Ersätta stulna kontanter

2013-12-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Något jag aldrig fattar när man läser domar. Om man gör inbrott och stjäl kontanter. Blir tagen och erkänner brott. Domen blir villkorligt o samhällstjänst. Frågan: blir man inte tvungen att betala tillbaka det man tog?
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,Personen som ägde kontanterna från början kan begära skadestånd i rätten. Han eller hon kan då kräva att tjuven betalar tillbaka. Om offret inte begär skadestånd så kan rätten dock inte självmant bestämma att tjuven skall betala tillbaka. Det ligger alltså på brottsoffret att kräva tillbaka pengarna. Vänligen,

Kränkningsersättning vid tillgreppsbrott

2013-10-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur jag som brottsoffer får upprättelse när min cykel har stulits? Har jag rätt till kränkningsersättning, eftersom jag känner att brottet är kränkande mot mig som person och integritet? Tack för svar!
Tobias Lindblom |Hej och tack för din fråga.Du är inte berättigad kränkningsersättning vid egendomsbrott. Du har däremot givetvis rätt till ersättning för cykeln som sådan. Vänligen,

Ang. enskilt anspråk med anledning av brott

2013-05-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Min fråga är ganska invecklad men ska försöka fatta mig kort. Det är så att jag ska in på en huvudförhandling nu i juni månad då jag förra året anmälde min expojkvän för bedrägeri. I början på förra året tog han, helt utan min vetskap, lån hos olika kreditbolag. Sammanlagt är det lån tagna hos 5 bolag och hela summan sammanlagt är strax över 252.000 kronor. För att ta dessa lån, använde min expojkvän sig av mina privatuppgifter såsom kopierade mitt körkort, förfalskade min namnteckning och letade upp mina inkomstuppgifter. Mina frågor nu: Kan jag begära skadestånd för sveda och värk?? Och skulle jag behöva en advokat till huvudförhandlingen? Den åklagare som fått fallet och som anser att min expojkvän kommer bli dömd då jag hade nog med bevis mot honom, säger att advokat inte behövs. Jag får en åklagare som för min talan.. Hoppas ni kan svara på mina frågor. Snart, då huvudförhandlingsdatum är satt den 13 juni. Tack på förhand...
Essie Malkoc |Hej, och tack för din fråga. Då det framkommer i din fråga om att åklagaren kommer föra din talan med anledning av ditt enskilda anspråk så behöver du inte anlita en advokat till huvudförhandlingen. När man blir utsatt för ett brott, har målsäganden i det här fallet är målsäganden du själv rätt att med hjälp av åklagaren yrka på enskilt anspråk i samband med åtal för brott, se kap. 22:1 § Rättegångsbalken (1942:740) (RB). Du har redan anmält ditt anspråk till förundersökningsledaren/ åklagaren som har sagt att ditt enskilda anspråk till följd av aktuellt åtal kommer att tas upp i samband med huvudförhandlingen, se 22:2 1 st § RB. Skulle rätten finna att ditt enskilda anspråk utgör en väsentlig olägenhet för brottmålet, kan rätten besluta om att ditt anspråk kommer handläggas som särskilt mål enligt reglerna för tvistemål, 22:5 § RB. Även om den tilltalades gärning inte är straffbar, kan talan om enskilt anspråk prövas i samband med aktuellt åtal, 22:7 § RB. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Har du följdfrågor i ärendet eller andra juridiska funderingar är du välkommen att kontakta oss igen. Bästa hälsningar,

Straffbarhetsåldern - skadestånd (kränkningsersättning)

2013-04-23 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hur kan jag stämma en icke straffmyndig (14 år) gärningsman? Jag kan få skadestånd (till personliga skade) genom min hemförsäkring men det finns så mycket mer skade än bara den synliga. Åklagaren och polisen avslutade utredningen eftersom han är icke straffmyndig. Det finns en gärningsman till som är straffmyndig och åklagaren går vidare men honom iaf. Det gäller grov misshandel (med ett järnrör) av min son (14 år)
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga. Straffbarhetsåldern i Sverige uppnås vid 15 års ålder. Detta innebär att den som begått ett brott, men ännu inte fyllt 15 år, inte kan ådömas någon påföljd i straffrättslig mening (1 kap 6§ BrB). Straffbarhetsåldern är uppnådd den dag personen i fråga fyller 15 år. Det är åldern då brottet begicks som är avgörande, inte åldern vid lagföringen.  Att en person under 15 år inte kan ådömas straffrättsligt ansvar betyder inte att sådana personer inte kan begå brott. En kriminell gärning förlorar inte sin status som kriminell för att gärningsmannen råkar vara ung. Däremot kan gärningsmannen, med beaktande av ung ålder, inte anses vara ansvarig för sin handling straffrättsligt. Detta innebär dock inte att lagöverträdare som inte uppnått straffbarhetsåldern går helt fria från samhällets reaktion. En socialrättslig åtgärd kan därmed vidtas om det finns ett behov av vård hos den unge. T.ex. omhändertagande enligt SoL eller LVU. Den straffrättsliga särbehandlingen utgör heller inte ett hinder för civilrättsligt ansvar. Detta kan resultera i ett skadeståndsansvar. Eftersom skadestånd är ett privaträttsligt institut förutsätts en framställan om skadestånd. Det kan inte grundas enbart på ett samhällsingripande. Skadestånd fastsälls genom dom eller avtal mellan den skadelidande och den skadevållande. Du nämner att det finns annan skada en enbart den synliga när någon utsatts för ett brott. Denna typ av skada brukar inom skadeståndsrätten ersättas genom en kränkningsersättning (2 kap 3§ SkL) som kan utgå till den brottsutsatte. Det gäller viss allvarlig kränkning av någon i avseendet angrepp mot den brottsutsattes person, frihet, frid eller ära. Syftet är alltså att ekonomiskt ersätta känslan av kränkning som brottet framkallat i from av rädsla, skam, förnedring eller liknande. Tanken är att den brottsutsatte genom ersättningen kan få möjlighet till upprättelse vilket skulle kunna generera positiv påverkan på självrespekten och självtilliten.  Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1962:700) för BrB, se (https://lagen.nu/2001:453) för SoL, se (https://lagen.nu/1990:52) för LVU, se (https://lagen.nu/1972:207) för SkL. Hoppas att jag kunde svara tillfredställande på din fråga.MVH/ Veronica Eriksson 

Skadestånd vid ren förmögenhetsskada

2013-10-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, Blev utsatt för bedgrägeri (lägenhetsuthyrning) ett par månader sedan och nu har polisen begärt in papper och ersättningsansökan och jag undrar lite vad man kan få i ersättning förutom det exakta belopp som jag betalade (och de extra kostnader som uppstod i kring)? Alltså kan man ansöka ersättning för sveda och värk? Undrar då jag är sjukskriven pga av stressproblematik, ångestrelaterade problem odyl och denna upplevelse triggade mig självfallet och jag var ett vrak efter detta. Tar man till hänsyn individuella problem eller är det antingen eller? Tacksam för svar.
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,Det korta svaret är nej. Du kan inte få ersättning för sveda och värk. Du har lidit en ren förmögenhetsskada och du får då bara ersättning för ekonomisk förlust enligt skadeståndslagen 2 kap. 2§. Ersättning för sveda och värk utgår bara vid personskada, och man tar då hänsyn till individuella problem. Det ska tilläggas att du inte heller kan få skadestånd för kränkning. Vänligen,

Ersättningsposter vid enskilt anspråk med anledning av brott

2013-07-10 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, Vår granne startade en eld på sin balkong som spred sig till taket på hyreshuset vi bodde i. Två av våra katter dog och en intensivvårdades på djursjukhus i flera dygn o överlevde. Grannen står nu åtalad för allmänfarlig vårdslöshet. Ingen kan riktigt svara på hur jag kan rikta mina ersättningskrav mot personen som åsamkat oss detta. Mitt försäkringsbolag gör det inte. Vi är genom katterna upptagna i anmälan gällande allmänfarlig vårdslöshet. Stämmer det att jag kan rikta skadeståndskrav mot den åtalade i den förestående rättegången? Vad är rimligt att ta med i skadeståndskravet förutom veterinärkostnader? Kan jag ta med transportkostnader (taxi, hyrbilskostnader), min självrisk, o förlorad arbetsinkomst o hur är det med psykiskt lidande? Otroligt tacksam för svar i denna jobbiga och mycket förvirrade tid!
Hugo Westerlund |Hej!Tack för din fråga.Det är korrekt uppfattat att du kan rikta krav mot den åtalade i den kommande rättegången. Eftersom du har lidit skada på grund av den tilltalades brottsliga gärning har du en rätt till skadestånd. I regel handläggs brottmålet och det enskilda anspråket tillsammans.Frågan är dock vad som kan ersättas. Skada på djur klassas som sakskada. Enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen omfattar ersättning för sakskada reparationskostnader, annan kostnad till följd av skadan och inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.Veterinärkostnader kan klassas som reparationskostnader. Transportkostnaderna kan hänföras under annan kostnad till följd av skadan. Vidare kan den förlorade arbetsinkomsten ersättas som inkomstförlust. Däremot ersätts inte psykiskt lidande som är en följd av sakskada.Vänligen,

Skadestånd vid misshandel - okänd gärningsman

2013-05-09 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Förra året blev jag misshandlad. Åklagaren har lagt ner allt på grund av att bevis saknades, fast jag hade vittne. Jag mår dåligt psykiskt av detta, vågar inte åka till stan, vågar inte gå ut på gatan i stan eller på krogen. Är rädd att möta hon som har misshandlat mig, hon hotar mig att jag ska inte visa mig på stan. Jag vill ha skadestånd för min hälsa, kan man få det fast de har lagt ner allt? Isf från vem?
Per Englund |Hej! Din situation är besvärlig eftersom ingen har dömts för misshandeln. Om det inte finns någon gärningsman finns heller ingen att rikta skadeståndsanspråk mot. Det är därför tveksamt om domstolen kan fastställa en skadeståndsskyldighet gentemot någon som inte dömts för gärningen som skadat dig. Som jag uppfattat det finns det däremot två andra lösningar. Det kanske enklaste sättet är om du kan få ut pengar från en försäkring, vilket givetvis förutsätter att du har tecknat en sådan. Ett tredje alternativ är att få ut brottsofferersättning från Brottsoffermyndigheten. I vissa fall där gärningsmannen till en misshandel är okänd finns det möjlighet att få ersättning från staten för personskada. Enligt 2 § brottsskadelagen (https://lagen.nu/1978:413)  kan ersättning utgå både för fysiska personskador och ideella skador, dvs. vid kränkning och liknande. Mer information om hur du ansöker om brottsofferersättning finns på Brottsoffermyndighetens hemsida (http://www.brottsoffermyndigheten.se/lattlast/brottsskadeersattning-fran-brottsoffermyndigheten). Lycka till!

Bankens ansvar vid obehörig transaktion(bedrägeri)

2013-04-10 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående brott om penninghäleri min dotter, 21 år, blev utsatt för. A chattade med någon på facebook som hon trodde var en kompis. Personen frågade om hon kunde hjälpa med att betala några räkningar genom att låna ut sina koder till sin bankdosa. Det var aldrig tal om att låna ut pengar, utan bara koder till bankdosa. När hon kontrollerade saldot på sitt konto upptäckte hon att pengarna var borta. Hon ringde genast banken för att spärra kontot och gjorde även en polisanmälan. Vi var i kontakt med banken förra året, där banken inte ansåg sig skyldig att betala tillbaka några pengar. Nu har dom blivit fastställd och vi har fått rådet att boka nytt möte med banken. A har blivit av med en större summa pengar, omkring 90 000. Tingsrätten har dömt gärningsmannen för penninghäleri. Domstolen har i samma dom prövat om A varit vårdslös och kommit fram till att så inte varit fallet. Tingsrätten har därför, någon del. Gärningsmannen är en ung person. Det fiutöver straffet för gärningen, dömt gärningsmannen att betala tillbaka de pengar som A blev av med. A har inte agerat på sådant sätt att skadeståndet jämkats. Den tilltalade är tidigare dömd för narkotika brott och stöld. Det ligger därför i farans riktning att A inte kommer få några pengar alls, eller i vart fall inte hela den summan hon tillerkänts genom domen. A är även hon en ung person. Pengarna hon blivit av med har hon sparat ihop själv, i syfte att inte behöva ta några studielån. Hon tvingas nu finansiera studierna på annat sätt. Vi anser att i och med Tingsrättens dom, som numer vunnit laga kraft, i förening med att gärningsmannen sannolikt inte har några tillgångar, eller i vart fall inte tillgångar motsvarande skadeståndskravet, samt då A på annat sätt måste finansiera sina studier är det inte mer än rätt att banken utger motsvarande summa till henne, att banken övertar regressvis kravet mot gärningsmannen. Banken har fullgoda möjligheter att driva in fordran och drabbas inte så hårt som A gör för det fall hon själv måste stå risken. Vi önskar råd på hur vi på bästa sätt lägger upp detta vid ett möte med banken för att undvika att banken nekar betala då denna dom finns. Vi anser att banken bör stå för kostnaden och risken, särskilt då domstolen prövat den grundläggande frågan, om A var vårdslös och det har hon inte varit enligt domstolen. Tar tacksamt emot Er hjälp med detta.
Ronja Kleiser |Hej och tack för din fråga! Jag vill börja med att konstatera att domen som tingsrätten meddelat i brottmålet inte blir bindande för banken, eftersom banken inte var part i rättgången. Att domstolen inte bedömt att din dotter agerat på ett sådant sätt att skadeståndet ska jämkas saknar enligt min bedömning betydelse eftersom det följer både av skadeståndslagens förarbeten och rättspraxis att en särskild restriktivitet ska gälla för att jämka skadestånd pga brott. Högsta domstolen uttalar t ex i NJA 1983 s.379 att huvudregeln är att jämkning inte ska ske vid uppsåtliga brott. Detta gäller alltså oakttat brottsoffrets eventuella vårdslöshet. Mot den här bakgrunden har jag svårt att tro att tingsrättens dom verkligen går in på en vårdslöshetsbedömning beträffande brottsoffret i en skadeståndsfråga. Att med domen som grund få banken att utge pengarna till din dotter bör därför bli svårt.Enligt lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument(se http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2010-738/) ansvarar en kontohavare högst för 1200 kronor om en obehörig transaktion genomförts till följd av att man underlåtit att skydda sin kod. Har man varit grovt vårdslös ansvarar man som konsument upp till 12 000 kronor och om man agerat särskilt klandervärt får man svara för hela beloppet. Frågan blir alltså om din dotters agerande kan klassas som "särskilt klandervärt".Av lagens förarbeten följer att de villkor som enligt kontoavtalet gäller för hanteringen av bankdosan kan vara vägledande för bedömningen av vilka krav på aktsamhet som ställs. Efter en snabb koll på de svenska storbankernas villkor för bankdosor kan konstateras att samtliga ålägger kontohavaren att skydda koder mot obehörig användning. Med tanke på att koderna krävs vid pengaöverföringar via internetbank finns anledning att kräva särskild aktsamhet vid hanteringen av koderna och att via nätet lämna ut dessa(och alltså inte ens kunna vara säker på vem mottagaren är) är ett stort avsteg från den aktsamhet som kan krävas. Då din dotter trots detta lämnat ut sina koder har hon enligt min mening agerat grovt vårdslöst, eventuellt t.o.m särskilt klandervärt enligt lagen om obehöriga transaktioner.Mitt råd är att ni hos banken försöker argumentera för att din dotter visserligen agerat grovt vårdslöst men inte särskilt klandervärt. Om banken köper resonemanget bör banken ersätta 78 000 kronor(90000-12000)och din dotter få stå för resterande 12 000 kronor. Lyckas detta inte återstår bara att i domstol försöka få rätt mot banken. Enligt min mening är det tveksamt om man skulle kunna nå framgång i en sån process och dessutom kan stora rättegångskostnader uppkomma.Slutligen kan ni givetvis via kronofogden försöka driva in pengarna från gärningsmannen. Det kan också vara värt att se över om ni har någon försäkring som ger rätt till ersättning vid brott. Många hemförsäkringar har sådana villkor.Jag hoppas att mitt svar hjälpt dig reda ut läget.Mvh