Bidrag - studiemedel

2014-04-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Idag fick jag ett brev från CSN med hot om återbetalningskrav eftersom jag saknar kursregistreringar på det utbildningsprogram jag var registrerad på HT2013. Anledningen till detta är att jag inte sett till att registrera mig på kurser under hösten, dock har jag trott att jag gjort detta - men glömt bort det uppenbarligen (om inget blivit fel i något system). Egentligen är jag i princip klar med min utbildning, men eftersom jag var osäker på om jag skulle få jobb tänkte jag registrera mig vidare för att läsa lite kurser under hösten istället (och få studiemedel). I september blev jag misshandlad (polisanmälan gjorde och jag fick ersättning från försäkringsbolag), inte svårt, men tillräckligt för att jag skulle bli påverkad. Jag gick in i en liten grotta kan man säga och var rädd under hösten. Pga detta blev jag smått deprimerad och hade svårt att ta tag i saker och ting. Mitt i allt detta glömde jag helt enkelt bort att jag hade tänkt läsa kurserna alternativt hoppa av. Detta tänkte jag aldrig på att meddela till CSN på grund av alla omständigheter. I januari fick jag till sist ett jobb och sen dess har allt känts bra, men jag har dock inte haft en tanke på att CSN skulle vara något problem (mer än att jag såklart skulle få betala tillbaka pengarna på ett studielån som vanligt, som om jag varit registrerad på kurserna men inte tagit tillräckliga poäng). I brevet från CSN står det att de utreder om de ska göra en anmälan om bidragsbrott och detta är det jag är mest orolig för i dagsläget. Själva återbetalningskravet är jag helt med på, det är ju en självklarhet - men jag har inte haft uppfattningen om att jag begått ett brott eller haft uppsåt att göra det. Hur ska jag ställa mig inför detta? Hur förklarar jag egentligen min slarvighet som det faktiskt är och hur stor inverkan har misshandeln och mitt mentala tillstånd under hösten?Tack för hjälpen!
Malin Andreasson |Hej! Tack för din fråga. För att erhålla studiemedel från CSN krävs det ett aktivt val. Det krävs att du är registrerad på en kurs/kurser och att du ansökt om studiemedel. Innan du får ut månatlig ersättning från CSN krävs också att du skickar in en så kallad studieförsäkran. Jag har lite svårt att tolka början av din fråga men med tanke på att du har fått ett återbetalningskrav drar jag slutsatsen att du har erhållit ersättning från CSN under HT2013. Har det blivit fel i systemet hos CSN skall detta inte ligga dig till last såvida du inte utnyttjat att så var fallet. Det vill säga, har du inte skicka in studieförsäkran eller CSN inte har undersökt att du är behörig att erhålla studiemedel, ligger inte felet hos dig, men du kan ändå anses ha agerat fel om du mottagit medel som du inte har lov att bruka. Vad som måste uppmärksammas dock, och vad som är nöten att knäcka, är huruvida ett bidragsbrott kan anses föreligga. Bidragsbrott vad gäller ekonomiska förmåner för personliga ändamål från Centrala Studiestödsnämnden, bidrag, regleras i Bidragsbrottslagen (2007:612) som du hittar https://lagen.nu/2007:612.Enligt lagen kan man bli dömd för bidragsbrott både om man har agerat uppsåtligt eller vårdslöst. Om man som privat person anger oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållande som man är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut gör sig skyldig till bidragsbrott enligt 2§ i aktuell lag. I 4§ regleras att också oaktsamt agerande är straffbart, dock måste detta vara grovt. Om det med hänsyn till händelsen (de tråkigheter du har utsatts för) och beloppet (sammanlagda felaktigt utbetalda summan) är mindre allvarlig, kan du inte dömas till ansvar. Det är därför viktigt för dig att trycka på det som du utsatts för samt om CSN har agerat felaktigt, eftersom också oaktsamhet är straffbart. Lycka till! 

Straff för bedrägeri?

2014-03-31 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag blev gripen för bedrägeri för att ha bytt prislappar för två väskor som sammanlagd är värda ca 5600kr, jag fick ett förhör utan advokat, vad kommer jag att få för straff? och kan jag fixa advokat senare som minskar min straff? Kan jag även göra så att breven inte kommer hem till mig utan till en vänn eller advokat! Jag har inte något på registret och är 18, hur länge kommer jag stå där?
Simon Adolfsson |Hej. Tack för att du vänder dig till lawline för din fråga.Straffskalan för bedrägeri är fängelse högst två år, se 9 kap. 1 § BrB. Med hänsyn till din ålder och att du tidigare är ostraffad skulle min kvalificerade gissning vara att du du döms till villkorlig dom kombinerat med dagsböter. Det är domstolen som avgör ditt straff och inte advokaten, och därför kan advokaten inte sänka ditt straff. Uppgifterna om brottet i belastningsregistret gallras efter tio år, se 17 § p. 4 a, lagen om belastningsregister.Du kan ringa domstolen och höra om det är möjligt att kallelsebrev, alt strafförelägganden, skickas till annan adress än din folkbokförda.Hoppas du fick svar på dina frågor.Brottsbalken finner du här www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/Lagen om belastningsregister finner du här http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980620.htmVänliga hälsningar,

Betalningsvägran

2013-12-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Vi har ett litet företag som tillverkar produkter till konsumenter. Vi har sedan start för tre år sedan låtit våra kunder få faktura på beställda varor. Snittordern är 250kr. Har nu efter några år kunder som inte vill betala/har förmågan att betala. Skickat via KFM och fått utslag i fodran till vår fördel. Ingenting händer! Min enkla fråga är: En kund som handlar på kredit och inte betalar/har förmågan, vilket har visat sig vid en kreditkontroll, att betala kan den personen polisanmälas för bedrägeri/bedrägligt beteende?Kunden visste redan vid beställningen att dom inte har råd. Annat lagrum? Eller är det så att vi får stå vårt kast som låter kunder få kredit?
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Självklart kan du anmäla kunden till polisen om du anser att du blivit utsatt för ett brott. Vad som kan bli besvärligt att bevisa kan vara att personen haft uppsåt att vilseleda ditt företag och att personen aldrig hade för avsikt att betala.Brottet kommer förmodligen klassificeras som ett bedrägligt beteende på grund av det ringa värde som den orsakade skadan inneburit för dig.

Bedrägerifall

2013-09-21 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej Lawline! Jag blev lurad av en på blocket.se. Han skickade ett mail, uppgav sig för att vara en del av deras "blocketpaketet" tjänst efter det att vi bestämt oss för att göra en affär. Han mailade alltså mig från en adress kallad "Svara.Inte@blocket.se" och använde deras logotyp osv. Jag förde över 4000:- till ett konto jag trodde tillhörde blocket, som i verkliga fallet tillhörde honom. Han gav mig även en annan persons information i mailet (antar jag). Vad kan jag göra nu? Hur gör jag för att få tillbaka mina pengar och gå vidare med detta?
André Isacson |Hej och tack för din fråga.Detta låter som ett bedrägerifall. Mitt råd är att du polisanmäler händelsen. Om polisen inleder en förundersökning och lyckas få tag i gärningsmannen kan åklagaren väcka åtal. I detta fall har du möjlighet att föra talan om enskilt anspråk.Vänligen,

Spel på nätkasino - bedrägeri

2014-04-11 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag har kommit i kontakt med en klient med ett ovanligt ärende där jag är osäker på vad brottsrubriceringen kan tänkas vara!En person har använt sitt eget kontokort för att spela på olika nätkasinon för mellan 50-75 tusen kronor. Efter en period har personen anmält till sitt kortföretag att han utsatts för bedrägeri och får pengarna tillbaka! Kortföretaget kräver därefter pengarna från de olika nätkasinona men det framkommer där att personen själv har nyttjat sitt kort!Vad kan personen i fråga dömas för?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Utifrån de omständigheter du beskriver så verkar det som, måhända ironiskt nog, att din klient har gjort sig skyldig till bedrägeri, förmodligen ett grovt sådant med tanke på beloppet. 9 kap. 1§ brottsbalken. Se även 3§. Din klient har genom att uppge att han själv har varit utsatt för ett bedrägeri vilselett kortföretaget, vilket inneburit vinning för honom och skada för företaget. Vänligen,

Belastningsregiter - Gallring

2014-02-06 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |hej. blev 2004 dömd till 2års vikorlig dom, för bedrägeri. när fösvinner detta ur systemet vid tex jobbsök? preskiberas det inte efter så många år?
Henrik Holmén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. Det beror på hur gammal du var när brottet begicks. Se bifogad lagbestämmelse för vad som gäller för just dig. § 17 p. 4: Lag (1998:620) om belastningsregisterUppgifter om skyddstillsyn eller villkorlig dom gallrasa) tio år efter domen eller beslutet, ellerb) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten.Hoppas att du har fått din fråga besvarad. Om inte, vänligen återkom. Med vänlig hälsning,

Ändring i undertecknat dokument utan den undertecknandes vetskap

2013-12-18 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej Om två personer gör underskrift på dokument, och den ena får originalpapper och den andra kopia, den part som har originalpapper kan han/hon göra tillägg på original utan den andre partens vetskap före inlämnande till myndighet, t.ex. till försäkringsbolag.
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga!Det som du beskriver låter i det närmaste som urkundsförfalskning eller bedrägeri, 14:1 respektive 9:1 i Brottsbalken. Se även 9:3 st. 2 i Brottsbalken om användande av falska handlingar.Den som förfogar över originaldokumentet har inte någon befogenhet att i efterhand ändra innehållet som den andre personen skrev under på. Att det finns en kopia på dokumentets ursprungliga lydelse kan därtill vara ett bevis på att förfalskningen har skett.Namnunderskrifterna brukar ofta tjäna till att styrka en viljeyttring eller avsikt som brukar finnas i samma dokument som dokumentet med namnunderskriften. Att använda någon annans underskrift för en avsikt som personen inte delar är alltså inte tillåtet.För att ingå rättshandlingar i annans namn behöver man fullmakt för att rättshandlingen ska bli giltig och bindande.Vänligen

Hjälp, utsatt för bedrägeri på nätet!

2013-06-18 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hallå! Jag har igår varit i kontakt med en säljare på blocket. Jag har fått namn, adress, personnummer, ja all information om honom och även hans bankkonto matchade hans namn. Så jag har fört över 15000kr till detta och idag upptäckt att han är en bedragare. Jag antar att namnet han använde är hans eget men personnumret och adressen är någon annans, någon med samma namn... Men min fråga är: Kan jag få tillbaka mina pengar och hur ska jag gå till väga?
Caroline Degerfeldt |Hej!Det kan vara svårt att få tillbaka pengarna vid bedrägeri på nätet men du ska givetvis anmäla detta till polisen, telefonnummer 114 14 eller besök närmsta polisstation och göra en anmälan. Det är polisen som kan hjälpa dig ur detta,mvh