Vad gäller vid utmätning i ett samboförhållande?

2017-11-16 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag har skulder hos kronofogden, har haft utmätning av lön, när jag jobba heltid. Men blev arbetslös och inte haft jobb på 7 månader. Har haft kontakt med kronofogden och gett besked om min situation med jobb, så dom vet hur det ligger till. Nu undrar jag, min kille vill att jag ska flytta in hos honom. Men jag undrar då, kan kronofogden göra utmätning på hans saker? Han har ju bott i sin lägenhet i 4 år och vi har bara varit tillsammans i 1 år. Så han äger ju allt själv. Jag kommer börja jobba heltid i januari igen och kan du börja betala av mina skulder. Ekonomiskt vet jag att de kan drabbas honom. Men vill ju inte att han ska förlora sina saker. Tack för hjälp och svar
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Regler om utmätning återfinns i utsökningsbalken. Av 4 kapitlet 17 § framgår att utmätning får ske om det framgår att egendomen tillhör personen som utmäts, alltså dig i det här falllet. I 19 § finns en så kallad bevisregel, som säger att egendom som finns i ett sambopars gemensamma besittning antas tillhöra dig, om ni inte kan göra sannolikt att ni är samägare till egendomen eller visa att din sambo äger egendomen. Det här kan verka lite komplicerat, så jag ska försöka förtydliga så gott det går: Om ni flyttar ihop kommer kronofogden anta att du äger all egendom i lägenheten. Påstår ni att ni äger egendomen (t.ex. en TV) tillsammans, räcker det att ni gör detta sannolikt. Det är ett lågt beviskrav, vilket innebär att det inte krävs särskilt övertygande bevisning för att din sambo ska antas äga hälften av TV:n. Fördelen med att hävda samägande är därför att det är enklare att vinna en sådan tvist. Nackdelen är att du fortfarande anses vara ägare till hälften av TV:n, vilket gör att kronofogden ändå har rätt att sälja den, och dela vinsten lika mellan din sambo och dina borgenärer (alltså de personer du står i skuld till). Påstår ni istället att din sambo äger hela TV:n själv, måste detta framgå. Det är ett högt beviskrav, vilket betyder att ni måste kunna bevisa att din sambo äger TV:n. Din sambo bör ha kvitton och liknande stödbevisning för att kunna styrka att det är han som är ensam ägare till egendomen. Min rekommendation är därför att du och din sambo undersöker vilka saker som han kan bevisa tillhör honom innan du flyttar in, alternativt att ni avvaktar tills din inkomst blivit mer stabil. Hoppas det var svar på din fråga!

Utmätning av fastighet utomlands

2017-11-08 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden utmäta mina fastigheter i Spanien om jag är skriven där men fortfarande är Svensk medborgare?Kan d utmäta dem lättare om jag är skriven i Sverige?Om jag nu skulle ha några-
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Kronofogden kan i princip utmäta all egendom som har ett ekonomiskt värde. Det brukar inte spela någon roll om egendomen finns här i Sverige eller utomlands. Din fastighet som du har utomlands har uppenbarligen ett ekonomiskt värde. Om kronofogden utmäter fastigheten så kommer de nog sälja din fastighet för att sedan ge pengarna till den person som du är skyldig pengar.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Bevis att en bil tillhör tredje man vid utmätning

2017-10-31 i Utmätning
FRÅGA |Äger en bil som jag ska ge till min son när han fyller 18 om ngr månader. Bilen står parkerad hemma hos mitt ex. Han har tyvärr skulder hos kronofogden och nu har dom ( fogden ) "tagit" bilen för att dom tror att exet äger den just för att den står parkerad hos honom.HUR bevisar jag för tingsrätten att bilen är min? Registrerings beviset dög ej. Finns ej ngt köpekvitto eller avtal kvar från när jag köpte bilen) ( eller det finns men jag har ej hittat det ännu . Dom vill ha skriftliga bevis.
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Precis som du nämner krävs någon form av bevis för att visa på att det är du och inte exet som äger bilen. Det bästa är helt klart om du kan hitta ett köpkvitto eller avtal, men om det inte är möjligt skulle jag rekommendera att du försöker få fram något annat bevis som kan visa på att du är ägare. Sådana bevis skulle exempelvis kunna vara utskrifter/bilder på mejlkonversationer med säljaren där det framgår att du har köpt bilen eller kontoutdrag från banken som visar på överföring motsvarande värdet på bilen. Kan du även visa på att det är du som har betalt försäkring på bilen, skatt och kanske andra kostnader så är detta omständigheter som styrker din framställning. Hoppas att du har fått svar på din fråga, några ytterligare tips på bevis och att du får tillbaka din bil.Med vänliga hälsningar

Innebörden av ett överlåtelseförbud vid utmätning

2017-10-17 i Utmätning
FRÅGA |Min far vill ge bort sin halva av sommarstugan som han äger med min mor till mig. I dagsläget har han lån på 85 000 kronor, dock inte med stugan som säkerhet. Vad vi har läst oss till kan man i gåvobrev skriva in en formulering som lyder "fastigheten får ej överlåtas". Vad innebär detta för mottagaren? Om min far avlider utan att ha betalat tillbaka hela sin låneskuld t ex, innebär detta då att stugan inte kan krävas in av borgenärerna? Jag är osäker på vad hans övriga tillgångar är värda, stugan är taxerad till ca 620 000 kronor. Detta med att skriva in att fastigheten ej får överlåtas, är det bara något som ska gälla under givarens livstid, eller kan det också, om man formulerar det så, gälla efter dennes död? Detta med överlåtas, har jag förstått att lagen likställer med att det icke heller får utmätas, men jag har inte riktigt förstått om någon tidsregel föreligger som kan slå detta ur spel, dvs om givaren avlider inom kortare tid än tre år innan borgenärer kan begära givaren i konkurs. Jag undrar också hur vanligt det är att arvtagare kan överta den avlidnes lån, och på så sätt undvika att sälja sin fastighet, speciellt om värdet är en sjättedel av fastighetens värde? En annan fråga kring detta med "ej överlåtas" är om det skulle innebära att jag aldrig har rätt att sälja min gåva alternativt ta ett renoveringslån med den som säkerhet. Jag är enda barnet och kommer att ärva min mammas del också så småningom. Om vederlag är 0 kr, ska detta ändå stå med i gåvobrevet?
Fabian Forsberg |Hej, och tack för din fråga! Jag kommer dela upp din fråga i följande underfrågor: Vad händer om din far avlider utan att ha betalat av sin skuld? Regler om vilken egendom som kan utmätas hittas i utsökningsbalken. Eftersom din fars skuld inte är förenad med säkerhet i stugan räcker det med en vanlig gåva för att skydda stugan från utmätning. Det är endast egendom som tillhör din far som kan utmätas. Vad innebär ett överlåtelseförbud vid utmätning? Ett överlåtelseförbud innebär att mottagaren av gåvan inte har rätt att sälja denna. Skyddet mot utmätning vid överlåtelseförbud regleras i utsökningsbalken 5 kapitlet 5 §. Skyddet gäller endast vid gåva, och inte vid köp. Vid köp får förbudet endast effekten att köparen inte får sälja egendomen, medan det vid gåva även skyddar egendomen mot utmätning. Vad som är viktigt att tänka på är att skyddet syftar till det fall att mottagaren av gåvan blir utsatt för utmätning. Det är inte relevant om givaren utmäts, eftersom denne då inte längre äger egendomen.Min rekommendation är därför att ni inte skriver inte ett överlåtelseförbud i gåvobrevet, om ni inte behöver skydda huset för det fall att gåvomottagaren blir utmätt.

Nyttjanderätts ställning vid exekutiv försäljning

2017-11-12 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Har en fråga åt min mor.Hon äger och bor i ett hus som hon har på ett arrende.Den gården som hon har arrendet på har ägaren hamnar hos kronofogden.Och nu skall den auktioneras ut, hur blir det för henne om det blir en ny ägare ?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För den exekutiva försäljningen av fastigheten gäller regler i främst 12 kap. Utsökningsbalken (UB).Hur går försäljningen till?Utmätt fast egendom säljs normalt på offentlig auktion, som administreras av Kronofogden (UB 12:1). Inför den exekutiva försäljningen upprättar Kronofogden en sakägarförteckning med de fordringar och andra rättigheter som personer har i fastigheten (UB 12:25). I Sakägarförteckningen antecknas först fordringar som har särskild förmånsrätt enligt förmånsrättslagen (exv. Panträtt i fastigheten). Vidare antecknas den fordran som föranlett exekutionen (exekutionsfordringen). Dessutom antecknas nyttjanderätt, förutsatt att rättigheten är inskriven eller grundar sig på skriftlig handling. I sakägarförteckningen medtas också kostnaderna för det exekutiva förfarandet (UB 12:26 st. 2). Nämnda rättigheters företräde i förhållande till varandra beror på tidpunkten för inskrivningen. Är en rättighet oinskriven, blir den placerad efter de inskriva rättigheterna.När fastigheten sålts fördelar Kronofogden köpeskillingen i enlighet med sakägarförteckningen, den som står först får betalt osv. Kronofogden får inte sälja fastigheten till lägre belopp än att det täcker alla fordringar med bättre rätt än exekutionsfordringen, inklusive kostnaderna för försäljningen, det s.k skyddsbeloppet (UB 12:29 och 12:32).Din mors arrende?Är din mors nyttjanderätt till fastigheten intecknad, har den företräde i förhållande till andra rättigheter efter dagen för inteckningen; en intecknad nyttjanderätt som faller inom skyddsbeloppet är alltid skyddad. Faller det utom skyddsbeloppet kan rättigheten "offras", om det skulle bli nödvändigt för att tillgodose utmätningssökanden. Dock kan köparen av fastigheten begära att nyttjanderätten ska bestå (JB 6:12). Jag hoppas din mor känner att min beskrivningen av lagreglerna gav en bra upplysning.mvh

Dras arbetsgivarlån av från löneutmätning?

2017-11-04 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Vid en löneutmätning så får man behålla hyra + förmånsbeloppet t.ex säg att jag får en lön på 28000 innan skatt får ut netto 20000 förmånsbeloppet är 15000 myndigheten ska ha 5000 men om jag då har ett lån hos arbetsgivaren eller fått förskott på säg 3000 ska myndigheten då ha 2000?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Lånet får tas från den utmätningsbara lönen endast om arbetsgivaren har förmånsrätt som går för det lånet som lönen utmäts för. Denna ordning bestäms enligt förmånsrättslagen. Om inget sådan speciellt förmånsrätt finns går man kronologiskt och då kan bara arbetsgivaren ta ut detta belopp från utmätningen om lånet gavs före den fordran som Kronofogden utmäter lönen för och denna fordran inte har någon förmånsrätt.Det lättaste är nog att skriva att kontakta ansvarig kronefogde och fråga om vem som har bäst rätt till pengarna.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Utmätning av leasad bil

2017-10-17 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Parkeringsvakter har mättat ut min bil som jag har leasad och leasar fortfarande. Anledning är att jag har obetalda P-böter som överstiger belopp på 5.000krJag undrar om det är laglig att mätta ut en bil på detta sätt, då det är inte bara jag som äger fordonet utan det företag där jag leasar bilen?Mvh
Björn Gunnarsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nu framgår ej av din fråga hur lång tid som du leasar din bil för, eller om det är så att det rör sig om ett kreditköp med återtagandeförbehåll, men skulle det vara fallet eller om leasingtiden är över ett år så är du inskriven i fordonsregistret som nyttjare av bilen och P-botar belastar därför dig direkt 10 kap 7-8§ Förordning (2001:650) om vägtrafikregister. Även i andra fall står det nästan säkert i ditt leasingavtal att du ska bära skulden för sådana böter. Det blir alltså du som får bära kostnaden för ett återtagande av fordoner. Att det är lagligt för dem att beslagta bilen för dina skulder även när den faktiska ägaren är någon annan än den som har skulden framkommer i 2 § Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter. Jag hoppas jag kunde besvara din fråga, skulle du ha fler frågor är du välkommen åter till Lawline! Mvh

Utmätning på grund av åläggande att ersätta rättegångskostnader

2017-10-15 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Vad händer om man i en dom blir ålagd att betala motpartens rättegångskostnader och man inte har tillgångar som täcker detta? I fallet det gäller är käranden pensionärer med låg pension. Om man äger ett hus, räknas detta in som tillgång och kan man tvingas att sälja för att täcka ev kostnad från målet?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om skyldigheten att ersätta rättegångskostnaderAtt någon efter en domstolstvist blir ålagd att betala motpartens rättegångskostnader innebär att vinnande part får en fordran på förlorande part motsvarande det belopp som och dömts ut samt ränta enligt 6 § räntelagen. I regel täcker rättsskyddsförsäkringen, som är en del av hemförsäkringen, ungefär 80 % av den försäkrades och motpartens rättegångskostnader. För det fall att käranden i fallet du beskriver inte vänt sig till sitt försäkringsbolag vill jag därför rekommendera detta som en första åtgärd för att minska på skulden.Vad händer om den som ska ersätta rättegångskostnader inte betalar eller saknar tillgångar?Det som händer när en part åläggs att ersätta motpartens rättegångskostnader är alltså att den ena parten hamnar i skuld till den andre. Om skulden inte betalas av någon anledning kan den den vinnande parten vända sig till kronofogden och ansöka om verkställighet (precis samma sak gäller alltså som för skulder uppkomna på annat sätt) (2 kap. 1 § utsökningsbalken). Kronofogdemyndigheten kommer då, efter att skulden fastställts och den skuldsatte underrättats och en undersökning av befintliga tillgångar, i första hand att driva in skulden genom utmätning (1 kap. 3 §, 4 kap. 1, 9 & 12 § utsökningsbalken).Visar en undersökning av den skuldsattes tillgångar att tillgångarna understiger skulden ska kronofogdemyndigheten meddela detta till den som ansökt om utmätning (4 kap. 9 a § utsökningsbalken). Därefter har den som ansökt om utmätningen möjlighet att begära att den skuldsatte försätts i konkurs (1 kap. 2 § konkurslagen). Om den skuldsattes tillgångar inte räcker för att betala av skulden kvarstår den delen av skulden som inte är betald. Detta innebär att eventuella framtida tillgångar kan tas i anspråk efterhand.Vad kan utmätas?Utmätning kan ske i olika typer av tillgångar, likvida medel, lös egendom och fastigheter inkluderat. I första hand ska dock utmätning alltid ske i tillgångar som kan användas för betalning med så liten olägenhet som möjligt för den skuldsatte. Vidare får utmätning inte göras i egendom om det inte är lönsamt och försvarligt med hänsyn till egendomens värde. (4 kap. 3 § utsökningsbalken) I praktiken innebär detta att främst pengar, lön/pension/annan periodisk ersättning, aktier eller liknande egendom tas i anspråk (7 kap. 1 § utsökningsbalken). Vad gäller utmätning av lön/pension/annan periodisk ersättning får endast den del som överstiger den skuldsattes behov för försörjning utmätas (7 kap. 4 § utsökningsbalken). Skulle utmätning i exempelvis pension och aktier inte vara tillräckligt kan alltså, enligt ovan, även andra värdefulla tillgångar utmätas och omvandlas till pengar genom försäljning. Vad gäller just fastigheter (fast egendom) får dessa dock inte utmätas om inte den som ansökt om utmätningen begärt detta (4 kap. 5 § utsökningsbalken). Dessutom är det inte troligt att en bostad överhuvudtaget tas i anspråk för utmätning om inte detta är absolut nödvändigt eller andra speciella omständigheter föreligger. Detta på grund av bestämmelsen jag nämnt ovan om att utmätning ska vara till så liten olägenhet som möjligt för den skuldsatte.Sammanfattande svar på din frågaDen som inte betalar en skuld, exempelvis rättegångskostnader, kan bli föremål för utmätning av kronofogdemyndigheten. I det fall du beskriver skulle utmätning i första hand göras i rena pengar, en del av pensionen, samt eventuella aktier eller andra tillgångar som lätt kan omvandlas till pengar. Huset käranden äger räknas som en tillgång men kommer dock som huvudregel inte att utmätas. Om käranden i ditt fall inte har tillräckliga tillgångar kommer skulden inte kunna betalas fullt ut utan kvarstår då och kan krävas ut vid ett senare tillfälle om nya tillgångar uppstår.Några rådAvslutningsvis skulle jag, som redan nämnt ovan, först och främst vilja uppmana käranden i ditt fall att kontakta sitt försäkringsbolag om hen inte redan gjort detta. Därefter föreslår jag att käranden tar kontakt med svaranden för att komma överens om och avtala om en avbetalningsplan som känns okej för båda parter.Behöver du ytterligare hjälp i frågan rekommenderar jag vår expresstjänst där du är garanterad snabba svar.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,