Om bedrägeri på facebook

2015-01-25 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Om jag har en kompis som skaffade ett facebook konto 2009 när hen var 13 år i ett påhittat namn med en bild på en annan person (bilden är på en person från ett annat land). Och har använt kontot ibland sedan dess för att skriva med andra. Sen efter ett tag så erbjuder en person som hen skriver med att betala mat åt personen och för över pengar till hens kontot.. är detta ett brott? och hur kan hen straffas i sådana fall. Den här personen som förde över pengar till hen för mat har även erbjudit sig föra över pengar till annat som t.ex. kläder etc. Men hen har inte frågat personen om att få pengarna utan personen har själv erbjudit. Vad jag kunnat söka mig till så är bedrägeri det närmsta, men det står att det ska ske genom egen vinning. Men hens syfte var inte att få pengar, utan att skriva med andra anonymt. Min fråga är som sagt, vad klassas händelsen till för brott och hur kan hen straffas.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!För att din väns handling ska anses som bedrägeri så krävs det att din vän har vilselett den andre personen, att vilseledandet var anledningen till att den andre personen överförde pengar och att din vän därigenom har fått ekonomisk vinning och den andre personen har drabbats av en ekonomisk förlust (Brottsbalk (1962:700) 9:1 första stycket).Ett vilseledande kan avse varje förvrängt faktum, inklusive att din vän har utgivit sig för att vara någon annan genom sin bild på facebook och därmed fått den andre personen att tro att din vän var någon annan. Eftersom det dock inte framgår av din beskrivning att anledningen till att den andre personen skickade pengar var att han trodde på din väns lögn om att han var personen på bilden så talar det mot att gärningen ska anses som bedrägeri. Vidare så måste de olika villkoren för bedrägeri alla täckas av din väns uppsåt för att gärningen ska anses som brott (Brottsbalk 1:2 första stycket). Eftersom din väns avsikt var att skriva anonymt med andra människor så kan det tala mot uppsåt, och därmed mot att gärningen ska anses som brott.Notera dock att foton normalt omfattas av upphovsrätt, vilket framgår av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 § punkt 6. Upphovsrätt omfattar en ensamrätt för fotots upphovsman att bland annat göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis genom överföring via en dator eller smart mobil från en annan plats än där allmänheten kan ta del av fotot (Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 2 § första stycket och tredje stycket, punkt 1). Om din vän inte har fått samtycke från upphovsmannen att använda hans foto för sin profil på facebook så inkräktar han på upphovsmannens ensamrätt i detta avseende och kan därmed dömas till böter eller fängelse i högst två år, under förutsättning att han har gjort det av grov oaktsamhet (Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 53 § första stycket).Notera också att om din vän eventuellt skulle anses ha begått bedrägeri eller inkräktat på upphovsmannens ensamrätt att tillgängliggöra fotot för allmänheten innan han hade fyllt 15 år så kan han inte dömas till påföljd (Brottsbalk 1:6). Med vänlig hälsning

Förskingring av dödsboegendom

2014-12-26 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Min bror gick bort denna sommar och jag och mina 2 syskon är dödsbodelägare. Jag valde en vän som ombud,han har dessutom utgett sig för att vara jurist fast han inte är det på riktigt,Det har jag tagit reda på nu,Jag fick fullmakter från mina syskon att ordna bouppteckningen,jag gav fullmakt till min vän så att han skulle betala alla räkningar,sitt arvode,det fanns ca 200.000kr på min brors bankonto,vad jag kan se har min vän gjort en överföring på 45.000kr från min brors bankonto till min väns fru.Jag har dessutom fått ett betalningskrav från Fonus på begravningen på 15.000kr som inte har blivit betalt,Jag har inte heller fått någon redovisningen så att jag kan se att alla räkningar faktist är betalda.Jag har beställt kopia på bouppteckningen från Skatteverket. Jag vill ha rådgivning om vad jag ska göra? Är rädd för att jag har blivit utsatt för ett bedrägeri/förskingring.Jag har rättskydd i min hemförsäkring gäller den för sånt här? Mvh Jan Eriksson
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Som du säger finns det möjlighet att du har blivit utsatt för förskingring. Detta brott (se 10 kap. 1 § Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700) förutsätter att någon exempelvis genom avtal på något sätt hanterar annans egendom eller pengar men tillägnar sig eller gör något annat tillåtet med egendomen samt att det uppstår vinning för den förskingrande (eller annan) och skada för den egendomen tillhör. Om din vän har flyttat över pengar från din brors bankkonto till sin fru utan att ersätta pengarna eller att det rörde hans arvode eller dylikt (Kort sagt: Om det föll utanför fullmakten) rör det sig om förskingring. Av din fråga framgår att det dessutom kan röra sig om mer pengar.Eftersom det finns risk att det rör sig om ett brott är förstås en möjlighet att polisanmäla det. Den som har begått ett brott och blir dömd, är även ersättningsskyldig för den skada som har orsakats. Vanligen kommer dessutom åklagaren att driva skadeståndsanspråket, så det skulle du inte behöva sköta själv. Om det nu ändå inte skulle bli så att åklagaren drev ditt anspråk, skulle säkerligen rättsskyddet täcka åtminstone en del av kostnaderna för att driva målet. Det bästa du kan göra är att höra av dig till försäkringsbolaget och fråga hur mycket som täcks och så vidare, men att ersättning kan fås till en del är nästan självklart. Det kan även vara bra att veta att den som "förlorar" rättegången som huvudregel ersätter motparten för rättegångskostnaderna, så det kan även täckas på den vägen.Sammanfattningsvis:Det verkar röra sig om förskingring. Du kan polisanmäla det inträffade, och om det går till rättegång driver åklagaren även skadeståndstalan.I första hand kan det dock vara bra att konfrontera din vän med vad du vet. Om han inte kan komma med en rimlig förklaring till vad som har hänt, kan du naturligtvis försöka få honom att betala tillbaka pengarna självmant.Lycka till! Om du undrar något mer är det bara att återkomma!Hälsningar,

Bedrägeri och tvegifte

2014-12-22 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej jag har två stycken fall jag skulle behöva ha hjälp med.Fall 1: Anna fyller 18 år om en vecka. Alla hennes kompisar har redan fyllt år och hunnit utforska de flesta av stadens barer och klubbar. Den här helgen är dock speciell för Annas favoritband spelar i stan. Alla kompisar tjatar på henne och efter ihärdig övertalning från kompisen Sara bestämmer sig Anna för att följa med. Lösningen på åldersproblemet är att Anna och hennes storasyster Lisa är väldigt lika. Lisa är dessutom utomlands men har glömt sitt körkort kvar hemma och det lånar Anna. Anna resonerar som så att eftersom hon fyller 18 år så pass snart, är det ju ingen fara. Hon beställer biljetetter på faktura i systerns namn samt går på krogen där spelningen sker men åker således fast i krogkön. Vad händer?Fall 2: Erik och Jonna träffas på en semesterresa på Bahamas och blir kära. Jonna är sedan tidigare gift och hennes make, som arbetade som sjöman, försvann i samband med att hans skepp förliste för två år sedan. Jonna har under hela tiden som mannen varit borta tills idag varit sjukskriven för psykiska besvär och sorg. Både Jonna och Erik känner dock nu att de är helt rätt för varandra, Jonna är kär och de förlovar sig och gifter sig på Bahamas. Jonna känner att det är rätt att nu gå vidare. Efter ytterligare tre år på Bahamas så dyker Jonnas första make upp igen vid huset – livslevande och blir tokig på vad hon har gjort. Hon är fortfarande gift med honom på pappret. Jonna inser nu sitt misstag och både hon och Erik överlämnar sig till polisen. Vad händer?
Tova Thuresson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina juridiska spörsmål!Fall 1: Då Anna lånar Lisa kort utan den senares vetskap och beställer biljetter på faktura i systerns namn bör hon göra sig skyldig till bedrägeri enligt 9 kap 1 § Brottsbalken (BrB). För bedrägeri döms den som "vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är". Anna har vilselett företaget som säljer biljetten då de tror att de säljer biljetten till Lisa. Det är också fråga om en vinning för Anna (gärningsmannen) och en ekonomisk skada för företaget, då de kan ges en sämre fordran. Detta innebär att bestämmelsen om bedrägeri i 9 kap 1 § BrB kan aktualiseras. Om biljetterna köps på nätet kan det vara fråga om datorbedrägeri i st 2. När Anna sedan använder körkortet för att komma in på krogen gör hon sig skyldig till missbruk av urkund enligt 15 kap 12 § BrB.Fall 2: Tvegifte begås om någon ingår äktenskap och därvid antingen redan är gift eller gifter sig med någon som är gift. Det finns alltså två gärningsmän vad gäller tvegifte (se 7 kap 1 § BrB). I detta fall är Erik och Jonna att betrakta som gärningsmän men frågan är om de kan göras ansvariga. I 1 kap 2 § BrB uttalas att brottet kräver uppsåt om inte annat är föreskrivet. Beträffande tvegifte i 7 kap 1 § är inte annat föreskrivet, vilket innebär att brottet tvegifte kräver uppsåt. I detta fall skulle det kunna argumenteras för att Erik och Jonna inte misstänker att den första maken lever och att det därmed föreligger uppsåtsbrist. Detta leder då till att de ej kan hållas ansvariga för brottet.Med vänlig hälsning,

Straff för bedrägeri/förskingring

2014-12-12 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag hoppas att ni kan svara på detta: Nu är det så att jag känner en person som har tagit pengar av en brukare. Denna person blev av med sitt jobb. Men denna person har erkänt brottet till den drabbade och det rör sig om ca 40000 kronor tror jag att det är. Nu så har den drabbade gjort en polisanmälan på personen, fast personen hade lovat inte göra det för personen ska få tillbaka sina pengar. Nu undrar denna person vad som händer? Hur går polisens utredning? Denna person har ej berättat för sin familj hur den blev av med sitt jobb? Men det är så att denna person kan ej sitta i ett fängelse för denna person har ett barn med sarkilda behov och ingen annan kan ta hand om barnet. Jag undrar om detta inte blir villkorligt/böter. För denna person är ej straffad förrut. Jag hoppas att ni kan svara på denna fråga?
Christopher Escalante |Hej!Utifrån de omständigheter du beskriver så anser jag att brottet skulle kunna vara bedrägeri 9 kap. 1§ brottsbalken (BrB) eller förskingring enligt 10 kap. 1§ BrB. Det skulle även kunna vara stöld enligt 8 kap. 1§ BrB, men jag bedömer de två första som mer troliga då det rör sig om en förtroendeställning mellan gärningsman och den drabbade. För bedrägeri/förskingring är straffet för normalgraden satt till högst 2 års fängelse. Vid grovt brott gäller en straffskala från 6 månader till 6 års fängelse. Gällande vad som kommer hända är att en åklagare efter polisens utredning och anmälan förmodligen kommer att välja att åtala personen för något av ovanstående brott. Därefter följer en rättegång där domstolen ska avgöra skuldfrågan. Det är tyvärr i princip omöjligt för mig att genom detta forum och den information som finns att tillgå att svara på vad domstolen kommer fastställa straffet till ifall den finner den åtalade skyldig (om åklagare väcker åtal). Det som kan nämnas är dock att fängelse ses som en sista utväg och aktualiseras oftast inte förrän straffvärdet överstiger 12 månaders fängelse, i den mån det inte rör sig om artbrott, vilket förmögenhetsbrott inte är. 30 kap. 4§ BrB. Vänligen,

Utpressning och förtal

2014-12-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag har prata med en tjej på 14 på en chattsida för nån vecka sedan, hon ville snabbt gå över till skype och efter ett tag blev samtalen lite sexuella, hon ställde frågor om sex, vad jag gillade etc. Jag svarade och vi har pratat lite om sex ett par dagar. Jag har aldrig fått bekräftat att hon verkligen var 14 annat än va som stod på sidan,vi har aldrig pratat på tel,inga bilder har utväxlats. Hon har deltagit i samtalen på samma sätt som jag och aldrig sagt ifrån på nått sätt.Nu har jag blivit uppringd av en "släkting" som vill anmäla mig om jag inte "gör rätt för mig" o betalar ersättning, annars ska jag oxå hängas ut som pedofil på nätet o till min familj etc. Bästa tillvägagångssätt för mig ?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med kan ditt handlande med den 14-åriga flickan utgöra ett brott. Jag vet inte detaljerna kring era diskussioner, hur gammal du är eller hur situationen upplevdes för flickan. Du bör vara medveten om att det kan ses som till exempel sexuellt ofredande, 6 kap. 10 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1).Gällande släktingens handlande kan det ses som utpressning, 9 kap. 4 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P4S1). Släktingen kräver pengar och hotar med en brottslig handling, i det här fallet förtal. Att släktingen säger att den vill anmäla dig är inte brottsligt, däremot är att kräva pengar och hota med uthängning ett brott. Om du betalar leder det ju till vinning för släktingen och skada för dig vilket gör att rekvisiten för utpressning uppfylls. Att släktingen hotar med att hänga ut dig som pedofil på internet och till din familj skulle om det utfördes vara förtal, 5 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). Släktingen utpekar dig som brottslig eller åtminstone klandervärd i ditt levnadssätt för en större krets av personer.Vad du ska göra är svårt för mig att tala om för dig men jag kan berätta vad som kan göras från båda sidor och sedan får du bedöma själv vad du vill göra. Ditt handlande kan som sagt ses som ett brott vilket du kan anmälas och möjligtvis dömas för. Släktingens handlande utgör brott eller åtminstone försök till brott eftersom det inte har genomförts än. Du kan vända dig till polis och anmäla släktingen för dennes handlande.Med vänliga hälsningar,

Bedrägeri?

2014-12-26 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |A har till min kompis S (som inte alltid hänger med och han är 30 år) sålt en bil, han sa att det var en tävlingsbil som används av den berömde bilföraren Ayrton Senna. S betalade A 100 000 kr för bilen. Det visades sig sedan att bilen (efter att S konsulterat sin Pappa) egentligen var en bil anpassad för tävling för snyggaste bilar, dock stämde det att Ayrton Senna faktiskt använt den en gång när han gjorde en uppvisningsshow hos Snygga bilar MB Firman. Pappan lyckades sälja bilen åt Min vän S för 130 000 kr och därefter hotade hon A med polisanmälan för bedrägeri. Vad säger lagtexten om bedrägeri i detta fall? Hjälp mig ! Är det frågan om bedrägeri?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Brottet bedrägeri regleras i 9 kap. 1 § brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700. För att kunna dömas för brottet i fråga krävs att någon genom ett vilseledande förmått någon till en disposition(dvs handling alt. underlåtenhet att handla) som lett till vinning för den som vilselett och skada för den vilseledde. Egentligen är det tillräckligt som skada att det förelegat en beaktansvärd risk för slutlig förlust. Det är väldigt svårt för mig att utifrån den utifrån Du angett att säga om det rör sig om ett bedrägeri eller inte. Viktigt att veta är vad som sades under deras "möte" och vilka förutsättningar som lades upp inför köpet. A har inte ljugit om att Senna körde bilen, således föreligger inget vilseledande! Eventuellt kan han ha förskönat vissa saker om bilen och dess tidigare förare, men detta är något som generellt sätt är accepterat. Vidare är jag av den uppfattningen att inga skada har uppkommit!Alla rekvisit i brottsbestämmelsen måste vara uppfyllda för att brottet skall aktualiseras, så är ej fallet här!Hoppas Du fått svar på din fråga!

Försök till bedrägeri

2014-12-21 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |jag har anmält min bild till försäkringen efter en singelolycka, bilen hade råkat ut för en till olycka innan och då var den bara trafikförsäkrad, bilen gick och använda så jag teckande fullförsäkring, sedan råkade jag som sagt för en singel olycka, nu har försäkringen skickat ärendet till polisen för utredning av försök till försäkringsbedrägeri, det enda beviset jag har är journal från sjukhuset. kommer jag att bli dömd till bedrägeriförsök eller är det värd att skaffa sig en advokat att göra en anmälan på försäkringsbolaget? vad blir det för straff ifall om jag blir dömd. värdet av bilen handlar om 18 000 _ 20 000 kr
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Jag kommer nedan att redogöra för de förutsättningar som krävs för att brottet skall kunna aktualiseras.Försök till bedrägeriBrottet bedrägeri regleras i 9 kap. 1 § brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700. För att ansvar skall utdömas krävs att Du genom ett vilseledande förmått någon annan till en disposition(någon form av handling alt. underlåtenhet att agera) som lett till en vinning för dig samt skada för den vilseledde. Brottet har inte fullbordats i ditt fall och således aktualiseras istället frågan om Du eventuellt skulle kunna stå till svars för ett försök till bedrägeri. Att försök till bedrägeri är straffbelagt ser vi i 9 kap. 11 § samt 23 kap. 1 §. De förutsättningar som skall vara uppfyllda för att Du skall dömas för brottet i fråga är:* Uppsåt såsom fullbordat brott- det så kallade överskjutande uppsåtet. Detta uppsåt prövas i förhållande till de rekvisit som finns i bedrägeribestämmelsen. Det är svårt att säga om Du uppfyllt dessa med uppsåt! Jag kan kort sammanfattat säga att, om Du med syftet att få ut försäkringspengar försökt vilseleda försäkringsbolaget, och detta försök skulle leda till en ekonomisk vinning för dig samt en likvärdig ekonomisk förlust vid ett fullbordat brott(räcker i princip med att det skall uppkomma en beaktansvärd fara för slutlig förlust för försäkringsbolaget), så är uppsåtet uppfyllt. * Försök skall vara särskilt föreskrivet- se 9 kap. 11 § samt 23 kap. 1 §.* Du skall ha påbörjat ett brott som ej fullbordats- man talar här om att den så kallade "försökspunkten" skall vara uppnåd. Vid försäkringsfall av ditt slag brukar försökspunkten i praktiken anses vara uppnådd då man sänder in en blankett/skrivelse till försäkringsbolaget om att få ut försäkringspengar för en olycka. Jag tolkar att Du sänt in en skrivelse av detta slag!* Brottet bedrägeri har ej fullbordats!* Konkret fara skall ha förelegat för brottets fullbordan alt. varit uteslutet på grund av tillfälliga omständigheter- i praktiken har domstolarna varit väldigt extensiva vid bedömningen om fara förelegat eller inte. I ditt fall skulle jag säga att faran var utesluten på grund av den tillfälliga omständigheten att försäkringsbolaget "kom på dig". Detta försök kan likväl vara straffbart även om det inte förelåg en konkret fara för bedrägeriets fullbordan!Jag har ovan redogjort för de förutsättningar som krävs för att kunna fällas för brottet försök till bedrägeri. Om Du uppfyllt dessa förutsättningar är omöjligt för mig att säga utifrån de uppgifter Du angett. Jag hoppas ändå att jag kunnat bistå dig med någorlunda bra hjälp!Med vänlig hälsning, 

Utpressning på pengar

2014-12-01 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag kan anmäla en kvinna för förolämpningar. Då hon säger att jag ljuger fast jag inte gör det, hon kommer med hot som tex att hon och en till ska söka upp mig och ha ett snack. Sagt åt henne att jag mår psykiskt dåligt och varit till läkare för de, men nu då hon fortsätter så funderar jag på att skriva in mig på psyk. Hon kräver mig på pengar jag inte har, fast vi i från början kom överrens att jag skulle få göra en avbetalning i den mån jag kan betala henne. När jag frågar henne hur mycket det är kvar som jag är skyldig får jag inget direkt svar, utan hon tycker att jag ska ha koll själv. Och de är sant, hade jag orken/energin så skulle jag ha de. Men den går hela tiden åt till att må så pass bra att jag kan gå ut och till skolan. Var inneboende hos henne ett tag, därav är ja skyldig henne pengar. Men finns inget papper påskrivet att jag har varit det. Eller är detta psykiskt misshandel? Tack för svar
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Jag kommer nedan att redogöra för det brott jag anser kan aktualiseras i detta fall. Brottet utpressning torde kunna vara aktuellt, se 9 kap. 4 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. För detta krävs att personerna genom olaga tvång förmått dig att betala pengarna. Jag tolkar dina uppgifter som att Du ej betalat pengarna. Således kan detta brott inte bli aktuellt! Eventuellt skulle man kunna betrakta det som ett försök till utpressning, se 9 kap. 11 § brottsbalken. Personerna i fråga har krävt dig på pengar och i samband med detta uttalat något form av hot. Du säger att de har sagt att de skall söka upp dig för "ett snack", vilket skulle kunna betraktas som olaga tvång beroende på vad de åsyftade med att "ta ett snack". För att brottet skall kunna aktualiseras krävs att hotet avser en brottslig gärning som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för dig eller annans säkerhet till person eller egendom. Beroende på innebörden av de uttalade orden torde olaga tvång aktualiseras om de åsyftade en brottslig gärning såsom exempelvis misshandel. Jag menar att personerna i fråga har nått försökspunkten i samband med att de uttalat hoten mot dig med syftet att Du skulle ge dem pengar. Hade de lyckats så hade det blivit en vinning för gärningsmännen och en skada för dig som blivit tvingad. Min uppfattning är alltså att ett försök till utpressning bör kunna aktualiseras. Som jag skrev ovan kan rekvisiten för olaga tvång enligt 4 kap. 4 § eventuellt anses vara uppfyllda. Huvudregeln då man hamnar i situationen att rekvisiten för både olaga tvång och försök till utpressning är uppfyllda är att man dömer för ett av brotten. I normalfallet är det försök till utpressning som har företräde. Jag vill avslutningsvis tillägga att hon har en rätt att få tillbaka de pengar som Du säger dig vara skyldig henne. Hennes tillvägagångssätt är dock inte det rätta och jag rekommenderar dig att göra en polisanmälan om Du känner dig rädd och behöver hjälp av något slag.Har Du fler funderingar är Du välkommen att höra av dig till mig. Jag nås bäst via email: Sabic92@me.comMed vänlig hälsning,