Vem tillhör förlovningsringen och vigselringarna vid en skilsmässa?

2017-12-13 i Bodelning
FRÅGA |Vem tillhör förlovningsringen och vigselringarna vid en skilsmässa om mannen köpte förlovningsringen och paret delade för kostnaden för de två vigselringarna? Ingår förlovningsringen i bodelningen även om den var given som en gåva innan bröllopet? Inget äktenskapsförord.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I en bodelning mellan två makar ska giftorättsgods ingå. Egendom som inte är enskild egendom, utgör giftorättsgods.Enskild egendom kan vara:- Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild- Egendom som man har fått genom gåva- Egendom som man har fått genom testamente- Egendom som man har ärvt och som enligt testamente ska vara enskild egendom- Egendom som man har fått genom ex. livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som har tecknats av någon annan- Det som har trätt istället för ovanstående egendom, t.ex. vid en försäljningFör att det ska räknas som enskild egendom krävs det dock att det finns ett villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda i alla de ovanstående fallen. Detta framgår av 7 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken. Det är alltså villkoret som avgör om egendomen räknas som enskild egendom eller inte.Vigselringarna och förlovningsringenVigselringarna utgör alltså giftorättsgods då de inte faller under någon punkt ovan. Samma gäller förlovningsringen då jag uppfattar det som att den var given som en gåva men utan något villkor om att den ska vara din enskilda egendom. Samtliga ringar ska alltså ingå i er bodelning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur räknar jag ut latent kapitalvinstskatt på huset?

2017-12-12 i Bodelning
FRÅGA |Vem kan hjälpa oss att beräkna hur mycket jag ska köpa ut min man ur vårt gemensamma hus nu när vi skiljer oss? Jag har hittat olika beräkningar men blir förvirrad och osäker på att jag räknar rätt.Fiktivt värde för mäklarkostnader, är 2,5 % av marknadsvärdet rimligt?Ska man ta med utgifter för lagfart och pantbrev?Vi köpte huset för 2,2 miljoner.Marknadsvärdet är 3,7 miljonerVi har lån på 2,6 miljonerHar renoverat för 600 tusen.3700000-2800000= 9000009000000x0,22/2=utköpssumman? Tacksam för återkoppling!
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni äger huset med hälften var så ska du lösa ut din make med halva marknadsvärdet minskat med latent kapitalvinstskatt. Det är svårt för mig att göra en exakt beräkning av den latenta kapitalvinstskatten åt dig, men jag kan göra en ungefärlig uträkning så att du kan få en känsla för vilken summa det rör sig om. När du ska räkna ut den latenta kapitalvinstskatten så måste du börja med att ha anskaffningsvärde, kostnader för ny-, till- och ombyggnadskostnader och mäklararvode klart för dig. I min uträkning kommer jag att använda mig av ett mäklararvode som motsvarar 2% av marknadsvärdet. Det är inte en siffra som nödvändigtvis är helt korrekt. Min uträkning:3.700.000 kr (marknadsvärdet)- 2.200.000 kr (anskaffningsvärdet)- 600.000 kr (förbättringskostnader)- 74.000 kr (mäklararvode, 2 % av marknadsvärdet)= 826.000 kr (kapitalvinsten)x 0,22 = 181.720 kr (latent kapitalvinstskatt)3.700.000 kr - 181.720 kr = 3.518.280 kr (värdet som ni ska dela på)Den ungefärliga summan du ska köpa ut din make för är alltså 1.759.140 kr (hälften av 3.518.280 kr). För att du ska kunna lösa ut din make så måste du ta över hans lån. I praktiken så innebär det att du måste ha ett lånelöfte från banken för att ta ett nytt lån för att betala din makes lån. Om ni vill ha hjälp med att upprätta en bouppteckning så kan ni anlita en jurist genom att ringa oss på 08-533 300 04. Vänligen,

Kan en efterlevande make/maka göra vad som helst med arvet?

2017-12-12 i Bodelning
FRÅGA |Min far och hans fru har ett gemensamt barn, min far har mej och min syster sedan tidigare, de har skrivit ett testamente där hans fru ska sitta i orubbat bo om min far går bort först. Alltså får jag och min syster vänta tills båda är borta och då ska vi tre, jag, min syster och vår halvbror dela allt på oss tre i lika stora delar. Min fråga är nu, kan min fars fru sälja/ge bort/skriva över/göra vad hon vill med arvet innan hon i sin tur går bort? Eller räknas allt ihop då min far går bort och hon är "låst" vid detta?
Simon Rydberg |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Det är Ärvdabalken som reglerar hur arv ska fördelas mellan arvingarna. I 1 kap 1 § ärvdabalken står det att alla barn till den som har avlidit har rätt att ärva efter den som gått bort. Enligt 3 kap 1 § ärvdabalken tillfaller arvet, om personen var gift, i första hand den efterlevande maken till den avlidne. Om den avlidne har ett barn som inte är den efterlevande makens, dvs ett särkullbarn, får den efterlevande maken endast den del av arvet som tillhör särkullbarnet om särkullbarnet avstår sin rätt till arvet till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap 9 § ärvdabalken. Arvet får makan med fri förfoganderätt vilket innebär att hon fritt kan disponera över egendomen, såsom att sälja, nyttja, förbruka eller skänka bort den. Dock har hon inte möjlighet att testamentera bort er del av er fars arv, 3 kap 2 § 1 st sista meningen ärvdabalken. Detta innebär att er fars fru får göra allt hon vill med arvet förutom att testamentera bort det. Men enligt 3 kap 3 § ärvdabalken får inte den efterlevande maken på ett otillbörligt sätt minska den del av arvet som tillhör särkullbarnen. Om den efterlevande maken gör detta har ni som särkullbarn rätt att få ersättning ur hennes arv när hon går bort.Vänligen,

Ska säng köpt på avbetalning räknas med i sambobodelning

2017-12-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har gått i sär. I juni köpte jag en säng på avbetlaning (som står på mig). Vi gick i sär i september och då hade jag bara betalat av 3000. Nu kräver han att han ska få halva sängen vid bouppdelniningen. Kan han kräva det trots att sängen inte ens var endet tredjedel arbetslös vid uppbrottet?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar att din fråga handlar om huruvida din föredetta sambo har rätt till halva sängen som du har köpt på avbetalning.Om man granskar de regler som finns kring bodelning, efter att ett samboförhållande upphört, är det samboegendomen som ska delas lika mellan parterna. Detta framgår av 8 § sambolagen. Sambornas gemensamma bohag är att se som samboegendom i det fall det är förvärvat för gemensamt bruk vilket framgår av 3 § samt 6 § sambolagen. En säng är att anse som gemensamt bohag och som jag tolkar det är den införskaffad under samboförhållandet för att den ska användas gemensamt. Detta innebär alltså att sängen ska räknas med i bodelningen och det spelar ingen roll att den är inköpt av dig.Vid en bodelning beräknar man respektive sambos andel, hur mycket respektive sambo äger. På detta får båda göra avdrag för sina skulder och sedan läggs allt ihop och det slutliga värdet delas lika parterna mellan. Detta framgår av 12 - 14 §§ sambolagen. Som nämnt måste alltså sängen räknas med i bodelningen, men du har också rätt att göra avdrag för det du ännu inte har betalt.När man gör beräkningen enligt ovan räknar man med siffror. Vem som ska behålla sängen framgår av 16 § sambolagen. Det är den person som bäst behöver sängen som ska få behålla den. I detta fall är det du som äger den och det krävs särskilda skäl för att din föredetta sambo ska få ta över den. Särskilda skäl kan bland annat handla om ekonomi, att man som tjej är gravid eller affektionsvärde, men detta är framförallt tillämpligt på bostaden. Min uppfattning är att det är svårt att hävda att det föreligger skäl att ta över en säng och om han inte har något har du rätt att behålla sängen.Sammanfattningsvis kommer värdet av sängen, efter att skulder har avräknats, delas lika men det är förmodligen ändå du som har rätt att behålla själva sängen. Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)Med vänliga hälsningar,

Bevittning av bodelningsavtal?

2017-12-13 i Bodelning
FRÅGA |HejVid en bodelning vid skilsmässa, vad är det vittnena skriver på? Är det att bodelningen är ok, eller är det bara att de bevittnar namnteckningarna?Vi har båda utomäktenskapliga barn och vi funderar på att ha ett barn från var sida som skriver på/bevittnar.
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning vid äktenskapsskillnad återfinns i äktenskapsbalken (ÄB)Formkraven för ett giltigt bodelningsavtal är att det är skriftligt och att det undertecknas av båda makarna (9 kap. 5 § ÄB). Något krav på bevittning finns således inte och det blir därmed svårt för mig att besvara frågan om vad eventuella vittnen skriver på vid undertecknandet av ett bodelningsavtal men vad gäller vittnen generellt så är det typiskt sätt bevittning av namnteckningarna som sker snarare än av innehållet, d.v.s. att de styrker att undertecknarna vid tidpunkten för undertecknandet är vid sina sinnes fulla bruk och förstår innebörden av rättshandlingen. Vänligen,

Bodelning vid skilsmässa

2017-12-12 i Bodelning
FRÅGA |HejRisk för skilsmässa efter ca 20 års äktenskap och 2 barn. Men hur gör man med det man äger tillsammans och det som någon av oss äger merparten av.T.ex. när vi köpte vårt hus för ca 20 år sedan så kunde ena parten bara gå in med en mindre del av köpeskillingen och merparten i procent togs av den andra. Efter det så har vi renoverat både invändigt och utvändigt på huset och då hela tiden betalat hälften var på våra egna sparade pengar. Samtidigt, på grund av marknaden, men också för att vi renoverat, så har husets värde närmare tredubblats de senaste 20 åren utan att vår % fördelning har justerats. Jag undrar, vid en skilsmässa, om den part som äger merparten av huset kan hävda att den också skall har lika procent mot dagens värde. Eller finns det något som justerar eller schablonmässigt balanserar denna situation vid en eventuell skilsmässa?Tack, ser fram emot era kommentarer och förklaringar.
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en skilsmässa så görs en bodelning där era tillgångar ska delas upp er emellan. Den egendom som ingår i denna bodelning är giftorättsgods, vilket är allt förutom det som ni uttryckligen avtalat om ska vara enskild egendom. Av din fråga så tolkar jag det som att ni inte avtalat något om hur huset ska delas upp emellan er. Det som då sker är först och främst att var och en får behålla så mycket av sin egen egendom att det täcker dennes skulder. När detta är avräknat så ska resten läggas samman med den andre makens tillgångar och sedan fördelas jämt emellan er. Detta gäller alltså inte bara för ert hus utan för alla era tillgångar som inte är enskild egendom. Fördelningen kommer således inte att ske med utgångspunkt i vem som betalat mest vid köptillfället för huset, utan huvudregeln är att er egendom fördelas 50/50, med undantaget att varje make få behålla tillräckligt med egendom för att täcka sina skulder innan fördelningen sker. Om en av makarna har skulder medan den andre inte har det så kan det eventuellt bli så att den förste därmed bidrar med mindre tillgångar till den summan som sedan ska fördelas mellan makarna. Hoppas svaret var till hjälp!

Fördelning vid bodelning

2017-12-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej, min fru och jag skall bodela pga skilsmässa. Vi äger gemensamt en bostadsrätt värd 2,8 mkr.Anskaffningskostnad 2,2 mkr, vi har inga lån. Jag ska ta över bostaden, hur mycket skall jag ersätta henne med? Upprättar man ett köpekontrakt på hennes del och vilket belopp skall stå där eller behövs det inget köpekontrakt utan bara ett överlåtelsedokumentet?Utöver detta så har min fru ett fondkonto med en värdestegring på ca 600 tkr medan jag på mitt konto har en värdestegring på ca 300 tkr, tar man hänsyn till skatten på dessa vid bodelningen?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det går tyvärr inte att säga exakt hur mycket du ska ersätta din fru med. Kort sagt beror svaret på din fråga på resultatet av bodelningen och om ni har något äktenskapsförord eller inte. Jag kommer därför att förklara de grundläggande reglerna så att du förstår huvuddragen och kan räkna ut svaret själv.Hur fungerar en bodelning?När man ska bodela vid skilsmässa finns det flera faktorer som avgör hur det gemensamma hemmet ska delas. Avgörande för frågan om vem som ska få vad eller hur mycket, är om sakerna som makarna äger räknas som enskild egendom eller som giftorättsgods. Huvudregeln är att allt giftorättsgods som makarna äger ska delas på i bodelningen. Enskild egendom får man däremot behålla för sig själv. Som utgångspunkt räknas all makarnas egendom som giftorättsgods, men genom att upprätta ett äktenskapsförord kan makarna avtala om att egendomen ska vara enskild och inte giftorättsgods. Om detta görs ska den egendom som omfattas av äktenskapsförordet inte ingå i bodelningen. Såvida ni inte har något äktenskapsförord kommer alltså bostadsrätten att räknas som giftorättsgods och ni kommer antas äga hälften var om ni inte tidigare kommit överens om något annat.Allt giftorättsgods kommer att delas lika mellan makarna. Att egendom är giftorättsgods betyder bara att egendomen ska räknas med i bodelningen och själva benämningen påverkar inte vem som äger egendomen innan bodelningen. I äktenskapsbalken 7 kap. kan du läsa mer om giftorättsgods, enskild egendom och äktenskapsförord. I 10 kap. kan du läsa mer om vad som ska ingå i bodelningen. Här är ett exempel: 1. A och B är gifta. A köper en båt värd 300 tkr till sig själv (t.ex. med pengar från sin lön): båten kommer att räknas som giftorättsgods och ska delas på i bodelningen. 2. A och B har ett äktenskapsförord där de skriver in att A:s båt ska vara enskild egendom: båten blir då inte föremål för bodelning och A får behålla den för sig själv. Hur räknar man ut resultatet av bodelningen?I äktenskapsbalken 11 kap. finns bestämmelser om hur man räknar ut resultatet av bodelningen. Jag ska förklara i korta drag hur det går till. För att få reda på hur mycket du måste ersätta din fru med måste ni båda räkna ut värdet av ert giftorättsgods. Om man har skulder ska dessa dras av från summan av ens giftorättsgods. Det som blir kvar efter att eventuella skulder har dragits av läggs ihop och delas på hälften. Då har man räknat ut makarnas andelar. Andelen är det värde som man har rätt att få i saker eller pengar i bodelningen och består alltså av summan som man först drog av för sina egna eventuella skulder och sedan hälften av det totala giftorättsgodset som blev över efter att skulderna räknades bort. Ex: A har giftorättsgods värt 700 tkr och en skuld på 200 tkrB har giftorättsgods värd 400 tkr och en skuld på 100 tkr Efter att skulderna räknats bort ska alltså 500 tkr (A) läggas ihop med 300 tkr (B) och sedan delas på hälften. Det blir då 400 tkr var.A måste alltså ge 100 tkr till B (detta kallas för lottläggning). A kan välja att ge bort egendom till ett värde av 100 tkr eller 100 tkr i pengar, men detta kan förstås kombineras. Ett sammanfattande svar på din frågaDet är alltså den make som har mest egendom som räknas som giftorättsgods som blir skyldig att ge den make med minst giftorättsgods så pass mycket att de tillslut får lika mycket. Om du totalt sett har mer giftorättsgods än din fru är det alltså du som måste tilldela henne egendom. Om din fru har mer giftorättsgods än dig blir det tvärt om. Det är alltså detta som avgör hur mycket du eventuellt ska ge din fru. Om det är så att hela bostadsrättens värde "får plats" i din andel behöver du inte ge henne någonting för just bostadsrätten, men då kanske du måste ge henne något annat för att det ska gå jämt upp. Ni behöver inte upprätta något köpekontrakt för bostadsrätten. Det kommer att framgå att du blivit ägare av hela bostadsrätten av er bodelningshandling som ni ska skriva efter att bodelningen är färdig (se äktenskapsbalken 9 kap. 5 §.) Det kan dock vara bra att låta bostadsrättsföreningen få veta detta.En bodelning är helt och hållet privaträttslig och i grund och botten är det ni själva som bestämmer hur egendomen ska fördelas. Detta gäller förutsatt att ni är överens. Det betyder att ni kan räkna med skatt för realisationsvinst om ni vill och om ni tycker att det blir mer rättvist. Det är först när man inte kan komma överens som lagen måste följas och då kan det bli aktuellt med avdrag för skatt för den som blir tilldelad fonderna (som jag har förstått det är rättsläget lite oklart i detta avseende; det finns ingen bestämmelse i äktenskapsbalken som reglerar detta). Om ni inte har något äktenskapsförord kan ni, om ni är överens om det, skriva ett föravtal (se 9 kap. 13 §). Då kan ni göra om egendom som är giftorättsgods till enskild egendom och på så vis undvika att den tas med i bodelningen.Om ni inte kan komma överens om bodelningen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos en domstol. Bodelningsförrättaren kommer då att hjälpa er att nå en överenskommelse och om inte det går kan bodelsningsförrättaren genomföra bodelningen åt er (se 17 kap. äktenskapsbalken). Ni behöver inte heller vara överens för att kunna ansöka om en bodelningsförättare. Det räcker med att den av er som vill det ansöker om det. Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Går det fortfarande att begära bodelning och vilka värden räknas?

2017-12-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min man drog på sig skulder i samband med hans tidigare förhållande.Han och hans ex tog lån som användes för deras gemensamma bohag, men endast min man står på lånen. Genom bankhistorik går en stor del att härleda till gemensamma och separata inköp.Vid separationen kom de överens om att hon skulle betala lite månadsvis för att täcka en del av kostnaden för dessa lån, men det har hon inte gjort på snart 2 år. Någon ordentlig bodelning är inte gjord.Min man lämnade kvar större delen av bohaget, som hon sedan sålt av och behållit pengarna för.De har ett gemensamt barn och nu kräver hon betalt av min man för t ex föreningsavgifter och aktiviteter, trots att hon inte betalar något av sin skuld min man.Därför funderar vi nu på om det är dags för en bodelning, OM det går att göra. De separerade för 3,5 år sedan.En del av lånen ligger kvar men är såklart mindre än vid deras separation då min man betalat av på dessa.Vi har nu möjligheten att flytta dessa lån och lägga dem i min fastighet för att få lägre ränta och därmed kostnader för vår familj, MEN vågar vi flytta dem om det blir aktuellt med en bodelning? Då finns ju inte de ursprungliga lånen kvar. Eller räknas det värde som fanns vid separationen?
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Beroende på om din man och hans ex var gifta eller sambor gäller olika regler.Om de var gifta gäller äktenskapsbalken. Enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken ska bodelning göras efter skilsmässa och det finns ingen bortre tidsgräns för när man måste begära en sådan. Din man kan alltså fortfarande begära att bodelning görs mellan honom och hans ex om de var gifta. Angående skulderna är det förhållandena den dag de väckte talan om skilsmässa som räknas, enligt 9 kap 2 § äktenskapsbalken. Det bör därför inte vara några problem att din man flyttar lånen eftersom det inte påverkar skuldförhållandet vid tidpunkten för separationen. Om de däremot var sambos gäller sambolagen. Enligt 8 § sambolagen måste en bodelning begäras inom ett år från separationen, annars har man gått miste om den rätten. Eftersom din man och hans ex separerade för 3,5 år sedan är det inte längre möjligt att kräva bodelning om de var sambos. Däremot finns förstås exets skuld till din man kvar. För att kunna driva in den behövs dock något bevis för att de kommit överens om att hon ska betala.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar