Fordring hos bolag i konkurs

2014-07-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Har ett AB-företag som kund som har ca 27.000 kr i skuld till mitt bolag i obetalda fakturor. Detta AB har nu försatts i konkurs, vad innebär detta för mig? Får jag inte mina pengar? Mvh Patrick Bolagsman i Insane Panda HB
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Ett företag som försätts i konkurs har skulder som överstiger tillgångarna i företaget. De tillgångar som finns kvar ska dock fördelas på de borgenärer som företaget har skulder till. Eftersom skulderna överstiger tillgångarna kommer vissa borgenärer inte få fullt betalt för sin fordran, i vissa fall inte få någon betalning alls.Vilken turordning som tillgångarna delas ut till borgenärerna bestäms av förmånsrättslagen https://lagen.nu/1970:979. Huruvida du får betalt eller inte beror alltså på om det finns andra borgenärer och vilka typer av fordringar dessa borgenärer har.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Godtrosförvärv av dator

2014-07-15 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Det är så att någon är skyldig mig en summa pengar och vi kom överens att jag skulle få en dator istället för att han inte hade möjlighet att betala. Efter ett par månader nu kommer en annan person som hävdar att datorn är hans och att han har papper på det, vilket han visade upp. Och den var på hans företag. Jag visste inte att han var inblandad när jag fick datorn. Mannen som lämnade över datorn till mig som betalat nekar nu att jag fick den som betalt för hans skulder. Ägaren hotar att polisanmäla om jag inte lämnar över datorn till honom.Frågan är alltså vad borde jag göra nu? Vilka rättigheter har jag?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Eftersom du har förvärvat egendom som någon annan hävdar äganderätt till är den stora frågan om du har gjort ett godtrosförvärv enligt lag om godtrosförvärv av lösöre (GFL), https://lagen.nu/1986:796. Enligt 2 § GFL så gör man ett godtrosförvärv om man förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare eller behörig att förfoga över egendomen och man fick egendomen i sin besittning och var i god tro. Den goda tron hos en förvärvare definieras i 2 § 2st GFL som att det är sannolikt i förhållande till egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilken den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren inte kunde förfoga över egendomen. Om det alltså inte vara några omständigheter som borde ha gjort dig misstänksam kan du alltså ha gjort ett godtrosförvärv, men detta brukar bedömas väldigt restriktivt och det är svårt att göra ett förvärv i god tro nu för tiden. Dessutom finns det en regel i 3 § GFL som innebär att man inte kan godtrosförvärva stulen egendom.Om den skuldsatte fått tag i datorn genom bedrägeri eller förskingring kan du dock få äganderätt genom godtrosförvärv för 3 § gäller bara stulen egendom. Om personen som var skyldig dig pengar stulit egendomen från den andre mannen kan du alltså inte ha rätt till egendomen utan mannen har fortfarande äganderätt till datorn. Du kan dock få äganderätt om inte den förre ägaren kräver tillbaka egendomen inom sex månader från att han kan tänkas ha fått reda på att du hade egendomen. Om det gått sex månader kan den förre ägaren ha lösenrätt och kan få tillbaka datorn om han betalar ett lösenbelopp, 5 § GFL. Om den andre mannen kan visa att datorn blivit olovligen frånhänt honom har han alltså rätt till datorn och din fordran mot den skuldsatte kvarstår. Om du vill driva in den skulden kan du få fordran fastställd genom att ansöka om stämning hos tingsrätt eftersom betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten inte verkar tillräckligt här då den skuldsatte förnekar skulden. Om du får fordran fastställd i dom kan du sedan få hjälp av kronofogden att driva in skulden genom utmätning eller liknande.Hoppas du har fått svar!

Gemensamma lån

2014-07-06 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Min man och jag har ett gemensamt bolån där vi är solidariskt betalningsskyldiga. Jag vill betala av 1/3 av lånet med "egna" sparade pengar. Jag vill inte riskera att betala de resterande 2/3 för "egna" pengar vid en eventuell bodelning/skilsmässa bara för att min man inte har lust att betala av lånet. Han har tillgångar som täcker hans del av lånet, men han placerar dem hellre i aktier/fonder. Finns det något sätt att komma runt detta dilemma? Kan min man exempelvis skriva över 2/3 av lånet på sig (om detta accepteras av banken)? Går det att skriva skuldbrev eller något annat trots att vi är gifta? Eller, räknas våra samtliga tillgångar (ej gemensamma, utan egna sparkonton) ihop vid en skilsmässa, så det ändå inte spelar någon roll?
Robert Lindström |Tack för att du vänder dig till Lawline.För det fall att ni är solidariskt betalningsskyldiga så innebär detta att banken kan vända sig till vem som helst av er för att kräva in betalning. För det fall att du betalar av 1/3 av skulden så kan de ändå kräva dig på resterande del av lånet. Skulle de göra det så får du dock en fordran på din man motsvarande halva lånet. Om man vill komma runt detta så får man skriva halva lånet på dig och halva lånet på din man vilket innebär att ni blir var för sig betalningsskyldiga för halva lånet. Det krävs dock att banken accepterar att skriva om lånen. 

Kompis vägrar betala skuld

2014-04-26 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag går mitt sista år i gymnasium och jag har arrangerat flak och studentskiva för min klass. Jag har en elev som inte betalat för studentskivan, trotts att han deltog i skivan. Nu när skivan redan har varit så känner han att det fortfarande inte är viktigt att betala men vi tog från våra flak pengar för att kunna lägga ut för honom. Han har skrivit under ett kollektivavtal. Hur gör jag nu? Vad med kan jag göra för att han ska betala så att vi har råd för vårat flak?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig med din fråga till Lawline.Det låter som att alla gått med på att betala för sin del av studentskivan och flaket och då är de naturligtvis skyldiga att göra det. Har ni dessutom skrivit på ett skriftligt avtal har ni bra bevis som styrker att han är skyldig att betala.Om någon är skyldig en pengar men vägrar betala finns det ett par saker man kan göra.1) I första hand naturligtvis försöka lösa det utan juridisk inblandning, särskilt när det rör sig om små summor och en konflikt mellan vänner. Kan vara bra att informera klasskompisen om att om han vägrar betala tvingas du blanda in kronofogden eller skicka in en stämningsansökan till domstol, se nedan. 2) Om det inte går kan man ansöka om betalningsföreläggande via kronofogdemyndigheten. Din klasskompis får då ett brev från KFM där han får godkänna eller bestrida skulden. Det kostar 300 kr, men de pengarna kan du kräva att klasskompisen står för i slutändan. 3) Ett tredje alternativ är att stämma i domstol. Många tycker inte att det lönar sig att göra det när det gäller mindre summor men möjligheten finns.Oavsett hur du går till väga kan det vara bra att känna till att det finns möjlighet att få hjälp av Kronofogdemyndigheten och/eller domstolen. Hoppas det löser sig på ett smidigt sätt. Mer information om betalningsföreläggande hittar du här: http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html.Mvh,

Får arbetsgivare hålla inne lön som kvittning mot skuld?

2014-07-30 i Fordringar
FRÅGA |mellan 25-28 juli började jag min semester och det var för en månad framöver. sedan efter att min semester tagit slut så blev jag studieledig. min ansökan om studieledighet blev godkänd av min chef och den sträcker sig tre år framåt. jag jobbade en månad i juli 2014 och den 25-26 juli fick jag veta att min arbetsgivare menar att jag inte kommer att få ngn lön eftersom jag har enligt dem en skuld till dem sedan sempter 2013. jag har ju inte förväntat mig om att få en lön 1 2månader efter att min sista arbetsdag blev klar juli månad, jag såg inte att det var en löneutbetalning. nu 10 månader efter så fick jag reda på detta med skulden och företaget betalade inte ut ngn lön till mig. måste jag betala tillbaka, vad för rättigheter har jag. kan jag få min lön utbetalt för juli 2014.
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förutsatt att du har en skuld till arbetsgivaren är det som har inträffat som jag förstår det att arbetsgivaren har kvittat den skulden mot din lön. Hur skulden har uppkommit och om den verkligen existerar låter jag vara osagt då det inte framgår av beskrivningen.Huvudregeln enligt 1 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt är att arbetsgivare ej får kvitta en fordran hos arbetstagaren genom att göra avdrag på arbetstagarens lön. Vissa undantag följer dock av nämnda lag. Av 2 § följer att sådan kvittning får ske om arbetstagaren har medgivit det eller enligt 3 § 1 st. om arbetstagaren antingen har samtyckt till att kvittning får ske genom någon form av avtal eller om skulden består i ersättning för skada som arbetstagaren uppsåtligen har vållat i tjänsten. Enligt 3 § 3 st. kan kvittning även ske om så medges i ett gällande kollektivavtal.Även om kvittning får ske enligt någon av de ovan nämna undantagsbestämmelserna får det bara ske i den mån arbetstagarens och dennes familjs försörjning kan ske vilket följer av 4 §.Av 8 § följer att arbetsgivaren är skyldig att ersätta eventuell skada som arbetstagaren har lidit till följd av att kvittning har skett på något annat sätt än vad som anges i lagen.Vänliga hälsningar,

Betalningsföreläggande

2014-07-14 i Fordringar
FRÅGA |Om man lånar ut pengar där personen lovar att betala tillbaka och det har lovats utbetalningsdatum som har flyttats fram hela tiden men inga pengar kommer in. Hur kan man gå tillväga för att få tillbaka sina pengar? Jag har gett han möjlighet att betala av 2000:- i månaden i 15 månader så även den möjligheten har han fått. Vart kan jag vända mig?
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till oss!Du kan ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att få tillbaka dina pengar. Det krävs att förfallodagen för skulden har passerats men av vad du skriver så har detta skett. Personen som är skyldig dig pengar kan då välja mellan att betala skulden eller att bestrida den(att rikta invändningar mot betalningsskyldigheten). Om han/hon bestrider den, så får du välja om du vill att domstolen utreder betalningsskyldigheten och på så vis fastställer skulden.Du hittar ansökningsblanketten här: https://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.htmlLycka till och tveka inte att återkomma om du har ytterligare frågor!Med vänlig hälsning

Betalningsföreläggande

2014-06-07 i Fordringar
FRÅGA |I samband med pris och kontouppgift står bindande anmälan till en workshop. En person anmäler sig via mejl till workshopen, betalar inte och kommer inte på worshopen. När hon får påminnelse om betalning, skriver hon att hon avanmält sig och vill inte betala. Vi menar att anmälan är bindande och går ej att avanmäla samt att hon därför ska betala. När det står bindande anmälan, vad gäller? Kan vi gå vidare för att få in pengarna?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 1 § lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område [avtalslagen] sluts bindande avtal genom anbud och accept. Om du vill ha betalt från personen kan du ansöka om betalningsföreläggande och få hjälp av Kronofogden att fastställa skulden. Efter din ansökan kan personen välja att betala skulden till dig eller bestrida skulden. Väljer personen att bestrida, kommer Kronofogden att informera dig om detta och du får då bestämma om du vill avskriva ärendet eller att ansökan i fortsättningen ska handläggas av tingsrätten. Länk till blankett om ansökan finner du här . Vänligen,

Värd vägrar betala tillbaka hyresdeposition vid avtalad tidpunkt.

2014-03-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag var till för en månad sen inneboende. Jag flyttade till en ny lägenhet för ganska exakt en månad sen. I avtalet mellan mig och min värd som vi båda skrev på ingick en hyras deposition som skulle ges tillbaka vid utflytt, som jag nu efter en månad ännu inte fått tillbaka. Jag har skrivit till min värd och sagt att jag vill ha min deposition inom de närmsta dagarna. Som svar sade han att hans ekonomiska situation var dålig och att han behövt spendera min deposition, och att jag skulle få mina pengar först när hans ekonomiska situation blev bättre. Jag har svårt att acceptera det här, eftersom han för det första spenderat mina pengar och inte betalat tillbaka vid den tiden avtalet angav, och för att det är väldigt osäkert för mig om och när hans ekonomiska situation förbättras. Jag undrar om det finns några lagliga åtgärder jag kan vidta för att få mina pengar tillbaka?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Eftersom ni avtalat om att du skulle få tillbaka hyresdepositionen då du flyttade ut från lägenheten och ändå inte fått det, rör det sig om ett avtalsbrott.För att du ska kunna få hjälp med att få tillbaka dina pengar måste skulden först ”fastställas”. Det innebär att du får ett formellt bevis på att skulden existerar. Detta kan göras på två sätt. Antingen väcker du talan mot personen vid tingsrätten genom att skicka in en stämningsansökan (läs mer på www.domstol.se/tvist) eller också ansöker du om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (läs mer på http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html).När skulden fastställts genom antingen en dom eller ett beslut om betalningsföreläggande kan du mot en avgift få hjälp av kronofogden att driva in skulden. Du kan läsa mer om hur det fungerar på http://www.kronofogden.se/Fabetalt.html.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,