Vad betyder uppsåt och information om påföljden för bedrägeri.

2018-02-15 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |HejJag är ensam mamma med två små barn. Jag begick bedrägeri för 4 år sedan på summan 11000 av 4 personer. Nu dras den till tingsrätten och åklagare väckte åtal mot mig att jag begick gärningar med uppsåt. Vad betyder det? Jag blir också kallad til kriminalvården innan tingsrätt . Jag har 3 frågor 1) det står att jag begick gärningar med uppsåt . Blir det fängelse straff dock det är inte så stor summan och jag är ostraffad innan. Det är första gång . 2) jag ska till kriminalvården (det står att de hjälper tingsrätten att hitta en lämplig straff mot mig ) och barn inblandade3) inblandar socialen för jag har små barn .? Mvh
Binh Tran |Hejsan! Tack för du vänder dig till oss. Jag ska besvara din frågor det bästa jag kan. Fråga 1 - Vad är uppsåt och kommer du dömas till fängelse? Uppsåt betyder om du gjorde de olagliga gärningarna med mening. Alltså att du visste vad du gjorde när du tog pengarna från de 4 personerna. Om det blir fängelsestraff i detta fall blir svårt att bedöma. Påföljden vid bedrägeribrott är högst 2 års fängelse. Det finns dock många fall där bedrägeri döms till villkorlig dom och böter istället för fängelse. Dock kan detta variera beroende på omständigheterna. Vad jag har fått enligt dina uppgifter är att det var för 4 års sedan och att det var 4 personer och totalt 11 000kr. Enligt dessa uppgifter skulle jag tro att du döms till villkorlig dom och böter istället för fängelse. Faktumet att du har barn kan även spela roll i påföljdsbedömningen. Som sagt har jag dock inte fullständiga uppgifter för att göra en fullständig bedömning. Fråga 2 - Angående kriminalvården. Jag tolkar din fråga som att du undrar varför du ska till kriminalvården. Enligt tingsrätten är det på grund av att de ska kunna hitta en lämpligt straff för dig. De vill, med detta, utreda om påföljden ska bli villkorlig dom eller fängelse för dig. Vad som kan besluta detta är utanför juridiken och därmed utanför min expertis.Fråga 3 - Blir socialen inblandande? Om du är ensam vårdnadshavare till dina barn och tingsrätten bestämmer att döma påföljden till fängelse så kommer du inte kunna utöva vårdnaden över dina barn den tiden du befinner dig i fängelset. I så fall kommer socialen att hitta en lämplig, tillfällig, vårdnadshavare som kan utöva vårdnaden av dina barn så länge du befinner dig i fängelset. Blir påföljden villkorlig dom, så kommer du inte vara i fängelset utan du kommer kunna ta hand om dina barn och därmed blir inte socialen inblandande. Hoppas jag har kunnat hjälpa dig och ha en fortsatt bra dag!Allt gott.

Vad är straffskalan för bedrägeri?

2018-02-12 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |HejJag är misstänkt för bedrägeri för totalt 11000 av 4 personer. Vad blir det för straff ? Ostraffad innan. Mvh
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt att säga vad det blir för straff exakt. Men straffskalan hamnar på sex månaders fängelse upp till två års fängelse (9 kap. 1 § brottsbalken). Så troligtvis får du ett fängelsestraff. I Sverige behöver du dock bara sitta 2/3 av ditt straff. Så säg att du får sex månader så kommer du komma ut efter endast fyra månader. Vänligen

Sälja annans egendom utan medgivande

2018-02-08 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo separerade 2015. Vi kom överens om att jag hade saker kvar som skulle hämtas i efterhand, lite småprylar samt två cyklar varav en fick jag av en vän. Vi har minst sagt dålig kommunikation och har genom överenskommelse med socialen hans syster som tredje part som för talan mellan oss. Nu så har jag sett att hans nya tjej har sålt mina saker på facebook och när jag konfronterade honom att jag ville hämta mina cyklar så har han sålt de. Kan jag gå vidare med detta juridiskt?Vänligen Sanna
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Det finns flera element i din fråga som kräver en del steg, och utfallet kommer att vara beroende av alla stegen. Om det är så att cyklarna var att anse som din egendom kan det ha begåtts ett brott som heter häleriförseelse. För att något av de här brotten ska ha begåtts så krävs det att ett förbrott ska ha ägt rum, det vill säga att din sambo stal cyklarna i juridisk mening och sedan sålde dem. Överenskommelsen Till att börja med så är alla avtal giltiga, skriftliga som muntliga (även om muntliga är svårare att bevisa). Har ni avtalat om att cyklarna är dina och att du ska hämta dem är detta alltså ett giltigt avtal. Under förutsättning att det har förelegat ren accept så att avtalet blir bindande, 1 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, se https://lagen.nu/1915:218. Eftersom avtalet har tillkommit efter att ni separerat räknas det inte som ett samboavtal, då samboavtal måste träffas före eller under samboförhållandet, 9 § Sambolag (2003:376), se https://lagen.nu/2003:376. Obehörig ägare säljer cyklarnaHärleriförseelse är när en obehörig genom brott har tillägnad sig en egendom och sedan säljer den, det krävs alltså ett förbrott, 9 kap 7 §, Brottsbalk (1962:700), BrB, se https://lagen.nu/1962:700. Härleriförseelse är ett brott där gärningsmannen inte behövde ha uppsåt (ha ett medvetet syfte att begå brottet), utan det räcker med oaktsamhet (orsakat brott genom vårdslöshet eller oförsiktigt handlande), NJA 1978 s. 291. Det här innebär alltså även om din före detta sambo var omedveten om att han begick brottet så kan han anses vara skyldig. Förbrottet i det här fallet skulle i så fall vara olovligt förfogande, vilket innebär att den som har äganderätten (du) till saken (i det här fallet cyklarna) har berövats rätten till dessa, och att gärningsmannen vid tidpunkten hade saken i sin besittning, 10 kap 4 § BrB. Din sambo hade cyklarna i sin besittning eftersom de var hemma hos honom, han har alltså missbrukat situationen där han har saken i sin besittning. Det blir egenmäktigt förfarande eftersom att de specificerade cyklarna (just de cyklarna, och inte bara cyklar) var din egendom på grund av äganderätt och avtal. SammanfattningsvisSammanfattningsvis ser det ut som att det finns en juridisk grund för att din före detta sambo har begått en brottslig gärning genom att sälja dina cyklar. Det här svaret är utifrån att det avtal som föreligger ger dig äganderätt till cyklarna, eller att du på annat sätt kan bevisa att cyklarna var din egendom och inte er gemensamma, eller att cyklarna inte har införskaffats för gemensamt bruk. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Straff för bedrägeri och att få tillbaka barnen efter fängelsestraff

2018-02-02 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |HejJag blir anmällt för 4 bedrägeri samtidigt för summan 14000. Ifall blir jag dömd för straff . Blir det fängelse ? Jag har 2 små barn och är En ensam kvinna. Om jag hamna i fängelse och hur ska det bli med barnen och efter jag har suttit i fängelse färdigt. Kan jag ta tillbaka barnen? Mvh
Jessica Khoo |Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Eftersom det rör sig om brott blir Brottsbalken (BrB) tillämplig för påföljdsutredningen. Val av påföljdBedrägeri, 9:1 BrB, är ett brott som bara har fängelse i straffskalan. Beroende på vad åklagaren väljer att väcka åtal på för grunder skulle även bedrägligt beteende, 9:2 BrB, kunna bli aktuellt och här ingår även böter i straffskalan. Detta innebär dock inte att den som döms för bedrägeri av normalgraden alltid kommer att hamna i fängelse, påföljden kan istället bli villkorlig dom eller skyddstillsyn. Ibland är dessa påföljder lämpligare, såklart förutsatt att de finner att det inte finns risk för att du fortsätter med brottsliga gärningar. Om domstolen anser att det inte är så stor risk att du fortsätter begå brott kan en sådan typ av påföljd utdömas, se 30:7 och 30:9 BrB.Vid domstolens bedömning om påföljden för brottet tas hänsyn till alla påverkande faktorer såsom förmildrande och försvårande omständigheter i 29 kap BrB. Dessa kommer att peka dem i riktning mot antingen fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn beroende på brottets allvar. Jag har inte möjlighet att fastställa vad domstolen skulle välja att döma ut för påföljd. Återförenas med barnen Du kommer inte att förlora vårdnaden om dina barn såtillvida ingen väcker talan om ändring i vårdnaden. Således tror jag att du, även om du skulle få utdömt ett fängelsestraff, har goda möjligheter att återförenas med dina barn. Återföreningsprincipen, alltså att barn som skiljs från sina föräldrar ska återförenas med dem, är stark inom svensk rätt och om du sköter dig under tiden för avtjänande av straff. Men även detta är svårt för mig att bedöma då jag inte har uppgifter rörande dig som förälder. Jag hoppas att du fick lite vägledning i din fråga. Skulle du behöva mer hjälp är du välkommen att ställa en ny fråga här. Vänligen,

Försök till bedrägeri av ett golvslipningsföretag

2018-02-13 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Vi anlitade en firma för att slipa golven i vår lägenhet. Vi skulle vara bortresta utomlands när slipningen skulle utföras vilket firman visste. Jag fick ett telefonsamtal från firman att golven i tre av lägenhetens rum förstörts vid slipningen och att parketten inte tålde att slipas den var för tunn. Golven i ett av rummen "gick kanske att rädda" men hall o innerhall var sprucket och förstört. Det framgick att man inte kunde ha det så utan nytt golv behövde läggas till kostnad av 25000 (de mailade en offert). Jag fattade misstanke och bad en granne som hade nyckel gå och fotografera golven - de såg normala ut - jag blev väldigt konfunderad då han som ringde sagt de var förstörda och behövde läggas om. Vi mailade o sa "vi vill inte ha nya golv inlagda" då jag inte längre litade på firman. Nu är vi hemma och golven som "var helt förstörda och behövde läggas om" ser normala ut. De försökte lura oss och visste vi var bortresta! Är detta bedrägeriförsök? Vad kan/bör vi göra? Vi har inte betalt golvslipningsföretag ännu och sagt att vi vill inte betala då ni säger ni har förstört våra golv.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar er fråga som att ni har anlitat en firma som ska slipa era golv medan ni var på semester. Under denna tid har de ringt och försökt få er att betala 25 000 kr grundat på att era golv förstördes vid slipningen och firman ville lägga nya golv till detta värde. Faktum var att golven inte alls var förstörda, utan ni misstänker ett bedrägeriförsök av firman. Bestämmelser om bedrägeri samt försök till detta finns i Brottsbalken (BrB). Rör det sig om ett bedrägeriförsök? För att det ska räknas som bedrägeri måste det röra sig om att firman har vilselett er för att få er att begå en handling, vilken innebär vinning för dem och förlust för er. Eftersom firman ljög om att golven var förstörda när de ringde till er och bad om en överföring av 25 000 kronor anser jag att det rör sig om ett vilseledande. Vilseledandet hade, om det gick igenom, även inneburit en vinning för firman och förlust för er i samma utsträckning. Med andra ord anser jag att det rör sig om bedrägeri, 9 kap. 1 § BrB.Frågan som återstår är om bedrägeri är kriminaliserat på försöksstadiet, vilket det är, 9 kap. 11 § BrB. För att firman ska kunna dömas för bedrägeriförsök krävs det dock att de har gjort det med flit. Med tanke på att ni var på semester och inte hade tillgång att kontrollera att deras lämnade uppgifter var sanna är det mycket som talar för att de ville utnyttja situationen. De hade med största sannolikhet ingen tanke på att ni skulle be era grannar att undersöka om golven faktiskt var förstörda, så enligt mig rör det sig om ett avsiktligt handlande från firmans sida. Möjligheten att de har ringt till "fel" person kvarstår eller att den som ringde er hade oriktiga uppgifter och begick ett misstag, men av din fråga att döma verkar inte så vara fallet. Det rör sig med andra ord om ett bedrägeriförsök på den grunden att det förelåg en fara för att ni skulle ha litat på deras information och därmed blivit bedragna på era pengar. För detta kan den som utfört brottet dömas till fängelse i upp till två år, 23 kap. 1 § BrB.Vad ska ni göra? Mitt råd till er är att polisanmäla händelsen och säga att det rör sig om ett bedrägeriförsök. Med tanke på att firman har gjort detta mot er finns det mycket som talar för att de har gjort samma sak tidigare eller i vart fall kommer göra det. Det är därför viktigt med en polisanmälan för att förebygga att andra drabbas, liksom för att göra rätt för er själva. En polisanmälan gör ni lättast genom att besöka polisstationen eller kontakta dem på telefonnummer: 114 14. Ni har även rätt att hålla inne betalningen under tiden som detta utreds, 19 § Konsumenttjänstlagen.Sammanfattning Med tanke på att golvslipningsfirman har vilselett er genom att ljuga om att ert golv var förstört och därmed försökt få er att betala pengar har de gjort sig skyldiga till bedrägeriförsök. Mitt råd till er är att polisanmäla händelsen och hålla inne betalningen under denna tid samt informera polisen om även detta så de får det dokumenterat.Jag hoppas att det löser sig för er och att detta svar var er till hjälp. Hör gärna av er igen om ni undrar något annat.Vänligen

Häleri vid köp av stulna bank/kreditkortsuppgifter

2018-02-10 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Är det olagligt att köpa stulna bank/kreditkortsuppgifter givet att man inte använder dessa till något alls?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga är om det utgör ett brott att köpa stulna bank/kreditkortsuppgifter trots att man inte har för avsikt att använda dem. Bestämmelser om din fråga hittar vi i Brottsbalken (BrB).Begås ett brott?Av din fråga att döma utgår jag från att den som köper bank/kreditkortsuppgifterna vid tillfället är medveten om att de är stulna. Faktum är att trots det att personen i fråga inte har för avsikt att använda uppgifterna gör han/hon sig skyldig till häleri. Häleri innebär att man tar något i befattning som man vet är fråntaget en annan vid brott och därigenom förhindrar att offret får sina saker tillbaka. För att dömas för häleri krävs det att det man tar i befattning, som sagt, är fråntaget en annan vid brott, 9 kap. 6 § 1 p BrB. Enligt lagen kan man inte dömas för stöld om det man tar inte har ett ekonomiskt värde på marknaden. Detta innebär att ett olovligt tagande av bank/kreditkortsuppgifter omöjligt kan utgöra stöld, då dessa uppgifter inte finns att tillgå på marknaden och således inte har något ekonomiskt värde, 8 kap. 1 § BrB. Vid dessa fall brukar man istället dömas för egenmäktigt förfarande, vilket innebär att man olovligen tar något som är en annans och därigenom hindrar ägaren från att använda det tagna. Det berörda behöver inte enligt detta brott ha ett ekonomiskt värde, 8 kap. 8 § BrB.Sammanfattning och råd Med detta sagt är bank/kreditkortsuppgifterna tagna via brott (egenmäktigt förfarande) och därmed gör en kommande förvärvare av uppgifterna sig skyldig till häleri trots det att han/hon inte använder uppgifterna. Häleri kan ge fängelsestraff i upp till två år beroende på omständigheterna i övrigt, 9 kap. 6 § 1 p. BrB. Jag antar att detta var en hypotetisk fråga, men oavsett det är mitt råd att aldrig ta något i befattning som du vet/tror tillhör en annan. Faktum är att du kan dömas till häleriförseelse (en lindrigare form av häleri) om du tar något i din befattning som är fråntagen en annan via brott, även om du inte vet det. Det räcker med att du borde ha insett att saken i fråga är fråntaget en annan olovligen via brott för att du kan dömas till häleriförseelse. Detta kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader, 9 kap. 7 § BrB.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och hör av dig igen om du undrar något annat!Vänligen

Bedrägeri vid byte av prislappar

2018-02-06 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hejsan! Jag var inne i en butik oh bytte prislapp på en vara för 1499kr till en likanda men billigare vara till 499kr. Blivit kontaktad nu i efterhand då de fick mig på kamera och blivit polisanmäld. Är tidigare straffad i början av 2014 för 2st grova brott oh några mindre och dömdes till föngelse i 2år och 4månader då jag bara var 19år, sen ett ringa narkotika brott och ringa innehav 2016. Vad kan jag förvänta mig för straff på detta ? Jag Är 23år idag med jobb och sambo oh fixat till mitt liv bra bortsätt från denna dumma sak nu.
Elin Forsberg |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har fått betala mindre för en vara genom att byta varans ursprungliga prislapp med ett värde på 1499 kr mot en annan prislapp med ett värde på 499 kr. Bestämmelserna som reglerar bedrägeri och annan oredlighet hittar du i brottsbalken (BrB) 9 kap. BedrägeriFör att bedrägeri ska anses föreligga krävs det att en person genom vilseledande förmår en annan person till handling eller underlåtenhet, vilket innebär en vinning för den som vilseleder och en skada för den som blir vilseledd, BrB 9 kap 1 §. Eftersom du har bytt ut en varas ursprungliga prislapp mot en annan med ett lägre värde anses du genom vilseledande förmått butikspersonalen att sälja varan till ett lägre pris än det ursprungliga. Detta har inneburit en vinning för dig då du fått betala 1000 kr mindre för varan, och en skada för butiken då de fått en minskad försäljningsinkomst på 1000 kr. Du har därmed gjort dig skyldig till bedrägeri. Ringa bedrägeriEftersom värdet av din vinning är 1000 kr kan domstolen komma att bedöma brottet som ringa och därmed döma dig till ringa bedrägeri, BrB 9 kap 2 §. Enligt praxis kan viss vägledning vad gäller värdegränsen för skadans omfattning hämtas från den värdegräns som utvecklats mellan stöld och snatteri, vilket anses vara 1000 kr. Denna värdegräns anses dock enligt doktrinen ligga lägre än värdegränsen mellan ringa bedrägeri och bedrägeri. Detta innebär att du troligtvis kommer att dömas för ringa bedrägeriStraffet för ringa bedrägeri är böter eller fängelse i högst sex månader, BrB 9 kap 2§. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Tidpunkten för fullbordan av bedrägeri

2018-02-01 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag har polisanmält en tjej som har bedragit mig på facebook, genom att inte skicka en bok som jag köpt av henne genom en kurslitteratur-säljgrupp. Jag har också gått ut olika säljgrupper på facebook och varnat för henne. Nu har hon för över pengarna för boken som jag skickat, och säger att hon anmält mig för ärekränkning(vilket bara är ett samlingsnamn)Ska jag dra tillbaka min anmälan eftersom jag fått tillbaka mina pengar?
Daniel Shin |Hej!Eftersom jag inte känner till alla omständigheter kring situationen kan jag inte uttala mig om brottet bedrägeri - eller mer sannolikt ringa bedrägeri - faktiskt är aktuellt. Däremot spelar det för brottets fullbordan ingen roll huruvida hon skickade tillbaka pengarna eller inte. Du har dock i och med återbetalningen ingen rätt till skadestånd, men polisanmälan är högst relevant.Den som genom vilseledande leder någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde döms för bedrägeri, 9 kap. 1 § brottsbalken. 2 § gäller om brottet varit ringa. Till synes har alltså brottet fullbordats sedan hon lurade dig att överföra dina pengar, om hon från början hade som uppsåt att vilseleda dig. Eventuellt kan återbetalningen ha betydelse för straffet hon skulle komma att åka på - men din polisanmälan bör du inte dra tillbaka då brottet redan har skett. "Ärekränkning"För brottet förtal (5 kap. 1 § brottsbalken) döms den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Att utpeka någon som bedragare skulle typiskt sätt falla under bestämmelsen. Dock finns det ett undantag som anger att om det var försvarligt att lämna uppgifterna samt du kan visa att uppgifterna var sanna eller hade skälig grund för den, ska du inte dömas till förtal. Försvarligt kan det vara då någon beter sig på ett sådant sätt att det kan finns risk att den kan komma att göra samma sak igen - som i ditt fall där du endast varnade för personen. Du kan också styrka att uppgifterna är sanna eller hade skälig grund för den. Såvitt jag kan se är hennes polisanmälan mot dig alltså tomt begrundad och den kommer inte ha någon framgång.Jag hoppas du fick svar på din fråga!