Vem av makarna har bäst behov av den gemensamma bostaden och har ena maken giftorätt i egendom som den bara andra maken äger?

2017-03-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min man har varit gifta drygt 3 år och sambo i två år innan dess. Vi ska nu skiljas. Jag hade en hyreslägenhet när vi träffades och min man köpte en bostadsrätt i närheten. Efter 7 månaders förhållande flyttade jag till hans lägenhet och hyrde ut min i andra hand. Sen flyttade vi till min lägenhet och han hyrde ut sin. Min lägenhet ombildades till bostadsrätt och vi köpte den tillsammans. Förra året sålde han sin lägenhet och köpte en lägenhet i Spanien för vinsten, så det finns inga skulder på den. Min önskan till honom är att jag får köpa ut honom för priset vi köpte lägenheten för och han får behålla lägenheten i Spanien. Det vill han inte gå med på och vad jag förstår enligt lagen har han rätt. Har jag då enligt lagen rätt till halva värdet av lägenheten i Spanien? Vi har inget äktenskapsförord. Han har en dotter som är 16 år som pluggar och bor i Halmstad. Innan dess bodde hon växelvis hos oss och hos sin mamma. Nu kommer hon troligtvis tillbaka till Stockholm och ska plugga här. Har min man rätt till bostadsrätten vid skilsmässa för att han har en 16 årig dotter? Hon står skriven hos sin mamma. Tacksam för snabbt svar!
Jenny Vilander |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De aktuella rättsreglerna hittar du i äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Sammanfattning Både den lägenhet som fungerat som ert gemensamma hem och lägenheten i Spanien ska ingå i en bodelning. Din man har alltså rätt till hälften av den gemensamma lägenhetens värde men du har samtidigt rätt till hälften av värdet på hans lägenhet i Spanien. Det finns givetvis också möjlighet fördela egendomen på ett annat sätt om ni kan komma överens. Vid en behovsprövning angående vem som har bättre rätt till er gemensamma lägenhet kan dotterns boendesituation få betydelse men även andra omständigheter spelar roll. Jag kommer nu att utveckla detta svar nedan. Det är egendom som utgör giftorättsgods som ska ingå i en bodelningNär ett gift par skiljer sig ska en bodelning göras mellan de (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Det som ska delas mellan makarna är sådan egendom som benämns giftorättsgods (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Huvudregeln är att all egendom som makarna äger, ensamma eller tillsammans, utgör giftorättsgods så länge egendomen inte ska klassas som enskild egendom (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Egendom kan göras till den ena makens enskilda genom ett äktenskapsförord. Ett annat scenario är den ena maken fått något i gåva eller genom testamente med villkoret att egendomen ska utgöra denna makes enskilda (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Eftersom du skriver i din fråga att ni inte har ett äktenskapsförord kommer jag fortsättningsvis utgå ifrån att all den egendom ni äger klassas som giftorättsgods.Det är skillnad på giftorätt och äganderätt Det är viktigt att förstå att det finns en juridisk skillnad på giftorätt och äganderätt. Giftorätten aktualiseras först vid en skilsmässa och medför då att egendomen ska räknas med i bodelningen oavsett vem av makarna som faktiskt är den juridiske ägaren av egendomen. Bara för att en make köper en sak innebär det inte per automatik att makarna samäger den saken, däremot har den andre maken giftorätt i egendomen vid en skilsmässa. När det gäller den ombildade hyresrätten som ni gemensamt köpte som medför giftorätten att den ska tas med i bodelningen. Det stämmer alltså att din nuvarande man har rätt till detta enligt lag. Men även om ni inte var gifta så har han ju ändå en rätt till lägenheten genom ni äger den tillsammans. Som jag förstår dig äger din man ensam lägenheten i Spanien. Utgör lägenheten giftorättsgods ska lägenheten ändå tas med i bodelningen.Du har rätt till hälften av värdet på lägenheten i Spanien Värdet av makarnas sammanlagda giftorättsgods delas sedan lika mellan makarna (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Giftorätten medför alltså att du har rätt att göra anspråk på hälften av värdet när det gäller lägenheten i Spanien trots att din man äger lägenheten ensam. När egendomen sedan ska portioneras ut mellan makarna har varje make rätt att till sin del räkna sådan egendom som man ensam äger (https://lagen.nu/1987:230#K11P7S1). Din man har alltså rätt att själv behålla lägenheten i Spanien och istället ersätta dig ekonomiskt.Dotterns boendesituation är av betydelse men man tittar även på andra sakerNär det gäller makarnas gemensamma hem och möbler (oavsett vem som äger vad) är det den make som bäst behöver egendomen som har rätt att tillgodoräkna sig den (https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1). Vid behovsprövningen väger det ofta tungt ifall den ena av makarna har ett barn som ska bo hos sig. Men vid en sådan prövning måste man samtidigt se till alla aktuella omständigheter i situationen. Ska dotter t.ex. bo växelvis alternativt har möjlighet att bo hos sin mamma kan det vara en sak som minskar din mans behov av att få lägenheten. Man tittar också på ekonomiska förhållanden och en make kan även göra gällande affektionsvärde. Det är väldigt svårt att bedöma var det hela skulle landa i just ert fall men dotterns boende kan få betydelse. Detta blir ju dock främst aktuellt om man skulle dra det hela till domstol. För att din man ska få överta din del av lägenheten krävs det också att detta framstår som skäligt, alltså rättvist. Detta blir i sig ytterligare en bedömningsfråga. Det är ju fullt möjligt för er att komma överens om ett annat arrangemang. Du skulle till exempel kunna säga att du avsäger dig din giftorätt till lägenheten i Spanien mot att din man låter dig behålla lägenheten alternativt helt avsäger sig sitt anspråk.Det finns ytterligare en regel som jag skulle vilja uppmärksamma dig på. När det par som varit gifta under en kortare tid än 5 år finns det möjlighet att jämka en bodelning så att giftorättsgodset delas med en annan kvot än hälften (https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1). Till denna tidsperiod räknas även eventuell tid som paret varit sambor innan man gifte sig. Du skriver att ni varit gifta i 3 år och innan dess sambor i 2 år, denna jämkningsregel borde därför inte bli aktuell men jag vill ändå uppmärksamma dig på att den finns. Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga och lycka till!Bästa hälsningar,

Bodelningsavtalets giltighet

2017-03-22 i Bodelning
FRÅGA |Om man avslutar ett bodelningsavtal med följande fras:"Med denna bodelning förklarar vi oss båda nöjda och i och med detta har ingen av oss något krav av vad slag det än må gentemot den andre."Är man säker då på att allt är avslutat, eller finns det något kryphål?
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om bodelningsavtal och huruvida parterna är bunden av detta. Bodelningen ska ske vid äktenskapsskillnad och ska upprättas på en handling som båda parter skriver under, men några direkta formkrav utöver dessa finns inte, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄB). (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Ett bodelningsavtal är en överenskommelse mellan makar och kan inte ensidigt ändras av ena maken eller makan. Detta betyder att bodelningsavtalet är bindande, förutsatt att det inte finns någon särskild grund för att ogiltigförklara bodelningsavtalet. Kommer man inte överens om bodelningen kan man få en bodelningsförrättare förordnad av domstol, som hjälper till med bodelningen. Bodelningsavtalet behöver inte registreras utan blir giltigt vid makarnas underskrift och kan även registreras hos Skatteverket av andra skäl, så att till exempel borgenärer får information om att bodelningen har gjorts. Formuleringen: "Med denna bodelning förklarar vi oss båda nöjda och i och med detta har ingen av oss något krav av vad slag det än må gentemot den andre." är ett sätt att garantera att ingen av makarna i efterhand kan ställa andra krav eller invändningar mot det som tidigare undertecknats. Var noga med att kontrollera vem det är som skrivit bodelningsavtalet och som skrivit själva formuleringen. Det bästa är att kontakta en advokat som får göra en bedömning av bodelningsavtalet i sin helhet för att garantera att det inte finns några kryphål. Dock är ett bodelningsavtal civilrättsligt bindande och enligt min mening borde det inte finnas något kryphål med den nämnda formuleringen. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor eller funderingarMed vänlig hälsning,

Köp av egendom efter brytdagen

2017-03-21 i Bodelning
FRÅGA |Min man vill skiljas och vi har därför sålt huset och skaffat vars ett boende. Min man har skaffat en hyreslägenhet men jag kunde inte få tag i en hyres utan var tvingad att köpa. Hur funkar nu detta när man gör en bodelning? Räknas värdet av den lägenheten in i bodelningen?Mvh
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är bara de tillgångar och skulder ni hade på brytdagen som ska bodelas. Med brytdagen menas den dag då ni ansökte om äktenskapsskillnad. Tillgångar och skulder som uppkommer efter denna dag, ska som huvudregel lämnas utanför bodelningen. Detta innebär att de tillgångar och skulder ni förvärvar efter att ni ansökt om äktenskapsskillnad, får ni själva behålla, utan att detta påverkar bodelningen. Den bostaden du har köpt efter det att brytdagen ägt rum räknas alltså inte med i den kommande bodelningen. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Kan min sambo göra anspråk på min bostad?

2017-03-21 i Bodelning
FRÅGA |Om jag och min sambo separerar, vad gäller då ?För några år sedan köpte jag ett hus. Jag lånade pengar av sambon till husköpet, men inga papper skrevs.Hela köpet gjordes i mitt namn.Kan han göra anspråk på huset vid ev separation?Min avsikt är naturligtvis att betala tillbaks det jag lånat, även om ingenting finns skrivet.
Sofia Holgersson |Hej!Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Eftersom ni är sambos gäller sambolagen, vilket innebär att allt ni köpt för gemensamt bruk (både saker och bostäder) delas lika mellan er vid en eventuell separation, detta framgår av sambolagen 3§, 6§ och 14§. Jag uppfattar det som att du har köpt huset för ert gemensamma bruk, dvs med avsikt att ni båda ska bo i huset. Det betyder att han har rätt till halva huset enligt sambolagen 3§ och 14§. Eftersom ni inte skrivit papper på lånet mellan dig och din sambo men du ändå tänkt betala tillbaka detta så ska du räkna av denna skuld på huset innan det delas lika mellan er, sambolagen 13§. Detta innebär att du ska räkna bort de pengar du lånat av din sambo samt andra eventuella skulder på huset innan ni delar. Ni kan självklart komma överens om annat genom att skriva ett samboavtal (ett avtal som reglerar vem som äger vad vid separation), så jag rekommenderar dig starkt att prata med din sambo och diskutera hur ni vill lösa bodelning vid en eventuell separation. Jag rekommenderar er att skriva ett samboavtal eftersom det underlättar mycket och kan hjälpa till att undvika onödigt bråk angående bland annat bostaden, men också lånet av pengarna vid eventuell separation. Vill ni ha hjälp att upprätta ett samboavtal själva kan ni göra det här, eller om ni vill ha juridisk rådgivning och hjälp av en jurist att upprätta ett sådant kan ni göra det här.Hoppas du fått svar på din fråga!

Bodelning av fastighet vid äktenskap

2017-03-22 i Bodelning
FRÅGA |Vi ska separera, maken bor kvar i villan. Hur gör man med lånen och underhåll av villan, om bägge fortfsrsnde står som ägare.
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om vad som händer vid en äktenskapsskillnad om båda makarna står som ägare till lån på en fastighet och ena maken vill bo kvar. För det första ska det göras en värdering av fastigheten i samband med en bodelning och då ska ni utgå från fastighetens marknadsvärde. Ni kan använda er av en värderingsman för att på objektiva grunder komma fram till en rimlig värdering av fastigheten.När ni kommit överens om ett värde är det brukligt att från detta värde dra bort:Den latenta skatten – Den skatt som ni behövt betala om fastigheten de facto såldes.Beräknade försäljningskostnader – De kostnader som skulle uppkommit i samband med försäljningen av fastigheten (för exempel kostnad för mäklare). Värdet som blir kvar är sedan det som används som underlag vid er bodelning. Din make ska bo kvar i villan och får då lösa ut dig genom att lånet skrivs över på honom och att du kompenseras för din del av fastigheten. Dessutom ska lagfarten stå skriven på honom.Det är vanligt att den ena maken övertar den gemensamma bostaden i samband med bodelningen. Om en fastighet överlåts genom ett bodelningsavtal så behöver inte den överlåtande maken (du) betala någon kapitalvinstskatt. Istället får den make som övertar fastigheten betala kapitalvinstskatt för hela fastigheten när denne i sin tur avyttrar fastigheten.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, hör av dig om du har några fler frågor eller funderingar.Med vänlig hälsning,

Bodelning efter kortvarigt äktenskap

2017-03-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Har uppfattat att vid ett kortvarigt äktenskap (några månader) så gäller inte hälften var vid en bodelning (om man inte är överens. I mitt fall så är det min man som har stått för det ekonomiska men han har inför äktenskapet gett mig en skev bild om honom för att jag ska gifta mig med honom. (Kan ej ta upp det online) Nu när vi är gifta så känner jag mig lurad, kränkt, mobbad och illabehandlad. Om jag inte får hälften av bodelningen så vill jag ha en kompensation på korta tiden jag har fått leva med honom. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt och kan inte skriva offentligt vad jag har fått stå ut med. Vad kan jag luta mig på? För övrigt så har jag en del bevisning.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här typen av frågor regleras i äktenskapsbalken.Jag uppfattar det som att du vill skilja dig från din man. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan er genom bodelning som du säger (9 kap. 1 § ÄktB). Vad ingår i bodelningen?Vilken egendomen som ingår i en bodelning beror inte på vem som äger den, utan hur den klassificeras. I bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). I 7 kap. 2 § ÄktB står det vad som är enskild egendom. Hur delas egendomen upp vid en bodelning?Huvudregeln är att vad som återstår av makarnas sammanlagda giftorättsgods, efter betalning av skulder, ska delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Dock är det så att bodelningen kan jämkas, vilket det står om i 12 kap ÄktB. I 1 § första stycket i samma kapitel står det att om det är oskäligt att en make vid bodelning ska lämna egendom till den andra maken så kan det istället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Det kräver att din make har haft mer giftorättsgods inför bodelningen, vilket jag, av dig, uppfattar att han har. Det står också att hänsyn särskilt ska tas till äktenskapets längd. Kortvarigt äktenskapEnligt lagmotiven bör gränsen mellan kortvariga och långvariga äktenskap dras vid 5 år. Alltså är erat äktenskap, som varat några månader, ett kortvarigt sådant. Dock så kan det räknas som ett långvarigt äktenskap om ni har bott tillsammans innan och på så sätt uppnår en tid på 5 år även om majoriteten av tiden var som sambor och inte gifta. Men jag utgår från att ni inte har gjort det då du verkar säker på att erat äktenskap är att klassificera som ett kortvarigt.I rättspraxis tillämpas en schablonregel vid kortvariga äktenskap. Den innebär att för varje år som ni har varit gifta utgår 1/5 av ens giftorättsgods till bodelning, vid 1 år 1/5, vid 2 år 2/5 osv... Även andra omständigheter räknas emellertid in vid jämkning av bodelning. Men mycket tyder på att din man inte kommer behöva räkna in särskilt stor del av sitt giftorättsgods i bodelningen och således kommer du inte få en 50/50 delningen av egendomen…Kompensation för annatDu nämner att du bl.a. känner dig mobbad och kränkt. I 2 kap. 1 § skadeståndslagen, står det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar bl.a. personskada ska ersätta skadan. I 2 kap. 3 § står även att den som allvarligt kränker annan genom brott kan bli skyldig att ersätta skadan. Om du har tagit skada av din mans beteende och kränkningar råder jag dig därför att göra en polisanmälan!Hoppas du fått svar på dina frågor!

Ingår makens arv i bodelningen?

2017-03-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min man ska skiljas. Jag behöver ställa några frågor. Min man fick ett arv på en miljon kronor 2014. Min fråga lyder: har jag rätt till halva arvet? Min man är mycket förtegen om sitt arv, och vill inte låta mig veta hur mycket han har på banken, den rätten borde jag väl få nu när vi ska skiljas. Därför skriver jag nu till er och hoppas att ni kan svara på mina frågor. Jag vet heller inte om arvet är enskild egendom. Om det skulle visa sig att det inte är det, så har jag väl rätt att få hälften vid skilsmässan?Vill att allt ska gå rätt till väga. Hur går en bodelning till?Behöver jag anlita enjurist/advokat?Med vänlig hälsning
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga beror givetvis på om arvet har ett förbehåll om att det ska vara enskild egendom. Om det är så att det finns villkor om enskild egendom kommer du inte få någon del av det i bodelningen. Om det däremot inte finns något villkor om enskild egendom kommer detta arv att vara giftorättsgods och du har giftorätt i det och ska då som huvudregel få hälften i en bodelning.Det är alltid bra att ta hjälp utav en jurist vid bodelning så att allting går rätt till. Klicka här för att boka tid med en utav Lawlines jurister inom området!Vänliga hälsningar,

Försummande av redovisningsplikten vid bodelning

2017-03-20 i Bodelning
FRÅGA |Min exfru ägde en lägenhet som jag inte visste om vid skillsmässan. Alltså fick jag inte tillgång till värdet av den. Jag fick reda på detta i dag. Nu har det gått 7 år sedan vi skildes. Kan jag på något sätt komma åt detta?
Helin Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad tillämpas reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB). Eftersom att bodelning ska göras med utgångspunkt i allt båda parter har i sin egendom så har varje make en redovisningsplikt (9 kap. 3 § ÄktB). Redovisningsplikten innebär varje make har en skyldighet att redovisa för all egendom han eller hon ägde och alla skulder han eller hon hade vid den tidpunkten då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Jag förstår det som att din exfru har försummat sin redovisningsskyldighet genom att inte redovisa för lägenheten som hon hade i sin egendom när talan om äktenskapsskillnad väcktes.Eftersom att din exfrus lägenhet inte räknades med i bodelningen så skriver du att du inte har fått tillgång till värdet av den. Således uppfattar jag det som att du inte har fått ut hela din andel i boet. På grund av att du inte har fått ut hela din andel i boet så har du en fordran på din exfru för bristen (11 kap. 11 § ÄktB). En sådan fordran omfattas av den allmänna preskriptionstiden om 10 år (2 § preskriptionslagen). Det borde innebära att du fortfarande har ett fordringsanspråk enligt 11 kap. 11 § ÄktB på din exfru, eftersom att er bodelning ägde rum för 7 år sedan.Behöver du hjälp med att gå vidare med detta finns det möjlighet att boka tid hos en av våra jurister, här.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,