Bedrägeri genom att utge sig från att vara en viss person

2017-12-11 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Vad händer om man säger att man är från skolans juridiska institution bara för att kvittera ut en bok värd 400kr som läggas på institutionens räkning, när man inte är det? Spelar ålder någon roll då, om man är 23?
Magdalena Carlstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver skulle kunna utgöra bedrägeri. Bedrägeri innebär att att någon genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i dennes ställe.Vinningen för gärningsmannen i detta fall skulle vara att slippa att betala 400 kr för att få en bok, något personen egentligen inte har rätt till, medan skadan för den vilseledde är att behöva betala 400 kr, vilket den vilseledde inte skulle göra egentligen.I Sverige är man straffmyndig från 15 års ålder, så är personen 23 år är alltså denne straffmyndig.Påföljden för brottet bedrägeri är fängelse i högst två år. Är brottet ringa blir påföljden istället böter eller fängelse i högst sex månader. En skada värd 400 kr skulle förmodligen anses som ett ringa brott (ett belopp under 1 000 kr brukar anses som ringa, även om hänsyn ska tas till samtliga omständigheter).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Arv eller bedrägeri?

2017-11-28 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |HejHar fått ett besked om arv ifrån London.Har betalat 10.000kr för en c.o.t kod.(via SEB).Pengarna skulle överföras på 3 Bankdagar.Istället får jag besked om ett skyhögt belopp i obetald skatt. Vad ska jag göra/ hur? Det finns en Engelsk Advokat som håller i detta, hur ska jag veta att detta är sant?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån vad du har beskrivit så låter det som att du har blivit utsatt för bedrägeri. Utan att ta del av de handlingar som du har fått ta emot är det förstås omöjligt att säga säkert, men din berättelse stämmer in på ett vanligt bedrägeri (så kallade "Nigeriabrev") som du kan läsa om tex här: http://www.konsumenteuropa.se/sv/amnesomraden/bluffar-och-bedragerier/arv-fran-en-avlagsen-slakting/ eller här https://www.svd.se/luras-pa-miljoner-genom-falska-arv-2dG3Innan du skickar mer pengar eller svarar mer råder jag att du anmäler händelsen till polisen. Om du inte upplever att du får tillräcklig hjälp från polisen och fortfarande tror att det kan röra sig om ett verkligt arv kan du anlita någon av våra jurister på Lawline Juristbyrå för att utreda om det rör sig om ett riktigt arv eller ej. Detta kostar 1677,50 kr per timme. Om du är intresserad av detta kan du höra av dig till mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer en av våra jurister med en offert.Mvh

Grovt ocker och Aspergers syndrom

2017-11-23 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag har Aspergers syndrom. Jag har haft förvaltare sedan 18-års dagen p.g.a. min oförmåga att hantera pengar och ATT FÖRSTÅ DESS VÄRDE. P.g.a. mitt funktionshinder så har jag knappt några vänner då min sociala förmåga är "inadekvat". Efter 10 år med förvaltare blev jag äntligen fri ifrån detta. I samband med detta så fick jag tillgång till ett arv på ca 100' och sedermera en oväntad försäkringsutbetalning på ca 1.6 miljoner. Jag använde dessa pengar till att bl.a. beställa en app. Men främst så "uppvaktade" jag min enda (Internet) vän som jag hade känslor för. Han var hela min värld. P.g.a. min låga självkänsla så kände jag att jag behövde ge honom pengar, för att han skulle vilja komma och hälsa på mig och umgås "IRL" och jag erbjöd honom detta vilket han gladeligen accepterade och uppmuntrade. Han sa aldrig nej. Det blev mer och mer och tillslut hade jag fört över en miljon kronor till honom. För att hjälpa honom med pengar till en lägenhet. I efterhand så känner jag mig lurad. Hans försvar är att jag alltid olika haft projekt hela tiden och enligt honom framträtt mig som mer förmögen än jag varit. Vilket är en bortförklaring. Jag nämnde bl.a. till honom att jag bara hade 80 000 kr kvar av alla pengar, efter att ha skickat honom ca 150', men iallafall skulle hjälpa honom med 10 000 kr i månaden. Då svarade han. "Tack, du är en pärla!" Han har hela tiden känt till min historik med Asperger och förvaltare. Vad är er juridiska bedömning om detta? Grovt ocker?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att det är fråga om brottet ocker borde det inte råda någon tvekan om, se 9 kap. 5 § brottsbalken: Den som vid avtal eller någon annan rättshandling utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen eller för vilken motprestation inte ska lämnas, döms för ocker […]För att personens handling ska anses omfattas av brottsbestämmelsen krävs att alla kriterier (rekvisit) i paragrafen är uppfyllda:1. Rättshandlingen: Vad gäller rättshandlingen spelar det ingen roll vad för typ av rättshandling det är. Även benefika (frivilliga) rättshandlingar omfattas, som i ditt fall. En gåvotagare (i detta fall kompisen över internet) kan göra sig skyldig till ocker genom att förmå eller påverka givaren till gåvan. Min bedömning är att detta rekvisit är uppfyllt i ditt fall. 2. Utnyttjande av oförstånd, lättsinne eller beroendeställning: a) Oförstånd. Genom att vara medveten om din psykiska funktionsnedsättning, och ändå be dig om stora ekonomiska belopp, så utnyttjar han både ditt oförstånd (den bristande omdömesförmåga som följer av din psykiska nedsättning). b) Lättsinne. Med lättsinne avses i första hand ekonomiskt lättsinne, vilket du beskriver att du haft problem med tidigare samt att det är huvudskälet till varför du under många år haft en förvaltare. c) Beroendeställning. Man skulle även kunna tala för att han utnyttjar din beroendeställning till personen i fråga, eftersom du i frågan beskriver hur personen är din enda vän. Mycket talar för att personen utnyttjat det faktum att du ansåg att han var mycket viktig och betydelsefull i ditt liv. Flera rekvisit uppfylls alltså, men endast ett måste vara uppfyllt för att bestämmelsen ska anses tillämplig. 3. Förmånen ska stå i uppenbart missförhållande till motprestationen: Förmånen i hans fall är en stor summa pengar, och en motprestation verkar inte föreligga överhuvudtaget. Ett uppenbart missförhållande föreligger alltså.Sammanfattningsvis: Mycket talar för att detta är ett ockerbrott. —————————————————————————————————————- Är det ett grovt brott? Av 9 kap. 5 § tredje stycket brottsbalken framgår att: Är brottet grovt, döms för grovt ocker till fängelse i […]. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har avsett betydande värde eller varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. 1. Betydande värde: Det står klart att gärningen har avsett ett mycket betydande värde. Alla överföringar sammanlagt utgör en stor summa pengar. 2. Särskilt hänsynslös art: Det finns inte särskilt mycket tidigare rättsfall som avgjort frågan om vad som anses vara av "särskilt hänsynslös art". I litteraturen har nämnts att detta kan föreligga om gärningen skett vanemässigt eller i större omfattning, eller om gärningsmannen på annat sätt visat särskild hänsynslöshet. Utan att min bedömning utgör någon som helst garanti skulle jag våga påstå att det inte är omöjligt att brottet kan bedömas som grovt, med tanke på det taktiska och synnerligen hänsynslösa utnyttjande av er relation och din sjukdom som personen gör sig skyldig till i detta fall.Slutligen vill jag också bara flagga för att brottet bedrägeri också skulle kunna aktualiseras i detta fall (se 9 kap. 1 § brottsbalken). Även denna har en grov variant, se 9 kap. 3 § brottsbalken. Vid en eventuell konkurrens mellan dessa brott är det dock ocker-bestämmelsen som tillämpas. —————————————————————————————————————-Vad kan du göra nu?- Mycket talar för att straffbestämmelsen för brottet ocker stämmer väl överens med den handling som personen i fråga har begått i detta fall. Hur bevisläget är kan jag inte uttala mig säkert om, men se till att säkra all typ av bevisning (överföringar, konversationer/chattar, samtal etc) omedelbart.- Du ska absolut polisanmäla denna händelse. Detta kan ske både vid en polisstation, eller genom ett onlineformulär. Se till att bifoga bevis på alla överföringar du gjort till personens konto. (För närvarande verkar Polisens hemsida vara ur funktion, men jag skickar med en länk så fort hemsidan är igång igen). Jag kan bara beklaga den situation du så oförtjänt har hamnat i. Jag hoppas du får upprättelse och att personen i fråga döms för sitt agerande. Vänligen,

Häleri och häleriförseelse - om god tro vid köp av stulen vara

2017-11-19 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Kan jag få böter för häleri? Jag har köpt en iphone 7 på shpock, vilket är en liknande sida till blocket.Jag har märkt att priserna är lägre på shpock än vad de är på blocket och det är enklare att pruta på appen shpock.Hursomhelst köpte jag en iPhone 7 som säljaren sa var trasig. Han la ut annonsen för 1500, men som sagt så var det enkelt för mig att pruta på denna säljaren, precis som många andra säljare på appen shpock. Jag prutade på Telefonen till 800 kronor och säljaren gick med på det.Telefonen såldes utan tillbehör, och jag var okej med det eftersom att jag har köpt telefoner (ej fungerande) utan tillbehör tidigare och det har inte varit några problem med dem.Jag frågade säljaren flertal gånger om telefonen var stulen, men säljaren nekade och sa att han gärna ville köpa tillbaka telefonen när/om jag kunde laga telefonen.Det fick mig att faktiskt tro att de var hans egna telefon, så jag köpte telefonen.Telefonen som jag köpte var inte trasig, men krävde en så kallad ¨hårdomstart¨ för att den skulle fungera.När jag anslöt telefonen till internet så fick jag reda på att telefonen var stulen och jag fick ett meddelande som stod att jag skulle ringa ägarens nummer.Jag försökte kontakta säljaren på shpock men han svarade inte och det har gått 2 dagar nu.Jag förstår att jag har gjort fel och kan tänka mig lämna tillbaka telefonen till den riktiga ägaren utan att begära pengar.Hur jag ska göra nu? Enligt mig så köpte jag i ''god tro'', men det är min åsikt.
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! HäleriNär någon befattat sig med egendom först efter att den fråntagits annan genom ett brott (exempelvis stöld), och då bidragit till något som vanligtvis kan sägas försvåra för ägaren att få tillbaka egendomen (exempelvis att sälja det stulna), rör det sig om häleri, se 9 kap. 6 § Brottsbalken. Straffet för häleri är fängelse i max två år. Häleri är ett uppsåtligt brott och för att ansvar skall föreligga krävs vetskap om att den aktuella saken är stulen. Om så inte är fallet är ansvar för häleri uteslutet. HäleriförseelseOm brottet bedöms som ringa (till exempel om värdet av det stulna är mycket lågt) eller om personen inte visste att egendomen var stulen men haft skälig anledning att anta det, kan det istället röra sig om häleriförseelse med straffet böter eller fängelse i max 6 månader. För häleriförseelse krävs enbart oaktsamhet för att leda till ansvar, se 9 kap 7 § Brottsbalken. Gränsdragningen är av naturliga skäl svårare att göra i detta fall och det görs en prövning om god tro förelegat i det enskilda fallet. För att du som köpare skall anses vara i god tro skall det anses sannolikt att: 1. Egendomens beskaffenhet, 2. förhållandena under vilka den utbjöds, och 3. omständigheterna i övrigt; var sådana att du inte borde ha misstänkt att säljaren saknade rätt att förfoga över egendomen. I en sådan bedömning tar man exempelvis hänsyn till var du köpte saken, vem säljaren var och om priset på varan stod i rimligt förhållande till sakens faktiska värde. Det rör sig om en helhetsbedömning som ska utvisa huruvida du var i god tro vid köptillfället eller inte. Bedöms du ha varit i god tro, ska du inte heller lagföras.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Bedragen på pengar

2017-11-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej,min s k pojkvän (hans bror är inblandad) sedan ett år tillbaka har vilselett mig och på så sätt lurat av mig ca 300 000kr... är detta brottsligt? Omständigheterna är en påhittad skilsmässa och detaljerade lögner för att göra det hela trovärdigt. Jag har många sms som kan styrka detta och dessutom vittnen. Inga skrivna papper men muntligt har både han och hans bror sagt att de ska betala tillbaka vilket vittnen berättar att de säger för att hålla mig lugn och inte anmäla dem. Vad kan jag göra?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Den handling som du beskriver låter som ett fall av bedrägeri. Brottet bedrägeri behandlats i 9 kap 1 § Brottsbalken (BrB) "Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år."Dessa personer har lurat dig att låna ut pengar till dem och därmed bedragit dig på pengar. Du bör polisanmäla detta brott, särskilt om personerna i fråga inte betalar tillbaka de lånade pengarna. Att du har kvar sms och vittnen är mycket bra som bevisning för polisen. Önskar dig all lycka till!Med vänliga hälsningar,

Avtalsbrott, ej fullgörelse av avtal

2017-11-26 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag skulle på en fest häromdagen där värden ville ha betalt 50kr i förskott för att få komma in. Jag betalade, så som många andra och när vi väl åkte till platsen där festen skulle vara så blev den inte av, alltså att värden hade avbokat lokalen utan förvarning. Jag ville ha mina pengar tillbaka så klart, även om det var en liten summa, men värden vill inte betala tillbaka. Är det ett brott att ta betalt och sen inte fullfölja, så att säga? Finns det något sätt som jag kan lösa det här på?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rent principiellt har du och värden slutit ett avtal som han därefter har brutit och därmed har du rätt till ersättning för ekonomisk skada 50 kr i det här fallet. Rent praktiskt blir det dock troligtvis inte lönsamt att försöka kräva in ersättningen genom att vända sig till tingsrätten för att få värden att betala tillbaka pengarna.Straffrättsligt är denna fråga reglerad i 9 kap brottsbalken (BrB), det skulle i första hand röra sig om ringa bedrägeri i 9 kap. 2 § BrB. Det problematiska med det är värden ska isåfall vilselett dig att ge pengarna. Som det är skrivet kan det varit så att värden fattade beslutet att inte anordna festen efter att du gett honom pengarna. Vilken medför att bedrägeri inte är uppfyllt. Även oredligt förfarande i 9 kap. 6 § BrB kräver att värden agerat vilseledande. Därmed kan jag inte utifrån dina uppgifter säga om värdens agerande var brottsligt. Tyvärr är situationen så att det blir svårt för dig att få tillbaka dina pengar.Hoppas du fick svar på din fråga!

Bedrägeri eller bedrägligt beteende

2017-11-22 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag fick en villkorlig dom när jag var 16 år 2013 pga föracktelseväckande beteende och nu 2017 ska jag gå på förhör ang misstänkt för bedrägeri. Tror det handlar om att jag aldrig gav en tjej hennes konsertbiljett (400 kr). Vad tror ni kommer hända nu?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Vad krävs för att brottet bedrägeri ska anses ha begåtts?Brottet bedrägeri förutsätter att gärningsmannen:a) genom vilseledande, b) förmår någon till en handling eller underlåtenhet, och c) som innebär förmögenhetsöverföring (ekonomisk skada för den drabbade och ekonomisk vinning för gärningsmannen).Detta står i brottsbalken 9 kap. 1 §.Brottet bedrägligt beteendeOm det visar sig att bedrägerit som du är misstänkt för handlar om konsertbiljetten som orsakade den drabbade personen en ekonomisk skada på 400 kr så kan ditt handlande bedömas som "bedrägligt beteende".Det är skillnad på straffet för bedrägeri och bedrägligt beteendeDet är skillnad på brottet bedrägeri (brottsbalken 9 kap. 1 §) och brottet bedrägligt beteende (brottsbalken 9 kap. 2 § första stycket). Straffet för brottet bedrägeri är fängelse i högst två år. Straffet för brottet bedrägligt beteende är böter eller fängelse i högst sex månader.Hur blir det i ditt fall?Den här typen av handlande som du beskriver i frågan kan komma att bedömas som bedrägligt beteende på grund av att skadans omfattning inte är så "stor" då det rör sig om ett belopp på 400 kr.Det är dock svårt för mig att säga vad som exakt kommer att hända och hur domstolen slutligen kommer att döma. Jag antar dock att du är 20-21 år. Eftersom du är så ung så antar jag att domstolen kommer att försöka undvika att döma dig till fängelse i första hand. Utan de kommer nog att överväga om det är möjligt att döma ut ett mildare straff i första hand.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad ska jag göra? Någon har beställt saker i mitt namn.

2017-11-18 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej min far har tagit ut kläder / skor i mitt namn sedan 2015. Samt ringt in till Skatteverket och meddelat att jag emigrerat från Sverige. Min skuld hos klarna ligger på 14 000 inkl ränta. Polisen har nu lagt ned ärendet trotts att bevis finns. Hjälp
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! BROTTETDet du har blivit utsatt för är brottsligt och kallas olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap 6a§ brottsbalken (BrB) samt bedrägeri enligt 9 kap 1§ BrB. Det innebär som du beskriver fallet, att någon i detta fall din pappa använder ditt personnummer för att exempelvis köpa saker eller lämna felaktiga uppgifter till skatteverket. Det innebär självklart en skada för dig då du blir belagt med skulder som du inte vill ha samt vinning för din pappa då han fått saker. De köp som gjorts innan 1 juli 2016 räknas som ett bedrägeri och de köp gjorda efter räknas gentemot dig som olovlig identitetsanvändning. Anledningen till detta är att brottet olovlig identitetsanvändning gick i kraft den 1 juli 2016. PRAKTISKA ÅTGÄRDERAtt du gjort en polisanmälan är mycket bra, att den dock lagts ned är beklagligt. Det är möjlig att överklaga ett sådant beslut och då kan du kontakta polisen igen för att få vägledning. Jag rekommenderar dig dock att fortsätta polisanmäla om du får in ytterligare köp gjorda i ditt namn. Vidare bör du kontakta Klarna och visa på att du gjort polisanmälan och bestrida de köp som gjorts, annars kan de inte ta bort eller häva de köp som finns hos dem. Du bör även ta kontakt med Skatteverket och påvisa att det inte stämmer att du lämnat landet utan även här hänvisa till en polisanmälan.Jag rekommenderar att du tar kontakt med olika kreditupplysningsföretag, exempelvis "UC", för att spärra ditt personnummer. Det gör att inga köp kan göras på internet med hjälp av ditt personnummer under den period personnumret är spärrat. Hoppas du fick svar på din fråga och hoppas allt löser sig!Vänligen,