Påföljd vid stöld och olaga hot

2015-09-04 i Påföljder
FRÅGA |Ska dömas för stöld och olaga hot.vad blir straffet
Theresa Ermstål |Hej och tack för din fråga!Utifrån din fråga är det svårt att ge dig ett exakt svar på vad påföljden kommer bli för de båda brotten. Påföljden kan nämligen påverkas av flera faktorer, bl.a. gärningspersonens ålder och tidigare brottslighet. Det är brottsbalken (här) som innehåller de olika brotten och straffskalorna. För stöld är straffskalan fängelse i högst två år men det kan även stanna vid böter, 8 kap. 1 § BrB. Vad gäller det andra brottet, olaga hot, regleras detta i 4 kap. 5 § BrB. Straffskalan för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år och om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.Vid påföljdsbestämningen utgår man normalt från den nedre tredjedelen av straffskalan och därefter påverkar brottets art samt försvårande och/eller förmildrande omständigheter påföljden. Finns möjlighet att utdöma annan påföljd än fängelse går den lindrigare påföljden före. Andra lindrigare påföljder som kan bli aktuella är villkorlig dom eller skyddstillsyn tillsammans med böter eller samhällstjänst. De försvårande/förmildrande omständigheterna finner du i 29 kap. BrB (se 2-3 §§).När det är flera brott som begåtts bildar de en gemensam straffskala, 26 kap. 2 § BrB. Det högsta straffet som kan dömas ut är därmed fängelse 4 år (om det rör sig om grovt olaga hot). I Sverige ”plussar” man inte ihop brottens straffskalor, utan domstolen tar straffvärdet för det grövsta av brotten och lägger ihop med hälften av straffvärdet för det andra.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Fortkörningskamera

2015-09-03 i Trafikbrott
FRÅGA |Fortkörning vid hastighetskamera. Har fått begäran om att bilens ägare ska lämna in uppgifter på föraren som körde. Är man verkligen skyldig att svara på detta? Vad händer om man inte gör det?
Alfred Brandt |Hej! Det finns i den svenska lagstiftningen inget som gör dig skyldig att uppge vem som kör din bil vid en viss tidpunkt eller tillfälle. Det finns inte heller något straffansvar för dig som äger fordonet i en sådan situation – det vill säga att eventuella böter inte är knutna till själva fordonet, utan endast till den som framförde detta. Hoppas du känner att din fråga är besvarad! Vänligen,

Konsekvenser av ej utförd samhällstjänst

2015-08-31 i Påföljder
FRÅGA |Om man är dömd till samhällstjänst och ej gör denna vad blir då påföljden. Det gäller en person på 17 år
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga.Domstolen dömer endast ut samhällstjänst om en åtalade anses lämplig och har lämnat samtycke till detta. Om man dömts till samhällstjänst och sedan vägrar att utföra denna, kan straffet i stället omvandlas till ett annat, såsom exempelvis böter eller fängelse. När det som i detta fall gäller en 17-åring kan även ungdomsvård komma i fråga. Innan en omvandling sker brukar dock domstolen i första hand ge en varning. Regleringen kring detta hittar du i 27 kap 6 § brottsbalken om det rör sig om samhällstjänst i kombination med villkorlig dom, och i 28 kap 7-9 §§ om det i stället rör sig om skyddstillsyn. Hoppas att detta svar kan vara till hjälp.Vänligen,

Anmälan av misstänkta sexualbrott mot familjehemsplacerade barn

2015-08-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejOm man som förälder misstänker att det sker sexuella övergrepp på sitt familjehems placerade barn och har berättat för social sekreteraren om sin oro men att dom inte lyssnar eller tar ansvar för de, vad gör man då? vart vänder man sig? det förekommer även vanvård och jag har bildbevis med det lägger dom ingen vikt i alls.Mvh en desperat mamma
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga.Jag vill börja med att beklaga att du har skäl att misstänka att dessa grova brott sker mot ditt barn, och hoppas att det går att reda ut situationen så att barnet får det så bra som möjligt.Misstänker man att ett brott har begåtts eller pågår ska man anmäla det till polisen. Det är sedan polisens uppgift att utreda detta, varpå eventuellt åtal kan väckas. När polisen gör sin utredning är det mycket möjligt att de kontaktar socialsekreteraren i fallet, och kanske kan denne då ta saken på större allvar. Det är dock inte alltid möjligt att bevisa den här typen av brott, men att anmäla till polisen är alltid ett första steg.För att göra en anmälan till polisen kan du gå till polisstationen där du bor eller ringa 114 14. Är det akut ska man ringa 112.Polisens informationssida om sexualbrott hittar du här.Hoppas att detta svar kan vara till hjälp.Vänligen,

Registreringsskyltar ej utfärdade av Transportstyrelsen

2015-09-04 i Trafikbrott
FRÅGA |Köra med eftermarknadsregplåt. Konsekvenser?Hej! Jag har tänkt beställa nya regskyltar till min bil, men ogillar verkligen de nya utan mellanrum som jag tycker är den fulaste varianten som gjorts. Skulle mycket hellre vilja ha föregående modell som tillverkades fram till 2013, men måste i så fall beställa den från tredjepartstillverkare över internet. Vad gör jag mig skyldig till om jag blir stoppad och vad kan konsekvenserna bli?
Martin Persson |Tack för din fråga.Bestämmelser om registreringsskyltars utformning och utfärdande framgår ur förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, och mer specifikt dess sjunde kapitel.Ur 7 kapitlet 6 § 1 stycket i förordningen föreskrivs att ett registrerat fordon endast får brukas om det försetts med en registreringsskylt i föreskriven ordning. Med föreskriven ordning åsyftar man här alltså de övriga bestämmelserna om registreringsskyltar, vilka bland annat säger att registreringsskyltar skall tillhandahållas av Transportstyrelsen, se 7 kapitlet 5 §.Med andra ord är alla dessa typer av eftermarknadsskyltar olagliga och det är således brottsligt att byta ut sina ordinarie plåtar. Detta brott ger typiskt sett ett strafföreläggande i form av en ordningsbot som för närvarande innebär en kostnad om 1500 kronor. Detta kan utläsas ur bilaga 04-2 till vägtrafikregisterförordningen som du bland annat hittar på Åklagarmyndighetens hemsida, här närmare bestämt.Vänligen,

Misstanke om brott mot utsatt person

2015-09-01 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |hej undrar vad man ska göra när man misstänker att en person försöker lura en svag och utsatt person på en stor summa pengar ???personen som kommer bli lurad har ett förflutet som självmordsbenägen skadar sig själv genom skärning med kniv å andra tillhyggen går på en mängd mediciner och har nyligen blivit myndighetsförklarad skulle väldigt gärna prata med någon på telefon angående detta då det är vårt att berätta hela händelsen på mailring snälla då jag!!!!!!!!! el den person som kommer bli bedragen behöver hjälp (asap)tack på för hand // Johnny
Edith Grundin |Hej Johnny och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige blir man myndig när man fyller 18 år. Möjligheterna att omyndigförklara en person, till exempel på grund av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, avskaffades 1989 och ersattes med förvaltarskap. Om du tror att din vän är akut självmordsbenägen bör du ringa 112. Om situationen inte är akut finns det hjälplinjer man kan ringa till. Här hittar du information om hur du kan stötta en person som har självmordstankar. Om man lurar en person att företa eller underlåta att företa en viss handling, vilket resulterar i en förmögenhetsöverföring mellan gärningsmannen och den lurade personen kallas det bedrägeri. Brottet finns i Brottsbalken 9:1. I Brottsbalken 9:5 finns ett brott som kallas ocker. Beskrivningen lyder som följer: "Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år".Att utnyttja okunnighet hos en person är inte att räkna som ocker, utan det ska vara fråga om en svaghet. Till exempel att gärningsmannen utnyttjar det faktum att han vet att offret är i stort behov av pengar och därför erbjuder sig att köpa något för ett pris som är oskäligt lågt men som offret inte kan tacka nej till på grund av hans situation.Båda brotten är kriminaliserade redan på förberedelsestadiet enligt Brottsbalken 9:11 och 23e kapitlet. Det är svårt att göra någonting om man inte vet att ett brott har begåtts och man själv inte är utsatt. Men du kan kontakta polisen på deras icke-akutnummer 11414 och berätta om din misstanke. Jag föreslår dock att du i första hand pratar med din vän. Du kan komma i kontakt med oss på Lawline genom att ringa vår telefonrådgivning:08-533 300 04. Telefonrådgivningen är öppen mån-ons kl. 10-16.Vänligen,

Vilket straff bör utdömas för stöld?

2015-08-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag behöver hjälp och ber kunniga ge råd. Jag var åkt fast av en civilvaktare för att jag inte har betalat för varor. Varor värde är 600 kr. Samtidigt det var andra varor i min väska som jag stöld från en annan affär, värde 2000 kr. Civilväktare stoppade mig bara för varor som hon har sett, jag tog 5 varor dock hon märkte bara två. Jag erkände allt vill vaktare och polisen, jag sa att jag tog allt som ligger i väska. En del från en affär, trots vaktare visste inte om det och den andra del av varor som vaktare åkt fast mig. På den delen som jag själv erkände (stöld varor från första affären) räknas det som stöld och åklagarens påföljdsförslag är villkorlig dom och på den andra som jag åkt fast räknas snatteri och åklagarens påföljdsförslag dagsböter. Det ingen URSÄKT för mig. Jag genomfört min dummaste grej i hela mitt liv. Jag har tappat respekt för mig själv och oro, jag är deprimerad nu.Hur kan jag ändra situation. Får jag be åklagare att byta villkorlig dom mot böter? Det kommer att bli huvudförhandling i tingsrätten om två månader. Kan det faktum att jag erkände allt och även erkände det som jag var inte fångat för av väktare ( den första butiken) påverka på beslutet? Ber er om hjälp! Jag är gift och har två barn.
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det så har du tagit varor från olika butiker och blivit tagen. Väktaren misstänkte dig dock för endast en del av det du egentligen tog. Du erkände att du tagit det som du anklagades för att ha tagit och erkände att du tagit även andra saker. Då stöldgodsen togs i olika butiker vid olika tidpunkter så har brotten ej räknats som ett, de har bedömts var för sig. I den första butiken tog du varor för ett värde som i sig ofta kategoriserar handlingen som grövre än "endast" snatteri medan det andra (troligtvis p.g.a. det låga värdet) har bedömts vara snatteri, BrB kap 8 §2. Stöld som brott delas in i tre grader; snatteri, stöld och grov stöld. Snatteri blir främst aktuellt vid tillgrepp där egendomen är värd mindre än 800kr och för att grov stöld ska bli aktuellt ska stöldgodset vara av betydande värde (i praxis vanligtvis över 60.000kr) eller i övrigt av hänsynslös art, detta är inte intressant i ditt fall. En avvägning av samtliga omständigheter görs för att avgöra om brottet blir att se som stöld eller stannar vid att vara snatteri.För stöld av normalgraden kan man få fängelse i högst två år men påföljden kan även stanna vid böter. För snatteri dömes till böter eller fängelse i högst 6 månader. För grovt brott är bara böter därför inte aktuellt. Brottsrubriceringarna framgår av 8kap §§1-3 Brottsbalken som du kan se här.Då straff för brott ska bestämmas utgår man vanligtvis från den nedre tredjedelen av straffskalan i lagen och tar sedan hänsyn till brottets art och olika försvårande och förmildrande omständigheter.I Sverige dömer domstolen bara till fängelse om annan mildare påföljd inte kan bli aktuell. Andra påföljder som skulle kunna komma på tal här är villkorlig dom eller skyddstillsyn förenad med böter eller samhällstjänst. Du är dock i första hand intresserad av att få straffmätningen att stanna vid böter för att på så sätt utesluta villkorlig dom.I BrB kap 29 finns bestämmelser om omständigheter som är förmildrande vid bedömningen av straffet. I §5 står att "om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet". Att du själv angivit händelsen i de tidigare butikerna gör att straffet bör sänkas något. Du kan läsa i 29 kapitlet ( speciellt §3 och §5).Det är svårt att ge dig ett bestämt svar på frågan om vilket straff som är lämpligt att utdöma för stölden. Jag tycker dock absolut att straffet i ditt fall bör stanna vid böter med tanke på de förmildrande omständigheterna som finns och att värdet på stöldgodsen är så pass lågt. Om jag var du så skulle jag absolut kämpa för att undvika villkorlig dom!Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningarAlban Dautaj

Återkallelse av körkort p

2015-08-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |hej. om en god vän döms till fängelse straff till 4-9 månader allternativt sammhällstjänst/fotboja för innehav eller förvaring av 85 gr amfetamin men inget missbruk eller påvisade tester,de va negativa.ej eller tidigare missbruk påvisade.ordnade sociala förhållanden.kan de återkalla körkortet då?
Viktor Friberg |Hej och tack för din fråga!Återkallelse av körkort kan ske på flera grunder. I 5 kap. 3 § 5 punkten Körkortslagen stadgas att ett körkort får återkallas om det bedöms att körkortsinnehavaren, på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende, inte bör ha körkort. Punkten avser såväl alkohol som narkotika.Det är svårt att bedöma din väns möjligheter att få behålla sitt körkort, eftersom en helhetsbedömning ska göras från fall till fall. Denna bedömning görs av Transportstyrelsen som första instans. I RÅ 1992 ref 1 hade en person haft två lite större innehav av marijuana och dessutom vid enstaka tillfällen brukat marijuana. Regeringsrätten fann att han troligen inte hade skapat sig ett beroende och att det därför inte fanns grund för återkallelse av körkortet. Att din vän saknar dokumenterat missbruk samt att hans tester var negativa talar emot en återkallelse av körkortet. Mot bakgrund av detta och med hänsyn till ovan nämnda rättsfall, anser jag att det finns goda möjligheter för din vän att få behålla sitt körkort. Om han inte är nöjd med Transportstyrelsens beslut kan han överklaga detta till Förvaltningsrätten. Skriv gärna en kommentar om du har ytterligare frågor.Vänliga hälsningar,