Ändrat pris på lösviktsgodis - bedrägligt beteende?

2016-11-14 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag fuskade med lösviktsgodis på Ica. Betalade 20 kr när det istället kostade 60 kr. Men personalen stoppade mig så jag gick aldrig ut ur butiken. Räknas det som ett brott? Poliserna som var där sa att det inte var brott men de anmälde mig för bedrägligt beteende ändå. Kommer jag att bli dömd då? För böter eller annat? Isåfall hur mycket i böter? Kommer jag få en prick också?
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår det som att du på något sätt (till exempel genom att fuska vid vägningen av lösgodiset) gjorde att priset blev lägre och att du blev stoppad efter att du betalat för varan.Ditt handlande uppfyller troligtvis rekvisiten för bedrägligt beteende som är en mildare form av bedrägeri, se 9 kap. 2 § Brottsbalken (BrB). Försök till bedrägligt beteende är inte straffbart, utan gärningen måste vara fullbordad för att straffansvar ska kunna aktualiseras. Brottet bedrägligt beteende får anses vara fullbordat vid den tidpunkt du betalade det felaktiga priset för varan. Eftersom du upptäcktes efter denna tidpunkt är ditt handlande att betrakta som ett brott, även om du inte lämnat butiken.Straffet för gärningen blir troligtvis böter, 9 kap. 2 § BrB. Det kan antingen vara dagsböter som beräknas proportionerligt med inkomsten, eller penningböter som är ett fast belopp, se 25 kap. BrB. Det är svårt för mig att bedöma beloppet för en eventuell bot. Vilken typ av bot det blir och dess belopp beror på en rad faktorer. För att ge lite vägledning kan sägas att det lägsta beloppet för dagsböter är 750 kr. Penningböter är minst 200 kr och högst 4000 kr.Om polisen går vidare med ärendet kan en åklagare utfärda ett strafföreläggande. Du har då möjlighet att erkänna gärningen och godta boten utan att någon rättegång inleds, 48 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). I det fall du får böter kommer du att få en prick i belastningsregistret som är kvar i 5 år, se 17 § 9 p. lag om belastningsregister.Hoppas du fick svar på din fråga,Med vänliga hälsningar

Ev. bedrägeri och kontraktsbrott

2016-10-26 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag lämnade tillbaka en hund enligt kontraktet vi hade emellan oss. Köpte hunden för 4000 och enligt kontraktet ska jag ha 60% av köpesumman tillbaka eftersom jag lämnade tillbaka hunden inom 3 månader som står i kontraktet. En bedrägeri anmälan är gjord hos polisen då denna person inte betalar tillbaka pengarna och jag står fortfarande som ägare. Kan jag vinna detta? Är det lönt att anlita en advokat och eventuellt ta det till rätten?
Petter Westergren |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag kommer först kortfattat gå igenom vad som krävs för att det ska röra sig om bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken), som du hittar här: https://lagen.nu/1962:700#K8 Bedrägeri föreligger då gärningsmannen genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är. Straffet är fängelse i högst två år.Mer konkret innebär detta att gärningsmannen ska ha vilselett offret så att detta genomför en sk disposition som leder till en förmögenhetsöverföring till gärningsmannen. Vidare måste det finnas ett orsakssamband mellan dispositionen och vilseledandet, dvs de pengar som offret fört över till gärningsmannen måste berott på gärningsmannens vilseledande (och skulle inte skett om inte gärningsmannen vilselett). För att det ska vara tal om bedrägeri måste din motpart dessutom haft uppsåt att göra detta kontraktsbrott redan innan ni ingick avtalet. I ditt fall låter det snarare som att det är en civilrättslig tvist, dvs ett kontraktsbrott från personen som sålde hunden till dig. Mitt råd är därför att istället (eventuellt) stämma motparten för kontraktsbrott i ett förenklat tvistemål (småmål). Det skulle klassas som ett s.k. ”småmål” då det rör sig om en relativt liten summa. Dessa småmål är tvistemål med endast en domare istället för tre, utformade för att hantera tvister likt denna. Det kommer inte vara värt besväret och kostnaden att anlita en advokat, då det finns begränsade möjligheter att få betalt för sina rättegångskostnader, även vid ”vinst”, i småmål. Dock är tanken med småmålen att advokat inte ska behövas, vilket gör att du absolut kan föra processen på egen hand. Men, det måste också nämnas att det kostar 450 kr i ansökningsavgift för stämning, samt att vissa extra kostnader kan tillkomma. Därför får det bli en avvägning från din sida där du bör fundera över hur säker du är på att vinna (vilket såklart är oerhört svårt att veta), hur mycket tid du är beredd att lägga ner m.m. Jag kan dessvärre inte uttala mig med särskilt stor säkerhet om dina chanser då jag inte vet tillräckligt mycket om omständigheterna eller har sett kontraktet, men om det enligt kontraktet är tydligt att du ska få tillbaka 60% av köpesumman under de förutsättningar du skrivit borde dina möjligheter vara relativt goda!Hoppas detta varit till hjälp och lycka till!Mvh

Fråga om påföljder för oriktiga uppgifter i säljannons

2016-10-09 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Är det, rent juridiskt, ett brott att hävda att man säljer en raskatt (tex en Ragdoll) trots att den saknar stamtavla? Blocket kryllar av dessa annonser. Mvh Christina Öhman
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Om personen i fråga som lagt upp annonsen, genom den aktuella annonsen, säljer en katt som personen vet inte är en raskatt men personen likväl skriver i annonsen att det rör sig om en raskatt så kan detta utgöra bedrägeri om någon köper katten i tron att det är en raskatt och därmed betalar mer för katten än vad den hade betalt om katten inte varit en raskatt, se 9 kapitlet 1 § Brottsbalken. Utöver detta kan även den person som köpte katten kräva att köpet hävs eller kräva nedsättning av priset från säljaren motsvarande mellanskillnaden av vad katten egentligen var värd och vad köparen fick betala för katten. Om personen som säljer katten skriver i annonsen att det är en raskatt som säljs men säljaren inte är medveten om att katten inte är en raskatt har dock inget brott begåtts. I detta läge kan dock likväl en köpare av katten möjligen kräva att köpet hävs alternativt kräva nedsättning av priset från säljaren om köparen betalat mer för katten än vad katten var värd. Dessa båda alternativ kräver dock att köparen kan bevisa att katten inte är en raskatt.Med vänlig hälsning

Beställa saker i annans namn

2016-09-28 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Om jag beställer en vara på internet och uppger min egna adress som leveransadress men uppger grannens uppgifter som faktureringsadress. Vad gör jag mig då skyldig till för brott?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Det brott som aktualiseras när man beställer saker i annans namn är bedrägeri. Brottet stadgas i 9 kap. 1 § i brottsbalken. Detta oredlighetsbrott är ett s.k. artbrott, vilket innebär att det föreligger en presumtion för att fängelse ska bli straffet om man blir dömd. För bedrägeri av normalgraden är straffskalan fängelse i högst två år. För grovt bedrägeri är straffskalan fängelse lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 §). Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Läsa tidskrifter utan att betala för sig

2016-10-31 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej,är det brottsligt att läsa tidningar och böcker i en butik utan att man tänkt köpa dem?Ex. gå in på Pressbyrån och läsa igenom en facktidskrift eller att återkommande komma tillbaka och läsa samma pocketbok. Man har inte för avsikt att köpa dem utan bara att läsa...
Martin Persson |I brottsbalkens 9 kapitel 2 § 2 stycke finns ett så kallat snyltningsbrott benämnt bedrägligt beteende som lyder enligt följande;Begagnar sig någon av husrum, förtäring, transport, tillträde till föreställning eller annat dylikt, som tillhandahålles under förutsättning av kontant betalning, och gör han ej rätt för sig, dömes, vare sig han vilseleder någon eller ej, för bedrägligt beteende.Brottet skulle kunna aktualiseras om man har för avsikt att helt enkelt begagna sig nyttigheten med tidsskriften, dvs. underhållningen, informationen eller dylikt, då detta naturligtvis normalt förutsätter att man betalar för den då det inte har karaktären av ett bibliotek som jämförande exempel.Vänligen,

Ansvar för bedrägeri

2016-10-13 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag var 17 år (omyndig) när detta hände, ifall det spelar någon roll?Jag lärde känna en kille som var riktigt desperat. Eftersom jag hade det svårt ekonomiskt så gjorde jag ett falskt facebook konto med ett helt annat namn, samt bild.Denna killen blev dödskär i denna "falska kontot" så han skickade mycket pengar till honom, vilket var till mig men det visste han inte. Pengarna kom till mitt bankkonto.Killen skickade självmant pengarna, jag varken tvingade eller hotade honom på något sätt.Han skickade pengarna eftersom han ville att jag skulle åka till honom och ses. Så varje gång han skickade pengar så kom jag upp med en ursäkt att jag inte kunde ses. Trots det så fortsätte han skicka pengar och han skickade totalt 15.000 - 20.000:-. Pengarna skickade han inte under en dag utan det pågick ungefär i en månad.Till slut förstod han att jag lurades eftersom jag aldrig dök upp och då slutade han skicka pengar. Jag antar att han gjorde en polisanmälan eftersom jag har fått brev ifrån polisen.Jag är misstänkt för bedrägeri. På pappret står det datumet vi ska träffas och det står även att jag har fått en offentlig försvarare och försvarens namn.Är inte bedrägeri svårt att bevisa? Polisen har ju sett att pengarna har kommit till mitt konto. Men på vilket sätt kan dom fälla mig? Jag varken tvingade eller hotade killen att skicka pengar till mig. Han gjorde det helt självmant. Men jag antar att det räknas som bedrägeri eftersom jag aldrig dök upp? Eller för a
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler av intresse finns i brottsbalken (BrB). Enligt 9:1 BrB ska den som medelst vilseledande förmår annan till en handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde, dömas för bedrägeri. Det krävs således att du har vilselett någon (fått någon att tro något som inte är sant), att personen på grund av vilseledandet företagit en handling eller underlåtenhet (t.ex. skicka pengar) som innebär vinning för gärningsmannen (du har fått pengar på ditt konto) och skada för den vilseledde (personen i fråga har förlorat pengar). Om det är så att du fick personen att tro att du var någon annan eller att du skulle komma och hälsa på (och detta inte stämde) och personen på grund av detta skickat pengarna har du således gjort dig skyldig till bedrägeri. Enligt BrB 1:2 krävs för ansvar att du har gjort detta med uppsåt. Så tycks vara fallet då du verkar ha insett vad du gjorde. Det är sedan upp till polisen att visa att du har allt detta. Att du är ung kommer sannolikt medföra att straffet sätts lägre än för en myndig person.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Vad som krävs för ett bedrägeri

2016-09-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag och en affärspartner har blivit utsatta för bedrägeri. Anmälan har inlämnats hos polisen. Bedrägeriet är väl dokumenterat i form av email där den misstänkte bekräftar sin skyldighet att återbetala det belopp som skickats till dennes företags konto i Gbr. Beloppet är 50 000 pund, ca 640 000 kr. Jag har nu fått tillbaka anmälan tillsammans med ett beslut av polisinspektör där hon beslutat om nedläggning med motiveringen att i nuläget bedöms ärendet vara av civilrättslig karaktär. Jag och min affärspartner anser att brottet är ett klockrent bedrägeri och har svårt förstå hur polisen (eller åklagare) kan finna skäl att undvika att driva ärendet vidare. Jag vore tacksam för er kommentar till vilka fall av misstänkt bedrägeri med en så stor summa som kan anses vara av civilrättslig karaktär.
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Då det inte finns så mycket bakgrundsinformation till händelsen du beskriver, kommer jag mer allmänt att gå igenom vad som krävs för att det ska handla om ett bedrägeribrott.Brottet hittar du i brottsbalken (1962:700) 9 kap. 1 §, se här. Där föreskrivs att den som genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.Detta innebär att gärningsmannen ska vilseleda sitt offer, så att det leder till att offret genomför en disposition som leder till en förmögenhetsöverföring till gärningsmannen. Det måste finnas ett orsakssamband mellan dispositionen och vilseledandet för att det ska vara bedrägeri. Det vill säga, offret för till exempel över pengar till gärningsmannen på grund av vilseledandet från denne. Alltså, om offret hade fört över pengar till gärningsmannen oavsett vilseledandet, så är detta inte bedrägeri.Alltså, för att det ska vara bedrägeri i det fall du beskriver, så ska ni ha vilseletts av gärningsmannen vilket sedan har förmått er att betala så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för er. Om det i ert fall handlar om att det föreligger ett avtal mellan er (gällande exempelvis ett lån) och den andra parten inte uppfyller sin del av avtalet (dvs betala tillbaka pengar om jag förstått det rätt), så handlar det om en tvist av civilrättslig karaktär oavsett belopp, varför det i så fall inte är någonting som polisen kan utreda. Om det i stället är så att det går att bevisa att personen hade uppsåt att redan från början inte betala tillbaka pengarna när ni förde över pengar till denne, kan det möjligtvis börja närma sig bedrägeri, eftersom det då kan handla om ett vilseledande som ledde till att ni genomförde en förmögenhetsöverföring till personen i fråga som ledde till skada för er och vinning för denne. Hoppas detta svar gav er någon ledning i er fråga.Vänligen

Råkat ta emot något som kan vara stöldgods- har jag begått ett brott?

2016-08-13 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Gav pengar till tre tiggerskor idag och en av dem gav mig ett halsband och ett armband som gåva, och när jag tittade närmare på det när jag gått tyckte jag att det såg dyrt ut, så jag gick genast till polisen och lämnade in det, tillsammans med förklaring om vad som hänt, var det hände och uppgav mina personliga uppgifter och min adress och mitt telefonnummer. Jag köpte inget av tiggerskorna utan fick smyckena i gåva, men kände att jag var tvungen att lämna in det jag fått.Jag är orolig för att jag kan ha gjort mig skyldig till brott.Vad säger lagen?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan hända att du gjort dig skyldig till häleriförseelse enligt brottsbalken (BrB) 9 kap 7§ https://lagen.nu/1962:700#K9. De flesta brott kräver uppsåt hos gärningsmannen, men när det kommer till häleri har lagstiftaren även velat kriminalisera oaktsamhet. Enligt BrB 9 kap 7§ stycke 2 punkt 2 har därför den som på ett sätt som är ägnat att försvåra återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott och inte insåg men hade skälig anledning att anta att ett frånhändandebrott (t ex stöld) ägt rum, gjort sig skyldig till häleriförseelse.För ansvar krävs emellertid att det är utrett att ett frånhändandebrott av något slag har ägt rum. Det är ju ganska troligt att smyckena är stulna om det visar sig att de är äkta, men det kan ändå vara svårt för åklagaren att visa det. Enligt högsta domstolens avgöranden NJA 1966 s 594, NJA 1975 s 762 och NJA 1985 s 58 har enstaka köp för privat bruk av något som senare visat sig vara stöldgods inte ansetts medföra ansvar om det inte funnits "särskilda skäl" att misstänka att godset var stulet. Vid bedömningen av frågan om det finns anledning att misstänka brott bör det beaktas vad man känner till om den som man tar emot egendomen av, under vilka förhållanden handlingen företogs och vad för slags transaktion det är fråga om. Det är även av betydelse om det rör sig om ovanliga eller omfattande transaktioner eller om transaktionen saknar ett uppenbart, legitimt ekonomiskt syfte.Sammanfattningsvis så är det möjligt att du har råkat begå ett brott. Men det kan vara svårt för rättsväsendet att visa att smyckena har frånhänts någon genom brott och i så fall kan du inte dömas till häleriförseelse. Jag skulle inte oroa mig alltför mycket om jag vore du.Tyvärr kan jag inte säga mer än så.Med vänlig hälsning,