Värd vägrar betala tillbaka hyresdeposition vid avtalad tidpunkt.

2014-03-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag var till för en månad sen inneboende. Jag flyttade till en ny lägenhet för ganska exakt en månad sen. I avtalet mellan mig och min värd som vi båda skrev på ingick en hyras deposition som skulle ges tillbaka vid utflytt, som jag nu efter en månad ännu inte fått tillbaka. Jag har skrivit till min värd och sagt att jag vill ha min deposition inom de närmsta dagarna. Som svar sade han att hans ekonomiska situation var dålig och att han behövt spendera min deposition, och att jag skulle få mina pengar först när hans ekonomiska situation blev bättre. Jag har svårt att acceptera det här, eftersom han för det första spenderat mina pengar och inte betalat tillbaka vid den tiden avtalet angav, och för att det är väldigt osäkert för mig om och när hans ekonomiska situation förbättras. Jag undrar om det finns några lagliga åtgärder jag kan vidta för att få mina pengar tillbaka?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Eftersom ni avtalat om att du skulle få tillbaka hyresdepositionen då du flyttade ut från lägenheten och ändå inte fått det, rör det sig om ett avtalsbrott.För att du ska kunna få hjälp med att få tillbaka dina pengar måste skulden först ”fastställas”. Det innebär att du får ett formellt bevis på att skulden existerar. Detta kan göras på två sätt. Antingen väcker du talan mot personen vid tingsrätten genom att skicka in en stämningsansökan (läs mer på www.domstol.se/tvist) eller också ansöker du om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (läs mer på http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html).När skulden fastställts genom antingen en dom eller ett beslut om betalningsföreläggande kan du mot en avgift få hjälp av kronofogden att driva in skulden. Du kan läsa mer om hur det fungerar på http://www.kronofogden.se/Fabetalt.html.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Betalning av otvistig fordran

2014-03-20 i Fordringar
FRÅGA |Har löst min lillasysters skulder genom att ta ett lån. Vi skrev ett avtal om återbetalning som skulle börjat förra året. Hon har ej haft jobb så det dragit ut på tiden. Nu har hon lånat pengar av andra människor efter detta och meddelat mig att hon kommer att betala av detta som hon är skyldig dem först. Vi skrev papper på 50000kr men summan slutade på 70 000 då det visade sig att hon hade flertalet obetalda hyror. Kan jag på något vis anmäla detta för att det någonstans ska finnas med ett krav på återbetalning till mig eller hur gör jag. Det är mycket pengar och jag står idag själv med ett lån som jag måste betala. Jag anser att hon ska betala. Avtalet vi skrev har orsak, namn, summa, personnummer och underskrift men inget vittne. Men däremot har jag sparat all sms konversation vi haft sedan dess där hon lovar att betala tillbaka. Vad gör jag?Med vänlig hälsning,/ Veronica
Haris Catovic |Hej! Tack för din fråga!Avtalet mellan dig och din syster utgör ett enkelt skuldebrev, 26 § skuldebrevslagen (SkbrL). Avtalet innebär att du har en fordran gentemot din syster som uppgår till det avtalade beloppet. Av förutsättningarna i frågan verkar det som att ni inte har avtalat om när gäldenären (din syster) ska betala tillbaka beloppet som du har lånat ut till henne. När parterna inte har avtalat om när skulden senast ska vara återbetald, gäller att gäldenären ska betala på borgenärens uppmaning, 5 § SkbrL. Detta innebär att din syster ska betala när du kräver det. Om du har krävt henne på betalning men hon har underlåtit att infria sin betalningsskyldighet, innebär det (1) att fordran är förfallen till betalning och (2) att gäldenären gjort sig skyldig till avtalsbrott. I det här fallet verkar det som att fordran mot din syster är otvistig, d.v.s. att ni är båda överens om att hon har en skuld till dig och att ni är ense om hur mycket hon ska betala tillbaka. Det enklaste sättet att driva in otvistiga fordringar är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten, 2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning (BFL). Vad en ansökan om betalningsföreläggande ska innehålla framgår av 9-19 §§ BFL. Här har du en länk till skuldebrevslagen (SkbrL): https://lagen.nu/1936:81Här har du en länk till lagen om betalningsföreläggande och handräckning: https://lagen.nu/1990:746Lycka till!

Hur bevisar man att en revers är betald?

2014-02-20 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Jag har (som privatperson) köpt en fastighet där jag betalade en handpenning och skrev på en revers på resterande belopp. Reversen belöpte med två procents ränta. Vid en senare tidpunkt betalade jag reversen och räntan varvid jag erhöll köpebrev på fastigheten och återtog originalreversen. Ett och ett halvt år senare påstod motparten att jag bara betalat reversbeloppet och inte räntan. Jag har inget bevis över mitt fullgörande. Nu kräver bolaget mig på räntebeloppet och hotar med stämning. Hur hanterar jag frågan? Tacksam för svar Hälsningar Micke
Tomas Lindblom | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det gäller skuldebrev (reversen) finns det två olika sorter, löpande och enkla. Enkla är utställda till ”viss man” vilket innebär att endast den som är angiven i skuldebrevet har rätt att mottaga betalning. Löpande är utställda till ”viss man eller order”, order innebär att det tämligen enkelt kan överlåtas till andra. Du får själv kontrollera vilken modell ni har. De löpande är menade att kunna omsättas och är därför att anse som värdepapper, löpande skuldebrev ger innehavaren rätt att kräva in skulden. När låntagaren betalar av på skulden har denne rätt att få det antecknat på skuldebrevet eller som särskilt kvitto. När sista betalningen sker har man rätt att få tillbaka skuldebrevet. Det är viktigt eftersom skuldebrevet i sig är ”bärare av skulden”; inget skuldebrev = ingen skuld. Du säger att du fått tillbaka skuldbrevet, om det är ett löpande är saken klar. Du har som innehavare rätt att kräva in skulden… av dig själv… Är det ett löpande skuldebrev ni har bör du makulera det. De enkla skuldebreven är lite annorlunda. De är i sig inga värdepapper, skuldförhållandet finns oavsett om skuldebrevet gör det eller inte. Ett enkelt skuldebrev är bara ett bevis på att ett skuldförhållande föreligger. Det är (i stort sett) alltid den som påstår något i en tvist som måste kunna bevisa saken. Det kan kanske bevisas genom köpeavtal eller på annat sätt. Du skriver också att du fått köpebrev på fastigheten. Ett köpebrev upprättas först när köpeskillingen erläggs. Ett köpebrev är alltså att anse som ett kvitto på att köparen betalat hela köpeskillingen. Som jag ser det så kan du i och med att du har skuldebrevet i original samt köpebrevet på fastigheten bevisa att du faktiskt har erlagt full betalning. Med vänlig hälsning,

Gäldenärsbyte

2014-02-16 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om vad som gäller vid överlåtelse av bostadsrätt samt ett banklån som togs för att kunna köpa bostadsrätten. Om det är följande scenario: A har köpt en bostadsrätt men ångrar sitt köp av olika anledningar. Hon vet att kompisen B verkligen behöver en bostad och ringer därför och frågar hon om han vill ta över bostaden samt banklånet på 1.000.000:-. Vad jag har förstått så är A gäldenär till banken? Då tycker jag det borde vara okej att A avtalar med B om att ta över just banklånet enligt avtalsfriheten? Eller gäller några andra regler där? Gäller det om banken godkänner B som ny låntagare eller är allt ogiltigt eftersom det rör en fastighet och det har gjorts via telefon? Tack för svar, Sara
Simon Adolfsson |Hej!En gäldenär är den som är skyldig att betala. Borgenären är den som ska ha betalt av gäldenären.När det gäller gäldenärsbyten, från A till B, krävs att borgenären godkänner bytet. Detta följer av 1 § Skuldebrevlagen. Detta innebär i ditt fall att banken (och med största säkerhet bostadsrättsföreningen för bostaden) måste godkänna att B tar över banklånet för A.Mvh,

Betalningsföreläggande pga ogiltigt färdbevis

2014-03-29 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Bor i Malmö och skall åka till köpenhamn. Då återresan är oklar (hur,när) köper jag en enkel biljett. Mitt resesällskap kommer dock med bil så vi åker över med den. Jag sitter då med en oanvänd biljett i handen. Det är ingen platsbiljett utan en vanlig biljett som är giltig i 24 timmar. Hemresan skall för min del gå med tåg och jag väljer då att använda min oanvända biljett. Detta har jag gjort vid ett tidigare tillfälle, och det var inga problem. På baksidan av biljetten står det att den är giltig mellan och inom angivna zoner. Detta tolkar jag som att den är giltig eftersom jag faktiskt reser inom zonerna. Priset är ju det samma. Ombord på öresundståget visar jag upp biljetten som tågvärden först signerar men han ändrar sig. "Nej denna biljett är inte giltig" säger han. Jag protesterar och förklarar hur det ligger till samt att jag inte haft problem tidigare med detta. Men tågvärden tar upp ett block och börjar skriva böter trots mina protester. Han vill att jag skall skriva under (erkänna betalningsskyldighet) vilket jag vägrar. Jag anser att jag inte gjort något fel. På raden för underskrift skriver han då "vägrar skriva under"När han gått tittar jag på lappen han skrivit och kan då se att där finns 8 st val när det gäller varför man fått böter. Han har kryssat i "färdbevis saknas" dock har han skrivit längst ned "har enkel biljett från malmö-Kbh. Detta är ju helt felaktigt. Jag har ett färdbevis, som han dock anser är ogiltigt.Direkt när jag kommer hem skriver jag en bestridan som jag snyggt skriver ihop och avslutar med orden "yrkar på att denna böter återkallas"Nu kom ett brev från skånetrafiken. Den är dock lite märkligt formulerad. Det står ingenting om att min bestridan avslås eller liknande. Det står helt formellt: "tågvärdar har till uppgift att göra biljettkontroller. Den som reser utan giltigt färdbevis enl våra resevillkor 4.12 får vid biljettkontroll erlägga en tilläggsavgift enl Lag (SFS 1977:67) om tillägssavgit i kollektiv persontrafik, för närvarande 1000 kr. Det är varje resenärs ansvar enl våra resevillkor att ha en giltig färdhandling vid resa med öresundståg" Jag kliar mig nu i huvudet och undrar vad detta är för besked på min yrkan. Har de avslagit den eller inte? Jag trodde ju verkligen att jag gjorde rätt. Jag anser verkligen inte att jag saknade färdbevis. Och dessutom har det gått bra vid ett annat tillfälle. Vad ska jag ta mig till med detta? På jurekas sida har jag frågat om detta och någon skrev att jag skulle åberopa /lagen.nu/1977:67#P2S1 och bestrida igen. En annan skrev att det är fodringsägaren som skall bevisa att de har rätt till pengar och att jag INTE skall bestrida igen.Snälla kan någon leda mig rätt här. Har aldrig sett ett sådan svar på en bestridan tidigare.
Miranda Lymeus |Hej!Den som driver kollektiv persontrafik får, precis som Öresundståg angett i sitt meddelande till dig, ta ut en tilläggsavgift om man inte kan uppvisa giltigt färdbevis. Jag tolkar inte Öresundstågs meddelande till dig som att de drar tillbaka sitt betalningskrav. Om du avvaktar utan att betala kommer antagligen Öresundståg ansöka om betalningsföreläggande så småningom. Om du inte gör något då heller fastställs din betalningsskyldighet rättsligt. Om du bestrider föreläggandet däremot så går ärendet till tingsrätten. Det stämmer att i en rättegång är det fordringsägaren som ska bevisa att den har rätt att få betalt. I det här fallet innebär det att Öresundståg måste bevisa att du inte haft en giltig biljett för den resa du gjorde. Min bedömning är att de kommer att kunna visa detta ganska enkelt eftersom att den biljett du uppvisade gällde för en annan resa (nämligen åt motsatt håll). Vill du undslippa betalning måste du ange en anledning till att ditt misstag var ursäktligt (se lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik 2 §) och i den här delen har du bevisbördan. Att du inte förstått biljettreglerna utan trott att biljetten var giltig är nog en för tunn argumentation, men du skulle kunna argumentera utifrån att du haft fog för att tro att biljetten var giltig eftersom att du fått åka med en sådan biljett tidigare. Tänk dock på att en rättsprocess kostar pengar och om du inte lyckas bevisa att du haft en giltig ursäkt kan du även bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader (hemförsäkringen brukar innehålla rättsskydd som betalar detta men beloppet är begränsat). Dessutom kan Öresundståg, om de vinner, kräva dröjsmålsränta ända från den dag du skulle ha betalat enligt inbetalningskortet. Om du vill slippa dröjsmålsränta och eventuella inkassokrav kan du själv föra en negativ fastställelsetalan hos kronofogden för att få fastställt att du inte är betalningsskyldig så fort som möjligt. Även detta kan gå till rättegång om Öresundståg bestrider ditt yrkande och bevisbördan samt den ekonomiska risken är då densamma som ovan. Hoppas att du med hjälp av ovanstående kan avgöra om det är lönt att låta det hela gå till rättegång, antingen genom att själv ansöka om betalningsföreläggande eller vänta ut Öresundståg och se om de gör det (det är ju inte säkert men å andra sidan kan det bli kostsamt för dig om de gör det).Lagrummen hittar du https://lagen.nu/1977:67.Med vänlig hälsning,

Felaktig utbetalning

2014-03-16 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag fick brev från SPV idag, att jag fått för mycket pengar utbetalt perioden 2006-2010 efter att min pappa gått bort. Idag fick ja brev att det är 85 000 kr jag ska betala in men jag kan "överklaga" det. Kan dem verkligen göra såhär? Vad kan jag göra för att "slippa" betala detta? Tacksam för hjälp
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Vid felaktiga utbetalningar så är huvudregeln att betalningen ska gå tillbaka (condictio indebiti). Det finns egentligen ingen lagregel som säger att det är så utan regeln har vuxit fram i rättspraxis och juridisk doktrin. Det finns dock flera undantag från huvudregeln. Bland annat så anser man att betalningen inte ska gå tillbaka om mottagaren i god tro inrättat sig efter betalningen, till exempel genom att konsumera beloppet. Nu vet jag inte så mycket om ditt fall men i och med att det skett för ganska längesedan, skett i omgångar under en så lång period, du verkar ha konsumerat beloppet och det i övrigt verkar som att du tagit emot och använt pengarna i god tro så är min bedömning att du inte är skyldig att betala tillbaka några pengar. Jag tycker därför att du i första hand ska begära omprövning av beslutet enligt Förvaltningslagen 27§ och om det inte leder till någon ändring så borde du överklaga.Förvaltningslagen hittar du https://lagen.nu/1986:223Med vänliga hälsningar

Faktura för hyra

2014-02-18 i Fordringar
FRÅGA |Måste jag som hyresvärd skicka ut hyresfakturor eller räcker det att det i kontraktet står hur mkt och när hyran ska vara inbetald?
Daniel Bylock |Hej,Eftersom ni har ett avtal räcker det att skriva ett kontrakt där ni kommer överens om storleken på hyran och när den skall betalas varje månad.Vänliga hälsningar

Säkra skuld genom skuldebrev

2014-01-29 i Fordringar
FRÅGA |Hej, min dotter skall separera med sin sambo. Hon kommer att ta över huset de bor i. För att hennes före detta sambo skall kunna köpa en lägenhet så har han frågat om han kan låna 100 000kr av mig. Rent ekonomisk kan jag göra det under tre månader. Hur kan man säkerställa att jag får tillbaka pengarna? Kan man kräva pengarna efter tre månader? 
Evelina Lund |Hej, och tack för din fråga!Ett förslag är att upprätta ett skuldebrev enligt vilket det framgår att du har en fordran på 100 000 kronor gentemot din dotters sambo. Det finns inga formkrav för skuldebrev men det är fördelaktigt att skuldebrevet är skriftligt samt att det finns vittnen. Detta eftersom det då är lättare att bevisa skuldförhållandet om en situation uppstår där skulden inte återbetalas. I skuldebrevet bör det också framgå på vilken tid som lånet löper vilket i ditt fall skulle vara tre månader. Om du vill att det ska utgå ränta bör det också framgå av skuldebrevet.Om du har ett skriftligt skuldebrev där det framgår hur stor fordran är samt vittnen har du goda möjligheter att visa att ett skuldförhållande verkligen föreligger. Genom detta ökar du möjligheterna att få tillbaka pengarna då du kan väcka talan i domstol för att få skuldförhållandet fastställt och därefter kan kronofogden hjälpa dig att driva in skulden.Hoppas detta svar var behjälpligt i dina funderingar. Vänliga hälsningar,