Upprepade lån under hot - hur gå tillväga?

2017-08-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Vi har under ett års tid blivit hotade & pressade att låna ut pengar.Det hela började med att vi skulle låna ut 30 000 o få 70 000 några dagar senare. Detta eskalerade och idag har vi lånat ut över 1.3 miljoner. Vi har fått ta olika lån för att ge han mera pengar.Han hotar med att får jag inte den summan inom de klockslaget får ni aldrig tillbaka pengarna & ni försökt för alla andra familjer.Han har lånat av så många. Det finns en mellanhand som är den som lånar av vänner och get denna kille. Vi är säker nog iaf minst 4 familjer som lånat ut runt miljonen vardera.Skuldebrev finns på summan 600 000 skrevs det ett nytt. Alla sms, Facebook meddelande & banköverföringar finns oxå.Min fråga till er är.Hur ska vi gå tillväga? Polisanmälan, kommer vi någonsin att få tillbaka dessa pengar om han inte kan betala tillbaka?Han har en skulle hos kronofogden på 40.000kr Äger inget, då han bor i sin mammas hus.Har även sms då vi blir hotade om vi gör en polisanmälan.Hoppas på något svar från er då vi inte längre vet vart vi ska ta vägen.Alla våra sparade pengar & ny lån har gjort att vi snart förlora hus & allt vi äger.Tack på förhand/ mvh
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Det ni blivit utsatta för är mycket allvarligt och ni bör gå till Polisen direkt och göra en anmälan samt komma fram till huruvida ni är under faktisk vara i och med hotet och i så fall få polisskydd. Visa upp alla konversationer er emellan och papper på transaktionerna. Transaktionerna kan bli juridiskt ogiltiga (28 § avtalslagen) och er skuld till KFM kan bli annulerad. Ni har rätt att få tillbaka pengarna från han ni lånat ut till. Finns inga tillgångar så kan ni få åtminstone en del av brottsoffermyndigheten. Mer info om detta här. Brottet som ni blivit utsatta kan vara olaga tvång (4 kap. 4 § brottsbalken) och är straffbart med fängelse.Det är viktigt för er egen säkerhet och för att killen ska kunna gripas, att ni agerar snabbt. Det bästa är nog att gå in till närmaste polisstation.Lycka till och tveka inte att höra av er till Lawline igen när ni har en juridisk fråga.Vänliga hälsningar,

Förfalskad sjuksköterskelegitimation

2017-07-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej,Jag har gjort en otroligt dum grej! Jag har förfalskat ett bevis om legitimation som sjuksköterska. "Jobbat" som sjuksköterska i 5 månader innan det upptäcktes av min arbetsgivare. Vad för straff kan jag få? Jag vet att jag gjort totalt fel och jag tar på mig allt, är även dömd innan till dagsböter pga stöld.
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Utifrån den information du lämnat tolkar jag det som att du skulle kunna dömas för grovt bedrägeri. Genom att vilseleda arbetsgivaren om dina meriter har du blivit anställd. Anställningen har inneburit en fördel för dig och nackdel för arbetsgivaren. Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården har ett ansvar för att patienter behandlas av sakkunnig personal som kan ge vård av kvalitet, som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den handling du begått överensstämmer därmed med förutsättningarna som uppställs för att du ska ha gjort dig skyldig till bedrägeri enligt 9 kap. 1 § 1 st. brottsbalken (BrB). Brottet bör bedömas som grovt eftersom du gjort det genom att använda en förfalskad sjuksköterskelegitimation. Straffskalan för grovt bedrägeri sträcker sig från sex månaders fängelse till sex års fängelse, se 9 kap. 3 § BrB. Straffvärdet för det brott du begått beräknas med hänsyn till straffskalan sex månader till sex års fängelse, hur farligt brottet varit, i vilken grad du uppfattat eller borde ha uppfattat brottets allvar och särskilt om brottet är sådant att det kunnat skada någon annan persons liv eller hälsa, se 29 kap. 1 § BrB. I 29 kap. 2 § BrB räknas omständigheter upp som talar för ett strängare straffvärde än det som redan gäller för varje brottstyp. Utifrån vad du skrivit uppfattar jag det som att inga av dessa omständigheter föreligger i ditt fall. Det är redan försvårande i sig att brottet klassificeras som grovt bedrägeri och inte enbart bedrägeri av normalgraden. I 29 kap. 3 § BrB nämns förmildrande omständigheter d.v.s. omständigheter som talar för att straffvärdet ska beräknas närmare sex månaders fängelse än sex års fängelse. Uppräkningen av omständigheter i 29 kap. 3 § BrB är inte uttömmande. I ditt fall skulle en förmildrande omständighet kunna vara att arbetsgivaren varit medvållande. Med det menas att situationen hade kunnat undvikas om arbetsgivaren gjorde en noggrannare undersökning av riktigheten av den sjuksköterskelegitimation du visade upp vid anställningen. Straffvärdet anger rent allmänt hur allvarligt brottet du begått anses vara. Straffmätningsvärdet är däremot något annat. Efter att straffvärdet bestämts ska straffmätningsvärdet bestämmas. Straffmätningsvärdet avgörs mer utifrån dina personliga förutsättningar och ligger till grund för vilket straff som är lämpligast för just dig. Här ska domstolen beakta straffvärdet, din ålder, dina psykiska förutsättningar, din hälsa och eventuella återfall av brottslighet. Är straffvärdet lägre än ett år, vilket straffskalan för grovt bedrägeri möjliggör för eftersom straffvärdet kan vara sex månader, kan omständigheter beträffande din ålder, psykiska tillstånd och hälsa, tala för att du inte bör dömas till fängelse. Istället för fängelse kan du då dömas till ett lindrigare straff. Lindrigare straff är villkorlig dom, skyddstillsyn eller vård av olika slag. Att du tidigare gjort dig skyldig till stöld kan vara en faktor som påverkar straffmätningsvärdet och höjer sannolikheten att du döms till fängelsestraff. I vilken mån stölden påverkar straffmätningsvärdet beror på sambanden mellan brotten d.v.s. om brotten begåtts med samma motiv och hur lång tid som förflutit mellan brotten. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Påstått förlikningsanbud efter ärendets uppklarande

2017-06-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |hej min son som avled förra året ....har fått ett brev ang förlikning som de vill att jag ska skriva på (mamma) det gäller en fyra år gammal dom , där min son blev kidnappad och rånad , som ledde till fängelsestraff för brottslingarna , och min son fick x i skadestånd från brottsofferfonden ...nu vill de att jag ska skriva på ett papper ang förlikning samt återkalla ärendet ......allt känns konstigt och jag vet inte vad det innebär att skriva på ......han har ju fått pengarna för fyra år sedan mvh
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga vilka "de" är men det låter som om det är folk som utger sig för att vara en annan part. Ärendet låter avklarat enligt det du sagt om skadestånd och fängelsedomar. Att du ska skriva på papper om "förlikning" och återkalla ärendet ett år efter att din son avlidit och 4 år efter ärendets uppklarande låter högst suspekt. Eftersom ärendet är uppklarat är det inget tal om någon slags förlikning, speciellt då det är ett straffrättsligt mål. Jag rekommenderar att du inte skriver på någonting förrän du antingen kontaktat en advokat eller pratat med någon hos polisen till exempel om vad de försöker få dig att göra i samband med din sons tidigare mål.Jag hoppas att jag lyckats besvara dina frågor!Mvh,

Bedrägligt beteende vid fastighetsaffär

2017-06-28 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej.Vi skakade nyligen hand på att köpa vår grannfastighet och det var grannen som räckte fram handen och frågade om vi skulle skaka hand på det, efter att vi gett honom ett bud för hela fastigheten och han tackat ja till det priset. För oss var det tydligt att vi därmed hade ett avtal om att köpa fastigheten till det pris vi kommit överens om. Vi diskuterade även villkor för köpet bl.a. tid för tillträde för att ge honom tid att städa upp och flytta sina saker. Även detta var vi överens om.Baserat på detta har jag och min fru haft kontakt med banken, ordnat med handpenning och ordnat med upprättande av ett skriftligt kontakt för 5000 kr hos en fastighetsmäklare.När vi ringer till grannen för att bestämma tid för kontraktsskrivandet så har han ändrat sig och vill inte sälja fastigheten så som vi var överens om. Jag påpekar att även ett muntligt avtal är bindande men han svarar snabbt att det inte gäller för fastighetsaffärer - vilket vi nu förstått stämmer. Grannen är mycket van att göra affärer och har, vad vi förstått, gjort många fastighetsaffärer under sitt liv. Uppenbarligen var han mycket väl medveten om att den handskakning han tog initiativ till inte hade något som helst juridiskt värde.Skulle man kunna hävda att han därmed gjort sig skyldig till bedrägligt beteende (alltså ett brott) när han, vetandes att handskakningen saknade värde, räckte fram handen för att göra sken av att det var klart att vi skulle få köpa fastigheten?Med vänlig hälsningFredrik
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Bedrägligt beteende skulle möjligtvis kunna aktualiseras i den situation som du beskriver. Bestämmelsen innehåller dock ett rekvisit som kräver vinning för förövaren, och skada för dig. I den situation som du beskriver ovan har inte grannen gjort någon vinning och därför utesluts bedrägeri och bedrägligt beteende. Däremot skulle brottet oredligt förfarande enligt 9 kap. 8 § Brottsbalken kunna aktualiseras. Det krävs dock att din granne genom sitt förfarande har haft uppsåt att vålla dig skada. Om du misstänker att grannen haft uppsåt att vålla dig skada, krävs vidare att grannen genom sitt agerande har vilselett dig och även att vilseledandet förmått dig att vidtaga åtgärder som du inte hade vidtagit om grannen inte hade förfarit på det sätt som han gjort. Om du misstänker att du utsatts för ett brott bör du i första hand kontakta Polisen och förklara situationen. Jag hoppas det ordnar sig!Vänliga hälsningar,

Att beställa varor i annans namn

2017-08-01 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag undrar över en sak. Jag har beställt saker i min sons namn. Jag har dock betalat räkningarna. Och inte åsamkat honom ngn ekonomisk skada. Nu är det polisanmälan. Vad är straffet för det. Summan det rör sig om är ca 25000 -:
Alvaro Castro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att beställa varor i någon annans namn utan dennes medgivande kallas för bedrägeri, straffet för detta är fängelse i högst två år (BrB 9:1). Skulle man dock göra en bedömning att brottet är av ringa karaktär så är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (BrB 9:2).Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hyresvärd bytte lås efter erlagd deposition

2017-06-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har skrivit inneboendekontrakt med tillträde 1/7 samt betalat första hyran och deposition. Då kontraktsskrivning och betalningen skedde redan 3v i förskott kom vi överens om att jag bara skulle erhålla en dörrnyckel vid kontraktsskrivning, och den andra vid tillträdet. Jag har nu upptäckt att hyresvärden har bytt lås till dörren och jag får inte tag i personen. Har jag rätt att anmäla honom för avtalsbrott samt få tillbaka mina pengar?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Eftersom din motpart inte har uppfyllt sin del av avtalet har avtalet brutits. För de kostnader som åsamkats dig kan du få kompensation i form av skadestånd. Om din motpart har haft uppsåt att lura dig kan motparten också ha gjort sig skyldig till bedrägeri. Slutsatsen är att du borde polisanmäla hyresvärden.

Avtal över internet - bedrägeri

2017-06-28 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej. Usch ja är skeptiskt efter att ja gjort en dum affär. Ja såg en drönare på tradera som kostade 8300:-. Ja frågar köparen om ja lägger bud nu så kan ja betala i slutet av månaden när ja får löning?? Då säger han att han kan sänka priset till 7500kr. Och ja hade 7000kr inne på kontot nu. Då säger han att han ska skicka drönaren på måndag juni 19 å sedan kan ja betala 7000kr å resten när ja får lön?? Och på måndag skickade han. Då frågar ja kan jag få ett spårnings nummer, kolli id. Då svarar han: ja köpte ett blått paket och skickade det och betalde bara?? Han skickade ett värde paket på 7500kr som brev, betalde 99kr. I och med det kostade 99kr så trodde ja det var spårbart. Ja frågade först honom om kvittot så ja fick en bild på det, visst ett kvitto var det men inget spårningsnummer, dum som ja va så betalade jag med swish 7000kr. Hur fan gör jag om jag inte får detta paket. Han säget om det uppstår något så får ja pengarna tillbaka, vilket ja starkt tvivlar på, ja fattar inte varför ja gjorde det, han verkade vänlig å så men, ja tvivlar stark på att ja gjorde rätt här. Vad kan man göra i detta fallet?
Amelie Demelew |Hej!Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.Vid avtal mellan två privatpersoner är det vanliga civilrättsliga regler som gäller, dvs. avtalslagen i första hand. Om det är så att säljarens avsikt redan från början var att inte leverera saken kan det betraktas som bedrägeri enligt 9 kap 1 § Brottsbalken. Det du kan göra i det här läget är främst att polisanmäla händelsen och eventuellt kan dem spåra säljaren. Om det är möjligt kan du även anmäla säljaren till hemsidan som förmedlar kontakten.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.Med vänliga hälsningar,

Bedrägeri att lura kompis på pengar?

2017-06-19 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Får man fängelse om man lurar sin kompis på pengar och utnytjar han bara för pengarna?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du lurar din kompis på pengar så finns det en möjlighet att du kan dömas för bedrägeri, se 9 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Det krävs då att du vilseleder din kompis så att denne företar en handling/underlåtenhet (en ekonomisk disposition), som innebär vinning för dig och skada för din kompis. Straffet för detta är fängelse i högst två år. Med vilseledande avses att någon inger en annan person en felaktig uppfattning i något visst avseende. Vilseledande innefattar också att underhålla eller förstärka en oriktig föreställning hos den andre, under förutsättning dock att en påverkan samtidigt sker.Skadan och vinningen skall båda vara en omedelbar följd av dispositionen och skall korrespondera med varandra så att de är att se som två sidor av samma sak.Utöver detta krävs det även att du har uppsåt att lura din kompis, dvs. du ska i princip vara medveten att det finns en risk att ditt vilseledande kommer leda till att din kompis företar en handling som innebär vinning och dig och skada för honom, och du ska vara likgiltig inför att denna risk förverkligas. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,