Möjligheter att få tillbaka pengar som man lånat ut

2017-08-19 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Här kommer en fråga om vad som gäller vid muntligt avtal. Vår dotter lånade ut 40.000 kr till sin dåvarande sambo när de separerade, då han skulle köpa en lägenhet. Om han inte skulle betala tillbaka skulden, vilka möjligheter har hon då att få tillbaka pengarna? Är hon hjälpt av att hon kan visa att hon tagit ut lånesumman från sitt konto och fört över till hans?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Om någon är skyldig dig pengar men inte betalar så kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden för en förfallen och obetald skuld. När Kronofogden har tagit emot din ansökan om betalningsföreläggande så kommer de att fastställa en skuld. Kronofogden kommer att meddela personen som är skyldig dig pengar och be honom eller henne att komma in med ett yttrande över skulden inom två veckor.Kronofogden kommer att besluta om ett betalningsföreläggande om personen inte yttrar sig inom två veckor. Det här betyder att Kronofogden kommer att verkställa sitt beslut och driva in pengarna åt dig. Om du inte vill att de ska driva in pengarna så behöver du dock meddela dem om det.Om personen bestrider dina yrkanden om betalningsföreläggande så kommer ärendet att överlämnas till domstolen för prövning.40 000 kr är inte ett för litet belopp för att gå vidare med. En ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr och verkställighet kostar 600 kr enligt 1, 5 och 6 §§ i Kronofogdens avgiftsförordning, se här. Grundregeln är att den som är skyldig pengar ska betalar dessa avgifter. Om personen inte har råd, kan din dotter behöva betala avgifterna. Kontakta därför Kronofogden för att kontrollera om personen redan är skuldsatt sedan tidigare eller är på obestånd. Din dotter är absolut hjälp av att hon kan visa att hon tagit ut lånesumman från sitt konto och fört över den till hennes dåvarande sambos konto.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Sakrättsligt skydd mot sambos skulder?

2017-08-18 i Skuld
FRÅGA |Hejsan! Min sambo och jag delar alltid på kostnader när det gäller större inköp (tex möbler); den ena för över halva summan till den som betalar. Dock undrar jag hur det blir vid en separation eller dödsfall om en av oss har en kreditskuld på t.ex IKEA. Blir jag skyldig att betala av halva skulden (då det är till vårt gemensamma bohag)? I händelse att det är så, finns det något jag kan göra för att skydda mig från att vara tvungen att betala för något jag redan betalt hälften för?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din sambos skulder är hans egna och du kan inte bli skyldig för några av dessa. Om ni köpt något och betalat hälften var och din sambo dör och har skulder eller blir utmätt hos kronofogden pga oförmåga att betala sin skuld, så kommer de att köpa upp din andel i möblerna för att betala hans skulder om detta behövs (8 kap. 8 § utsökningsbalken). Ett bra sätt att skydda sig är att behålla kvitton, så att du kan bevisa att ni betalat halva var. Det lär dock inte bli några svårigheter att bevisa om något sådant sker eftersom egendom som ni har i gemensam besittning antas vara samägd (4 kap. 19 § andra stycket utsökningsbalken).Om ni separerar och inte kan enas om vem som ska ta vad så får vem som helst av er kräva att objektet säljs och att ni delar på pengarna (6 § lagen om samäganderätt). Även här är du fri från din sambos skulder.Hoppas det besvarar din fråga, tveka inte att höra av dig till Lawline igen i framtiden!Vänliga hälsningar,

Vad gäller om man blir sambos under en pågående skuldsanering?

2017-08-16 i Skuldsanering
FRÅGA |HejOm har skuldsanering och blir sambo med någon utan inkomst hur blir det då? Och om man blir sambo med någon med mycket hög inkomst kan man få betala hela sin inkomst till borgenärerna och då sambon betala hyra och all levnadskostnad?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelserna om skuldsanering hittar du i SkuldsaneringslagenNär en person beviljas skuldsanering så räknas ett så kallat förbehållsbelopp ut vilket motsvarar den summa pengar som personen enligt betalningsplanen får behålla själv för sin egen och sin familjs försörjning medans resten av pengarna tas i anspråk för betalning av personens skulder. Om personen efter beslutet om skuldsanering blir sambo med någon som har en hög inkomst så kan det ses som att dennes ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats. Detta eftersom det då är två personer som proportionerligt delar på hyra och övriga utgifter. Om Kronofogdemyndigheten anser att en sådan förbättring har skett så kan beslutet om skuldsanering omprövas, detta kräver dock att någon av borgenärerna vars fordran omfattas av beslutet om skuldsanering ansöker om detta. SkusanL 48 § En sådan omprövning skulle exempelvis kunna få följden att betalningsplanen och förbehållsbeloppet ändras och personen får betala in ett högre belopp per månad. Det är större chans att kronofogdemyndigheten anser att en sådan förbättring av ekonomin har skett när sambon en person med hög inkomst och betalningsförmåga än när detta inte är fallet. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor. Vänligen,

Laga kraft - Betalningsföreläggande

2017-08-16 i Fordringar
FRÅGA |HejJag undrar om man kan ansöka om betalnings föreläggande gällande skuld flera ggr
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du ifall det är möjligt att ansöka om betalningsföreläggande flera gånger gällande samma skuld. Jag kommer alltså utgå från detta när jag besvarar din fråga. När Kronofogden har meddelat utslag i ett mål om betalningsföreläggande så finns ,enligt huvudregeln, ingen möjlighet att att göra en ny prövning gällande samma skuld. Utslag i mål om betalningsföreläggande vinner laga kraft en månad från dagen för utslaget(64 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Svaranden, d.v.s. den person som talan riktats mot, kan hindra att utslaget vinner laga kraft genom att ansöka om s.k. återvinning hos Kronofogden inom denna tid. Om svaranden ansöker om återvinning i tid överlämnar kronofogden målet till tingsrätten för prövning (52 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Är istället sökanden missnöjd med utslaget kan hen överklaga till tingsrätten. Överklagandet ska ha inkommit till kronofogden inom tre veckor från dagen från utfallet (55 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Har ett utslag vunnit laga kraft så är det endast möjligt att angripa en redan prövad fordran genom extraordinaära rättsmedel såsom resing, återställande av försutten tid eller domvilla (dessa extraordinära rättsmedel regleras i kap 58-59 i Rättegånbalken). Det är dock endast i undantagsfall som detta kan bli aktuellt. Som svar på din fråga är det i regel alltså inte möjligt att pröva ett redan laga kraft vunnet utslag från Kronofogden. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan kronofogden utmäta någon annans tillgångar för ens egna skulder?

2017-08-19 i Utmätning
FRÅGA |Jag har en del skulder, men dessa är mycket gamla. Kan kronofogden utmäta pengar som min fru har på sparkonto? Dessa skulder uppkom långt innan vi ens hade träffats.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till din fråga! Nej kronofogden kan inte utmäta pengar som finns på din frus sparkonto oavsett hur mycket skulder du har. Kronofogden kan bara utmäta sådana tillgångar som tillhör dig vilket framgår av 4 kap 17 § UB. Allt annat får dem inte röra. Hoppas svaret lugnade dig! Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att ett skuldebrev ska vara giltigt?

2017-08-18 i Skuld
FRÅGA |Hej. Jag och mitt ex har skrivit eget papper om att han ska betala mig en viss summa i månaden och det är påskrivet och datum står. Kan det ändå vara ogiltigt?
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Utgångspunkten är att ditt ex ska betala i enlighet med det skuldebrevet föreskriverOm ni har kommit överens om att ditt ex ska betala dig en summa varje månad så är det detta som gäller. 1 § skuldebrevslagenPappret ni har skrivit är ett skuldebrev och skapar en presumtion som ger dig rätt att kräva in betalning i enlighet med vad som står på ”pappret”. Det blir din pojkvän som – ytterst i domstol – får visa på att han inte ska betala det som ni kommit överens om. Undantag som skulle kunna vara aktuellaEnda möjligheten för honom att inte behöva betala är om någon av ogiltighetsgrunderna i 3 kap. avtalslagen kan anses vara uppfyllt. Jag kommer inte gå in närmare på dessa här, då de får betraktas som undantag och inte så troliga i ditt fall. Men de kan hursomhelst vara aktuella om du t.ex. på något sätt har lurat ditt ex eller om det skulle vara helt oskäligt att han skulle behöva betala det som skuldebrevet föreskriver. Hur du går vidareOm han inte betalar i enlighet med er överenskommelse kan du börja med att skicka honom ett kravbrev på summan. Fungerar inte detta och han motsätter sig betalning, så kan du lämna över kravet till ett inkassobolag som då försöker driva in skulden. Når inte heller detta framgång kan man vända sig till kronofogdemyndigheten som kan utfärda ett betalningsföreläggande. Till sist får man stämma den som är skyldig en pengar i domstol. Väljer ditt ex att inte betala till dig och du känner att du vill ha hjälp med ovanstående så går det bra att vända sig till vår juristbyrå. Du når dem på info@lawline.se Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar!Med vänlig hälsning

Fråga om att driva in skuld från privatperson

2017-08-16 i Skuld
FRÅGA |Hej. Kortfattat, privatperson skyldig mig 9000.Lovar och lovar att betala men inget händer, nu ignorerar personen mig.Kronofogden är kontaktad och dom försöker driva in. Men hon svarar inte på deras brev och delgivningsmännen får ej tag på henne.Vad gör jag nu? Eller, vad kan man göra?Stämning? Polisanmäla?Vänliga hälsningar Adde
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om någon är skyldig en pengar och inte betalar är det rätt att man ska vända sig till Kronofogden. Då jag inte riktigt vet på vilket sätt du har haft kontakt med Kronofogden så tar jag det från början.Det första du ska göra är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det innebär att Kronofogden hjälper dig att fastställa skulden. Som ett bevis på att personen faktiskt är skyldig dig pengar. Kronofogden skickar då ett föreläggande till personen du vill få betalt av (svaranden), samt ett delgivningskvitto som personen ska skriva under och skicka tillbaka. Skulle Kronofogden få tag i personen så som du beskriver verkar ha hänt här så ska Kronofogden fråga om du själv vill delge svaranden. Du kan då själv delge svaranden, anlita ett delgivningsföretag eller kontakta polisen om hjälp. Du kan även innan Kronofogden erbjuder dig, ansöka om att få stå för delgivningen själv.Efter att du har ansökt om betalningsföreläggande så kommer svaranden antingen betala dig, bestrida och säga att denne inte är skyldig dig pengar eller inte höra av sig alls. Svaranden betalar - tvisten är löst. Du måste meddela Kronofogden om detta så ärendet kan läggas ned. Samma sak gäller om svaranden bara betalar en del av skulden, då måste du också meddela Kronofogden detta.Svaranden bestrider - du får möjlighet att välja om du vill skriva av ärendet eller om det ska tas hand av om domstol. Ifall du vill att ärendet ska gå till domstol krävs att du betalar en avgift.Svaranden hör inte av sig - Kronofogden meddelar ett utslag där svaranden förpliktas att betala dig vad den är skyldig. Även här kan svaranden då invända och ärendet går till domstol om du betalar avgiften. Har du ett utslag och/eller en dom på skulden så kan du ansöka om verkställighet hos Kronofogden. Kronofogden ger då svaranden en viss tid på sig att betala och om inte så sker så kommer svarandens ekonomi att undersökas efter utmätningsbara tillgångar.Lättast är nog för dig att också kika på det jag beskrivit ovan på Kronofogdens hemsida där du även hittar de olika ansökningsblanketterna:Ansökan om betalningsföreläggandeAnsökan om verkställighetPartsdelgivningHoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Skuld hos dödsbo - hur får man betalt?

2017-08-15 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Min sambo avled för drygt ett år sedan. Han var skyldig mig ca 100000 kr. En fodral på skuld finns upptaget i bouppteckningen. Inga pengar lämnade han efter sig men det finns tillgångar i skog.Hans arvingar säger att dom struntar i alltihop Vad ska man göra?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer kort beskriva vad som gäller för ett dödsbos skulder och sedan förklara vad du kan göra för att då betalt. Jag kommer gå in på regler i ärvdabalken (ÄB) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning.Ett dödsbos skulderJag utgår från att arvingarna i detta fall inte har genomfört något arvsskifte. Arvsskiftet betyder att man fördelar kvarlåtenskapen efter en avliden person och är det sista man gör i förvaltningen av ett dödsbo. Innan skiftet ska alla skulder betalas av de medel som finns i dödsboet (ÄB 22 kap. 4 §). Det är dödsbodelägarna som är ansvariga för dödsboet och dess förvaltning (ÄB 18 kap. 1 §), men dödsboet är en egen juridisk person som man kan kräva på pengar.Att kräva in en skuldDet första man bör göra när man vill att någon ska betala sin skuld är att själv kontakta gäldenären (den betalningsskyldiga) och uppmana dem att betala.. Får man inte tillbaka pengarna kan man få hjälp av kronofogdemyndigheten (KFM) genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Villkoret för att ansöka om betalningsföreläggande är att det ska röra sig om en penningfordran och att den ska vara förfallen till betalning (lagen om betalningsföreläggande 2 §).Ansökan gör man via en blankett som finns på kronofogdens hemsida. Ansökan ska bl. a. innehålla uppgifter om summan man kräver att få tillbaka, grunden för kravet, förfallodatumet för skulden och om man ställer krav på någon dröjsmålsränta (9-11 §). När man har skickat in sin ansökan kommer KFM kontakta personen som är skyldig pengar och meddela att du vill få betalt och uppmana personen att yttra sig (25 §). Personen kan då agera på olika sätt. Ibland betalar den delgivna personen direkt. Personen kan också svara KFM att den invänder mot kravet (31 §). Då kommer KFM meddela dig om det och du får välja mellan att gå vidare till tingsrätten eller att låta KFM skriva av ärendet (33-34 §§). Om personen inte svarar alls på delgivningen och inte betalar dig kommer KFM meddela ett utslag och kan sen börja arbeta med att driva in skulden (42 §).Att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300 kr. I din ansökan kan du ange att du vill ha ersättning för den kostnaden från personen som är skyldig dig pengar (17 §). Går saken vidare till domstol är det svårt att säga hur lång tid processen tar och hur stora kostnaderna blir. SammanfattningSå länge inte arvsskiftet har skett kan du rikta betalningskrav mot dödsboet. De som är skyldiga att förvalta boet är ansvariga för att skulder betalas. Om du inte får din skuld betald trots egna försök kan du ansöka om hjälp från KFM. Detta kan leda till att dödsboet självmant betalar skulden, eller till att KFM driver in skulden. Skulle dödsboet av någon anledning motsätta sig skulden kan du välja att gå vidare till domstol för att då din skuld betald. Eftersom det gäller ett större belopp rekommenderar jag att du söker vidare juridisk hjälp om frågan skulle gå vidare till en process. Om så blir fallet kan du boka tid med en jurist hos oss på Lawline här. För ytterligare information om betalningsföreläggande och ansökningsblanketter kan du läsa vidare på kronofogdemyndighetens hemsida.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp och att du lyckas få din fordran betald.Vänliga hälsningar,