Straff för bedrägeri/förskingring

2014-12-12 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag hoppas att ni kan svara på detta: Nu är det så att jag känner en person som har tagit pengar av en brukare. Denna person blev av med sitt jobb. Men denna person har erkänt brottet till den drabbade och det rör sig om ca 40000 kronor tror jag att det är. Nu så har den drabbade gjort en polisanmälan på personen, fast personen hade lovat inte göra det för personen ska få tillbaka sina pengar. Nu undrar denna person vad som händer? Hur går polisens utredning? Denna person har ej berättat för sin familj hur den blev av med sitt jobb? Men det är så att denna person kan ej sitta i ett fängelse för denna person har ett barn med sarkilda behov och ingen annan kan ta hand om barnet. Jag undrar om detta inte blir villkorligt/böter. För denna person är ej straffad förrut. Jag hoppas att ni kan svara på denna fråga?
Christopher Escalante |Hej!Utifrån de omständigheter du beskriver så anser jag att brottet skulle kunna vara bedrägeri 9 kap. 1§ brottsbalken (BrB) eller förskingring enligt 10 kap. 1§ BrB. Det skulle även kunna vara stöld enligt 8 kap. 1§ BrB, men jag bedömer de två första som mer troliga då det rör sig om en förtroendeställning mellan gärningsman och den drabbade. För bedrägeri/förskingring är straffet för normalgraden satt till högst 2 års fängelse. Vid grovt brott gäller en straffskala från 6 månader till 6 års fängelse. Gällande vad som kommer hända är att en åklagare efter polisens utredning och anmälan förmodligen kommer att välja att åtala personen för något av ovanstående brott. Därefter följer en rättegång där domstolen ska avgöra skuldfrågan. Det är tyvärr i princip omöjligt för mig att genom detta forum och den information som finns att tillgå att svara på vad domstolen kommer fastställa straffet till ifall den finner den åtalade skyldig (om åklagare väcker åtal). Det som kan nämnas är dock att fängelse ses som en sista utväg och aktualiseras oftast inte förrän straffvärdet överstiger 12 månaders fängelse, i den mån det inte rör sig om artbrott, vilket förmögenhetsbrott inte är. 30 kap. 4§ BrB. Vänligen,

Bedrägeri, 9:1 BrB

2014-11-21 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag håller på att sälja en tröja genom att skicka paket på posten(det är mellan privatpersoner) och jag undrar ifall jag inte skulle få det pengar jag ska få av den andra privatpersonen, vad gör man då? Finns det något att göra? Tacksam för snabbt svar!
Tova Thuresson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga!Om du skulle skicka tröjan till köparen och sedan inte få betalt skulle bestämmelsen rörande bedrägeri i 9:1 brottsbalken (BrB) kunna aktualiseras. För bedrägeri döms den som ”vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är”.Om du inte får betalt har du blivit vilseledd av köparen. Det är också fråga om en vinning för gärningsmannen och en ekonomisk skada för dig. Detta innebär således att bestämmelsen om bedrägeri i 9:1 BrB kan aktualiseras. Om du inte får betalt för tröjan får du således göra en polisanmälan för att försöka få brottet utrett.Med vänliga hälsningar,

Kortbedrägeri

2014-11-10 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en vän som blivit utsatt för att någon beställt flera varor från en hemsida i hennes namn och sedan inte hämtat ut sakerna, utan bara låtit henne "ta smällen" så att säga. Vet inte vilket ord jag ska använda men ni förstår kanske vad jag menar. Jag undrar bara, är detta ett brott och isåfall vilket brott? Mvh
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Händelsen som du beskriver passar bäst in på brottet bedrägeri (9:1 brottsbalken) och brukar kallas kortbedrägeri vilket innebär att betal- eller kontokort avläses olovligen när kortet används vid uttagning av pengar eller betalning. Jag rekommenderar att din vän polisanmäler händelsen.Om du har ytterligare frågor maila mig: musshh121@studentmail.oru.seMed vänliga hälsningar  

Bedrägeri och ersättning

2014-10-26 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej för exakt ett år sedan blev jag utsatt för bedrägeri. Jag skulle sälja guld till värde 50 000kr till en kvinna som skulle överföra pengar till mitt konto. Eftersom det var okej för mig att ta en bild på hennes id kort så trodde jag på henne att hon skulle överföra pengarna. Hon visade också ett utskriven kvitto på att hon hade överfört pengarna till mitt konto. Jag inte gå till banken med henne eftersom det var en söndag. Jag har anmält det och har lämnat in all bevismaterial till polisen. Eftersom polisen inte har tid med mitt ärende så undrar jag om jag kan hyra en advokat som kan sköta ärendet. Jag undrar också om det kan ge bedragaren fängelse samt att om jag kan få tillbaka pengarna på något sätt. Bedragaren har tidigare skulder och polisen sa att hon används som en måltavla.Hälsningar mardokh
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för din fråga!Jag utgår ifrån att du menar "förundersökning" när du skriver "sköta ärendet". Förundersökningen inleds och sköts av åklagare eller polisen, enligt 23 kap. 3 § rättegångsbalken (RB). Du har alltid möjligheten att anlita ett ombud som kan föra din talan i en eventuell rättegång. Se 23 kap. 3 § RB, https://lagen.nu/1942:740#K23P3För att kunna fällas för bedrägeri krävs det att gärningsmannen har vilselett dig och på så sätt fått dig att ge henne guldet, det ska även lett till vinning för henne och skada för dig, enligt 9:1 brottsbalken. Det högsta straffet för bedrägeri av normalgraden är 2 år.Du kommer ev. kunna få ersättning för förmögenhetsskada i form av skadestånd som kan tas upp i samband med brottmålet på målsägandens (din) begäran, detta regleras i 22 kap. RB. Se 22 kap. RB, https://lagen.nu/1942:740#K22Hoppas detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar

Utpressning på pengar

2014-12-01 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag kan anmäla en kvinna för förolämpningar. Då hon säger att jag ljuger fast jag inte gör det, hon kommer med hot som tex att hon och en till ska söka upp mig och ha ett snack. Sagt åt henne att jag mår psykiskt dåligt och varit till läkare för de, men nu då hon fortsätter så funderar jag på att skriva in mig på psyk. Hon kräver mig på pengar jag inte har, fast vi i från början kom överrens att jag skulle få göra en avbetalning i den mån jag kan betala henne. När jag frågar henne hur mycket det är kvar som jag är skyldig får jag inget direkt svar, utan hon tycker att jag ska ha koll själv. Och de är sant, hade jag orken/energin så skulle jag ha de. Men den går hela tiden åt till att må så pass bra att jag kan gå ut och till skolan. Var inneboende hos henne ett tag, därav är ja skyldig henne pengar. Men finns inget papper påskrivet att jag har varit det. Eller är detta psykiskt misshandel? Tack för svar
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Jag kommer nedan att redogöra för det brott jag anser kan aktualiseras i detta fall. Brottet utpressning torde kunna vara aktuellt, se 9 kap. 4 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. För detta krävs att personerna genom olaga tvång förmått dig att betala pengarna. Jag tolkar dina uppgifter som att Du ej betalat pengarna. Således kan detta brott inte bli aktuellt! Eventuellt skulle man kunna betrakta det som ett försök till utpressning, se 9 kap. 11 § brottsbalken. Personerna i fråga har krävt dig på pengar och i samband med detta uttalat något form av hot. Du säger att de har sagt att de skall söka upp dig för "ett snack", vilket skulle kunna betraktas som olaga tvång beroende på vad de åsyftade med att "ta ett snack". För att brottet skall kunna aktualiseras krävs att hotet avser en brottslig gärning som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för dig eller annans säkerhet till person eller egendom. Beroende på innebörden av de uttalade orden torde olaga tvång aktualiseras om de åsyftade en brottslig gärning såsom exempelvis misshandel. Jag menar att personerna i fråga har nått försökspunkten i samband med att de uttalat hoten mot dig med syftet att Du skulle ge dem pengar. Hade de lyckats så hade det blivit en vinning för gärningsmännen och en skada för dig som blivit tvingad. Min uppfattning är alltså att ett försök till utpressning bör kunna aktualiseras. Som jag skrev ovan kan rekvisiten för olaga tvång enligt 4 kap. 4 § eventuellt anses vara uppfyllda. Huvudregeln då man hamnar i situationen att rekvisiten för både olaga tvång och försök till utpressning är uppfyllda är att man dömer för ett av brotten. I normalfallet är det försök till utpressning som har företräde. Jag vill avslutningsvis tillägga att hon har en rätt att få tillbaka de pengar som Du säger dig vara skyldig henne. Hennes tillvägagångssätt är dock inte det rätta och jag rekommenderar dig att göra en polisanmälan om Du känner dig rädd och behöver hjälp av något slag.Har Du fler funderingar är Du välkommen att höra av dig till mig. Jag nås bäst via email: Sabic92@me.comMed vänlig hälsning, 

Bedrägeri alternativ förskingring

2014-11-11 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag o 3 kompisar gjorde en resa. Min kompis ville ha 14k/person o skulle boka fly, hotell, hyrbil för summan. Ytterligare 950kr för ett dyrt hotell och 305kr för basketmatch tillkom/pers också. I efterhand kan min kompis inte redovisa vad hyrbil kostade och han har även tagit dubbelt betalt för vad basketmatchen kostade samt saltat hotellnatten. Har fått fram att flyg/hotell/basket gick på 7955kr/pers. 7300kr från mig kan alltså inte kan redovisas. Han hävdar att allt stämmer men vägrar visa eller prata med mig mer. Egentligen är det dessutom 7300x4 som inte kan redovisas. Vad kan jag göra? Kan bevisa alla summor, flyg, hotell, hyrbil o basketmatch. Samt har smskonversation ang överföringar och även banköverföring till hans konto.
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!Stöld samt de övriga tillgreppsbrotten är inte aktuella i detta fall med tanke på att ni gett pengarna till er "kompis". Således rör det sig inte om ett olovligt tagande! Istället torde det vara aktuellt med antingen bedrägeri eller förskingring. 1. Bedrägeri regleras i 9 kap. 1 §, se https://lagen.nu/1962:700. En förutsättning för att det skall bli aktuellt med detta brott är att er "kompis" genom ett vilseledande fått er att utge för mycket pengar. Han skall ha haft ett uppsåt till detta vid gärningstillfället, d.v.s. hans uppsåt måste ha varit att få er att betala för mycket pengar. Detta har i ert fall lett till en förmögenhetsöverföring genom att ni lidit skada och han fått vinning i form av det ekonomiska tillskottet. 2. Förskingring regleras i 10 kap. 1 §, se https://lagen.nu/1962:700. Detta blir aktuellt om det förelegat något form av avtal mellan er och att han därigenom fått pengar i sin besittning för att sedermera redovisa för dessa i form av de olika köpen Du redogjort för. Det föreligger helt klart en redovisningsskyldighet för er "kompis" som han inte helt och hållet har uppfyllt. Utan han har enbart redovisat för en viss del av de pengar som han lovligen erhöll. Detta har lett till en vinning för honom samt skada för er.Jag har ovan kort redogjort för de två brott jag menar är mest aktuella att döma er "kompis" för. Min personliga uppfattning utifrån den information jag fått av er är att bedrägeri torde vara det mest aktuella.Jag rekommenderar er är att göra en polisanmälan om brott och låta polisen inleda en förundersökning. I samband med detta är det väldigt bra om Du berättar och redogör för all den bevisning som Du har. Om något är oklart eller om Du har fler funderingar är Du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig bäst via email: Sabic92@me.comMed vänlig hälsning, 

Otillåtet bankomatuttag

2014-11-07 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, detta är en komplicerad fråga, men jag försöker ändå. Det är så att min flickväns mormor lånade ut sitt kontokort till min flickväns bror, som vi kallar för Robin, då han skulle behöva låna pengar till en räkning. Eftersom mormorn inte har möjlighet att ta sig från sitt hem och till stan för att plocka ut pengar, så gav hon Robin kortet och sin kod, endast för att plocka ut för en räkning.Dock behöll Robin kortet under tre veckors tid och hann plocka ut nästan 50.000:-.Detta uppdagades av mormorns ena dotter, som tagit hand om räkenskapspapper m.m för sin mor.Nu är det som så att Robin både tog ut pengar, men även handlade med kortet, i en fiskaffär samt guldfynd.Detta var inget som mormorn eller Robin kommit överens om, och inte ens min flickväns far vill betala tillbaka det Robin tagit. Robin är sedan tidigare dömd för vårdslöshet i trafik, samt har narkotikaproblem. Han har ett kriminellt leverne, och jag har ringt polisen många ggr men inget har hänt. Men för att återkomma till huvudfrågan, så är frågan om det finns något Robin brutit mot vad gäller kontokortet.
Sara Andersson |Hej och välkommen till LawlineAv det händelseförlopp som du beskriver kan datorbedrägeri eller förskingring ha blivit förövat. Också mindre allvarlga brott som olovligt förfogande (10:4 Brb) eller olovligt brukande (10:7) kan vara begångna. Dessa brott konsumeras dock av de grövre brotten varför jag inte kommer att behandla dem yttterligare.För datorbedrägeri (9:1 st 2 Brottsbalken) döms den som; "genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan."Att använda annans kontokort i en bankomat brukar i litteraturen beskrivas som ett sådant "ändrande i program eller upptagning" (se Friberg och Jareborg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s 196-197) som påverkar resultatet av en automatisk process. Banken anses lida direkt skada på så sätt att den får mindre kontanter i automaten och din mormor får en fordran på banken som banken senare antas behöva infria. Robin blir rikare i och med att han får pengarna i sin besittning. Enligt vad som beskrivs i litteraturen är det således sannolikt att Robin förövat datorbedrägeri.Om inte bedrägeri är begånget kan förskingring (10:1 Brb) vara det. Förskingring begår den som "på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade".Förskingring delas upp i sakförskingrig och fordringsförskingring. Den senare formen borde vara aktuell i ditt fall. För att fordringsförskingring ska vara begånget måste Robin ha innehaft kortet med redovisningsskyldighet. Det sagda innebär att Robin måste ha fått kortet i samband med ett uppdrag att utföra en viss transaktion åt sin mormor. Du beskriver att han fått uppdrag att göra ett bankomatuttag åt henne. Trots att uttaget i och för sig varit ägnat att tillkomma honom själv i slutändan har han likväl haft en skyldighet att redovisa för uttaget. Detta "uppdrag" har han således missbrukat på ett sätt som inneburit ekonomisk skada för mormor och vinning för honom själv. Därmed kan han ha gjort sig skyldig till förskingring.Förmögenhetsbrotten bedrägeri och förskingring är svåra att tillämpa och det är inte alldeles klart vad som faller inom dessa brotts tillämpningsområde. Den tolkning som jag har gjort verkar ha stöd i den juridiska litteraturen men eftersom frågan aldrig prövats i domstol är rättsläget oklart. Vad som kan sägas med säkerhet är i alla fall att stöld inte har blivit förövat i och med att ett bankkort inte har något reellt förmögenhetsvärde.Vänlig hälsning

Bedrägeri, återlämnande av vara

2014-10-18 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag har ingått ett avtal med ett företag ang dataabonnemang och där ingick hårdvara nu har jag hävt själva abonnemanget och företaget vill ha hårdvara tillbaka. Hårdvaran har en annan person och han vägar lämna tillbaka denna. Vad gör jag för att inte bli anklagad för bedrägeri
Mustafa Sheikh Abdi |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att dömas för bedrägeri (9:1 brottsbalken (1962:700)) krävs det att ett antal rekvisit har uppfyllts:Du måste ha vilselett företaget,Ditt vilseledande måste ha lett till att företaget lämnat hårdvaran till dig,Överlämnandet av hårdvaran måste ha inneburit vinning för dig och skada för företaget.Se 9:1 BrB, https://lagen.nu/1962:700#K9P1Vilseledande är ett brett begrepp som innebär att någon inger en annan person en felaktig uppfattning i något avseende och detta måste i sin tur förmå den vilseledde att begå en handling eller underlåta att vidta en viss handling, dvs. att det måste finnas ett orsakssamband mellan vilseledandet och handlingen/underlåtenheten. Det krävs även att vilseledandet föreligger vid tidpunkten för handlingen/underlåtenheten.Exempel: En köpare som saknar vilja att betala redan från början och som köper varor på kredit genom att vilseleda säljaren om sin betalningsförmåga kan dömas för bedrägeri.Jag tolkar det som att du har köpt en vara, ångrat dig och sedan hävt köpet, det föreligger alltså inget vilseledande vilket innebär att alla rekvisit för bedrägeri inte kan uppfyllas och jag har därför svårt att se att du skulle kunna dömas för bedrägeri.Angående hårdvaran kan det vara bra att ta kontakt med företaget, berätta vad som har hänt samt kontakta polisen.Hoppas detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar