Kan kronofogden utmäta en bostadsrätt som man fått genom gåva?

2017-09-17 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Undrar om man kan köpa en bostadsrätt och sedan ge det i gåvan till sin mamma .Min son vill hjälpa mig men vi är lite osäkra hur det går. Han själv bor i en villa med sin familj. Jag har nämligen en gammal skuld hos kronofogden och kan inte varken hyra eller köpa själv en lägenhet och jag är dessutom 60 år . Den andra frågan är om hur kronofogden ska se på det. Jag vill inte hammna i situationen att min son köper en lägenhet ger den i gåvan till mig och sedan bli av den genom eventuell utmätning av kronofogden. Finns de någon sort av skydd i sådana fall, någon klausul som skyddar oss att sånt händer. Tack i förhand!
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En bostadsrätt kan, precis som all annan egendom, överlåtas genom gåva. Ett villkor för att den nya ägaren av bostadsrätten ska kunna bo där är att personen antas som medlem i bostadsrättsföreningen, se bostadsrättslagen 6 kap. 1 §. Vissa bostadsrättsföreningar har villkor för att få bo där, exempelvis lägsta ålder eller viss yrkesgrupp, som då måste uppfyllas för att få bo där. Generellt gäller dock öppenhet och de flesta bostadsrättsföreningar har inga sådana villkor uppställda. Det ställs dock krav på allmän skötsamhet och att man kan betala avgiften till föreningen. Skatteskulder, betalningsanmärkningar och skulder hos kronofogden utgör försvårande omständigheter i den här bedömningen och kan i värsta fall medföra att du nekas medlemskap. Det är ju aldrig en dum idé att höra av sig till bostadsrättsföreningen i förväg och höra med dem hur de gör och vad de lägger vikt vid när en medlemsprövning ska göras. Läs mer om bostadsrättsföreningarnas medlemsprövning här.Bortsett från att din skuld hos kronofogden kan vara ett problem, så kan bostadsrätter som sagt överlåtas som gåvor. Det måste vid en överlåtelse skrivas ett överlåtelseavtal, se bostadsrättslagen 6 kap. 4 §. I detta skall anges gåvogivaren och gåvomottagaren samt vilken lägenhet det handlar om. Det kan också vara bra att explicit skriva att det handlar om en gåva.Kan man hindra att kronofogden mäter ut gåvan?I utsökningsbalken 5 kap. 5 § finns en bestämmelse som stadgar att en egendom ”som till följd av sin beskaffenhet enligt föreskrift vid gåva ej får överlåtas, får ej utmätas”. Regeln innebär alltså att bostadsrätten inte kan utmätas om det i överlåtelseavtalet finns ett villkor om att gåvan ska vara din enskilda och att den inte får överlåtas.Det finns även en annan regel i utsökningsbalken, 5 kap. 1 § 6 punkten, som innebär att en bostadsrätt inte får utmätas om det med hänsyn till gäldenärens(den skuldsattes) behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning. Detta betyder att en bostadsrätt som anses för stor eller för dyr för ett enmannahushåll kommer att utmätas trots regeln. Kronofogden gör då bedömningen att personen i fråga inte har behov av en såpass stor/värdefull lägenhet.Denna regel, dvs att bostadsrätter som inte är för värdefulla/stora inte ska kunna utmätas, gäller oavsett om det finns ett villkor i avtalet om att egendomen inte får överlåtas.Jag hoppas att du är nöjd med svaret! Om det är någonting som fortfarande är oklart så kan du lägga fram det i kommentarsfältet nedan eller ställa en ny fråga.

Hur skyddar vi min sambos egendom från utmätning för mina skulder?

2017-09-07 i Utmätning
FRÅGA |Jag har skulder hos kronofogden på ca 150 000. Jag har inte löneutmätning men betalar in en summa varje månad. Jag har inga tillgångar.Jag och min partner vill flytta i hop och jag skulle då flytta in hos honom. Han äger hus och bil och en hel del saker främst verktyg och samlingar av bla gamla modell bilaroch en del annat som kan vara värt pengar.Kan jag ens flytta i hop med honom. Kan kronofogden gå in och ta av hans saker. Hur kan jag skydda honom om vi flyttar ihop så att han inte behöver bli av med saker han ägt innan vi träffades. Kvitton finns inte på det mesta av saker då de varit i hans ägo lång tid.Jag har aldrig haft någon utmätning tidigare men kan det bli fråga om när jag flyttar.Tacksam för svar
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar hänvisar jag till utsökningsbalken, du hittar den här. Utmätning kan bli aktuellt om du inte kan betala dina skulder du har hos Kronofogden, så länge du inte har fått uppskov. (4 kap 10 § utsökningsbalken)Vad får utmätas?Vid en utmätning får Kronofogden ta allt som tillhör dig. Skulle du och din partner ha blivit sambos innan utmätningen kommer även allt ni har i bostaden att kunna utmätas, så länge ni inte kan göra det sannolikt att ni äger saken tillsammans eller visa att den helt och hållet tillhör din sambo. Egendom som ni inte har i er bostad måste Kronofogden kunna bevisa att den tillhör dig. (4 kap 17 och 19 §§ utsökningsbalken)Hur ska ni undvika att din partners egendom utmäts?För att skydda din partners saker ska ni försöka leta upp så många kvitton som möjligt, ni borde även kunna använda kontoutdrag. Ett annat sätt är att förvara så lite av hans egendom i er bostad som möjligt, eftersom det då blir svårare för Kronofogden att utmäta den. Huset kan ni bevisa tillhör honom genom köpekontraktet. Saker ni köper tillsammans kan ni skriva samäganderättsavtal på, eftersom det gör det sannolikt att ni äger dessa saker gemensamt. Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill du ha mer kvalificerad hjälp kring frågor om utmätning är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Sakrättsligt skydd för bilägare vid utlån

2017-08-25 i Utmätning
FRÅGA |Jag har en skuld på 10000 kr till kronofogden som jag inte har möjlighet att betala för tillfället och den preskriberas i år också. Jag bara undrar vad som gäller och det är så här att jag har möjlighet att låna/hyra bil av vänner som ställer upp för mig i en jobbig situation, jag behöver bil för att kunna jobba för det mesta men också för att skjutsa barn till träningar dagis etc. Jag läser så mycket om att kronofogden kan ta någon annans bil i som jag skull råka ha hemma. Så min fråga är vad för papper anses som vattentätt för att det inte ska kunna ta någon annans bil som jag har i min besittning för tillfället, Jag deras ägarbevis försäkringsbevis köpekontrakt och behöver jag nån form av kontrakt att jag hyr/lånar bilen av de.? Hur ska man kunna gardera sig? Jag vill inte att mina vänner ska råka illa ut för att de hjälper en vän i nöd.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Kronofogden får bara utmäta egendom de vet är din eller som de kan anta är din (4 kap. 18 § utmätningsbalken). Så länge bilen är skriven på dina vänner kan Kronofogden inte ta den för att utmäta dina skulder. Ägarna till bilen har så kallad separationsrätt vid utmätning. Om du vill vara extra säker så kan det vara bra att ha deras ägarbevis eller liknande med i bilen. Det lär dock inte vara några problem för dina vänner att bevisa äganderätt till bilen om den mot förmodan skulle utmätas.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Kan kronofogden utmäta någon annans tillgångar för ens egna skulder?

2017-08-19 i Utmätning
FRÅGA |Jag har en del skulder, men dessa är mycket gamla. Kan kronofogden utmäta pengar som min fru har på sparkonto? Dessa skulder uppkom långt innan vi ens hade träffats.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till din fråga! Nej kronofogden kan inte utmäta pengar som finns på din frus sparkonto oavsett hur mycket skulder du har. Kronofogden kan bara utmäta sådana tillgångar som tillhör dig vilket framgår av 4 kap 17 § UB. Allt annat får dem inte röra. Hoppas svaret lugnade dig! Med vänliga hälsningar

Kan Kronofogden utmäta min bostadsrätt?

2017-09-15 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag har en bostadsrätt som jag äger själv. Men var tyvärr sen in med mina skatter.. så det fick till kronofogden.. No hotar som med att ta och sälja min bostadsrätt för att få in sina pengar.. dock har jag en pojk varannan vecka plus en nyfödd hemma ihop med min sambo (hon äger ingen del av bostadsrätten) får dom lov att ta min bostadsrätt för att få in sina pengar? Skulden är på 90,000:- och jobbar för att försöka få ihop pengarna. Men jag tänker på mina barn lägenheten är värd ca 1,2 miljoner. Tacksam för svar//orolig pappa
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att Kronofogden kan utmäta all egendom som gäldenären (du i det här fallet) äger. Det finns dock vissa undantag. En bostadsrätt får undantas från utmätning om bostaden är gäldenärens stadigvarande bostad och det med hänsyn till bostadens värde och gäldenärens behov skulle anses oskäligt att utmäta den (5 kap. 1 § 1 st. 6 p. utsökningsbalken). Det är svårt för mig att bedöma huruvida en utmätning av din bostad skulle anses oskälig. Jag kommer därför att redogöra för de omständigheter som kan tala för respektive emot en utmätning, baserat på de bedömningar som Högsta domstolen (HD) har gjort i sin praxis.– Gäldenärens behovEnbart behovet av bostaden på grund av att gäldenären har barn behöver inte betyda att en utmätning är oskälig; om lägenheten t.ex. är större än nödvändigt kan en utmätning ske. Vissa ovanligare situationer kan medföra att utmätning anses oskälig. I ett avgörande från HD har t.ex. det faktum att en lägenhet var handikappanpassad medfört att en utmätning ansågs oskälig (NJA 1990 s. 261). – Bostadsrättens värdeVid bedömningen ska man också ta hänsyn till lägenhetens värde. I praxis har även relativt låga värden på bostadsrätter medfört att lägenheten har kunnat utmätas. Det är dock svårt att säga exakt vilket värde en lägenhet får ha idag utan att utmätning får ske. År 1989 fick en lägenhet som väsentligt översteg 200 000 kr i värde utmätas (NJA 1989 s. 409). År 2004 ansåg HD att en familjelägenhet som var värd 265 000 kr fick utmätas (NJA 2004 s. 373). Med hänsyn till utvecklingen mellan 1989-2004 anser jag att det åtminstone är sannolikt att en lägenhet som idag är värd 1 200 000 kr skulle anses vara värd tillräckligt mycket för att utmätas. I NJA 2004 s. 373 ansåg HD nämligen att principen som slogs fast 1989, dvs. att lägenheter som är värda över 200 000 kr kan utmätas, fortfarande gäller, och att man endast ska ta hänsyn till förändringar i penningvärdet. Enligt min mening är det dock inte uteslutet att den stora prisökning som skett på bostadsmarknaden den senaste tiden kan medföra att HD ändrar sin praxis.– Är lägenheten belånad?Hänsyn måste också tas till om lägenheten är belånad (eftersom långivaren i så fall ska ha betalt först). Om lägenheten efter försäljning (och återbetalning av bolånen) inte förväntas ge något överskott ska ingen utmätning ske (4 kap. 3 § utsökningsbalken). SlutsatsFör att försöka svara kortfattat på din fråga: Ja, Kronofogden har möjlighet att utmäta din lägenhet. Du har dock möjlighet att förhindra utmätningen genom att peka på omständigheter som gör utmätningen oskälig.Jag hoppas att du åtminstone har fått en lite klarare bild av vad som gäller. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa via kommentarsfältet här nedanför!Hälsningar,

Försvarbart för KFM att utmäta hus för skuld?

2017-08-29 i Utmätning
FRÅGA |Jag har en vän som varit företagare och har oturligt nog skatteskulder. Han har haft utmätning och betalat 15000 per månad men nu i dagarna har man beslutat att göra om villkoren för hans utmätning. Kronofogden och skatteverket tycker att betalningen går för långsamt och menar att han har två möjligheter, betala in allt nu eller så går hans fastighet till exekutiv auktion, en bostad som han ej har några lån på. Han har fast jobb sen många år och har dom sagt blivit utmätt med 15000 per månad. Hans enda trygga punkt är huset han bor i vilket är hans föräldrahem. Han har pratat med bluestep och andra banker för att kanske kunna ta ett lån men de backar. Finns det någon form av lösning ni ser i detta? Skulden uppgår till 116 000 just nu. Någon lösning som gör att Han kan bo kvar och fortsätta jobba och leva sitt liv.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Vad säger lagen?Utmätning regleras i utsökningsbalken. Egendom får bara utmätas om det är försvarligt och nödvändigt för att få skulden betald (4 kap. 3 § andra stycket). Det är en allmän princip inom fordringsrätten att Kronofogdemyndigheten (KFM) ska välja den metoden som är mest försvarlig och till minst onytta för borgenären om två metoder finns att välja mellan.Tolkning av detta fallDin vän äger alltså ett hus som KFM vill utmäta. Beroende på hur stort husets värde är kan det vara mer eller mindre försvarligt att utmäta det istället för att utmäta lönen. Om huset är värt väldigt mycket mer så är det inte alls försvarligt att mäta ut det. Din vän är just nu under löneutmätning och med 15 000 i månaden är det inte långt kvar tills hela skulden är betald. Om han kan göra klart för KFM att de inte har någon anledning att befara att detta kommer upphöra så finns det mycket som talar för att utmätning av hans hus är onödigt ingripande och därmed oförsvarligt.Möjliga åtgärderDin vän bör omedelbart skriva till KFM och säga att han motsätter sig utmätningen på grunden att den vore oförsvarlig enligt ovanstående resonemang. Om KFM har ett utmätningsbeslut på hans hus kan han överklaga denna och begära muntlig förhandling (18 kap. 1 §). Om han behöver hjälp med detta och eventuell representation i förhandlingen eller något annat i detta ärende kan han kontakta oss på info@lawline.se för att få reda på mer om vad vi kan erbjuda.Hoppas din vän ser en lösning på detta och att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att höra av er till Lawline igen i framtiden om någon av er har en juridisk fråga!Vänliga hälsningar,

Får kronofogden sälja bostadsrätt för att täcka sambons skulder?

2017-08-22 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Min sambo har nyligen fått skulder som gått till Kronofogden och jag undrar om de kan utmäta bostadsrätten som jag står som ensam innehavare för.Bostadsrätten var när jag, sambon och gemensamma barn flyttade in en hyresrätt som jag stod på kontraktet för. När den ombildades skrevs endast jag som innehavare (100% andel i lägenhetsförteckningen). Jag tog ensam lånet för att köpa lägenheten och har själv betalat ränta och avbetalningar.Kan Kronofogden använda bostadsrätten, alltså sälja den, för att få in pengar till min sambos skulder?Sambolagen, som skulle kunna ge sambon rätt till del av lägenheten vid separation, men kan den ge Kronofogden rätt att använda sambons del om vi inte separerat, eller om vi separerar och hon inte får del av lägenheten (pga samboavtal)?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarNej, utifrån den information du har lämnat finns det inget som tyder på att kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta bostadsrätten. Oavsett om ni inte har separerat eller om hon inte skulle få del av lägenheten vid separation. Vilken lag gällerOm gäldenären (din sambo) varaktigt sammanbor med annan (dig) under äktenskapsliknande förhållanden och ni har lös egendom (bostadsrätten) i er besittning antas egendomen tillhöra henne, detta framgår av 4 kap. 19 § första stycket UB(utsökningsbalken). Lagen säger alltså att bostadsrätten ska antas tillhöra din sambo men det finns ett undantag. Om du kan göra sannolikt att ni är samägare till egendomen eller att den helt och hållet tillhör dig så kan kronofogdemyndigheten inte sälja bostadsrätten, detta framgår av 4 kap. 19 § första stycket UB.Vad innebär detEftersom du stod ensam på kontraktet, står ensam på lånet och att det är du själv som betalar ränta och amorterar på lånet kan du göra det sannolikt att bostadsrätten tillhör dig. Observera att bevisbördan ligger på dig, det är alltså du som måste bevisa att bostadsrätten tillhör dig. Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen om du har några funderingar!Vänligen,

Reseförbud vid löneutmätning?

2017-08-15 i Utmätning
FRÅGA |Kan man bli stoppad i tullen pga skulder till kfm, har tänkt att bjuda min dotter på en resa. Hon har löneutmättning
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, din dotter kan inte bli stoppad från att resa pga sin löneutmätning. Rörelsefrihet är en grundlagsstadgad rättighet och kan inte brytas mot utan stöd i lag (2 kap. 8 § regeringsformen). Ett sådant stöd i lag måste vara försvarligt i ett demokratiskt samhälle och inte gå utöver vad som är nödvändigt (2 kap. 21 § regeringsformen). Att hindra någon från att resa ut ur landet på grund av en skuld till KFM är inte försvarligt i ett demokratiskt samhälle och är inte nödvändigt för att skydda indrivandet av skulden.Om din dotter får semester från sitt jobb så att hennes lön fortsätter komma och hon inte betalar biljetten själv, så får hon alltså resa fritt.Hoppas det besvarar frågan. Tveka inte att vända dig till Lawline igen i framtiden!Vänliga hälsningar,