Ska vi skriva ett samboavtal för att skydda min egendom?

2018-03-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag har sålt ett hus jag ägde före jag träffa min sambo och nu får jag ett arv från min mor och så har jag fått 200000 i gåva från min far och även fått en sommarbostad värd 2000000 av en vän behöver jag skriva papper med min sambo så jag är säker på att inte behöva ge henne något vid en ev separation vi har ett gemensamt barn.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När sambos separerar så ska den s.k. samboegendomen delas lika mellan båda. Som huvudregel gäller att din och din sambos gemensamma bostad och bohag är samboegendom, om det förvärvats i syfte att användas gemensamt. För att arvet och gåvan från din pappa du nu har fått inte ska räknas som samboegendom krävs det att det finns ett villkor om att det ska vara din enskilda egendom. En sambos enskilda egendom ska inte delas med den andra sambon vid en eventuell separation. Sommarbostaden kommer dock inte att räknas som samboegendom, så länge den bara används för fritidsändamål. Du kommer även få behålla pengarna från husförsäljningen utan att det finns något avtal om det. Skulle du dock köpa saker för gemensamt bruk för pengarna, så kan det bli samboegendom. (3, 4 och 7 §§ sambolagen, här)Jag skulle därför rekommendera att ni skriver ett s.k. samboavtal där ni kommer överens om vilken egendom som ska anses vara samboegendom och inte. Då kan ni avtala om att arvet, gåvorna och kanske även det du köper för pengarna från husförsäljningen ska vara din enskilda egendom. Då har ni det på pränt och slipper ta den diskussionen i samband med en separation, vilket är en stor fördel. Du och din sambo kan självklart skriva ett avtal själva, men jag skulle råda er till att ta hjälp av en erfaren jurist. Detta eftersom det är lätt att villkoren blir tvetydiga eller att man missar något. Skulle ni vilja få hjälp är ni varmt välkomna att boka tid hos Lawline Juristbyrå här. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Tvinga sambo att flytta och indriva skuld

2018-03-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har sagt att vårt förhållande är över men han vill inte flytta ut? Han är dessutom skyldig mig pengar utan låneavtal. Hur löser jag det?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Få sambo att flyttaEfter att samboförhållande upphör, ska bodelning ske i det fall någon av samborna begär det (8 § sambolagen). Det som utgör samboegendom ska delas lika. Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (3 § sambolagen). I 5 § sambolagen stadgas, att gemensam bostad utgörs av bostad som införskaffats i gemensamt syfte. Är bostaden införskaffad i gemensamt anses den vara gemensam bostad. Var lägenheten din innan ni flyttade ihop, ska den fortfarande vara din efter en bodelning. I detta fall behöver ni genomföra en bodelning så att ni kan dela upp allt ni äger gemensamt. Har ni svårt att komma överens kan en bodelningsförrättare utreda vem som har rätt till vad. För att ansöka om en bodelningsförrättare lämnar man in sin ansökan till tingsrätten. Lämnar man en ansökan tillkommer en ansökningsavgift på 900 kronor. Tingsrätten utser en bodelningsförrättare. Förutom ansökningsavgiften tillkommer kostnader för bodelningsförrättarens arbete (arvodet). Dessa kostnader ska ni dela på, (17 kap. 7 § 2 st. äktenskapsbalken).En möjlighet är att redan nu tvinga personen att flytta. För att kunna avhysa (tvinga någon att flytta) en person från din bostad kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om något som heter särskild handräckning/avlägsnande (4 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). För att göra detta måste du fylla i en blankett (här). För att veta vart din ansökan ska skickas klickar du (här). Ansökan om särskild handräckning kostar på 300 kr. Anledningen till att det är fråga om särskild handräckning och inte vanlig handräckning, är att personen olovligen bosatt sig i din bostad utan tillåtelse och inte är en hyresgäst hos dig. Vid en ansökan bör du ha skriftliga bevis som styrker din rätt att det är din bostad. Du måste alltså vända dig till Kronofogden för att få personen avhyst. Denna avgift kommer den andra parten få betala. Ett råd är att du samtalar med personen och berättar att du överväger att ansöka om avhysning.LånetDet enklaste sättet att indriva skulden är att du kontaktar Kronofogden och ansöker om betalningsföreläggande (se 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I det fall du gör detta, kommer personen att informeras av Kronofogden och få möjlighet att bestrida skulden. Bestrids inte skulden, blir skulden fastställd och Kronofogden börjar arbeta med att driva in den. Bestrids skulden (t.ex. med motiveringen att personen inte har lånat några pengar), kommer du att informeras om detta och tillfrågas om du vill ta ärendet vidare till domstol. Eftersom du inte har ett skriftligt skuldebrev är det troligt att motparten väljer att bestrida skulden. Bestrider denne skulden, måste du kunna uppfylla de beviskrav som åligger dig i en eventuell tvist.I ansökan om betalningsföreläggande ska du bland annat specificera hur mycket pengar det rör sig om, samt grunden för kravet (det vill säga att din vän har lånat pengar). Mer information om betalningsföreläggande, liksom blankett för ansökan, hittar du på Kronofogdens hemsida.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Sambos rätt att ta över den andra sambons lägenhet

2018-03-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga. Jag bor tillsammans med min tjej, vi har 3 barn varav 2 gemensamma. Vi bor nu tillsammans men vi ska flytta isär, men hon står inte på lägenheten och har inte på senaste tiden betalat någon hyra räkningar m.m. Hon hotar med att kasta ut mig från min lägenhet och massa annat. Innan jag träffade den här tjejen så bodde jag här ensam med min femåriga son. Min fråga till er är har mitt x rätt till att ta lägenheten för mig trots att hon inte står på den?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från att du och din tjej inte är gifta, dvs. att ni istället är sambor. Jag antar också att lägenheten är en hyresrätt. Längst ner finner du en kort sammanfattning av svaret. Har din exsambo rätt att kasta ut dig ur lägenheten? Något som skulle kunna ge din sambo rätt att ta över lägenheten är om hon skulle få ta över hyreskontraktet vid en bodelning. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av er vill det. En bodelning innebär att det gemensamma hemmet och bohaget (alltså möbler och vitvaror etc.) ska delas mellan er, oavsett vem som faktiskt betalat för sakerna eller vem som fått dem. Det spelar alltså ingen roll vem som äger sakerna eller vem som står på hyreskontraktet. Egendom som kan ingå i en bodelning kallas samboegendom och det är bara det gemensamma hemmet (t.ex. en lägenhet) och bohaget som kan bli samboegendom. Inget annat kan ingå i en bodelning mellan sambor. För att något ska kunna räknas som samboegendom krävs det också att egendomen "förvärvats för gemensam användning". Detta betyder att en bostad måste ha köpts eller hyrts av någon av er eller av båda tillsammans medan ni var sambor och att syftet var att ni skulle bo i den tillsammans. Eftersom du hyrde lägenheten redan innan du träffade din sambo kan lägenheten alltså inte bli samboegendom och din sambo kan inte kasta ut dig ur lägenheten på den grunden. Du kan läsa mer om samboegendom och bodelning i sambolagen 3-8 §. Den som är i störst behov av lägenheten kan få överta denDet finns dock en bestämmelse som skulle kunna ge din sambo rätt att ta över din lägenhet trots att den inte kan ingå i en bodelning och trots att din sambo inte står på kontraktet. Om det är så att din sambo är i mycket större behov av lägenheten än du är kan hon ha rätt att överta den enligt bestämmelsen i sambolagen 22 §. Det är främst frågan om vem som får vårdnaden om barnen som avgör vem som är i störst behov av lägenheten. Om din sambo skulle få ensam vårdnad om era gemensamma barn eller om de gemensamma barnen skulle komma att bo till största del med henne, kan hon få rätt att överta lägenheten. Om ni däremot kommer att dela vårdnaden om de gemensamma barnen kommer du med största sannolikhet att få behålla lägenheten, särskilt då du även har ett annat barn. Vad gäller behovsfrågan kan också närhet till skola och barnomsorg samt andra liknande omständigheter påverka bedömningen. För att få rätt till lägenheten enligt denna bestämmelse måste din sambo väcka talan mot dig i domstol.SammanfattningDin sambo kan inte få rätt att ta över hyreskontraktet genom en bodelning, men om hon är i större behov av lägenheten därför att hon får ensam vårdnad om de gemensamma barnen kan hon få rätt att ta över ditt hyreskontrakt, trots att hon inte står på hyreskontraktet.Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Måste bodelning genomföras om en sambo flyttar till äldreboende?

2018-03-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om två äldre sammanboende personer "separerar" pga att mannen flyttar till ett äldreboende (och blir folkbokförd där), ska det då göras en bodelning? De har en bostadsrätt som införskaffats gemensamt men kvinnan står som ägare. Tanken är att även kvinnan ska flytta till samma äldreboende som mannen men det kan dröja. Vad händer om det går över ett år innan lägenheten säljs? Förlorar mannen då sin del av samboegendomen?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan om ett samboförhållandes upphörande regleras i 2 § sambolagen. Situationerna är om någon av samborna ingår äktenskap, flyttar isär, någon av samborna avlider eller om en sambo begär bodelning. För att ta reda på vad som menas med att samborna flyttar isär får man gå till andra källor än lagtexten, till exempel förarbeten och vägledande domstolsavgöranden. Enligt förarbeten (prop. 2002/03:80 s 46) till sambolagen är det viktiga parternas avsikt med att flytta isär. Som exempel nämns att ena parten vistas på sjukhus eller annan vårdinrättning. Samboförhållandet får i en sådan situation i princip anses bestå såvida parterna inte avsett något annat. Det verkar på din fråga som att de båda samborna inte haft för avsikt att avsluta samboendet, trots att mannen folkbokförs på den nya adressen. De bör sålunda inte vara tvungna att genomföra en bodelning.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur kan sambor skydda sig vid separation och dödsfall?

2018-03-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Gemensamt boende som sambo i bostadsrätt där båda står på avtalet, fast mannen betalat hela bostaden. Hur kan mannen då skyddas vid ev separation? Hur skyddar man sig vid ev dödsfall.
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring vad som gäller vid separation mellan sambor hittar du i sambolagen (SamboL). Om någon av samborna begär bodelning vid en eventuell separation eller vid ett dödsfall ska enligt sambolagen all samboegendom delas upp mellan dem. (8 § SamboL). Samboegendom är sambornas gemensamma bostadsrätt och gemensamma bohag, t.ex. möbler, hushållsmaskiner och annan lös egendom ni har i lägenheten, om ni har förvärvat egendomen för gemensam användning. (3 § SamboL) Eftersom ni köpte bostadsrätten för er gemensamma användning räknas det som samboegendom. Det spelar ingen roll om mannen stod för kostnaden utan all samboegendom ska delas lika mellan er vid en eventuell separation. Ni har alltså enligt sambolagen rätt till 50 % var av bostadsrätten värde vid en separation. (14 § & 8 § SamboL) Mannen kan skyddas genom att upprätta ett samboavtalMannen kan skyddas genom att upprätta ett samboavtal. I ett samboavtal kan ni själva välja precis hur ni vill dela upp er egendom vid en separation eller ett dödsfall. Ni behöver alltså inte följa reglerna för bodelning som finns i sambolagen utan ni kan välja helt fritt hur ni vill att er egendom ska fördelas mellan er. Samboavtalet gäller framför reglerna i sambolagen.Det går att bestämma över specifika saker som någon av er ska få eller bara skriva till exempel hur många procent vardera ni ska få av totalen vid en separation. I samboavtalet kan ni alltså välja att skriva att mannen till exempel ska ha rätt till hela bostadens värde. Samboavtalet gäller om någon av er begär bodelning både vid en eventuell separation och vid dödsfall.Om ni söker på internet kan ni hitta mallar över hur ett samboavtal kan utformas. Det viktigaste är att avtalet upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna. Vi har även en avtalstjänst på Lawline där ni snabbt och enkelt kan upprätta ett juridiskt korrekt samboavtal. Ni hittar vår avtalstjänst här.Hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar

Man har inte rätt till bostad som utgjorde samboegendom när det har gått mer än ett år sedan samboförhållandet upphört

2018-03-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min särbo sedan 10 år bor i en bostadsrättradhus. Då hon och hennes ex separerade (ej gifta) fick hon bo kvar . Nu ca 12 år senare önskar han sina pengar. Till vilket pris skall fastigheten värderas? Hon har byggt om och underhållit boendet. Är det dagsvärdet av fastigheten eller det värdet som var då de flyttade isär.
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Av den information som du ger i din fråga så tolkar jag det som att din särbo och hennes ex köpte bostadsrätten tillsammans. I mitt svar kommer jag att utgå från att så var fallet. Om det istället var så att hennes ex köpte huset innan de blev tillsammans så kan svaret bli ett annat, då är du välkommen att ställa en ny fråga här. Bestämmelserna om egendom som sambor har förvärvat (dvs köpt, fått eller liknande) för gemensam användning finns i sambolagen (samboL). Enligt sambolagen ska en begäran om bodelning göras inom ett år från det att samboförhållandet upphördeEftersom din särbo och hennes ex köpte bostadsrätten för att bo där tillsammans så utgjorde den så kallad samboegendom, samboL 2 och 5 §§ p 3. När två sambor separerar så ska en bodelning göras om en av samborna begär det, samboL 8 § 1 st. Vid en bodelning ska samboegendomen delas lika mellan samborna, samboL 14 §. Om en av samborna vill att en bodelning ska göras så ska personen begära detta inom ett år från det att samboförhållandet upphör, samboL 8 § 2 st.Min bedömning av er situation är att din särbos ex inte har rätt till pengar för bostadenEftersom det har gått 12 år sedan din särbo och hennes ex separerade och samboförhållandet upphörde så är det försent att begära att en bodelning görs. Din särbo har därför ingen skyldighet att ge sitt ex pengar för bostaden och hennes ex har ingen rätt att få pengar.Sammanfattningsvis är det försent att begära en bodelning eftersom det har gått mer än ett år sedan förhållandet upphörde. Om bostaden utgjorde samboegendom så har din särbos ex inte längre någon rätt att få pengar för bostaden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan den efterlevande sambon ärva bostadsrätt och lån?

2018-03-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej !Kan efterlevande sambo ärva bostad den avlidne sambo om det finns inbördes testamente med full äganderätt och den avlidne sambo var ägare och fick lån på huset?
Jennifer Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan efterlevande sambo ärva den avlidne? Som utgångspunkt i svensk rätt så ärver inte sambor varandra. Genom att upprätta ett testamente kan dock den efterlevande sambon tilldelas arvet. Svaret på din fråga blir alltså ja, den efterlevande kan ärva bostadsrätten om testamentet är upprättat på korrekt sätt. Dessa krav uppställs för ett testamente ska vara giltigt: 1. Upprättat skriftligen,2. två vittnen ska närvara när3. testator undertecknar handlingen,4. Vittnena ska underteckna handlingen, 10 kap. 1 § ÄB.I svensk rätt följer som huvudregel aldrig skulder med till arvskifte. Det är dödsboet, som är en juridisk person, som behåller skulderna. Innan utdelning sker ska skulderna täckas. Av din fråga förstår jag det dock som du undrar ifall lånet kan gå över till den efterlevande sambon. Det finns ingen garanti för det utan det är banken som lånet ligger hos som får besluta ifall den efterlevande ska få ta över lånet, 23 kap. 2 § ÄB. Hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Presumtionen för samboförhållande p.g.a. adress

2018-03-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej igenTack för snabbt svar.Komplettering till min fråga dat. 20180315.Min f.d sambo är fortfarande och har hela tiden har varit folkbokförd på vår gemensamma fastighet även om han rent fysiskt inte bor kvar. Gör detta någon skillnad rent juridiskt i detta fall?VänligenLotta Ericson
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag känner inte till förutsättningarna i din tidigare fråga, men jag tror att jag kan svara på din nya fråga ändå! Är man sambor så är sambolagen (SamboL) tillämplig. För att denna ska bli tillämplig så krävs att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). Ett samboförhållande anses upphöra i och med att samborna gifter sig, flyttar isär eller när någon av samborna avlider (2 § SamboL). Ett samboförhållande kan alltså upphöra dels om förutsättningarna i 1 § SamboL upphör (exempelvis att ni gör slut men fortfarande bor ihop som vänner), eller om förutsättningarna i 2 § SamboL är för handen (ni flyttar isär). Flyttar en av parterna så tar samboförhållandet slut (2 § SamboL), upphör förhållandet innan utflytten så upphör samboförhållandet vid detta tillfälle (1 § SamboL). En annan sak är att det föreligger en presumtion om att ni fortfarande lever som sambor så länge ni är folkbokförda på samma adress. Det betyder att det är den part som vill hävda att samboförhållandet upphört (att sambolagen inte ska tillämpas) som har att bevisa att den andre parten faktiskt flyttat eller att man har gjort slut – och detta är naturligt någonting som kan vara väldigt svårt att bevisa. Lyckas man bevisa detta så är inte sambolagen längre tillämplig, annars föreligger en presumtion för dess tillämpning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,