Preskription på fordran

2017-01-19 i Preskription
FRÅGA |Jeg gikk i borgen for et svenskt AB vedr. en kassekreditt i SE-Banken i 2003. Bolaget gikk konkurs i 2006 og banken gjorde sitt krav gjeldende overfor meg. I en treskodom 2009 ble jeg dømt til å betale borgensbeløpet pluss påløpne renter. Jeg blir trukket 4.200 kr i min beskjedne alderspensjon hver måned.Jeg forstår det slik at preskirptionstiden avbryts ved at betaling gjøres ? Betyr det at kravet i praksis aldri blir preskribert ?
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Dessvärre för din del är rättsläget så som du beskriver. Preskriptionstiden på en fordran är 10 år enligt 2 § Preskriptionslag (1981:130). En preskription avbryts antingen om du som gäldenär erlägger betalning, om du får ett krav på betalning från banken eller om banken väcker talan mot dig i domstol (se 5 § PreskL). Av 6 § PreskL framgår att när en preskription avbryts börjar en ny preskriptionstid på 10 år att löpa.Om det nu är så att du automatiskt betalar av skulden varje månad kommer skulden aldrig att preskriberas förrän den är helt betald. Mitt bästa råd är att prata med banken och se om ni kan göra en ny överenskommelse.Med vänlig hälsning

Tar jag över min fästmans skulder om vi gifter oss?

2017-01-15 i Skuld
FRÅGA |Hej. Planerar ingå äktenskap. Min fästman är frihetsberövad. Han har en skuld hos Brottsoffermyndigheten, där han har lagt upp en avbetalningsplan och betalar 100 kronor i månaden. Min fråga är om hans skuld kommer bli min, d.v.s. med risk för utmätning och eller att hans återbetalning av skuld kommer beräknas på vår gemensamma inkomst. Jag arbetar heltid och har en månadslön på 37.000 kronor, min fästman däremot har ingen inkomst, utan får endast en bidragssumma, vilken skall täcka för permissioner, telefonkontakter och liknande.Tacksam för svar.
Johanna Bergvall |Hej, och tack för din fråga!Varje make råder över sina tillgångar och svarar för sina skulder i ett äktenskap (1 kap 3 § äktenskapsbalken), dvs mitt är mitt och ditt är ditt gäller. Din fästmans skuld kommer alltså inte kunna bli din när ni gifter er. Dock riskerar du att få din egendom utmätt för hans skuld. Vid utmätning får saker som gäldenären, dvs din fästman, äger (4 kap 17 § utsökningsbalken). Din fästman kommer då även anses vara ägare till egendom som ni har i er gemensamma besittning, så länge ni inte gör sannolikt att ni äger egendomen tillsammans eller visar att egendomen bara tillhör dig (4 kap 19 § utsökningsbalken). Lyckas ni inte med detta så kan din egendom utmätas för hans skuld. Vad gäller avbetalningsplanen så kan det bli så att hänsyn tas även till din inkomst. Skulden kommer alltså inte bli din men du kan komma att påverkas av den då risken finns att din egendom utmäts och att ni tillsammans får mindre pengar att leva på på grund av att avbetalningen per månad kan öka. Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad göra vid felaktig faktura?

2017-01-07 i Fordringar
FRÅGA |Jag har fått en faktura på tre stycken ridlektioner som min dotter inte tagit men som de hävdar avser oss, är jag skyldig att betala
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är omöjligt att säga om du är skyldig att betala eller inte. Om det är så att du inte har köpt/tagit dessa ridlektioner eller avbokat ridlektionerna i tid och gjort rätt för dig så borde du inte vara skyldiga att betala. Dock finns det för lite information i frågan för att kunna göra en vidare utredning. Det du måste göra i detta skede är att bestrida fakturorna och sedan är det upp till ridskolan om de vill ta det vidare till exempelvis Kronofogdemyndigheten eller domstol. Här kan du se ett exempel på hur man kan utforma ett bestridande av en faktura som man anser felaktig. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Undanhålles min hund av sons flickvän

2016-12-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har tagit över en hund som inte hade det så bra i sitt hem, jag erbjöd min son hunden om allt skulle fungera, vilket det har gjort. Men min sons tjej tror att hon äger hunden helt plötsligt när dom åkte utomlands fick inte jag ha min egen hund utan dom lämnade den till nån faster till henne. Jag får heller inte träffa hunden mera, jag får knappt träffa min son. Jag står för hunden och jag betalar försäkring på hunden och jag fick oxå betala en operation. Men jag får inte träffa henne. Mer än när min son och jag ses 5 min i smyg nånstans då och då. Jag är inte ute efter att ta tillbaka hunden men jag vill träffa den då och då! Vad ska jag göra? Jag mår så dåligt av det här!
Martin Persson |Tack för din fråga.Eftersom du står för hunden, betalar försäkring och operationer för denne antar jag att du också står som registrerad ägare hos Jordbruksverket. Dessa faktorer ihop gör att det finns en väg att gå för att bereda dig rätten till hunden, dessvärre bör man vara medveten om att det i sig inte helt otroligt kan skapa än större spricka i det relationsmässiga planet till framförallt din sons flickvän. Därav är mitt råd ändock att i längsta möjliga mån försöka kommunicera er sinsemellan och verkligen lyfta fram denna problematik och din önskan om ökat umgänge med hunden i fråga.Den alternativa och mer juridiska vägen är att till Kronofogdemyndigheten ansöka om handräckning, se vidare på https://www.kronofogden.se/Handrackning.html, som i sig skulle kunna utmynna i ett beslut och verkställande som gör att du slutligen får hunden i din faktiska ägo. I ett sådant fall får man först som svarande, dvs. din sons flickvän, ett föreläggande om hur man ställer sig till ditt krav om att återfå hunden. Detta i sig ger inte sällan tillräckliga incitament för att göra rätt för sig då man märker att denna instans är inkopplad. Men å andra sidan kan det som tidigare sagts bli än värre på andra plan istället. Vad som är rätt agerat i ditt fall är omöjligt att svara på, utan du får själv göra erforderliga avvägningar för fallet i fråga.Hoppas det löser sig!Vänligen,

Överlåtelse av skuldebrev genom arv

2017-01-16 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om ett barnbarn lånar pengar av sina morföräldrar och båda morföräldrarna dör innan hela lånet betalat tillbaks kommer då barnbarnet att få fortsätta att betala resterande av skulden till de arvsberättiga barn som finns i dödsboet. Kommer själva skulden att avskrivas automatiskt eller måste det stå i själva skuldebrevet att skulden skall avskrivas när båda morföräldrarna avlidit för att det skall ske?
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. Ett skuldebrev kan överlåtas och således vara föremål för arv, då det är ett slags värdepapper. Finns inget testamente kan det bli frågan om att ett barn ärver fordran ensam, eller att barnen ärver tillsammans (beroende på hur stort kvarlåtenskapen, värdet på skuldebrevet och arvingars önskningar vid lottläggning). Finns ett testamente kan arvlåtaren välja att avskriva lånet till barnbarnet, välja vem som ska ärva skuldebrevet eller välja att låta arvskiftet ska ske som ovan (genom att skriva så ska ske i testamentet eller genom att inte skriva vad som skall ske). Skulden avskrivs således inte automatiskt, men om det är morföräldernas önskan kan de skriva det i sitt testamente. Annars kommer barnbarnet fortsätta betala av sin skuld till den som ärver skuldebrevet, enligt reglerna som gäller för den aktuella typen av skuldebrev (om det inte är barnbarnet själv, då förfaller skulden). Med vänlig hälsning,

Vad göra om man inte får betalt?

2017-01-07 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! jag skulle behöva er hjälp om ni har möjligheten. Har ett problem o vet ej hur jag ska ta mig ur de. De har påverkat mig och min familj. Ska förklara hoppas ni kan hjälpa. Vet ej om jag ska gå via kronofogden el till tingsrätten direkt. De handlar om en lägenhet vi skulle hyra o blivit lurade. Vi har betalt ut en summa som mannen vägrar o betala tillbaka. Vår första kontakt med han va i februari o så har de hållit på i ett år. Vi har betalt ut till han 30000kr o första utbetalning är på kontanter o resten via swish. Vi har kivitto på allt. Vi har underlag på allt. Vi har mannens person uppgifter med mera. Våra samtal emellan oss finns också. Så vår fråga är va ska vi ta oss till? Vi kan inte släppa de här vi har haft kontakt med mannen under hela året om att han ska betala tillbaka men kommer med nåt i sista sekund. O bara släppa de här o ge honom allt är svårt. Så vi hoppades att nåt kan vi göra. Varför har vi inte gjort nån anmäla? Jo för att han har lovat i princip hela tiden att vi ska få pengarna. Nu när vi har släppt o ska göra anmälan så säger polisen att dom inte kan göra nåt o att polisanmälan inte skulle hjälpa. Så vi känner oss maktlösa. Va ska vi ta oss till? Mvh
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du får välja själv om du vill börja att gå via Kronofogden eller om du direkt vill gå till domstol. Om du väljer att gå via Kronofogden så ska du ansöka om betalningsföreläggande. Blanketten som du ska fylla i hittar du här. Kronofogden kommer sedan skicka ett brev till hyresvärden och tala om att du har ansökt om betalningsföreläggande. Hyresvärden som får brevet kan agera på olika sätt: 1. Han betalar till dig. 2. Han bestrider skulden. Kronofogdemyndigheten informerar dig om detta och du får bestämma om du vill att din ansökan i fortsättningen ska handläggas av domstol. Om du inte vill det kommer ärendet att avskrivas. 3. Han hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten efter att ha blivit delgiven. Då meddelar Kronofogdemyndigheten ett utslag där det anges att hyresvärden förpliktas att betala vad du har begärt. Om du däremot hellre vill gå direkt till domstol så ska du skicka in en stämningsansökan. Blanketten som du ska fylla i hittar du här. Jag skulle nog rekommendera dig att först gå via Kronofogdemyndigheten för chansen finns ju att hyresvärden agerar enligt alternativ 1 eller alternativ 3 - och då slipper du domstolsprocessen. Skulle det vara så att hyresvärden bestrider skulden enligt alternativ 2 så har du där chansen att ta det vidare till domstol. Om du däremot vet att han kommer att bestrida skulden enligt alternativ 2 så borde du istället vända dig direkt till domstol.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Allmän preskription på fordran

2016-12-31 i Preskription
FRÅGA |En vän blev felaktigt behandlad ,2005, av läkare som sedan blev prickad av detta. Han ok blodtryck som Var 250/150!?!?!!!!!!. Inga konstigheter med m enl läkaren. !!!!!!!!!Kanska blodtryck absolut högt. Nu vill hon stämma han, preskriptiom??
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är skadestånd som din vän avser att kräva så träffas ett sådant anspråk av de allmänna preskriptionsreglerna i preskriptionslagen, se här. Allmän preskription inträder efter tio år, 2 § preskriptionslagen. Om det inte skett något preskriptionsavbrott enligt 5 § preskriptionslagen, så är anspråket preskriberat eftersom att behandlingen utfördes 2005 och det idag är 2016/17.Alltså är anspråket preskriberat såvida inte något preskriptionsavbrott skett. Se i 5 § om du kan utröna huruvida det skett ett sådant eller inte.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Undanhålles egendom

2016-12-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag och min son skulle köpta en bil tillsammans och vi skulle dela på alla lån/kostnader.Under ca 2års tid betalade jag alla lån/kostnader för reperation och dyl. Min son ingenting. Nu har det blivit osämja mellan oss och bilen har han kvar i sin ägo utan att lämna tillbaka den så även jag kan bruka den. Hur gör jag nu?
Martin Persson |Tack för din fråga.Vad som är särskilt viktigt att utröna i denna fråga är huruvida vem som för bilen står på köpeavtal, registrerad ägare och även på det hänförliga lånet. I mitt följande svar antas att det är du som fader som också står för samtliga dessa, förhåller det sig på annat vis är du välkommen att återkomma till info@lawline.seOm kommunikation inte löser detta kan det vara läge att koppla in Kronofogdemyndigheten, och till dem ansöka om handräckning - se vidare på deras hemsida, https://www.kronofogden.se/Handrackning.html. Sedan är det upp till sonen att ställa sig till det föreläggande som KFM framställer till honom, och därefter kan de fatta beslut baserat på det som styrker det faktiska, dvs. köpeavtal osv. Inte sällan brukar det behöva gå så långt, utan det kan ofta räcka och ge tillräckligt med incitament att göra rätt för sig när KFM delger sin närvaro i ärendet.Hoppas det löser sig!Vänligen,