Stöld - Inget uppsåt

2014-04-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! De så att min kusin stoppade ner en päls jacka värd 8000kr under min vagn då de pep när jag gick ut, jag trodde att de var hennes då hon hade rullat så man ej såg pälset och så stack hon själv och jag blev tagen av butiks ägaren då hon anklagar mig för att tagit den och jag blev polis anmäld. Det konstiga e att de ej fanns nån kamera där hon då stoppade ner pälset under vagnen jag förklarde för polis och butiks ägaren hur de var till men jag blev ändå polis anmäld och butiks ägern såg mig komma in med min kusin men hon släppte ut henne och tog fast mig. Hade med mig min 2 månder gamla dotter och skulle aldrig kunna göra något sådant.
Christopher Escalante |Hej!Du skriver inte någon direkt fråga i det inskickade, men jag antar att du undrar över situationen i sin helhet - vad kommer hända. Utifrån de omständigheter du beskriver så verkar det som att du inte har något uppsåt till stölden (vilja/vetskap om den). Eftersom stöld (8 kap. 1§ brottsbalken) kräver uppsåt, så är utgångspunkten att du således inte kan dömas för antingen försök till medhjälp till stöld (23 kap. 1§ och 4§ brottsbalken) eller såsom medgärningsman.I den mån åklagaren väljer att väcka åtal, så kommer han försöka bevisa motsatsen - att du hade uppsåt till att ta pälsjackan eller i annat fall hjälpa din kusin att ta den. Den slutgiltiga bedömningen ligger hos domstolen, men generellt kan sägas att vid just butiksstölder eller försök till sådana så är en relativt vanlig ursäkt ''jag visste inte'' ''det var av misstag'' etc. Det finns enligt mig således en benägenhet hos domstolar att nästan upprätthålla en strikt uppsåtsbedömning. Tolka nu inte detta såsom att man alltid döms. Utgångspunkten är alltid att åklagaren i brottmål ska övertyga domstolen att det är ställt utom rimligt tvivel. Mitt råd till dig är att du berättar saken från din synvinkel och lägger fram de omständigheter som talar för din sak. Hoppas svaret har varit till hjälp.Vill du själv läsa brottsbalkens regler kan du göra det https://lagen.nu/1962:700Vänligen,

Förtal utan uppsåt att misskreditera

2014-04-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag pratade med några vänner och alla skämtade med varandra. Jag drog ett dålig skämt om att en vän har porrsurfat på jobbet. Givetvis fanns det ingen sanning i det, det var endast ett skämt! Vännen är fritidsledare och menar att jag har skadat hans trovädighet hos ungdomarna han jobbar med. Nu vill han anmäla mig för ärekränkning. Det var inte min mening att han skulle ta illa vid sig, men det gjorde han. Kan jag straffas för detta? Och vad är straffet isåfall?
Evelina Lund |Hej och tack för din fråga!Med brottet förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Vidare krävs att det som sagts typiskt sett är ägnat att utsätta personen för omgivningens missaktning. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Men det krävs i princip att uppgiften lämnas till en utomstående person. Du säger att det inte var din mening att vederbörande skulle ta illa vid och för att du ska kunna dömas för brottet förtal krävs att den som anser sig blivit förtalad kan visa att den uppgiften som du lämnat har spridits i syfte att misskreditera dig. Det blir således en fråga om bevisning huruvida det går att visa att ditt syfte varit att skada personen. Straff för brottet förtal är böter.Vänliga hälsningar, 

Stoppa spridning av läckta filmer och bilder

2014-04-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har en väninna vars ex har lagt ut naken bilder & sexfilmer på henne & minst två av sina andra ex på en snusksida. Bilderna är smygtagna. Saken är polisanmäld men jag undrar hur man kan få stopp på bilderna!!! Har tjejerna inga rättigheter, de har inte godkänt att bilderna sprids !!
Christopher Escalante |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Eftersom du nämner att saken är polisanmäld kommer jag i detta svar inte behandla det eventuella brott som spridningen av bilderna/filmerna eventuellt utgör. Då saken är polisanmäld är givetvis huvudregeln att det brottsliga förfarandet ska upphöra, således att fortsätta exponera bilderna och filmerna samt ta bort det upplagda. Vi har alla rätt till vårt privatliv och lagstiftningen verkar aktivt genom att olika brott såsom förtal, ofredande och förolämpning är straffbelagda. Tyvärr så är internet både på gott och ont oerhört svårt att kontrollera och styra över. Detta medför att även om hennes f.d pojkvän tar bort det som är upplagt av honom så finns det stor risk att andra har gjort kopior genom att titta på det eller på annat sätt tillgodogjort sig det. Just detta inslag av ''evig spridning'' för material som läggs upp på internet inverkar givetvis på hur svårt ett brott ska bedömas, jag är dock medveten om att detta kan vara till föga tröst. Polisen har således tyvärr ingen reell makt i att kontrollera det som florerar på internet, men just detta inslag kan som sagt påverka hur grovt brottet bedöms vara. Med förhoppning om att svaret varit till hjälp,Vänligen,

Facebook och förtal

2014-04-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En tjej jag hade samlag med för 1½ år sedan, har börjat sprida rykten om att jag våldtagit henne. Vad gör man åt sådana här saker på Facebook? De e ju rätt svårt att bevisa nu att det ej va våldtäkt då jag ej har kvar några sms eller något sådant. Om de nu skulle visa sig att hon polisanmäler det.
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Om kvinnan sprider rykten om dig på nätet kan hon göra sig skyldig förtal. För att hon ska göra sig skyldig till förtal krävs det enligt 5 kap. 1 § brottsbalken att man lämnat en uppgift om en person och att uppgiften är ägnad att utsätta denna person för andras missaktning. En uppgift om att någon är en våldtäktsman är en sådan uppgift som omfattas av lagen. Du anmäler brott genom att kontakta polisen. Med vänlig hälsning, 

Underrättelse om kontaktförbud

2014-04-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag gjorde en anmälan om misshandel och sökte kontaktförbud. Hur får jag reda på om det blivit kontaktförbud? Tack på förhand!
Beatrice Rohdin |Hej, tack för din fråga!Som du säkert vet gör man en ansökan om kontaktförbud hos polismyndigheten eller åklagarmyndigheten. Det är åklagaren som beslutar om kontaktförbud enligt lag om kontaktförbud, se https://lagen.nu/1988:688 , men beslutet kan prövas av domstol ifall någon av parterna (du som sökande eller den som förbudet avser) begär det. Enligt 1 § förordning om kontaktförbud, se https://lagen.nu/1988:691#P1S1 , ska du som sökande underrättas om det beslut som fattas i ärendet, oavsett utgången i frågan. Om du inte har fått något besked än är det därför ett tecken på att inget beslut har fattats i frågan. Du kan alltid höra av dig till den myndighet som du ansökte hos för att få klarhet i vilken fas processen befinner sig i.Vänliga hälsningar,

Ärekränkning - förtal och förolämpning

2014-04-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande förtal/ärekränkning. Jag och mitt ex har en 3-årig son tillsammans. För 2år sen var jag otrogen mot honom och han har sedan dess bombarderat mig med elaka mail oh sms. Han har även vid flera tillfällen skrivit ut elaka kommentarer på facebook så att alla kunde läsa som jag genast tagit bort. Han säger att han vill att alla mina vänner ska veta vilket lögnaktigt luder jag är. Är det förtal eller ärekränkning?
Evelina Lund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med brottet förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning.Vidare krävs att det har lämnats en uppgift om dig, och inte bara ett värdeomdöme, som är ägnad att och att den typiskt sett kan utsätta dig för omgivningens missaktning. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Men det krävs att uppgiften lämnas till en utomstående person. När ditt ex har skrivit ut elaka kommentarer på Facebook kan det vara att se som förtal eftersom uppgiften då har lämnats till utomstående personer. Ditt ex, som i detta fall lämnat uppgift, kan inte dömas för förtal om han varit skyldig att uttala sig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken. Ditt ex måste i sådant fall visa att uppgiften som lämnats är sann eller att det finns skälig grund att tro att det är sant. Du däremot måste kunna visa att ditt ex har skrivit detta på Facebook i syfte att misskreditera dig. Du skriver också att ditt ex har vänt sig till dig personligen via mejl och sms och då är det inte fråga om förtal eftersom någon uppgift inte lämnas till någon utomstående person. Däremot kan det var fråga om förolämpning vilket också är ett ärekränkningsbrott som är straffbart enligt brottsbalken 5 kap. Det speciella med denna typ av brott är att det är ett målsägandebrott. Det innebär att du som målsägande måste väcka åtal och driva målet till skillnad från många andra mål som drivs av åklagaren. För att nå framgång med ett åtal krävs att du kan visa att förtal enligt de kriterier som ovan beskrivits är uppfyllda. Om domstolen anser att förtal föreligger är straffet böter och om du i samband med att åtalet väcks även yrkar på skadestånd finns det möjlighet att erhålla ett sådant vid en fällande dom.Vänliga hälsningar, 

Påföljd för skadegörelse

2014-04-22 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Nu under fredagen så har jag lyckats att under kraftig berusning sparka av backspeglar och tanklock på en bil. Är dömd tidigare för bilstöld vid 15/16-års ålder samt ringa narkotikabrott för 3 år sedan.Är för tillfället 23.Undrar lite vad jag kan förvänta mig av detta beteende?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Att förstöra annans egendom enligt din beskrivning är att bedöma som skadegörelse (12 kap 1 § brottsbalken).Då din tidigare brottslighet ligger förhållandevis långt bak i tiden och är av annan karaktär jämfört med skadegörelsen torde rätten inte tillmäta din historik någon betydelse.Av 1 kap 2 § brottsbalken framgår att självförvållat rus inte leder till att en handling inte ska anses som brott. Straffskalan för fängelse ligger mellan böter och ett års fängelse. Då du är över 21 år kommer du inte få någon "ungdomsrabatt" men straffet kommer mest troligt ändå bli dagsböter. Antalet dagsböter bedöms genom reglerna om straffmätning (29 kap brottsbalken) och dagsbotens storlek bedöms med anledning av dina ekonomiska förhållanden.Enligt 25 kap. 2 § brottsbalken ska antalet dagsböter bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio. Ur samma paragraf kan utläsas att varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor.Med ledning av praxis på området uppskattar jag att du kan komma att dömas till 100 st dagsböter men detta är endast en grov uppskattning. Dina dagsböter betalas till staten. Det är därutöver möjligt att du krävs på skadestånd av bilens ägare, detta är i så fall ett belopp som ska kompensera ägaren för dennes skador. Brottsbalken hittar du härMvh

Olovlig körning med falskt körkort

2014-04-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Vi har en man som kommer till oss och säljer varor.Han har levt sitt liv i bilen som handelsresande.Han är i70 års åldern.Problemet är att han förlorat sitt körkort 2004-5 men har kört allsedan dess utan körkort.Vi tror att han har åkt fast en gång för olovlig körning.Han har kört många gånger i Europa och mycket i USA.Sist han var här så talade han om att han hade blivit erbjuden ett falskt körkort men han viste inte om han vågade ta erbjudandet.Han var rädd för påföljden.Frågan är?vadskulle påföljden bli?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt svensk lag måste man ha ett giltigt körkort för att få köra bil. Detta krav syftar till att upprätthålla en hög trafiksäkerhet och till att undvika skador i trafiken. Att ha en ordning där var och en bedömer sin egen körförmåga fungerar inte.För det fall han skulle åka dit med ett förfalskat körkort skulle han bli dömd för brukande av falsk urkund. Straffskalan för detta brott är fängelse i max 2 år (14 kap. 1 § och 10 § brottsbalken).Han skulle även bli dömd för olovlig körning. Eftersom han tidigare åkt dit för olovlig körning, efter att fått körkortet inkallat, kommer han sannolikt dömas för grov olovlig körning denna gång (se Svea HovR:s dom 1963-12-18, nr VI:B 145). Straffskalan för grov olovlig körning är fängelse i max 6 månader (3 § trafikbrottslagen).Vid bedömningen av straffvärdet i det enskilda fallet kommer domstolen beakta den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den dömde insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft (29:1 brottsbalken). Man kommer ta hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet och bestämma en gemensam påföljd för båda brotten.Eftersom jag inte har tillgång till så många omständigheter (tidigare brottslighet m.m.) angående ert hypotetiska fall är det svårt för mig att ge er ett säkert svar på straffvärdet. Jag ber er därför att återkomma till min mail (matte.jarn@live.se) med mer omständigheter för att få ett säkrare svar.Efter att man genomfört straffvärdesbedömning och straffmätning bestämmer man vilken påföljd som kan bli aktuell. Generellt kan sägas att man ofta väljer att döma till skyddstillsyn eller villkorlig dom och dagsböter vid straffvärden under 1 år medan man för straffvärden över ett år dömer till fängelse.