Grannarnas träd förstör min uppfart

2015-08-06 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Min fråga: Rötterna från grannens träd (tallar) förstör asfalten till min infart där jag parkerar min bil. Kan jag kräva att grannen ska fälla ner 2-3 träd? Tacksam för svar
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Om en grannes rot eller gren tränger in på din sida av fastigheten och det medför olägenhet för dig har du rätt att ta bort dem, i detta fall gäller det ju rötter. Men du måste först bereda grannen tillfälle att själv åtgärda det om det kan befaras medföra skada för grannen, se https://lagen.nu/1970:994#K3P2S1. Grannen måste få rimlig tid på sig att åtgärda problemet innan du får göra något åt saken, vilket är åtminstone mellan tre och sex månader. I lagtexten anges tydligt att det gäller rot och gren, dvs. inte stammen på trädet. Om du ska ta bort rötterna själv måste du göra det så att inte träden dör, eftersom du isåfall kan bli skadeståndsskyldig.Du kan alltså inte kräva att grannen ska ta bort träden helt, däremot rötterna om de förstör din uppfart. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bäst rätt till andel i fastighet

2015-07-28 i Fastighet
FRÅGA |Har en fråga om ett fritidshus med två ägare, utan någon relation eller släktskap. 1. Kan den ene ägaren överlåta sin del till sin arvinge eller har den andre ägare förtur att köpa även den delen? 2. Om en av ägarna avlider, får arvinge rätt till delen i fastigheten eller har den andre ägaren förtur att köpa även den delen? Mvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!I egenskap av samägare så måste den ene ägaren ha den andres samtycke för att kunna vidta en åtgärd som gäller fastigheten i dess helhet, vilket framgår av Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt 2 §. Eftersom ett förfogande över den egna andelen doc inte är ett förfogande över fastigheten i dess helhet så kan en av ägarna fritt sälja sin andel utan den andre andelsägarens samtycke. På samma sätt så kan en andelsägare också exempelvis fritt pantsätta eller testamentera sin fastighetsandel.Det finns inte heller i Lag om samäganderätt någon förköpsrätt för samägare till den andel som en avliden samägare efterlämnar i sitt dödsbo. Även om samägarna skulle avtala om en sådan förköpsrätt i händelse av någons död så erkänner inte svensk rättsordning avtal om förköpsrätt till fastighet eller andel i sådan, eller överhuvudtaget löften om framtida köp av fastighet, med hänseende till att sådana skulle undergräva formreglerna för köp av fastighet om de ansågs vara giltiga (jämför exempelvis domen i NJA 1974 s. 314). Med andra ord så kommer samägarens arvinge att få fastighetsandelen i arv vid samägarens död, utan någon lagstadgad möjlighet för övriga samägare att påverka detta. Med vänlig hälsning

Felmätt tomtgräns

2015-07-03 i Fastighet
FRÅGA |Min fru och jag köpte ett hus med en stor tomt för två år sen. Nu tvingas vi flytta på grund av mitt jobb och har precis fått en köpare till huset. Vi har en mycket välskött trädgård och en gemensam väg till huset som vi delar med var granne. Tydligen är tomtgränsen fel och ett par meter av var trädgard tillhör vår granne. Han vill nu bredda vägen och förstöra våra rhododendronbuskar och ett par fruktträd och även grinden in till vår tomt. Detta kan givetvis innebära att köparen backar ur och min fru och jag hamnar i en riktig knipa, bade ekonomiskt och bostadsmassigt. Trädgården har funnits i sitt nuvarande skick i kanske 20 år och har under den tiden haft två andra ägare forutom mig och min fru. Är det verkligen lagligt att då plötsligt förstöra en del av trädgården utan rimlig anledning när så lång tid har gått?
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Det kan vara så att det rör sig om ett fel tillräckligt stort för att ni ska ha rätt att häva ert husköp eller få avdrag på köpeskillingen, jordabalken 4 kapitlet 19 §. Det finns flera rättsfall på området, t.ex. RH 1988:37, NJA 1983 s. 858. Den rättigheten gäller i tio år och är därefter preskriberad (jordabalken 4 kapitlet 19a-19b §§). Det gäller dock bara om säljarna inte har en friskrivningsklausul som täcker det i köpeavtalet. Du har alltså fortfarande den möjligheten, det är dock en omständlig process och jag förstår på din fråga att ni behöver sälja huset mer omgående. På lantmäteriets hemsida finns information om hur man går tillväga för att få tomtgräns uppmätt på rätt sätt (äganderättsutredning). Jag föreslår att du för det första kontaktar dom för att få det fastställt var gränsen verkligen går. I miljödomstolens mål MÖD 2011:14 framgår att äldre kartor inte till 100 % stämmer. Det torde i första hand vara de utmärkningar på sten eller rör som verkligen finns på plats som ska gällaså leta på tomten för att se om det finns några sådana. I jordabalkens tredje kapitel finns regler om inget av ovanstående kan hjälpa dig. När en byggnad eller annan anläggning finns på annans mark som här så är du enligt jordabalken 3 kapitlet 12 § skyldig att avlägsna det endast om det inte medför en betydande kostnad eller olägenhet för dig. Det är för det första tveksamt om grinden etc. räknas som anläggning. För det andra så är det nog inte att anse som en betydande kostnad så slutsatsen blir att du behöver se till att grannen kan använda marken som hen önskar om ni kommer fram till att marken verkligen hör till grannen. Jag föreslår att du gör ännu ett försök att prata med grannen för att försöka få hen att förstå din situation.Jag har tyvärr inte hittat något som tyder på att det finns möjlighet att få behålla buskarna och grinden men jag hoppas att jag kunde hjälpa dig ändå.

Finansiera ombyggnation av gemensamt ägd mur utan nytta för en själv

2015-07-03 i Fastighet
FRÅGA |Hej, Jag bor på en tomt som släntar 4 meter upp till min granne med en höjd på ca 2 meter. Granne vill bygga L-stöd som är ca 1,5 meter hög mellan vår gemensamma tomtgräns. Se bild, grannes sida är den med grusad uppfart. På bilden kan ni se en befintlig mur som är ca 80cm hög. Muren byggde vi ihop när jag byggde huset 2011. Den befintliga muren är inte gjord för att klarar av att byggas på höjden. Den klarar inte av trycket från bilar som parkeras på granens tomt/uppfart. 2011 gick vi ihop och betalade ca 25.000kr var och vi fick en mur för ca 50.000kr totalt. Nu vill granne riva muren och bygg L-stöd för att L-stöd klara av bilar och lastbilar som besöker honom. Det nya muren vill han att vi delar på kostnaden. Jag har ingen större nytta av L-stödet vid tomtgränsen mer än att grannens jord, vatten eller bilar inte ska rasa ner på min tomt om/när han parkerar bilar vid tomtgränsen, vilket han måste pga av platsbrist. L-stödets total kostnad blir ca 120.000kr om han gör jobbet själv. Om grannen köper tjänsten kostar muren ca 190.000kr. 2011 gjorde vi det ihop för att det inte var en stor summa och han såg fördelar. Det vi inte visste var att den muren vi byggde 2011 inte klarar av att byggas högre mm. Min fråga: Vad gäller, behöver jag vara med och finansiera L-stödet ihop med grannen eller inte? Finns det något juridiskt som binder mig att finansierar muren tillsammans med grannen och vad ska jag säga till honom?)(mailar bilder när ni skickar e-post till mig)
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Eftersom att ni har byggt muren gemensamt har ni samtyckt till att gemensamt hålla efter den. Ni har dock inte samtyckt till att bygga om den så mycket som din granne nu planerar. Enligt 3 kapitlet 1 § jordabalken har du ett ansvar att se till att din fastighet och ditt levnadssätt inte orsakar störningar för din granne, det verkar inte vara din sida av tomtgränsen som orsakar något problem här och därför är det långsökt att kräva dig på ersättning för att bygga om muren som din granne planerar. Det finns inget juridiskt som binder dig att finansiera muren. Saken är en annan om det finns något tidigare avtal men eftersom att du inte nämner något sådant så antar jag att det inte finns. Det bästa är att med god ton diskutera frågan med grannen och förklara att du inte har några fördelar av att muren byggs och därför bör hen göra det på egen hand eller försöka hitta någon annan lösning för att kunna parkera bilarna. Hoppas att det gav svar på din fundering.

Klippa kommunens häck

2015-07-31 i Fastighet
FRÅGA |Vi har en häck alldeles utanför vår tomtgräns som är kommunens. Är det vår skyldighet att klippa den på "vår" sida? Får inte kommunen gå in på vår tomt och klippa?Mvh Magnus
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Om du upplever att häcken hänger över på din tomt på ett sätt som du upplever som en olägenhet för dig har du rätt att klippa den. Dock måste du bereda ägaren, dvs. kommunen i detta fall, tillfälle att själv åtgärda det om denna kan befaras medföra skada av betydelse för dem (se https://lagen.nu/1970:994#K3P2S1). Det är dock troligt att om du skulle klippa häcken på din sida är detta inte något som kan befaras medföra skada av betydelse för kommunen. Jag skulle trots detta rekommendera att du kontaktar kommunen innan så att ni kan komma överens om hur ni gör det bäst. Om de hellre klipper häcken själva kan de naturligtvis gå in på er tomt och göra det. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Köp av fast egendom

2015-07-25 i Fastighet
FRÅGA |Jag och min man vill köpa min morfars landställe som en mäklare har värderat till 800000:-. Vilka alternativ finns förutom att köpa landstället enl. vanliga köpeprocessen? Kan man tex få landstället som gåva och att vi ger tillbaka en penninggåva till morfar? Kan det påverka ev. framtida arv? Tacksam för snabbt svar!
Emil Forssell |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Vid köp av fast egendom finns ett skriftligt formkrav som framgår av Jordabalken (JB) se 4:1 JB https://lagen.nu/1970:994. Det innebär att oavsett om landstället köps alternativt skänks bort i gåva, måste ett avtal upprättas i enlighet med 4:1 JB , se även 4:29 JB som hänvisar till formkravet i 4:1 JB vid gåva.Så länge ni följer formkravet kan ni alltså köpa fastigheten eller få den i gåva. Det går även att göra ett så kallat blandat fång (en kombination av gåva och köp).Gåvor ses normalt sett som förskott på arv enligt Ärvdabalken (ÄB) 6:1 , om gåvan ges till en bröstarvinge. Bröstarvinge är barn och barnbarn.Presumtionen är den motsatta, alltså att gåvan inte ska ses som förskott på arv, om gåvan skänkts till någon som inte är bröstarvinge. Får du en fastighet av din morfar så betraktas detta alltså inte som ett förskott på arv om din mor fortfarande är i livet, eftersom det då är hon som är omedelbar bröstarvinge. Hade din mor varit avliden så hade du som barnbarn varit omedelbar bröstarvinge och då hade fastigheten enligt huvudregeln betraktats som förskott på arv, om inte din morfar föreskrev annorlunda eller omständigheterna i övrigt talar för att gåvan inte ska va ett förskott på arv.VänligenEmil Forssell

Invasiv parkslide från grannfastighet

2015-07-03 i Fastighet
FRÅGA |Har en granne som har vad jag kan se jätteslide/ parkslide på sin tomt. Denna växt har nu börjat inta min tomt/häck. Den tar över all växtlighet och näst intill omöjlig att bli av med, måste brännas.Har pratat med grannen och det tas bort några växter/gång men kommer tillbaka snabbt och till större ytan.Detta är ett gissel som måste åtgärdas förmodligen genom att gräva upp alla rötter och förhindra spridning.Till saken hör att grannen inte har något intresse av trädgård och kommer troligen inte att åtgärda detta permanentTacksam för råd.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Om en rot eller gren från grannens parkslide har trängt över gränsen till din fastighet så har du som utgångspunkt rätt att ta bort den överskjutande roten eller grenen, med hänseende till att den orsakar olägenhet för din häck, utan att samråda med grannen. Om skada av betydelse däremot kan befaras uppkomma för grannen när du tar bort överskjutande rötter eller grenar så måste han dock först ges tillfälle att själv ta bort dem. Detta framgår av Jordabalk (1970:994) 3:2 första stycket. Det innebär med andra ord att du inte har rätt att själv ta bort vad som växer inne på grannens fastighet. För att undanröja parksliden permanent från din grannes fastighet så måste du därför övertyga honom om att själv göra detta eller ge sin tillåtelse till dig att genomföra det. Om parkslide däremot växer fristående på din fastighet från grannens egna buskar så är du dock helt fri att ta bort dem.Parkslide är visserligen ansedd som ett ogräs på grund av att den är aggressiv och svårutrotad, men det förekommer att den odlas som prydnadsväxt. Även om din granne är ointresserad av trädgårdsskötsel och undanröjande av rötter och grenar i sig inte bör anses medföra risk för skada av betydelse för honom så bör du för säkerhets skull bereda honom tillfälle att själv ta bort överskjutande rötter och grenar från din fastighet, med hänseende till att en sådan åtgärd möjligen kan skada en växt som ursprungligen var tänkt som prydnad och därmed aktualisera kravet på samråd med grannen. Ur bevissynpunkt bör du därför skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till honom med uppmaning om att ta bort rötter och grenar från parksliden som har trängt in på din fastighet. Vägrar grannen att följa din uppmaning inom rimlig, och gärna generöst tilltagen, tid är du helt fri att ta bort dem från din fastighet. Jag rekommenderar med andra ord att du så långt som möjligt samråder med grannen inför vidtagande av olika åtgärder för att bevara god grannsämja. Med vänlig hälsning

Tvångsförsäljning av samägd fastighet

2015-06-30 i Fastighet
FRÅGA |Jag äger 50% av ett sommar hus på västkusten tillsammans med mina systrar, den andra hälften ägs av en släkting som inte varit där på 20 år och inte heller har betalat något för den, kostnader utbyggen mm.Nu vill släktingen att vi ska köpa ut henne vilket vi inte har råd med inte ens om det blir till taxeringsvärdet som det står i avtalet.Hon hävdar att avtalet är ogiltigt, det skrevs på av henne och min mor när de ärvde at min morfar. Där står även att:Ingen av delägarna äger rätt till att med åberopandeet av lag om samäganderätt 1904 § 6 hos rätten söka fastigheten skall utbjudas å offentlig försäljning.Vad innebär detta?Kan vi tvingas sälja hela huset, trots det som står i avtalet?
Viktor Friberg |Hej! Tack för din fråga.Bestämmelser om samägande återfinns i lagen om samäganderätt. Nämnda lag är dispositiv, vilket betyder att det står delägare fritt att avtala bort eller modifiera dess bestämmelser genom avtal.Klausulen innebär, precis som du antyder, att ni har avtalat bort möjligheten för en enskild delägare att åberopa den rätt till s.k. tvångsförsäljning som annars tillkommer vederbörande enligt 6 § lagen om samäganderätt. Din släkting har, som du skriver, undertecknat avtalet och det finns ingenting i din fråga som tyder på att avtalet skulle vara ogiltigt. Hon kan därför inte utnyttja möjligheten till tvångsförsäljning.Tveka inte att höra av dig om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,