Innebörden av att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, ÄktB 1:3

2016-05-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min partner ska skiljas efter många års äktenskap.Det har nu blivit tal om bodelning och eventuellt inblandning av advokater om vi inte kan komma överens.Jag undrar om det är min skyldighet att betala hälften av ett lån som min partner tog ensam de första åren av vårat giftermål? Jag undrar också om jag måste betala för juristrådgivning som min partner valt att uppsöka på eget bevåg?Just nu äger vi en bostadsrätt tillsammans. I dagsläget letar jag efter en hyresrätt och ska flytta så fort jag kan.Måste jag fortsätta att betala av på lägenhetslånet trots att jag inte bor kvar i lägenheten så länge vi är gifta?Jag har bevis på att min partner varit otrogen under många år. Kan jag erhålla kompensation för otroheten och/eller för att min partner använt våra pengar under sina otrohetsaffärer?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap 3§ stadgas att vardera make råder över sin egendom och svarar för sin skulder. Vid en bodelning vid äktenskapsskillnad har makarna dock som huvudregel rätt att räkna av sina skulder på sitt giftorättsgods (dvs den egendom som ska delas med den andra maken), se ÄktB 11 kap 2-3§§. (Undantag föreligger om maken t ex har en pantsatt skuld i sin enskilda egendom eller skulder som endast är hänförliga till makens enskilda egendom.) Giftorättsgodset består av all egendom som inte har gjorts till enskild genom avtal eller förordnande av tredje man, se ÄktB 7 kap 1-2§§.Ovanstående innebär alltså att du inte är ansvarig för din partners skulder och inte ska betala dem i någon del. Dock kommer din partners skulder att räknas av mot den egendom som han/hon har kvar vid den kritiska tidpunkten för bodelning, vilket innebär att du inte får ut ett lika stort värde vid bodelningen. Det är dock i sin ordning eftersom vardera make själv äger och bestämmer över sin egendom.Avseende din fråga om bostadsrätten: Om du står som låntagare på lånet är du skyldig att amortera enligt avtalet.Angående otroheten: Även om otrohet är moraliskt klandervärt kan det inte angripas juridiskt. Det är fullt lagligt att vara otrogen i Sverige, varför du inte kan erhålla någon ersättning/skadestånd pga det. Som jag inledningsvis nämnde så äger vardera make sin egendom. De pengar din partner tjänar är hans/hennes egna och du har ingen rätt till dem (du har bara rätt till hälften av den egendom din partner har kvar vid den kritiska tidpunkten (se 9 kap 2§) för bodelningen). Det gäller även om ni haft pengar på ett gemensamt konto. Du kan alltså inte göra några som helst anspråk på ersättning för det din partner har bjudit sin nya älskare/älskarinna på.Länk till äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230 .Med vänlig hälsning,

Äganderätten styr bodelningen av giftorättsgods

2016-05-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min man (vi Har varit gifta i 1 år) har ärvt ett hus av hans föräldrar. Han står på 90% av huset och jag står på 10 % av huset. Huset har idag inga lån och taxeras till lite över 3 miljoner. Vi kommer efter renovering av huset att ha ett lån på ca 2000000 som vi står på gemensamt. För mig känns det hela konstigt känslomässigt eftersom det inte känns som om vi äger huset gemensamt, det känns som min man äger huset. På banken pratade de om att efter 5 år som gifta oavsett vad som står skrivet så kommer vi äga hälften var. Stämmer det?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag vill börja med att hänvisa till äktenskapsbalken som jag nedan kommer förkorta som ÄktB (se länk https://lagen.nu/1987:230). Det är denna lag som vi finner svaret på din fråga.Detta problem berör giftorättsgods, något som du kanske hört talas om, men jag går igenom det lite kort ändå. Giftorättsgods är egendom som en eller båda makarna äger, så länge det inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Giftorättsgods kan alltså vara all egendom som båda makarna äger, men det är även möjligt att makarna bara har enskild egendom (detta ska då regleras genom äktenskapsförord om det inte fåtts genom arv eller gåva osv. se 7 kap. 2 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Vad händer då med giftorättsgods? Vid en bodelning, som makarna ska göra när de skiljer sig, ska giftorättsgodset dela lika mellan makarna enligt 9 kap. 2 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Tanken är att en make som t.ex. oftast köper matvaror och betalar för saker som inte direkt bidrar till makarnas förmögenhet inte ska hamna i ett ekonomiskt underläge gentemot en make som står för alla inköp vars värde finns kvar, som bilar och möbler. Därför ska bodelning ske, för att jämna ut denna obalans och denna gör så att vardera make får hälften av giftorättsgodset var och därför är i ungefär samma ekonomiska ställning som varandra vid slutet av ett äktenskap. Nu när jag gått igenom giftorättsgods så ska jag börja redogöra för hur saker ligger till för dig. Jag antar att ni inte har ett äktenskapsförord som gör att er egendom är enskild. Jag skriver om vad som gäller utifall att ni har ett äktenskapsförord som reglerar precis detta. Jag vill börja med att säga att äganderätt är skiljt ifrån giftorätt. Det betyder att äga en sak inte är samma sak som att saken är giftorättsgods. Banken har alltså fel när de säger att ni kommer äga hälften var om fem år, det stämmer inte alls. Men med tanke på att man delar hälften av giftorättsgodset när man skiljer sig, spelar det någon roll? Som det är så ofta när det gäller juridik så beror det på. Skulle det vara så att ni har ett äktenskapsförord som säger att all egendom ni har är enskild egendom så spelar det mycket stor roll. Skulle ni skilja er skulle du endast få behålla 10 % av huset men fortfarande stå på halva lånet. Eftersom det är enskild egendom och det är endast giftorättsgods som delas. Troligtvis skulle detta anses som oskäligt och din make skulle ta över lånet eftersom det är kopplat till fastigheten och det är i hans intresse att det betalas. Skulle du behålla lånet men sluta att betala det skulle banken utmäta fastigheten och sälja den, det gör ju dig inte så mycket eftersom du äger så liten del, alternativt ingen del av den. Därför antar jag att ni inte har ett äktenskapsförord och kommer inte gå in på det mer än såhär. Annars skulle banken inte säga som de gjorde.Nu är det snarare så att ni delar på hälften av fastigheten om ni skiljer på er. Men med det ägandeförhållande som ni har just nu (att du äger 10 % och din make äger 90%) så blir det ändå konstigt. Detta eftersom att innan man lägger ihop båda makars giftorättsgods ska man räkna av skulder från den innan man delar (se 11 kap. 2-3 §§ ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1).Låt mig demonstrera detta med ett exempel för tydlighetens skull. I detta exempel antar jag att det enda ni har är fastigheten som är giftorättsgods.Fastigheten är värd 3 miljoner kr för enkelhetens skull och lånet säger du uppgår till 2 miljoner. Ni står på halva lånet var så ni har båda ett lån på 1 miljon kronor. Du äger 10 % av fastigheten så du äger fastighet till ett värde av 300 000 kr. Din make äger då resterande del av fastigheten, nämligen 2,7 miljoner kronor. Om ni då skulle bodela skulle ni först göra en avräkning av skulder. Det går till så att ni tar bort skulder från värdet av ert giftorättsgods. Din make tar bort en miljon från sina 2,7 miljoner och får då skuldfri egendom till ett värde på 1,7 miljoner kronor. Du tar bort en miljon kronor från dina 300 000 kr och får då kvar minus 700 000 kr. Det går inte att ha negativt värde genom en skuldavräkning i Sverige så istället får du inför denna bodelning egendom till ett värde på 0 kr. Därefter slår ni ihop vardera giftorättsgods 1,7 miljoner + 0 = 1,7 miljoner. Därefter får ni hälften var. 1,7 delat med två är 0,85. Nu är bodelningen gjord, ska vi se hur rättvis den blev? Ni fick båda 0,85 miljoner kronor i fastighet. Sen tidigare hade du fastighet till ett värde av 300 000 kr. 0,85 + 0,3 = 1,15 Du har alltså efter bodelningen fastighet till ett värde av 1,15 miljoner kronor medan din make har fastighet till ett värde av 0,85 + 1 = 1,85 miljoner kronor. Bodelningen är ju tänkt att göra så att värdet blir lika, men din make har fastighet till ett värde av 700 000 kr mer än dig, hur kommer det sig? Jo, eftersom du inte fick full avräkning för din skuld för att du inte stod som ägare på mer än 10% av fastigheten så får du mindre efter en eventuell bodelning. Därför har banken även i detta fall helt fel när de säger att ni kommer äga hälften var efter 50 år. Det är förståeligt för dig att det känns konstigt för att det är konstigt. Jag skulle råda dig att få din make att antingen ta en större del av lånet, så det motsvarar 90% av fastigheten, eller ge dig 40% av fastigheten så att det blir ett rättvisare förhållande. Det finns däremot en eventuell räddning för dig om ni inte skulle ändra i lånet eller ägandet av fastigheten. I 12 kap. 1 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1) står att om en bodelning skulle ge ett orättvist resultat kan den ändras så att ena maken får behålla mer giftorättsgods. Detta skulle du kunna yrka på vid en eventuell bodelning och då skulle du eventuellt kunna behålla mer av din giftorättsgods så att den totala bodelningen (som ska omfatta allt giftorättsgods, inte bara fastigheter som i exemplet ovan) blir mer rättvis. Men detta är ingenting jag skulle förlita mig på, utan det är mycket bättre att försöka lösa det i god tid.Jag hoppas jag besvarat din fråga, kvarstår några funderingar om vad som helst, ett ord, en mening, uträkningen, så är det bara att lämna en kommentar här på hemsidan så ska jag göra mitt bästa att förtydliga det.Vänligen,

Gamla bodelningsavtal är ogiltiga

2016-05-15 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag gjorde ett bodelningsavtal på 1970 talet inom äktenskapet. Vi har inte separerat och vi lever fortfarande tillsammans. I avtalet ingick även ett hus med lån. Vi separerade inte, är fortfarande gifta och den fastighet som det gällde då är sedan länge såld och andra fastigheter har ägts av oss sedan dess. Fråga: gäller detta avtal fortfarande eller anses det vara ur världen efter en viss tid eller hur fungerar det? Vi vill ta bort detta bodelningsavtal som gjordes då. Hur gör man det?Vanlig giftorätt skall gälla för oss.Vi har nyligen gjort ett äktenskapsförord där giftorätten står som gällande överenskommelse.Kommer detta bodelningsavtal att hänga med och orsaka problem när en av oss går bort?MVH
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lagar om makar återfinns för det mesta i äktenskapsbalken. Nedan kommer jag att förkorta äktenskapsbalken som ÄktB. Denna lag finns att läsa https://lagen.nu/1987:230.Jag kommer i denna fråga inte riktigt beröra innehållet eftersom det aldrig går så långt att innehållet blir relevant. Svaret jag redogör för nedan är alltså vad som gäller oavsett vad som står i avtalet.Det är inte möjligt att på något sätt avtala om bodelningen om det inte är till en omedelbart förstående äktenskapsskillnad enligt 9 kapitlets 13 § ÄktB. Det betyder att ett sådant bodelningsavtal är gällande om ni är påväg att skilja er, eller är om ni är överens om det och ni vill avtala om bodelningen. Detta avtal ska enligt samma paragraf vara skriftligt. För att det skulle varit giltigt då måste ni alltså ha ett skriftligt avtal. Vill ni inte att avtalet längre ska vara giltigt kan ni endast riva sönder det.Inte för att detta behövs, eftersom det ändå endast är giltigt i en kort påföljande skilsmässa, något som inte blev aktuellt för er.Det står även i samma paragraf att andra avtal som makar försöker göra om hur bodelningen ska gå till är ogiltiga om det inte är äktenskapsförord. Så om det är ett äktenskapsförord ni gjorde på 70 talet så skulle det förmodligen vara gällande. Men eftersom ni gjort ett nytt så skulle man inte ta hänsyn till det gamla eftersom det är så pass gammalt och ni gjort ett nytt äktenskapsförord. Detta betyder också att det inte finns några andra alternativ till avtal ni kan ha gjort. Ni behöver alltså endast riva det gamla avtalet om det finns kvar, annars så har ni ett nytt äktenskapsförord.Vill ni verkligen vara helt säkra kan ni göra ett tillägg till ert nuvarande äktenskapsförord och skriva att det gamla avtalet inte ska gälla, men jag tror verkligen inte att det behövs. Ni har gjort tillräckligt med det nya äktenskapsförordet.Hoppas detta besvarade era frågor, har ni fler frågor kommentera på denna fråga på hemsidan så ska jag försöka svara så fort jag kan!Vänligen,

Hur går bodelning tillväga?

2016-05-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag håller på och skilja mig och har undrar lite hur jag ska gå till väga? Min ex man ska bo kvar i vår gemensamma bostad rätt och köpa ut mig. Vi är överens om allt vad gäller pris ,tillgångar mm. Banken sa att vi borde göra en bodelning . Hur går jag till väga? Kan vi skriva ett avtal (jag och ex maken) och bara skriva under vad gör jag med avtalet? Känner mig jätte förvirrad. Måste jag anmäla nått till skatteverket?Hur går detta till ? Hur går jag till väga?Tacksam för hjälp!Med vänlig hälsning Petra
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. När två makar skiljer sig ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, 9 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning ska förrättas när äktenskapet är upplöst, dvs när dom från tingsrätten om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft, men om någon av makarna begär det kan bodelning förrättas under tiden skilsmässan pågår och innan det finns en slutgiltig dom på skilsmässa, 9 kap 4 § ÄktB. Vid bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan vara antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Enskild egendom är egendom som gjorts enskild genom antingen äktenskapsförord eller tredje mans förordnande, exempelvis genom testamente. Värdet av varje makes giftorättsgods läggs därefter samman. Sedan får varje make göra avdrag för sina eventuella skulder. Därefter läggs värdet av båda makarnas giftorättsgods ihop och delas på hälften, och vardera hälft ska alltså tillfalla vardera make (11 kap. 2-3 §§). Såhär går en bodelning till enligt lagtexten. Makar kan däremot avtala om annat eftersom det precis som i övriga avtalsförhållanden råder avtalsfrihet mellan makar. Högsta domstolen har sagt att det inte uppställs något krav på ett bodelningsavtals innehåll, det enda som krävs är att man ska kunna utläsa att det skett ett skifte mellan makarna av egendom. Det bör dock erinras att det vid bodelning krävs en skriftlig handling som båda makarna ska skriva under, 9 kap. 5 §. Du behöver mig veterligen inte anmäla något till skatteverket. För att allt ska gå rätt till och för att dina intressen ska skyddas rekommenderar jag att ta kontakt med en familjejurist som är specialiserad på området. En sådan kommer ta väl hand om ditt ärende. I vissa fall kan även bodelningsförrättare förordnas på begäran av en make, 17 kap. 1 §. Hoppas att Du har fått svar på dina frågor och att Du känner att du fått saker och ting mer klargjorda! Vänliga hälsningar,

Rätten till likadelning av giftorättsgods genom bodelning vid äktenskapsskillnad

2016-05-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag äger ett radhus (bostadsrätt) tillsammans med min föredetta man (skild på papper sedan 2011 januari). Min ex man bor kvar där sedan jag tvingades flytta ifrån huset då 2011 eftersom jag just då var arbetslös och hade inte råd bo kvar. Han hade då flyttat iväg ett halvår och tog över fastigheten. Men vi äger den fortfarande tillsammans. Han vägrar köpa ut mig och bor med en annan kvinna där. Jag kommer gifta om mig i sommar och undrar om det ställer till det? Kan jag sätta press på min föredetta man att "göra upp om fastigheten"? Vänligen
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av äktenskapsbalken 9 kap 1 och 4§§ https://lagen.nu/1987:230 följer att en bodelning ska ske vid ett äktenskaps upplösning. Om någon av makarna begär det, ska bodelning ske genast.En bodelning innebär att allt giftorättsgods (vilket er bostadsrätt är) ska delas lika mellan er två beloppsmässigt. (All egendom som inte är enskild pga äktenskapsförord eller villkor från tredje man utgör giftorättsgods, se äktenskapsbalken 7 kap 1§). Du har alltså rätt att nu göra anspråk på halva bostadsrätten.Vänligen,

Hur ett äktenskap påverkas av ena makens skulder

2016-05-16 i Bodelning
FRÅGA |Jag har skulder hos kronofogden. Men ska nu gifta mig.drabbas maken med mina skulder då? Jag lever på existens minimum lön.//Med vänlig hälsning, madde
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varje make svarar för sina egna skulder och att ni ingår äktenskap kommer därför inte betyda att din make blir betalningsansvarig för dina skulder 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Däremot är det så att ni båda så länge äktenskapet pågår har en underhållsplikt gentemot varandra, vilket innebär att ni gemensamt ska se till att era personliga behov tillgodoses. Skulle det vara så att du inte har pengar så det räcker till för detta, har din make en skyldighet att skjuta till med så mycket pengar som behövs för att ni båda ska klara er. Detta framgår av 1 och 2 §§ i 6 kap. Äktenskapsbalken. Om ni skulle begära äktenskapsskillnad i framtiden kommer dina skulder att påverka din make vid bodelningen. När man gör en bodelning summeras varje makes tillgångar och minskas med makens skulder. Därefter läggs de sammanlagda tillgångarna ihop och delas lika. I praktiken innebär detta att om du inte har något eller väldigt lite att bidra med till en bodelning kommer det bli så att din make endast överför hälften av sin egendom till dig. För att undvika en sådan situation kan ni upprätta ett äktenskapsförord som undantar all eller bestämd egendom från bodelning. Detta gör ni lättast genom att ta hjälp av en erfaren jurist som Lawline samarbetar med, ni kan boka tid genom att trycka här.Hoppas att mitt svar var till hjälp!

Att göra giftorättsgods till enskild egendom så egendomen inte ingår i en framtida bodelning

2016-05-11 i Bodelning
FRÅGA |Jag är gift och vi har särkullbarn. Makens döttrar har sagt upp kontakten.vi har en bostadsrätt som vi köpt tillsammans. Kan maken överlåta sin del till mig så att döttrarna inte får ärva ifall han dör före mig? Hur gör vi?måste lånen stå på mig också?
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Om din make dör före dig kommer ni troligtvis att göra en bodelning där allt erat giftorättsgods ska delas upp. Egendom som räknas till giftorättsgods är enligt lag (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1) all egendom som inte är enskild eller privat (till exempel kläder). Er bostadsrätt kommer alltså att anses som giftorättsgods oberoende av vem av er som äger den. Detta betyder att vid en bodelning kommer ni att dela på giftorättsgodset och ni kommer att ha rätt till hälften av bostadsrätten var. Om din make avlider och en bodelning sker kommer alltså halva bostadsrätten tillfalla hans dödsbo och räknas in i hans kvarlåtenskap. Denna kvarlåtenskap kommer sedan att gå i arv, bland annat till hans särkullbarn. Eftersom hans barn dessutom är just särkullbarn behöver de inte vänta med att få ut sitt arv tills dess att du avlider utan de har rätt att få ut deras del av arvet direkt enligt lag, se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1. För att undvika att bostadsrätten ska ingå i en eventuell bodelning och då även i din makes kvarlåtenskap så måste bostadsrätten vara enskild egendom. Om ni överlåter hans del till dig så att du står som ensam ägare till bostadsrätten så kan ni enligt lag avtala om att bostadsrätten ska vara din enskilda egendom. Detta gör ni genom att upprätta ett äktenskapsförord där detta stadgas, se https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1. Om bostadsrätten är din enskilda egendom kommer den således inte att ingå i någon bodelning och den kommer då inte heller att tillfalla den kvarlåtenskap som din makes särkullbarn ärver. Hoppas du fick svar på din frågaMed vänlig hälsning

Makars äganderätt och lagfartens betydelse för ägande.

2016-05-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag är gift sedan mycket länge och vårt hus står på min make. Jag vill veta exakt vad det innebär. 1) Äger jag häften av våra tillgångar(vi har inget äktenskapsförord)? 2) vad är en lagfart? Är det detsamma som ägarbevis? Läste någonstans att om min make blir sjuk och lagfarten står på honom kan jag inte komma åt någonting av våra gemensamma tillgångar.
Linda Critchley |Den som med äganderätt förvärvat en fastighet måste inom tre månader efter förvärvet ansöka om lagfart, 20 kap. 1 § jordabalken (JB) (https://lagen.nu/1970:994#K20P1S1). Själva äganderätten till en fastighet övergår dock inte i samband med ansökan om lagfart, utan när giltiga köpehandlingar har undertecknas. I många situationer anses lagfarten medföra en presumtion om äganderätt, t ex vid ansökan om inteckning i fastigheten samt i samband med fastighetsbildning och upprättande av planer enligt plan- och bygglagen.Jag kan inte se att den omständighet att din make står på lagfarten till fastigheten skulle kunna begränsa din möjlighet att komma åt era gemensamma tillgångar. Du kan förvisso inte sälja fastigheten utan din makes medgivande, men gifta pars medgivande inhämtas alltid vid överlåtelse av fastighet om den inte utgör enskild egendom, enligt 7 kap. 5 § äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K7P5S1), oavsett vem som står på lagfarten. Andra tillgångar än fastigheten påverkas inte av lagfarten.När man är gift så råder var make över sin egendom och svarar för sina skulder, 1 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1). Av 7 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1) framgår dock att en makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Förutom genom äktenskapsförord kan egendom bli enskild bl a genom villkor i arv, testamente, gåva, 7 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). När ett äktenskap upphör, genom skilsmässa eller dödsfall, ska en bodelning genomföras, bodelning kan också, om makarna är överens, genomföras under pågående äktenskap, 9 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter avdrag för skulder ska läggas samman och därefter delas lika, 11 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Det är denna regel som medför att många gifta par felaktigt anser sig ”äga” hälften av den andra partens tillgångar. Det handlar dock inte om någon faktisk äganderätt, giftorätten brukar istället ofta beskrivas som ett latent anspråk på delning av egendomens värde vid bodelning.Huset som din make äger, och hans övriga tillgångar, tillhör således honom, på samma sätt som dina egna tillgångar tillhör dig, fram till en eventuell bodelning. I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå, även fastigheten, förutsatt att din make inte fått den i gåva, eller genom arv eller testamente och med särskilt förbehåll om att det ska vara enskild egendom. Efter avdrag för skulder ska värdet av era tillgångar läggas ihop och sedan delas lika mellan er.Med vänlig hälsning,