Är min kompis ersättningsskyldig för att ha orsakat skador på min bil?

2017-06-28 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Min kompis som inte har körkort skulle hjälpa mig att laga min bil då han är utbildad bilmekaniker. Jag parkerade bilen utanför garaget på en privat tomt och sedan tog han nyckeln för att köra in bilen. Han missade garagedörren lite och skrapade upp hela sidan på bilen. Det hördes klart och tydligt men han stannade inte direkt utan försökte väja i farten, vilket bara resulterade i värre skador på backspegel, dörr och kaross. Bilen är halvförsäkrad och därför täcker inte försäkringen. Är min kompis ersättningsskyldig? Kan jag råka illa ut eftersom jag lät honom köra min bil utan körkort trots att det var på privat tomt och oerhört låg hastighet? Kan han få andra påföljder? Oerhört tacksam för hjälp! Mvh/ Johan
Marcus Bäckström |Hej Johan!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill ha kompletterande information, eller någonting förtydligat, så går det bra att publicera en kommentar nedan, alternativt mejla till marcus.backstrom@hotmail.com. För enkelhetens skull har jag valt att utelämna lagrumshänvisningar i svaret men jag tillhandahåller gärna det på förfrågan.Inledningsvis bedömer jag det som totalt osannolikt att du eller din kompis skulle drabbas av några straffrättsliga påföljder p.g.a. det inträffade. Det är inte olagligt att låna ut sin bil till en vuxen person, även om vederbörande saknar körkort, och så länge det bara rört sig om att köra in i ett garage så lär inte din kompis heller ha gjort sig skyldig till något brott (även om det nog rent tekniskt är att betrakta som olovlig körning). Såvida det inte görs någon polisanmälan, vilket framstår som meningslöst, kan du alltså släppa den aspekten av frågan.Avseende ekonomisk kompensation vore, naturligtvis, det smidigaste att din kompis erkänner sitt ansvar och frivilligt ersätter dig helt eller delvis. Om han motsätter sig det återstår endast att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Väl där måste du kunna bevisa att din kompis varit vårdslös i samband med inkörningen i garaget. Att döma av hur du formulerat frågan framstår det som vårdslöst att, istället för att stanna bilen, fortsätta gasa och därmed förvärra skadorna på bilen. Huruvida en domstol, efter att även ha fått ta del av din kompis version, skulle hålla med om det är dock väldigt svårt att svara på.Min rekommendation blir således att du först och främst pratar med din kompis och sikta på att nå en överenskommelse. Kanske är det rimligt att ni delar på skadan (du har ju trots allt givit honom nycklarna till bilen med vetskap om att han formellt inte får köra)? Visar det sig omöjligt att nå en uppgörelse kan du överväga en stämningsansökan – men ha då i åtanke att du måste kunna bevisa att din kompis varit vårdslös och att du, om du förlorar, blir tvungen att betala för kompisens rättegångskostnader.Med vänlig hälsning,

Gäller det strikta skadeståndsansvaret trots att medgivande till att släppa hund lös har getts?

2017-06-28 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Vår hund har träffat vår grannes kanin vid flera tillfällen utan problem. När kaninen häromdagen satt i sin ägares famn på vår gård frågade vi om vi kunde släppa ut vår hund på gården när kaninen var där med sin matte. Ägaren sa ja. Vår hund hoppade då på kaninen i ägarens famn, kaninen slet sig och vår hund jagade kaninen en kort stund. Vi fick fast i vår hund och ägaren till kaninen fick fatt i sin kanin. Allt slutade bra, trodde vi. Nu visar det sig att kaninen inte mått bra och har fått en fraktur på bäckenbenet och detta har medfört veterinärkostnader på flera tusen kronor och fler fakturor är att vänta. Vi känner med kaninägaren, men undrar samtidigt om vi enbart och bara vi, är betalningsskyldiga då beslutet att släppa vår hund skedde i samförstånd med kaninägaren som svarade ja på frågan om huruvida vi kunde släppa vår hund eller inte?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! I svensk rätt lyder hundägare under så kallat strikt skadeståndsansvar, vilket innebär att hundägaren blir ansvarig för skadan trots att hen inte har orsakat den. Det strikta skadeståndsansvaret innebär att hundägaren ska ersätta alla skador som har orsakats av hunden. Undantag till det strikta skadeståndsansvaret omfattar endast förare av polis- eller militärhund. Bestämmelserna om det strikta skadeståndsansvaret finns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, 19 §, se https://lagen.nu/2007:1150Sammanfattningsvis så spelar det alltså ingen roll om kaninägaren har gått med på att hunden och kaninen leker tillsammans, dessvärre så föreligger det inget strikt ansvar för kaninägare och det hundägaren som får stå för kostnaderna när skador uppkommer. Hoppas att ni har fått svar på er fråga! Med vänlig hälsning,

Ska alla gäster på en fest betala för förstörda högtalare?

2017-06-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi var på fest i helgen hos en kompis där någon under kvällen tog sönder hans högtalare. Nu vill han att alla som var på festen ska betala för ett par nya högtalare, då ingen erkänt sig skyldig till skadan. Är detta verkligen rätt? Ska alla vara med och betala?
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline!Endast den eller de som har förstört högtalarna med vilje eller genom vårdslöshet ska ersätta dem (2:1 SkL). Festvärden har därmed inte rätt att kräva att alla på festen ska betala högtalarna. I domstol hade han behövt bevisa vem eller vilka det är som har förstört högtalaren för att den eller de ska vara betalningsskyldiga. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Plastbit i färdigmat - vilka åtgärder kan vidtas?

2017-06-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |- FARLIG PLASTBIT I FÄRDIGRÄTT -Hej, jag hittade just en väldigt vass plastbit i hårdplast i ungefär samma storlek som en tumme min färdigrätt från företaget Findus. Hittade den genom att jag var jätte nära på att svälja den tillsammans med en del av maten.Plastbiten verkar vara någon slags industriplast och hade kunnat vara väldigt farlig om jag råkat få den i halsen.Fick inte skador i halsen förutom att den rev mig lite i gommen som tur var så behöver inte någon sjukvård, men det måste ändå vara tillräckligt farlig situation för att jag skall kunna göra någon slags lagligt anspråk mot företaget Findus som har gjort den här färdigrätten?Tack för svar!
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand: kontakta butik och tillverkareFörst och främst ska du höra av dig till butiken där du köpte färdigrätten och till Findus, om du ännu inte gjort det. Dels för att förhindra att fler råkar ut för samma sak och dels för att försöka få en kompensation utan att behöva vidta en rättslig åtgärd. I andra hand: kontakta ARNSkulle det vara så att de inte går med på kompensation kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att se hur de tycker att problemet ska lösas. Viktigt att nämna är att nämndens beslut enbart är en rekommendation, men de flesta företag väljer att följa den. Om Findus inte skulle rätta sig efter beslutet kan du föra saken vidare till domstol. (http://www.arn.se/)I tredje hand: stämning i domstolDu tar tvisten vidare till domstol genom att skicka in en stämningsansökan och där kräva skadestånd av Findus. Plastbiten rev dig i gommen, vilket räknas som en personskada. För att du ska få skadestånd krävs att Findus kan anses ha agerat vårdslöst och att den vårdslösheten ledde till skadan. Det är tyvärr svårt för mig att göra en bedömning kring hur mycket skadestånd du i så fall skulle kunna få, visserligen hade det kunnat gå oerhört illa men som tur var klarade du dig undan med en mindre skada i gommen. Risken finns att det kommer kosta mer att dra det till domstol än vad du kan få i skadestånd, vilket är viktigt att ha i åtanke innan du skickar in en stämningsansökan. (2 kap 1 § skadeståndslagen, du hittar den här)Som sagt, i första hand bör du kontakta Findus och i andra hand ARN. Känner du att du inte fått tillräcklig upprättelse efter det kan det bli aktuellt att låta en domstol avgöra om du har rätt till skadestånd eller inte. Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill du ha hjälp med att exempelvis skriva en stämningsansökan är du varmt välkommen att kontakta Lawline juristbyrå här.Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivarens skadeståndsansvar för arbetstagare

2017-06-28 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. Om jag har varit med i en bil krock när jag varit i tjänst med tjänstebilen. Kan ägaren då begära att jag ska stå för kostnaden av försäkringen då beslutet blev att det var mitt fel till att krocken hände? Jag är försäkrad genom jobbet.
Oskar Jansson |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I skadeståndslagen står det att den som att vållat en person- eller sakskada ska ersätta den (2 kap 1 §). Enligt 3 kap. 1 § blir dock en arbetsgivare ansvarig för skador en arbetstagare har vållat i tjänsten. Har arbetstagaren varit grovt vårdslös eller haft uppsåt kan 4 kap. 1 § tillämpas i vilken arbetsgivaren befrias från sitt ansvar över arbetstagarens vållande om synnerliga skäl föreligger.Med vänliga hälsningar,

Skadeståndskrav mot förälder när barn är under 15 år?

2017-06-26 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Skadeståndskrav mot förälder när barn är under 15? Vår 8 åriga dotter upplevdes som "jobbig" av 14 årig pojke. Han knuffade henne så hon föll illa och fick en fraktur på armen (första veckan på sommarlovet) och skrapsår. I fallet tappade hon mobiltelefonen så den gick sönder.Barnet vill inte uppge namn, vart han bor eller telefonnummer till förälder. Jag säger att då tar jag eget foto så får jag ta reda på det själv. Han väljer att gå iväg och jag kan inget göra. När jag fått namn på pojken och förälder visar sig så får jag veta att vi ska anmälas då 8 åringen anses ha trakasserat 14 åringen som därför knuffar henne.Att något ska ersättas är inte aktuellt enligt föräldern.Då detta blivit en principsak så ska jag även om det kommer kosta visa att man som förälder har ansvar för sitt barns handlingar. Ska jag skicka anspråk via kronofogden, stämma på skadestånd motsvarande belopp på självrisk eller hur går jag vidare?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som förälder har man ansvar för sitt barns handlingar upp tills att de når straffmyndig ålder, dvs. 15 år (6 kap 2 § föräldrabalken). När pojken hade sönder din dotters telefon kan det vara fråga om brottet skadegörelse enligt 12 kap 1 § brottsbalken. Enligt skadeståndslagen är man skyldig att ersätta skadan man orsakat en person eller egendom genom vårdslöshet eller avsiktligt (2 kap. 1 § skadeståndslagen).När ett barn begår ett brott så blir föräldrarna ansvariga för barnets handling och ska alltså ersätta skadan, (3 kap 5 § skadeståndslagen). Det föreligger dock en ekonomisk begränsning för hur mycket föräldrarna kan bli ansvariga för. I år, 2017, uppgår maxbeloppet till 8960 kr (en femtedel av prisbasbeloppet, 3 kap 5 § andra punkten skadeståndslagen). Enligt samma lag antar jag att pojkens föräldrar grundar sin anmälan på. Ett barn kan bli skadeståndsskyldig för att ha kränkt en annan person (2 kap. 3 § skadeståndslagen samt 3 kap 5 § första punkten skadeståndslagen).Sammanfattningsvis så kan vid en olyckshändelse barnet samt förälder eller annan som övertagit tillsynen bli ansvariga för barnets handlande. Det görs här en skälighetsbedömning som beaktar bland annat barnets ålder. Om barnet skulle begått ett brott så är föräldrarna ansvariga även om de inte haft tillsynsansvaret. Min rekommendation är att du vänder dig till tingsrätten och yrkar på skadestånd för sveda och värk som är en pesronskada samt ersättning för mobiltelefonen som är en sakskada. Då kan du få ett skadeståndsanspråk gentemot pojkens föräldrar. Om de inte betalar du kan vända dig till Kronofogden och kräva in skulden. Vänligen

Ersättning för sak som stulits i posten?

2017-06-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejGick och väntade på ett brev för några dagar sedan som skickades i postens vanliga blåa vadderade 2kgs kuvert.När jag kommer hem från jobbet så ser jag att brevet är fint uppsprätt på andra sidan försegliningen och någon har försökt tejpa igen den igen med vanlig genomskinlig tejp, dvs att paketet va öppet när jag fick det.När jag tog ut innehållet så ser jag att saken som låg i brevet från början har blivit stulen och det är jag helt hundra på eftersom personen som gjort detta har lagt tillbaka skyddsboxen som den låg i, jag har bilder på brevet och jag har video på när avsändaren dumpar brevet i lådan.Vet inte hur jag ska gå tillväga, förstår att jag antagligen inte kommer få någon ersättning för detta med tanke på att det är svårt att bevisa men det känns extra ruttet när man är säker på att det är en Postnord anställd som stulit från mig, ett företag jag har betalat för att utföra en tjänst åt mig som det totalt har misslyckats med.
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Du bör först och främst polisanmäla att någon tagit din vara genom att ringa 114 14. Därefter skulle jag råda dig att höra av dig till Postnord och företaget som du köpte varan av för att se om det är möjligt att någon av dem är villig att betala ersättning. Eftersom företaget har avlämnat varan till posten är det inte säkert att de måste betala dig ersättning, men vissa företag gör sådant ändå.

Kan jag få ersättning för en tandskada som orsakades av en broskbit i korven?

2017-06-23 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag åt precis en korv gjord av Scans, närmare bestämt en Dennis Hot Dog.Jag åt den utan bröd eller nåt annat tillbehör och efter ungefär halva korven så bet jag i nåt stenhårt, det kändes det som att jag bet i en sten men jag förmodar att det va en broskbit eller något liknande.Vad det än va som va i korven så när jag bet i det så sprack en tand, en stor bit / flisa av min en av mina tänder ramlade av.Tyvärr har jag inte tandbiten kvar utan den åkte med ner i vasken när jag spottade ut allt och sköljde ur munnen. Jag har kvar korv förpackningen och det är korv kvar i den som jag inte vågar äta nu såklart.Nu undrar jag förstås hur jag ska gå vidare? Jag anser att scan ska betala mig tandläkaravgifter samt för "sveda och värk" eller vad man ska säga, då jag inte bara kommer att få lägga massa pengar på tanden men även massa dyrbar tid på det med förlorad arbetsinkomst eller tid med min dotter osv.Har jag rätt till att få det och isf hur ska jag gå till väga? (på ett ungefär iaf) Tack på förhand,
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man få ersättning när man har skadat sig av en köpt vara?Du har köpt en korv och när du åt korven skadade du din tand (vilket räknas som en personskada). Såvida du inte har extremt känsliga tänder bör inte en tugga av en korv leda till att en bit av din tand lossnar. Detta utgör därför enligt min uppfattning helt klart en säkerhetsbrist, och därför har du rätt till ersättning (1-3 §§ produktansvarslagen). Ansvaret enligt produktansvarslagen är ett så kallat rent strikt ansvar, vilket innebär att det inte spelar någon roll om någon har varit vårdslös eller inte (vilket normalt är ett krav i skadeståndsrätten).Vad kan du få ersättning för?Ersättning för personskadan i ditt fall omfattar mycket riktigt kostnad för tandläkarvård och utebliven arbetsinkomst (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Huvudregeln är dock att det är ekonomisk skada som ersätts, så förlorad tid med din dotter kommer du förmodligen inte att kunna kräva ersättning för.Kravet på ersättning för sveda och värk (dvs. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur) blir dock troligtvis lite svårare att nå framgång med. Om du behöver genomgå en smärtsam behandling av tänderna kan du möjligtvis få ersättning för detta, alternativt om du har mycket ont i tänderna under en längre tid. Har smärtan gått över ganska fort och tandvården inte gör mer ont än normalt är dock min bedömning att ingen ersättning för sveda och värk kan krävas.Vem är skadeståndsansvarig?Det är i första hand den som har tillverkat den skadegörande produkten som är ansvarig för att ersätta dina skador, dvs. Scan i ditt fall (6 § 1 st. produktansvarslagen). Tillverkaren kan dock undgå ansvar genom att lägga fram bevis som gör det sannolikt att säkerhetsbristen inte fanns när produkten sattes i omlopp (8 § produktansvarslagen). Det mesta talar dock för att säkerhetsbristen fanns där från början; det är ju svårt för en broskbit (eller vad det nu var) att helt plötsligt dyka upp i en korv när den har lämnat fabriken.Vad bör du göra nu?Du bör i första hand kontakta Scan och förklara vad som har skett, samt berätta att du har för avsikt att kräva ersättning för tandvårdskostnader och förlorad arbetsinkomst. Förhoppningsvis kan ni tillsammans komma överens om en rimlig ersättning. Om de inte går med på att ersätta dig är nästa steg att ansöka om stämning i tingsrätten (information om hur du går tillväga finner du på Domstolsverkets hemsida). Kom ihåg att spara dokument och kvitton som intygar de skador du har råkat ut för (dvs. hur stora dina tandvårdskostnader blev och hur mycket pengar du gick miste om i förlorad arbetsinkomst). Skulle det bli en domstolstvist är det nämligen du som måste bevisa dels att du har blivit skadad av Scans vara, dels hur mycket pengar skadan omfattar.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att ställa kompletterande frågor via kommentarsfältet här nedanför.Hälsningar,