Att ej betala tillbaka tingningsavgift = bedrägeri?

2015-07-27 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Knepig fråga men hoppas ni kan vara till hjälp. Betalade en sk. Tigningsavgift på 2.000:- för en raskatt jag var intresserad av. Dessvärre blevv kattungen sjuk och avled endast 6 veckor gammal, har försökt förmå uppfödare att betala tillbaka tingningsavgiften i en månads tid, men denne kommer hela tiden med olika bortförklaringar om att hen inte har pengar och vice versa. Känns som hen tror jag ska låta detta rinna mellan fingrarna. Är inte detta ett bedrägeri enlig lag då jag betalat endel förskott (har kontrakt)men ej fått någon "vara" levererad?//Förtvivlad
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Att bryta ett avtal, vilket jag förutsätter har funnits, om att betala tillbaka tigningsavgiften för en kattunge som avlidit innan dagen då äganderätten skulle ha gått över är självklart ett avtalsbrott. Du har därmed rätt att få tillbaka den avgift du erlagt, och kan om så inte sker söka om föreläggande hos kronofogdemyndigheten eller stämma vederbörande i tingsrätt. För att det skall anses som ett brott, i detta fallet bedrägeri, krävs det dock att uppfödaren redan från början haft en avsikt att vilseleda dig. Sedan det inte finns några omständigheter som tyder på detta torde dock inte handla om ett sådant brott. För mer info om brottet bedrägeri se 9 kap 1§ Brottsbalken. (https://lagen.nu/1962:700)Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Har bedrägeri begåtts?

2015-06-12 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej,Jag hade en incident med min arbetsgivare i julas då jag från början planerat att ta ut föräldraledighet över jul/nyår. Av olika anledningar åkte jag själv på semester utan mina barn. Min stora miss är nu att jag glömde ändra från föräldraledig till semester i min tidrapport. Jag tidrapporterade även månaden senare att jag vabbade då mitt barn var sjukt, hos FSK anmälde jag i min totala förvirring föräldrapenning ist för vabb! Jag har pratat med FSK och enligt dom är det ointressant om man anmäler vabb eller föräldrapenning så länge man är med sitt barn. Min arbetsgivare ser allvarligt på detta, då jag rapporterat olika saker i olika systen. Dem säger att dem ska polisanmäla mig för bedrägeri. Jag har ju inte gjort detta med flit! Har jag någon chans att inte bli dömd? Kommer allt detta kommer stå i Belastningsregistret?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det är frågan om bedrägeri om någon genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denna är. Påföljden för bedrägeri av normalgraden är fängelse i högst två år (9 kap. 1 § brottsbalken).För att det ska bli tal om ett vilseledande räcker det inte med en osanning. Det krävs även att den offret låtit sig påverkas av detta. Men egentligen behöver inte vilseledandet nödvändigtvis innefatta en lögn, utan gärningsmannens sätt att uppträda och uttrycka sig kan försätta offret i villfarelse. Ett vilseledande ska bedömas utifrån den vilseleddes perspektiv, och inte gärningsmannens perspektiv. Det kan vidare vara ett vilseledande om gärningsmannen vidmakthåller eller förstärker en oriktig föreställning som den vilseledde redan har. Antagligen kan man hävda att du har vilselett, även om det inte varit medvetet. För att ansvar för bedrägeri ska aktualiseras fordras också att vilseledandet förmått offret till disposition, det vill säga en handling eller underlåtenhet som innebär att en förmögenhetsöverföring sker mellan offret och gärningsmannen. En förmögenhetsöverföring är det om gärningsmannen fått ekonomisk vinning genom brottet och att det funnits en beaktansvärd fara för slutlig förlust för offret. Det framkommer inte i din frågeställning, men om ditt agerande inte föranlett att arbetsgivaren förlorat något ekonomiskt eller om det inte funnits en överhängande risk för sådan förlust, så är kriterierna för bedrägeri inte uppfyllda. Dessutom tycks inte du ha fått någon vinning på dina felrapporteringar. Precis som för de flesta brotten i brottsbalken, krävs ett uppsåt från gärningsmannens sida (1 kap. 2 §). Uppsåtets lägsta gräns är så kallat likgiltighetsuppsåt, vilket skulle innebära att du varit likgiltig till risken för effekten (att arbetsgivaren lurades genom bedrägeri) samt likgiltig inför förverkligandet av effekten. Jag har svårt att se att du skulle haft någon form av uppsåt. Möjligtvis har du varit vårdslös, men detta är inte tillräckligt. Slutsatsen blir således att kraven för bedrägeri inte är uppfyllda, baserat på dina givna förutsättningar. Du behöver inte oroa dig. Skulle polisanmälan, mot förmodan, leda till en rättegång, är beviskraven högt ställda. Det ska vara bortom rimligt tvivel att du begått ett bedrägeri, för att du ska kunna fällas till ansvar. Detta finner jag högst osannolikt att så skulle ske i din situation. I belastningsregistret finns bland annat uppgifter om brott du begått, om påföljderna samt diverse personuppgifter, men inte uppgifter om eventuella polisanmälningar. Vänliga hälsningar,

Identitetsintrång

2015-04-07 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Min fd man och barnens pappa har beställt saker och tjänster i våra namn under flera år. Nya krav kommer till oss, och en del beställningar har gjorts då vi fortfarande bodde tillsammans. Bevisbördan är svår, och jag undrar - finns det något jag eller våra vuxna barn kan göra för att slippa betala för hans köp?
Gabriella Lundqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man ska inte behöva betala för andras köp utan samtycke till det. Jag skulle rekommendera er att polisanmäla varje sådan händelse som sker. Samt kontrollera med skatteverket att ni är folkbokförda på rätt adress liksom att inga eftersändelser görs via tex adressändring. Viktigast är att polisanmäla varje gång liksom att bestrida varje faktura. Att rekommendera är även att kontakta polisen för mer information om vilka åtgärder som bör vidtas. Lycka till!

Normalgraden av påföljd vid bidragsbrott

2015-03-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag vill fråga er om jag har varit hos polisen på förhöret angående bidragsbrott. Dem sa att det är normal graden brott. Jag har inte erkänt brottet. Det kanske går vidare till rättegång. Vad blir där? Kan det vara sämre än böter?Tack
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Jag kan inte svara på vad det blir i rättegången men normalt är påföljden vid bidragsbrott villkorlig dom och dagsböter (Rätts-PM 2013:4 och Bidragsbrottslagen 4 §). Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårat frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Ange fel antalet mil som bilen kört - bedrägeri?

2015-06-12 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! För tio månader sedan köpte jag en begagnad Volvo hos en bilhandlare! Vi kallar honom (bilhandlare 1) I samband så tog han min bil i inbyte. Nu har bilhandlare 1 10 månader senare kontaktat mig och påstår att jag lurat honom, enligt honom så hade min gamla bil gått 37000 mil och inte de 22000 mil som stod på mätaren. Jag kontaktade bilhandlaren som jag köpte bilen av för tre år sedan, (bilhandlare 2) och han sa att den var bytt motor i och att motorn gått 22000 mil och bilen har rullat 37000 mil! Fast det stod 22000 mil på mätaren. Han sa även att detta stod som en notis på köpekontraktet och när jag kollade detta så stämde det men det hade jag helt missat. Så när bilhandlare 1 frågade om hur mycket bilen gått så skrev jag ju bara av mätaren då jag trodde det var detta som gällde. Nu har bilhandlare 1 polisanmält mig för bedrägeri! Trots att det gått 10 månader och han dessutom sålt bilen vidare till en annan bilhandlare. Han sa att antingen får jag betala honom 50000 eller så polisanmäler han mig! Behöver jag vara orolig? /en rädd privatperson:(
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. För att du ska kunna ansvara för bedrägeri krävs att vissa krav är uppfyllda samt att du agerat med uppsåt. Det är frågan om bedrägeri om du genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denna är. Påföljden för bedrägeri av normalgraden är fängelse i högst två år (9 kap. 1 § brottsbalken).För att det ska bli tal om ett vilseledande räcker det inte med en osanning. Det krävs även att den offret låtit sig påverkas av detta. Men egentligen behöver inte vilseledandet nödvändigtvis innefatta en lögn, utan gärningsmannens sätt att uppträda och uttrycka sig kan försätta offret i villfarelse. Ett vilseledande ska bedömas utifrån den vilseleddes perspektiv, och inte gärningsmannens perspektiv. Det kan vidare vara ett vilseledande om gärningsmannen vidmakthåller eller förstärker en oriktig föreställning som den vilseledde redan har. Antagligen kan man hävda att du har vilselett, även om det inte varit medvetet. För att ansvar för bedrägeri ska aktualiseras fordras också att vilseledandet förmått offret till disposition, det vill säga en handling eller underlåtenhet som innebär att en förmögenhetsöverföring sker mellan offret och gärningsmannen. En förmögenhetsöverföring är det om gärningsmannen fått ekonomisk vinning genom brottet och att det funnits en beaktansvärd fara för slutlig förlust för offret. Det är evident att du har gjort en ekonomisk vinning genom att ange fel antalet mil som bilen kört, samt att bilhandlare 1 har gjort en förlust på grund av detta. Precis som för de flesta brotten i brottsbalken, krävs ett uppsåt från gärningsmannens sida (1 kap. 2 §). Uppsåtets lägsta gräns är så kallat likgiltighetsuppsåt, vilket skulle innebära att du varit likgiltig till risken för effekten (att bilhandlaren lurades genom bedrägeri) samt likgiltig inför förverkligandet av effekten. Du skriver att du var säker på att mätaren i bilen stämde och du inte syftade att lura någon. Det är ytterst tveksamt att hävda att du var likgiltig inför att bilhandlare 1 lurades. Om du skulle agerat likadant om du visste att bilen kört fler mil än 22 000, är det frågan om ett uppsåt. Men som jag uppfattar det, skulle du inte angett 22 000 mil om du visste att bilen kört 37 000 mil samt att du inte hade för avsikt att tillskansa dig en större summa för bilen (och göra bilhandlaren fattigare), varför det är svårt att se att du skulle haft någon form av uppsåt. Möjligtvis har du varit vårdslös, men detta är inte tillräckligt. Slutsatsen blir således att kraven för bedrägeri möjligen är uppfyllda, men att uppsåtet saknas. Det skulle innebära att ett bedrägeri inte begåtts. Skulle polisanmälan leda till en rättegång, är beviskraven högt ställda. Det ska vara bortom rimligt tvivel att du begått ett bedrägeri, för att du ska kunna fällas till ansvar. Detta finner jag tämligen osannolikt att så skulle ske i din situation.Vänliga hälsningar,

Bedrägeri och avtalsbrott

2015-05-05 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag/vi har blivit av med en Camaro pga kontraktsbrott.Det hela gick till på så vis att en man som presenterade sig som Tjhell och Company ville köpa vår bil för ca 90.000kr, vi möttes senare i Norrköping för att göra upp affären, varefter han ville betala "på faktura", i efterskott, något han aldrig gjorde.Det finns ett bilföretag som heter Michell och Company, jag trodde det var detta företag han refererade till.Anledningen till att jag gick med på betalning i efterskott var att vi skrev under ett juridiskt bindande kontrakt samt att jag litade på att han hade ett företag.Mannen i fråga heter Michell Bessik, och senare fick jag reda på att denna Bessik-släkt tydligen är en välkänd skara bedragare som härjat i sverige under många år och bedragit 100tals personer.Min fråga till dig är bara vad jag ska anmäla detta som?Det är ju ett kontraktsbrott och mycket pengar involverade, men samtidigt är det ju ingen direkt stöld.MVHAndreas G
Viktor Serbán |Hej Andreas,Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp! Det låter för mig som att du blivit utsatt för bedrägeri, och att du borde kontakta Polismyndigheten för att upprätta en anmälan. De borde kunde göra en förundersökning i syfte att utreda om det föreligger brott. Skulle en åklagare sedermera välja att väcka åtal kan du driva både som målsägande i brottet och för att få ersättning för bilen. I annat fall så är köparen fortsatt skyldig att betala för bilen, ett mål du får driva genom en privat rättsprocess. I så fall skulle jag börja med att kontakta Kronofogdemyndigheten och ansökan om betalningsföreläggande (se länk här: BFL hos KFM). Skulle inte detta gå vägen så behöver du driva ärendet vidare i tingsrätt. Behörig tingsrätt i fallet är den tingsrätt där svaranden (personen du sålde bilen till) har sin hemvist (är folkbokförd), detta framgår av 10 kap. 1 § Rättegångsbalk. Hoppas svaret har hjälpt dig! Mvh,

Bestrida faktura vid bedrägeri

2015-03-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, Jag beställde en bikini från en hemsida för ca 1,5 vecka sedan och jag betalade med mitt mastercard. På hemsidan står det att leveranstid är ca 1-2 dagar och att dom svarar på mail inom 24h, jag har inte fått min bikini och jag har mailat dom 3 gånger nu utan svar. Jag funderade på om jag har blivit blåst så jag försökte hitta information på nätet kring deras hemsida och då hittade jag två som skrivit och varit med om samma sak som mig och blivit blåsta och varnade för att det är fejk. Nu undrar jag då vad jag ska göra? I och med att jag betalade med mitt mastercard har jag inte betalt ännu, men jag undrar hur jag ska göra för att slippa betala när fakturan kommer hem till mig?
Sarah Saajakari |Hej!Till att börja med ska jag klargöra att det framstår som att du har köpt bikinin från en falsk hemsida. Det här är i så fall att se som bedrägeri, 9 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P1S1). Eftersom företaget har med vilseledande uppgifter förmått dig att begå en handling, här köpa en bikini som inte har levererats till dig. Visserligen har det inte lett till skada för dig än, eftersom du inte har betalat, men du skrev att du kommer att få en faktura hemskickad. Det är åtminstone ett försök till bedrägeri, 9 kap. 11 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P11S1). Du kan vända dig till polis för att anmäla händelsen.För att svara på din fråga ska du när du får fakturan bestrida fakturan. Du har ju inte fått någon bikini och ska därför inte heller betala för den. För att bestrida fakturan kan du till exempel skriva på fakturan att du bestrider den för att du inte har fått någon vara och skicka tillbaka fakturan till företaget. Spara gärna en egen kopia. Det här ska du göra för att du ska uppmärksamma företaget att du inte har för avsikt att betala och att du motsätter dig betalningskravet samt varför du gör det.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Vänligen,

Bedrägeri vid beställd vara

2015-03-13 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!En bekant till mig som är nyinflyttad till Sverige bad mig om hjälp att beställa en mobil online, Vilket jag gjorde. Jag hittade en telefon, hon godkände priset, jag fick hennes kontonummer via telefon och beställde telefonen till min adress då hon kände sig osäker på hur allt funkar här. Men nu har hon polisanmält mig för att jag har beställt denna telefon (vilken har ännu ej kommit) utan hennes vetskap eller godkännande.Vad kommer att hända? Jag vet att det är inte mycket som är till min fördel i detta fall. Men kan jag bli dömd för nåt? Jag har ju inga bevis som sms eller liknande att hon bad mig göra det. Vad är det för even. straff för detta?
Fredrik Holst |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I juridiska termer verkar det som om du och din bekanta hade någon form av fullmakts- eller uppdragsförhållande. En fullmakt kan både vara muntlig och skriftlig (ang. fullmakter se 10 § avtalslagen 1915:218) (hittas här). Någon som din bekanta inte verkar anse, varför hon har polisanmält dig för denna beställning. De brott som kan göras gällande i dessa fall, då man beställer något åt någon annan, är bedrägeri eller bedrägligt beteende (se brottsbalken (1962:700) 9:1 och 9:2 (hittas här). Brottet bedrägeri (brottsbalken 9:1) föreligger om: ” Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år."Med vilseledande avses att någon inger en annan person en felaktig uppfattning i något avseende. Här krävs det alltså att du skulle ha vilselett din bekanta om att du skulle beställa mobilen åt henne, men egentligen avsåg du att beställa den åt dig själv. Vidare krävs att din bekanta har förletts utföra en handling eller en underlåtenhet. Handligen i ditt fall är beställandet av mobiltelefonen. Genom detta vilseledande och handlandet ska vinning ha uppkommit för dig (dvs. att du har fått en mobiltelefon) och skada för din bekanta (hon har betalat för en mobiltelefon hon inte har fått). Alla dessa omständigheter, eller rekvisit som det kallas, måste vara täckta med uppsåt dvs. du måste medvetet ha handlat för att åstadkomma effekten av vinning för dig själv och skada för din bekanta, för att du ska kunna dömas för ansvar. På dig verkar det som att du verkligen inte hade detta syfte (dvs. du agerade inte uppsåtligen), utan att du endast agerade för att hjälpa din vän. Det är åklagaren som ska bevisa att du har agerat uppsåtligt. Bedrägligt beteende föreligger vid samma förutsättningar som vid bedrägeri om det med hänsyn till skadans omfattning och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Prismässigt kan sägas att över 1000kr så föreligger bedrägeri, och under bedrägligt beteende. Om du nu skulle bli straffad ligger högsta straffet på 2 år för bedrägeri, och böter eller fängelse i sex månder för bedrägligt beteende. Däremot är inte sagt att det är fängelse som kommer att dömas ut. Är du tidigare ostraffad kommer påföljden med största sannolikhet bli ett bötesstraff, här beror det bl.a. på hur stor summa det rör sig om. Av 29:1 brottsbalken kan man läsa att vid bedömandet av straffvärdet (straffvärdet är hur allvarligt brottet är i relation till andra brott) ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärnigen ninneburit, vad den tilltalade insatt eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft”. Det jag kan utläsa av din fråga är att om du ens blir dömd, så rör det sig om ett mildare straff.Vänligen,