Kontaktförbud när det finns gemensamma barn

2015-03-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejJag håller på att stötta en närstående i att se över möjligheterna att anmäla hennes före detta sambo för det fysiska och psykiska våld han utsatte henne för under deras förhållande. Vi har varit hos polisen för att prata om det här och vilka utsikter och möjligheter för att få till ett kontaktförbud då han regelbundet trakasserar henne visa SMS. Dessa trakasserier är inte alltid väldigt grova men ofta uppenbart formulerade på ett sätt att skrämma eller trycka ner henne psykiskt. Men då hon är svårt psykiskt sjuk och klarar inte så mycket kan detta verkligen knäcka henne vissa dagar. Vi har varit och pratat med en polis angående detta och denna polis sa att det var mycket svårt att få kontaktförbud om man har gemensamma barn vilket dom har. Polisen förklarade detta med att om man har gemensamma barn så behövs en viss kontakt för olika vårdnadsfrågor. Vi trodde sedan tidigare att vid fall som detta så kunde kontaktförbudet ha undantag som gäller vissa situationer angående barnen. Samt att hon gärna skulle vilja att mycket av kontakten angående barnen ska gå via en mellanhand på socialtjänsten. Så våran fråga är då om det som det lät på polisen nästan omöjligt att få kontaktförbud vid gemensam barn och delad vårdnad eller om man kan ha vissa förutbestämda omständigheter då kontakt kan upprättas för att behandla frågor om barnen samt att låta det mesta av denna kontakt gå via socialtjänsten.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Kontaktförbud behandlas i lag om kontaktförbud som du hittar https://lagen.nu/1988:688. I lagen sägs inte så mycket om situationen du nämner, där det handlar om ett par med gemensamma barn. I propositionen (Prop. 1987/88:137) bakom lagen sägs dock att kontaktförbudet ska utformas på ett sätt som är effektiv utan att vara mer ingripande än vad som är nödvändigt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, och att det att man har gemensamma barn kan vara ett legitimt skäl till täta kontakter parterna emellan. Vidare sägs att:”kontaktförbud inte får hindra föräldrar att umgås med sina barn, med undantag för de fallen då förbudet gäller till skydd för barnen. Praktiska problem bör kunna lösas t.ex. genom att personal inom socialtjänsten förmedlar kontakter mellan föräldrarna och följer med barnet mellan föräldrarnas bostäder.”Den lösning du föreslår, med att kontakter kan förmedlas via socialtjänsten, ligger alltså nära den lösning som propositionen förespråkar. Utifrån propositionen finns det ett utrymme för att meddela kontaktförbud även när parterna har gemensamma barn, och att legitima kontakter som rör barnen kan skötas via socialtjänsten. Mer information finns att hitta i Åklagarmyndighetens handbok rörande kontaktförbud, här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Bestrida faktura vid bedrägeri

2015-03-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, Jag beställde en bikini från en hemsida för ca 1,5 vecka sedan och jag betalade med mitt mastercard. På hemsidan står det att leveranstid är ca 1-2 dagar och att dom svarar på mail inom 24h, jag har inte fått min bikini och jag har mailat dom 3 gånger nu utan svar. Jag funderade på om jag har blivit blåst så jag försökte hitta information på nätet kring deras hemsida och då hittade jag två som skrivit och varit med om samma sak som mig och blivit blåsta och varnade för att det är fejk. Nu undrar jag då vad jag ska göra? I och med att jag betalade med mitt mastercard har jag inte betalt ännu, men jag undrar hur jag ska göra för att slippa betala när fakturan kommer hem till mig?
Sarah Saajakari |Hej!Till att börja med ska jag klargöra att det framstår som att du har köpt bikinin från en falsk hemsida. Det här är i så fall att se som bedrägeri, 9 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P1S1). Eftersom företaget har med vilseledande uppgifter förmått dig att begå en handling, här köpa en bikini som inte har levererats till dig. Visserligen har det inte lett till skada för dig än, eftersom du inte har betalat, men du skrev att du kommer att få en faktura hemskickad. Det är åtminstone ett försök till bedrägeri, 9 kap. 11 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P11S1). Du kan vända dig till polis för att anmäla händelsen.För att svara på din fråga ska du när du får fakturan bestrida fakturan. Du har ju inte fått någon bikini och ska därför inte heller betala för den. För att bestrida fakturan kan du till exempel skriva på fakturan att du bestrider den för att du inte har fått någon vara och skicka tillbaka fakturan till företaget. Spara gärna en egen kopia. Det här ska du göra för att du ska uppmärksamma företaget att du inte har för avsikt att betala och att du motsätter dig betalningskravet samt varför du gör det.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Vänligen,

Falsk tillvitelse angående orosanmälan till socialnämnden

2015-03-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan, en före detta vän till min mamma har gjort en orosanmälan på att jag och mina syskon far illa hemma, detta stämmer inte och socialen ska nu starta en utredning. Samma person har tidigare gjort en anmälan men den lags ner så min fråga är kan jag väcka åtal för falsk tillvitelse?och hur gör vi för att slippa utredning då mamma inte vill ha någon så vidare kontakt med socialen och inte jag heller.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att sanningslöst, alltså utan grund, tillvita någon till exempel brottslig gärning till myndighet är att se som falsk tillvitelse. I det fall personen sanningslöst har upprättat en orosanmälan till Socialnämnden är det alltså att se som falsk tillvitelse, vilket är ett brott enligt 15 kap. 7 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K15P7S1).Gällande att själv väcka åtal kan en målsägande väcka åtal vid brott som målsäganden har angivit och som faller under allmänt åtal om åklagare har beslutat att inte väcka åtal, 20 kap. 8 § rättegångsbalken. Målsäganden är din mamma eftersom det är din mamma den före detta vännen har anmält till socialnämnden.Vidare har Socialnämden en skyldighet att utreda om det som genom till exempel en orosanmälan har kommit till deras kännedom att exempelvis barn far illa, se 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453#K11P1S1). Socialnämnden ska alltid ha barnets bästa i fokus, 1 kap. 2 § socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453#K1P2S1). Ni kan inte självmant stoppa en utredning. I det fall socialtjänsten anser att det inte finns anledning till oro och att ni har det bra hemma kommer utredningen inte att fortgå.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Vänligen,

Brottsligt att önska livet ur någon?

2015-03-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.I samband med en (kanske otillåten) uppsägning av en person så har den uppsagde blivit mycket upprörd och uttryckt (något i stil med) följande till sin chef: "Jag ösnkar att du tar ditt eget liv, och om du vill ha hjälp med det så ställer jag gärna upp", personen har därefter bett sin chef om ursäkt och förklarat att han/hon blev väldigt upprörd av det inträffade och inte kunde besinna sig.Är det olagligt att önska att någon tar sitt liv, och har personen gjort sig skyldig till indirekt hot / motsvarande?
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaren på denna fråga hittar vi i Brottsbalken, Brb, här.Först ska nämnas det faktum att det inte är olagligt att ta sitt eget liv enligt svensk lagstiftning. Inte heller är det olagligt att hjälpa någon begå självmord så länge personen som hjälper till inte, genom sin handling, är såpass aktiv att det går att klassa som aktiv dödshjälp. Eftersom att de flesta brotten i brottsbalken kräver att någon hotar om, eller utför, en brottslig gärning så blir det svårt att klassa vad som yttrats i detta fall som brottsligt. Se bl.a. Brb 23:4 § om uppfordran, där det krävs att gärningen är straffbelagd. Vad som är närmast att diskutera är då ifall detta skulle kunna klassas som ett ofredande enligt Brb 4:7 §. Det krävs här att det beteende man utsätter någon annan för är hänsynslöst. Att personen i vårt fall i affekt sagt något som hen sedan bett om ursäkt för kommer, enligt min bedömning, bli svårt att klassa som såpass hänsynslöst att det skulle nå upp till ett ofredande. Vid en första anblick verkar det som att det som hänt inte går att bedöma som något brottsligt. Vänligen

Stoppa bluffakturorna

2015-03-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Tack för tidigare råd. Jag har en bror(A) som har bekymmer med vår andra bror(B). B skickar räkningar lite hur som helst till sina syskon. Nu har min bror,A, fått en räkning till sitt företag på 600 000,-. Den är daterad 2007 och ska betalas till hustrun. Räkningen är inte specificerad, men ska enligt B vara betalning för påstått arbete som B gjort. Hans hustru har inte deltagit i det påstådda arbetet. Någon faktura har inte tidigare kommit A till del. Hur hanterar man en sådan här sak? Ingen av oss vill ju ha en släktfejd, men hur får vi slut på eländet? Vi känner oss trakasserade.
Martin Persson |Tack för din fråga!Att bestrida fakturornaOm man, som i ditt fall, får en faktura som det inte finns någon skyldighet för dig att betala i form av en motprestation gentemot till exempel ett köp av en vara, en överenskommelse eller dylikt; då är det klart lämpligt att bestrida dessa fakturor.Hur man bestrider en faktura finns väl beskrivet på Polisens hemsida och kan läsas här. Du bör dock uppmärksammas en extra gång på att även om du bestridit en faktura, som du senare ändå får en påminnelse på från exempelvis ett inkassoföretag eller Kronofogden - då är det viktigt att du även bestrider denna faktura till det berörda inkassoföretaget eller myndigheten.TrakasseringenAtt kontinuerligt skicka ut bluffakturor till samma personer, trots att detta beteende påpekats olämpligt till utsändaren, är rimligt att kunna se som en form av trakasseri. Då återstår dock att utreda om det finns någon brottsbeskrivning som kan tänkas vara tillämpbar på just ett fall som ditt, vilket skulle kunna åtminstone upplysas bror B i hopp om förbättring, om man nu inte vill ta det vidare och anmäla honom på grund av risken för släktfejd som du beskriver det.I 4 kap 7 § brottsbalken finner man brottet ofredande, som skulle kunna aktualiseras för brodern B. Ur lagrummet är det i så fall att utreda huruvida hans beteende skulle kunna anses innebära ett ofredande genom annat hänsynslöst beteende.Till att börja med kan man först konstatera att det krävs uppsåt för att kunna dömas för ofredande. I detta fall torde något tvivel om sådant inte föreligga då han åtminstone borde förstå att dessa utskick innebär klara olägenheter för er syskon, har ni därtill också meddelat honom om att upphöra med detta är det än mer givet.Det som skulle bli "nöten att knäcka" är huruvida dessa utskick kan betecknas vara av kännbar fridsstörning vilket vidare fordras för att kunna falla in under brottet. Det kan då läggas vikt på till exempel hur ofta och hur många fakturor som skickats ut och om han faktiskt informerats om vad denna olägenhet innebär för er. Men för att kunna göra en sådan bedömning krävs att alla omständigheter och händelser finns på bordet. Typiskt sett brukar "telefonterror" kunna betecknas som ofredande, även ihärdig och ovälkommen uppvaktning av någon oavsett om det skett via samtal eller brev. Om man då försöker begrunda ditt fall så finns det faktiskt liknelser varför ofredande faktiskt skulle kunna kunna tänkas föreligga för din bror (B)'s beteende, men har dessa utskick bara skett någon enstaka gång eller två är det nog svårt att se det som ofredande, men jag lämnar det öppet då du ändå beskriver att bror B "... skickar räkningar lite hur som helst till sina syskon.".Ofredande ger böter eller fängelse upp till ett år.Hoppas det löser sig!Vänligen,

Påföljd vid grovt bedrägeri, flera brott

2015-03-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag är nu åtalad för fyra tillfällen av grovt bedrägeri samt försök till bedrägeri vid två tillfällen (flera mindre försäkringsbedrägerier som resulterat i 50 000 kronor totalt) . Straffskalan för grovt bedrägeri är ju fängelse. Jag är tidigare ostraffad och mådde vid tillfällena för brotten mycket psykiskt dåligt. Kan jag få ett eventuell fängelsestraff omvandlat till skyddstillsyn, kontraktsvård eller något annat?Intensivövervakning verkar inte kunna vara aktuellt då jag är helt sjukskriven och därmed är utan/ej kapabel till sysselsättning. Vad verkar vara rimligt som påföljd?
Martin Cronsioe |Hej Christina. Tack för din fråga. Här kommer ett långt svar.I svensk rättstillämpning brukar man utgå från straffminimum när man fastställer brottets straffvärde. I ditt fall rör det sig om grovt bedrägeri för vilket minimistraffet är 6 månaders fängelse. Rör det sig exempelvis om mycket stora värden finns det skäl att tillmäta ett högre straffvärde för varje brottsenhet. När det som i ditt fall rör sig om upprepad brottslighet lägger man ihop straffvärdet för varje brottsenhet, varefter man förser det sammanlagda straffvärdet med en "rabatt". Med utgångspunkt att straffvärdet för varje brottsenhet i ditt fall är 6 månader skulle det kunna se ut såhär:1 brottet + 6 mån2 brottet + 6 mån, varefter man brukar dra bort hälften i rabatt --> alltså 3 mån3 brottet + 6 mån, varefter man brukar dra bort ca 2/3 i rabatt --> alltså 2 mån4 brottet + 6 mån, 2/3 igen --> alltså 2 månDet samlade straffvärdet för dessa brott borde ligga runt 12-13 månader.Utöver detta ska läggas till de bedrägeriförsök som du eventuellt döms för. Straffvärdet för dessa borde rimligtvis sättas till ett kort fängelsestraff, max 1 mån.Med andra ord bör den samlade straffvärdet landa på runt 13-14 månader. Vid ett sådant högt straffvärde, alltså mer än 12 månader, föreligger en presumtion för att fängelsestraff ska utdömas. Presumtionen kan dock brytas genom att du samtycker till att istället utföra samhällstjänst. I sådant fall finns ett visst utrymme för rätten att istället döma ut villkorlig dom förenat med ett antal timmar samhällstjänst. Att du tidigare är ostraffad kan här vara av avgörande betydelse. En förutsättning för att i en sådan situation undvika fängelsestraffet och istället döma ut villkorlig dom förenat med samhällstjänst är att rätten finner dig lämplig att utföra detta med hänsyn till din person och övriga omständigheter. Det kan även, beroende på om missbruk bidragit till brottet, bli aktuellt med skyddstillsyn kombinerat med kontraktsvård förutsatt att du samtycker till detta. Eftersom du är ostraffad är det dock troligare med villkorlig dom. Påföljdsbestämning är, som du säkert märker, en aning komplicerat och det är därför ganska svårt att ge något närmare svar. Jag vill också understryka att påföljdsbestämningen är ytterst individuell, och att rätten kan göra olika bedömningar beroende på hur just din livssituation ser ut. Kom även ihåg att detta endast är min bedömning utifrån de generella straffrättsliga principer som gäller i svensk rätt, och att en domstol mycket väl kan göra en annan bedömning. Som åtalad för detta brott har du också rätt till offentlig försvarare. Försvararen är expert på området och dessutom bättre insatt i just ditt fall, varför han säkert kan ge dig en bättre bedömning.Hoppas min bedömning har varit till någon hjälp.

Brott begångna utomlands

2015-03-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Om en svensk medborgare begår ett brott t.e.x grov misshandel, i ett annat land utanför eu, och hen flyr till sverige och blir tillfångatagen av den svenska polisen. Var blir hen dömd? I sverige eller blir hen skickad till det andra landet för att dömas?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person som har begått brott utomlands kan bli dömd i Sverige och detta regleras i 2 kap. brottsbalken (BrB). Enligt 2 kap. 2 § BrB kan brott som har begåtts utomlands dömas vid svensk domstol och enligt svensk lag, om brottet har begåtts:1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare och finns här, eller3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader.Om gärningen inte är straffbar på orten där den begicks kan inte gärningspersonen dömas för brottet i Sverige, det finns ett s.k. krav på dubbel straffbarhet (https://lagen.nu/1962:700#K2P2S2). Gärningspersonen får inte dömas till ett svårare straff än det som är föreskrivet för gärningen på gärningsorten (https://lagen.nu/1962:700#K2P2S3). Brottet anses vara begånget där det har fullbordats och där effekten har uppkommit (2 kap. 4 §, https://lagen.nu/1962:700#K2P4S1).Kravet på dubbel straffbarhet gäller inte när det rör sig om vissa brott, bl.a. sexualbrott mot minderårig, människohandel och äktenskapstvång, enligt 2 kap. 2 § 4 st. BrB (https://lagen.nu/1962:700#K2P2S4). Ytterligare undantag listas i 2:3 BrB, bl.a. brott som har begåtts på svenskt fartyg, brott mot Sverige (t.ex. spioneri) och terrorbrott (https://lagen.nu/1962:700#K2P3).Sedan kan det uppstå en konflikt mellan staterna om vem som ska döma gärningspersonen. Vissa länder har utlämningsavtal med varandra och samarbetar när det gäller utlämningar. När det gäller förhållandet mellan Sverige och stater utanför EU, får utlämning ske om straffet för brottet är ett år eller mer enligt svensk lag. Vidare får utlämning inte beviljas om det finns risk för förföljelse som riktar sig mot vederbörandes liv eller frihet eller som på annat sätt är av allvarligt slag. En utlämning får i princip inte beviljas om en dom för det aktuella brottet meddelats i Sverige. Mer om utlämning till en stat utanför EU hittar du här:http://www.government.se/sb/d/16756Hoppas detta gav svar på din fråga!Hälsningar,

Preskriptionstid för brott

2015-03-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejOm ett fall preskriberas, räknas då den tidigare misstänkta som friad?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!När ett brott preskriberas innebär det att den misstänkte inte längre kan ställas till svars för det brottet. Preskription av brott regleras i 35 kap. BrB och längden av preskriptionstiden beror på hur långt straffet för brottet är.Preskriptionstiden är (35:1 BrB):Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,Tjugofem år för brott som kan ge livstid.Brotten mord, dråp, folkmord, terroristbrott och försök till dessa brott har ingen preskriptionstid, om inte gärningspersonen var under 21 år när brottet begicks. Preskriptionstiden för brottet räknas oftast från den dag när brottet begicks eller från dagen effekten av brottet inträffade, om det krävs att en effekt ska ha inträffat innan en påföljd får bestämmas (35:4 BrB).Preskriptionen kan avbrytas om gärningspersonen häktas och åtalas, men om gärningspersonen frias efter häktningen eller om åtalet avskrivs så räknas preskriptionstiden från den tidpunkt som fastställts enligt 35:1 och 35:4 BrB. Det finns undantag i 35:6 BrB, t.ex. om det högsta straffet för brottet är böter så kan preskriptionen aldrig avbrytas.Se 35 kap. BrB, https://lagen.nu/1962:700#K35Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,