Preskriptionstid vid ersättning för ärr

2017-02-20 i Preskription
FRÅGA |Hej jag fick ett ärr under munnen som jag stört mig på en längre tid och känner av det men ej tagit tag i att söka försäkring! Detta hände när jag gick i årskurs 8! Jag är nu 22 år! Är det för sent för att söka ersättning ?
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Av den information du tilldelat mig framgår det inte vad som orsakat ärret, men genom att läsa nedanstående bör du få en uppfattning av vad som gäller:FörsäkringMånga försäkringsbolag ger ersättning för vanprydnad såsom ärr. För att få ersättning för vanprydnader som skett vid en olycka måste du ha en olycksfallsförsäkring. Du kan också få ersättning för ärr orsakade av en sjukdom (till exempel ärr pga. en operation), men då krävs det att du har en försäkring som täcker den sjukdomen du lider av. Dom flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård i anledning av din vanprydnad. Gemensamt för alla försäkringsbolag är att du måste vänta 1-2 år efter vanprydnadens uppkomst innan en eventuell ersättning kan lämnas. PreskriptionstidEn skada bör anmälas så fort som möjligt. Har det gått tio år eller mer är det för sent att anmälan skada, rätten till ersättning är då nämligen preskriberad. Att ärendet är preskriberat betyder att du inte längre har rätt till ersättning därför att det gått för lång tid innan du anmälde skadan eller framställde ditt krav. Ersättning för personskada omfattas vanligen av den tioåriga preskriptionstiden som återfinns i preskriptionslagens 2 §.Bedömning Med antagande att du var 13-14 år gammal (vilket man vanligtvis är i årskurs 8) när skadan inträffade har 10 år ännu inte passerat. Möjligheten att söka ersättning för ärret återstår fortfarande.Med vänlig hälsning,

Retentionsrätt för fordran hos hotellgäst

2017-02-18 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |En person har bott på hotell utan att betala för sig. När hon lämnade hotellet så beslagtog hotellet hennes personliga ägodelar och skickade ärendet (räkningen) till kronofogden. Hotellet säger nu att de återlämnar ägodelarna först när skulden är betald. Jag ser inget samband mellan beslaget och skulden men vad säger lagen? OM jag har rätt och hotellet således har agerat i strid med lagen, hur går hon tillväga för att kräva sina ägodelar åter?Tack på förhand
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en lag om hotellägares rätt att hålla kvar hotellgästers tillhörigheter om hotellgästen inte betalt för sig, den heter lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst.Rätten att kvarhålla någon annans egendom som påtryckning för att få en person att betala en fordran kallas retentionsrätt och kan beskrivas som en form av panträtt. Det finns ett antal lagar som skapar en sådan rätt och lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst är en av dem. Eftersom företaget har tillhandahållit personen ett rum på ett hotell och personen inte betalt så får hotellet, som säkerhet för sin fordran för vistelsen, kvarhålla personens resegods. Hotellet agerande är således helt riktigt. Det är till och med så att hotellägaren får sälja resegodset, efter en viss tid, för att ta ut sin fordran ur köpeskillingen som denne får från försäljningen. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Gå i borgen för vän

2017-02-16 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har just blivit tillfrågad om jag kan gå i borgen för en vän.Vännen har låg inkomst från försäkringskassan och måste ha en borgenär för att få hyra en lägenhet.Jag undrar vad detta innebär för mig? Hyran för vännens aktuella hyresrätt ligger på 7000 kr/mån.Jag är ensamstående med två barn (8 och 9 år), fast jobb med månadslön, bor i hyresrätt, har ett privat lån på ca 30 000 kr i dagsläget, inga betalningsanmärkningar, har ingen bil osv.Jag funderar själv på att flytta till en större lägenhet. Om jag skulle finna en större lägenhet så är gissningsvis även den hyran högre än den jag har idag (6500 kr/mån) och då ska ju förmodligen min ekonomi prövas igen innan jag själv blir godkänd.Vad ska jag tänka på för att kunna ta rätt beslut angående detta.Mvh Jenny
Karolina Jivebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du går i borgen för din vän innebär det att du i form av borgensman åtar dig att fullgöra din väns förpliktelser om denne inte kan göra det själv. Att gå i borgen för någon ska inte förväxlas med att vara borgenär då att vara borgenär innebär att man lånar ut pengar till någon medan att gå i borgen för någon innebär att man ska betala (till borgenären) för den man går i borgen för (gäldenären) om denne inte kan göra detta själv.Går du i borgen för din vän kan du således bli betalningsskyldig om din vän inte själv kan betala sin hyra. Det finns dock två olika former av borgensåtaganden och ditt ansvar som borgensman blir lite olika beroende på vilken av dessa som är aktuell i ditt fall (om du inte har fått veta vilken som är aktuell borde du fråga din vän): 1. Proprieborgen. Denna form av borgensåtagande innebär att du svarar mot hyresföreningen "såsom för egen skuld", se 10:9 HB (Handelsbalken). I detta fall kan de välja om de ska vända sig till dig eller din vän om de behöver driva in hyran. De behöver alltså inte vända sig till din vän först. 2. Enkel borgen. Denna form av borgensåtagande innebär att ditt ansvar blir subsidiärt, det vill säga du ska bara betala till föreningen om din vän inte kan betala; "inte själv gälda gitter", se 10:8 HB. De måste således först försäkra sig om att din vän inte är betalningsduglig innan du kan få något form av ansvar. Om du blir betalningsskyldig för att din vän inte kan betala är det bra för dig att veta att du har rätt till något som kallas "regressrätt". Det innebär att du kan kräva tillbaka pengarna från din vän och går inte det kan du driva ärendet vidare till kronofogden. Utifrån ovan info hoppas jag att du kan ta ett bra beslut i frågan!

Krav på minimilängd gällande kredittid

2017-02-15 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Finns det ett lag i Sverige som säger att alla företag HAR rätt till 30 dagars kredittid.I vårt avtal är det 15 dagars faktureringstid men kunden vill ändra på det och påstår att de har ett lagligt rätt till 30 dagars kredittid. Stämmer det?Tack för att snabt svar och helst med hänvisning till konkreta punkter i lagen.Med vänliga hälsningar,Dace
Torbjörn Carbell |Hej Dace och tack för din fråga! Det finns i svensk lag ingen bestämmelse som säger att en köpare har rätt till kredit av en viss längd. En kredit gäller endast om den är försäkrad vid avtalets ingående eller då ni som säljare har utfäst den som en del av betalningsvillkoren. Det är alltså den avtalade kredittiden som gäller och finns ingen lag som garanterar en kredittid på minst 30 dagar. Är er motpart en annan näringsidkare kan ni åberopa 49 § köplagen, rör det sig om en konsument kan ni åberopa antingen 36 § konsumentköplagen eller 41 § konsumenttjänstlagen.Vänligen,

Skuldebrev, solidariskt ansvar och cession av löpande skuldebrev

2017-02-18 i Fordringar
FRÅGA |Två frågor om löpande skuldebrev (ställt till nn eller order)1 - om borgenären (långivaren) dör går då skuldebrevet automatiskt till dödsboet som kan kräva in betalning enligt villkoren i skuldebrevet eller måste det framgå av själva skuldebrevet?2 - om gäldenärerna (låntagarna) är två stycken och de ska ansvara för hela skulden som för egen skuld, räcker det med en sådan skrivelse för att borgenären ska kunna kräva in betalning från bara en av gäldenärerna?
Olle Hansen Ölmedal |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Din första fråga får att besvara med ett ja. För att kunna kräva betalning för ett löpande skuldebrev så krävs det att den som kräver betalning kan visa upp en sammanhängande kedja av skriftliga överlåtelser till sig, 13 § 2 st Skuldebrevslagen. Dessa antecknas i regel på skuldebrevet. Dödsboet är all egendom som den avlidne har vid dödsfallet, skuldebrevet kommer således att ingå i dödsboet. Dödsbodelägarna är de som företräder boet 18 kap 1 § 1 st Ärvdabalk. Om någon visar upp dödsfallsintyg med släktutredning, eller bouppteckning eller fullmakt från dödsboet så kan de kräva gäldenären på betalning för dödsboets räkning. Det behövs inte att det anges på skuldebrevet för att så ska kunna ske.Om skuldebrevet i stället går i arv, så är detta en överlåtelse som kommer att antecknas på skuldebrevet. Arvtagaren av skuldebrevet kommer då att kunna kräva betalning. Det behövs inte anges på skuldebrevet att det får överlåtas, huvudregeln är nämligen för skuldebrev att cession, överlåtelse är tillåten.Din andra fråga går att besvara med ett ja. Faktum är att huvudregeln är att borgenären får kräva betalning från vilken av de två gäldenärerna hen vill, så länge man inte har avtalat om delad ansvarighet med borgenären. I lagen står detta skrivet som att man svarar en för alla, alla för en, 2 § 1 st Skuldebrevslagen. Den skrivelse som ni anger förändrar inte detta, utan bekräftar möjligtvis bara huvudregeln. Uttrycket "såsom för egen skuld" är något man brukar använda för borgensmän som gått i s k proprieborgen, d v s att borgenären inte bara kan vända sig till gäldenären eller gäldernärerna, utan även direkt till någon som gått i borgen för skulden. Det kan därför tyckas förvirrande eller rent av missledande att använda detta uttryck för gäldenärerna, eftersom det inte handlar om att ansvara "såsom för egen skuld" utan det är ju i själva verket "egen skuld" när man är gäldenär. Men uttrycket förändrar som sagt inte någonting i sak för att man använder det för en gäldenärs skuld, eftersom huvudregeln redan är att borgenären kan kräva vem hen vill utav gäldenärerna.Sammanfattningsvis:1) Dödsboet kan genom sina företrädare, dödsbodelägarna, kräva betalning. Likaså en arvinge som kan visa skriftligt att överlåtelse genom arv har skett. Det behöver inte anges något särskilt på skuldebrevet för att så ska kunna ske.2) Huvudregeln är att borgenären kan välja vem utav gäldenärerna hen vill kräva betalning från, skrivelsen ni anger förändrar inte detta. Hoppas att ni tycker er ha fått svar på era frågor, om inte så använd gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella frågetecken.Vänligen

Egendom i hyresfastighet under utmätning

2017-02-17 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Jag hyr en villa som Kronofogden nu har utmätt pga villaägarens skulder.Enligt avtalet har jag tre månaders uppsägningstid.Huset ska visas 3/3 och jag är inte intresserad av att bo kvar.Därför har jag skaffat ny bostad från 1/4.Kan jag slippa uppsägningstiden?Jag har även under de 16 år jag har bott i huset bytt ut alla vitvaror och värmepannan, eftersom fastighetsägaren inte har gjort någonting åt trasiga maskiner.Enligt Kronofogdens anteckningar är dessa maskinerna mina.Kan fastighetsägaren opponera sig mot det eller har jag rätt att ta med mig mina maskiner?MVHPernille
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Dessvärre torde du inte kunna frångå er avtalade uppsägningstid på 3 månader, förutsatt att du och gäldenären (den som kronofogden ska utmäta egendom från) har ingått ett bindande hyresavtal. De hyrorna som du betalar kommer inflyta till gäldenären och kommer sedan med största sannolikhet att utmätas av kronofogdemyndigheten för att gå till de personer som gäldenären är skyldig pengar. Gällande dina vitvaror så kan lyckligtvis inte fastighetsägaren/gäldenären opponera sig mot att du tar med de föremål som du har köpt, om du kan styrka att det är du som införskaffat föremålen. De blir inte en del av fastigheten, utan behåller sin karaktär av lös egendom, vilket kan utläsas ur 2 kap. 4 § jordabalken. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.Vänliga hälsningar,

Utebliven betalning av skuld

2017-02-16 i Skuld
FRÅGA |Hej, jag har sålt en personbil till en bilhandlare. 20170301 har ännu ej fått betalt. avtalat var att mina pengar skulle sättas in på mitt konto med en fördröjning av max 3 arbetsdagar. har påtalat utebliven betalning till bilhandlaren vid upprepade tillfällen. han har då lovat att åtgärda detta. har även sagt att han måste sälja lite bilar för att jag ska få min betalning.alltså påstår han att han inte har pengar att ge mig..bilen han köpte av mig är redan såld vidare.Jag har skriftligt säljkontrakt , samt ett skrivet intyg där han lovar att betala mig 23/1-17 men inte då!! Tacksam för tips om hur jag bör gå vidare för att kunna kräva mina pengar?? Men Vänlig Hälsning Jan Nydén
JR Umeå |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand rekommenderar vi att du pratar med bilhandlaren igen för att se om ni kan komma överens om hur betalningen ska gå till. Om du fortfarande inte får betalt så finns det en möjlighet att ta hjälp av kronofogdemyndigheten (KFM). När en skuld är förfallen till betalning kan du ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. Detta regleras i 2 § Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). När du har skickat in ansökan om betalningsföreläggande till KFM kommer de att skicka ett brev, ett föreläggande, till bilhandlaren vilket fungerar som en uppmaning att betala skulden (se 29 § LBH). Tillsammans med brevet finns ett delgivningskvitto, vilket ska skrivas under av bilhandlaren och skickas tillbaka till KFM, som ett bevis på att brevet nått denne. Bilhandlaren har då en möjlighet att invända mot skulden (se 31 § LBH). I det fallet får du välja om din ansökan ska sändas vidare och handläggas av domstol, eller om KFM ska avskriva målet (se 33 § LBH).Hör bilhandlaren varken av sig till KFM med ett bestridande, eller betalar skulden, efter att ha blivit delgiven brevet, kommer KFM meddela utslag om betalningsföreläggande där KFM förpliktar bilhandlaren att betala till dig (se 42 § LBH). När KFM meddelat ett utslag om betalningsföreläggande är huvudregeln att skulden automatiskt går vidare till verkställighet. Det innebär att KFM börjar arbeta med att driva in skulden, se 3 kap. 11 § Utsökningsbalken (1981:774). Viktigt att tänka på är att KFM tar ut en ansökningsavgift vid ansökan om betalningsföreläggande. I det fall KFM meddelar utslag om betalningsföreläggande och börjar driva in skulden, tillkommer ytterligare en kostnad. Se KFM:s hemsida för aktuella belopp. Dessa avgifter kan du dock kräva betalt för av bilhandlaren (se 17 § samt 46 § LBH).Du hittar mer information om tillvägagångssätt och blankett för ansökan på kronofogdemyndighetens hemsida. https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html Hoppas det är en hjälp på vägen, lycka till!Linnéa Lindström, Beatrice Olsson och Alexandra Selander

Preskription

2017-02-14 i Fordringar
FRÅGA |Ett inkassokrav från kammarkollegiet på en skuld till transportstyrelsen som är över 5 år gammal damp ned idag. Det gäller uppkörningsavgift och teoriprov. Hur rimligt är detta när jag betalt av alla skulder till kronofogden och gjort sökningar hos de största inkasso bolagen samt gjort en UC på mig själv för säkerhets skull som visat på att jag står på 0 kronor i skulder.Ser att man skyller på att nya systemet inte klarat att hantera alla fordringar. En förändring man gjorde 2010. Min uppkörning skedde 2011.Finns utrymme för att bestrida kravet?
Olle Hansen Ölmedal |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om preskription av fordran, vilket regleras i Preskriptionslagen.Att en fordran preskriberas innebär att borgenären, dvs Transportstyrelsen i detta fallet, förlorar sin rätt att kräva betalning av gäldenären dvs er i detta fallet, 8 § första stycket, Preskriptionslagen.Preskriptionstid löper på den här typen av fordran över 10 år från fordrans uppkomst, det vill säga från dess du körde upp/gjorde teoriprov, enligt 2 § 1 st Preskriptionslagen.När de ställde kravet har det alltså inte gått tio år, varför preskription inte har skett.En ny 10-årsperiod börjar löpa i och med att de framställde sitt krav mot dig, eftersom kravet innebär s k preskriptionsavbrott, enligt 5 §, andra punkten Preskriptionslagen. Preskription har inte skett av denna fordran, och det är 10 år tills den blir preskriberad. Man kan därför inte bestrida fordran på denna grund. Någon annan möjlighet att bestrida fordran identifierar jag inte utifrån de omständigheter ni angett i er fråga. Svaret blir då alltså ett nej, denna fordran kan transportstyrelsen fortfarande kräva betalning för, och jag bedömer att det inte finns någon grund att bestrida deras krav utifrån de omständigheter ni angett i er fråga.Jag hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga, trots att det kanske inte är det svar ni hoppats på. Använd gärna kommentarsfunktionen om ni undrar över något, så ska jag försöka reda ut eventuella frågetecken.Vänligen,