Ränteberäkning

2015-03-29 i Ränta
FRÅGA |Hej! Behöver hjälp med att räkna ut en total på ett skadestånd på 12.500 jämte ränta på beloppet enligt paragraf 6 räntelagen (1975:635) från den 31januari 2014 till 31 mars 2015. Är räntan under denna tid 9 % ?Tack på förhand!
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga Ränta enligt räntelagen 6§ (dröjsmålsränta) utgörs av referensräntan för det kalenderhalvåret plus åtta (8) procentenheter. Referensräntan den 31/1 2014 var 1% (se http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Referensranta-och-tidigare-diskonto-tabell/ ) Räntefoten för dröjsmålsräntan blir därför som du sagt 9%. Ett bra hjälpmedel för att beräkna räntan på ett belopp är Kronofogdens hjälpmedel, länk hittar du här: https://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html Räntan för perioden din fråga avser är 1 315,63 kr vilket gör att det totala beloppet uppgår till 13 815,63 krVänligen

Ränta enligt 6§ räntelagen

2014-11-30 i Ränta
FRÅGA |Hej Jag har blivit tilldömd att få skadestånd på7450kr jämte ränta på beloppet enligt 6§ räntelagen (1975:635) från den 31 December till dess betalning sker. Om vi säger att hon betalar i morgon. Hur mycket ska hon betala då?Tack på för hand!!!
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Om räntan börjar löpa 31 december i år (2014) utgår ingen ränta om personen betalar skulden innan dess. Om ränta har börjat löpa så måste man räkna ut hur mycket ränta som löpt på skulden tills betalningsdagen, och därför ska läggas på. I Räntelagens 6 § står hur den s.k. räntefoten ska beräknas, och att den utgörs av referensräntan plus åtta procentenheter. För referensränta hänvisas till 9 § som talar om att referensräntan bestäms två gånger per år (1 januari och 1 juli) av Riksbanken. Gällande referensränta kan man se på Riksbankens hemsida. I dag är den 1%. Sedan ska enligt 6 § läggas på 8 procentenheter vilket innebär att det ska läggas på 9% ränta på ursprungsskulden.Om man ska betala ett skadestånd jämte ränta enligt 6 § räntelagen så brukar det vara angivet att räntan löper "till dess att betalning sker". Då måste den som ska betala alltså räkna ut hur mycket räntan blivit den dag de ska betala. För att underlätta detta har Kronofogdemyndigheten skapat ett verktyg för beräkning av skuldränta, som du hittar här. Där fyller man i belopp, på ränta fyller du i 8, den dag från när räntan ska beräknas och till och med vilken dag räntan ska beräknas (betalningsdagen). Klicka sedan i "vanlig ränta" plus klicka i "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteförändringar". Klicka sedan på beräkna och du får fram summan att betala inklusive ränta på den valda dagen. Genom att skriva 8, vilket är vad som enligt 6 § ska läggas på referensräntan, och klicka i att hänsyn ska tas till ändringar i referensräntan så läggs den automatiskt till, och har den ändrats under tiden räntan löpt tas hänsyn till det utan att man behöver räkna ut det själv. Vänligen, 

Beräkning av ränta

2014-03-31 i Ränta
FRÅGA |Hej! Kan ni hjälpa mig räkna ut räntan åt mig med exakt belopp, Det gäller ett skadestånd pga misshandel och olaga hot. Beloppet är 38000 kr och ränta enligt 6§ räntelagen från och med 20140122 fram till 20140331. Har kollar på kronofogdens sida och försökt skriva in där, men jag förstår inte.. Många tack!
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Beräkning av ränta görs enligt 6 § räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635 . Referensräntan, som bestäms av Riksbanken enligt 9 §, ska adderas med 8 procentenheter. För tillfället ligger referensräntan på 1 procent, vilket gör att den totala räntan blir 9 procent (1+8). Lägg märke till att Riksbanken fastställer referensräntan två gånger om året (1 januari och 1 juli) och siffran kan därmed förändras om du väntar med betalningen till senare tillfälle. Du hittar den aktuella referensräntan på Riksbankens hemsida http://www.riksbank.se/ .Du kan själv räkna ut hur stor räntan blir på Kronofogdemyndighetens hemsida http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html . Skriv i 38 000 i beloppsrutan, 9 (eller annat procenttal om referensräntan hunnit ändras) i procentuell ränta, 140122 som datum i rutan betecknad fr.o.m. (ÅÅMMDD) samt 140331 i t.o.m. (ÅÅMMDD). Kryssa därefter i vanlig ränta som ränteberäkningsalternativ. Om du skulle betala idag (140331) skulle räntebeloppet utgöra 655.50 kr och den totala utbetalningen blir därmed 38655.50 kr. Vänligen,

Ränteberäkning vid skadestånd

2013-03-22 i Ränta
FRÅGA |Blev överfallen på mitt gamla jobb. Och i tingsrätten dömdes hon till skadestånd på 5000kr plus ränta från 18/10-2010 fram till pengarna är utbetalda. Men hur mycket blir räntan?
Susanne Lantto |Hej och tack för din fråga.Beräkning av ränta på skadestånd görs enligt 6 § räntelagen (https://lagen.nu/1975:635). Referensräntan, som bestäms av Riksbanken enligt 9 §, ska adderas med 8 procentenheter. Just nu ligger referensräntan på 1 procent, vilket gör att den totala räntan blir 9 procent (1+8). Lägg märke till att Riksbanken fastställer referensräntan två gånger om året (1/1 och 1/7) och siffran kan därmed komma att förändras om du får utbetalningen vid ett senare tillfälle. Du hittar den aktuella referensräntan på Riksbankens hemsida http://www.riksbank.se/.Du kan själv beräkna hur stor räntan blir på Kronofogdemyndighetens hemsida(http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html). Skriv in 5000 i beloppsrutan, 9 (eller annat procenttal om referensräntan hunnit ändras) i procentuell ränta, 101018 som datum i rutan betecknad fr.o.m. (ÅÅMMDD) samt datumet du får utbetalningen i t.o.m. (ÅÅMMDD). Kryssa därefter i vanlig ränta som ränteberäkningsalternativ. Om du skulle få betalt idag (22/3-2013, skriv 130322 i t.o.m.) skulle räntebeloppet utgöra 1093.75 kr och den totala utbetalningen därmed bli 6093.75 kr (5000+1093.75).Med vänliga hälsningar,

Ränta på skadestånd

2015-03-11 i Ränta
FRÅGA |Har ett skadestånd att få efter en misshandel och nu har domen vunnit lagakraft och beloppet är 16200 och nu funderar vi på hur vi vet vad det blir för ränta från 140316 till dags datum.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Hur ränta räknas ut regleras i 6 § räntelagen (1975:635). Enligt bestämmelsen räknas räntan ut genom att man tar referensräntan (som fastställs 2 gånger per år av Riksbanken, 9 § räntelagen) och lägger till 8 procentenheter. Idag ligger referensräntan på 0 procent och med ett tillägg av 8 procentenheter blir det totalt 8 procent. Värt att nämna är att ränta pga. uppsåtligt brott räknas från den dagen som skadan uppkom, enligt 4 § 5 st. räntelagen.Kronofogden har en ränteräknare, som du hittar här: http://www.kronofogden.se/4.4241a6e51345f4551008000311.html. Enligt räknaren ligger skuldräntan på 1281.60 kr och det totala beloppet på 17481.60 kr, med dina angivna datum. Se räntelagen, https://lagen.nu/1975:635Länk till Kronofogdens ränteräknare: http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Referensranta-och-tidigare-diskonto-tabell/)Hoppas svaret var till din hjälp!Med vänliga hälsningar,

Beräkning av ränta

2014-06-29 i Ränta
FRÅGA |35 000 kr jämte ränta på belopp enligt 6 § räntelagen (1975:635) från och med den 2 december 2012 tills dess betalning sker! Min fråga är vad räntan ligger på om man räknar tills idag 2014-06-27 eller en månad fram över? Allt har blivit klart i högsta domstol!
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Beräkning av ränta görs enligt 6 § räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635. Referensräntan, som bestäms av Riksbanken enligt 9 §, ska adderas med 8 procentenheter. För tillfället ligger referensräntan på 1 procent, vilket gör att den totala räntan blir 9 procent (1+8). Lägg märke till att Riksbanken fastställer referensräntan två gånger om året (1 januari och 1 juli) och siffran kan därmed förändras om man väntar med betalningen till senare tillfälle. Du hittar den aktuella referensräntan på Riksbankens hemsida http://www.riksbank.se/ .Du kan beräkna räntan med hjälp av Kronofogdemyndighetens hemsida http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html. Skriv i 35000 i beloppsrutan, 9 (eller annat procenttal om referensräntan ändras) i procentuell ränta, 121202 som datum i rutan betecknad fr.o.m. (ÅÅMMDD) samt 140627 i rutan betecknad t.o.m. (ÅÅMMDD). Kryssa därefter i vanlig ränta som ränteberäkningsalternativ.Räntebeloppet blir då 4952.50 kr och det totala beloppet blir därmed 39952.50kr (35000+4952.50). Om du istället skriver i 140727 blir räntebeloppet 5215 kr och det totala beloppet blir 40215 kr. Vänligen,

Beräkning av dröjsmålsränta vid skadestånd

2013-09-30 i Ränta
FRÅGA |Hej har fått en uppmaning att anmäla fordran från kronofogden. En kille blev dömd att betala skadestånd på 2000 kr till mig. Behöver räkna ut räntan från 950220 till 130530. Tack
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Beräkning av ränta görs enligt 6 § räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635. Referensräntan, som bestäms av Riksbanken enligt 9 §, ska adderas med 8 procentenheter. För tillfället ligger referensräntan på 1 procent, vilket gör att den totala räntan blir 9 procent (1+8). Lägg märke till att Riksbanken fastställer referensräntan två gånger om året (1 januari och 1 juli) och siffran kan därmed förändras om man väntar med betalningen till senare tillfälle. Du hittar den aktuella referensräntan på Riksbankens hemsida http://www.riksbank.se/.Du kan beräkna räntan med hjälp av Kronofogdemyndighetens hemsida http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html. Skriv i 2000 i beloppsrutan, 9 (eller annat procenttal om referensräntanändras) i procentuell ränta, 950220 som datum i rutan betecknad fr.o.m. (ÅÅMMDD) samt 130530 i rutan betecknad t.o.m. (ÅÅMMDD). Kryssa därefter i vanlig ränta som ränteberäkningsalternativ. Räntebeloppet blir då 3290.50 kr och det totala beloppet blir därmed 5290.50 kr (2000+3290,50).Vänligen,

Beräkning av dröjsmålsränta

2013-03-17 i Ränta
FRÅGA |hej , jag har blivit berättigad ett skadestånd på 18.000kr och vill ha hjälp med att beräkna räntan och vad slutsumman blir , händelsen inträffade 14/12 - 2011
Rikard Wahlström |Hej,Tack för din fråga.Den ackumulerade dröjsmålsräntan fr.o.m. den 14 december 2011 till idag uppgår till 2 186,5 kr och det totala skuldbeloppet uppgår följaktligen till 20 186,5 kr. Med vänlig hälsning,