Är det värt att överklaga en parkeringsanmärkning?

2018-03-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag fick en parkeringsanmärkning pågrund av att jag stod på "lastplats endast tung lastbil". Skulle lämna min dator till en butik som är precis bredvid parkeringen. Var bara borta i 5min, alltså lämnade bara datorn och gick ut igen. Hur ser lagen på det? Är det värt att överklaga?Jag har en personbil.
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Enligt 5 § lagen om felparkeringsavgift har parkeringsvakter och poliser rätt att påföra parkeringsavgift för fordon stannats i strid med gällande föreskrifter. Det finns inget krav på att felparkeringen ska ha pågått en viss tid. Förstår att det känns tråkigt när du bara lämnat bilen i fem minuter, men en överträdelse av lastbilsföreskriften har likväl skett. Det finns dock en möjlighet att överklaga parkeringsanmärkningen. Detta i enlighet med 9 § lagen om felparkeringsavgift. Du får då ange de omständigheter som bestridandet grundas på samt de bevis som du vill åberopa. Min uppfattning är dock att ett överklagande inte kommer bifallas, men det är å andra sidan inte till din nackdel att försöka. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Är ett funktionshinder en giltig anledning till att underskrida en hastighetsbegränsning?

2018-03-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Har en fråga men för att få rätt svar vill jag ändå att ni har lite bakrundsinformation om läget.Jag har haft först 30 moped i ca 1-2 år sen skaffade jag AM behörighet och moped o har haft de i ca 5 år och mopedbil ca 2-3 år nu men jag och mamma är inne på att de kanske blir billigare för mig o skaffa riktig bil o B-behörighet.Men med tanke på att jag inte alltid har den optimala uppfattnings / reaktions förmågan och är lika snabb på o ta rätt beslut o handlingar i alla lägen som andra kanske är (då där är funktionshinder som gör att jag troligen inte kan träna upp dessa förmågor bättre än dom är & att jag tyvärr är stresskänslig)För då menar mamma att hon hjälper mig med övningskörningen.Men till frågan då, för då menar min mamma på att så fort jag fått körkortet (om jag lyckas vilket jag hoppas) & har skaffat bil, så ska jag inte ska köra mer än i ca 70kmh även om hastighetsbegränsningen skulle vara 100 / 110kmh. Har Min mamma rätt i att detta är tillåtet enligt lag att köra ca 70kmh även om det kanske är motorväg och 100 / 110kmh i hastighetsbegränsing och även ljust och bra sikt. (då hon refererar till att om man har släp får man ju inte köra fortare än 70 vilket stämmer) Vad gäller i mitt fall? (då jag inte kommer köra med släp som de ser ut) Tack på förhand.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag börja med att säga att det är kul att du funderar på att ta bilkörkort! Tillämplig lagFör att ta reda på svaret till din fråga kikar vi närmare på trafikförordningen (1998:1276), nedan förkortad TraF, som kan sägas vara en fördjupning av trafikbrottslagen (TBL). Det kan vara bra att känna till att trafikbrottslagen har företräde framför trafikförordningen i de fall lagrummen skulle behandla samma fråga.Funktionshinder är inte en giltig anledning till att köra under hastighetsbegränsningenEn hastighetsbegränsning innebär högsta tillåtna hastighet. Det är inget krav som måste följas i alla situationer. Det här vet du säkert redan från när du tagit ditt AM-körkort.Hastigheten ska anpassas till vad varje situation kräver (3 kap. 14 § TraF). I lagen sägs det att "hänsyn ska tas till: Väg-, terrängs-, väderleks-, och siktförhållandena, fordonets skick och belastning, samt trafikförhållandena i övrigt."Precis som du är inne på tar lagen hänsyn till väderleks- och siktförhållanden. Kriterierna är objektiva och gäller för alla personer. Lagstiftningen tar däremot tyvärr inte hänsyn till om en person har ett funktionshinder eller inte.I lagens femtonde paragraf finns andra kriterier som behöver iakttas utöver de nyss nämnda. Däremot finns det inte heller något här som skulle berättiga en person med funktionshinder att köra långsammare än övriga trafikanter (3 kap. 15 § TraF).Snarare är det så att den som inte kan köra bilen på ett betryggande sätt och följa de gällande reglerna inte får köra bil alls, exempelvis genom att underskrida en hastighetsbegränsning (3 kap. 1 § TraF).Skulle man göra det ändå riskerar man i första hand att göra sig skyldig till brottet "vårdslöshet i trafik" (1 § TBL).Kör du lite under hastighetsbegränsningen lär det inte vara någon fara, men att som i ditt exempel köra i 70 km/h i stället för 110 km/h, kommer enligt mig förmodligen inte att accepteras.Mina rådHör med en trafikskola eller Trafikverket om hur de tror att dina chanser till körkort ser ut med hänsyn till ditt funktionshinder. Har du en god kontakt till den körskolan där du tog ditt AM-körkort kan det vara skönt att i första hand prata med de som jobbar där.Jag vet inte exakt hur din situation ser ut, men i andra hand kanske det skulle kunna vara möjligt för dig att träna upp de förmågor som eventuellt hindrar dig från att ta ett bilkörkort, även om det är svårt.Jag vill önska dig ett stort lycka till och hoppas att du får ditt bilkörkort!Med vänliga hälsningar

Vad är påföljden för rattfylleri?

2018-03-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Om jag blir tagen för grovt rattfylleri när jag nästan precis fyllt 20. Sedan går det 1 år tills rättegången och jag hann precis fylla 21. Döms jag som 20-åring eller 21-åring? (Det finns ju en straffreducering när man är under 21)Och vad kan straffet bli?
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken. Utifrån vilken ålder döms jag?Av 30 kap. 5 § 2st. framgår att för brott som någon begått efter det man fyllt 18 men innan man fyllt 21 får rätten endast döma till fängelse om gärningen har ett högt straffvärde eller det annars finns särskilda skäl som talar för fängelse. Särskilda skäl kan vara exempelvis om gärningsmannen visat stor hänsynslöshet eller om brottet varit att anse som väldigt grovt. Du kommer alltså att få reducering i form av att det krävs starka skäl för rätten att tilldöma fängelse som påföljd. Detta då du var 20 år gammal när brottet begicks. Dock i och med att du är över 21 år gammal vid rättegången utesluts påföljderna ungdomsvård och ungdomstjänst som kräver att man är under 21 år vid påföljdsbestämningen. Vad kan straffet bli?Rattfylleri regleras i lagen om straff för vissa trafikbrott. För rattfylleri (4 §) går straffskalan från böter upp till fängelse i högst sex månader.För grovt rattfylleri (4a §) gäller straffskalan fängelse upp till högst två år. Förutom fängelse och böter finns påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn, som även kan förenas med fängelse eller böter om skäl för det finns.Vad påföljden i ditt fall blir om du döms kan jag inte svara på. Dock kommer det ligga inom straffskalan för det aktuella brottet och vad den exakta påföljden blir kommer bestämmas utifrån rättens helhetsbedömning. Vänlig hälsning,

Belastningsregistret samt grov olovlig körning.

2018-03-04 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.Om man har en dom för grov olovlig körning och man fortfarande säger att man är oskyldig, och inte överklagar för att man inte har pengar till en advokat som kan hjälpa dig att försvara ditt fall....accepterar man då domen om man betalar böterna?Hur länge står en dom kvar i registret?
Binh Tran |Hejsan! Jag tolkar det som att du domstolen fann dig skyldig och utfärdade böter. Om du betalar böterna så accepterar man domen och domen kommer finnas på ditt belastningsregister. Att överklaga kostar ingenting utan den kommer upp till hovrätten som kan välja att pröva domen eller inte, de kommer att ta hänsyn till samma omständigheter som tingsrätten gjorde. Om du inte får prövningstillstånd så kommer tingsrättens dom att stå fast. BelastningsregisterInformation om belastningsregister kan hittas i lag om belastningsregister. Du fick böter som straff och dessa uppgifter kommer att stå kvar i registret under 5 års tid enligt 17§ 9p, lag om belastningsregister. Fick du en annan påföljd med böter, exempelvis villkorlig dom, så står det kvar i 10 års tid.Jag hoppas jag har kunnat vara till hjälp. Allt gott!

Indraget körkort vid rattfylleri

2018-03-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Minvän blev stoppad av polisen och var tvungen att gå igenom drogtest. Han körde alltså bil. Det visade sig att han hade 0,0005, deras gräns är tydligen 0,0003. Han hade alltså nästan inget i kroppen. Är det rimligt att dra in körkortet i 12 månader? Går det att överklaga och be om att få göra regelbundna tester?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Transportstyrelsen kan bland annat besluta om att återkalla ett körkort om man har gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik (5 kap 3 § körkortslagen). Spärrtiden för den som har gjort sig skyldig till rattfylleri är som lägst ett år (5 kap 6 § körkortslagen)Istället för en spärrtid kan du ansöka om körkort med villkor om alkolås (5 kap 16 § körkortslagen). Ett sådant villkor gäller i ett eller två år och börjar räknas från den dag man tar del av en godkänd ansökan. Ansökan om alkolås måste ges in till Transportstyrelsen senast inom fyra veckor från det att sökanden getts tillfälle att yttra sig inför ett slutligt beslut om återkallelse. Det finns också en möjlighet att sätta ner spärrtiden under lägsta gränsen om man har synnerliga skäl. Vid denna prövning görs en helhetsbedömning av den samlade utredningen. I denna beaktas bland annat körkortshavarens personliga förhållanden och hänsyn tas till bland annat sådana omständigheter som behov av körkort. I förarbetena sägs att om domstol vid straffrågans behandling satt ned påföljden, bör avgörandet i den frågan - om trafiksäkerhetssynpunkter inte talar i motsatt riktning - kunna vara vägledande även för bedömningen av körkortsfrågan. Som situationer där undantaget skulle kunna tillämpas nämns körning som innebär kort flyttning av fordon på gård, parkeringsplats etc. Den lägsta tiden för ett indraget körkort vid rattfylleri är alltså 1 år som din kompis har fått. Alternativen som han eller hon har är att ansöka om alkolås, eller att vid synnerliga skäl kan han eller hon få spärrtiden nedsatt. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533 300 04.Vänligen,

Vad blir straffet om en kör in i en bro?

2018-03-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad är straffet om man kör på en bro som är 3.40 hög och lastbilen är 4.50
Viktoria Tomsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar informationen i din fråga som att du/någon kört på en väg under en bro och därmed kolliderat med bron på grund av att lastbilens höjd överstigit brons höjd.Brottet som aktualiseras är vårdslöshet- eller grov vårdslöshet i trafik, beroende på omständigheterna i fallet (1 § trafikbrottslagen). Frågorna som blir relevanta är om personen ifråga har vållat trafikolyckan genom att i väsentlig mån brista i den omsorg och varsamhet som betingas av omständigheterna; och i så fall, om hen dessutom handlat grovt oaktsamt eller visat en uppenbar likgiltighet för annans egendom. Hur bedöms då dessa frågor? Jo, det som krävs är att personen gjort det antingen uppsåtligen (avsiktligen) eller om denne med vetskap om att det finns en risk för att en olycka inträffar, ändå tar den risken (oavsiktligen, men oaktsamt). Faktorer som kan spela in i bedömningen är hjälpfakta såsom; vägförhållandena, tiden på dygnet, skyltningen av brons höjd och trötthet.I hovrättens mål nr. 10784-14 förekom liknande omständigheter som i din fråga. I det fallet beaktade hovrätten att det vid olyckstillfället saknades en gällande föreskrift beträffande brons konstruktion, vilket medförde att den tilltalades GPS-enhet inte varnade henom då hen närmade sig bron. Hen bedömdes därför inte ha haft särskild anledning att vara extra uppmärksam. Vidare beaktades även att rådande mörker kan ha påverkat personens möjlighet att i tid upptäcka bron och begränsningsskylten. Mot bakgrund av dessa omständigheter ansåg domstolen att den tilltalade inte hade brustit i sin varsamhet i väsentlig mån. Straff/påföljdDet är väldigt svårt för mig att komma till en slutsats på frågan om du gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik eller inte, eftersom att informationen du angivit är knapphändig. Jag har dock redogjort för ett liknande mål där den tilltalade friades på ovan angivna grunder. Om du nu skulle dömas för vårdslöshet i trafik stannar straffet på dagsböter. Hur många dagsböter som döms ut beror på hur allvarligt brottet är och dess storlek bestäms utifrån din inkomst. Ju högre inkomst du har - desto högre dagsbot döms ut. Om brottet istället är att anses som grovt, är det alltså istället fråga om grov vårdslöshet i trafik, där straffet är fängelse i högst två år beroende på brottets allvar. Om du nu döms till grov vårdslöshet i trafiken ska ditt körkort också återkallas enligt 5 kap. 3 § 1 p. körkortslagen (KörkL) och körkortet ska då vara indraget (spärrtid) under minst ett år (5 kap. 6 § KörkL). Observera att jag endast skrivit ut straffskalorna för brotten. I praktiken beaktar domstolen även andra omständigheter som har med straffmätningen att göra: exempelvis återfall i brottslighet och dina personliga förhållanden osv. Slutligen är det osäkert huruvida du ens gjort dig skyldig till något brott, oavsett om det skett en trafikolycka. Du är välkommen att fylla ut din fråga med information genom att vända dig till oss: 08-533 300 04./Vänligen,

Följderna av att låna ut avställt fordon

2018-03-06 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!En mekaniker gav mig en bil som jag kunde köra under tiden min var på reparation. Blev idag stoppad av polisen som meddela mig om att bilen har körförbud och är avställd!Poliserna trodde dock på mig och det blev inget av det som tur var, undrar nu vad vad för juridiskt fel mekanikern som gav mig den bilen gjort?Tänker att en bil som inte är besiktigad kan ju vara farlig och köra, jag fick ingen info om att den inte var besiktigad och känner mig lurad.Tacksam för svar!
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som regel gäller att ett avställt fordon inte får brukas (17 § lag om vägtrafikregister). Att medvetet låna ut sådant fordon utgör brott enligt både fordonsförordningen och lag om vägtrafikregister. Är ägaren av fordonet ett bolag eller en annan juridisk person tillämpas straffansvaret på den eller dem som har rätt att företräda den juridiska personen (31 § tredje stycket lag om vägtrafikregister). Att som mekaniker ställa ett avställt fordon till annans förfogande med vetskapen om att ett körförbud gäller för detta får anses vara mycket ansvarslöst och har det i din situation funnits konkret fara för annans liv eller hälsa borde eventuellt brottet framkallande av fara för annan (3 kap. 9 § brottsbalken) även kunna aktualiseras för mekanikerns del. Vänligen,

Objektiva och subjektiva rekvisit för olovlig körning

2018-03-01 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Min vän har kört personbil utan att ha rätt till det. Detta hände i januari förra året. Han begick gärningen med uppsåt. Vilka objektiva och subjektiva rekvisit måste vara uppfyllda för att domstolen ska kunna döma honom för det brott han står åtalad för?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott ska den som uppsåtligen "för" ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömas för olovlig körning. Att du förlorat körkortet innebär att du uppfyller rekvisitet "utan att vara berättigad".Först ska nämnas, att de objektiva rekvisit som måste uppfyllas, är de att man för (se vidare nedan) ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad. Att fordonet är körkortspliktigt innebär att man inte är berättigad utan körkort. Begreppet "för" finns inte definierat i trafiklagstiftningen. Enligt praxis på området är det möjligt utläsa, att för att förande ska anses föreligga måste någon form av förflyttning av fordonet företas. Det finns en mängd exempel avseende fall fordon ansetts ha framförts i lagens mening, fastän fordonet endast till exempel fysiskt rullats fram med motorn igång. Högsta domstolen har även ansett en bilägare ha fört bilen i det fall denne stående bredvid bilen satt igång motorn med växeln i backläge, vilket medförde att bilen sattes i rörelse (NJA 1931 s. 138).Som subjektivt rekvisit krävs, att man uppsåtligen företar åtgärd som kan leda till förflyttning av fordon. Någon av de tre uppsåtsformerna i svensk rätt måste uppfyllas. Dessa är avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Den första formen innebär att den som t.ex. avlossar ett skott mot en person för att åstadkomma dennes död, har direkt avsiktsuppsåt i förhållande till personens död. Det är alltså fråga om en situation någon gör något med mening. Insiktsuppsåt innebär att gärningsmannen är övertygad om att en viss effekt kommer att inträda som en följd av handlingen eller har uppfattat effekten som oundviklig. Indirekt uppsåt kan vara fallet i de fall den brottsliga effekten för gärningsmannen framstår som en nödvändig biverkan till det denne eftersträvar. Ett exempel för att belysa det indirekta uppsåtets tillämpningsområde är att gärningsmannen utför en explosion på sin bil för att få ut försäkringsersättning. I det fall det fanns en passagerare i bilen som avled, har gärningsmannen inte direkt uppsåt till dennes död, eftersom gärningsmannen inte eftersträvade att personen skulle avlida. Gärningsmannen har istället indirekt uppsåt till personens död eftersom denne uppfattade döden som en nödvändig bieffekt för det denne ville uppnå. Det tredje uppsåtet kallas likgiltighetsuppsåt. För att likgiltighetsuppsåt ska föreligga i förhållande till en omständighet, krävs att gärningsmannen insett risken att en viss omständighet förelåg, samt att denne varit likgiltig, inte till risken, utan till förverkligandet av uppkomsten av omständigheten. Gärningsmannen måste alltså inse att dennes handlande innebär viss risk, samt vara likgiltig inför konsekvensen av dennes handlande.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen