Betalningsskyldig för annans skuld?

2015-06-30 i Skuld
FRÅGA |HejUndrar vad som gäller om mitt ex åker på skadestånd Blir jag inblandad Bilarna vi har står på mig Kommer kronofogden o kan d ta huset Mvh
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om inget annat överenskommits så kommer du inte ansvara för de skadestånd och skulder som någon annan (ditt ex) har. Bara för att en person har skulder, betyder det inte automatiskt att Kronofogden exempelvis kommer att genomföra en utmätning. En utmätning innebär att en viss tillgång tas om hand och säljs, för att driva in pengar i syfte att täcka en skuld. Det är endast ett begränsat antal saker som kan utmätas. Utmätning utförs till exempel om det finns en dom på att utmätning ska ske. Dina bilar kan alltså inte utmätas för någons annans skuld. Vänliga hälsningar,

Rätt att tillägna sig övergiven båt

2015-06-30 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Idag hittade jag en övergiven båt som låg vid en övergiven stenpir vid skogen. Det var uppenbart att ingen hade använt den på länge, har jag rätt att ta den?
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Rätt att tillägna sig ett objekt utan föregående ingående av avtal föreligger endast då objektet saknar ägare. För att så skall anses vara fallet krävs att detta aldrig varit ägt eller att den som ägt det genom realhandlande frånsagt sig varje anspråk på att äga föremålet. Eftersom båtar ej existerar av naturen har de förstås alltid tillhört någon, varför endast sistnämnda fall är av intresse. Skillnad görs därvid mellan sådant som tappats bort respektive övergivits, varav endast övergivna föremål anses sakna ägare. Med detta dock inte sagt att borttappade föremål aldrig kan tillkomma en ny ägare utan föregående överlåtelse. En borttappad sak, vars ägare ägare inte blir känd inom tre månader från det att saken inlämnats hos Polismyndigheten eller ej hämtas inom en månad från det att ägaren informerats om fyndet, tillfaller upphittaren. Sammantaget gäller alltså att övergivna båtar får tillägnas, men att borttappade sådana endast kan övergå till upphittaren efter resultatlös anmälan hos Polismyndigheten. En mer ingående behandling av relevanta straffrättsliga bestämmelser finns att läsa här. Lagen om hittegods finner du här. Vänligen,

Tvångsflyttning av ex-makes egendom

2015-06-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! En fråga. Vad kan jag göra när mitt ex som jag var gift med och skilsmässan är över inte kommer och delar upp det sista och hämtar sina saker som ännu står vid mig? Han har inte plats för sina prylar där han bor nu, men jag anser att det inte är mitt problem. Det handlar om mycket maskiner, en bil och en husvagn. Var kan jag vända mig dör att få hjälp eller hur ska jag gå till väga för att göra rätt? Ska jag bara kontakta en advokat eller vad?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten, här. I övrigt hänvisar jag till tidigare liknande frågor i Lawlines bank med besvarade frågor, här, här, här och här.Behöver du vidare hjälp i ärendet är du välkommen att höra av dig igen alternativt att kontakta oss på 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00). Telefonrådgivaren kan hänvisa dig till vidare hjälp om det behövs.Vänligen,

Särskild handräckning av stulen egendom

2015-06-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har blivit av med flera föremål , bl.a. mobiltelefon vid ett rån, jag kan bevisa för polisen att det är mina med kvitton, samt så har jag tagit bevis på gärningsmännen hur dem poserar med mina saker.Polisen vill dock inte återta dem, med hänvisning "vänd dig till ditt hemförsäkringsbolag" , min fråga är då, har dem skyldighet att göra det, eller kan dem låta bli att återta mina saker? Polisen är ju den enda myndigheten som kan ta saker i beslag utan att göra sig skyldiga till självtäckt.
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Polisen har till uppgift att bekämpa brott och att minimera de negativa konsekvenser som kan uppstå som en följd av olika brott. Det är dock till stor del upp till polismyndigheten att välja hur den vill gå till väga för att uppfylla dessa syften. Sålunda finns det ingen absolut skyldighet för polisen att hjälpa dig med att återbörda dina saker.Det finns dock möjlighet att vända sig till Kronofogden och begära särskild handräckning, enligt 4 § första stycket lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Om Kronofogden beviljar din ansökan kan den därefter återbörda din egendom till dig. Det kan noteras att Kronofogdens avgörande kan överklagas.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Begära handräckning

2015-06-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Min sambo och jag separerade nyligen och jag får inte tillbaka mina tillhörigheter som jag haft innan. Vad kan jag göra för att få tillbaka dom?
Jessica Knecht |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är fallet som sådant att ni inte kan komma överens och att din föredetta sambo vägrar att överlämna din egendom så finns alltid möjligheten att begära handräckning hos Kronofogdemyndigheten, se https://www.kronofogden.se/Handrackning.htmlHoppas detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att skicka in en ny fråga till oss här på Lawline. Vänligen,

Förutsättningar för att beviljas skuldsanering

2015-06-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag är evighetsgäldenär. Har skulder på 300.000.000Kr. Uppstod 1995. Inga nya tillkommit. Behöver hjälp med skuldsanering. Hr sökt en gång men avslag.
Mikaela Wedbäck Pizevska |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline.Skuldsanering är reglerat i skuldsaneringslagen (SKL). Skuldsanering innebär att den som är svårt skuldsatt under vissa förutsättningar kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. För att räknas som svårt skuldsatt ska man inte ha möjlighet att betala sina skulder inom överskådlig tid. Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogden. Värt att komma ihåg är att om man beviljats skuldsanering tidigare, är det nästintill omöjligt att bli beviljad skuldsanering igen.Det är endast under vissa förutsättningar som en svårt skuldsatt person kan få skuldsanering. Skuldsanering kan beviljas om (4-6 §§ SKL):1. Man är svårt skuldsatt enligt SKL – det antas att man inte kan betala sina skulder på många år. Det finns inget särskilt krav på hur stora eller gamla skulderna ska vara. Det görs en bedömning från fall till fall. Bedömningen tar sike på förmågan att betala skulderna i framtiden och det som beaktas är den totala skulden, nuvarande och framtida inkomster, ålder, arbetsförmåga, utbildning, sjukdom och arbetslöshet.2. Det ska vara skäligt med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden. Här kollar Kronofogden på hur och varför skulderna har uppkommit och om man har gjort allt för att betala sina skulder. Vilka typer av skulder som beaktas kan du läsa mer om här. Det förutsätts att man är aktiv under prövningen av ansökan och att fullständiga och korrekta uppgifter lämnas.3. Man ska inte ha ett pågående närningsförbud.Normalt krävs även att personen i fråga är bosatt i Sverige. Kronofogden gör därefter en helhetsbedömning av situationen. Om man inte uppfyller kraven för skuldsanering avslås ansökan. Ett avslag betyder inte att man aldrig kan få skuldsanering utan man kan ansöka igen. Då är det bra om man läser motivering till avslaget för att få vägledning när man gör en ny ansökan.I ditt fall råder jag därför dig till att läsa motiveringen Kronofogden gav dig när de valde att avslå din ansökan om skuldsanering, för att på så sätt ta reda på vilket krav eller vilka krav du ej uppfyllde för att beviljas skuldsanering. För att få mer detaljerade information om vad som gäller för att beviljas skuldsanering läs gärna mer i skuldsaneringslagen och besök Kronofogdens hemsida.En viktig sak att komma ihåg är att om du behöver hjälp före, under eller efter skuldsaneringsperioden kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun. Mer information om detta finner du här. Du kan också ringa Kronofogdens kundservice.Jag hoppas att detta kan vara till hjälp. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Generell preskriptionstid avseende skuld

2015-06-28 i Preskription
FRÅGA |Hej, undrar vad lagen säger idag om preskribering av skulder generellt? Måste man ansöka om att ett lån skall preskriberas eller detta sker automatiskt ? För jag har googlat och fått se en hel del olika lagar?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om preskription av skulder generellt sett. En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, 2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130). Det fordras inget aktivt handlande för att ett lån ska preskriberas, utan det faller normalt bort efter tio år. Om en påminnelse eller kravbrev eller liknande skickas till den som har en skuld, så avbryts preskriptionstiden och en tioårsperiod påbörjas på nytt.Det finns avvikelser från huvudregeln, exempelvis om det gäller ett konsumentlån, 2 § andra stycket preskriptionslagen. Det finns specialregler i bland annat arbetsförhållanden (jfr ett tidigare svar här) och på straffrättens område, jfr 35 kap. 1 § brottsbalken (1962:700). Det beror alltså på vad det är för typ av fordran och ärende. Generellt sett gäller 2 § första stycket preskriptionslagen.Nedan hittar du lagarna som jag har hänvisat till i mitt svar.Preskriptionslagen. Brottsbalken. Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Preskriptionstid för faktura

2015-06-28 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad preskriptionstiden är för att fakturera vara/tjänst till ett annat företag? Hur lång tid efter kan man fakturera? I detta fallet gäller det från ett företag i Sverige till ett företag i USA.
Mikael Stade |Preskriptionstiden mellan näringsidkare - näringsidkare är 10 år, se preskriptionslagen 2 §. En fordran kan dock vara äldre än så om preskriptionsavbrott har gjorts. Ett preskriptionsavbrott kan t ex vara en betalning från gäldenären eller någon annan form av erkännande av skulden från gäldenärens sida. Men som sagt, 10 år är preskriptionstiden.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,Mikael Stade