Facebook och förtal

2014-04-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En tjej jag hade samlag med för 1½ år sedan, har börjat sprida rykten om att jag våldtagit henne. Vad gör man åt sådana här saker på Facebook? De e ju rätt svårt att bevisa nu att det ej va våldtäkt då jag ej har kvar några sms eller något sådant. Om de nu skulle visa sig att hon polisanmäler det.
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Om kvinnan sprider rykten om dig på nätet kan hon göra sig skyldig förtal. För att hon ska göra sig skyldig till förtal krävs det enligt 5 kap. 1 § brottsbalken att man lämnat en uppgift om en person och att uppgiften är ägnad att utsätta denna person för andras missaktning. En uppgift om att någon är en våldtäktsman är en sådan uppgift som omfattas av lagen. Du anmäler brott genom att kontakta polisen. Med vänlig hälsning, 

Stöld/förskingring av pengar från arbete

2014-04-17 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! För några månader sedan gjorde jag nåt fruktansvärt, jag stal pengar från mitt arbete. Jag hade det svårt ekonomiskt och kände att jag inte hade någon annan utväg. Nu har jag bytt arbetsplats men fick ett samtal från min förra arbetsgivare som sa att detta hade uppdagats, jag nekade till stölden. Min förra arbetsgivare sa att de kommer polisanmälas. Jag ångrar mig så fruktansvärt och jag undrar om jag nu kan mildra mitt straff från fängelse om jag erkänner och är villig att betala tillbaka pengarna? Som jag har tänkt göra oavsett.
Malin Andreasson |Hej! Tack för din fråga.Stöld regleras i 8 kap brottsbalken som du hittar https://lagen.nu/1962:700. Vad jag vill göra dig uppmärksam på är att förfarandet också kan vara att betrakta som snatteri beroende på värdet vid stölden. Understiger beloppet 1 000 kronor är det att betrakta som snatteri enligt praxis (tidigare avgörande från domstol). 8 kap brottsbalken tillämpas dock enbart när det handlar om att någon olovligen tager något med tillägnelseuppsåt. Om du har haft pengarna i din besittning (i din närvaro/kontroll) vill jag uppmärksamma dig på att ditt agerande snarare kan vara att bedöma som ett brott enligt 10 kap brottsbalken som du hittar https://lagen.nu/1962:700. Det kan då röra sig om penningförskingring eller undandräkt om värdet av pengarna understiger 1 000 kronor. Anmärkas kan att också trolöshet mot huvudman kan komma att aktualiseras i ett sådant här fall, beroende på vilken ställning du hade i tidigare tjänst. Vid frågan om påföljd har vi i Sverige ett system i 29 kap brottsbalken med omständigheter som kan förmildra eller försvåra i ansvarsdelen. I 29 kap. 5§ brottsbalken anges också något som kallas för "billighetsskäl". Av din situation att döma vore det troligtvis bra att frivilligt ange sig (uppmärksamma dock att det kan bli att betrakta som att du inte angav dig frivilligt eftersom ditt tidigare arbete kontaktade dig) eller att du avhjälper skadan så fort du kan genom att visa dig villig att betala tillbaka summan som du är skyldig. Att visa ånger och samarbetsvilja är alltid att rekommendera! Rätten tar också hänsyn till dina personliga förhållande och om du har några tidigare slitningar med rätten, det vill säga om du tidigare har begått brott av annan eller liknande art. För att bringa lite extra klarhet i din situation kan du läsa denna länk http://lawline.se/answers/17141?q=stöld+från+arbete Med vänliga hälsningar, 

Bidrag - studiemedel

2014-04-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Idag fick jag ett brev från CSN med hot om återbetalningskrav eftersom jag saknar kursregistreringar på det utbildningsprogram jag var registrerad på HT2013. Anledningen till detta är att jag inte sett till att registrera mig på kurser under hösten, dock har jag trott att jag gjort detta - men glömt bort det uppenbarligen (om inget blivit fel i något system). Egentligen är jag i princip klar med min utbildning, men eftersom jag var osäker på om jag skulle få jobb tänkte jag registrera mig vidare för att läsa lite kurser under hösten istället (och få studiemedel). I september blev jag misshandlad (polisanmälan gjorde och jag fick ersättning från försäkringsbolag), inte svårt, men tillräckligt för att jag skulle bli påverkad. Jag gick in i en liten grotta kan man säga och var rädd under hösten. Pga detta blev jag smått deprimerad och hade svårt att ta tag i saker och ting. Mitt i allt detta glömde jag helt enkelt bort att jag hade tänkt läsa kurserna alternativt hoppa av. Detta tänkte jag aldrig på att meddela till CSN på grund av alla omständigheter. I januari fick jag till sist ett jobb och sen dess har allt känts bra, men jag har dock inte haft en tanke på att CSN skulle vara något problem (mer än att jag såklart skulle få betala tillbaka pengarna på ett studielån som vanligt, som om jag varit registrerad på kurserna men inte tagit tillräckliga poäng). I brevet från CSN står det att de utreder om de ska göra en anmälan om bidragsbrott och detta är det jag är mest orolig för i dagsläget. Själva återbetalningskravet är jag helt med på, det är ju en självklarhet - men jag har inte haft uppfattningen om att jag begått ett brott eller haft uppsåt att göra det. Hur ska jag ställa mig inför detta? Hur förklarar jag egentligen min slarvighet som det faktiskt är och hur stor inverkan har misshandeln och mitt mentala tillstånd under hösten?Tack för hjälpen!
Malin Andreasson |Hej! Tack för din fråga. För att erhålla studiemedel från CSN krävs det ett aktivt val. Det krävs att du är registrerad på en kurs/kurser och att du ansökt om studiemedel. Innan du får ut månatlig ersättning från CSN krävs också att du skickar in en så kallad studieförsäkran. Jag har lite svårt att tolka början av din fråga men med tanke på att du har fått ett återbetalningskrav drar jag slutsatsen att du har erhållit ersättning från CSN under HT2013. Har det blivit fel i systemet hos CSN skall detta inte ligga dig till last såvida du inte utnyttjat att så var fallet. Det vill säga, har du inte skicka in studieförsäkran eller CSN inte har undersökt att du är behörig att erhålla studiemedel, ligger inte felet hos dig, men du kan ändå anses ha agerat fel om du mottagit medel som du inte har lov att bruka. Vad som måste uppmärksammas dock, och vad som är nöten att knäcka, är huruvida ett bidragsbrott kan anses föreligga. Bidragsbrott vad gäller ekonomiska förmåner för personliga ändamål från Centrala Studiestödsnämnden, bidrag, regleras i Bidragsbrottslagen (2007:612) som du hittar https://lagen.nu/2007:612.Enligt lagen kan man bli dömd för bidragsbrott både om man har agerat uppsåtligt eller vårdslöst. Om man som privat person anger oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållande som man är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut gör sig skyldig till bidragsbrott enligt 2§ i aktuell lag. I 4§ regleras att också oaktsamt agerande är straffbart, dock måste detta vara grovt. Om det med hänsyn till händelsen (de tråkigheter du har utsatts för) och beloppet (sammanlagda felaktigt utbetalda summan) är mindre allvarlig, kan du inte dömas till ansvar. Det är därför viktigt för dig att trycka på det som du utsatts för samt om CSN har agerat felaktigt, eftersom också oaktsamhet är straffbart. Lycka till! 

Dubbelbestraffning.

2014-04-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Dubbelbestraffning ja det har vi. Jag körde onykter år 2004 och blev stoppad. Mitt straff blev indraget körkort i 1 år, 5000 kr i böter och 1 månadsfängelse. Jag fick tillbaka körkortet 2005 och gick och tog lever prover. Så jag hade fotboja å var hos kyrkan i Perstorp. Sedan börjar allt tar mina prover å betalar pengar efter pengar. Min första läkare skriver klart å tydlig finns inga tecken på abstinens. Men varje gång jag skulle skicka in mina svar till länsstyrelsen så var min läkare på semester eller så var läkarstationen stäng. Fick hela tiden ringa å be om anstånd. Läkaren slutade å sedan nya hela tiden. 2010 ta transportstyrelsen över å då slår blixten ner från en klarblå himmel. Jag pratar med dom å förklarar problemen med läkarstationen. Dom kallar inte för provtagning glömmer lämna över till annan läkarstation när dom stänger 1 månad för semester. Jag blir anklagad av läkare att vägrat ta prover har varit på varje provtagning. Damen som tar betalt sa att det kostar 300kr för intyget. Jag åker dit med 300kr då säger hon nej inte 300 utan 600kr. Då jag har min kompis i telefonen som vanlig när jag ska dit. Hon kan sätta in pengar på konto till dom, nej går inte vi har inget konto. Låt mig gå in till läkaren så kommer hon med pengarna NEJ det går inte.NU har läkaren en ny patient. Jag har sjukpension å varje gång det var att betala så var det 2 dagar kvar till pension så fick alltid låna av min kompis. Blir då anklagad av en läkare som inte känner mig, att kan man inte betala 600kr så förstår man hur det ligger till. Pratar med transportstyrelsen förklarar varför jag inte kommit in med prover dom har inte kallat mig. dom säger till mig att gå upp å ta ett prov. Å det gör jag men dom sa till mig du kan inte bara komma hit å tro att du får ta ett prov. Jag kontaktar transportstyrelsen å förklarar hur det är. Då blev svaret jag funderar på att dra in ditt körkort. Får en delgivning skriver på å skickar in. En vän till mig vill att jag ska köra för honom, jag säger vet inte om jag har körkort. Han ringer år 2011 dom säger att jag har körkort. Så jag kör naturligtvis å var säker på att transportstyrelsen insåg att mitt straff borde vara avklarat. Men säg den glädjen som varar år 2013 blir jag stoppad av polisen. Jag visar mitt körkort dom säger det är indraget. Så nu blev det grov olovlig körning. Var på rättegång i Helsingborg blev dömd till grovolovlig körning å 5500kr i böter. Då stannade mitt liv helt så suttit sen januari 2013 å inte orkat ta tag i problemet. Nu har jag kontaktat transportstyrelsen dom har inte gjort något fel (drar in körkortet igen efter 5 år har inte gjort något olaglig under dessa år). Betala in 1670 kr så ska vi titta på ditt ärende. Med min ekonomi så börjar detta ta all kraft från mig. Jag har allt som allt blivit straffad 7 ggr å mitt straff har nu varat i 10 ÅR. Hur många ggr och år ska mitt straff var? Kan jag på något sätt få någon upprättelse? Känner att mitt straff är alldeles för långt och hårt. Kan jag kräva skadestånd för allt lidande? Ursäkta ett rörigt brev hoppas ni kan ge mig något råd.
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Utifrån de omständigheter du beskriver så föreligger det inte dubbelbestraffning. Det är viktigt, om än svårt, att skilja på vad man själv kan uppleva såsom dubbelbestraffning och vad som i lagens mening avses med förbudet mot dubbelbestraffning. Utifrån de omständigheter du beskriver verkar det som att ett antal tillfälliga och oturliga händelser har lett till att du har fått genomlida ytterligare straff. Detta medför inte att det rör sig om dubbelbestraffning. Jag hänvisar dig vidare till ett utförligt svar rörande dubbelbestraffning så att du kan skapa dig en bättre bild av vad som i juridisk mening menas med begreppet. http://lawline.se/answers/raknas-boter-och-indraget-korkort-som-dubbelbestraffningVänligen,

Olovlig körning med falskt körkort

2014-04-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Vi har en man som kommer till oss och säljer varor.Han har levt sitt liv i bilen som handelsresande.Han är i70 års åldern.Problemet är att han förlorat sitt körkort 2004-5 men har kört allsedan dess utan körkort.Vi tror att han har åkt fast en gång för olovlig körning.Han har kört många gånger i Europa och mycket i USA.Sist han var här så talade han om att han hade blivit erbjuden ett falskt körkort men han viste inte om han vågade ta erbjudandet.Han var rädd för påföljden.Frågan är?vadskulle påföljden bli?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt svensk lag måste man ha ett giltigt körkort för att få köra bil. Detta krav syftar till att upprätthålla en hög trafiksäkerhet och till att undvika skador i trafiken. Att ha en ordning där var och en bedömer sin egen körförmåga fungerar inte.För det fall han skulle åka dit med ett förfalskat körkort skulle han bli dömd för brukande av falsk urkund. Straffskalan för detta brott är fängelse i max 2 år (14 kap. 1 § och 10 § brottsbalken).Han skulle även bli dömd för olovlig körning. Eftersom han tidigare åkt dit för olovlig körning, efter att fått körkortet inkallat, kommer han sannolikt dömas för grov olovlig körning denna gång (se Svea HovR:s dom 1963-12-18, nr VI:B 145). Straffskalan för grov olovlig körning är fängelse i max 6 månader (3 § trafikbrottslagen).Vid bedömningen av straffvärdet i det enskilda fallet kommer domstolen beakta den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den dömde insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft (29:1 brottsbalken). Man kommer ta hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet och bestämma en gemensam påföljd för båda brotten.Eftersom jag inte har tillgång till så många omständigheter (tidigare brottslighet m.m.) angående ert hypotetiska fall är det svårt för mig att ge er ett säkert svar på straffvärdet. Jag ber er därför att återkomma till min mail (matte.jarn@live.se) med mer omständigheter för att få ett säkrare svar.Efter att man genomfört straffvärdesbedömning och straffmätning bestämmer man vilken påföljd som kan bli aktuell. Generellt kan sägas att man ofta väljer att döma till skyddstillsyn eller villkorlig dom och dagsböter vid straffvärden under 1 år medan man för straffvärden över ett år dömer till fängelse.

Att förhindra en stöld

2014-04-17 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej Nordia!Jag skulle vilja få klargjort om vad som gäller då t.ex. en gärningsman blir skadad vid stöldförsök. Vi kan ta ett exempel som är väldigt vanligt, säg att jag äger en grävmaskin och på den här grävmaskinen sitter väldigt dyra och för tjuvar väldigt attraktiva belysningslyktor. Ifall jag då skulle försvåra en eventuell stöld genom att montera dolda rakblad mellan skruv och mutter så att en tjuv skulle skära sig på fingrarna vid en eventuell stöldförsök, skulle då den som monterat detta kunna bli skyldig för t.ex. uppsåt till kroppskada?Tack på förhand!
Malin Andreasson |Hej! Tack för din fråga. Om en gärningsman blir skadad under ett stöldförsök och vad som gäller i den situationen skiljer sig från situation till situation. Varje människa skall ha rätt att skydda sig själv till sin person men också egendom är ett av rättsordningen skyddat intresse. Tar vi ditt exempel skall här uppmärksammas den risk som en potentiell tjuv kan komma att utsättas för i en sådan situation. Agerandet som du nämnt skulle vid första anblick kunna anses utgöra en eventuell misshandel eller vållande till kroppsskada, som du hittar i 3 kap. brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Vad som gäller för dessa brott är följande. För att förfarandet skall vara att anse som misshandel 3 kap 5§ brottsbalken måste du ha för uppsåt att skada denna person. Om ditt uppsåt är att skada förövaren handlar det här om misshandel, troligtvis en ringa sådan. Också ett så kallat likgiltighets uppsåt är straffbart när det gäller misshandel vilket innebär att om du misstänker att en förövare skulle komma till skada i detta fall så kan det innebära att du gör dig skyldig till misshandel (troligtvis ringa).Om misshandel mot förmodan inte är aktuellt i nuvarande situation kan också vållande till kroppsskada 3 kap 8§ brottsbalken uppmärksammas. För att detta skall bli gällande mot dig måste personen utsatts för en kroppsskada som inte är ringa. Sist gällande skulle kunna vara framkallande av fara för annan enligt 3 kap 9§ brottsbalken. Här måste det dock föreligga en konkret fara för allvarlig skada hos den utsatte. Är det vanligt att människor stjäl sådana belysningslyktor och det samma dag du sätter på rakbladen (eller inom kort) var någon som var där och "pillade" kan en konkret fara kanske anses föreligga. Men att någon skulle få en allvarlig kroppsskada av att komma åt ett rakblad med fingrarna är långsökt. Ansvar för vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan är troligtvis icke sannolikt. Var uppmärksam dock vad gäller risken för anklagelse av ringa misshandel! Med vänliga hälsningar, 

Påföljd vid olovlig körning

2014-04-17 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag ska till rätten denna månad för olovlig körning jag körde en moped utan körkort, har tidigare blivit dömd för snatteri och innehav av farligt föremål detta var. Inåt 4 år sen vad kan påföljden bli för olovlig körning med moped? Tacksam för svar
Lars Bålman |Hej! Aktuell bestämmelse är huvudsakligen 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, TBL. Påföljden är normalt böter. Det handlar normalt om dagsböter, och beloppet bestäms utifrån dina ekonomiska förhållanden samt hur allvarligt brottet är, se 25 kap. 1-2 §§ och 29 kap. 1 § brottsbalken (1962:700). Enligt 3 § TBL kan man dock dömas till upp till sex månaders fängelse, men då krävs att brottet ska anses som grovt. Exempel på omständigheter som kan föranleda att brottet anses som grovt är att personen tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller att brottet har skett vanemässigt. Är detta en engångsföreteelse och du inte visat särskild respektlöshet eller hänsynslöshet så är det osannolikt att det beslutas om fängelse.

Är det olagligt att offentligt amma?

2014-04-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Häromdagen när jag och en väninna var ute och åt på ett cafe så behövde babyn bli ammad. Men det helt plötsligt kom en servitris fram och avhyste oss pga amningen. Fanns inga skyltar i dörren eller någon info om att man inte får amma. Påpekade detta och fick svaret att offentlig amning är olagligt. Stämmer det?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga. Ett kort svar på din fråga är att offentlig amning inte är straffbart. Det är således inte olagligt att amma offentligt. Enligt min mening torde det inte kunna utgöra ofredande eller på något sätt kopplas till en bestämmelse som reglerar ärekränkningar eller brott mot frid. Detta är dock, som du säkert märkt, något som debatteras frekvent. I dagsläget är det som sagt dock inte straffbart och enligt min bedömning lär vi inte heller i framtiden se det straffbeläggas. Vänligen,