Kommunens skadeståndsansvar

2014-09-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om skadestånd. Om kommunen har gjort felaktigt beslut omhändertagit mitt barn för lagen LVU. Vad har jag för rätt till skadestånd för sveda och värk?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Om kommunen orsakar en personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada genom ett felaktigt agerande eller varit försumliga i myndighetsutövningen i verksamheten, ska kommunen ersätta skadan. Kommunen ansvarar även för skada på grund av kränkning (3 kap. 2 § skadeståndslagen). För att skadestånd ska vara aktuellt krävs alltså att kommunen handlat i sitt myndighetsutövande. Myndighetsutövning är beslut och åtgärder från staten och kommunen som är ett uttryck för samhällets rätt att utöva makt över dig som medborgare (se prop. 1972:5 s. 498 ff.). Ett beslut att omhänderta ett barn är myndighetsutövning från kommunens sida.För att skadestånd, enligt skadeståndslagen, ska kunna göras gällande krävs att så kallade adekvat kausalitet förelegat mellan kommunens handlande och din skada. Detta innebär att skadan ska ha uppstått på grund av kommunens handlande och att skadan var någorlunda förutsebar. I ditt fall verkar adekvat kausalitet föreligga. Skadetypen som torde vara mest relevant här är personskada. Personskada omfattar bland annat ersättning sveda och värk (fysiskt eller psykiskt lidande av övergående natur), se 5 kap. 1 § skadeståndslagen. Enligt lagens förarbeten krävs för att få ersättning för psykiskt lidande att skadan är medicinskt påvisbar. Normala känsloyttringar såsom oro, chock och sorg i samband med kommunens agerande ger vanligen inte upphov till skadestånd. Två exempel på något medicinsk påvisbart är att du varit sjukskriven eller har läkarintyg. Till slut skulle jag vilja säga att du har möjlighet till skadestånd när kommunen agerat felaktigt. Dock måste viss mått av vårdslöshet förelegat från kommunens sida. Vänliga hälsningar,

Ersättningsanspråk gentemot skadevållaren för kostnad som överstiger aktuellt marknadsvärde

2014-09-04 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Min Alfa Romeo Brera 3,2 V6 24V Q4 var inlämnad på verkstaden för byte till sommardäck samt koll av lite gnissel. När bilmeken provkörde bilen körde en annan bilist rakt in i sidan på den (hon hade väjningsplikt) och "skrotade" bilen. Enligt mitt försäkringsbolag var den inte värd att laga. Min bilverkstad "tryckte på" att det var jag som skulle skadeanmäla till mitt försäkringsbolag, vilket jag dumt nog gjorde (utan att mitt försäkringsbolaget upplyste mig om att jag kunnat låta bilverkstaden anmäla skadan). Alla tre inblandade har samma försäkringsbolag. Försäkringsbolaget bedömde värdet på bilen till 105.000:-, bilen har gått 5.500 mil, men motorn var nyrenoverad och har gått strax över 1.000 mil. Jag tillsatte en värderingsman från Handelskammaren, han bedömde värdet på bilen till 125.000:-. Min försäkring ska ersätta mig med "likvärdig bil", av typ Brera som har gått 5.500 mil (jag är generös och tar inte med den nyrenoverade motorn). Nu finns det ingen sådan till salu. Brera som är en konceptbil med många hästkrafter och fyrhjulsdrift har inte så många "lika bilar", men Audi TT 3,2 V6 Quattro och BMW Z4 Coupé går att likställas. Likvärdig bil går att få tag i för 175.000:- Jag har fått svar från skadeståndsansvarige på mitt försäkringsbolag att de vill bara betala ut ersättning om 125.000 :- för min bil. För den summan kan jag inte få en likvärdig. De hänvisar till NJA 1971 s 126 (NJA 1971:30) och vad herr Beven och hans VW har med mitt fall att göra, kan jag inte förstå. Har jag någon som helst rätt på min sida?
Essie Malkoc |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din juridiska fråga.Till att börja med framgår inte det i frågan vilket försäkringsbolag det gäller, varför jag har inte haft möjlighet att titta närmare på de villkor avseende bilförsäkring hos det aktuella försäkringsbolaget.Utan att veta vad som står i avtalet mellan dig och ditt försäkringsbolag så låter det på din beskrivning som att det är marknadsvärdet på bilen ditt försäkringsbolag vill ge ut i ersättning, vilket isåfall är fullt vanligt. Jag har tyvärr svårt att tänka mig att det skulle finnas något i avtalet som ger dig rätt till ytterligare ersättning utöver marknadsvärdet. Att du i sådant fall förbättrat bilen genom att byta ut vissa delar spelar då inte någon roll annat än att det möjligen kan höja marknadsvärdet. Att bilens marknadsvärde enligt värderingsmannen på Handelskammaren samt beslutet enligt ditt försäkringsbolag uppgick till 125.000 SEK vid tiden för uppkommen skada är även det belopp som du kan erhålla från ditt försäkringsbolag och utgå ifrån när det nu har blivit dags för dig att leta efter en likvärdig bil. Med detta sagt så utesluter inte det möjligheten för dig att rikta ytterligare ersättningsanspråk gentemot aktuell bilverkstad, då skadan trots allt uppstod under tiden som verkstaden hade bilen i sin besittning. Detta innebär dels att din nuvarande självrisk inte kommer att påverkas i negativ riktning då du inte är att ansvara för den skada som uppkom och den effekten till följd av skadan (dvs att bilen blev tvungen att skrotas), dels att du har rätt att rikta ersättningsanspråk mot din kontrahent (verkstaden) som hade bilen i sin besittning då skadan uppstod och således en skyldighet att ersätta dig för den sakskada som du som deras kund har åsamkats. Hur verkstaden sedan väljer att lösa det med tredje parten (den som körde in i bilen) är inte ditt problem, liksom heller inte avtalet mellan verkstaden och deras försäkringsbolag.När det gäller ditt försäkringsbolags hänvisning till NJA 1971 s. 126 så vill de helt enkelt med den hänvisningen påpeka att den skadelidande (i detta fall du själv) kan ha rätt utifrån en skälighetsbedömning att utöver det beräknade marknadsvärdet på din bil överstiga aktuell beräkning på skadevållarens bekostnad (bilverkstadens bekostnad) även om kostnaden av en likvärdig bil kan komma att överstiga aktuellt beräknat marknadsvärde. Med andra ord så rekommenderar de att du ska begära ersättninagsanspråk från bilverkstaden för att du tillsammans med det utebetalda beloppet från ditt försäkringsbolag ska kunna införskaffa dig en likvärdig bil.Slutsatsen när det gäller din aktuella situation är dels att acceptera ditt försäkringsbolags beräkning av din bils marknadsvärde, dels rikta vidare anspråk mot verkstaden för den sakskada de har orsakat dig för att du ska kunna återanskaffa dig en likvärdig bil.Jag hoppas att du har fått någorlunda klarhet kring din aktuella situation, självklart är du välkommen att kontakta mig vid eventuella följdfrågor. Bästa hälsningar,

Ansvar för hundägare

2014-08-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Har en katt som är 19 år och utekatt. bor i hyreshus och en av grannarna har en blandrastik som inte gillar katter. Den har tidigare bitit ihjäl en katt hos en annan granne som var hundvakt. Blev då orolig för min katt som inte är särskilt snabb och lite sentänkt och satte upp en lapp. Hundägaren tog illa upp och nu kräver hon att jag skall ha katten inne eller binda fast den vid ett träd. Katten är harmlös och sitter ofta vid ytterdörren och hundägaren tycker att hon måste få gå in där men det går att gå in i andra ingången. Jag får skylla mig själv om hennes hund biter ihjäl min katt tycker hon. Är det så????Vänliga hälsningar Kim Pousette
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!Hundägare har ett rent strikt ansvar för sina hundar enligt 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, (Här). Det innebär att om en hund orsakar skada skall ägaren ersätta denna oavsett om ägaren varit vållande eller ej.På denna grund borde det ligga i din grannes intresse att dennes hund inte attackerar, då ägaren kommer få ersätta de skador som uppstår!Hoppas det gav dig svar!Vänligen, 

Vårdskador och patientskadeersättning

2014-08-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min man blev häktad av polisen pga han har misshandlat mig.Jag har varit gift med honom i 12-år och han är inte våldsam i sin natur.Han under ång lång tid blev felmedicinerad av läkare och trots vår kamp för vård och even sökt psykiatrisk vård på akuten fler tal gr så fick vi ingen hjälp och blev hemskickade.Han blev för ett år sen pga rygg smärtor medicinerad med METADON och vi kunde inte för vår liv få en diagnos varför han har så ont ..de till slut gick så långt att han på sista tre månaderna har försökt ta livet av sig fick personlighets förendringar blev elak och misstänksam mot alla och kontrolerande ..Han blev fånge i sitt hem kunde inte gå ens på en promenad med sin hund...den 13 juli åkte vi till akut psykiatrin i Lund.Kl 19-4 var vi där och väntade.Vi fick en kvinlig läkare som var ganska ointreserad över varför vi söker hjälp på natten..Min man trots sin skam över att öppna "buken "för en okänd människa så gjorde han de och bärettade om att han hör röster som vill oss illa..han tror någon utanför dörren och vill in till oss och ska göra oss illa där jag konfronterade honom med rädslorna och visade att det fanns ingen där men de hjälpte inte mycket.Han bärettade att han tror han kan vara farlig för sin familj och sig själv och de vill han inte utsätta oss för.Jag har spelat in samtalet på 1 timme och 14 min med läkaren och jag stälde frågan om hon inte hjälper då vem ska ta ansvaret för om det hender att någon av oss blir skadad eller dödad.?Hon tyckte de var en hot från mig till henne.I alla fall min man fick ingen hjälp av henne.25-e juli fick min man en total haveri i sin hjärna och började ta stryptag på mig och jag visste att han är inte där..Hans ögon ansikte blick var kall känsellös och ville strypa mig till döds.jag efter mycket kamp slag bett som pennitrerade genom min hud lyckades knuffa iväg honom så han slog in sin bakhuvud och tuppade av.Då såg jag till att någon ringer ambulans och polis och då båda jag och han separat blev omhändertagna av polis och ambulans.Sen 25-e har han varit häktad och nu 27-e blir rättegången.Jag anser att han ska ta sitt ansvar för sin del för sina handlingar men jag vill stämma dem läkaren som har gjort honom så sjuk och tog fyra år av vår liv pga opiaterna dem skrev ut utan diagnos.inte minst psykiatrikern som satte mitt liv i fara.Jag har lite sparade pengar och även en hemförsäkring med rätts skydd upp till 200.000.Har vi någon chans.jag har massor med mail bevis inspelade samtal etc etc etc..
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor. Inledningsvis kan jag konstatera att situationen i huvudsak berör tre olika lagar, nämligen; patientsäkerhetslagen (2010:659), hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientskadelagen (1999:799). För mig är det inte möjligt att göra någon medicinsk utredning, dvs. huruvida din mans metadonbehandling mot sina ryggsmärtor är en rimlig medicinering eller inte. Vad jag kan konstatera är att Er kontakt med vården, såsom du beskriver, inte når upp till såväl patientsäkerheten och de krav på god vård som föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen. Du nämner också att du är beredd att väcka talan i domstol mot läkaren i fråga. Jag kommer i slutet på denna utredning ge förslag på hur jag tycker du bör förfara framöver. Utgångspunkten i patientsäkerhetshänseende är att kravet på god vård, som regleras i hälso- och sjukvårdslagen, uppfylls och att de åtgärderna vidtas för att förebygga vårdskador. Detta framgår av 3 kap. 1-2 §§ patientsäkerhetslagen. En vårdskada är, enligt 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen, lidande som är kroppsligt eller psykiskt, sjukdom eller dödsfall, som kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. I din frågeställning förklara du att din man haft mycket starka ryggsmärtor som lett till en behandling med läkemedlet Metadon. Att han efter detta har blivit personlighetsförändrad, misstänksam mot sin omgivning och försökt ta sitt liv. Du har också berättat att ni den 13 juli 2014 har besökt akutpsykriatrin i Lund där din man berättat för en läkare att han hör röster och att han tror sig vara farlig för sin familj och sig själv. Därefter blev ni hemskickade och den 25 juli 2014 misshandlade din man sig som, av din frågeställning antyder, beror på hans mentala ohälsa. För att detta senare lidande, som din man fick efter ert sjukvårdsbesök den 13 juli skall anses som en vårdskada, krävs att lidandet hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits av den läkare ni träffade (prop. 2009/10:210 s. 190). Om det är så att din mans metadonbehandling fått honom att bli sjukare i form av ett psykiskt lidande behöver detta inte räknas som en vårdskada om det är så att detta lidande är en biverkning av medicineringen som skett i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet (prop. 2009/10:210 s. 191). Viktigt att notera i detta sammanhang är att en vårdskada kan uppstå utan att läkaren faktiskt ha gjort någonting. Det finns ett krav i lagstiftningen på aktivitet – att patienten skall få adekvat vård. Din man har, såvitt jag förstår, haft dessa mentala problem en längre tid. Du nämner att han sökt psykiatrisk vård flera gånger och att ingenting har hänt. Inte ens vid ert sista vårdbesök, den 13 juli, vidtogs några åtgärder. I detta fall krävs en mer ingående medicinsk utredning kring hans sjukdomstillstånd. Men övertygande skäl talar för, utifrån din berättelse, att det rör sig om en vårdskada. Att din man nämnt för läkaren att han är orolig för att han skall skada sig själv eller någon annan i sin familj borde givetvis ha lett till fler åtgärder. Exempelvis övervägande om tvångspsykiatriskvård enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Eftersom att din man känt sig rädd för sig själv och rädd för att skada andra skall det exempelvis beaktas om patienten, i detta fall din man, på grund av en psykisk störning är farlig för sig själv eller andra (3 § 4 st. lagen om psykiatrisk tvångsvård - LPT). Viktigt att notera är givetvis att en läkare skall ställa denna diagnos och en förutsättning för tvångsvård är att din man i sådana fall har eller lider av en allvarlig psykisk störning (3 § 1 st. LPT). Resultatet av läkarens underlåtenhet drabbades du av den 25 juli. Om vi utgår ifrån att det här rör sig om en vårdskada enligt 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen ankommer det på hälso- och sjukvården – dvs. sjukvårdsinrättningen ni haft kontakt med – att utreda den här händelsen. Enligt 3 kap. 3 § patientsäkerhetslagen skall vårdgivaren utreda en händelse som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Detta måste sedan anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen.I samband med att du och din man haft kontakt med hälso- och sjukvården ankommer det på densamma att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och dessutom få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård. Patienten skall också visas omsorg och respekt. Detta framgår av 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen. Samtidigt är det den enskilde vårdpersonalen som ansvarar för sitt arbete, vilket framgår av 2§ samma lag. Detta innebär att, om det kan anses att en vårdskada har inträffat när ni var i kontakt med vården den 13 juli, är det läkaren och psykiatrikern som är ansvariga. Det ankommer också på dem att rapportera detta till sjukhusets ledning enligt 4 § samma lag. Om det är så att din mans föreskrivna medicinering med Metadon står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet (kanske är det så att en person som lider av en psykisk sjukdom inte skall medicineras med just Metadon) skall detta anmälas av hälso- och sjukvårdspersonalen som expedierar läkemedlet till Inspektionen för vård och omsorg. Detta framgår av 6 kap. 11 § patientsäkerhetlagen. Vad du skall göra i detta fall är att kontakta Inspektionen för vård och omsorg. De prövar klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal, vilket framgår av 6 kap. 10 § patientsäkerhetslagen. Det ankommer då på dem att göra den utredning som behövs för att kunna pröva klagomålet. Ett klagomål skall i slutändan mynna ut i ett beslut (6 kap. 18 § patientsäkerhetlagen). Ett beslut om att personal inom hälso- och sjukvården inte följer sina skyldigheter ankommer det på Inspektionen för vård och omsorg att vidta åtgärder för att skyldigheten fullgörs framöver. Inspektionen kan också finna att andra åtgärder är lämpliga, exempelvis återkallelse av legitimation eller begränsning av föreskrivningsrätt av läkemedel. Detta är ju en utredning som inspektionen får göra i just ditt fall när de går igenom ditt ärende. Du nämner bland annat i din frågeställning att Du avser att stämma läkaren respektive psykiatrikern. Vanligtvis är det den som drabbas av exempelvis en skada som har talerätt, men även anhöriga har rätt att till Inspektionen för vård och omsorg göra anmäla om brister i vården. Avslutningsvis vill jag nämna något om patientskadeersättning. Denna ersättning går i huvudsak ut på att en patient får ersättning där sjukvården gjort något konkret, aktivt fel, under exempelvis en behandling. Patientskadeersättning utgår alltså inte på grund av hälso- och sjukvårdens inaktivitet. Kravet i patientskadelagen är, enligt 6 §, att det rör sig om en personskada (detta gäller även psykiskt lidande enligt prop. 1995/96:187 s. 29 och 80). 6 § patientskadelagen är uttömmande. Det är bara de poster som anges i paragrafen som är ersättningsgilla. Det enda som kan bli aktuellt för din mans räkning är möjligen läkemedelsbehandlingen med Metadon om det kan visas att patientskadan är orsakad av en felaktig hantering av läkemedel (se 6 § 1 st. 6p patientskadelagen). Enligt propositionen kan en läkares ordination av ett läkemedel som i strid med de kontraindiaktioner och doseringar som anges i FASS. SammanfattningMitt råd till dig är att kontakta Inspektionen för vård och omsorg (www.ivo.se) och därigenom anmäla en presumtiv vårdskada eller genom dem få kontakt med aktuell patientnämnd. Jag rekommenderar inte dig att, i dagsläget, inleda en skadeståndsprocess mot vårdgivaren, aktuell läkare eller psykiatrikern eftersom kraven att få ut skadestånd enligt skadeståndslagen är högre än det som gäller för patientskadeersättning. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) krävs det, för att erhålla skadestånd, att någon av de berörda varit oaktsamma medan patientskadeersättningen talar om en ”övervägande sannolikhet för att skadan orsakats av(…)”. Patientsäkerhetslagen hittar du HÄR.Patientskadelagen hittar du HÄRHälso- och sjukvårdslagen hittar du HÄR.Skadeståndslagen hittar du HÄR.Inspektionen för vård och omsorg hittar du HÄR.Har du fler frågor i anslutning till det här når du mig på filip.henriksen@live.se

Skolans tillsynsansvar

2014-09-10 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, Mitt barn går i fjärde klass i en kommunal skola. Musikläraren skickar med ett dokument angående genomgången informationskurs för vård av musikinstrument. Man hänvisar till 2 kap. 1§ Skadeståndslagen. Dokumentet skall signeras och returneras. Jag tolkar detta som att skolan försöker friskriva sig ansvaret för skador. Min fråga är således vem som har ansvaret för mitt barn under skoltid och eventuella olyckor/skador som kan komma uppstå på exempelvis musikinstrument. Skall vårdnadshavare riskera skadestånd när skolan brister i tillsynen?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Skadeståndslagen tillämpas, om inget annat är föreskrivet, i samband med att någon orsakar en skada på något eller någon. I ditt fall handlar det om en eventuell sakskada på musikinstrument. Utgångspunkten är att den som vållar en sakskada av vårdslöshet eller uppsåt, ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Ett barn, som är under arton år, ska endast i skälig omfattning ersätta skadan (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Hänsyn ska bland annat tas till barnets ålder och utveckling, skadans art samt vilka eventuella försäkringar barnet har. Du som förälder (och vårdnadshavare) ansvarar för barnets sakskada om barnet orsakat skadan genom brott (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Skadegörelse är ett brott (12 kap. 1 § brottsbalken).Om jag går vidare till tillsynen av ett barn, är det du som vårdnadshavare som vanligtvis har ansvaret för att ha tillsyn av ditt barn (6 kap. 2 § föräldrabalken). Detta innebär att du ska förhindra att barnet orsakar skada och vidta förebyggande åtgärder. Men givetvis förväntas inte du som vårdnadshavare att ständigt övervaka ditt barn. Olyckor sker med barn och ofta kommer inget skadeståndsanspråk på tal. Som jag nämnde ovan, krävs åtminstone vårdslöshet, det vill säga behöver du vara mer slarvig än vad man kan kräva av en försiktig ”genomsnittsperson”. Inte desto mindre, ska vi även ta hänsyn till att barnets unga ålder. Men vad gäller då när du lämnat barnet på skolan? Jo, då övergår tillsynsansvaret på skolan och dess anställda. Om skolan brister i tillsynen, är det skolan som primärt ansvarar.Jag skulle tolka dokumentet från musikläraren endast som en upplysning av vad som gäller. Skadeståndslagen hade gällt oavsett. Dessutom händer det att barn ofrivilligt åsamkar mindre skador i skolan och i normalfallet är det inget du belastas för som vårdnadshavare. Anses personalen ha brustit i tillsynsansvaret när barnet orsakar en skada, är det skolan som ansvarar. Om barnet däremot orsakar en skada som inte beror på bristande tillsyn, blir barnet ensamt ansvarigt för skadan. Min rekommendation är att du berättar för ditt barn om vikten av att vara försiktig med instrumenten. Vänliga hälsningar,

Svara på stämningsansökan

2014-08-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Min hund blev attackerad av en annan hund min hund blev skadad i samband med det. Efter skadan har jag informerat via mail ägaren till den attackerande hunden om vilka skador som blev på min hund samt alla dokument och kvitton från djurkliniken. Jag har vi flertalet gånger via mail frågat om när och om ägaren kommer eräsätta mig för kostnaderna som blev i samband med skadorna samt gett mitt kontonr. Jag får inget svar. Jag har därför varken svar på om ägaren kommer eller inte kommer att ersätta mig och nu står jag vid vägs ände. Om jag väljer att baserat på lagen om strikt hundägaransvar och med det skadeståndsansvar, stämmer hundägaren, vad händer med stämningen om jag inte har fått besked att ägaren kommer ersätta mig? Hamnar jag i en oändlig rättsprocess loop bara för att ägaren inte ger mig något besked? Incidenten skedde 24/7.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om du lämnar in en formenlig stämningsansökan till tingsrätten så kommer tingsrätten att utfärda en stämning mot den andre hundägaren. Detta är en uppmaning till denne att svara på ditt skadeståndskrav. Om denne inte gör det inom den angivna tidsfristen kan tingsrätten meddela en s.k. tredskodom. Det betyder att svaranden förlorar målet på grund av att denne inte har medverkat. Tingsrätten kan även meddela en tredskodom om svaranden inte kommer till förhandlingen. En part som fått en tredskodom mot sig kan inte överklaga domen utan får, inom en månad från den dag domen meddelades, ansöka skriftligen hos tingsrätten om att målet ska tas upp igen. I så fall tar tingsrätten upp målet till fortsatt behandling.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Skadestånd av vårdcentral på grund av feldiagnos

2014-08-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag har rätt till något slags skadestånd, då jag sökt hjälp på Mjölby vårdcentral upprepande gånger för en hudsjukdom jag haft sedan jag var 10 år. Denna sjukdom bedömdes som "prickar" och skulle försvinna av sig självt med tiden fick jag som svar. I vuxen ålder sökte jag ett flertal gånger igen då "prickarna inte försvunnit. Jag fick endast antibiotika som skulle döda de eventuella bakterierna som orsakade "prickarna". Men ingen utredning på vad det kunde vara.Idag har jag fått reda på att jag har en kronisk hudsjukdom som heter "hidradenitis suppurativa". Denna sjukdom sitter på min rumpa. Vilket har gjort att jag aldrig kännt mig bekväm med mig själv och självkänslan är i botten. Jag känner mig äcklig och mindre attraktiv än andra tjejer i min ålder. Det jobbiga är att jag inte får hjälp att få bort det eller kontrollera det. Jag fick reda på vilket sjukdom jag har eftersom att jag sökte vård hos en hudspecialist under tiden jag bodde på Malta. Nu bor jag inte på Malta längre men får ingen hjälp i Sverige. Har jag rätt till skadestånd från Mjölby vårdcentral som inte tagit mina symtom, verk och den psykiska ohälsa som detta orsakat på allvar?Mina besvär räknas som lindriga men för mig är det mycket jobbigt och har varit under en väldigt lång tid. Detta har påverkat mig starkt psykiskt och jag har till och med haft tankar på att jag inte vill leva längre då dessa besvär aldrig kommer försvinna.Tacksam för svar!
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du ställt din fråga till Lawline.Vårdgivare i Sverige, såsom vårdcentral, är skyldiga att teckna en s.k. patientförsäkring som ska kunna ge ersättning till patienter som skadas vid behandling. Om du anser att du har blivit felbehandlad och har rätt till skadestånd bör du anmäla händelsen till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens försäkringsbolag). De kan då utreda om du har rätt till någon ersättning.Ett grundläggande krav för att få ersättning är att en personskada har uppkommit. Tyvärr kan jag inte tillräckligt om sjukdomen för att kunna bedöma om någon skada har uppkommit för att Mjölby vårdcentral inte ställt en korrekt diagnos. Mitt tips är därför att du kontaktar LÖF, http://www.patientforsakring.se/, så kan de utreda saken. Värt att nämna är att anmälan normalt måste göras i vart fall inom 10 år efter att skadan uppkom. Patientskadelagen, som är tillämplig lag, hittar du https://lagen.nu/1996:799.Jag hoppas att du är nöjd med svaret. Lycka till och hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.Vänliga hälsningar,

Skadestånd för skadad cykelhjälm?

2014-08-26 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Under en visning i vår lägenhet har mäklaren skadat en cykelhjälm. Nu vägrar hon att betala för skadan och säger att hon bara ska betala 150kr och att vi skulle köpa en begagnad hjälm på blocket! Vad kan vi göra?
Johan Olsson |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! För att lösa denna fråga får vi ta hjälp av Skadeståndslagen. En cykelhjälm klassificeras inom juridiken som "lös egendom", och att den har skadats innebär därför att det är fråga om en "sakskada". I Skadeståndslagen framgår det tydligt i 2 kap 1§ (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1) att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. Skadan ska alltså ha skett antingen med vilja eller genom en olyckshändelse där personen i fråga har varit vårdslös i sitt agerande. Om personen inte varit vårdslös men att en skada ändå har skett så kan därför inget skadestånd krävas. Denna bedömning måste göras enskilt från fall till fall. Eftersom att ni inte beskriver hur skadan har gått till så utgår jag dock från att cykelhjälmen har skadats på ett sådant sätt att mäklaren har kunnat rå för det och därför är skadeståndsskyldig.Om då en skyldighet att ersätta den orsakade skadan föreligger, så återstår frågan om hur stor ersättning som kan krävas för skadan. Även detta finns beskrivet i skadeståndslagen, nämligen i 5 kap 7§ (se https://lagen.nu/1972:207#K5P7S1). Där framgår i första punkten att ersättning för sakskador (skador på hjälmen) omfattar sakens värde, reparationskostnad och värdeminskning. Den andra och tredje punkten, det vill säga annan kostnad eller inkomstförlust är inte aktuell i detta fall. Huvudregeln vid beräkning av ersättning för totalskadad egendom (det vill säga egendom som inte kan repareras tillfredsställande, dit en cykelhjälm borde höra) är återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Det kan likställas med marknadsvärdet, det vill säga vad det skulle kosta att köpa en likvärdig begagnad produkt i den allmänna handeln. Att ens egendom har skadats innebär därför inte att man kräva att få en ny produkt direkt från handeln. Avgörande för ersättningen är istället cykelhjälmens ålder och skick. Om den numera skadade cykelhjälmen var nyligen inköpt och i ett bra skick så kan i princip införskaffningskostnaden utkrävas, medan en äldre och sliten cykelhjälm kan ge betydligt lägre ersättning eftersom att marknadsvärdet är markant lägre. Hur stor ersättning just er hjälm är värd kan jag dessvärre inte svara på eftersom att jag inte vet någonting om dess skick och kvalitet, men förutsatt att det inte rör sig om en alldeles ny eller särskilt värdefull cykelhjälm så kan nog en ersättning på 150 kronor ligga ganska nära marknadsvärdet för en begagnad cykelhjälm. Om ni anser att cykelhjälmen är värd en högre ersättning än 150 kr eller att mäklaren inte självmant går med på att betala en högre summa, så finns det främst två olika metoder för att driva igenom ärendet. Den ena metoden är att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, den andra är att direkt upprätta en stämningsansökan och skicka in till tingsrätten. En beskrivning för hur man praktiskt går tillväga samt en ansökningsblankett för betalningsföreläggande finns i denna länk: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html. Med vänliga hälsningar,