Vad kan en förvänta sig för straff och påföljd för olovlig körning med moped?

2018-01-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Min son som snart är 17år körde olovligt en moped klass 1 utan körkort för moped. Han har nu fått meddelande om att Transportstyrelsen överväger att ingripa mot hans körkortstillstånd. Vad kan han vänta sig för straff eller spärrtid för denna förseelse?Tack för en bra sida. Med vänlig hälsning
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagTrafikbrott, vilket olovlig körning är ett exempel på, tillhör specialstraffrätten och reglerna hittas därför i en extern lag till brottsbalken, nämligen i trafikbrottslagen (lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott)). Vad gäller Transportstyrelsens övervägande om att ingripa mot sonens körkortstillstånd får vi kolla närmare på körkortslagen (KörkL).Förutsättningar för mitt svarDet framgår visserligen inte av din fråga att din son ska upp i rätten, men eftersom du undrar vilket straff han kan få, så väljer jag även att nämna vilket brott han har gjort sig skyldig till och vad straffet oftast utmynnar i för en liknande förseelse. Jag går därefter in på vad Transportstyrelsen är mest troliga att besluta om vad gäller din sons körkortstillstånd.Straffet för att framföra ett körkortspliktigt fordon utan körkort är vanligtvis böterFör att få lov att köra en moped klass 1 krävs körkort. Jag förutsätter att din son visste om att det krävs körkort för att framföra en moped av klass 1 när han framförde fordonet, och han riskerar därför att dömas för olovlig körning till böter. Det är svårt för mig att säga exakt vilken summa domstolen kommer att utdöma, men av tidigare rättsfall framgår det att boten vanligtvis är 1 500 kronor eller 30 dagsböter. Anses brottet som grovt kan straffet istället bli fängelse i högst sex månader, men detta anser jag vara mindre troligt (3 § första stycket lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott).Ingripande och spärrtid på körkortstillståndetEtt ingripande mot körkortstillstånd sker av Transportstyrelsen genom beslut om återkallelse. Olovlig körning faller in under punkten vårdslöshet i trafik. Genom att ha framfört en moped klass 1, vilket är ett körkortspliktigt fordon, utan AM-behörighet får din son anses ha brutit mot en regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetshänsyn. Brottet kan enligt min mening inte heller anses som av ringa grad. Transportstyrelsen kan därför komma att återkalla körkortstillståndet (5 kap. 3 § fjärde punkt KörkL).Av lagen går att utläsa att en spärrtid ska sättas till lägst en månad och högst tre år vid beslut om återkallelse av körkortstillstånd. Inom den här tiden får ett nytt körkortstillstånd inte utfärdas (5 kap. 6 § första stycket KörkL). Om det finns särskilda skäl kan en varning anses tillräcklig (5 kap. 9 § första stycket KörkL). Vad Transportstyrelsen kommer att besluta i din sons fall är för mig svårt att säga, men graden av påföljd har visat sig vara allt ifrån en varning till en spärrtid på sex månader (v – 6 mån). Genom tidigare beslut går att utläsa att en spärrtid på fyra månader (4 mån) vanligtvis tillämpas, men det är som sagt Transportstyrelsen som fattar ett beslut i det enskilda fallet.SammanfattningStraffet din son kan förvänta sig är böter, förutsatt att han åtalas för brottet. Summan är vanligtvis 1 500 kr eller 30 dagsböter. Transportstyrelsen kan även komma att ge din son en varning eller dra in körkortstillståndet. Påföljden för att köra en moped klass 1 utan AM-körkort är allt ifrån en varning till en spärrtid på sex månader. Av tidigare beslut går att utläsa att spärrtiden vanligtvis sätts till fyra månader. Inom denna tid kan ett nytt körkortstillstånd inte utfärdas.Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar

Kan ett körkort på prövotid bli indraget när personen kört 57km/h på en 50-väg?

2018-01-16 i Trafikbrott
FRÅGA |Har prövotid på mitt körkort, och jag åkte 57km/h på en 50 väg kl 23:30 och självklart var jag nykter. Blir jag av med mitt körkort? Har fått ett brev från polisen med ett foto och infon som jag skrev.
Matilda Hetlesaether |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten vid återkallelse av körkort under prövotiden är densamma som återkallelse av körkort efter prövotidens utgång. Alltså, du måste begå ett brott som i normala fall också hade lett till att körkortet hade återkallats även om du inte varit på prövotid. Den största skillnaden är givetvis att om du får ditt körkort indraget under prövotiden måste du göra om teori, riskettan, risktvåan och uppkörningen medan någon som inte haft prövotid hade fått tillbaka det efter viss tid [5 kap. 15 § körkortslagen].Att du kör 7 km för fort på en 50-väg föranleder bara en varning och böter. Beroende på hur du körde, hur vårdslös du var, hur trafikerad vägen är, om någon skada inträffade etc. kommer bötesbeloppet se annorlunda ut. Som huvudregel krävs att du kör 31 km över en hastighet på en 40-120 väg för att ditt körkort ska bli indraget. Att överskrida 7 km på en 50-väg räcker alltså inte för att få sitt körkort återkallat.Hoppas du fick svar på din fråga! Lycka till!Med vänlig hälsning,

Återkallelse av körkort vid drograttfylleri

2018-01-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej blev stoppad av polis och lämnade urin och blod prov en liten mängd thc kan förekomma hur länge kan körkort bli indraget eller kan man bara betala böter
Ronja Westlin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kan inte svara på hur just ditt fall kommer att bedömas utifrån de förutsättningarna du har gett mig. Det jag kan göra är att berätta vad som skulle kunna ske när TCH kan förekomma i tester. Mitt svar ska därmed tolkas som en prognos, snarare än vad som faktiskt kommer att ske. Återkallelse av körkortKörkort ska bland annat återkallas när föraren har gjort sig skyldig till något utav brotten rattfylleri eller grov rattfylleri (5 kapitlet 3 § 1 punkten b och c).DrograttfylleriRattfylleri inkluderar även berusning av droger (4 § 2 stycket i lag om straff för vissa trafikbrott). Det måste dock vara narkotikaklassat preparat (8 § narkotikastrafflag). Eftersom THC uppfyller narkotikaklassningen skulle det kunna vara så att dina testresultat bedöms uppfylla kravet för drograttfylleri (förordning om kontroll av narkotika). Nytt körkortInnan du får ett nytt körkort finns en så kallad spärrtid, vilket är den period du måste vänta innan du kan få ett nytt körkort. Eftersom du anger att du kan ha en liten mängd av THC i blodet utgår jag ifrån att det kan röra sig om rattfylleri, snarare än grovt rattfylleri. Vid rattfylleri skulle denna spärrtid som mest kunna vara 12 månader. Du får dock ansöka om ett nytt körkortstillstånd redan efter 6 månader. Mer om hur du går tillväga kan du läsa om på Transportstyrelsen. SvarOm THC har förekommit i ditt blod är det sannolikt att du kommer att få ditt körkort indraget i upp till 12 månader med anledning av drograttfylleri. Du kommer därför troligtvis inte enbart kunna betala böter. Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på dina frågor, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen,

Preskriptionstid för rattfylleri?

2018-01-10 i Trafikbrott
FRÅGA |För rattfylleri som ej är grovt (inklusive de fall där narkotika brukats men brottet ej ansetts grovt) är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Prekriptionstiden är då ett år. Detta stämmer ej enligt notarie på tingsrätten. Det är två år enligt henne. Vilket gäller?
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om preskription finns i 35 kap. brottsbalken (BrB). Dessa bestämmelser hör till straffrättens allmänna del och är därför även tillämpliga på de specialstraffrättsliga brotten, till vilket rattfylleri tillhör (4 § trafikbrottslagen). Straffskalan för rattfylleri av normalgraden är böter eller fängelse i högst sex månader. Eftersom det högsta straff som kan följa på brottet är fängelse under ett år så är det två års preskriptionstid som gäller (35 kap. 1 § p. 1 BrB).Vänligen,

Det är olagligt att lämna sin bil så att obehöriga kan köra den

2018-01-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Tack för svar men jag undrar fortfarande...Enligt poliser som jag frågat är det olagligt att lämna sin bil olåst/med nycklarna i. Särskilt graverande är det om någon då tar bilen och orsakar skada med den.... så har jag fått förklarat men har inte hittat någon lagparagraf....Vänligen
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det stämmer som poliserna säger. Enligt trafikförordningen har en förare skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att någon obehörig kan köra fordonet, paragrafen är 3 kap. 50 § 2 stycket. Att ta ur nyckeln och låsa bilen torde vara lämpliga åtgärder. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

50 km/h med A-traktor, vad kan straffet bli?

2018-01-16 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej min son körde 50 på en 50 väg med sin A Traktor han körde med enkel låda på fordonet och polisen stoppade honom och beslagtog fordonet det var i Juni 9/6 2017 - Polisen ringde idag och vill att vi kommer på ett förhör med advokat kan dom döma honom efter så lång tid och vad kan straffet bli?Mvh
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En A-traktor ska vara konstruerad för att kunna köras i högst 30 kilometer i timmen. Att köra 50km/h innebär således olovlig körning, vilket regleras i 3 § st. 1 TBL. Detta brott kan resultera i att din son blir av med sitt AM-kort. Det kan dessutom bli svårt att få lämplighetsintyg inför övningskörning till B-körkort. Vad gäller preskriptionstiden följer av 35 kap. 1 § 1p brottsbalken (BrB) att påföljd ej kan utdömas om den misstänkte inte häktas eller erhåller åtal om brottet inom två år sedan brottet begåtts. Det är således inte försent att bli kallad till förhör eller dömas för brott. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Misstänkt för brottet Vårdslöshet i trafiken

2018-01-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,Jag självorsakat en singelolycka på E18 nära Enköping. Bilen hoppade i mitträcke vid en kort mjuk inbromsning för att öka avståndet till en annan bil som flyttade sig framför min bil från höger fil till väster fil för att göra en omkörning. avståndet mellan oss var ca. 40-50 m och både min och den andra bilen hade ungefär samma hastighet( 110 km/t, och tillåten max fart på sträcka är 120 km/t). Vägen torr asfalt, ingen halka,-9°. Bilen har fått en del skador efter kontakten med mitträcke och jag stannade bilen på höger sida utanför körfält. Jag(63 år) hade två passagerare (62 och 84 år) och klarade helt ok oss. Jag var chockad av händelsen, kom nästan ingenting ihåg när polisen kom( En medtrafikant stannade och jag bad honom att ringa polisen och anmäla olyckan). Polisen sa att jag är misstänkt för brott, vårdslöshet i trafik, och om jag godkänner intervjuas på plats eller om jag vill ha juridisk hjälp. Jag avböjde intervjun med motiveringen att jag kan inte svara tillfredsställande på deras frågor när jag var chockad och inte hade en bild av vad som hänt. Mjuk inbromsning var sista som jag var säkert på just då, visste men inte säker på bilen förflyttning framför mig, det bekräftades senare av mina passagerare, som tycker lika som jag , att jag inte kunde förutse händelsen vid kort och mjuk inbromsning. Nu när allt sitter, känns som nåt fel på bilen, men ej säkert. Är det ovan ett brott? behöver jag anlita advokat? Hur hanterar jag detta?
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har delat in svaret i tre delar: Först redogör jag för hur det går till när man blir misstänkt för ett brott. Därefter går jag in på sakomständigheterna i ditt fall och slutligen redogör jag kort för hur det faktum att du körde i vänsterfilen eventuellt kan påverka den slutliga bedömningen. När man blir misstänkt för ett brott När ett eventuellt brott har begåtts ska en förundersökning göras. Förundersökningen leds vanligtvis av en åklagare. Syftet är att utreda om det har skett ett brott och vem/vilka som är misstänkta för brottet samt vad det finns för bevis mot de misstänkta. Polisen håller förhör med den misstänkte och han eller hon har i många fall rätt till en offentlig försvarare. Den offentliga försvararen, oftast en advokat, har till uppgift att hjälpa den misstänkte. När förundersökningen är klar kan det vara så att åklagaren kommer fram till att bevisningen inte är tillräcklig för att gå vidare. I så fall läggs förundersökningen ner. Om åklagaren anser att bevisningen är tillräcklig så blir det en rättegång där en domstol får avgöra huruvida den misstänkte ska dömas för brottet eller inte. Åklagarens uppgift är då att bevisa att den misstänkte har utfört brottet. Om åklagaren inte kan bevisa att den misstänkte har gjort precis det som står i den särskilda brottsbeskrivningen, så kan den misstänkte inte dömas. Omständigheterna i ditt fall i förhållande till det misstänkta brottet Brottet som polisen uppgett att du är misstänkt för, vårdslöshet i trafik, återfinns i 1 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Såhär står det i lagen: "Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år".I ditt fall måste åklagaren alltså kunna bevisa att du väsentligt har brustit i den omsorg eller varsamhet som omständigheterna har påkallat. Av det du beskriver framkommer ingenting som tyder på att du skulle ha visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, varför andra stycket (grov vårdslöshet i trafik) inte blir aktuellt. Jag kommer därför at fokusera på det första stycket. Att svara på din fråga; om det du beskrivit utgör ett brott eller inte, är omöjligt. Åklagaren måste presentera vilka bevis som kan styrka att du har gjort dig skyldig till brottet och sedan får domstolen avgöra huruvida de anser att det är bevisat att du har gjort dig skyldig till brottet eller inte. Ibland finns det som tidigare nämnt så pass lite bevisning att åklagaren lägger ner fallet och det blir alltså inte ens någon prövning i domstol. För att få vägledning kan du jämföra din situation med ett fall som prövades i Högsta Domstolen 2009. Fallet heter NJA 2009 s 819 och handlar om en busschaufför som körde ett 50-tal passagerare mellan Stockholm och Uppsala. En videofilm visar att han, medan han körde bussen, utförde diverse administrativa sysslor. Bland annat antecknade han på passagerarlistor och höll på med sin mobiltelefon. Under flera minuter hade han bara ena handen på ratten medan han utförde dessa sysslor med den andra handen. Riksåklagaren anförde att han därmed hade gjort sig skyldig till brottet vårdslöshet i trafik. Högsta Domstolen ansåg dock att han inte hade gjort sig skyldig till brottet och han friades från ansvar. Högsta Domstolen motiverade sitt beslut med att brottet främst ska bli aktuellt när trafikanten gjort ett medvetet risktagande, och inte när en trafikolycka inträffat på grund av en tillfällig ouppmärksamhet eller en felbedömning. I Sverige är det inte olagligt att använda mobiltelefon medan man kör, så därmed hade busschauffören inte heller brutit mot någon gällande trafikregel även om hans beteende kunde anses vara olämpligt. Eftersom väglaget var bra och det inte var så mycket trafik, ansåg Högsta Domstolen att det förelåg en väldigt liten risk för att någon plötslig händelse skulle inträffa. Att använda mobilen och anteckna på passagerarlistorna kan visserligen ha lett till att chauffören var något mindre uppmärksam, men eftersom risken för olycka var så pass liten på grund av rådande vägförhållanden så kunde det inte anses vara visat att han hade tagit en medveten risk. Körningen ansågs därför inte vara vårdslös. Av det här kan man dra slutsatsen att busschauffören troligtvis hade blivit dömd om han hade gjort exakt samma sak, men att det exempelvis också hade varit dålig sikt eller halt väglag. Man kan också dra slutsatsen att han hade blivit dömd om han gjort exakt samma sak och dessutom kört över hastighetsbegränsningen, eftersom det i sig är ett trafikbrott.Av din beskrivning tolkar jag det som att du låg i vänsterfilen och bromsade för att öka avståndet till bilen som körde in framför dig, samt att bromsningen gjorde att du sladdade in i mitträcket. Förutsatt att du inte körde för fort har jag svårt att se att du skulle ha gjort dig skyldig till något brott baserat på den beskrivning du har gett. Om domstolen anser att det är styrkt att du har kört över hastighetsbegränsningen kan dock bedömningen bli annorlunda. Övriga omständigheter som kan påverka bedömningen I sammanhanget kan det också vara av vikt att beakta två andra aspekter: Man ska ligga i högerfilen när man inte håller på att göra en omkörning. Om man ligger i vänsterfilen "i onödan" kan man få böter. Det skulle alltså kunna vara till din nackdel att du låg i fel fil när olyckan inträffade men det blir samtidigt mycket svårt för åklagaren att styrka att du inte höll på att göra en omkörning. I Trafikförordningen 3 kap 43 § 2 st står det att en förare som märker att en annan förare avser att köra in i det körfält man själv ligger i, ska anpassa hastigheten för att underlätta för den som kör in i filen. Detta verkar det, enligt din beskrivning, som att du har gjort. Det står också, i 65 och 66 §§ i samma kapitel, att den som byter fil dels måste signalera detta genom att blinka men också måste försäkra sig om att förflyttningen kan ske utan fara för annan. Den bil som körde in framför dig har därmed också ett ansvar och kan, beroende på omständigheterna, ha varit medvållande till olyckan. Jag hoppas att du har fått lite mer klarhet i situationen. Du är alltid välkommen att skicka in en ny fråga om du skulle undra något mer. Med vänlig hälsning,

Är ordningsboten jag fick för fortkörning korrekt?

2018-01-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Igår den 8/1-2018 så stoppades jag utav polisen därför att jag körde för fort men ända bara 56kmi timmen trots att det var en 50 skylt men jag brukar alltid köra rätt hastighet men undrar hur jag kunde få stå stort ordningsbot på 2000kr. Jag trodde hela tiden att jag skulle få en varning eller kanske bara 1 000kr i böter men så mycket som 2000kr tycker jag är alldeles för stort belopp?. Är ordningsboten korrekt????.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fortkörning är ett brott mot trafikförordningen 3 kap. 17 §. Bryter man avsiktligen eller av oaktsamhet mot reglerna om hastighetsbegränsningar döms man till en penningbot (alltså ett belopp som ska betalas en gång) enligt samma förordning 14 kap. 3 §.Vi har en ganska strikt praxis när det gäller att fastslå bötesbelopp och böter beräknas ofta enligt mallar som tas fram av Åklagarmyndigheten. Enligt de nuvarande riktlinjerna för böter vid fortkörning gäller att när man kör för fort på en 50-väg och överträder hastigheten med 1-10 km/tim, så ska man böta 2 000 kr. Eftersom du kört på en 50-väg och överskridit hastigheten med 6 km/tim följer din bot mallen som myndigheter tillämpar.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,