Misstanke om brott mot utsatt person

2015-09-01 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |hej undrar vad man ska göra när man misstänker att en person försöker lura en svag och utsatt person på en stor summa pengar ???personen som kommer bli lurad har ett förflutet som självmordsbenägen skadar sig själv genom skärning med kniv å andra tillhyggen går på en mängd mediciner och har nyligen blivit myndighetsförklarad skulle väldigt gärna prata med någon på telefon angående detta då det är vårt att berätta hela händelsen på mailring snälla då jag!!!!!!!!! el den person som kommer bli bedragen behöver hjälp (asap)tack på för hand // Johnny
Edith Grundin |Hej Johnny och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige blir man myndig när man fyller 18 år. Möjligheterna att omyndigförklara en person, till exempel på grund av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, avskaffades 1989 och ersattes med förvaltarskap. Om du tror att din vän är akut självmordsbenägen bör du ringa 112. Om situationen inte är akut finns det hjälplinjer man kan ringa till. Här hittar du information om hur du kan stötta en person som har självmordstankar. Om man lurar en person att företa eller underlåta att företa en viss handling, vilket resulterar i en förmögenhetsöverföring mellan gärningsmannen och den lurade personen kallas det bedrägeri. Brottet finns i Brottsbalken 9:1. I Brottsbalken 9:5 finns ett brott som kallas ocker. Beskrivningen lyder som följer: "Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år".Att utnyttja okunnighet hos en person är inte att räkna som ocker, utan det ska vara fråga om en svaghet. Till exempel att gärningsmannen utnyttjar det faktum att han vet att offret är i stort behov av pengar och därför erbjuder sig att köpa något för ett pris som är oskäligt lågt men som offret inte kan tacka nej till på grund av hans situation.Båda brotten är kriminaliserade redan på förberedelsestadiet enligt Brottsbalken 9:11 och 23e kapitlet. Det är svårt att göra någonting om man inte vet att ett brott har begåtts och man själv inte är utsatt. Men du kan kontakta polisen på deras icke-akutnummer 11414 och berätta om din misstanke. Jag föreslår dock att du i första hand pratar med din vän. Du kan komma i kontakt med oss på Lawline genom att ringa vår telefonrådgivning:08-533 300 04. Telefonrådgivningen är öppen mån-ons kl. 10-16.Vänligen,

Sannolikt fall av bedrägeri, åtgärder

2015-08-27 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!En kille ville hyra ut sin lägenhet och det kom en familj till honom som vill hyra den. Sedan har de gjort ett muntligt avtal, betalade familjen pengar till honom så att han ska göra andra handskontrakt. Efteråt märkte familjen att de hade blivit lurade. Familjen har ingenstans att gå Min fråga är vem kan hjälpa till med såna situation?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I en sådan situation finns det två alternativ. Det ena är att en jurist anlitas som kan försöka fastställa avtalet eller kräva att tillträde till bostaden medges via domstol. Det andra alternativet är att polisanmäla händelsen eftersom killen troligtvis har begått brottet bedrägeri. Det går bra att kombinera båda alternativen.Eftersom ett muntligt avtal har ingåtts, kan det vara svårt att bevisa att det är fråga om ett hyresavtal. Det är även av samma anledning svårt att bevisa att bedrägeri har begåtts.Jag rekommenderar att familjen vänder sig till polisen och anmäler händelsen.Vänligen

Att ej betala tillbaka tingningsavgift = bedrägeri?

2015-07-27 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Knepig fråga men hoppas ni kan vara till hjälp. Betalade en sk. Tigningsavgift på 2.000:- för en raskatt jag var intresserad av. Dessvärre blevv kattungen sjuk och avled endast 6 veckor gammal, har försökt förmå uppfödare att betala tillbaka tingningsavgiften i en månads tid, men denne kommer hela tiden med olika bortförklaringar om att hen inte har pengar och vice versa. Känns som hen tror jag ska låta detta rinna mellan fingrarna. Är inte detta ett bedrägeri enlig lag då jag betalat endel förskott (har kontrakt)men ej fått någon "vara" levererad?//Förtvivlad
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Att bryta ett avtal, vilket jag förutsätter har funnits, om att betala tillbaka tigningsavgiften för en kattunge som avlidit innan dagen då äganderätten skulle ha gått över är självklart ett avtalsbrott. Du har därmed rätt att få tillbaka den avgift du erlagt, och kan om så inte sker söka om föreläggande hos kronofogdemyndigheten eller stämma vederbörande i tingsrätt. För att det skall anses som ett brott, i detta fallet bedrägeri, krävs det dock att uppfödaren redan från början haft en avsikt att vilseleda dig. Sedan det inte finns några omständigheter som tyder på detta torde dock inte handla om ett sådant brott. För mer info om brottet bedrägeri se 9 kap 1§ Brottsbalken. (https://lagen.nu/1962:700)Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Har bedrägeri begåtts?

2015-06-12 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej,Jag hade en incident med min arbetsgivare i julas då jag från början planerat att ta ut föräldraledighet över jul/nyår. Av olika anledningar åkte jag själv på semester utan mina barn. Min stora miss är nu att jag glömde ändra från föräldraledig till semester i min tidrapport. Jag tidrapporterade även månaden senare att jag vabbade då mitt barn var sjukt, hos FSK anmälde jag i min totala förvirring föräldrapenning ist för vabb! Jag har pratat med FSK och enligt dom är det ointressant om man anmäler vabb eller föräldrapenning så länge man är med sitt barn. Min arbetsgivare ser allvarligt på detta, då jag rapporterat olika saker i olika systen. Dem säger att dem ska polisanmäla mig för bedrägeri. Jag har ju inte gjort detta med flit! Har jag någon chans att inte bli dömd? Kommer allt detta kommer stå i Belastningsregistret?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det är frågan om bedrägeri om någon genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denna är. Påföljden för bedrägeri av normalgraden är fängelse i högst två år (9 kap. 1 § brottsbalken).För att det ska bli tal om ett vilseledande räcker det inte med en osanning. Det krävs även att den offret låtit sig påverkas av detta. Men egentligen behöver inte vilseledandet nödvändigtvis innefatta en lögn, utan gärningsmannens sätt att uppträda och uttrycka sig kan försätta offret i villfarelse. Ett vilseledande ska bedömas utifrån den vilseleddes perspektiv, och inte gärningsmannens perspektiv. Det kan vidare vara ett vilseledande om gärningsmannen vidmakthåller eller förstärker en oriktig föreställning som den vilseledde redan har. Antagligen kan man hävda att du har vilselett, även om det inte varit medvetet. För att ansvar för bedrägeri ska aktualiseras fordras också att vilseledandet förmått offret till disposition, det vill säga en handling eller underlåtenhet som innebär att en förmögenhetsöverföring sker mellan offret och gärningsmannen. En förmögenhetsöverföring är det om gärningsmannen fått ekonomisk vinning genom brottet och att det funnits en beaktansvärd fara för slutlig förlust för offret. Det framkommer inte i din frågeställning, men om ditt agerande inte föranlett att arbetsgivaren förlorat något ekonomiskt eller om det inte funnits en överhängande risk för sådan förlust, så är kriterierna för bedrägeri inte uppfyllda. Dessutom tycks inte du ha fått någon vinning på dina felrapporteringar. Precis som för de flesta brotten i brottsbalken, krävs ett uppsåt från gärningsmannens sida (1 kap. 2 §). Uppsåtets lägsta gräns är så kallat likgiltighetsuppsåt, vilket skulle innebära att du varit likgiltig till risken för effekten (att arbetsgivaren lurades genom bedrägeri) samt likgiltig inför förverkligandet av effekten. Jag har svårt att se att du skulle haft någon form av uppsåt. Möjligtvis har du varit vårdslös, men detta är inte tillräckligt. Slutsatsen blir således att kraven för bedrägeri inte är uppfyllda, baserat på dina givna förutsättningar. Du behöver inte oroa dig. Skulle polisanmälan, mot förmodan, leda till en rättegång, är beviskraven högt ställda. Det ska vara bortom rimligt tvivel att du begått ett bedrägeri, för att du ska kunna fällas till ansvar. Detta finner jag högst osannolikt att så skulle ske i din situation. I belastningsregistret finns bland annat uppgifter om brott du begått, om påföljderna samt diverse personuppgifter, men inte uppgifter om eventuella polisanmälningar. Vänliga hälsningar,

Bedrägeri - Löfte om modellkontrakt

2015-08-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående ett förmodat bedrägerifall.Jag har betalat in en stor summa pengar till en person som lovat mig ett modellkontrakt gällande stora pengar.De enda ja har att gå på är personens namn mobilnr swishen ja gjort till hans konto.Han har lovat mig att ja ska få tillbaka pengarna.Men de framskjuts hela tiden.Hur går ja tillväga nu?Personen har satt mig i en stor skuldfälla mår psykiskt dåligt.Ja har sms sparat som visar att du har pengar imon typ.Vet inte exakt vad stället heter han jobbar på men de e Vogue som han lovat mig kontrakt.Inga papper skrivna.Han säger kontrakt skrivs när du träffar Vogue.Tre gånger har han sagt De ska komma till min stad för plåtning.Även de flyttas fram.Hoppas på ett svar.Vill ju på nåt vis få mina pengar tillbaka.Mvh/ Anette
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det är inte alltid mycket man kan göra när någon håller undan pengarna på det där sättet. Jag tror att det enklaste du kan göra är att hota med polisanmälan. Som du säger är det här förmodligen fråga om bedrägeri. Du har ju antagligen blivit lurad att skicka över pengar utan att han någonsin tänkte - eller kunde - fixa kontrakt åt dig. Jag tror inte att det förekommer att man utan att få skriva på papper blir tvungen att skicka över pengar på det där sättet!Du har åtminstone sms samt nummer till personen, och förhoppningsvis hans riktiga namn. Det vore dock bäst om du även hade SMS som tydligt visade vad det var frågan om, t.ex. där det står om att han erbjudit dig kontrakt och så vidare. Om du polisanmäler honom skulle situationen förstås kunna redas upp; om han har begått brott, t.ex. bedrägeri, kommer han nämligen också att bli skadeståndsskyldig och alltså bli tvungen att ersätta både pengarna han fick och annan skada. Kanske skulle du inte ens behöva göra anmälan, utan du kunde ju tala om för honom att du funderar på anmälan och har bevis.Lycka till, och hör gärna av dig om du undrar något mer kring det här!Hälsningar,

Tidsfusk på arbetsplatsen

2015-08-05 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Har en anställd som har bluffat med sin tidrapportering, ca: 20 timmar på en månad.Han har skrivit att han jobbat 8 timmar och den verkliga tiden har ibland varit bara 5-6 timmar per dag. han har använt firmabilen till att lämna sin dotter på dagis. han jobbar i Uppsala men jag har sagt vid anställningstillfället att det kan bli jobb i Västerås också. hans arbetstider har varit mellan kl.08,00 till kl.17.00 i Uppsala. i Västerås är arbetstiden 07.00-16.00. Han vägrar att börja kl.07.00 fast de andra i företaget gör det. Han har en visstidsanställning till den sista augusti 2015. hur gör jag en anmälan på honom med fusk av tidrapporteringen? till polisen så klart. Har sagt upp killen i förtid när han gjorde en arbetsvägran.Mvh Ivan Pleinadius
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan anmäla honom till polisen för felaktig tidrapportering. Utifrån din beskrivning verkar han ha utnyttjat möjligheten att på egen hand rapportera den tid som han har arbetat. Juridiskt sett anses tidsfusk vara ett missbruk av arbetsgivarens förtroende. Närmsta brott till hands är trolöshet mot huvudman, vilket kan resultera i böter eller fängelse i högst två år. Det är fråga om relativt mindre summor (ca 20 h) och böter eller villkorlig frigivning verkar ligga närmast till hands om han anses ha gjort sig skyldig till brottet.Ett alternativt brott som har begåtts kan vara bedrägeri.Du kan upprätta en anmälan på polisens hemsida här, vända dig till närmsta polisstation, eller ringa 114 14.Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se, så hjälper vi dig vidare i ditt ärende.Vänligen,

Ange fel antalet mil som bilen kört - bedrägeri?

2015-06-12 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! För tio månader sedan köpte jag en begagnad Volvo hos en bilhandlare! Vi kallar honom (bilhandlare 1) I samband så tog han min bil i inbyte. Nu har bilhandlare 1 10 månader senare kontaktat mig och påstår att jag lurat honom, enligt honom så hade min gamla bil gått 37000 mil och inte de 22000 mil som stod på mätaren. Jag kontaktade bilhandlaren som jag köpte bilen av för tre år sedan, (bilhandlare 2) och han sa att den var bytt motor i och att motorn gått 22000 mil och bilen har rullat 37000 mil! Fast det stod 22000 mil på mätaren. Han sa även att detta stod som en notis på köpekontraktet och när jag kollade detta så stämde det men det hade jag helt missat. Så när bilhandlare 1 frågade om hur mycket bilen gått så skrev jag ju bara av mätaren då jag trodde det var detta som gällde. Nu har bilhandlare 1 polisanmält mig för bedrägeri! Trots att det gått 10 månader och han dessutom sålt bilen vidare till en annan bilhandlare. Han sa att antingen får jag betala honom 50000 eller så polisanmäler han mig! Behöver jag vara orolig? /en rädd privatperson:(
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. För att du ska kunna ansvara för bedrägeri krävs att vissa krav är uppfyllda samt att du agerat med uppsåt. Det är frågan om bedrägeri om du genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denna är. Påföljden för bedrägeri av normalgraden är fängelse i högst två år (9 kap. 1 § brottsbalken).För att det ska bli tal om ett vilseledande räcker det inte med en osanning. Det krävs även att den offret låtit sig påverkas av detta. Men egentligen behöver inte vilseledandet nödvändigtvis innefatta en lögn, utan gärningsmannens sätt att uppträda och uttrycka sig kan försätta offret i villfarelse. Ett vilseledande ska bedömas utifrån den vilseleddes perspektiv, och inte gärningsmannens perspektiv. Det kan vidare vara ett vilseledande om gärningsmannen vidmakthåller eller förstärker en oriktig föreställning som den vilseledde redan har. Antagligen kan man hävda att du har vilselett, även om det inte varit medvetet. För att ansvar för bedrägeri ska aktualiseras fordras också att vilseledandet förmått offret till disposition, det vill säga en handling eller underlåtenhet som innebär att en förmögenhetsöverföring sker mellan offret och gärningsmannen. En förmögenhetsöverföring är det om gärningsmannen fått ekonomisk vinning genom brottet och att det funnits en beaktansvärd fara för slutlig förlust för offret. Det är evident att du har gjort en ekonomisk vinning genom att ange fel antalet mil som bilen kört, samt att bilhandlare 1 har gjort en förlust på grund av detta. Precis som för de flesta brotten i brottsbalken, krävs ett uppsåt från gärningsmannens sida (1 kap. 2 §). Uppsåtets lägsta gräns är så kallat likgiltighetsuppsåt, vilket skulle innebära att du varit likgiltig till risken för effekten (att bilhandlaren lurades genom bedrägeri) samt likgiltig inför förverkligandet av effekten. Du skriver att du var säker på att mätaren i bilen stämde och du inte syftade att lura någon. Det är ytterst tveksamt att hävda att du var likgiltig inför att bilhandlare 1 lurades. Om du skulle agerat likadant om du visste att bilen kört fler mil än 22 000, är det frågan om ett uppsåt. Men som jag uppfattar det, skulle du inte angett 22 000 mil om du visste att bilen kört 37 000 mil samt att du inte hade för avsikt att tillskansa dig en större summa för bilen (och göra bilhandlaren fattigare), varför det är svårt att se att du skulle haft någon form av uppsåt. Möjligtvis har du varit vårdslös, men detta är inte tillräckligt. Slutsatsen blir således att kraven för bedrägeri möjligen är uppfyllda, men att uppsåtet saknas. Det skulle innebära att ett bedrägeri inte begåtts. Skulle polisanmälan leda till en rättegång, är beviskraven högt ställda. Det ska vara bortom rimligt tvivel att du begått ett bedrägeri, för att du ska kunna fällas till ansvar. Detta finner jag tämligen osannolikt att så skulle ske i din situation.Vänliga hälsningar,

Bedrägeri och avtalsbrott

2015-05-05 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag/vi har blivit av med en Camaro pga kontraktsbrott.Det hela gick till på så vis att en man som presenterade sig som Tjhell och Company ville köpa vår bil för ca 90.000kr, vi möttes senare i Norrköping för att göra upp affären, varefter han ville betala "på faktura", i efterskott, något han aldrig gjorde.Det finns ett bilföretag som heter Michell och Company, jag trodde det var detta företag han refererade till.Anledningen till att jag gick med på betalning i efterskott var att vi skrev under ett juridiskt bindande kontrakt samt att jag litade på att han hade ett företag.Mannen i fråga heter Michell Bessik, och senare fick jag reda på att denna Bessik-släkt tydligen är en välkänd skara bedragare som härjat i sverige under många år och bedragit 100tals personer.Min fråga till dig är bara vad jag ska anmäla detta som?Det är ju ett kontraktsbrott och mycket pengar involverade, men samtidigt är det ju ingen direkt stöld.MVHAndreas G
Viktor Serbán |Hej Andreas,Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp! Det låter för mig som att du blivit utsatt för bedrägeri, och att du borde kontakta Polismyndigheten för att upprätta en anmälan. De borde kunde göra en förundersökning i syfte att utreda om det föreligger brott. Skulle en åklagare sedermera välja att väcka åtal kan du driva både som målsägande i brottet och för att få ersättning för bilen. I annat fall så är köparen fortsatt skyldig att betala för bilen, ett mål du får driva genom en privat rättsprocess. I så fall skulle jag börja med att kontakta Kronofogdemyndigheten och ansökan om betalningsföreläggande (se länk här: BFL hos KFM). Skulle inte detta gå vägen så behöver du driva ärendet vidare i tingsrätt. Behörig tingsrätt i fallet är den tingsrätt där svaranden (personen du sålde bilen till) har sin hemvist (är folkbokförd), detta framgår av 10 kap. 1 § Rättegångsbalk. Hoppas svaret har hjälpt dig! Mvh,