Godtrosförvärv av dator

2014-07-15 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Det är så att någon är skyldig mig en summa pengar och vi kom överens att jag skulle få en dator istället för att han inte hade möjlighet att betala. Efter ett par månader nu kommer en annan person som hävdar att datorn är hans och att han har papper på det, vilket han visade upp. Och den var på hans företag. Jag visste inte att han var inblandad när jag fick datorn. Mannen som lämnade över datorn till mig som betalat nekar nu att jag fick den som betalt för hans skulder. Ägaren hotar att polisanmäla om jag inte lämnar över datorn till honom.Frågan är alltså vad borde jag göra nu? Vilka rättigheter har jag?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Eftersom du har förvärvat egendom som någon annan hävdar äganderätt till är den stora frågan om du har gjort ett godtrosförvärv enligt lag om godtrosförvärv av lösöre (GFL), https://lagen.nu/1986:796. Enligt 2 § GFL så gör man ett godtrosförvärv om man förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare eller behörig att förfoga över egendomen och man fick egendomen i sin besittning och var i god tro. Den goda tron hos en förvärvare definieras i 2 § 2st GFL som att det är sannolikt i förhållande till egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilken den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren inte kunde förfoga över egendomen. Om det alltså inte vara några omständigheter som borde ha gjort dig misstänksam kan du alltså ha gjort ett godtrosförvärv, men detta brukar bedömas väldigt restriktivt och det är svårt att göra ett förvärv i god tro nu för tiden. Dessutom finns det en regel i 3 § GFL som innebär att man inte kan godtrosförvärva stulen egendom.Om den skuldsatte fått tag i datorn genom bedrägeri eller förskingring kan du dock få äganderätt genom godtrosförvärv för 3 § gäller bara stulen egendom. Om personen som var skyldig dig pengar stulit egendomen från den andre mannen kan du alltså inte ha rätt till egendomen utan mannen har fortfarande äganderätt till datorn. Du kan dock få äganderätt om inte den förre ägaren kräver tillbaka egendomen inom sex månader från att han kan tänkas ha fått reda på att du hade egendomen. Om det gått sex månader kan den förre ägaren ha lösenrätt och kan få tillbaka datorn om han betalar ett lösenbelopp, 5 § GFL. Om den andre mannen kan visa att datorn blivit olovligen frånhänt honom har han alltså rätt till datorn och din fordran mot den skuldsatte kvarstår. Om du vill driva in den skulden kan du få fordran fastställd genom att ansöka om stämning hos tingsrätt eftersom betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten inte verkar tillräckligt här då den skuldsatte förnekar skulden. Om du får fordran fastställd i dom kan du sedan få hjälp av kronofogden att driva in skulden genom utmätning eller liknande.Hoppas du har fått svar!

Gemensamma lån

2014-07-06 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Min man och jag har ett gemensamt bolån där vi är solidariskt betalningsskyldiga. Jag vill betala av 1/3 av lånet med "egna" sparade pengar. Jag vill inte riskera att betala de resterande 2/3 för "egna" pengar vid en eventuell bodelning/skilsmässa bara för att min man inte har lust att betala av lånet. Han har tillgångar som täcker hans del av lånet, men han placerar dem hellre i aktier/fonder. Finns det något sätt att komma runt detta dilemma? Kan min man exempelvis skriva över 2/3 av lånet på sig (om detta accepteras av banken)? Går det att skriva skuldbrev eller något annat trots att vi är gifta? Eller, räknas våra samtliga tillgångar (ej gemensamma, utan egna sparkonton) ihop vid en skilsmässa, så det ändå inte spelar någon roll?
Robert Lindström |Tack för att du vänder dig till Lawline.För det fall att ni är solidariskt betalningsskyldiga så innebär detta att banken kan vända sig till vem som helst av er för att kräva in betalning. För det fall att du betalar av 1/3 av skulden så kan de ändå kräva dig på resterande del av lånet. Skulle de göra det så får du dock en fordran på din man motsvarande halva lånet. Om man vill komma runt detta så får man skriva halva lånet på dig och halva lånet på din man vilket innebär att ni blir var för sig betalningsskyldiga för halva lånet. Det krävs dock att banken accepterar att skriva om lånen. 

Kompis vägrar betala skuld

2014-04-26 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag går mitt sista år i gymnasium och jag har arrangerat flak och studentskiva för min klass. Jag har en elev som inte betalat för studentskivan, trotts att han deltog i skivan. Nu när skivan redan har varit så känner han att det fortfarande inte är viktigt att betala men vi tog från våra flak pengar för att kunna lägga ut för honom. Han har skrivit under ett kollektivavtal. Hur gör jag nu? Vad med kan jag göra för att han ska betala så att vi har råd för vårat flak?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig med din fråga till Lawline.Det låter som att alla gått med på att betala för sin del av studentskivan och flaket och då är de naturligtvis skyldiga att göra det. Har ni dessutom skrivit på ett skriftligt avtal har ni bra bevis som styrker att han är skyldig att betala.Om någon är skyldig en pengar men vägrar betala finns det ett par saker man kan göra.1) I första hand naturligtvis försöka lösa det utan juridisk inblandning, särskilt när det rör sig om små summor och en konflikt mellan vänner. Kan vara bra att informera klasskompisen om att om han vägrar betala tvingas du blanda in kronofogden eller skicka in en stämningsansökan till domstol, se nedan. 2) Om det inte går kan man ansöka om betalningsföreläggande via kronofogdemyndigheten. Din klasskompis får då ett brev från KFM där han får godkänna eller bestrida skulden. Det kostar 300 kr, men de pengarna kan du kräva att klasskompisen står för i slutändan. 3) Ett tredje alternativ är att stämma i domstol. Många tycker inte att det lönar sig att göra det när det gäller mindre summor men möjligheten finns.Oavsett hur du går till väga kan det vara bra att känna till att det finns möjlighet att få hjälp av Kronofogdemyndigheten och/eller domstolen. Hoppas det löser sig på ett smidigt sätt. Mer information om betalningsföreläggande hittar du här: http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html.Mvh,

Betalningsföreläggande pga ogiltigt färdbevis

2014-03-29 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Bor i Malmö och skall åka till köpenhamn. Då återresan är oklar (hur,när) köper jag en enkel biljett. Mitt resesällskap kommer dock med bil så vi åker över med den. Jag sitter då med en oanvänd biljett i handen. Det är ingen platsbiljett utan en vanlig biljett som är giltig i 24 timmar. Hemresan skall för min del gå med tåg och jag väljer då att använda min oanvända biljett. Detta har jag gjort vid ett tidigare tillfälle, och det var inga problem. På baksidan av biljetten står det att den är giltig mellan och inom angivna zoner. Detta tolkar jag som att den är giltig eftersom jag faktiskt reser inom zonerna. Priset är ju det samma. Ombord på öresundståget visar jag upp biljetten som tågvärden först signerar men han ändrar sig. "Nej denna biljett är inte giltig" säger han. Jag protesterar och förklarar hur det ligger till samt att jag inte haft problem tidigare med detta. Men tågvärden tar upp ett block och börjar skriva böter trots mina protester. Han vill att jag skall skriva under (erkänna betalningsskyldighet) vilket jag vägrar. Jag anser att jag inte gjort något fel. På raden för underskrift skriver han då "vägrar skriva under"När han gått tittar jag på lappen han skrivit och kan då se att där finns 8 st val när det gäller varför man fått böter. Han har kryssat i "färdbevis saknas" dock har han skrivit längst ned "har enkel biljett från malmö-Kbh. Detta är ju helt felaktigt. Jag har ett färdbevis, som han dock anser är ogiltigt.Direkt när jag kommer hem skriver jag en bestridan som jag snyggt skriver ihop och avslutar med orden "yrkar på att denna böter återkallas"Nu kom ett brev från skånetrafiken. Den är dock lite märkligt formulerad. Det står ingenting om att min bestridan avslås eller liknande. Det står helt formellt: "tågvärdar har till uppgift att göra biljettkontroller. Den som reser utan giltigt färdbevis enl våra resevillkor 4.12 får vid biljettkontroll erlägga en tilläggsavgift enl Lag (SFS 1977:67) om tillägssavgit i kollektiv persontrafik, för närvarande 1000 kr. Det är varje resenärs ansvar enl våra resevillkor att ha en giltig färdhandling vid resa med öresundståg" Jag kliar mig nu i huvudet och undrar vad detta är för besked på min yrkan. Har de avslagit den eller inte? Jag trodde ju verkligen att jag gjorde rätt. Jag anser verkligen inte att jag saknade färdbevis. Och dessutom har det gått bra vid ett annat tillfälle. Vad ska jag ta mig till med detta? På jurekas sida har jag frågat om detta och någon skrev att jag skulle åberopa /lagen.nu/1977:67#P2S1 och bestrida igen. En annan skrev att det är fodringsägaren som skall bevisa att de har rätt till pengar och att jag INTE skall bestrida igen.Snälla kan någon leda mig rätt här. Har aldrig sett ett sådan svar på en bestridan tidigare.
Miranda Lymeus |Hej!Den som driver kollektiv persontrafik får, precis som Öresundståg angett i sitt meddelande till dig, ta ut en tilläggsavgift om man inte kan uppvisa giltigt färdbevis. Jag tolkar inte Öresundstågs meddelande till dig som att de drar tillbaka sitt betalningskrav. Om du avvaktar utan att betala kommer antagligen Öresundståg ansöka om betalningsföreläggande så småningom. Om du inte gör något då heller fastställs din betalningsskyldighet rättsligt. Om du bestrider föreläggandet däremot så går ärendet till tingsrätten. Det stämmer att i en rättegång är det fordringsägaren som ska bevisa att den har rätt att få betalt. I det här fallet innebär det att Öresundståg måste bevisa att du inte haft en giltig biljett för den resa du gjorde. Min bedömning är att de kommer att kunna visa detta ganska enkelt eftersom att den biljett du uppvisade gällde för en annan resa (nämligen åt motsatt håll). Vill du undslippa betalning måste du ange en anledning till att ditt misstag var ursäktligt (se lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik 2 §) och i den här delen har du bevisbördan. Att du inte förstått biljettreglerna utan trott att biljetten var giltig är nog en för tunn argumentation, men du skulle kunna argumentera utifrån att du haft fog för att tro att biljetten var giltig eftersom att du fått åka med en sådan biljett tidigare. Tänk dock på att en rättsprocess kostar pengar och om du inte lyckas bevisa att du haft en giltig ursäkt kan du även bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader (hemförsäkringen brukar innehålla rättsskydd som betalar detta men beloppet är begränsat). Dessutom kan Öresundståg, om de vinner, kräva dröjsmålsränta ända från den dag du skulle ha betalat enligt inbetalningskortet. Om du vill slippa dröjsmålsränta och eventuella inkassokrav kan du själv föra en negativ fastställelsetalan hos kronofogden för att få fastställt att du inte är betalningsskyldig så fort som möjligt. Även detta kan gå till rättegång om Öresundståg bestrider ditt yrkande och bevisbördan samt den ekonomiska risken är då densamma som ovan. Hoppas att du med hjälp av ovanstående kan avgöra om det är lönt att låta det hela gå till rättegång, antingen genom att själv ansöka om betalningsföreläggande eller vänta ut Öresundståg och se om de gör det (det är ju inte säkert men å andra sidan kan det bli kostsamt för dig om de gör det).Lagrummen hittar du https://lagen.nu/1977:67.Med vänlig hälsning,

Betalningsföreläggande

2014-07-14 i Fordringar
FRÅGA |Om man lånar ut pengar där personen lovar att betala tillbaka och det har lovats utbetalningsdatum som har flyttats fram hela tiden men inga pengar kommer in. Hur kan man gå tillväga för att få tillbaka sina pengar? Jag har gett han möjlighet att betala av 2000:- i månaden i 15 månader så även den möjligheten har han fått. Vart kan jag vända mig?
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till oss!Du kan ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att få tillbaka dina pengar. Det krävs att förfallodagen för skulden har passerats men av vad du skriver så har detta skett. Personen som är skyldig dig pengar kan då välja mellan att betala skulden eller att bestrida den(att rikta invändningar mot betalningsskyldigheten). Om han/hon bestrider den, så får du välja om du vill att domstolen utreder betalningsskyldigheten och på så vis fastställer skulden.Du hittar ansökningsblanketten här: https://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.htmlLycka till och tveka inte att återkomma om du har ytterligare frågor!Med vänlig hälsning

Betalningsföreläggande

2014-06-07 i Fordringar
FRÅGA |I samband med pris och kontouppgift står bindande anmälan till en workshop. En person anmäler sig via mejl till workshopen, betalar inte och kommer inte på worshopen. När hon får påminnelse om betalning, skriver hon att hon avanmält sig och vill inte betala. Vi menar att anmälan är bindande och går ej att avanmäla samt att hon därför ska betala. När det står bindande anmälan, vad gäller? Kan vi gå vidare för att få in pengarna?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 1 § lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område [avtalslagen] sluts bindande avtal genom anbud och accept. Om du vill ha betalt från personen kan du ansöka om betalningsföreläggande och få hjälp av Kronofogden att fastställa skulden. Efter din ansökan kan personen välja att betala skulden till dig eller bestrida skulden. Väljer personen att bestrida, kommer Kronofogden att informera dig om detta och du får då bestämma om du vill avskriva ärendet eller att ansökan i fortsättningen ska handläggas av tingsrätten. Länk till blankett om ansökan finner du här . Vänligen,

Värd vägrar betala tillbaka hyresdeposition vid avtalad tidpunkt.

2014-03-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag var till för en månad sen inneboende. Jag flyttade till en ny lägenhet för ganska exakt en månad sen. I avtalet mellan mig och min värd som vi båda skrev på ingick en hyras deposition som skulle ges tillbaka vid utflytt, som jag nu efter en månad ännu inte fått tillbaka. Jag har skrivit till min värd och sagt att jag vill ha min deposition inom de närmsta dagarna. Som svar sade han att hans ekonomiska situation var dålig och att han behövt spendera min deposition, och att jag skulle få mina pengar först när hans ekonomiska situation blev bättre. Jag har svårt att acceptera det här, eftersom han för det första spenderat mina pengar och inte betalat tillbaka vid den tiden avtalet angav, och för att det är väldigt osäkert för mig om och när hans ekonomiska situation förbättras. Jag undrar om det finns några lagliga åtgärder jag kan vidta för att få mina pengar tillbaka?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Eftersom ni avtalat om att du skulle få tillbaka hyresdepositionen då du flyttade ut från lägenheten och ändå inte fått det, rör det sig om ett avtalsbrott.För att du ska kunna få hjälp med att få tillbaka dina pengar måste skulden först ”fastställas”. Det innebär att du får ett formellt bevis på att skulden existerar. Detta kan göras på två sätt. Antingen väcker du talan mot personen vid tingsrätten genom att skicka in en stämningsansökan (läs mer på www.domstol.se/tvist) eller också ansöker du om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (läs mer på http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html).När skulden fastställts genom antingen en dom eller ett beslut om betalningsföreläggande kan du mot en avgift få hjälp av kronofogden att driva in skulden. Du kan läsa mer om hur det fungerar på http://www.kronofogden.se/Fabetalt.html.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Betalning av otvistig fordran

2014-03-20 i Fordringar
FRÅGA |Har löst min lillasysters skulder genom att ta ett lån. Vi skrev ett avtal om återbetalning som skulle börjat förra året. Hon har ej haft jobb så det dragit ut på tiden. Nu har hon lånat pengar av andra människor efter detta och meddelat mig att hon kommer att betala av detta som hon är skyldig dem först. Vi skrev papper på 50000kr men summan slutade på 70 000 då det visade sig att hon hade flertalet obetalda hyror. Kan jag på något vis anmäla detta för att det någonstans ska finnas med ett krav på återbetalning till mig eller hur gör jag. Det är mycket pengar och jag står idag själv med ett lån som jag måste betala. Jag anser att hon ska betala. Avtalet vi skrev har orsak, namn, summa, personnummer och underskrift men inget vittne. Men däremot har jag sparat all sms konversation vi haft sedan dess där hon lovar att betala tillbaka. Vad gör jag?Med vänlig hälsning,/ Veronica
Haris Catovic |Hej! Tack för din fråga!Avtalet mellan dig och din syster utgör ett enkelt skuldebrev, 26 § skuldebrevslagen (SkbrL). Avtalet innebär att du har en fordran gentemot din syster som uppgår till det avtalade beloppet. Av förutsättningarna i frågan verkar det som att ni inte har avtalat om när gäldenären (din syster) ska betala tillbaka beloppet som du har lånat ut till henne. När parterna inte har avtalat om när skulden senast ska vara återbetald, gäller att gäldenären ska betala på borgenärens uppmaning, 5 § SkbrL. Detta innebär att din syster ska betala när du kräver det. Om du har krävt henne på betalning men hon har underlåtit att infria sin betalningsskyldighet, innebär det (1) att fordran är förfallen till betalning och (2) att gäldenären gjort sig skyldig till avtalsbrott. I det här fallet verkar det som att fordran mot din syster är otvistig, d.v.s. att ni är båda överens om att hon har en skuld till dig och att ni är ense om hur mycket hon ska betala tillbaka. Det enklaste sättet att driva in otvistiga fordringar är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten, 2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning (BFL). Vad en ansökan om betalningsföreläggande ska innehålla framgår av 9-19 §§ BFL. Här har du en länk till skuldebrevslagen (SkbrL): https://lagen.nu/1936:81Här har du en länk till lagen om betalningsföreläggande och handräckning: https://lagen.nu/1990:746Lycka till!