När gallras bötesbrott ur belastningsregistret?

2018-01-16 i Påföljder
FRÅGA |hej jag hade sönder ett fönster 2012 blev bötesfälld på detta hur länge sitter detta i polisregistret?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!När du dömts till böter gallras uppgifterna om dig i belastningsregistret efter fem år (17 § pt 9 Lag om belastningsregister). Fick du böter redan 2012 så ska dina uppgifter vara gallrade nu.Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Is the daily fine I have to pay average for the crime I was convicted of?

2018-01-09 i Påföljder
FRÅGA |Hello,I'm a student in Sweden.Some months ago I was caught shoplifting for the amount of 550kr. I have never done something like this before, and when interviewed by the police I offered no excuses, admitted to it and agreed to a Summary Judgement by the prosecutor.I received the letter today. It convicts me under Ch8.2 and the fine is set at 11.200kr (80 daily fines x 130kr + 800kr for the victim's fund).Since I have waived my right to council all this time I'd like to ask before I pay, mostly out of curiosity: Isn't that a little steep? I don't want to sound like I'm minimising what I did, I feel awful about it, I just want to get a sense of where my fine falls on a scale (below average/ above average/ about average). Thank you for your time
Mikaela von Bornstedt |Hello,Thank you for turning to Lawline to ask your question!I will try to explain how daily fines are calculated and what practices are used. Further down you can find a shorter conclusion to your question.Calculating daily finesThe crime that you were convicted of is called ringa stöld, which basically means a lighter form of theft where the object taken is of a limited value, like in your case. Being convicted can lead to either a fine or prison for 6 months depending on the circumstances.When calculating the fine in a case like this, the court takes a few things into account. If you have to pay a daily fine, the court can give you anything from 30-150 daily fines to pay. The amount of money ranges from 50-1000 kr per fine. When deciding exactly how much to pay the court takes the convicted person's economic situation into account, looking at things like income, wealth, if they have children to support and so on (BrB chapter 25, 2 §). When deciding how many days fines you have to pay, the court instead looks at the severity of the crime and the circumstances in the particular case. The Prosecution Authority and the courts have a practice for calculateing the sum of fines that they use in each case, to make sure it is always settled the same way. In this calculation they take into considerations all the factors mentioned above. When it comes to the number of fines, it is said in the general guidelines of the Prosecution Authority that in case of ringa stöld, when the object stolen has a worth between 500-600 kr, it should result in 80 daily fines. This can of course change if there are some unusual circumstances in the particular case, but normally the court follows the guidelines.The 800 kr that you are to pay to the Victims' fund is also a kind of fixed sum that depends on the crime in the case. Someone who is convicted of a crime that can result in prison have to pay 800 kr. The crime you were convicted for could theoretically have resulted in prison, which means the 800 kr follows the common practice in this case.ConclusionCalculating fines is usually done in much the same way in Swedish courts, following a certain calculation when settling the sum and following the Prosecution Authority's guidelines to settle the number of fines. In you case, the number of daily fines follow these guidelines. The sum is difficult to say something about, as I know nothing of your economic situation. However, most likely it has been calculated based on the same principles used in all cases like yours. The 800 kr for the Victims' fund also follows common practice.While I do understand that the sum you will have to pay all in all must seem rather steep compared to the value of the thing you shoplifted, it does seem like it follows the common practice and principles of calculating fines in the Swedish court.I hope that you have received a sufficient answer for your question. If not, don't hesitate to pose another question on our website here.Best regards,

Preskriptionstid på gärningar i belastningsregister

2018-01-03 i Påföljder
FRÅGA |Hej.Jag har en son som är dömt fleta gånger. Brotten begiks när han var under 18 år.Han dömdes till ungdomstjänst, betala skadestånd, lämnades till ungdomdvård.Sista straffet var för olags hot.Domen kom när han var fyllt 18 år. Han dömdes till skyddstillsyn.Hur länge finns han i belastnings registret. Försvinner de första domarna efter 5 år som ungdom och blir kvar den sista i 10 år eller är allt kvar till tiden då sista går ut?.Han är 23 år nu.
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiderna på din sons historia i belastningsregistret kan du se här på polisens hemsida.Skyddstillsynen tas bort efter 5 år om han var under 18 år när han begick brottet, annars är det 10 år som gäller.Ungdomstjänsten tas också bort efter 5 år då han var under 18 år när han begick brottet.Om det var sluten ungdomsvård gallras det 10 år efter att straffet avtjänats, 5 år efter dom om det var vanlig ungdomsvård och om han var under 18 år vid brottets tidpunkt.Skadestånd uppvisas inte i belastningsregistret.Jag hoppas att jag lyckats besvara dina frågor!Mvh,

Konsekvenser av att bära kniv

2017-12-31 i Påföljder
FRÅGA |Polisen har hittat en kniv i min jackficka och sen förde hem mig.Jag förstod inte riktig vilka konsekvenser detta ger, kommer jag få ett prick i registret?, hur länge kommer jag ha det?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att bära kniv på allmän plats är ett brott om personen haft för avsikt att använda kniven som vapen vid brott eller burit kniven för att känna sig trygg, se 1 § knivlagen. Det kan t.ex. vara tillåtet att bära kniv om man använder kniven i sitt arbete. Då jag inte vet någonting om omständigheterna när polisen hittade kniven i din jacka kan jag inte uttala mig om vilken påföljd du riskerar att få eller om du ens kommer att dömas för brott. Möjliga straff för brott mot knivlagen är böter eller fängelse men detta beror helt på hur allvarligt brottet varit. I mindre allvarliga fall döms inte alls till ansvar varför det är möjligt att det inte blir några konsekvenser för dig, se 4 § knivlagen.Att få en prick i registret innebär att du finns med i polisens belastningsregister. I belastningsregistret hamnar den som dömts för ett brott och fått en påföljd för detta eller den som är skäligen misstänkt för ett brott. Om du till följd av händelsen döms för brott mot knivlagen kommer du att få en prick i registret. En prick i registret finns kvar olika länge beroende på vilken påföljd du fått för brottet. Av 17 § lagen om belastningsregister framgår hur länge pricken är kvar i registret för olika slags påföljder. Har du t.ex. fått böter är pricken kvar i 5 år och för fängelse är pricken kvar i 10 år. Det du kan göra i nuläget är i princip att vänta och se vad polisen säger eller se om du kan kontakta dem för att få information. Om du döms för ett brott ska du bli informerad om detta. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Strafföreläggande för ringa stöld?

2018-01-15 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag gjorde en dum sak den 29/12 2017 och snattade en flaska shampoo och entrecote för totalt 243 kr. Jag blev tagen av 2 väktare och erkände för polis samt att jag fick gå genom kassan och betala de varorna senare. Jag har tidigare en prick sedan drygt 3 år tillbaka för stöld för 88 kr. Jag har fortfarande inte fått hem brev om strafföreläggande eller någon kallelse till tingsrätt. Ovissheten är fruktansvärd då jag inte sover längre. Jag har inget annat brottsligt på mig i mitt tidigare liv och inga betalningsanmärkningar. Om det skulle väckts åtal borde jag väl ha blivit kallad ganska snabbt eller vad tror ni? Är det ett gott tecken att jag inte hört något eller är det dåligt? Vilket blir rimligaste straffet? Böter? Jag är 38 år . Tacksam för svar
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första kan du endast bli dömd för ringa stöld, tidigare snatteri, (8 kap. 2 § brottsbalken (BrB)). Allting under ett totalt värde av ca 1000 kr bedöms inte som stöld (8 kap. 1 § BrB). Om du inte hann utanför butiksgränsen/kassaspärrarna med varorna blir det försök till ringa stöld och det är inte straffbart (8 kap. 12 § BrB). Det finns en risk att du blivit skyldig till ringa stöld. Eftersom du har erkänt borde inte åtal väckas. Åtal väcks endast om det finns en viss osäkerhet att du inte begått brottet eller om straffet kan bli fängelse. Ett strafföreläggande är bara aktuellt om straffet blir böter eller villkorlig dom som borde gälla i det här fallet. Dock kan ringa stöld ge böter eller fängelse upp till sex månader. (48 kap. 4 § rättegångsbalken.)Det är åklagaren som skickar strafföreläggandet, om denne beslutar om att inte väcka åtal. När strafföreläggandet kommer till dig kommer du tillbedjas att skriva under att du godkänner det och sedan skicka tillbaka det. Om du inte vill godkänna det kan åtal väckas och . målet tas du upp till rättegång. Men det kan bli extra dyra kostnader, särskilt när du redan erkänt brottet, då har du inga goda chanser att vinna målet. (48 kap. 9 § rättegångsbalken, 7 § strafföreläggandekungörelsen.)Du borde inte vara orolig. Det rimligaste straffet är dagsböter. Om du verkligen vill veta vad som hänt kan du höra av dig till polisen. Det kan ju faktiskt vara så att brottet inte fullbordades och då kommer du inte höra något mer. Vänligen

Fråga om brott som påverkar körkortstillstånd

2018-01-06 i Påföljder
FRÅGA |Minst straffet för ringa sexuella ofredande brott, kan detta påverka mina körkortstillstånd?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är Länsstyrelsen som beslutar om körkortstillstånd och de har rätt att få ett utdrag ur belastningsregistret. Länstyrelsen gör då en bedömning om personen är lämplig för körkort (se här) och Länsstyrelsen kan bestämma en tid som måste gå innan personen kan få tillstånd, en såkallad spärrtid. Denna kan vara från en månad till tre år (se här). De brott som normalt kan leda till en spärrtid är olovlig körning, narkotikabrott och annan likartad brottslighet som tyder på att föraren är olämplig i trafiken. Straffet som du frågor om bör därför inte påverka körkortstillståndet. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Val av påföljd utifrån ålder

2018-01-01 i Påföljder
FRÅGA |Om en person begår ett brott, då denne är sexton år, och långt senare blir påkommen och dömd för detta brottet. Hur blir det då om straffet normalt är ungdomsvård eller liknande?
Sara Nordekvist |Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna om straffmätning och påföljdsval återfinns i sin helhet i brottsbalken (BrB). UngdomsvårdFör att kunna dömas till ungdomsvård krävs det att gärningsmannen vid domen är under 21 år, vilket följer av 32 kap. 1 § BrB. Det innebär att någon som är 16 år när brottet begås, men döms först efter att denne fyllt 21 år inte kan dömas till ungdomsvård. Samma sak gäller för ungdomstjänst enligt 32 kap. 2 § BrB.Om en person som är över 21 år vid lagföringen lider av en allvarlig psykisk störning kan denne istället överlämnas till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § BrB. Vid tillämpning av den regeln krävs det inte att gärningsmannen begått gärningen under inflytande av störningen, utan det är tillräckligt att behovet av tvångsvård föreligger vid tiden för domen. Sluten ungdomsvårdAvseende sluten ungdomsvård finns inte samma begränsning som nämnts ovan. Där styrs bedömningen istället av gärningstillfället. Enligt 32 kap. 5 § kan den som begått ett brott innan hen fyllt 18 år dömas till sluten ungdomsvård. Av bestämmelsen framgår dock att bland annat den tilltalades ålder kan vara en omständighet som talar emot en sådan påföljd. Det blir aktuellt om det förflutit så lång tid mellan brottet och lagföringen att den tilltalade inte längre åldersmässigt passar in i ett särskilt ungdomshem, utan påföljden istället bör bestämmas till fängelse. Den frågan diskuteras bland annat i NJA 2001 s. 913. ÅldersrabattVad avser straffmätningen med hänsyn till åldern som regleras i 29 kap. 7 § BrB gäller åldern vid gärningstillfället. Det innebär att gärningen ska leda till ett lägre straff än normalt om gärningsmannen var under 21 år vid gärningstillfället, även om personen döms först långt senare. PreskriptionDet finns även en regel om allmän preskription för brott i 35 kap. 1 § BrB, vilket innebär att den misstänkte inte kan fällas för ansvar för brottet om för lång tid förflutit efter gärningstillfället. Preskriptionstiden styrs av brottets strafflängd enligt nedanstående:Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,Tjugofem år för brott som kan ge livstid.Av 35 kap. 2 § BrB följer dock att mord, dråp, terroristbrott, folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser inte har någon preskriptionstid om det begåtts av något som fyllt 21 år. Preskriptionstiden räknas från den dag då brottet begåtts eller dagen då effekten av brottet inträffades. Hoppas att det här besvarade din fråga!

Strafflindring vid rattfylla?

2017-12-31 i Påföljder
FRÅGA |HejOm man kör berusad 0,63 ml i utandningsluften och fälls för detta trots att man har en påvisad historik över sin psykiska hälsa. Har man ingen strafflindring för att man mått så dåligt under lång tid och gör ett misstag? Kan man inte få fotboja?En vän körde rattfull samt vände på motorvägen och blev tagen av polis. Vad händer?Hen har haft en och har en kraftigt psykisk ohälsa i bakgrunden.
Felix Sjöberg |Hej,Att köra bil berusad innebär att man utsätter andra människor för fara då man inte kan kontrollera sitt fordon på samma sätt som då man inte är berusad. I normalfallet ska man därför dömas för rattfylleri. I 27 kap. 3 § Brottsbalken finns vissa regler om att ens straff kan lindras under vissa omständigheter, bland annat att man led av en allvarlig psykisk störning eller haft bristande erfarenhet eller omdömesförmåga. Att man på ett allmänt sätt mått dåligt under en tid torde däremot inte medföra någon strafflindring. Eftersom en förutsättning vid användandet av allmän väg är att övriga trafikanter kör på ett säkert sätt anses det nog vara upp till var och en att se till att man inte kör rattfull, oavsett omständigheterna.