Tillsynspliktens omfattning för kattägare

2017-04-29 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Grannens katt strilar och skvätter urin uppför min bro och vägg (hela långsidan) vilket jag påpekat vid ett flertal tillfällen. Trots detta fortsätter katten med grannens goda minne att urinera. Måste jag acceptera detta eller kan jag på något sätt sätta stopp för detta utan att vi blir mer osams. till saken hör att jag själv har en kastrerad hankatt som inte beter sig på samma sätt. Den andra katten anfaller min katt och jag har fått betala tusentals kronor i veterinärvård för honom. Det har gjort att min katt inte vågar gå ut längre och själv blir jag arg och ledsen över grannen som inte tar sitt ansvar som djurägare. Finns det något som jag kan lägga ut på tomtgränsen så grannkatten inte vågar eller vill gå in på min tomt utan att t.ex. förstöra luktsinnet på grannens och min egen katt
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Din fråga rörande ägares ansvar för skador orsakade av deras katter regleras främst i Skadeståndslagen (SkadestL). Även Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter är relevant i ditt fall. Ägarens tillsynsansvarEnligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 1§ ska kattägare sköta och hålla tillräcklig tillsyn över sina katter i den utsträckning som behövs för att förebygga att katterna orsakar skador och olägenheter för sin omgivning. Att din grannes katt fritt uppehåller sig och utför sina behov på din mark räknas generellt inte som en sådan olägenhet som avses i lagen. Att grannkatten däremot har attackerat din katt kan kan å andra sidan falla inom din grannes ansvarsområde och potentiellt göra dig skadeståndsberättigad. Ägarens skadeståndsansvarJuridiskt sett utgör husdjur ”saker”. Din katts skador utgör därför sk sakskador. Ansvar för sakskador regleras i SkadestL 2:1, och förutsätter skadevållarens uppsåt (läs: avsikt) eller oaktsamhet. Då inget i ditt fall tyder på att din granne haft uppsåt till att dennes katt skulle skada din katt, ansvarar din granne för skadorna om hen kan anses ha agerat vårdslöst genom att låta sin katt vandra fritt i grannområdet. Skulle det dock vara så att din grannes katt vid upprepade tillfällen har attackerat din katt utan att din granne vidtagit några åtgärder för att motverka detta, kan å andra sidan din granne bedömas vara ansvarig pga likgiltighet, vilket är en form av uppsåt. Genom att inte vidta åtgärder kan nämligen din granne anses vara likgiltig gentemot att din katt skadas. Skulle inte en sådan bedömning göras, kan det istället argumenteras för att din granne i vart fall agerat vårdslöst som inte vidtagit åtgärder trots att denne varit medveten om att hens katt vid upprepade tillfällen attackerat din. Huruvida din granne kan bedömas ha haft uppsåt (likgiltighet) eller varit vårdslös är ytterst en fråga som domstolen får avgöra. Vid en eventuell domstolsprövning ligger det på dig som skadelidande att bevisa din grannes uppsåt eller vårdslöshet i förhållande till de skador som åsamkas din katt. Skadeståndets omfattningFör att ha rätt till skadestånd ligger det även på dig som skadelidande att visa ett orsakssamband mellan din katts skador och din grannes uppsåt/vårdslöhet. Mer specifikt måste du kunna bevisa att din katts skador, som du har haft kostnader för, orsakats av din grannes katt pga bristande vård eller tillsyn, och inte uppkommit på något annat sätt. Kan du bevisa uppsåt/vårdslöshet hos din granne samt orsakssamband, kan du enligt SkadestL 5:7 får ersättning för de veterinärskostnader du har haft, men även andra kostnader till följd av skadan som t ex transportkostnader till veterinären eller eventuell inkomstförlust till följd av att du tagit din katt till veterinären. Det bör dock betonas att endast kostnader som inte kunnat undvikas är ersättingsberättigade och som skadelidande måste du därför i bästa mån försöka begränsa dina kostnader. Det ligger också på dig som skadelidande att bevisa vilka kostnader du verkligen har haft.RekommendationerMed hänsyn till de uppgifter du har lämnat mig i din fråga, rekommenderar jag dig i första hand att återigen tala med din granne. Förklara den juridiska bakgrunden som jag har presenterat för dig här ovan med betoning på tillsynsplikten som alla kattägare har. Om du vill kan du även höra med din granne om hen kan tänka sig att betala de veterinärskostnader som du har haft pga de skador som din grannes katt har åsamkat din. Skulle din granne vägra betala några veterinärskostnader, har du juridiskt sett möjlighet att föra en skadeståndstalan mot din granne i domstol. Praktiskt sett kan detta dock vara mycket problematiskt och är därför ingenting som jag rekommenderar. För det första är det ekonomiskt ofördelaktigt då ditt skadeståndsanspråk sannolikt kommer att behandlas i ett förenklat tvistemål. Rättegångskostnaderna kommer troligtvis därför att överstiga skadeståndsanspråket, och du förlorar därmed ekonomiskt på att ta tvisten till domstol även om du skulle vinna själva tvisten. För det andra kan det vara mycket svårt för dig att bevisa både uppsåt/vårdslöshet och orsakssamband, vilket är en förutsättning för att du ska kunna vinna tvisten överhuvudtaget. Skulle din granne, efter att du återigen har talat med hen angående de problem som hens katt orsakar, i framtiden fortsätta att underlåta sin tillsynsplikt, har du möjlighet att kontakta din kommuns miljökontor. Miljökontoret ska kunna motta dina klagomål, samt kunna ge dig vägledning om hur du bör bemöta problemet med in grannes katt. Slutligen, rörande om det finns något som du kan lägga ut på tomtgränsen för att stänga ute grannkatten, finns det olika medel och utrustning som säljs i djuraffärer och trädgårsbutiker som sägs vara bra mot oönskade husdjur. Jag råder dig dock att prata med personalen i affärena, alternativt läsa på själv om tillvägagångssätt, innan du lägger ut eller sätter upp något på trädgården. Användning av något som kan skada miljön eller grannens katt kan nämligen resultera i skadestånd. Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga och skulle du undra över något mer är du mer än välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Hur gör man för att få patientskadeersättning

2017-04-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag var hos en gynekolog och fick ett p-stav insatt i min arm.Gynekologen vid namn Bärbel hade svårt att öppna staven från paketet, hon skyllde på att det var en ny design på det så hon visste inte hur man skulle göra.När staven skulle in i min arm gjorde hon alldeles för stort hål så fick sy.Jag frågade flertalet gånger om jag behövde boka en ny tid för att ta bort stygnen, varpå hon svarar att den kommer att försvinna av sig själv inom en vecka, innan jag går säkerställer jag verkligen att jag inte behöver boka ny tid för detta.2-3 veckor går, det börjar bli infekterat där hon har sytt, tråden sitter fortfarande kvar. Jag mailar en bild till kliniken, får ett svar om att jag måste komma till dom omedelbart för att ta bort tråden då det är väldigt infekterat.Jag går till en annan läkare pga noll förtroende för den första kliniken.Igår var jag hos en annan gynekolog för att ta bort p-staven.När jag kommer dit säger gynekologen att p-staven är borta, att den har försvunnit i min kropp någonstans.Han klämmer på armen, tar ultraljud och säger att "nej den är borta." Samt att hon som satte in p-staven satte in den helt fel. Att det inte var konstigt att den försvunnit.Då detta i princip är omöjligt att det sker och gynekologen säger att jag kommer behöva operera ut den hos kirurg undrar jag vad jag har för rättighet gentemot kliniken som gjorde detta. Kommer bli extremt fula och stora ärr av detta.
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.SammanfattningDu bör vända dig till antingen klinikens försäkringsbolag eller LÖF om att du orsakats en skada. Vill inte de olika försäkringsbolagen ge ut ersättning kan du vända dig till patientskadenämnden som tar ställning till om du bör får ersättning. Kommer de fram till att du bör få ersättning så kan du vända dig till försäkringsbolagen igen och i sista fall till domstol. -------------------------Att sånt här händer är såklart absolut ingenting man vill ska hända, och den uppfattningen delar samhället med mig så därför finns en lag som säger vad som ska gälla när något sådant händer. Lagen är patientskadelagen, vilken du kan läsa https://lagen.nu/1996:799.Enligt den lagen ska den som orsakas personskada, alltså skada på sin kropp, få patientskadeersättning. Patientskadeersättning är ungefär som skadestånd, det är pengar helt enkelt.Det finns 6 olika tillfällen då man kan ha rätt till patientskadeersättning, enligt 6 § patientskadelagen.I ditt fall skulle jag säga att du antingen råkat ut för skada genom - behandling eller liknande åtgärd förutsatt att skadan kunde undvikts genom att göra på ett annat sätt (6 § 1 punkten), och kanske - olycksfall i samband med behandlingen (6 § 5 punkten)Det skiljer sig lite i förfarandet beroende på om du gått till en privat eller en statlig vårdenhet. Offentlig vårdenhetVad jag anser att du bör göra är att först vända dig till LÖF (landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, http://lof.se/). Där kan du anmäla din skada och eventuellt får rätt till ersättning. Privat vårdenhetHar du gått till en privat klinik som inte drivs av staten måste du vända dig till deras försäkringsbolag, de är enligt lag skyldiga att ha en försäkring enligt 12 § patientskadelagen. De vill ofta att du anmäler en skada via en blankett så den kan finnas på hemsidan eller på deras klinik, så du skulle kunna gå dit och förklara hur det ligger till, att du tänkt begära patientskadeersättning.Detta gäller för både privat och offentlig vårdOm du anmält din skada till något försäkringsbolag men fått besked att du inte får kan du vända dig till patientskadenämnden (http://www.patientskadenamnden.se/start/). De lämnar rådgivande yttranden om du bör få ersättning. Skulle de komma fram till att du har rätt till ersättning kan du gå till kliniken du var på först och be dem om skadestånd. Det kan vara så att eftersom du ännu inte haft operationen vet man inte hur omfattande skadan kommer att bli så eventuellt kan utredningen ta lång tid. Men du kan anmäla nu och fråga dem om de kommer vänta tills efter operationen av p-staven.Skulle det vara så att kliniken inte följer patientskadenämndens råd så måste du vända dig till domstol.Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du någon fundering så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort jag kan.Vänligen,

Skadestånd för personskada vid halka

2017-04-28 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Har problem med att min hyresvärd ej ställer sig bakom att jag ramlade och gjorde illa min hand/handled. Jag sökte ersättning från honom via hans försäkringsbolag men enligt allt så var det ej han som var ansvarig för att jag ramlade på isen pga dålig sandat. Kan man söka ersättning på annat vis eller stämma honom och kräva ersättning för detta.
Daniel Scharff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har vad jag förstår talat med hyresvärden och försökt få ersättning via denna och dennes försäkring. När dessa inte vill ge någon ersättning finns det istället andra sätt att kräva ersättning. Enligt skadeståndslagen har du rätt till skadestånd av den som uppsåtligen eller vårdslöst tillfogar dig personskada (2 kap. 1 § se här). Förutsättningar för att skadestånd är att en skada finns, att skadan orsakats av annan genom handling eller passivitet, att det finns ett orsakssamband mellan handlingen/passiviteten och skadan samt att man kan visa uppsåt eller oaktsamhet hos skadevållaren.För fastighetsägare föreligger en plikt att sanda utanför fastigheter för att undvika att boende och förbipasserande ramlar och skadar sig. Underlåtenhet att göra detta innebär normalt sett ett vårdslöst handlande. Att du har blivit skadad och att det råder samband mellan vårdslösheten och dina skador, verkar vara fallet. Enligt dina uppgifter är förutsättningarna för skadestånd vara uppfyllda. Det är den som påstår att någon har förfarit vårdslöst som har bevisbördan för påståendet. Du måste alltså genom bilder eller t.ex. vittnesmål kunna bevisa att fastighetsägaren inte sandat utanför byggnaden samt att denna underlåtenhet är orsaken till dina skador.Om du tycker att du har tillräcklig bevisning för att visa att hyresvärden orsakat skadan kan du ansöka om stämning vid tingsrätten. I stämningsansökan anger du alla grunder för ersättningsanspråket och försöker visa att du har rätt till ersättning. Du anger också hur högt skadeståndet ska vara. Vinner du målet kommer motparten att svara för rättegångskostnaderna. Det kan rekommenderas att ta kontakt med en jurist för att utforma en stämningsansökan och se vilka möjligheter du har att vinna i tingsrätten. Om du vill ha hjälp med detta kan du även kontakta oss på Lawline igen, så får du hjälp av en av våra jurister.Med vänliga hälsningar

Ersättning från försäkringsbolag efter misshandel

2017-04-26 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Tjena. Jag var på en fest och så blev jag slagen mitt på munnen utav någon som jag inte såg vem det var och min telefon gick i backen samt mina glasögon.det var nu 3dagar sedan detta hände och jag har haft ett förjäkligt munsår på överläppen och svårigheter med att äta då jag inte kan öppna munnen så mycket och så blir mina läppar fruktansvärt torra. När jag äter så gör det fortfarande ont och svider vid varje tugga. Jag försöker att äta maten från sidan men det hjälper bara lite. Min fråga är ju nu om jag har rätt till skadestånd bara eller har jag rätt att få försäkring för telefonen och glasögonen också
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Den person som slog dig har orsakat både en personskada (munsåret) och sakskador (din mobiltelefon och dina glasögon). Eftersom det verkar ha gjorts medvetet är personen skyldig att ersätta dig för dessa skador enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Problemet är att du inte vet vem som har gjort detta. Om du inte vet vem som har orsakat skadorna kan du av naturliga skäl inte heller få ersättning från den personen. Det du istället får göra är att vända dig till ditt försäkringsbolag. Om du har en hemförsäkring ingår ofta ett överfallsskydd, d v s du får ersättning när du blir utsatt för en misshandel. I hemförsäkringen ingår också ett egendomsskydd som innebär att du kan få ersättning för att dina glasögon och din telefon gått sönder. Exakt vad du kan få ut från din försäkring avgörs av försäkringsvillkoren. Mitt råd till dig är att kolla igenom försäkringsvillkoren som gäller för din hemförsäkring. Då får du en egen uppfattning om vad som borde ersättas och hur hög din självrisk är (d v s vilken summa du inte får ersatt). Därefter bör du ta kontakt med ditt försäkringsbolag och fråga dem hur läget ser ut. Om du inte har någon försäkring är det dessvärre inte mycket du kan göra för att få ersättning. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för sakskada orsakad av katt

2017-04-29 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om grannens katter ( två st okastrerade hankatter), attackerar min honkatt som är kastrerad, på vår trapp vid vår dörr så hon skadas, kan jag kräva ägaren på veterinärkostnaderna då? Har försökt prata med ägarna, men får svar att de ej har råd att kastrera ... Mvh
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Din fråga rörande ägares ansvar för skador orsakade av deras katter regleras främst i Skadeståndslagen (SkadestL). Även Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter är relevant i ditt fall. Ägarens tillsynsansvarEnligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 1§ ska kattägare sköta och hålla tillräcklig tillsyn över sina katter i den utsträckning som behövs för att förebygga att katterna orsakar skador och olägenheter för sin omgivning. Att din grannes katter befinner sig på din trapp räknas generellt sett inte som en sådan olägenhet som avses i lagen. Att katterna däremot har attackerat din honkatt kan å andra sidan resultera i skadeståndsansvar för din granne. Ägarens skadeståndsansvarJuridiskt sett utgör husdjur ”saker”. Din honkatts skador utgör därför sk sakskador. Ansvar för sakskador regleras i SkadestL 2:1, och förutsätter skadevållarens uppsåt eller oaktsamhet. I ditt fall innebär detta därför att din granne endast ansvarar om hen antingen med uppsåt (läs: med avsikt) att skada din honkatt släppte ut sina hankatter, eller alternativt kan anses ha varit vårdslös genom att låta ut sina hankatter röra sig fritt i grannområdet. Medan det knappast är relevant med uppsåt, kan det diskuteras huruvida det kan anses vårdslöst av din granne att släppa ut två okastrerade hankatter fritt i grannområdet där andra katter också befinner sig. Huruvida agerandet bedöms som vårdslöst eller inte är ytterst en fråga som domstolen kan avgöra. Vid en vårdslöshetsbedömning ska risken för skada, sannolikheten för skadans storlek, möjligheten att förebygga skadan och din grannes möjligheter att inse skaderisken vägas in. Det ligger på dig som skadelidande att vid domstolsprövning bevisa att din granne varit vårdslös. Argumentet att din granne inte har råd att kastrera sina katter är irrelevant för din grannes tillsynsplikt. Din granne ansvarar således för att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga att dennes katter orsakar skador och olägenheter för sin omgivningen oavsett vilken ekonomi din granne har. Krävs då kastrering för att din grannes katter inte ska orsaka skador och olägenheter, är detta således en utgift som din granne måste bekosta. Tillsynsansvaret är alltså något som enligt lagen åläggs alla, utan undantag, som väljer att skaffa katt. Skadeståndets omfattning Utöver att du måste visa att din granne varit vårdslös, ligger det även på dig som skadelidande att visa ett orsakssamband mellan din katts skador och din grannes vårdslöshet. Mer specifikt måste du kunna bevisa att din honkatts skador, som du har haft kostnader för, har orsakats av din grannes hankatter pga bristande vård eller tillsyn, och inte uppkommit på något annat sätt. Kan du bevisa vårdslöshet hos din granne samt orsakssamband, kan du enligt SkadestL 5:7 få ersättning för veterinärskostnader, men även andra kostnader till följd av skadan som t ex transportkostnader till veterinären eller eventuell inkomstförlust till följd av att du tagit din katt till veterinären. Det bör dock betonas att endast kostnader som inte kunnat undvika är ersättningsberättigade och som skadelidande måste du därför i bästa mån försöka begränsa dina kostnader. Det ligger också på dig som skadelidande att bevisa vilka kostnader du verkligen har haft. RekommendationerMed utgångspunkt i de uppgifterna jag har om ditt fall skulle jag i första hand rekommendera dig att återigen tala med din granne. Förklara den juridiska bakgrunden som jag har presenterat för dig här ovan och be din granne att bekosta veterinärskostnaderna. Skulle din granne vägra, har du juridiskt sett möjlighet att föra en skadeståndstalan mot din granne i domstol. Praktiskt sett kan detta dock vara mycket problematiskt. För det första är det ekonomiskt ofördelaktigt då ditt skadeståndsanspråk sannolikt kommer att behandlas i ett förenklat tvistemål. Rättegångskostnaderna kommer troligtvis därför att överstiga skadeståndsanspråket, och du förlorar därmed ekonomiskt på att ta tvisten till domstol även om du skulle vinna själva tvisten. För det andra kan det vara mycket svårt för dig att bevisa både vårdslöshet och orsakssamband och därmed blir det svårt att ens vinna tvisten.Skulle din granne, efter att du återigen har talat med hen angående de problem som dennes katter orsakar, i framtiden fortsätta att underlåta sin tillsynsplikt, har du möjlighet att kontakta din kommuns miljökontor. Miljökontoret ska kunna motta dina klagomål, samt kunna ge dig vägledning om hur du bör bemöta problemen med din grannes katter. Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga och skulle du undra över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Skuld orsakad av annan - skriva över?

2017-04-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag har skulder som står i mitt namn, som jag idag betalar av på. Saken är den att det inte är mina skulder, utan en nära familjemedlem som har orsakat detta bakom min rygg medans jag bodde hemma.Går det att skriva över skulderna till denna personen och hur går det till i sådana fall? Har tidigare polisanmält detta men dem la ned min anmälan.
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Anledningen till att polisen la ner din anmälan är troligtvis för att det troligtvis inte går att bevisa. Annars är detta ett brott mot bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Skulden i sig är däremot inget brott. Det är bara ett förhållande mellan en person och en bank, i det här fallet. Banken i sin tur bryr sig egentligen inte om vem som betalar lånet, så om du gör det i det här fallet så kommer de inte bry sig om att skriva över lånet. Att gå till banken skulle alltså inte hjälpa till.Tyvärr måste du i sådana här förhållanden vända dig till antingen personen som faktiskt ska betala skulden, alltså den som orsakat skulden för dig, och få den att betala eller vända dig till en domstol. Saker som dessa ska såklart inte hända, men ibland så händer det och då är det bästa sättet att lösa det med personen som gjort det här, om polisen lagt ner utredning då de anser att bevisning saknas eller att det inte är ett brott. Du kan då försöka få personen att betala den här skulden genom att prata med den, inte mycket mer än så.Hjälper inte det får du gå till domstol och väcka talan om att skulden ska anses vara den personens och att du vill ha tillbaka de pengar du betalt av från skulden, alltså att du vill ha skadestånd. Detta kräver såklart att du har bevis. Bevis på hur mycket du betalt så du kan få tillbaka det, bevis på att det inte är du som egentligen orsakat skulden osv. Att bevisa att någonting inte föreligger är svårt men det vet även domstolen så bevisbördan är något lättare i det fallet. Är det en mindre skuld kanske det inte är värt att släpa personen till domstol. Handlar det om mer pengar och du vill ha ytterligare hjälp så kan du höra av dig till vår juristbyrå så kan vi hjälpa dig att driva processen.Något annat sätt finns tyvärr inte. Hade du fått första fakturan från banken hade du kunnat bestrida den, alltså säga till banken att det inte är din skuld och att du inte kommer att betala. Då skulle de antingen fått väcka talan mot dig och försöka få dig att betala eller mot din familjemedlem och få den att betala.Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du någon fundering så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort jag kan.Vänligen,

Ansvar för hund

2017-04-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund har bitit ihjäl grannens kanin. De hade släppt loss 2 kaniner utanför burarna. När de fångat in en så hittade de inte den andra. Jag säger på skämt att min hund vill gärna hjälpa till och leta. Varpå ägaren säger ja ta ned honom..Allvarligt. jag gjorde det och min hund hittade kaninen under grannens altan. Jag säger till ägaren av kaninen att hålla i hunden ordentligt så skulle jag gå på andra sidan och locka ut kaninen. Och det gjorde jag men en sek senare så hör jag skrik neeeej släpp. Jag rider dit och ser min vovve med kaninen i munnen. Han reagerar inte på mina kommandon så jag fick tillslut ligga på honom och stoppa ned min hand i Hans hals för att han ska släppa men kaninen var död. Jag tror att den dog så snart min hund bet ned på den. Vad är jag skyldig till nu?
Louise Kjellberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller hundar så har ägaren alltid ett så kallat strikt ansvar för hunden vilket innebär att hundägaren alltid är ansvarig för skador som hunden har orsakat, oavsett om man som som ägare har vållat skadan eller ej. Detta framgår av 19 § i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I ditt fall innebär det att du som hundägare är skyldig är ersätta skadan som din hund har orsakat, trots att det ej var du som höll i hunden när skadan inträffade. Det som ska ersättas i detta fallet är en sk. sakskada, djur är nämligen enligt lagens mening att klassificera som saker. Vid sakskador utgår ersättning för sakens värde, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstbortfall till följd av skadan. Detta framgår av 5 kap 7 § skadeståndslagen. För att ersättning ska utgå måste dock den skadelidande visa på ett orsakssamband mellan skadan och kostnaden. Endast kostnad som pga skadan ej kunnat undvikas ersätts. I detta fallet torde det därför endast vara fråga om ersättning för sakens värde, dvs. ersättning för kaninens faktiska värde då inkomstbortfall och andra kostnader knappast är troliga som en konsekvens av skadan.Sammantaget är du alltså strikt ansvarig för din hund och således ersättningsskyldig för kaninens värde. Det kan dock tilläggas att du endast är ersättningsskyldig om kaninägaren yrkar på ersättning.Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har några vidare funderingar.

Ansvar att betala för skadegörelse

2017-04-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej,I dessa tider när det i många kommuner är mycket skadegörelse av glasrutor, busshållplatser, papperskorgar och så vidare. Vilka möjligheter finns det att få de barn/ungdomar som förstör eller föräldrarna att betala för skadegörelsen? HälsningarJenny
Oskar Fröberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om någon avsiktligen förstör kommunens egendom kan personen hållas ansvarig för den skada som orsakats, detta framgår av 2 kap. 1 § skadeståndslagen.Även för föräldrar som har vårdnaden om ett barn finns ett lagstadgat ansvar för skador på annans egendom som barnet vållar genom brott, 3 kap. 5 § skadeståndslagen.Det finns alltså förutsättningar i lag för att kräva ersättning av personer som avsiktligen förstör kommunens egendom och vissa fall kan även föräldrar hållas ansvariga. Det problematiska är att veta vem det är som begått skadegörelsen om personen inte tas på bar gärning eller fångas på film. Om det inte går att bevisa att en person förstört en glasruta kommer inte heller denna person kunna hållas ansvarig för skadan.Hoppas detta svarade på din fråga.Mvh