Säkra att efterlevande sambo kan bo kvar i lägenheten?

2017-08-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har ett gemensamt barn och en gemensamt inköpt bostadsrätt. Vi vill om det värsta händer, alltså att någon av oss går bort att den efterlevande ska kunna bo kvar i denna lägenhet utan att en eventuell förmyndare vill sälja denna åt barnets räkning. Ska vi då skriva ett samboavtal eller ska vi testamentera bara lägenheten till varandra eller hur ska vi gå till väga?Tack!
Rickard Essung |Hej och tack för din fråga!Den enklaste lösningen på ert problem är faktiskt att gifta sig, på det sättet garanterar man dels att den efterlevande maken kan bo kvar, men också att man ärver varandra. Om ni inte vill gifta er så rekommenderar jag att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa er att skriva just ett testamente och/eller samboavtal beroende på exakt vad ni har för önskemål och hur er situation ser ut, det kostar visserligen en summa men det brukar oftast vara värt det om man vill försäkra sig om att allt går till på rätt sätt. Om ni vill komma i kontakt med en jurist hos oss på Lawline kan du klicka här!Hoppas att svaret hjälpte dig!

Ingår vinsten från försäljning av företag i bodelning mellan sambor?

2017-08-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Om man är sambo..Han står för hyreslägenhet. Har delat på mat och hyra . Under sambotiden har mannen startat och sedan sålt ett företag med god vinst..ett aktiebolag. Nu är det en möjlig separation på gång.Kan sambon ställa krav på att få dela vinsten på försäljning av företaget?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vad som händer med sambors tillgångar när de separerar finns i sambolagen som du kan se närmre på här.Om en samborelation upphör på grund av att personerna väljer att separera kan de välja om de vill bodela eller inte. Om någon av personerna begär att göra en bodelning måste en bodelning göras (8 §). Om man inte boedlar separerar man helt enkelt utan att dela på någon egendom. Personerna tar den egendom de själva äger.Om man väljer att bodela ska personerna dela på det som ingår i samboegendomen. Samboegendomen är gemensam bostad och bohag som har skaffats för gemensamt bruk (3 §). Gemensam bostad kan alltså vara exempelvis ett hus eller en bostadsrätt. Bohaget är möbler, köksgeråd, prydnadssaker och annat lösöre (saker) som tillhör det gemensamma hemmet. Sakerna och bostaden måste ha skaffats inför eller under samborelationen och syftet ska vara att det används gemensamt av båda sambor. Saker som används av endast en sambo eller bara är till för fritidsändamål ingår inte (5-7 §§).Sådant som inte ingår i samboegendomen ingår inte heller i en bodelning. Det rör t. ex. om fritidshus, bilar, husdjur och banktillgodohavanden. Sådan egendom går istället till den person som äger den.Om en sambo äger ett företag ingår inte företaget i samboegendomen. Vinst som kommer från verksamheten eller från försäljning av företaget ingår inte heller i samboegendomen, eftersom det inte är del av den gemensamma bostaden eller bohaget. Företaget, vinsten från verksamheten och vinsten från försäljning av företaget är alltså inte något som en persons sambo kan göra anspråk på vid en separation, utan tillfaller ägaren.Avslutningsvis kan alltså sägas att en person som får pengar från en försäljning av sitt företag har rätt till pengarna själv. Personens sambo kan inte göra anspråk på dem, eftersom pengar inte ingår i sambors bodelning.Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Skydda bostadsrätt från bodelning i ett samboförhållande

2017-08-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi har en bostadsrätt som vår dotter äger 10% av. Nu ska hon bli sambo och vi undrar hur vi skyddar hennes ägarandel om det nu skulle vara så att dom skulle separera någon gång i framtiden?
Gustav Persson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Det är några frågor som spelar roll för svaret på din fråga. Jag går därmed igenom dem här nedan.När föreligger det ett samboförhållande?Här blir frågan avgörande utifrån en del faktiska faktorer. När det gäller ett äktenskap så är det lätt att bedöma om det är ett äktenskap eller inte. Det är som ett avtal som ingås genom vigseln, och det är dokumenterat att parterna är gifta. Samboförhållande bygger på faktiska förhållanden vilket är avgörande för om man ska tillämpa Sambolagen eller inte. De faktiska faktorer som krävs är: 1. Det ska vara ett stadigvarande sammanboende2. Ett parförhållande och3. De ska ha ett gemensamt hushåll. När två personer bor med varandra brukar man säga att det föreligger en presumtion för att samboförhållande föreligger och därmed att sambolagen ska tillämpas. I domstolens praxis har man uttalat att det föreligger en sexmånaders presumtion när det kommer till samboendet. Samboförhållandet ska ha pågått i 6 månader för att man ska anses vara sambos. Det finns dock omständigheter som kan tala för att det ska räknas som ett samboförhållande redan ifrån dag ett. Tex om man förvärvar en bostad gemensamt, eller man upprättar ett samboavtal eller delar ekonomi. Vad är samboegendom? När ett samboförhållande upphör kan båda eller den ena av sambon begära bodelning. Vilket innebär att egendomen ska fördelas lika mellan sambona. Vad som ingår i en bodelning är samboegendom, vilket är gemensam bostad och bohag. (se 3 § Sambolagen) Det räcker inte att man har gemensam bostad och bohag. Utan det krävs också att man ska ha köpt bostaden eller bohaget för gemensamt bruk för att det ska räknas som samboegendom. Vad innebär rekvesitet att man införskaffat något för gemensamt bruk? Det innebär att sånt som man ägde innan man träffades, eller egendom som man införskaffade innan man flyttade ihop, kan aldrig vara samboegendom. Utan bara sådant man köper med tanke på samboförhållandet, att det ska delas gemensamt, kan vara samboegendom. Allt annat är inte det.Är bostadsrätten samboegendom? Avgörande för att bostadsrätten inte ska vara samboegendom är alltså om lägenheten köptes innan er dotter och hennes sambo träffades, eller i vart fall, den köptes enbart för er dotters användning. Köpte ni lägenheten ett bra tag innan de träffades så behöver ni inte upprätta ett samboavtal eftersom bostadsrätten inte omfattas av den andra partens delningsrätt. Datum för registrering av folkbokföringsadress av hennes sambo på lägenhetens adress och köpekontraktet på lägenheten borde räcka som bevisning för att hävda att den inte är förvärvad för gemensamt bruk. Är det så att lägenheten precis är nyinköpt och sambon ska flytta in är läget mer osäkert. Då skulle jag rekommendera att de upprättar ett samboavtal som föreskriver att bostadsrätten inte ska utgöra samboegendom enligt sambolagens mening och falla utanför bodelning. Dock är det alltid bra med ett samboavtal för att vara på den säkra sidan. SamboavtalEtt samboavtal innebär att egendomen avtalet omfattar förlorar sin egenskap av samboegendom. Avtalet kan träffas före eller under samlevnaden. Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen vilket framgår av 9 § Sambolagen. Allt som är beskrivet ovan gäller även för bohag, dvs samling av möbler, husgeråd, redskap och andra lösa föremål i lägenheten. Så skulle de köpa exempelvis en soffa under samboförhållandet så kommer den utgöra samboegendom och ska delas lika vid en bodelning. Sammanfattningsvis borde det vara lugnt om ni inte skriver ett samboavtal. Men det beror såklart på de faktorer jag har beskrivit ovan. Vill ni ha hjälp med att upprätta ett samboavtal kan ni antingen nå oss här eller ringa oss.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Fråga gällande vad kan man göra när man ärvt möbler som man inte vill ska ingå i samboegendom

2017-08-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo flyttade ihop för dryga 7 år sedan! Jag står på hyreslägenheten! Jag har fått ärva en massa saker och möbler! Mitt hem betyder mer än något annat! Vad ska vi göra, hur ska man skriva för att inte någon av min sambos barn ska kunna komma kräva en del av bohaget! Vi har barn på varsitt håll, han tre st och jag ett barn sen tidigare! Det enda som någon av oss äger förutom bohaget är bil och den är hans och vet att det förblir hans! Men mitt hem måste jag försöka skydda om olyckan skulle vara framme! Han har flera försäkringar som tillfaller olika på sina barn och en del på mig men det är jag inte orolig över, utan alla sker i bohaget! Vore tacksam om du/ni kan svara så enkelt som möjligt! Det är så svårt att tyda alla svar som står här och massa paragrafer hit och dit som man inte begriper något av!Tack på förhand!
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ska försöka hålla mig så tydlig som möjligt! Vad ingår i en bodelning? Om ett samboförhållande upphör att gälla ska en bodelning ske om någon av samborna begär det (se här). I bodelningen ska samboegendomen sedan delas lika. Med samboegendom menas sambornas gemensamma bostad och bohag (möbler, hushållsöre eller liknande), om det är egendom som skaffats för gemensam användning (se här). Om du ärvde dina möbler i samband med att du och din sambo flyttade ihop så räknas de alltså som samboegendom, om det inte finns något testamente eller gåvobrev som visar på att det ska vara din enskilda egendom. SamboavtalFör att kringgå ovanstående regler kan du och din sambo skriva ett samboavtal. I det avtalar ni om att bodelning inte ska ske mellan er eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (se här). På så sätt försäkrar du dig om att du inte behöver dela med dig av dina möbler vid en eventuell bodelning. Med hjälp av denna länk kan ni skriva ett juridiskt korrekt samboavtal.Vill ni istället ha mer djupgående juridisk rådgivning för hur ni ska gå tillväga kan ni vända hit. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Samboavtal gällande gemensam bostad

2017-08-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag ämnar hyra ut en bostadsrätt till min son. Hans flickvän flyttar också in. Har hon rätt till att bo kvar i lägenheten om de gör slut? Kan detta relegeras genom avtal?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SamborOm din son och hans flickvän flyttar ihop blir dem sambor i lagens mening förutsatt att de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. (1 § SamboL) Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom och om samboförhållandet tar slut är huvudregeln att en bodelning resulterar i att denna samboegendom delas lika mellan samborna. (3 §, 8 §, 14 § SamboL)Sambors gemensamma bostadMed sambors gemensamma bostad avses exempelvis byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av samborna innehar med hyresrätt eller bostadsrätt om lägenheten är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. (5 § 3 p SamboL) Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden anses normalt inte som förvärvat för gemensam användning om inte förvärvet skett i nära anslutning till samlevnaden. Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att samborna skulle bo där gemensamt. Eftersom du vill hyra ut din bostadsrätt till din son kommer din son inneha del av byggnad med hyresrätt. Lägenheten kommer alltså utgöra samboegendom.Den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att erhålla denna på sin lott vid en eventuell bodelningen. Eftersom din bostadsrätt blir en hyresrätt för dem kommer den sambo som bäst behöver lägenheten erhålla denna utan avräkning på sin lott eftersom en hyresrätt saknar värde i den mening som avses här. (16 § 2 st SamboL) AvtalDessa regler om samboegendom är dock dispositiva vilket innebär att man kan avtala bort dem. Sambor eller blivande sambor får avtala om att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning eller att det inte ska ske någon bodelning alls. Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller blivande samborna. (9 § SamboL) Det finns dock en tvingande regel som alltså inte går att avtala bort. Dena regel anger att trots att den gemensamma bostaden inte utgör samboegendom så kan den andre sambon få överta bostaden som den sambon bäst behöver bostaden och det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses vara skäligt. Denna regel gäller dock nästan bara om samborna har eller har haft barn tillsammans. Annars krävs det synnerliga skäl för att denna regel ska kunna aktualiseras. (22 § SamboL)Sammanfattning Om din son och hans flickvän gör slut kan hon ha rätt att överta lägenheten om det anses skäligt och det finns barn med i bilden. För att hon ska kunna ta över den krävs det dessutom att hon behöver lägenheten mer än honom. Så kan exempelvis vara fallet om de skaffar barn och hon får ensam vårdnad. Detta går tyvärr inte att avtala bort då det är en tvingande regel. (22 § SamboL) Din son och hans flickvän kan dock avtala bort huvudregeln i 16 § SamboL om att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få denna på sin lott.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Med Vänlig Hälsning

Vad har man rätt till för egendom då sambor flyttar isär?

2017-08-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag har varit skriven hos min sambo sedan 2009 tills idag. Han köpte lägenheten 2008. Vi ska nu gå skilda vägar. Sambolagen, vad gäller? Vad har jag rätt till, förutom uppdelning av gemensamma saker?Tacksam för svar!
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar ifrån att ni inte har tecknat något samboavtal om hur egendomen ska fördelas mellan er. Då ett samboförhållande upphör har båda rätt att kräva att en bodelning ska göras. Om ingen av samborna begär detta kommer vardera part helt enkelt att behålla det som de själva äger. Den egendom som är införskaffad gemensamt blir samägd. Det finns här en presumtionsregel värd att nämna som innebär att man utgår från att allt bohag som införskaffas under samboförhållandet är samägt ifall båda har inkomster och hjälps åt gemensamt med hushållets utgifter. Denna egendom ses alltså som samägd så länge man inte kan bevisa att syftet hos samborna var att den skulle vara ensamägd. Om någon av samborna istället begär att en bodelning ska göras så ska all samboegendom tas upp och fördelas lika mellan dem (14 § SamboL). Denna begäran måste göras inom ett år efter att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Det krävs alltså att egendomen är gemensam, att den utgör bostad eller bohag samt att den har förvärvats för gemensam användning. Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk (6 § SamboL). Se vidare i 5 -7 §§ SamboL. Att något har förvärvats för gemensam användning innebär att syftet vid införskaffandet var att det skulle användas i samboförhållandet. Sådant som en sambo ägde före planerna på att flytta ihop kan alltså aldrig utgöra samboegendom. Det är alltid syftet med införskaffandet som ska bedömas och inte hur det sedan faktiskt har använts. Egendom som genom testamente eller gåva ska vara mottagarens enskilda egendom kan inte heller utgöra samboegendom (4 § SamboL). När man bestämt vilken egendom som utgör samboegendom ska denna som tidigare nämnts delas lika på. Då man fördelar samboegendomen mellan varandra har den sambo som äger en viss egendom rätt att få denna "på sin sida" i första hand. Den sambo som är rikare än den andra kommer dock behöva ge ett visst värde till den andre för att det ska bli jämnt. Denna sambo måste då inte ge över just egendom utan kan välja att istället betala motsvarande belopp i pengar (17 § SamboL). Ytterligare en regel som kan vara bra att nämna då man diskuterar lottläggningen, det vill säga hur egendomen faktiskt ska fördelas, är 16 § SamboL. Enligt denna kan den sambo som bäst behöver samboegendomen, både bostad och bohag, få denna på "sin lott". För att detta ska vara möjligt krävs det att man kan kompensera den andre med ett motsvarande belopp. Det krävs även att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses vara skäligt. Att en sambo övertar den andres gamla släkthus eller att den andre riskerar står helt utan egendom är exempel på när det kan anses oskäligt med ett övertagande. Som jag tidigare nämnde krävs det även att sambon som övertar egendomen bäst behöver den, detta kan exempelvis innebära att hen har barn som bor hos en. Det finns även en regel som ger sambor rätt att överta den andres hyres- eller bostadsrätt även om den inte skulle utgöra samboegendom (det vill säga har införskaffats utan syfte att användas gemensamt). Även i detta fall krävs det att sambon bäst behöver den och att ses anses vara skäligt. I denna regel står det dock även att det krävs synnerliga (särskilda) skäl för att få överta bostaden om samborna inte har eller har haft barn tillsammans (22 § SamboL). Det är alltså svårare att överta bostaden enligt denna senare bestämmelse om man inte har några barn tillsammans. Jag tänkte nu försöka koppla detta till ditt fall och sammanfatta det hela. Om ni inte bodelar kommer du få behålla allt som du äger (sådant du införskaffat eller fått) och din sambo allt han har köpt. Allt ni samäger får ni helt enkelt dela lika på. Om ni istället väljer att bodela ska ni dela lika på allt som är samboegendom. Det som inte räknas som samboegendom går direkt till den som äger det. Du nämner i frågan att din fd sambo köpte lägenheten år 2008 och att ni flyttade ihop 2009. Lägenheten kan räknas som samboegendom om syftet vid köpet var att ni skulle använda den gemensamt i framtiden, det blir helt enkelt en argumentationsfråga här. Likadant blir det med annan egendom ni köpt. Var tanken redan då att ni skulle flytta ihop inom snar framtid och kunna använda egendomen gemensamt? Det går med andra ord inte att säga säkert vilken egendom som är samboegendom eller inte, man får helt enkelt undersöka omständigheterna i det enskilda fallet. Om lägenheten (och annan egendom) skulle bedömas vara samboegendom ska ni dela lika på värdet av den. Det är däremot fortfarande din fd sambo som har rätt att få lägenheten på sin lott i första hand eftersom han äger den, om han kan kompensera dig med pengar istället. Det finns dock regler som kan ge dig rätt att överta både bostad och annat bohag om du bäst behöver den och det är skäligt. Lägenheten finns det även en möjlighet att överta trots att det inte är samboegendom, det krävs dock synnerliga skäl om ni inte har barn tillsammans. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Fråga om vem som har bäst rätt till bostaden

2017-08-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan! Det är så att jag och min man är mitt uppe i en separation och den har nu varit rätt långdragen, att vi ena stunden vart sams för att sedan falla tillbaka till att separera. Vi har bott tillsammans i 2år nu, i början hade han denna lgh som ref-lgh / andrahand ifrån kommunen för att sedan få sitt förstahandskontrakt. Och under hela denna perioden som han haft lägenheten har jag också bott här. Fick för 1år sedan lov av hans handläggare att skriva över min adress hit då vi fick ett barn ihop. Och det var innan han fick sin förstahandskontrakt, och nu vill han att jag skall flytta. Jag har svårt att få en egen bostad pga skulder och skall börja plugga till hösten och barnets dagis ligger nära bostaden . Vi har redan kommit överens om att barnet skall bo med mig när vi separerat, han står på kontraktet och inte jag. Vem har mest rätt till bostaden ? Han är knappt här ens då han jobbar mycket . Samt att under detta året har han slängt ut mig ett antal gånger för att sedan be mig o barnet komma hem igen. Vilket är psykiskt påfrestande och som jag ser på saken - psykisk misshandel rent ut sagt, att behandlas som en jojo. Jag o barnet behöver lugn o ro och stabilitet, inte när han känner för det. Tack i för hand
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med beklagar jag den knepiga situationen du hamnat i. SamboegendomNär ett samboförhållande upphör görs en bodelning om någon av samborna begär det (se här). I bodelningen ska sedan samboegendomen delas lika. Vad som räknas som samboegendom är bostad samt bohag (möbler, hushållsmaskiner och liknande) om egendomen införskaffats för gemensam användning (se här). Dvs, skaffade din sambo lägenheten med avsikt att ni två skulle bo där gemensamt så är den att anse som gemensam och i sådant fall har ni lika mycket rätt till lägenheten, även om enbart han står på kontraktet (se här).Vem har rätt bäst till en bostad?För att den enda sambon ska få överta den gemensamma bostaden ska det först och främst vara skäligt och därefter ser man efter vem som har bäst rätt till bostaden (se här). En faktor som kan väga in är om det finns barn i hushållet och den ena ska ha vårdnaden om barnet, precis som i ert fall. Hänsyn kan även tas till hur möjligheterna ser ut att skaffa en ny bostad. Om det inte räknas som gemensam bostad: Skulle det ändå visa sig att bostaden inte räknas som er gemensamma, utan att den enbart tillhör din sambo, har du fortfarande en chans att få bostaden vid en bodelning (se här). Här ska man också väga in vem som bäst behöver bostaden och finns inte barn med i bilden krävs det synnerliga skäl för att få behålla bostaden. Kravet här är alltså högre ställt men eftersom det finns barn med i ert hushåll och du ska ha ensam vårdnad om barnet så finns det goda möjligheter för dig att få bo kvar i bostaden. Avslutning Om ni inte kommer överens om vem som ska få rätt till bostaden kan du ansöka hos domstolen om att få en bodelningsförrättare som hjälper till med det. Ansökan ska göras hos en tingsrätt där någon av dig eller din sambo var folkbokförda den 1 november föregående år (2016 alltså). Begäran om bodelning måste göras senast 1 år efter det att ert förhållande tagit slut (se här). Här kan du läsa mer om det och hur du/ni ska gå tillväga!Hoppas du fick svar på din fråga!

Preskription av bodelningsanspråk?

2017-08-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Kan en ex sambo kräva en försäljning tre år efter seperation. Fick avslag på bodelning. Ex sambon har investerat pengar vid köper av den gemensamma bostaden utan skrivit avtal, hon vill ha ut de pengarna.
Marika Moberg |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om bodelning mellan sambor finns i sambolagen(2003:376). Att den andra sambon fick avslag på sin ansökan om bodelning var juridiskt korrekt eftersom en begäran om sådan måste framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde (se 8 § andra stycket sambolagen). Sambon skulle dock fortfarande kunna ha rätt till värdet av halva bostaden enligt principen om dold samäganderätt. Det som krävs för att dold samäganderätt ska uppkomma är att bostaden införskaffades för gemensamt bruk och att den andra sambon kom med ett ekonomiskt bidrag (behöver inte vara hälften). Då presumeras gemensam partsavsikt till att bostaden skulle ägas tillsammans. Den andra sambon (den dolde ägaren) har då fortfarande ett anspråk mot den öppne ägaren på att bli insatt som ägare och ett sådant äganderättsanspråk preskriberas inte. Men för att få ersättning krävs så klart att den föredetta sambon väcker en fastställelsetalan om detta i domstol. Hoppas du har fått svar på din fråga.Vänligen