Påföljd vid grovt häleri

2015-10-22 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag är 30 år och misstänkt för grov häleri. Värdet på godset uppskattades till ca 300 000:-SEK. Jag finns ej med i belastning register sen tidigare. Ärendet är under utredning och om dom skulle väcka åtal mot mig och mina vänner och vi/jag blir dömd. Vad kan jag förvänta mig för straff??
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Grovt häleri hittar du i Brottsbalken 9:6 4 st. Där kan du läsa att straffskalan ligger mellan 6 månader och 6 års fängelse. Varje fall bedöms individuellt och rätten tar hänsyn till flera olika faktorer, därför är det helt omöjligt att svara på vad du kan tänkas få för påföljd. Faktorer som rätten tar hänsyn till är bland annat ålder, tidigare brottslighet, hur allvarligt brottet är och så vidare. I kapitel 29-31 i Brottsbalken hittar du vad lagen säger om hur brottspåföljden ska utdömas och vilka faktorer som spelar in. Där kan du också se vilka omständigheter som räknas som förmildrande respektive försvårande omständigheter. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor!Vänligen,

Otrohet - bedrägligt beteende?

2015-09-21 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej.Om man har blivit utsatt för otrohet under hela förhållandet och har bevis för detta. Kan man anmäla personen för bedrägligt beteende då?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bedrägligt beteende är en form av mildare bedrägeri, 9 kap. 2 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P2S1). Det innebär att någon har vilselett en person och förmått personen att utföra en handling eller underlåta sig att utföra en handling samt att det här har inneburit ekonomisk vinning för gärningsmannen och ekonomisk skada för offret, se 9 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P1S1).Att vara otrogen är inte ett brott i straffrättens mening. Otrohet är inte bedrägligt beteende enligt brottsbalken, den otrogna partnern har inte vilselett den andra partnern på så sätt som avses i paragrafen och det har inte lett till en förmögenhetsöverföring (ekonomisk vinning och ekonomisk förlust för parterna).Sammanfattningsvis är alltså svaret nej, otrohet är inte bedrägligt beteende och du kan inte anmäla personen för detta.Vänligen,

Misstanke om brott mot utsatt person

2015-09-01 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |hej undrar vad man ska göra när man misstänker att en person försöker lura en svag och utsatt person på en stor summa pengar ???personen som kommer bli lurad har ett förflutet som självmordsbenägen skadar sig själv genom skärning med kniv å andra tillhyggen går på en mängd mediciner och har nyligen blivit myndighetsförklarad skulle väldigt gärna prata med någon på telefon angående detta då det är vårt att berätta hela händelsen på mailring snälla då jag!!!!!!!!! el den person som kommer bli bedragen behöver hjälp (asap)tack på för hand // Johnny
Edith Grundin |Hej Johnny och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige blir man myndig när man fyller 18 år. Möjligheterna att omyndigförklara en person, till exempel på grund av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, avskaffades 1989 och ersattes med förvaltarskap. Om du tror att din vän är akut självmordsbenägen bör du ringa 112. Om situationen inte är akut finns det hjälplinjer man kan ringa till. Här hittar du information om hur du kan stötta en person som har självmordstankar. Om man lurar en person att företa eller underlåta att företa en viss handling, vilket resulterar i en förmögenhetsöverföring mellan gärningsmannen och den lurade personen kallas det bedrägeri. Brottet finns i Brottsbalken 9:1. I Brottsbalken 9:5 finns ett brott som kallas ocker. Beskrivningen lyder som följer: "Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år".Att utnyttja okunnighet hos en person är inte att räkna som ocker, utan det ska vara fråga om en svaghet. Till exempel att gärningsmannen utnyttjar det faktum att han vet att offret är i stort behov av pengar och därför erbjuder sig att köpa något för ett pris som är oskäligt lågt men som offret inte kan tacka nej till på grund av hans situation.Båda brotten är kriminaliserade redan på förberedelsestadiet enligt Brottsbalken 9:11 och 23e kapitlet. Det är svårt att göra någonting om man inte vet att ett brott har begåtts och man själv inte är utsatt. Men du kan kontakta polisen på deras icke-akutnummer 11414 och berätta om din misstanke. Jag föreslår dock att du i första hand pratar med din vän. Du kan komma i kontakt med oss på Lawline genom att ringa vår telefonrådgivning:08-533 300 04. Telefonrådgivningen är öppen mån-ons kl. 10-16.Vänligen,

Sannolikt fall av bedrägeri, åtgärder

2015-08-27 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!En kille ville hyra ut sin lägenhet och det kom en familj till honom som vill hyra den. Sedan har de gjort ett muntligt avtal, betalade familjen pengar till honom så att han ska göra andra handskontrakt. Efteråt märkte familjen att de hade blivit lurade. Familjen har ingenstans att gå Min fråga är vem kan hjälpa till med såna situation?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I en sådan situation finns det två alternativ. Det ena är att en jurist anlitas som kan försöka fastställa avtalet eller kräva att tillträde till bostaden medges via domstol. Det andra alternativet är att polisanmäla händelsen eftersom killen troligtvis har begått brottet bedrägeri. Det går bra att kombinera båda alternativen.Eftersom ett muntligt avtal har ingåtts, kan det vara svårt att bevisa att det är fråga om ett hyresavtal. Det är även av samma anledning svårt att bevisa att bedrägeri har begåtts.Jag rekommenderar att familjen vänder sig till polisen och anmäler händelsen.Vänligen

Fakturabedrägeri

2015-09-28 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fakturafråga. Om en person beställer något till sin egen hemadress men fyller i att fakturan ska skickas till exempelvis dennes granne, vad har denne då begått för brott? Vad händer om grannen betalar fakturan i tron om att den har skyldighet att göra detta?
Karl Risberg |Hej och tack för dina frågor!Vad gäller den första situationen gör sig personen - som anger fel faktureringsadress - skyldig till bedrägeri. Bedrägeribrottet regleras i Brottsbalken 9 kap 1 §. Lagtexten lyder som följer: Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.Att ange fel faktureringsadress är ett vilseledande som förmår motparten (leverantörsföretaget) till handling i form av ingående av avtal. Handlingen medför vinning för gärningsmannen (den beställda varan) och skada för företaget (utebliven betalning från den som beställde varan).Om grannen betalar en felaktigt ställd faktura är det fråga om en s.k. misstagsbetalning. Mottagaren av en misstagsbetalning kan bli återbetalningsskyldig under förutsättning att denne var i god tro om att det är en misstagsbetalning samt att denne har inrättat sig efter betalningen (ex. spenderat pengarna). Då mottagaren i detta fall är ett företag blir man med allra största sannolikhet återbetalningsskyldig gentemot grannen som betalat av misstag (ett företag kan i princip inte inrätta sig efter en betalning från en privatperson). Vänligen

Tala osanning angående äktenskap vid ny förlovning

2015-09-05 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Är det lagligt att lura någon att man skiljt sig och förlova sig.
Theresa Ermstål |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Förlovning förlorade rättsverkningar när den nya äktenskapsbalken (här) tillkom. Det är således inte förbjudet att förlova sig med någon som är gift. Det är endast straffbart att faktiskt ingå äktenskap med någon som redan är gift, 7 kap. 1 § brottsbalken (här).Det enda brottet som eventuellt skulle kunna aktualiseras i det här fallet är bedrägeri alternativt den lindrigare varianten bedrägligt beteende, 9 kap. 1-2 §§ BrB. För att brottet bedrägeri ska vara uppfyllt ska gärningspersonen (den som talat osanning) ha vilselett brottsoffret att handla på ett visst sätt (ex. köp av dyr förlovningsring) för egen vinnings skull samtidigt som det ska ha inneburit skada för brottsoffret. Ett krav för att brottet ska vara uppfyllt är att det har skett en förmögenhetsöverföring där gärningspersonen har blivit rikare och offret fattigare. Det måste även föreligga ett orsakssamband mellan vilseledandet och brottsoffrets handling för att bedrägeri ska föreligga.Slutligen kan sägas att om den som talat osanning redan från början vet att löftet inte kommer kunna infrias är kravet på vilseledande uppfyllt. Dock kan diskuteras om en förlovning i nutid innebär något som kan uppfyllas då det ej i sig ger några rättsverkningar.Om du har fler frågor får du jättegärna höra av dig till oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Bedrägeri - Löfte om modellkontrakt

2015-08-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående ett förmodat bedrägerifall.Jag har betalat in en stor summa pengar till en person som lovat mig ett modellkontrakt gällande stora pengar.De enda ja har att gå på är personens namn mobilnr swishen ja gjort till hans konto.Han har lovat mig att ja ska få tillbaka pengarna.Men de framskjuts hela tiden.Hur går ja tillväga nu?Personen har satt mig i en stor skuldfälla mår psykiskt dåligt.Ja har sms sparat som visar att du har pengar imon typ.Vet inte exakt vad stället heter han jobbar på men de e Vogue som han lovat mig kontrakt.Inga papper skrivna.Han säger kontrakt skrivs när du träffar Vogue.Tre gånger har han sagt De ska komma till min stad för plåtning.Även de flyttas fram.Hoppas på ett svar.Vill ju på nåt vis få mina pengar tillbaka.Mvh/ Anette
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det är inte alltid mycket man kan göra när någon håller undan pengarna på det där sättet. Jag tror att det enklaste du kan göra är att hota med polisanmälan. Som du säger är det här förmodligen fråga om bedrägeri. Du har ju antagligen blivit lurad att skicka över pengar utan att han någonsin tänkte - eller kunde - fixa kontrakt åt dig. Jag tror inte att det förekommer att man utan att få skriva på papper blir tvungen att skicka över pengar på det där sättet!Du har åtminstone sms samt nummer till personen, och förhoppningsvis hans riktiga namn. Det vore dock bäst om du även hade SMS som tydligt visade vad det var frågan om, t.ex. där det står om att han erbjudit dig kontrakt och så vidare. Om du polisanmäler honom skulle situationen förstås kunna redas upp; om han har begått brott, t.ex. bedrägeri, kommer han nämligen också att bli skadeståndsskyldig och alltså bli tvungen att ersätta både pengarna han fick och annan skada. Kanske skulle du inte ens behöva göra anmälan, utan du kunde ju tala om för honom att du funderar på anmälan och har bevis.Lycka till, och hör gärna av dig om du undrar något mer kring det här!Hälsningar,

Tidsfusk på arbetsplatsen

2015-08-05 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Har en anställd som har bluffat med sin tidrapportering, ca: 20 timmar på en månad.Han har skrivit att han jobbat 8 timmar och den verkliga tiden har ibland varit bara 5-6 timmar per dag. han har använt firmabilen till att lämna sin dotter på dagis. han jobbar i Uppsala men jag har sagt vid anställningstillfället att det kan bli jobb i Västerås också. hans arbetstider har varit mellan kl.08,00 till kl.17.00 i Uppsala. i Västerås är arbetstiden 07.00-16.00. Han vägrar att börja kl.07.00 fast de andra i företaget gör det. Han har en visstidsanställning till den sista augusti 2015. hur gör jag en anmälan på honom med fusk av tidrapporteringen? till polisen så klart. Har sagt upp killen i förtid när han gjorde en arbetsvägran.Mvh Ivan Pleinadius
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan anmäla honom till polisen för felaktig tidrapportering. Utifrån din beskrivning verkar han ha utnyttjat möjligheten att på egen hand rapportera den tid som han har arbetat. Juridiskt sett anses tidsfusk vara ett missbruk av arbetsgivarens förtroende. Närmsta brott till hands är trolöshet mot huvudman, vilket kan resultera i böter eller fängelse i högst två år. Det är fråga om relativt mindre summor (ca 20 h) och böter eller villkorlig frigivning verkar ligga närmast till hands om han anses ha gjort sig skyldig till brottet.Ett alternativt brott som har begåtts kan vara bedrägeri.Du kan upprätta en anmälan på polisens hemsida här, vända dig till närmsta polisstation, eller ringa 114 14.Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se, så hjälper vi dig vidare i ditt ärende.Vänligen,