Lånade ut en bil men får inte tillbaka den nu

2017-08-19 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Min fru har för ca 6 veckor sedan lånat ut sin bil till sin syster.Lånet skulle vara i två veckor.Lånet blev förlängt en vecka.När min fru bad att få bilen åter efter tre veckor blev överlämnandet hela tiden framskjutet pga händelser som inträffade systern.Senaste två veckorna har systern gjort sig oanträffbar och vägrar uppenbarligen lämna bilen åter.Min fru har ringt polisen för att anmäla detta men de säger att eftersom hon frivilligt lämnat från sig nyckeln finns inget att anmäla.Kan det verkligen vara på detta sätt?Är man helt rättslös om man gjort en tidsbegränsad utlåning som inte följs?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Din fru gjorde rätt när hon försökte att polisanmäla den inträffade händelsen. Till skillnad från polisen, så tycker jag visst att det finns något att anmäla i det här fallet.Din frus syster har inte begått en stöld enligt Brottsbalken, hon har dock begått ett annat brott som heter förskingring (se Brottsbalken 10 kap 1 §). I det här fallet rör det sig troligen inte om en stöld. Detta beror på att kraven som måste vara uppfyllda för en stöld inte är helt uppfyllda.Kraven som måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om en stöldStöld enligt Brottsbalken 8 kap 1 § kräver:1) att det ska ha skett ett tagande,2) att tagandet är olovligt,3) att saken som blivit taget tillhör någon annan än den som tar saken,4) att det finns ett tillägnelseuppsåt,5) att det skett en ekonomisk skada.Alla ovan uppställda krav är i det här fallet uppfyllda förutom det andra (nr 2) kravet.1. Tagande innebär i princip att någon tar sig i besittning av en sak som han eller hon förr inte hade i sin besittning. Din frus syster har självklart uppfyllt det här första kravet eftersom hon har tagit bilen och har den just nu i sin besittning (hon har kontroll över bilen). 2. Olovligt tagande innebär att den som har tagit saken ska ha gjort detta olovligen. Det här andra kravet anses inte vara uppfyllt ifall någon har tagit något med samtycke. I ert fall så har din fru lånat ut bilen till sin syster. Det här inenbär att systern har fått bilen i sin besittning lovligen.3. Stöld förutsätter att det som olovligen tagits är en sak som ägs av någon annan än gärningsmannen. I det här fallet är det klart att din fru är den sanna ägaren av bilen och inte systern.4. Stöld förutsätter också att gärningsmannen olovligen tar en sak med tillägnelseuppsåt, exv. förfogar över saken som om hon vore ägare. Gärningsmannen ska alltså ha en tanke att behålla egendomen. Systern kan anses ha tillägnelseuppsåt eftersom hon inte har lämnat tillbaka bilen.5. Med skada avses ekonomisk skada. Det är även klart att en ekonomisk skada har uppstått eftersom bilen har ett värde.För att brottet stöld ska kunna anses vara uppfyllt så måste alla fem krav vara uppfyllda. I det här fallet finns det ett krav som inte är uppfyllt och konsekvensen av detta är att det inträffade inte kan anses vara en stöld. Det inträffade kan dock komma att betraktas som en förskingring. Förskingring är också ett tillgreppsbrott som har exakt samma straffskala som en stöld.Kraven som måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om en förskingring Förskingring enligt Brottsbalken 10 kap 1 § kräver:1) att någon har besittning över en sak för någon annans räkning, dvs. inte för egen räkning,2) på grund av ett avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning,3) den som har fått besittning över saken är skyldig att utge egendomen till annan,4) men åsidosätter vad han har iakttagit för att kunna fullgöra sin utgivningsskyldighet.5) det här åsidosättandet innebär en förmögenhetsöverföring, dvs ekonomisk skada.Alla fem krav för brottet förskingring är uppfyllda i ert fall.1. Systern har bilen i sin besittning för någon annans räkning (din frus). Detta innebär att systern inte äger bilen utan tanken är att systern bara ska låna bilen och i två veckor sedan lämna tillbaka den till din fru.2. Det finns åtminstone ett muntligt avtal mellan din fru och systern. Avtalet är att din fru enbart tänker låna bilen åt systern i två veckor och att systern efter detta måste lämna tillbaka bilen till din fru.3. Systern är skyldig att utge egendomen. Dvs. hon är skyldig att lämna tillbaka just den bilen som hon fick låna av din fru.4. Systern har tagit emot bilen och åsidosatt sin skyldighet att lämna tillbaka den.5. Det här åsidosättandet innebär dessutom en förmögenhetsöverföring, dvs. en ekonomisk skada för din fru.För att förskingring ska anses vara uppfyllt så krävs även att systern har tillägnelseuppsåt. Dvs. uppsåt att behålla egendomen för sig själv. Systern måste ha haft uppsåt att tillägna sig bilen eftersom hon inte har följt överenskommelsen och i princip gjort allt hon kan för att inte lämna tillbaka bilen.Jag tycker absolut att din fru borde prova att polisanmäla det inträffade åter igen. Din fru skulle även kunna kontakta Kronofogden. Kronofogden kan med hjälp av särskild handräckning hjälpa din fru att få tillbaka bilen. Om hon kontaktar Kronofogden och ansöker om särskild handräckning så kan hon även begära att få ett interimistiskt beslut. Beslutet innebär att hon vid brådskande fall kan begära att åtgärden beviljas omedelbart.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Missbruk av urkund är inte urkundsförfalskning

2017-08-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag dömdes för Missbruk av urkund i juli 2014, och hade under samma år fyllt 18. Situationen var som sådan att jag hade lånat ut mitt körkort så min yngre kompis (17), och han ertappades senare väl inne på krogen. Jag är nu 21 år gammal och ska börja mitt tredje år på civilekonomprogrammet med inriktning på nationalekonomi, och det är nu skon börja klämma och därför jag söker rådgivning. Jag har mycket kontakter inom bankväsendet och vill verkligen jobba extra inom just bank, men bankerna har en policy mot att ej anställa folk som är dömda för urkundsförfalskning, går det att göra något åt detta? Jag har inte gjort något nytt sen min dom utan började studera direkt efter gymnasiet och extrajobbat. Känns på tok för lång tid att vänta 2 år till, så att min "prick" är borta...//MVH Vilsen och förtvivlad student
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss för rådgivning!Jag beklagar över situationen. Eftersom jag inte känner till hur bankernas policy ser ut kan jag inte svara på om bankerna är villiga att anställa dig eller inte, utan enklast vore att ställa en fråga till dem.Avseende din dom måste jag förtydliga om att missbruk av urkund (15 kap. 12 § brottsbalken) inte är samma sak som urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken). Dessa har helt olika rekvisit. Missbruk av urkund är således inte på något sätt en "underkategori" av urkundsförfalskning, utan den sistnämnda är ett mycket allvarligare brott än det förstnämnda (straffmaximum för brott av "normalgraden" är 6 månaders fängelse jämfört med 2 års fängelse). Dessa två brott hamnar dessutom i olika kapitel i brottsbalken, vilket innebär att de är två helt olika typer av brott. Av denna anledning tror jag inte att du kommer att stöta på något problem med bankerna, särskilt med hänsyn till hur ringa din gärning faktiskt var.Jag hoppas detta tar bort din oro.

Undersökningsplikt vid köp av förmodat stöldgods?

2017-08-18 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej ! Om man köper en moped har man inte undersökningsskyldighet om priset verkar lågt eller orimligt till dess värde?
Malin Gustavsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att köpa stöldgods är brottsligtDen som köper något till uppenbart underpris bör vara misstänksam, då det finns en risk att det rör sig om stöldgods. Att köpa något som tidigare fråntagits annan genom brott (exempelvis stöldgods) är en handling som försvårar det för ägaren att få tillbaka sin egendom. Handlingen är brottslig och benämns i brottsbalken som häleri (9 kap. 6 § första punkten BrB). Bedöms brottet vara av mindre allvarlig karaktär (exempelvis om stöldgodset har lågt värde) eller om personen inte visste att egendomen var stulen men ändå hade anledning att anta detta (på grund av lågt pris eller andra omständigheter vid köpet), kan handlingen istället bedömas vara häleriförseelse (9 kap. 7 § BrB).StraffpåföljderStraffet för häleri är fängelse i max två år. Grovt häleri bestraffas med fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Häleriförseelse ger böter eller fängelse i högst sex månader. (9 kap. 6-7 § BrB) Påföljden för häleri och häleriförseelse bestäms efter en bedömning av flera faktorer, varför jag inte kan precisera påföljd i det specifika fallet. Värt att notera är dock att maxstraffen sällan döms ut av domstolen.Den som köper stöldgods får inte äganderätt till egendomen Vidare får den som köper stöldgods inte fullständig äganderätt till egendomen. Om omständigheterna vid köpet är sådana att köparen borde misstänka att egendomen är stöldgods (vilket köparen borde göra om priset är onormalt lågt) kan inget godtrosförvärv hävdas. Därmed blir köparen inte ägare till egendomen. Dessutom har den ursprunglige ägaren rätt att kräva tillbaka egendomen från köparen utan att betala. (1-4 § lagen om godtrosförvärv av lösöre)Sammanfattningsvis bör den som köper egendom av annan undersöka om det kan röra sig om stöldgods. Detta av flera anledningar, för egen del framförallt eftersom det är olagligt att köpa stulen egendom. I det fall du beskriver skulle jag rekommendera att inte köpa mopeden utan att få bevis på att allt gått rätt till vid en tidigare affär. Misstänker du att mopeden är stulen kan det också vara läge att kontakta polisen. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Brottsligt att inneha barnpornografi som mottagits utan förfrågan?

2017-08-17 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt om en 14 årig tjej skickat nakenbilder till en 18 årig kille utan att han frågat om bilderna
Daniel Shin |Hej!BarnpornografibrottHuruvida en gärningen är brottslig eller inte finner du i brottsbalken (1962:700) här. Den situation du beskriver kan närmast vara barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § brottsbalken, eftersom bilden verkar ha ett sexuellt syfte samt bilden föreställer en person under 18 år (barn).Där anges att den som 1. skildrar barn i pornografisk bild,2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång tillska dömas för brott till fängelse i högst två år. För din del handlar det om innehav enligt femte punkten. Krav på uppsåt tycks saknasDet finns emellertid ett generellt krav i brottsbalken på sk. uppsåt (om inget är särskilt stadgat för en brottsbestämmelse) enligt 1 kap. 2 § brottsbalken, vilket på vardagligt språk innebär att du mer eller mindre måste ha utfört en viss gärning "med flit". Då du inte har frågat efter någon bild är kravet på uppsåt inte uppfyllt när bilden väl mottagits. OBS: Jag måste dock varna att om du medvetet sparar bilden på din hårddisk eller på något annat sätt behåller en kopia av bilden kan det föranleda en annan bedömning, då uppsåt kan anses föreligga för innehavet och därmed leder till att en brottslig gärning har begåtts. Jag rekommenderar att radera bilden så att du inte riskerar att ansvara för eventuellt brott.

Straff för försäljning av droger som lett till döden?

2017-08-19 i Narkotikabrott
FRÅGA |Mitt barn dog efter att ha fått överdos av dextromethorphan ev andra mediciner inblandad. Dextromethorphan fick hon olagligt fron en man från USA. Vilken straff kan man vänta att han kan få?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag beklagar sorgen och hoppas verkligen att du får upprättelse. Om mannen som sålde/gav drogerna var i U.S.A., så är det amerikansk straffrätt som gäller. Jag tror det blir svårt att få honom dömd för något annat än drogförsäljningen i sig men om det han säljer är ovanligt dödligt så kan han bli skyldig till vållande till annans död eller kanske till och med dråp.Ursäkta att svaret dröjde, vi får in många gratisfrågor just nu och eftersom vi även jobbar gratis så hinner vi inte besvara alla. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du behöver juridisk rådgivning! Genom vår expressrådgivning garanterar vi svar och dessutom snabbt och kompetent sådant. Alternativet kan du kryssa i på samma ställe som du ställde den här frågan.Vänliga hälsningar,

Hur kan man ta reda på vem som är ägare till en moped?

2017-08-18 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej ! Om man Misstänker att en Person har skaffat sig En Moped som verkar Orimligt Till Dess Värde , Alltså stulen , Vet Ni Om det finns något Register Hos Polisen som Kan Visa Vilken Den verkliga Ägaren Är ?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar om det finns något register över vem som är rättmätig ägare till ett fordon. I Sverige är det transportstyrelsen som för detta register. På transportstyrelsens hemsida kan du skriva in ett registreringsnummer för att se vem som är ägare till ett visst fordon. Transportstyrelsen har även en sms-tjänst med samma funktion som du hittar här.Du kan alltid vända dig till polisens tipstelefon på 114 114 om du misstänker att ett brott har begåtts. Hoppas att det var svar på din fråga och tveka inte på att höra av dig till Lawlinge igen.Vänligen

Vad gör man när en person hotar och talar illa om en inför andra?

2017-08-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om en person nämner och hotar en person att denna ingår i en polisutredning i mail och sms, skriver saker på mail som utpekar personen som psykiskt störd.Tar kontakt med affärskontakter och talar om personens problem att hon ingår i en polisutredning. Mailar anhöriga om att denna person ingår i en polisutredning och att de stödjer kriminella handlingar. Skriver och talar om att hon är under utredning för ett allvarligt brott nämner åklagaren med namn via mail till henne.Kan denna person bli åtalad och vilken paragraf, brott skall detta härledas till.
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Att utpeka någon som brottslig är i regel inte tillåtet. Det skulle därför kunna röra sig om förtal alternativt förolämpning beroende på närmare bedömning. Troligen är förtal mest aktuellt här. 5 kap. 1–3 § brottsbalken Som utgångspunkt gäller att endast den som har drabbats av dessa brott får väcka åtal. En åklagare kan i regel därför inte själv väcka åtal, utan den drabbade måste först ange brotten. Det är dock inte säkert att en åklagare kommer ta sig an ert fall. Men jag vill ändå rekommendera er att först gå vidare med en polisanmälning. Då får polis och möjligtvis en åklagare i vart fall möjlighet att titta på fallet. Om det inte leder någon vart kan ni väcka enskilt åtal. 47 kap. rättegångsbalken Om det förfarandet går att skriva mycket men om ni bestämmer er att gå vidare med det här fallet genom att väcka enskilt åtal rekommenderar jag starkt att ni tar hjälp av juridiskt biträde som först får titta igenom era möjligheter. Bedöms de som goda kan biträdet även hjälpa er i den fortsatta processen. Vår egen juristbyrå kan hjälpa er med detta. De kan nås på info@lawline.se Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar!Med vänlig hälsning

Upprepade lån under hot - hur gå tillväga?

2017-08-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Vi har under ett års tid blivit hotade & pressade att låna ut pengar.Det hela började med att vi skulle låna ut 30 000 o få 70 000 några dagar senare. Detta eskalerade och idag har vi lånat ut över 1.3 miljoner. Vi har fått ta olika lån för att ge han mera pengar.Han hotar med att får jag inte den summan inom de klockslaget får ni aldrig tillbaka pengarna & ni försökt för alla andra familjer.Han har lånat av så många. Det finns en mellanhand som är den som lånar av vänner och get denna kille. Vi är säker nog iaf minst 4 familjer som lånat ut runt miljonen vardera.Skuldebrev finns på summan 600 000 skrevs det ett nytt. Alla sms, Facebook meddelande & banköverföringar finns oxå.Min fråga till er är.Hur ska vi gå tillväga? Polisanmälan, kommer vi någonsin att få tillbaka dessa pengar om han inte kan betala tillbaka?Han har en skulle hos kronofogden på 40.000kr Äger inget, då han bor i sin mammas hus.Har även sms då vi blir hotade om vi gör en polisanmälan.Hoppas på något svar från er då vi inte längre vet vart vi ska ta vägen.Alla våra sparade pengar & ny lån har gjort att vi snart förlora hus & allt vi äger.Tack på förhand/ mvh
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Det ni blivit utsatta för är mycket allvarligt och ni bör gå till Polisen direkt och göra en anmälan samt komma fram till huruvida ni är under faktisk vara i och med hotet och i så fall få polisskydd. Visa upp alla konversationer er emellan och papper på transaktionerna. Transaktionerna kan bli juridiskt ogiltiga (28 § avtalslagen) och er skuld till KFM kan bli annulerad. Ni har rätt att få tillbaka pengarna från han ni lånat ut till. Finns inga tillgångar så kan ni få åtminstone en del av brottsoffermyndigheten. Mer info om detta här. Brottet som ni blivit utsatta kan vara olaga tvång (4 kap. 4 § brottsbalken) och är straffbart med fängelse.Det är viktigt för er egen säkerhet och för att killen ska kunna gripas, att ni agerar snabbt. Det bästa är nog att gå in till närmaste polisstation.Lycka till och tveka inte att höra av er till Lawline igen när ni har en juridisk fråga.Vänliga hälsningar,