparten av min lön gått över till min sambos konto som skött våran gemensamma ekonomi. När jag räknar på det bör det finnas en hel del pengar på kontot men jag har ingen insyn. Har jag möjlighet att begära redovisning o få hälften med hjälp av en bodelningsman? Vi har varit sambos i 20 år.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter sambors separation kan sambo påkalla bodelning. Bodelning mellan sambor är en rättighet. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill dock en sambo att bodelning ska ske, så måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört (8 § sambolagen).Vid en bodelning ingår endast de tillgångar som fanns den dagen samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter den dagen, är undantagen från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 §). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Dessutom är egendom som ni ägde själva innan samboförhållandet som huvudregel inte samboegendom.BankkontoI samboegendomen ingår alltså inte pengar på bankkonto. De föremål som inte är samboegendom ska dock delas upp enligt er äganderätt, det vill säga, ni behåller vardera av det ni själva äger. I det fall pengarna satts över på ett konto som enbart är din sambos, finns risk för sammanblandning av pengarna skett och därmed kan de ha förlorat sin karaktär av att vara enskild egendom. Endast om din make fört bokföring eller på annat sätt håll de skilda medelsslagen isär, kan man fastställa vilka pengar som är dina. Det bör dock kunna antas, att pengarna ska ha använts till gemensamma utgifter, varför pengarna bör ingå i en bodelning.Gemensamt bankkontoHar ni ett gemensamt bankkonto, bör utgångspunkten vara att ni ska dela lika på pengarna, om ni inte kommer överens om annat. RedovisningsskyldighetDu har rätt som sambo att begära att din partner redovisar all samboegendom för dig (11 § sambolagen). Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Ingår båt och spis i bodelning mellan sambos?

2017-10-16 i Bodelning
FRÅGA |Jag och sambon ska separera. Bor i en villa med våra 2 barn. Han ska bo kvar och jag ska flytta. Håller på med bodelning nu (själva utan hjälp då sambon vill det) Ett år efter vi flyttat in i huset köpte han en båt då han alltid velat ha en. Vi har de flesta gånger varit ute hela familjen i den. Ca 2 gånger (under 8 år) har han varit ute själv. Nu vid bodelning hävdar han att den inte ingår i bodelningen. Har han rätt? För ett år sedan fick jag i födelsedagspresent en ny spis till köket. Ingår den i bodelningen eller tillhör den huset?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om bodelning Egendom som förvärvats för gemensam användning, är att anse som gemensam bostad och bohag (3 § sambolagen). Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre, som är avsett att användas det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Bohag som enbart används för en av sambornas bruk är inte gemensam, exempelvis personlig egendom. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål anses inte som gemensam bostad eller bohag (7 § sambolagen). I de fall ett samboförhållande upphör, kan en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § sambolagen). Gemensamt införskaffad bostad och bohag ska i sådana fall fördelas mellan parterna. Finns det alltså egendom, som kan anses tillhöra enbart ena sambon, eller om egendomen inte är införskaffad för gemensamt bruk, så kan egendomen undantas från bodelningen och den sambo som äger egendomen får den. BåtenBeträffande båten så omfattas den inte av bestämmelsen om gemensamt bohag eller bostad i sambolagen, varför du inte har rätt till den vid en bodelning.Samäganderätt Däremot skulle du kunna ha rätt till båten på allmänna förmögenhetsrättsliga principer beträffande äganderätt. I detta fall skulle samäganderätt kunna vara tillämplig (1 § samäganderättslagen, här). I de fall flera personer kan anses vara ägare till en lös sak (exempelvis bil eller båt), har de lika lott om inget annat kan visas. För att samäganderätt ska ha uppstått i detta fall ska ni båda ha tillskjutit medel för anskaffande av båten.Är det dock så, att din sambo köpt båten för egna pengar och för sitt eget nyttjande, kan du inte anses ha samäganderätt i egendomen, varför båten enbart blir hans i en bodelning. Dold samäganderättEn sista möjlighet skulle vara om du kan anses ha dold samäganderätt i egendomen. För detta krävs det att båten köpts för ert gemensamma bruk och att du, som inte utåt framträder som ägare, har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet av båten. Är detta inte fallet, kommer du inte få del i båtenGåvanI samboegendom ingår inte egendom som en sambo fått i gåva av annan än den andra sambon, med förbehåll om att egendomen ska vara dennes enskilda (4 § 1p sambolagen). Om en sambo exempelvis fått en armbandsklocka eller ett smycke, så kommer sådana föremål antagligen inte räknas med i bodelningen. Har en sambo fått en säng, tv eller annat föremål som gåva, som denne och den andra sambon kommer använda tillsammans i hemmet, kan bedömningen bli annorlunda.Finns det inget gåvobrev med förbehåll om att spisen ska vara enskild egendom för din del, kommer den förmodligen ingå i bodelningen.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Bodelning, Värdering av bostad

2017-10-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag och sambon ska separera och jag ska överta bostadsrätten. Ska jag dra av aktuell låneskuld och vinstskatt från vinsten på bostadsrätten och ge sambon hälften eller ska jag räkna hela bostadens värde oavsett vilka lån som finns och ge sambon hälften? Vi har delat på alla köp/lånekostnader. Tack
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör värderingen av bostadsrätten vid en bodelning. Denna fråga är inte reglerat i lag utan ni får använda vilka värderingsgrunder ni vill. Vid bodelningar brukar man i princip göra som ditt första alternativ. Det man gör som skiljer sig åt är att man först värderar ett värde på din sambos samboegendom och din samboegendom, därefter drar man av skulderna som hör till samboegendomarna. Vid värderingen brukar man ta hänsyn till vinstskatten. Summan som återstår adderas ihop och fördelas lika mellan er (14 § Sambolagen). Vid detta fördelningsskede kommer du och din sambo få lika stora andelar av samboegendomen efter skulderna är avdragna. Därmed kommer du i det här skedet får lägenheten fördelat till dig och motsvarande ersättning går till din sambo.Skillnaden mellan vad jag skrev och vad du skrev rör när man gör avdrag för skulderna om man har skulder i annan samboegendom än lägenheten (13 § Sambolagen)Hoppas du fick svar på din fråga!

Ersättning för make efter övertagande av gemensam bostadsrätt efter skilsmässa

2017-10-16 i Bodelning
FRÅGA |Skilsmässa Vår dotter o make har två barn o bostadsrätt. Ingen enskild egendom. Hur löser dottern ut maken?Har satsat lika mkt när d köpt lägenheten. Inköpt för 2 milj. Värderat idag till 2,8 miljLån 1,7 milj. Hur räknar man?Tack på förhandPS. Svarar ni kostnadsfritt, så ok. Annars måste jag avstå från råd.
Frida Gustafsson |Hej! Tack för din fråga, denna svarar jag kostnadsfritt på. Då er dotter och hennes make ska skilja sig kommer en bodelning att ske. En bodelning innebär att alla deras egendomar som de har, då de inte hade någon enskild egendom, kommer att delas lika. (9 kap 1§ Äktenskapsbalk) Till detta ingår då deras bostadsrätt. Som jag tolkar frågan äger de lika mycket i bostadsrätten och delar även lika på lånet.När man räknar ut värdet av bostadsrätten och hur mycket de ska få ut, räknar man först bort lånet: 2,8 miljoner – 1,7miljoner = 1,1 miljoner, vilket innebär att de ska få ut 0,55 miljoner var. Om er dotter tar över bostadsrätten och då också tar över lånet, så ska hennes make få ut 0,55 miljoner av henne i ersättning. Eftersom hon får bostadsrätten värd 2,8 miljoner men också tar över lånet på 1,7 miljoner. Egentligen har båda parterna 1,4 miljoner i fastigheten och 0,85 miljoner i skuld för lånet. Då er dotter i så fall även tar över sin makes del av lånet får han ut 0,55 miljoner, istället för 1,4 miljoner.Hoppas du fick svar på din fråga!