Dubbelbestraffning? Drogtester efter indraget körkort vid rattfylleri

2018-01-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fundering ang min sambo. Han blev för några år sen dömd för narkotikabrott och rattfylla och fick dagsböter och indraget körtkort i 1 år som påföljd. Han började med drogproverna, transportstyrelsen krävde att han skulle lämna prover i 6 månader för att bevisa att han blivit drogfri. När dom 6 månaderna var över fick han tillbaka körkortet, på villkoret att han skulle fortsätta lämna drogprover i 6 månader till. Nu har han lämnat även dom proverna, men fick just veta att transportstyrelsen kräver ytterligare prover i 6 månader till, trots att alla prover han lämnat hittills visat att han är drogfri. Det känns som att det här eländet aldrig tar slut, och som att han blir dubbelbestraffad. Min fråga är om det ens är lagligt att göra så här? Varför kräver man inte prover för en längre period direkt istället för att förlänga gång på gång? Det känns som psykisk terror.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Precis som du själv menar så är dubbelbestraffning inte något som staten får ägna sig åt. Förbudet mot dubbelbestraffning är bland annat reglerat i Europakonventionens art. 4. Förbudet brukar kallas för ne bis in idem, vilket betyder "icke två gånger i samma sak". Princpen om ne bis in idem innebär att man inte kan bli lagförd två gånger för samma sak (samma händelse), i en och samma stat. För att det ska vara tal om ett brott mot förbudet mot dubbelbestraffning måste man rent juridiskt sett kunna anses vara bestraffad två gånger, och alltså lagförd två gånger för ett brott. I Sverige har vi endast två former av straff som kan komma på tal vid en fällande dom, och de är böter samt fängelse. Övriga påföljder som vi har, vilka utgörs av bland annat villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård, är inte att se som straff. Detta innebär att din sambo inte är utsatt för någon form av dubbelbestraffning för att han behöver lämna prover ytterligare perioder – även om han inte fick besked om det från början. Att behöva lämna prover är inget straff i juridisk mening, och därav kan det inte utgöra dubbelbestraffning. Vad gäller drogtester efter den typen av brott som din sambo blivit dömd för gäller vissa bestämmelser när han ansöker om nytt körkortstillstånd. När man efter ett sådant brott ansöker om nytt körkort, eller körkortstillstånd, kräver Transportstyrelsen ytterligare minst två 6-månadersperioder av drogtester inom 18 månader från det att körkortstillstånd lämnats. Dessa 6-månadersperioder kan slumpmässigt inträffa inom loppet av 18 månader. Denna 6-månadersperioden som Transportstyrelsen nu vill att din sambo ska lämna prover under bör vara den sista perioden som han kan lastas med, eftersom det är fråga om hans tredje 6-månadersperiod totalt samt hans andra period sedan han fick tillbaka sitt körkort. Dock kan det hända att han behöver lämna prover under en längre period, eftersom det handlar om minst 12 månader (två stycken perioder om 6 månader) från det att körkortstillstånd lämnats. Transportstyrelsen rensar sina register efter fem år, och om han ansöker om körkortstillstånd fem år efter det att körkortet blev indraget så kommer han inte att behöva göra dessa proverna. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om det finns oklarheter i mitt svar är du varmt välkommen att höra av dig till mig på cornelia.najafi@lawline.se så ska jag reda ut det som du inte förstår. Mvh,

Kvarlämnad egendom lägenhet - äganderätt

2018-01-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Kan den person som blivit avhyst från en lägenhet som ägdes sv hans exfru komma och be om sina kläder efter ett år ? Det mesta lämnades hos kronofogden men det är väl hans ansvar att se till att allt var där och i så fall kontakta henne inom 3 mån efter avhysning ?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande den egendomen som kronofogden tagit hand om föreligger inget ansvar för ex-frun. Äganderätten till egendomen som är kvar hos ex-frun tillhör dock som huvudregel fortfarande ex-mannen. Detta är för att lagen skyddar äganderätten till egendom (av skäl såsom att man inte får stjäla osv, det vill säga frånta egendom från den rätta ägaren). Att kasta bort sedan egendom skulle kunna utgöra brott enligt brottsbalken, 10 kap 4 §, s.k. olovligt förfogande.Däremot är ju syftet med lagregeln en sådan situation som du beskriver. Man hade kunnat argumentera för att ex-mannen, genom att inte vara villig att hämta sina saker, avsagt sig äganderätten till egendomen. Sakerna skulle i så fall vara att anse som övergivna (res derelicta) och det är då helt lovligt för ex-frun att tillägna sig egendomen.För att bli av med egendomen ex-mannen lämnat kvar (och utan att ex-frun i denna situationen riskerar att göra sig skyldig till brott) rekommenderar jag att hon kontaktar kronofogden på nytt för s.k. handräckning (se här)Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ansvar för publicerat material på YouTube

2018-01-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, vi har en politisk Youtube-kanal där vi lägger upp videos som andra personer skickar till oss. Vi äger alltså kanalen men skapar inte själva något innehåll. Vi undrar vad konsekvenserna kan bli för oss som kanal-ägare i följande scenarion:1. Olämpligt/olagligt språk, t ex om någon svär eller säger något sexistiskt/rasistiskt/hets mot folkgrupp2. Om någon skickar in en video där en av personerna i videon inte samtycker till att dela videon3. Om någon medvetet försöker sprida falsk fakta4. Om man i videon kan se olämpligheter så som hakkors. Vi kommer granska allt material men om vi gör något misstag måste vi veta vad som gäller. Tack på förhand.
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Översikt över de för er relevanta lagar som gäller för digitala publiceringarYttrandefrihetsgrundlagen (YGL) - För att materialet på en sajt ska bli grundlagsskyddat enligt YGL krävs att det tillhör sajten i teknisk mening, det vill säga att informationen finns lagrad i en databas som tillhör den domän för vilken en utgivare anmälts eller för vilken utgivningsbeviset gäller.Brottsbalken - Tillämpas i fråga om brottsliga publiceringar när inte YGL gäller.Straffrättsligt ansvar på sociala medier För sociala medier anses finnas ett stort mått av personligt ansvar. Men enligt TU Medier i Sverige, har många av fallen aldrig blivit prövade samt att man håller fast vid de teknikberoende förutsättningar som våra massmediegrundlagar är uppbyggda kring. Därför är det juridiska läget inte helt klart. Det övergripande svaret är att den som laddat upp materialet på Youtube kan ha ett ansvar enligt Brottsbalken, se exempelvis 16 kap. 8 § om hets mot folkgrupp som du nämner som ett exempel i din fråga. Observera att det finns en möjlighet att yrka på skadestånd för den som anser sig ha blivit kränkt.YouTubes policys kan vara till hjälp för att vara på den säkra sidan inför publicering, se här. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Kan jag som barn göra en polisanmälan?

2018-01-02 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Kan jag som 16 åring polisanmäla någon ensam, eller behöver jag göra det med en vuxen? Min mammas flickvän sitter uppe sent på kvällarna och det gör att jag inte kan sova, hon beter sig kränkande mot både mig och min mamma och försöker kontrollera mig. Hon försöker bestämma hela tiden vilket leder till bråk som är jobbiga för alla. Situationen i verkligheten är värre än den är på texten. Kan jag få besöksförbud?
Ebba Ekstrand |Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Du som barn kan själv vända dig till polisen och göra en anmälan. Om du blivit utsatt för något brottsligt kan du kontakta polisen antingen på telefon eller i verkligheten på en polisstation som ligger nära dig. Om det är så att din mammas flickvän inte har gjort något brottsligt, men ändå beter sig på ett sätt som får dig att må dåligt kan du kontakta socialtjänsten där du bor. Dom kan erbjuda stöd och rådgivning, du och din mamma och eventuellt hennes flickvän kan få prata med någon där som försöker hjälpa er att hitta lösningar på problemen som uppstått. Sök på nätet för att hitta kontaktuppgifter till socialtjänsten där du bor. Ett annat alternativ är att kontakta kuratorn på din skola och fråga om hon kan hjälpa dig, antingen genom att ge dig stöd eller genom att hjälpa dig att kontakta socialen. KontaktförbudKontaktförbud kan meddelas om det befaras att personen kommer att begå brott mot den som söker om kontaktförbudet (lag om kontaktförbud 1 §). Syftet med ett kontaktförbud är att se till att farliga situationer inte uppstår. Om du känner att det är en risk så kan du kontakta polisen och fråga dem om kontaktförbud, polisen kan också hjälpa dig att göra en ansökan om kontaktförbud.

Vad krävs för att vara skyldig till brott?

2018-01-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad händer med chauffören av lastbilen som stals och användes i terrordådet på Drottninggatan i Stockholm? Han hade ju lämnat bilen olåst och med nycklarna i...
Anna Dalevi |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. För att vara skyldig till brott krävs bland annat att man uppfyller alla förutsättningar i en lagregel och att handlandet är gärningsculpöst, vilket betyder ungefär klandervärt, samt att denne begått gärningen med uppsåt (ibland är oaktsamhet tillräckligt). Därutöver krävs att inga rättfärdigande eller ursäktande omständigheter föreligger, men det ligger utanför svaret på din fråga. Vi kan börja med att ställa oss frågan om chaufförens handlande, att lämna sin bil olåst med nyckeln i på central gata, är straffbelagt i någon lag. Mest sannolikt inte. Ett handlande straffbeläggs endast om det i regel kan anses som klandervärt vilket ett sådant handlande antagligen inte gör.Ett annat alternativ är att chauffören gjorts sig skyldig till medhjälp till det brott som gärningsmannen som kapade lastbilen gjort sig skyldig till, 23 kap. 4 § Brottsbalken. För detta krävs dock uppsåt till brottet: alltså avsikt, någon form av vilja. Att tolka av vad jag personligen läst om händelsen blev chauffören överrumplad av kapningen och försökte till och med stoppa gärningsmannen och blev lätt påkörd på färden. Detta tyder inte på att chauffören på något sätt hade uppsåt till gärningsmannens handlande eller till att gärningsmannen tog lastbilen. Han har därmed inte gjort sig skyldig till medhjälp heller. För att sammanfatta krävs det för att begå brott bland annat att man begår en gärning som är olaglig, att handlandet är klandervärt samt att man haft avsikt (uppsåt) till brottet. Det skulle inte jag säga är fallet för chauffören.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad krävs vid husrannsakan och kroppsvisitation?

2018-01-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag var ute och gick med hunden när jag blev stannar av några poliser. Dom sa att dom misstänkte att jag var drogpåverkad. Dom gjorde en kropsvisitering där dom tog mina nycklar till lägenheten jag bor i. Hade inget annat på mig, allt låg i lägenheten. Sedan blev jag körd till stationen för förhör och urin prov. Jag hade inte tagit några droger eller druckit någon alkohol.Men under tiden jag var på stationen så var några andra poliser inne i min lägenhet och kollade igenom den. Ingen som hade bett om lov att göra det. Dom tog mina nycklar och gick in. Min fråga är då, får man lov att göra det?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När får en kroppsvisitation ske? En kroppsvisitation får ske om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. Anledning att anta är ett lågt ställt beviskrav och innebär att det måste finnas en konkret omständighet som gör att det är möjligt att börja utreda ett brott. Kroppsvisitationen får då göras på en person som är skäligen misstänkt för brottet (se 28 kap. 11 § rättegångsbalk). För att man ska komma upp i den graden av misstanke ska det finnas konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som med en viss styrka talar för att en viss person har begått den gärning som misstanken avser. Att en person beter sig underligt, uppträder nervöst eller undviker kontakt med polisen kan inte i sig anses ge grund för misstanke om brott, än mindre misstanke om ett konkret brott av ett visst slag. Finns det ingen skälig misstanke för brott, får en kroppsvisitation ske om det finns en synnerlig anledning att anta att det därigenom kommer att anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att det annars är av betydelse för utredningen om brottet. Kravet på att det ska vara en synnerlig anledning innebär att det ska föreligga en faktisk omständighet som påtagligt visar att man kan förvänta sig att hitta något. Det är därmed ett högt ställt krav.När får en husrannsakan ske? Det finns två olika typer av husrannsakan, reell (då man söker efter ett föremål eller bevis) samt personell (när man letar efter en person). Av frågan antar jag att det i ditt fall var frågan om en reell husrannsakan. En husrannsakan får göras om det finns anledning att anta att ett brott där fängelse kan följa. Husrannsakan får företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet (se 28 kap. 1 § rättegångsbalk). Här gäller samma omständigheter som vid kroppsvisitation, att det ska vara en person som är skäligen misstänkt för brottet.En husrannsakan får också göras hos någon som inte är skäligen misstänkt för ett brott. Kraven är då högre. Det måste vara: - brottet har begåtts hos den personen - den som är misstänkt för brottet greps där eller - att det finns en synnerlig anledning att anta att det vid husrannsakan kommer hittas föremål som kan tas i beslag eller att man kommer kunna få reda på en omständighet som kan vara av betydelse för utredningen. Om en polis söker efter en person som ska omhändertas får polisen bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad (se 20 § polislagen). De får också bereda sig tillträde till en lägenhet om det finns anledning att anta att någon där har avlidit, är medvetslös eller annars är oförmögen att tillkalla hjälp (se 21 § polislagen) Även i dessa fall måste polisen kunna stödja sig på konkreta omständigheter som gör att laga skäl föreligger. Något samtycke från din sida krävs alltså inte. Poliserna har rätt att göra såhär, förutsatt att de haft anledning att anta att brott har begåtts och att de har en skälig misstanke om brottet eller att övriga grunder är uppfyllda om skälig misstanke inte finns. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.Vänligen,

Vad är den klassiska straffrättsskolan?

2018-01-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har länge försökt att hitta vad betydelsen av klassisk straffrättskola är men kan tyvärr inte hitta ett tydligt och enkelförståelig svar för det.Vad är klassisk straffrättskola?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt Nationalencyklopedin var den klassiska straffrättsskolan en kriminalpolitisk riktning som pågick under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Denna hävdade att straffets egentliga uppgift var att åstadkomma en rättvis vedergällning (hämnd). Karl Binding var den mest kände företrädaren av den klassiska straffrättsskolan.Jag misstänker att du kan fördjupa dig i den klassiska straffrättsskolan med hjälp av böcker som återfinns bland annat på universitetsbiblioteket.Källa:Nationalencyklopedin, klassiska straffrättsskolan. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klassiska-straffrättsskolan (hämtad 2018-01-08)Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Återkallande av körkortstillstånd - narkotikabrott

2018-01-02 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejJag har körkortstillstånd och tänkte börja med körkortet. Men igår blev jag gripen av polisen och fick lämna pissprov. Jag hade rökt på innan.Kommer det påverka mitt tillstånd? Eller kan jag börja med körkortet?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brukande av narkotika är kriminaliserat (se 1 § narkotikastrafflagen). Ett positivt urinprov kan därför utgöra ett underlag för åklagaren att väcka åtal för brott mot narkotikastrafflagen. Om man döms för detta noteras det i belastningsregistret. När man ska ta körkort krävs ett körkortstillsånd från Transportsstyrelsen. Transportsstyrelsen gör då en bedömning om man är lämplig för att ta körkort (se 3 kap. 2 § körkortslagen). Hänsyn tas då bland annat till noteringar i belastningsregistret. Ett narkotikabrott kan tyda på att man inte är pålitlig i nykterhetshänseende, vilket därför kan leda till att en ansökan om ett körkortstillstånd kan avslås. Av din fråga framgår att du redan har ett körkortstillstånd. Detta kan återkallas om man inte längre uppfyller kraven (se 5 kap 1 och 2 § körkortslagen). Transportstyrelsen får information från polisen när någon begår ett brott. När transportstyrelsen kan återkalla ett körkortstillstånd (eller körkort) framgår av 5 kap. 3 § körkortslagen. En av punkterna är om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Prövningen omfattar då en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. I förarbeten har ett år angetts som en lämplig spärrtid (se prop. 1975/76:155 s. 101) för denna typ av återkallelse. Det brukar dock inte vara tillräckligt med ett enstaka, mindre narkotikabrott för att körkortet eller körkortstillståndet ska återkallas (se exempelvis RÅ 1992 ref 1, där bruk av narkotika vid enstaka tillfällen inte angetts utgöra skäl för återkallelse av körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende). Det finns alltså en risk för att ditt körkortstillstånd återkallas och att en spärrtid beslutas, men jag bedömer den risken som liten utifrån de omständigheter du anger i frågan. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.Vänligen,